Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.876 din 14.11.2013

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Braşov, Iaşi şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 710 din 19 noiembrie 2013SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Braşov, Iaşi şi Constanţa, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, respectiv a elementelor constitutive, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă. Articolul 3 (1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis, din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate concedentă competentă şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul transporturilor, Ramona-Nicole Mănescu Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“- S.A., în vederea scoaterii din funcţiune, reutilizării şi, după caz, casării, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., de pe raza de activitate a Sucursalei Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Braşov, afectate de lucrări de modernizare (Coridor IV - Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria) CS MT: 13633330 CUI CNCF „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529

Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea mijlocului fix Denumire date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tip bun
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ În concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147816 parţial 08.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare Lungimea totală a liniilor = 282,15 km; Aparate de cale = 236 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Cluj linia 300 Predeal -Războieni linia 200 Teiuş - Aurel Vlaicu 216.898.459 Legea nr. 219/1998Hotărârea Guvernului nr. 581/1998Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006Hotărârea Guvernului nr. 618/2008Hotărârea Guvernului nr. 140/2010 concesiune concesiune imobil
TOTAL Nr. M.F. 147816 parţial Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Braşov 1998 216.898.459 mijloace fixe, exclusiv terenuri
2 147818 parţial 08.10.02 Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare Poduri = 70 buc.; Podeţe = 173 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Cluj linia 300 Predeal -Războieni linia 200 Teiuş - Aurel Vlaicu 35.825.657 Legea nr. 219/1998Hotărârea Guvernului nr. 581/1998Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006Hotărârea Guvernului nr. 618/2008Hotărârea Guvernului nr. 140/2010 concesiune concesiune imobil
TOTAL Nr. M.F. 147818 parţial Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Braşov 1998 35.825.657 mijloace fixe, exclusiv terenuri
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 147818 parţial 08.10.03 Tunelele, precum şi terenurile aferente acestora interoperabile Tuneluri = 1 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Cluj linia 300 Predeal -Războieni linia 200 Teiuş - Aurel Vlaicu 13.935.319 Legea nr. 219/1998Hotărârea Guvernului nr. 581/1998Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006Hotărârea Guvernului nr. 618/2008Hotărârea Guvernului nr. 140/2010 concesiune concesiune imobil
TOTAL Nr. M.F. 147818 parţial Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Braşov 1998 13.935.319 mijloace fixe, exclusiv terenuri
4 147818 parţial 08.10.04 Viaducte şi alte lucrări de artă, cu terenurile aferente acestora interoperabile Pasaje superioare = 2 buc. Pasaje pietonale = 1 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Cluj linia 300 Predeal -Războieni 286.477 Legea nr. 219/1998Hotărârea Guvernului nr. 581/1998Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006Hotărârea Guvernului nr. 618/2008Hotărârea Guvernului nr. 140/2010 concesiune concesiune imobil
TOTAL Nr. M.F. 147818 parţial Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Braşov 1998 286.477 mijloace fixe, exclusiv terenuri
5 147820parţial 08.10.05 Lucrări geotehnice de protecţie, consolidări şi plantaţii de protecţie interoperabil Ziduri retenţie, ziduri sprijin, şanţuri = 9 buc.; Pereuri = 1 buc.; Apărări maluri, plantaţii, anrocamente = 22 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Cluj linia 300 Predeal -Războieni linia 200 Teiuş - Aurel Vlaicu 13.275.477 Legea nr. 219/1998Hotărârea Guvernului nr. 581/1998Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006Hotărârea Guvernului nr. 618/2008Hotărârea Guvernului nr. 140/2010 concesiune concesiune imobil
TOTAL Nr. M.F. 147820 parţial Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Braşov 1998 13.275.477 mijloace fixe, exclusiv terenuri
6 147822 parţial 08.10.07 Instalaţii fixe de siguranţă şi conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabil Ansamblul echipamentelor electromecanice CED: 16 buc. BLA: 215,06 km Linie de contact desfăşurată: 438,56 km Staţie de transformare: 20 buc. Substaţii de tracţiune: 3 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Cluj linia 300 Predeal -Războieni linia 200 Teiuş - Aurel Vlaicu 54.133.512 Legea nr. 219/1998Hotărârea Guvernului nr. 581/1998Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006Hotărârea Guvernului nr. 618/2008Hotărârea Guvernului nr. 140/2010 Hotărârea Guvernului nr. 521/2011 Hotărârea Guvernului nr. 615/2011 concesiune concesiune imobil
TOTAL Nr. M.F. 147822 parţial Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Braşov 1998 54.133.512 mijloace fixe, exclusiv terenuri

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Iaşi, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz CS MT:13633330 CUI CNCF „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529

Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tip bun
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147830 8.10.02 Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabil PODEŢ IPCJS, KM 259+650, TECUCI-IAŞI, 6,50 M Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Cluj, Galaţi Tecuci-Iaşi, km 259+650 01/09/1901 541,50 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
2 PODEŢ DBA, KM 268+683, TECUCI-IAŞI, 5,30 M Tecuci-Iaşi, km 268+683 01/01/1964 43.643,54 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
3 PODEŢ GIPCSN, FIR I, KM 290+159, ADJUD-VICŞANI 2,70 M Nicolae Bălcescu, jud. Bacău 01/01/1904 5,15 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
4 POD 2 GGN, FIR II, KM 324+050, ADJUD-VICŞANI, 11,00 M Filipeşti, jud. Bacău 01/01/1914 388,67 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
5 PODEŢ GGN, L.2,3,4,5, KM 281+494, ST. FARAOANI, 6,00 M Cleja, jud. Bacău 01/01/1957 281.680,32 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
6 PODEŢ PS 2X5 (49), FIR II, KM 322+537, ADJUD-VICŞANI, 2,60 M Filipeşti, jud. Bacău 01/01/1960 263,41 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
7 PODEŢ PS 2X7 (45), KM 16+660, BACĂU-BICAZ, 2,50 M Gârleni, jud. Bacău 01/01/1963 25.987,15 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 147830 8.10.02 Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabil PODEŢ PS 2X7 (49), FIR II, KM 290+159, ADJUD-VICŞANI, 2,60 M Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Cluj, Galaţi Nicolae Bălcescu, jud. Bacău 25/05/1972 342,85 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
9 PODEŢ PS, KM 418+889, PLOIEŞTI-VICŞANI, 1,60 M Liteni, jud. Suceava 01/12/1959 127.205,11 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
10 PODEŢ PS I, KM 439+450, PLOIEŞTI-VICŞANI, 2,60 M Văratec, jud. Suceava 01/07/1968 75.965,80 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
11 PODEŢ PS II,KM 439+450, PLOIEŞTI-VICŞANI, 2,60 M Văratec, jud. Suceava 01/06/1975 40.912,18 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
12 PODEŢ DP, KM 101+311, GURA HUMORULUI-FLORENI, 0,90 M Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava 01/01/1901 2,95 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
13 PODEŢ PS, KM 49+517, GURA HUMORULUI-FLORENI, 2,60 M Vama, jud. Suceava 01/02/1955 233,56 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
14 PODEŢ DBA, KM 47+855, GURA HUMORULUI-FLORENI, 3,80 M Frasin, jud. Suceava 01/02/1960 15.537,10 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
15 PODEŢ PS, KM 58+307, GURA HUMORULUI-FLORENI, 2,60 M Vama, jud. Suceava 01/01/1961 271,70 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
TOTAL 147830 parţial 8.10.02 Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabil poduri =1 şi podeţe = 14 Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Cluj, Galaţi Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Iaşi 1998 612980,99 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în vederea scoaterii din funcţiune, reutilizării şi, după caz, casării, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., de pe raza de activitate a Sucursalei Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Constanţa, afectate de lucrări de modernizare (din cadrul proiectului ERAIL) CS MT: 13633330 CUI CNCF „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529

Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea mijlocului fix Denumire date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tip bun
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ În concesiune Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147858 parţial 8.10.07 Instalaţii fixe de siguranţă şi conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabil Ansamblul echipamentelor electromecanice inst CED: 1 buc. inst autostop: 3 buc. inst BAT: 1 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Galaţi Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Constanţa 11.561.732,06 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006Hotărârea Guvernului nr. 618/2008Hotărârea Guvernului nr. 140/2010Hotărârea Guvernului nr. 521/2011Hotărârea Guvernului nr. 615/2011 concesiune concesiune imobil
TOTAL Nr. M.F. 147858 parţial Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Constanţa 1998 11.561.732,06 mijloace fixe, exclusiv terenuri
2 147860 parţial 8.10.10 Alte instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare, inclusiv terenurile aferente acestora, interoperabile Instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare publice, altele decât cele prevăzute în anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 care servesc exclusiv infrastructurii feroviare publice Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Galaţi Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Constanţa 50.553,79 Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006Hotărârea Guvernului nr. 618/2008Hotărârea Guvernului nr. 140/2010Hotărârea Guvernului nr. 521/2011Hotărârea Guvernului nr. 615/2011 concesiune concesiune imobil
TOTAL Nr. M.F. 147860 parţial Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Constanţa 1998 50.553,79 mijloace fixe, exclusiv terenuri


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 876/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 876 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu