Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 891 din 20 august 2008

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societatii Comerciale „Conversmin" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 619 din 25 august 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale „Conversmin" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexă se aprobă de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale „Conversmin" - S.A. reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât cu aprobarea ministrului economiei şi finanţelor.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială „Conversmin" - S.A. poate efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(3)  Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

ANEXĂ*)

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

Operatorul economic

Sediul/Adresa

Cod unic de înregistrare

BUGETUL   DE   VENITURI   ŞI   CHELTUIELI   RECTIFICAT   PE  ANUL   2008

al Societăţii Comerciale „Conversmin" - S.A.

INDICATORI

Nr. rd.

BVC rectificat

0

1

2

3

5

I.

VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)

1

161.877

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

161.727

a) producţia vândută

3

11.595

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare

6

- transferuri, cf.preved.legale în vigoare

7

d) producţia imobilizată

8

e)alte venituri din exploatare, din care:

9

150.132

-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

9a

-alte venituri din exploatare"Programul anual de conservare si inchidere a minelor (inclusiv TVA)

9b

150.132

2.

Venituri financiare-total, din care:

10

150

a)venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

140

d)alte venituri financiare

14

10

3.

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)

16

157.593

1.

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

157.593

a)cheltuieli materiale

18

311

b)alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)

19

30

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d)cheltuieli cu personalul, din care:

21

5.700

-salarii

22

3.816

- contracte de mandat/contracte de performanţă

23

283

-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

24

1.113

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

25

855

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj

26

36

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

27

222

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

488

- cheltuieli sociale prevăzute la art.21, al(3), lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

76

- tichete de creşa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

31

-fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

129

- tichete de masă

33

150

e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale

34

260

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

0

1

2

3

5

f)alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

151.292

- "Programul anual de conservare si închidere a minelor (inclusiv TVA)"

35a

150.132

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:

36

1.160

-cheltuieli de protocol, din care:

37

86

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

38

-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

39

25

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

40

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

41

-cheltuieli cu sponsorizarea

42

-alte cheltuieli, din care:

43

-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

-redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

2.

Cheltuieli financiare-total, din care:

46

-cheltuieli privind dobânzile

47

-alte cheltuieli financiare

48

3.

Cheltuieli extraordinare

49

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

4.284

IV

IMPOZIT PE PROFIT

51

685

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

3.599

1.

Rezerve legale

53

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

54

3.

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

55

4.

Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

57

6.

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă

58

284

7.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

59

1.800

8.

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

60

1.516

VI.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

61

420

1.

Surse proprii

62

420

2.

Alocaţii de la buget

63

3.

Credite bancare

64

- interne

65

- externe

66

4.

Alte surse

67

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

68

420

1.

Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

69

420

2.

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

70

- interne

71

- externe

72

0

1

2

3

5

VIII

REZERVE, din care:

73

1.

Rezerve legale

74

2.

Rezerve statutare

75

3.

Alte rezerve

76

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

77

1.

Venituri totale

78

161.877

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

157.593

3.

Număr prognozat de personal la finele anului

80

83

4.

Număr mediu de personal total

81

83

5.

Fond de salarii, din care:

82

3.816

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

83

3.402

b) alte cheltuieli cu personalul

84

414

6.

Câştigul mediu lunar pe salariat*

85

3.416

7.

Productivitatea  muncii  pe total  personal mediu

(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81)  -în preţuri curente

86

1.950

8.

Productivitatea  muncii  pe total  personal mediu  (mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri comparabile

87

9.

Productivitatea  muncii în unităţi fizice pe total  personal mediu  (volumul de masa procesata/nr.persoane)

88

115.926

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              ( cheltuieli totale/ venituri totalex1000) (rd.16/rd.1x 1000)

89

974

11

Plaţi restante - total

90

- preţuri curente

91

- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a preţurilor prognozate)

92

12

Creanţe restanţe - total

93

- preţuri curente

94

- preţuri comparabile (rd.98x indicele de creştere a preţurilor prognozate)

95


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 891/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 891 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu