Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.914 din 21.10.2014

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 771 din 23 octombrie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2014 cu suma de 14.873 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru plata arieratelor înregistrate de Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti. Articolul 2Cu suma prevăzută la art. 1 se majorează prevederile de cheltuieli la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.03 „Acţiuni de sănătate“. Articolul 3(1) Plata obligaţiilor se efectuează în limita sumei prevăzute la art. 1 până la data de 20 noiembrie 2014.(2) Sunt recunoscute ca obligaţii de plată contravaloarea produselor, bunurilor, serviciilor, investiţiilor şi reparaţiilor capitale care au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi sunt evidenţiate la data prezentei în contabilitatea Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti, pe baza documentelor justificative, avizate şi aprobate de persoanele în drept.(3) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti are obligaţia ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, să prezinte Ministerului Sănătăţii situaţia pe furnizori a facturilor prezentate în ordine cronologică, reprezentând obligaţiile de plată peste termenul de scadenţă mai vechi de 90 de zile înregistrate în evidenţa contabilă şi rămase neachitate.(4) În termen de 3 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Sănătăţii va proceda la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti cu suma prevăzută la art. 1.(5) Situaţia menţionată la alin. (3) se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe răspunderea managerului şi a conducătorului compartimentului financiar-contabil, care semnează pentru exactitatea şi realitatea datelor transmise, certificând totodată faptul că produsele, bunurile şi serviciile au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi în cadrul prevederilor bugetare aprobate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.(6) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti are obligaţia să prezinte Ministerului Sănătăţii, în termen de două zile lucrătoare de la data efectuării plăţilor, situaţia pe furnizori a obligaţiilor stinse, copii ale ordinelor de plată şi ale extraselor de cont. (7) Verificarea şi certificarea datelor înscrise în situaţia menţionată la alin. (3) se fac, ulterior, de către o comisie constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pe baza metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.(8) Sumele rămase neutilizate la data de 20 noiembrie 2014 se restituie Ministerului Sănătăţii în termen de 5 zile lucrătoare.(9) Sumele restituite potrivit alin. (8) se virează de Ministerul Sănătăţii la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, până la data de 10 decembrie 2014. Articolul 4Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2014. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul sănătăţii, Nicolae Bănicioiu Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Vâlcov
ANEXĂSpitalul ........ .............. Judeţul ........ .............. Se aprobă. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE Situaţia obligaţiilor de plată mai vechi de 90 de zile de la termenul de scadenţă pe categorii de furnizori, rămase neachitate

Nr. crt. Denumirea furnizorului Cod fiscal Numărul şi data facturii Data scadenţei facturii Valoarea - lei - Categorii de produse, bunuri, servicii, investiţii, reparaţii capitale
1 2 3 4 5 6 7

NOTĂ: În coloana 7 se vor menţiona produsele, bunurile şi serviciile livrate, grupate în cinci categorii, după cum urmează: medicamente, materiale sanitare, alte bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale. Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor. Certificăm pe propria răspundere că produsele, bunurile şi serviciile, investiţiile şi reparaţiile capitale cuprinse în prezenta situaţie au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi în cadrul prevederilor bugetare aprobate şi sunt evidenţiate în contabilitatea unităţilor sanitare publice cu paturi, pe baza documentelor justificative. Manager, ........ ................ ........... Conducătorul Compartimentului financiar-contabil, ........ ................ ...........


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 914/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 914 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 914/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu