Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.876 din 14.11.2013

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Braşov, Iaşi şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 710 din 19 noiembrie 2013SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Braşov, Iaşi şi Constanţa, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, respectiv a elementelor constitutive, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă. Articolul 3 (1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis, din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate concedentă competentă şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul transporturilor, Ramona-Nicole Mănescu Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“- S.A., în vederea scoaterii din funcţiune, reutilizării şi, după caz, casării, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., de pe raza de activitate a Sucursalei Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Braşov, afectate de lucrări de modernizare (Coridor IV - Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria) CS MT: 13633330 CUI CNCF „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529

Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea mijlocului fix Denumire date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tip bun
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ În concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147816 parţial 08.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare Lungimea totală a liniilor = 282,15 km; Aparate de cale = 236 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Cluj linia 300 Predeal -Războieni linia 200 Teiuş - Aurel Vlaicu 216.898.459 Legea nr. 219/1998Hotărârea Guvernului nr. 581/1998Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006Hotărârea Guvernului nr. 618/2008Hotărârea Guvernului nr. 140/2010 concesiune concesiune imobil
TOTAL Nr. M.F. 147816 parţial Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Braşov 1998 216.898.459 mijloace fixe, exclusiv terenuri
2 147818 parţial 08.10.02 Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare Poduri = 70 buc.; Podeţe = 173 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Cluj linia 300 Predeal -Războieni linia 200 Teiuş - Aurel Vlaicu 35.825.657 Legea nr. 219/1998Hotărârea Guvernului nr. 581/1998Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006Hotărârea Guvernului nr. 618/2008Hotărârea Guvernului nr. 140/2010 concesiune concesiune imobil
TOTAL Nr. M.F. 147818 parţial Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Braşov 1998 35.825.657 mijloace fixe, exclusiv terenuri
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 147818 parţial 08.10.03 Tunelele, precum şi terenurile aferente acestora interoperabile Tuneluri = 1 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Cluj linia 300 Predeal -Războieni linia 200 Teiuş - Aurel Vlaicu 13.935.319 Legea nr. 219/1998Hotărârea Guvernului nr. 581/1998Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006Hotărârea Guvernului nr. 618/2008Hotărârea Guvernului nr. 140/2010 concesiune concesiune imobil
TOTAL Nr. M.F. 147818 parţial Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Braşov 1998 13.935.319 mijloace fixe, exclusiv terenuri
4 147818 parţial 08.10.04 Viaducte şi alte lucrări de artă, cu terenurile aferente acestora interoperabile Pasaje superioare = 2 buc. Pasaje pietonale = 1 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Cluj linia 300 Predeal -Războieni 286.477 Legea nr. 219/1998Hotărârea Guvernului nr. 581/1998Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006Hotărârea Guvernului nr. 618/2008Hotărârea Guvernului nr. 140/2010 concesiune concesiune imobil
TOTAL Nr. M.F. 147818 parţial Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Braşov 1998 286.477 mijloace fixe, exclusiv terenuri
5 147820parţial 08.10.05 Lucrări geotehnice de protecţie, consolidări şi plantaţii de protecţie interoperabil Ziduri retenţie, ziduri sprijin, şanţuri = 9 buc.; Pereuri = 1 buc.; Apărări maluri, plantaţii, anrocamente = 22 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Cluj linia 300 Predeal -Războieni linia 200 Teiuş - Aurel Vlaicu 13.275.477 Legea nr. 219/1998Hotărârea Guvernului nr. 581/1998Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006Hotărârea Guvernului nr. 618/2008Hotărârea Guvernului nr. 140/2010 concesiune concesiune imobil
TOTAL Nr. M.F. 147820 parţial Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Braşov 1998 13.275.477 mijloace fixe, exclusiv terenuri
6 147822 parţial 08.10.07 Instalaţii fixe de siguranţă şi conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabil Ansamblul echipamentelor electromecanice CED: 16 buc. BLA: 215,06 km Linie de contact desfăşurată: 438,56 km Staţie de transformare: 20 buc. Substaţii de tracţiune: 3 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Cluj linia 300 Predeal -Războieni linia 200 Teiuş - Aurel Vlaicu 54.133.512 Legea nr. 219/1998Hotărârea Guvernului nr. 581/1998Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006Hotărârea Guvernului nr. 618/2008Hotărârea Guvernului nr. 140/2010 Hotărârea Guvernului nr. 521/2011 Hotărârea Guvernului nr. 615/2011 concesiune concesiune imobil
TOTAL Nr. M.F. 147822 parţial Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Braşov 1998 54.133.512 mijloace fixe, exclusiv terenuri

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Iaşi, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz CS MT:13633330 CUI CNCF „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529

Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tip bun
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147830 8.10.02 Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabil PODEŢ IPCJS, KM 259+650, TECUCI-IAŞI, 6,50 M Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Cluj, Galaţi Tecuci-Iaşi, km 259+650 01/09/1901 541,50 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
2 PODEŢ DBA, KM 268+683, TECUCI-IAŞI, 5,30 M Tecuci-Iaşi, km 268+683 01/01/1964 43.643,54 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
3 PODEŢ GIPCSN, FIR I, KM 290+159, ADJUD-VICŞANI 2,70 M Nicolae Bălcescu, jud. Bacău 01/01/1904 5,15 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
4 POD 2 GGN, FIR II, KM 324+050, ADJUD-VICŞANI, 11,00 M Filipeşti, jud. Bacău 01/01/1914 388,67 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
5 PODEŢ GGN, L.2,3,4,5, KM 281+494, ST. FARAOANI, 6,00 M Cleja, jud. Bacău 01/01/1957 281.680,32 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
6 PODEŢ PS 2X5 (49), FIR II, KM 322+537, ADJUD-VICŞANI, 2,60 M Filipeşti, jud. Bacău 01/01/1960 263,41 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
7 PODEŢ PS 2X7 (45), KM 16+660, BACĂU-BICAZ, 2,50 M Gârleni, jud. Bacău 01/01/1963 25.987,15 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 147830 8.10.02 Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabil PODEŢ PS 2X7 (49), FIR II, KM 290+159, ADJUD-VICŞANI, 2,60 M Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Cluj, Galaţi Nicolae Bălcescu, jud. Bacău 25/05/1972 342,85 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
9 PODEŢ PS, KM 418+889, PLOIEŞTI-VICŞANI, 1,60 M Liteni, jud. Suceava 01/12/1959 127.205,11 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
10 PODEŢ PS I, KM 439+450, PLOIEŞTI-VICŞANI, 2,60 M Văratec, jud. Suceava 01/07/1968 75.965,80 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
11 PODEŢ PS II,KM 439+450, PLOIEŞTI-VICŞANI, 2,60 M Văratec, jud. Suceava 01/06/1975 40.912,18 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
12 PODEŢ DP, KM 101+311, GURA HUMORULUI-FLORENI, 0,90 M Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava 01/01/1901 2,95 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
13 PODEŢ PS, KM 49+517, GURA HUMORULUI-FLORENI, 2,60 M Vama, jud. Suceava 01/02/1955 233,56 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
14 PODEŢ DBA, KM 47+855, GURA HUMORULUI-FLORENI, 3,80 M Frasin, jud. Suceava 01/02/1960 15.537,10 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
15 PODEŢ PS, KM 58+307, GURA HUMORULUI-FLORENI, 2,60 M Vama, jud. Suceava 01/01/1961 271,70 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
TOTAL 147830 parţial 8.10.02 Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabil poduri =1 şi podeţe = 14 Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Cluj, Galaţi Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Iaşi 1998 612980,99 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în vederea scoaterii din funcţiune, reutilizării şi, după caz, casării, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., de pe raza de activitate a Sucursalei Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Constanţa, afectate de lucrări de modernizare (din cadrul proiectului ERAIL) CS MT: 13633330 CUI CNCF „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529

Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea mijlocului fix Denumire date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tip bun
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ În concesiune Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147858 parţial 8.10.07 Instalaţii fixe de siguranţă şi conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabil Ansamblul echipamentelor electromecanice inst CED: 1 buc. inst autostop: 3 buc. inst BAT: 1 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Galaţi Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Constanţa 11.561.732,06 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006Hotărârea Guvernului nr. 618/2008Hotărârea Guvernului nr. 140/2010Hotărârea Guvernului nr. 521/2011Hotărârea Guvernului nr. 615/2011 concesiune concesiune imobil
TOTAL Nr. M.F. 147858 parţial Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Constanţa 1998 11.561.732,06 mijloace fixe, exclusiv terenuri
2 147860 parţial 8.10.10 Alte instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare, inclusiv terenurile aferente acestora, interoperabile Instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare publice, altele decât cele prevăzute în anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 care servesc exclusiv infrastructurii feroviare publice Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Galaţi Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Constanţa 50.553,79 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006Hotărârea Guvernului nr. 618/2008Hotărârea Guvernului nr. 140/2010Hotărârea Guvernului nr. 521/2011Hotărârea Guvernului nr. 615/2011 concesiune concesiune imobil
TOTAL Nr. M.F. 147860 parţial Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Constanţa 1998 50.553,79 mijloace fixe, exclusiv terenuri


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 876/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 876 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu