Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 913 din 12 august 2009

pentru modificarea anexei nr. 71 la Hotararea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 585 din 24 august 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic.-Anexa nr. 71 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Râciu" la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 şi 686 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

ANEXA

INVENTARUL

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Râciu

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1

1.3.7.1

Drum comunal 143

Leagă satul Nima Râciului de satul reşedinţă de comună - Râciu, prin  DN15/E; îmbrăcăminte din balast; L = 3.500 m; l = 7 m

1998

18.375

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

2

1.3.7.1

Drum comunal 143/A

Leagă satul Nima Râciului prin DC143    cu    Mănăstirea    Nima Râciului; îmbrăcăminte din balast; L= 1.000 m; l = 7 m.

2000

5.250

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

3

1.3.7.1

Drum comunal 155

Drum de legătură din DJ 173 la Mănăstirea Sânmartinu de Câmpie; îmbrăcăminte din balast;

L = 850 m; l = 7m

1998

5.464

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

4

1.3.7.1

Drum comunal 141

Leagă satul Coasta Mare de satul de reşedinţă Râciu, prin DN 15/E, îmbrăcăminte din balast;

L= 1.900 m; l = 7m

1998

9.975

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

5

1.3.7.1

Drum comunal 142

Leagă satul Ulieş cu reşedinţa de comună prin DN15/E, îmbrăcăminte din balast;

L = 5.000 m; l = 7m

1998

26.250

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

0

1

2

3

4

5

6

6

1.3.7.1

Drum comunal 142/A

Leagă satele Căciulata şi Hagău cu reşedinţa de comună Râciu, prin   DJ   173;  îmbrăcăminte  de balast si pământ;

L = 6.500 m; l = 7m

2005

43.125

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

7

1.3.7.1

Drum comunal 142/B

Leagă   satele   Valea   Ulieşului, Valea Sânmartinului şi Ulieş cu reşedinţa de comună Râciu, prin DJ 173, punct de legătură satul Leniş; îmbrăcăminte de balast şi pământ;

L = 7.500 m; l = 7 m

2005

39.375

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

8

1.3.7.1

Drum comunal 142/C

Leagă satele Pârâu Crucii şi Ulieş de  satul   reşedinţă  de  comună Râciu, prin DN15/E; îmbrăcăminte de balast;

L = 5.500 m; l = 7 m

2005

28.875

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

9

1.3.7.1

Drum comunal 142/D

Leagă satul Nima Râciului de satul reşedinţă de comună Râciu, prin DN 15/E, punct de legătură Calea Belii; îmbrăcăminte de pământ;

L = 3.000 m; l = 7m

2005

13.600

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

10

1.3.7.1

Drum comunal 142/E

Leagă satul Cotorinau de satul reşedinţă de comună Râciu, prin DJ 173, punct de legătură satul Sânmartinu de Câmpie; îmbrăcăminte de balast;

L = 2.000 m; l = 7m

2005

10.500

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

11

1.3.7.1

Drum comunal 142/F

Leagă   satul   Cureţe   de   satul reşedinţă de comună Râciu, prin DJ 173; îmbrăcăminte de pământ;

L= 1.200 m; l = 7m

2005

5.400

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

12

1.3.7.1

Drum comunal 142/G

Leagă Satul Valea Seacă cu satul reşedinţă de comună Râciu, prin DJ173, punct de legătură satul Leniş; îmbrăcăminte de balast şi pământ;

L = 1.800 m; l = 7 m

2005

8.100

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

13

1.3.7.1

Drum vicinal

Drum „Ordodija-Tămăşel" în satul Nima Râciului, face legătura cu DC143 prin DC143/A; cu îmbrăcăminte de pământ; L= 1.600 m; l = 5m

1900

7.200

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

14

1.3.7.1

Drum vicinal

Satul    Nima    Râciului,    de    la „Curticăpean" la „Contenit", face legătura cu DC143; îmbrăcăminte de pământ;

L = 1.700 m; l = 5 m

1900

7.650

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

15

1.3.7.1

Drum vicinal

Satul Nima Râciului, din „Deal" la „Hintea", face legătura cu DC 143 prin   Strada  Valea   Pogăcenilor; îmbrăcăminte de pământ;

L = 2.000 m; l = 5m

1900

9.000

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

16

1.3.7.1

Drum vicinal

Satul Coasta Mare face legătura între satul Pusta (comuna Şincai) şi satul reşedinţă de comună - Râciu, prin DN 15/E; îmbrăcăminte de balast si pământ;

L = 1.200 m; l = 5m

1980

6.300

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

0

1

2

3

4

5

6

17

1.3.7.1

Drum vicinal

Satul   Ulieş,   de   la  „Oroian"   la „Techeniş",    face    legătura    cu DC 142; îmbrăcăminte de pământ;

L= 1.800 m; l = 5m

1960

8.100

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

18

1.3.7.1

Drum vicinal

Satul Ulieş, de la „Nogy Dionisie" la „Tuşinean P", face legătura cu DC142; îmbrăcăminte de pământ;

L= 1.200 m; l = 5m

1965

5.400

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

19

1.3.7.1

Drum vicinal

Satul Ulieş, de la „Nogy Dionisie" la „Tuşinean P", face legătura cu DC 142 Ulieş, prin Strada nr. 4 Ulies;  îmbrăcăminte  de   balast;

L= 1.200 m; l = 5 m

1965

6.300

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

20

1.3.7.1

Drum vicinal

Satul Pârâu Crucii, de la „Tuşinean P" la „Nogy Dionisie", face legătura cu DC 142 Ulieş, prin Strada nr. 4 Ulies, cu îmbrăcăminte de balast,

L=1.200m;l = 5m

1960

6.300

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

21

1.3.7.1

Drum vicinal

Satul Pârâu Crucii, de la „Cerghizan Gheorghe" la „Rîtea Traian P";    îmbrăcăminte de pământ;

L = 1.300 m; l = 5 m

1950

6.825

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

22

1.3.7.1

Drum vicinal

Satul Valea Sânmartinului, de la „Râtea   I"   la  „Chertes   I",   face legătura  cu   DC142   Ulieş,   prin Strada nr. 4 Ulieş; îmbrăcăminte de pământ;

L = 700 m; l = 5 m

1950

3.150

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

23

1.3.7.1

Drum vicinal

Satul Obârşie, de la „Strete" la „Beică",     face      legătura      cu DC 142/B; îmbrăcăminte pământ;

L= 1.000 m; L = 5 m

1900

4.500

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

24

1.3.7.1

Drum vicinal

Satul Hagău, de la „Graur S" la „Bota G", face legătura cu DC 142/A; îmbrăcăminte de pământ;

L= 1.800 m; l = 5m

1900

8.100

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

25

1.3.7.1

Drum vicinal

Satul Valea Seacă, de la „Belean D" la „Săcărea A", face legătura cu DC 142/G; îmbrăcăminte pământ;

L = 800 m; l = 5m

1900

3.600

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

26

1.3.7.1

Strada Avram lancu

Localitatea Râciu, de la nr. 1 la nr. 17 inclusiv şi de la nr. 2 la nr. 28 inclusiv; îmbrăcăminte de balast;

L = 450m; l = 12m

1968

2.363

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

27

1.3.7.1

Strada Bisericii

Localitatea Râciu, de la nr. 1 la nr. 23 inclusiv şi de la nr. 2 la nr. 40 inclusiv; îmbrăcăminte de balast;

L = 800 m; l = 10 m

1960

4.200

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

28

1.3.7.1

Strada Busuiocului

Localitatea Râciu, de la nr. 1 la nr. 3 inclusiv şi de la nr. 2 la nr. 4 inclusiv; îmbrăcăminte de balast,

L= 124 m; l = 7m

1960

651

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

0

1

2

3

4

5

6

29

1.3.7.1

Strada Cireşului

Localitatea Râciu, de la nr. 1 la nr. 3 inclusiv şi de la nr. 2 la nr. 6 inclusiv; îmbrăcăminte de balast;

L = 316m; l = 7m

1960

1.659

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

30

1.3.7.1

Strada Câmpului

Localitatea Râciu, de la nr. 1 la nr. 3 inclusiv şi de la nr. 2 la nr. 6 inclusiv; îmbrăcăminte de pământ;

L = 200 m; l = 6m

1960

1.050

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

31

1.3.7.1

Strada Cloşca

Localitatea Râciu, de la nr. 1 la nr. 5 inclusiv şi de la nr. 2 la nr. 4 inclusiv; îmbrăcăminte de balast;

L= 112 m; l = 6,5 m

1960

588

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

32

1.3.7.1

Strada Crişan

Localitatea Râciu, de la nr. 1 la nr. 3 inclusiv şi de la nr. 2 la nr. 6 inclusiv; îmbrăcăminte de balast;

L = 274m; l = 6m

1960

1.439

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

33

1.3.7.1

Strada Dâlmei

Localitatea Râciu, de la nr. 2 la nr. 8   inclusiv;  îmbrăcăminte  de balast;

L= 170 m; l =7 m

1960

893

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

34

1.3.7.1

Strada Gării

Localitatea Râciu, de la nr. 1 la nr. 5   inclusiv;  îmbrăcăminte  de balast;

L= 185 m; l = 1 m

1960

971

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

35

1.3.7.1

Strada Horea

Localitatea Râciu, de la nr. 1 la nr. 12 inclusiv şi de la nr. 2 la nr. 10 inclusiv; îmbrăcăminte de balast;

L = 200 m; l = 8m

1960

1.050

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

36

1.3.7.1

Strada Iuliu Maniu

Localitatea Râciu, de la nr. 1 la nr. 11 inclusiv şi de la nr. 2 la nr. 34; îmbrăcăminte de balast;

L = 472 m; l = 9 m

1960

2.478

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

37

1.3.7.1

Strada Liliacului

Localitatea Râciu, de la nr. 2 la nr. 10 inclusiv; îmbrăcăminte de pământ;

L = 110 m; l = 6 m

1960

578

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

38

1.3.7.1

Strada Livezii

Localitatea Râciu, de la nr. 1 la nr. 11 inclusiv şi de la nr. 2 la nr. 20 inclusiv; îmbrăcăminte de balast;

L = 436 m; l = 8m

1960

2.285

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

39

1.3.7.1

Strada Liviu Rebreanu

Localitatea Râciu, de la nr. 1 la nr. 13 inclusiv şi de la nr. 2 la nr. 16 inclusiv; îmbrăcăminte de balast;

L = 327 m; l = 8 m

1960

1.717

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

40

1.3.7.1

Strada Mănăstirii

Localitatea Râciu, de la nr. 1 la nr. 17 inclusiv şi de la nr. 2 la nr. 18 inclusiv; îmbrăcăminte de balast;

L= 1.200 m; l = 8 m

1960

6.300

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

0

1

2

3

4

5

6

41

1.3.7.1

Strada Mierlei

Localitatea Râciu, de la nr. 1 la nr. 63 inclusiv şi de la nr. 2 la nr. 50 inclusiv; îmbrăcăminte de balast;

L= 1.196 m; l = 6 m

1960

6.279

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

42

1.3.7.1

Strada Mioriţei

Localitatea Râciu, de la nr. 1 la nr. 25 inclusiv; îmbrăcăminte de balast;

L = 530 m; l = 6m

1960

2.625

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

43

1.3.7.1

Strada Mihai Viteazu

Localitatea Râciu, de la nr. 1 la nr. 27 inclusiv şi de la nr. 2 la nr. 28 inclusiv; îmbrăcăminte de balast;

L = 610 m; l = 9m

1960

3.203

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

44

1.3.7.1

Strada Păcii

Localitatea Râciu, de la nr. 2 la nr. 4   inclusiv;  îmbrăcăminte  de pământ;

L = 116 m; l = 7 m

1960

609

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

45

1.3.7.1

Strada Păşunii

Localitatea Râciu, de la nr. 1 la nr. 11 inclusiv şi de la nr. 2 la nr. 24 inclusiv; îmbrăcăminte de balast;

L = 386m;l = 10 m

1960

2.027

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

46

1.3.7.1

Strada Scurtă

Localitatea Râciu, de la nr. 1 la nr. 3 inclusiv şi de la nr. 2 la nr. 8 inclusiv; îmbrăcăminte de balast;

L= 105 m; l = 5m

1960

551

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

47

1.3.7.1

Strada Stadionului

Localitatea Râciu, de la nr. 1 la nr. 3 inclusiv şi de la nr. 2 la nr. 4 inclusiv; îmbrăcăminte de balast;

L= 100 m; l = 5m

1960

525

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

48

1.3.7.1

Strada Subumbrar

Localitatea Râciu, de la nr. 2 la nr. 4 inclusiv; îmbrăcăminte de pământ;

L= 150 m; l = 6m

1960

788

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

49

1.3.7.1

Strada Tăului

Localitatea Râciu, de la nr. 1 la nr. 13 inclusiv şi de la nr. 2 la nr. 18 inclusiv; îmbrăcăminte de balast;

L = 400 m; l = 7m

1960

2.100

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

50

1.3.7.1

Strada Tineretului

Localitatea Râciu, de la nr. 1 la nr. 11 inclusiv şi de la nr. 2 la nr. 32 inclusiv; îmbrăcăminte de balast;

L = 635 m; l = 9m

1960

3.334

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

51

1.3.7.1

Strada Vasile Conţiu

Localitatea Râciu, de la nr. 1 la nr. 41 inclusiv şi de la nr. 2 la nr. 28 inclusiv; îmbrăcăminte de balast;

L = 616m;l = 14 m

1960

3.234

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

52

1.3.7.1

Strada Verii

Localitatea Râciu, de la nr. 2 la nr. 8   inclusiv;  îmbrăcăminte  de pământ;

L = 122 m; l = 5 m

1960

641

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

0

1

2

3

4

5

6

53

1.3.7.1

Strada nr. 1

Localitatea Nima Râciului, de la nr. 56     la nr. 74 inclusiv; îmbrăcăminte de balast;

L = 490 m; l = 10m

1900

2.573

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

54

1.3.7.1

Strada nr. 2

Localitatea Nima Râciului, de la nr. 74 la nr. 99 inclusiv; îmbrăcăminte de  pământ;

L= 1.755 m; l = 5m

1900

9.214

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

55

1.3.7.1

Strada nr. 3

Localitatea Nima Râciului, de la nr. 140 la  nr. 181 inclusiv; îmbrăcăminte de pământ;

L= 1.125 m; l = 5m

1900

5.906

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

56

1.3.7.1

Strada nr. 4

Localitatea  Nima Râciului, face legătura cu Strada nr. 3, de la nr. 67 până la nr.  177 inclusiv; îmbrăcăminte       de       pământ; L= 1.140 m; l = 5m

1900

5.985

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

57

1.3.7.1

Strada nr. 5

Localitatea Nima Râciului, de la nr. 43 la    nr. 45  inclusiv; îmbrăcăminte de pământ;

L = 175 m; l = 6m

1900

9.193

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

58

1.3.7.1

Strada nr. 6

Localitatea Nima Râciului, de la nr. 69 la    nr. 71 inclusiv; îmbrăcăminte de pământ;

L = 70 m; l = 5 m

1900

368

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

59

1.3.7.1

Strada nr. 7

Localitatea Nima Râciului, de la nr. 106 la nr.137 inclusiv; îmbrăcăminte de  pământ;

L= 1.310 m; ; = 6m

1900

6.878

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

60

1.3.7.1

Strada nr. 8

Localitatea  Nima Râciului, face legătura între strada nr. 2 şi strada nr.    7    peste    Pârâul Milăşel; îmbrăcăminte de pământ;

L = 125 m; l = 6m

1900

656

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

61

1.3.7.1

Strada nr. 9.

Localitatea Nima Râciului, de la nr. 129 la  nr. 133 inclusiv; îmbrăcăminte de pământ,

L = 575 m; l = 6m

1900

3.019

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

62

1.3.7.1

Strada nr. 1

Localitatea Ulieş, de la nr. 65 la nr. 70 inclusiv; îmbrăcăminte de balast

L = 515 m; l = 8 m

1900

2.704

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

63

1.3.7.1

Strada nr. 2

Localitatea Ulieş, de la nr. 50 la nr. 88 inclusiv; îmbrăcăminte de pământ;

L = 358 m; l = 5 m

1900

1.880

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

64

1.3.7.1

Strada nr. 3

Localitatea Ulieş, de la nr 48 la nr. 49; îmbrăcăminte de pământ;

L = 80 m; l = 4 m

1900

420

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

0

1

2

3

4

5

6

65

1.3.7.1

Strada nr. 4

Localitatea Ulieş, de la nr. 1 până la nr. 2 inclusiv; îmbrăcăminte de balast;

L = 240 m; l = 6 m

1900

1.260

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

66

1.3.7.1

Strada nr. 5

Localitatea Ulieş, de la nr. 15 la nr. 21  inclusiv; îmbrăcăminte de balast;

L = 370ml; l = 8 m

1900

1.925

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

67

1.3.7.1

Strada nr. 6

Localitatea Ulieş, de la nr. 144 la nr. 153 inclusiv; îmbrăcăminte de balast,

L = 530 m; l = 5 m

1900

2.783

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

68

1.3.7.1

Strada nr. 7

Localitatea Ulieş, de la nr.  147 nr. 155 inclusiv; îmbrăcăminte din balast;

L = 360 m; l = 5 m

1900

1.890

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

69

1.3.7.1

Strada nr. 8

Localitatea Ulieş, de la nr. 153 la nr. 197 inclusiv; îmbrăcăminte de pământ;

L = 475 m; l = 6 m

1900

2.494

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

70

1.3.7.1

Strada nr. 9

Localitatea Ulieş, de la nr. 131 la nr. 137 inclusiv; îmbrăcăminte de pământ;

L = 170 m; l = 6 m

1900

893

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

71

1.3.7.1

Strada nr. 10

Localitatea Ulieş, de la nr. 157 la nr. 180 inclusiv; îmbrăcăminte de pământ;

L = 340 m; l = 5 m

1900

1.785

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

72

1.3.7.1

Strada nr. 11

Localitatea Ulieş, de la nr. 165 la nr. 172 inclusiv; îmbrăcăminte de pământ;

L = 510 m; l = 6 m

1900

2.677

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

73

1.3.7.1

Strada nr. 12

Localitatea Ulieş, de la nr. 164 la nr. 180 inclusiv; îmbrăcăminte de pământ;

L = 535 m; l = 5 m

1900

2.809

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

74

1.3.7.1

Strada nr. 13

Localitatea Ulieş, de la nr. 241 la nr. 243 inclusiv; îmbrăcăminte din pământ;

L = 300 m; l = 6 m

1900

1.575

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

75

1.3.7.1

Strada nr. 14

Localitatea Ulieş, de la nr. 126 la nr. 232 inclusiv; îmbrăcăminte de balast;

L= 1.245 m; l = 8 m

1900

6.536

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

76

1.3.7.1

Strada nr. 15

Localitatea Ulieş, de la nr. 138 la nr. 141 inclusiv; îmbrăcăminte de balast;

L= 185 m; l= 6 m

1900

971

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

0

1

2

3

4

5

6

77

1.3.7.1

Strada nr. 16

Localitatea Ulieş, de la nr. 16 la nr. 107 inclusiv; îmbrăcăminte de balast;

L= 1.140 m; l = 6 m

1900

5.985

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

78

1.3.7.1

Strada nr. 17

Localitatea Ulieş, de la nr. 97 la nr. 100; îmbrăcăminte de pământ;

L = 90 m; l = 5 m

1900

473

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

79

1.3.7.1

Strada nr. 18

Localitatea Ulieş, de la nr. 68 la nr. 79; îmbrăcăminte de pământ;

L = 335 m; l = 6m

1900

1.759

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

80

1.3.7.1

Strada nr. 19

Localitatea Ulieş, de la nr. 121 la nr. 96 inclusiv; îmbrăcăminte din pământ;

L = 195 m; l = 5 m

1900

9.975

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

81

1.3.7.1

Strada nr. 20

Localitatea Ulieş, de la nr. 110 la nr. 112 inclusiv; îmbrăcăminte din balast;

L= 185 m; l = 5 m

1900

971

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

82

1.3.7.1

Strada nr. 21

Localitatea   Ulieş,   la   nr.    198; îmbrăcăminte de pământ;

L= 230 m; l = 6m

1900

1.208

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

83

1.3.7.1

Strada nr. 22

Localitatea Ulieş, de la nr. 204 la nr. 213 inclusiv; îmbrăcăminte de pământ;

L=880 m; l = 6 m

1947

4.620

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

84

1.3.7.1

Strada nr. 23

Localitatea Ulieş, de la nr. 123 la nr. 231 inclusiv; îmbrăcăminte de balast;

L=2.950 m; l = 6 m

1960

15.488

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

85

1.3.7.1

Strada nr. 1

Localitatea Valea Sânmartinului; de la nr. 29 la nr. 86; îmbrăcăminte de pământ; L=1.630 m; l =6 m

1960

8.558

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

86

1.3.7.1

Strada nr. 2

Localitatea Valea Sânmartinului; de la nr. 100 la nr. 106 cu ieşire la DC 142; îmbrăcăminte de pământ;

L=770 m; l = 6 m

1960

4.043

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

87

1.3.7.1

Strada nr. 1

Localitatea Sânmartinu       de Câmpie, de la nr. 47 la nr. 52; îmbrăcăminte de balast;

L=260 m; l = 8m

1960

1.365

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

88

1.3.7.1

Strada nr. 2

Localitatea Sânmartinu       de Câmpie, de la nr. 48 la nr. 51; îmbrăcăminte de balast;

L=150 m; l = 5m

1960

788

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

0

1

2

3

4

5

6

89

1.3.7.1

Strada nr. 3

Localitatea Sanmartinu       de Câmpie, de la nr. 85 la nr. 98; îmbrăcăminte de balast;

L=665 m; l = 6m

1960

3.491

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

90

1.3.7.1

Strada nr. 4

Localitatea Sanmartinu       de Câmpie, de la nr. 103 la nr. 109; îmbrăcăminte de pământ;

L=450 m; l = 6m

1960

2.363

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

91

1.3.7.1

Strada nr. 5

Localitatea Sanmartinu de Câmpie de la nr. 53 la nr. 59; îmbrăcăminte de pământ; L=320 m; l = 5 m

1960

1.680

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

92

1.3.7.1

Strada nr. 6

Localitatea Sanmartinu       de Câmpie, de la nr. 60 la nr. 63; îmbrăcăminte de balast;

L=155 m; l = 5m

1960

814

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

93

1.3.7.1

Strada nr. 7

Localitatea Sanmartinu       de Câmpie, de la nr. 8 la nr. 83; îmbrăcăminte de pământ;

L=440 m; l = 5m

1960

2.310

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

94

1.3.7.1

Strada nr. 8

Localitatea  Sanmartinu       de Câmpie, de la nr. 121 la nr. 124; îmbrăcăminte de balast;

L=100 m; l = 5m

1960

525

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

95

1.3.7.1

Strada nr. 9

Localitatea Sanmartinu       de Câmpie, de la nr. 130 la nr. 238; îmbrăcăminte de pământ;

L=250 m; l = 5m

1960

1.313

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

96

1.3.7.1

Strada nr. 10

Localitatea  Sanmartinu       de Câmpie, de la nr. 131 la nr. 129; îmbrăcăminte de pământ;

L=275 m; l = 5m

1960

1.414

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

97

1.3.7.1

Strada nr. 11

Localitatea  Sanmartinu       de Câmpie, de la nr. 134 la nr. 162; îmbrăcăminte de pământ;

L=325 m; l = 5m

1960

1.706

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

98

1.3.7.1

Strada nr. 12

Localitatea Sanmartinu       de Câmpie, de la nr. 162 la nr. 173; îmbrăcăminte de pământ;

L=275 m; l = 5m

1960

1.444

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

99

1.3.7.1

Strada nr. 13

Localitatea       Sanmartinu       de Câmpie, de la nr. 184 la nr. 191; îmbrăcăminte de pământ;

L=225 m; l = 5m

1960

1.181

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

100

1.3.7.1

Strada nr. 14

Localitatea  Sanmartinu       de Câmpie; de la nr. 195 la nr. 201; îmbrăcăminte de pământ;

L=215 m; l = 5m

1960

1.129

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

0

1

2

3

4

5

6

101

1.3.7.1

Strada nr. 15

Localitatea       Sânmartinu       de Câmpie, de la nr. 201 la nr. 205; îmbrăcăminte de pământ;

L=350 m; l = 5m

1960

1.838

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

102

1.3.7.1

Strada nr. 16

Localitatea       Sânmartinu       de Câmpie, de la nr. 228 la nr. 243; îmbrăcăminte de balast;

L=210 m; l = 5m

1960

1.103

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

103

1.3.7.1

Strada nr. 1

Localitatea Leniş, de la nr. 329 la nr. 331; îmbrăcăminte de pământ;

L=350 m; l = 6 m

1960

1.838

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

104

1.3.7.1

Strada nr. 1

Localitatea Căciulata, de la nr. 404 la nr. 408; îmbrăcăminte de balast;

L=80 m; l = 5 m

1960

420

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

105

1.3.7.1

Strada nr. 2

Localitatea Căciulata, de la nr. 352 la nr. 357; îmbrăcăminte de balast;

L=150m; l = 6 m

1960

788

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

106

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea   Nima   Râciului;   tub beton; L=4 m; l=6 m. Se află în dreptul locuinţei lui Varga Samoilă, la nr. 125

1960

9,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

107

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea   Nima   Râciului;   tub beton; L=4 m; l=6 m. Se află în dreptul   locuinţei   lui   Pogacean Teodor, la nr. 119

1966

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

108

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea   Nima   Râciului;   tub beton; L=4 m; l=6 m. Se află în dreptul locuinţei lui Judecan Elena la nr. 38, peste pârâul Milăşel

1961

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

109

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea   Nima   Râciului;   tub beton; L=2 m; l=8 m. Se află în dreptul locuinţei lui Chirai Dumitru, la nr. 136

1975

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

110

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea   Nima   Râciului;   tub beton; L=2 m; l=6 m. Se află în dreptul locuinţei lui Săcărea loan, la nr. 22

1974

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

111

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea   Nima   Râciului;   tub beton; L=2 m; l=6 m. Se află în dreptul locuinţei lui Cozoş Vasile, la nr. 23

1977

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

112

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea   Nima   Râciului;   tub beton; L=2 m; l=6 m. Se află în dreptul locuinţei lui Bucur Ioan-Lezentu, la nr. 22

1977

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

0

1

2

3

4

5

6

113

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea   Nima   Râciului;   tub beton; L=2 m; l=6 m. Se află în dreptul locuinţei lui Judecan Elena, la nr. 38

1981

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

114

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea   Nima   Râciului;   tub beton; L=2 m; l=6 m. Se află în dreptul locuinţei lui Judecan Ioan, la nr. 32

1984

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

115

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea   Nima   Râciului;   tub beton L=2 m; l=6 m. Se află în dreptul   locuinţei   lui   Pogăcean Anica, la nr. 74

1979

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

116

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea   Nima   Râciului;   tub beton L=2 m; l=6 m. Se află în dreptul locuinţei Sărmătean Maria, la nr. 80

1980

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

117

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea   Coasta   Mare;   tub beton; L=3 m; l=4 m. Se află în dreptul locuinţei lui Sador Gavril, la nr. 38

1966

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

118

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea   Coasta   Mare;   tub beton; L=2 m; l=6 m. Se află în dreptul locuinţei lui Cont Avram, la nr. 45

1977

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

119

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea   Coasta   Mare;   tub beton; L=3 m; l=6 m. Se află în dreptul locuinţei    lui    Cioloboc Teodor, la nr. 55

1981

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

120

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea   Coasta   Mare;   tub beton; L=2 m; l=6 m. Se află în dreptul locuinţei lui Chiorean Doru-Petrişor, la nr. 42

1984

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

121

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Râciu; tub beton; L=2 m; l=6 m. Se află la intersecţia străzii V.   Conţiu  şi   Gh.   Şincai   lângă locuinţa lui Vasu Ioan

1950

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

122

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Râciu; tub metal; L=2 m; l=6 m; Se află pe str. V. Conţiu nr. 8, lângă locuinţa lui Aştelean Izidor

1985

25,20

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

123

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Râciu; tub metal; L=2 m; l=6 m. Se află pe str. V. Conţiu nr. 1,   lângă   locuinţa   lui   Chiru Stelian

1985

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

124

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Râciu; tub beton; L=2 m; l=8 m. Se află pe str. Vasile Conţiu nr.   28,   lângă   locuinţa   lui   Pop Teodor

1988

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

0

1

2

3

4

5

6

125

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Râciu; tub beton; L=2 m; l=6 m. Se află pe str. Gheorghe Şincai   nr.   73,   lângă   locuinţa Bereşescu Ana

1999

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

126

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Râciu; tub beton; L=2 m; l=8 m. Se află pe str. Gheorghe Şincai nr. 140, lângă locuinţa Vas Crucită

1970

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

127

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea  Râciu;  ţeava  metal; L=1    m;   l=4   m.   Se   află   pe str. Gh. Şincai    nr.    139,    lângă locuinţa lui Cioloboc Alexandru

1977

25,20

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

128

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Râciu; tub beton; L=2 m; l=4 m. Se află pe str. Avram Iancu nr.   11,  lângă  locuinţa  lui „Moş Petru"

1979

9,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

129

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea  Râciu;  ţeava  metal; L=1    m;   l=4   m.   Se   află   pe Str. Cireşului nr. 6, lângă locuinţa lui Bota Dumitru

1980

25,20

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

130

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea  Râciu;  ţeava  metal; L=1    m;   l=4   m.   Se   află   pe Str. Mioriţei nr. 23, lângă locuinţa lui Beşineu Avram

1977

25,20

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

131

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Râciu; tub beton; L=1 m; l=4 m. Se află pe Str. Mierlei nr. 13, lângă locuinţa Morar Silvia

1966

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

132

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Râciu; tub beton; L=2m; l=4 m. Se află pe Str. Mănăstirii nr. 1, lângă locuinţa lui Iuga Teodor

1970

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

133

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea    Râciu;   tub   beton; L=2 m; l=4. Se află pe Str. Livezii nr. 3, lângă locuinţa lui Pop Dorel

1990

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

134

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Râciu; tub beton; L=3 m; l=6 m. Se află pe Str. Bisericii nr. 2, lângă    locuinţa    lui    Georgescu Alexandru

1975

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

135

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Râciu; tub beton; L= 2 m; l=6 m. Se află pe Str. Bisericii nr. 24,    lângă   locuinţa   Cordoş Steluţa

1966

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

136

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea  Râciu;  ţeava  metal; L=   2   m;   l=4   m. Se află pe str. Horea nr. 1, lângă locuinţa lui Teglaş Teodor

1972

25,20

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

0

1

2

3

4

5

6

137

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea  Râciu;  ţeava  metal; L= 2 m; l=4 m. Se află pe str. Mihai Viteazu nr. 16, lângă locuinţa lui Bucur lacob-Vasile

1977

25,20

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

138

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Râciu; tub beton; L= 1 m; l=4 m. Se află pe str. Mihai Viteazu nr.   4,   lângă   locuinţa   lui   Ruta Alexandru

1980

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

139

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Râciu; tub beton; L=2 m; l=4 m. Se află pe Str. Tăului nr. 18, lângă locuinţa lui Vasu Teodor

1986

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

140

1.3.17.2

Podeţ Ulieş

Localitatea Ulieş; tub beton; L= 2 m; l=4 m. Se află în dreptul locuinţei lui Moldovan Emil, la nr. 13

1977

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

141

1.3.17.2

Podeţ Ulieş

Localitatea Ulieş; tub beton; L= 2 m; l=4 m. Se află în dreptul locuinţei lui Cucuiet Vasile, la nr. 86

1980

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

142

1.3.17.2

Podeţ Ulieş

Localitatea Ulieş; tub beton; L= 2 m; l=4 m. Se află în dreptul locuinţei lui Lazăr Petru Ulieş, la nr. 90

1970

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

143

1.3.17.2

Podeţ Ulieş

Localitatea Ulieş; tub beton; L=2m, l=4 m. Se află în dreptul Şcolii Generale, la nr. 124

1969

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

144

1.3.17.2

Podeţ Ulieş

Localitatea Ulieş; ţeava metal; L=2 m; l=4 m. Se află în dreptul locuinţei lui Macarie Avram, la nr. 237

1971

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

145

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Valea Sânmartinului; tub beton; L=2 m; l=6 m. Se află în dreptul locuinţei lui Cucuiet Vasile, Valea Sânmartinului, la nr. 20

1960

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

146

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Valea Sânmartinului; tub beton; L= 3 m; l=6 m. Se află în  dreptul   locuinţei   lui   Cucuiet Anton, la nr. 52

1969

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

147

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Valea Sânmartinului; tub beton; L= 3 m; l=6 m. Se află în   dreptul   locuinţei   lui   Oroian Alexă, la nr. 45

1966

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

148

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Valea Sânmartinului; tub beton; L= 3 m; l=6 m. Se află în dreptul locuinţei lui Şopterean Vasile, la nr. 38

1970

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

0

1

2

3

4

5

6

149

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Valea Sânmartinului; tub beton; L= 3 m; l=6 m. Se află în dreptul locuinţei lui Muntean Iuliu, la nr. 35

1979

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

150

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Valea Sânmartinului; tub beton; L= 3 m; l=6 m. Se află în   dreptul   locuinţei   lui   Lazăr Teodor, la nr. 33

1988

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

151

1.3.17.2

Pod

Localitatea       Sânmartinu       de Câmpie,   pod  din   beton  armat; L=10 m; l=8 m. Se află în dreptul locuinţei lui Oprea Vasile, la nr. 1

1979

120

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

152

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Sânmartinu de Câmpie, pod   din   beton   armat;   L=5   m; l= 2 m. Se află în dreptul locuinţei lui Oprea Nicolae, la nr. 41

1977

60

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

153

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea       Sânmartinu       de Câmpie; tub beton; L= 2 m; l=6 m. Se află în dreptul locuinţei Bota Fira, la nr. 84

1966

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

154

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea       Sânmartinu       de Câmpie; tub beton; L=2 m; l=6 m. Se află în dreptul locuinţei Bota Fira, la nr. 84

1971

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

155

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea       Sânmartinu       de Câmpie; tub metal; L=2 m; l=4 m. Se află în dreptul locuinţei Manoilă Lucreţia, la nr. 35

1989

25,20

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

156

1.3.17.2

Pod

Localitatea       Sânmartinu       de Câmpie;   pod  din   beton  armat; L= 10 m; l= 8 m. Se află lângă fosta Secţie SMA şi lângă locuinţa lui Bota I Ioan

1979

120

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

157

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Hagău; tub beton; L= 2 m; l=4 m. Se află în dreptul locuinţei lui Colcer Aurel, la nr. 34

1969

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

158

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Hagău; tub beton; L= 2 m; l=4 m. Se află în dreptul locuinţei lui Chiorean Ioan, la nr. 23

1971

25,20

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

159

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Căciulata; tub beton; L=2 m; l=4 m. Se află în dreptul locuinţei lui Făgăraş Valentin, la nr. 393

1977

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

160

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Căciulata; tub beton; L=4 m; l=4 m. Se află în dreptul locuinţei lui Haidu Carol, la nr. 402

1977

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

0

1

2

3

4

5

6

161

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Căciulata; tub metal; L= 2 m; l=4 m. Se află în dreptul locuinţei   lui   Pogăcean Ana,   la nr. 376

1975

25,20

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

162

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Căciulata; tub beton; L= 2 m; l=4 m. Se află în dreptul locuinţei lui Cuc Gavrilă, la nr. 370

1974

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

163

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Căciulata; tub beton; L= 2 m; l=4 m. Se află în dreptul locuinţei lui Dicu Vasile, la nr. 345

1971

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

164

1.3.17.2

Pod

Localitatea Căciulata, din beton armat; L=10 m; l=8 m. Se află în dreptul     locuinţei     lui     Gorea Alexandru, la nr. 412

1978

120

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

165

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Valea  Ulieşului;  tub beton; L= 2 m; l=6 m. Se află în dreptul locuinţei lui Belean Ioan, la nr. 1

1970

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

166

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Valea  Ulieşului;  tub beton; L=2 m; l=4 m. Se află pe lângă teren agricol proprietar Iacob Eugen

1966

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

167

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Valea  Ulieşului;  tub beton; L= 2 m; l=4 m. Se află în dreptul locuinţei lui Suciu Eugen, la nr. 15

1966

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

168

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Valea  Ulieşului;  tub beton; L= 2 m; l=6 m. Se află în dreptul locuinţei lui Săcărea Ioan, la nr. 49

1972

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

169

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Valea  Ulieşului;  tub beton; L=2 m; l=4 m. Se află în dreptul locuinţei lui Blaga Dumitru, la nr. 13

1973

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

170

1.3.17.2

Podeţ

Localitatea Valea  Ulieşului;  tub beton; L=2 m; l=4 m. Se află în dreptul locuinţei lui Suciu Ioan, la nr. 4

1970

29,40

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

171

1.8.1

Puţ alimentare cu apă

Localitatea Râciu, Str. Stadionului nr. 1, bloc cu 4 apartamente

1998

5521

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

172

1.3.7.

Drum acces rezervor centrala termică

Localitatea    Râciu,    în    curtea blocurilor nr. 101 şi 102

1998

508

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

0

1

2

3

4

5

6

173

1.8.4

Reţea alimentare cu apă

Localitatea    Râciu,    în    curtea blocurilor nr. 101 şi 102

1998

1.631

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

174

1.8.15

Branşamente apă

Localitatea    Râciu,    în    curtea blocurilor nr. 101 şi 102

1998

4.355

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

175

1.8.6

Reţea   apă   centrala termică

Localitatea    Râciu,    în    curtea blocurilor nr. 101 şi 102

1998

403.452

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

176

1.8.12

Decantor

Localitatea Râciu, Str. Stadionului nr. 1 (fost bloc nr. 408), în curtea blocului

1998

6.097

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

177

1.8.3

Colector pluvial

Localitatea    Râciu,    în    curtea blocurilor nr. 101 şi 102

1998

2.504

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

178

1.8.6

Racord canal pluvial

Localitatea    Râciu,    în    curtea blocurilor nr. 101 şi 102

1998

22.061

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

179

1.8.12

Decantor „500 persoane" cu teren aferent

Localitatea  Râciu, în  zona „La Grecu", spre satul Lechincioara, teren aferent 100 mp

1998

45.806

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

180

1.8.7.

Racord canal menajer

Localitatea    Râciu,    în    curtea blocurilor nr. 101 şi 102

1998

11.847

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

181

1.8.7

Reţele canal menajer

Localitatea    Râciu,    în    curtea blocurilor nr. 101 şi 102

1998

16.752

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

182

1.8.7

Reţele canal menajer

Localitatea Râciu, Str. Stadionului nr.  1  (fost bloc 408), în curtea blocului

1998

752

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

183

1.8.6

Subtraversare

Localitatea    Râciu,    în    curtea blocului nr. 101

1998

147.714

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

184

1.8.14

Depozit cărbune

Localitatea    Râciu,    în    curtea blocurilor nr. 101 şi 102

1998

1.087

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

0

1

2

3

4

5

6

185

1.8.14

Depozit gunoi

Localitatea Râciu, curtea blocurilor nr. 101 şi 102, suprafaţă 40 mp

1998

1.083

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

186

1.8.6

Reţea apă potabilă

Localitatea Râciu, str. Gh. Sincai (DN15/E),    din    PVC,   Ø 110,

L = 5.600 m

2004

2.231.453

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

187

1.8.6

Reţea apă potabilă

Localitatea Râciu, pe strada luliu Maniu, din PVC, Ø 110, L= 1.600 m

2004

295.873

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

188

1.8.6

Reţea apă potabilă

Localitatea    Râciu,    pe    Strada Mierlei, din PVC, Ø 90, L = 1.200 m

2004

37.980

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

189

1.8.6

Reţea apă potabilă

Localitatea Râciu, pe strada Avram lancu, din PVC, Ø 90, L = 475 m

2004

24.029

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

190

1.8.6

Reţea apă potabilă

Localitatea    Râciu,    pe    Strada Păşunii, din PVC, Ø 90, L = 450 m

2004

23.189

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

191

1.8.6

Reţea apă potabilă

Localitatea    Râciu,    pe    Strada Mioriţei, din PVC, Ø 70, L = 500 m

2004

25.565

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

192

1.8.6

Reţea apă potabilă

Localitatea    Râciu,    pe    Strada Cireşului, din PVC, Ø 70, L = 300 m

2004

5.441

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

193

1.8.6

Reţea apă potabilă

Localitatea Râciu, pe Strada Verii, din PVC, Ø 70, L= 120 m

2004

15.461

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

194

1.8.6

Reţea apă potabilă

Localitatea    Râciu,    pe    Strada Busuiocului,    din    PVC,    Ø 70,

L= 150 m

2004

8.707

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

195

1.8.6

Reţea apă potabilă

Localitatea Râciu, pe strada Vasile Conţiu, din PVC, Ø 110, L = 600 m

2004

86.537

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

196

1.8.6

Reţea apă potabilă

Localitatea    Râciu,    pe    Strada Mănăstirii, din PVC, Ø 90, L = 600 m

2004

34.679

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

0

1

2

3

4

5

6

197

1.8.6

Reţea apă potabilă

Localitatea    Râciu,    pe    Strada Livezii, din PVC, Ø 70, L = 500 m

2004

24.280

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

198

1.8.6

Reţea apă potabilă

Localitatea Râciu, pe strada Mihai Viteazu, din PVC, Ø 110, L = 597 m

2004

23.351

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

199

1.8.6

Reţea apă potabilă

Localitatea    Râciu,    pe    Strada Bisericii, din PVC, Ø 90, L = 887 m

2004

68.863

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

200

1.8.6

Reţea apă potabilă

Localitatea    Râciu,    pe    strada Crişan, din PVC, Ø 70, L = 222 m

2004

5.722

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

201

1.8.6

Reţea apă potabilă

Localitatea    Râciu,    pe    strada Horea, din PVC,Ø 70, L = 286 m

2004

39.192

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

202

1.8.6

Reţea apă potabilă

Localitatea    Râciu,    pe    strada Cloşca, din PVC, Ø 70, L = 113 m

2004

1.564

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

203

1.8.6

Reţea apă potabilă

Localitatea    Râciu,    pe    Strada Dâlmei, din PVC, Ø 70, L = 500 m

2004

2.098

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

204

1.8.6

Reţea apă potabilă

Localitatea Râciu, pe strada Liviu Rebreanu, din PVC, Ø 90, L = 500 m

2004

2.539

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

205

1.8.6

Reţea apă potabilă

Localitatea    Râciu,    pe    Strada Stadionului, din PVC,  Ø 90, L = 250 m

2004

1.714

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

206

1.8.6

Reţea apă potabilă

Localitatea    Râciu,    pe    Strada Tăului, din PVC, Ø 90, L = 350 m

2004

49.530

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

207

1.8.6

Reţea apă potabilă

Localitatea    Râciu,    pe    Strada Târgului (D.J.173), din PVC, Ø11 0,

L = 2.000 m

2004

92.118

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

208

1.8.6

Reţea apă potabilă

Localitatea    Râciu,    pe    Strada Tineretului (D.C.142/D), din PVC, Ø 90, L = 400 m

2004

8.625

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

0

1

2

3

4

5

6

209

1.8.11

Rezervor „500 mc" şi teren aferent

Localitatea Râciu, rezervor aferent conductei magistrale     Râciu, capacitate 500 mc, vecini: N = Ciontoş Lucreţia, S = DE, V = Ciontoş Lucreţia,  E = DE şi teren aferent 1.989,64 m

2004

218.512

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

210

1.3.7.1

Drum acces

Localitatea Râciu, aferent rezervorului, L = 20 m, îmbrăcăminte balast

2004

35.630

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

211

1.6.3.2

Imprejmuire  rezervor „500 mc"

Localitatea Râciu, aferent rezervor „500 mc", cu stâlpi beton şi sârmă zincată

2004

630

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

212

1.8.12

Staţie  de  ridicare  a presiunii     şi     teren aferent

Localitatea Râciu, aferentă reţelei stradale, vecini: la N - str. Gh. Şincai; la S - canal pârâu; la V - proprietar Moldovan Rudolf; la E - Str. Mierlei, teren aferent 30 mp

2004

95.452

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

213

1.8.13

Instalaţii tehnologice

Localitatea Râciu, aferente staţiei de ridicare a presiunii

2004

7.658

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

214

1.7.2.1

Instalaţii electrice

Localitatea Râciu, aferente staţiei de ridicare a presiunii

2004

17.092

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

215

2.1.17.1

Grup    pompare    top hidrofor

Localitatea Râciu, aferent staţiei de pompare

2004

46.657

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

216

2.1.17.1.1

Pompă de epuisment

Localitatea Râciu, aferentă staţiei de pompare

2004

309

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

217

1.8.6

Reţea apă

în    localităţile    Sânmartinu    de Câmpie, Căciulata si Lenis; din PVC;  Ø 55; L = 8.000 m

2006

26.842

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

218

1.8.15

Teren pentru bazin de captare aferent reţelei stradale

Localitatea Sânmartinu de Câmpie, S = 2.500 mp, vecinătăţi: N şi E = proprietar Săcărea Ioan,   S = str. nr.   2, V = proprietar   Bucur Paraschiva

2008

18.950

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

219

1.8.6

Reţea apă

Satul Ulies, din PVC, Ø 70, L = 5.000 m

2006

20.326

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

0

1

2

3

4

5

6

220

1.8.11

Rezervor captare apă „200 mc"

Satul Ulieş, capacitate 200 mc, vecini: N, S, E, V - tarla proprietar Rîtea Traian

2008

190.300

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

221

1.8.6

Reţea apă

Satul Coasta Mare, din PVC, Ø 90,

L= 1.700 m

2006

10.163

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

222

1.5.9

Piaţa Râciu

Localitatea Râciu,    pavată    cu beton, gard din plase de sârmă, suprafaţă teren 1,77 ha, vecini: N = cimitir, S =   Autoritatea Naţională de Imbunătăţiri Funciare E şi V = calea ferată

1925

134.166

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

223

1.8.15

Teren pentru staţie de epurare aferentă instalaţiei de canalizare a comunei Râciu

Localitatea Râciu, suprafaţă 1,74 ha, vecini: N = canal pârâu; S şi V = Primăria Râciu, E = pârâul Comlod

1921

131.892

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

224

1.6.2

Teren sport

Localitatea  Sânmartinu de Câmpie,    lângă calea ferată, suprafaţă 1,00 ha,     vecini: N = proprietar Papoi Alexandru; S = proprietar Negrea Maria; E = canal   pârâu; V= drum exploatare

1921

7.540

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

225

2.4.2.10

Izlaz comunal

In localităţile Râciu, Sânmartinu de Câmpie, Ulieş, Valea Sânmartinului Teren    cu    destinaţie    păşune, suprafaţa de 406,54 ha

1999

33.220.572

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

226

2.4.2.8.1

Teren   cu   destinaţie forestieră

Se   află   în   comuna   Răstoliţa, judeţul Mureş, suprafaţă 6,00 ha, vecini: N şi E = Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, S = proprietar Sava Vasile, V = proprietar Muscă Gavril

2001

45.480

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

227

1.6.4

Clădirea       Primăriei Comunei Râciu

Localitatea        Râciu,        strada Gheorghe Şincai nr. 58, construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă S+P, gaz, energie electrică, apă, telefon, canalizare

1934

344.841

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

228

1.6.3.2

Imprejmuire aferentă clădirii primăriei

Localitatea        Râciu,        strada Gheorghe Şincai nr. 58, din stâlpi de beton cu plase de sârmă

1934

1.800

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

229

1.6.4

Teren aferent

Localitatea Râciu, strada Gheorghe Şincai nr. 58, suprafaţa de 1.250 mp

1934

9.574

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

0

1

2

3

4

5

6

230

1.6.2

Sală de sport (50 de locuri)

Localitatea Râciu, strada Gheorghe     Şincai nr.100, capacitate 50 locuri, suprafaţa de 111   mp,  construită din  panouri metalice termoizolante, acoperită tot cu panouri, compusă din: teren de joc,  4 vestiare,   1   încăpere centrală termică, 1 hol, 2 grupuri sanitare, 1 birou, 1 magazie

2003

256.810

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

231

1.6.2

Gimnaziul    de    Stat „Gheorghe Şincai"

Localitatea Râciu, strada Gheorghe   Şincai nr.100, din cărămidă    P+1,    gaz, energie electrică, apă, cu 12 săli de clasă, 3 săli grădiniţă, 4 birouri, 1 sală de sport, 8 holuri, 1 arhivă, 1 atelier, 4  casa scării, 1 sală profesorală, 1 laborator şi 2 anexe laborator, 1 bibliotecă, 1 magazie

1962

2.370.615

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

232

1.6.3.2

Imprejmuire aferentă clădirii     Gimnaziului „Gheorghe     Şincai", Sălii    de    Sport    şi Despărţământului „ASTRA"

Localitatea        Râciu,        strada Gheorghe Şincai nr. 100, cu stâlpi şi gard din fier

2007

1.800

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

233

1.6.2

Teren aferent

Localitatea Râciu, strada Gheorghe   Şincai nr. 100, în suprafaţă de  7.900  mp,  având destinaţia curţi şi teren joacă copii

1962

59.882

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

234

1.6.2

Şcoala generală

In satul Coasta Mare nr. 39, din pământ şi lemn, şarpantă lemn, acoperită   cu   ţiglă,   dotată   cu instalaţie de gaz, energie electrică, apă

1959

39.164

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

235

1.6.2

Teren aferent

Satul    Coasta    Mare    nr.    39, suprafaţa     1.632    mp,    având destinaţia curţi şi teren joacă copii

1959

12.371

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

236

1.6.2

Şcoala generală

In satul Sânmartinu de Câmpie nr. 6, P+ 1, din cărămidă, dotată cu instalaţie  apă, gaz,    energie electrică,  telefon,   compusă  din 9 săli   de   clasă,   1   sală sport, 1 bibliotecă,   2   holuri,   1   birou, 1 vestiar, 2 magazii, 1 laborator, 1 sală profesorală

1979

369.821

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

237

1.6.3.2

Imprejmuire aferentă clădirii şcolii

In satul Sânmartinu de Câmpie nr. 6, din stâlpi de beton şi plase de sârmă

1979

4.616

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

238

1.6.2

Teren aferent clădirii şcolii

In satul Sânmartinu de Câmpie nr. 6, în suprafaţă de 8.610 mp, având  destinaţia  curţi   şi  teren joacă copii

1921

65.264

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008

0

1

2

3

4

5

6

239

1.6.2

Şcoală generală

In satul Ulieş nr. 124, cu instalaţie electrică, gaz, apă. Construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă, compusă din: 6 săli clasă, 1 sală profesorală,  1  bibliotecă,  1  hol, 1 magazie

1962

336.525

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

240

1.6.3.2

Imprejmuire aferentă clădirii şcolii

In satul Ulieş nr. 124, din stâlpi de beton şi plase de sârmă

1962

1.800

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

241

1.6.2

Teren aferent clădirii şcolii

In satul Ulieş nr. 124, în suprafaţă de 7.417 mp, având destinaţia curţi şi teren joacă copii

1962

1.756

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

242

1.6.2

Grădiniţă

In satul Ulieş nr. 125, compusă din 4   săli   de   clasă,   cu   instalaţie electrică

1954

9.834

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

243

1.6.2

Şcoală generală

In satul Valea Sânmartinului nr. 23, din cărămidă, compusă din 4 săli de   clasă,   1   magazie,   1   sală profesorală, cu instalaţie electrică

1958

10.477

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

244

1.6.3.2

Imprejmuire aferentă clădirii şcolii

In satul Valea Sânmartinului nr. 23, din stâlpi de beton şi plase de sârmă

1958

1.800

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

245

1.6.2

Teren aferent clădirii şcolii

In satul Valea Sânmartinului nr. 23, în suprafaţă de 2.000 mp, având destinaţia curţi şi teren joacă copii

1958

15.160

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

246

1.6.2

Şcoală generală

In  satul   Nima  Râciului   nr.  63, construită din cărămidă, fundaţie de   beton,   şarpantă   din   lemn, acoperită cu ţiglă, compusă din 4 săli de clasă, 1 sală profesorală, 1 bibliotecă, cu instalaţie de curent electric

1960

177.100

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

247

1.6.3.2

Imprejmuire aferentă clădirii şcolii

In satul Nima Râciului nr. 63, din stâlpi de beton şi plase de sârmă

1960

2.000

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

248

1.6.2

Teren aferent clădirii şcolii

In satul Nima Râciului nr. 63, în suprafaţă   de   4.100   mp,   teren intravilan având destinaţia curţi şi teren joacă copii

1960

29.991

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

0

1

2

3

4

5

6

249

1.6.2

Casa     de      cultură „Vasile Conţiu"

In localitatea Râciu, strada Gheorghe   Şincai nr. 71, din cărămidă, cu instalaţie gaz, energie electrică, apă, compusă din sală de spectacole cu scenă de 350 de locuri, 2 vestiare, 2 grupuri sanitare, 1 bucătărie, 1 magazie, 1 sală bibliotecă, 1 sală şedinţe, 1 hol, 2 casa scării. Prin Hotărârea Consiliului Local Râciu nr. 34/2001 s-a aprobat schimbarea denumirii din Căminul Cultural Râciu în Casa de cultură „Vasile Conţiu" Râciu.

2000

115.144

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

250

1.6.3.2

Imprejmuire aferentă clădirii     Casei     de cultură

Localitatea  Râciu, strada Gheorghe Şincai nr. 71, din stâlpi de beton cu plase de sârmă

2000

1.800

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

251

1.6.2

Teren aferent clădirii Casei de cultură

Localitatea  Râciu, strada Gheorghe    Şincai  nr. 71,    în suprafaţă de 4.818 mp, este curtea clădirii şi parc de agrement

1953

36.250

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

252

1.6.2

Cămin cultural

Localitatea Ulieş  nr.37,   din cărămidă, cu instalaţie electrică, gaz,  apă,  compus din sală de spectacole, 1 bucătărie, 1 magazie, 1 vestiar şi 1 grup sanitar

1959

131.068

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

253

1.6.2

Teren aferent căminului cultural

Localitatea  Ulieş  nr. 37,    în suprafaţă   de 1.450    mp,    are destinaţia curţi

1959

10.991

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

254

1.6.2

Cămin cultural

Localitatea Sânmartinu de Câmpie nr. 15, cărămidă, instalaţie gaz, energie    electrică,    apă,    grup sanitar,   compus   din   sală   de spectacole, 1 bucătărie, 1 magazie, 1 vestiar

1953

326.097

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

255

1.6.2

Teren aferent căminului cultural

Localitatea Sânmartinu de Câmpie nr.  15, suprafaţă 8.000 mp, se constituie din curtea clădirii şi teren arabil

1960

60.640

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

256

1.6.2

Cămin cultural

Localitatea Nima Râciului nr. 51, din cărămidă, fundaţie de beton, şarpantă din  lemn,  acoperit cu ţiglă, cu instalaţie electrică, gaz, apă

1960

10.477

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

257

1.6.2

Teren aferent căminului cultural

Localitatea Nima Râciului nr. 51, suprafaţă   1.500   mp,   constituie curtea clădirii

1960

11.370

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

0

1

2

3

4

5

6

258

1.6.2

Clădire cu destinaţie culturală „Despărţământul Astra"

Localitatea        Râciu,        strada Gheorghe   Şincai   nr.   100,   din cărămidă,    cu    instalaţie    gaz, energie  electrică,   compusă  din 2 săli.     Este    fostă    bibliotecă comunală şi se situează pe terenul unde se află şi Gimnaziul de stat „Gheorghe Şincai", poz. 231

1950

1.800

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

259

1.6.2

Bust „Gheorghe Şincai"

In    localitatea    Râciu,    în   faţa Gimnaziului  de  stat „Gheorghe Şincai", strada Gheorghe Şincai

1976

200

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

260

1.6.2

Monument eroi primul război mondial

In localitatea Râciu, str. Gheorghe Şincai nr. 71, în faţa Casei de cultură „Vasile Conţiu", construit din beton

1921

200

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

261

1.6.2

Monument 1944, eroi din cel de-al  Doilea Război Mondial

In localitatea Râciu, în apropierea staţiei   auto,   strada   Gheorghe Şincai nr. 56, construit din beton

1992

9.484

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

262

1.6.2

Monument eroi Primul şi   al   Doilea   Război Mondial

In    localitatea    Sânmartinu    de Câmpie,  în  apropierea  Bisericii ortodoxe nr. 59

1992

392

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

SECŢIUNEA II: BUNURI MOBILE

1

3.4

Fond bibliotecar comunal

8.167 volume

1950

290

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008

2

3.4

Fond bibliotecar şcoală Colegiul de stat „Gheorghe Şincai"

12.720 volume

1950

676

Domeniul public al comunei Râciu, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 24/2008


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 913/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 913 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu