E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 870 din 29 iulie 2009

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 528 din 30 iulie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 31 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Organizarea de jocuri de noroc se poate realiza de către operatorii economici care îndeplinesc cerinţele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, şi de prezenta hotărâre, numai în baza licenţei de organizare a jocurilor de noroc, document emis de Ministerul Finanţelor Publice prin Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, denumită în continuare comisie, în condiţiile prezentei hotărâri, pentru fiecare tip de activitate în parte.

(2) Activităţile pentru care se poate solicita obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc sunt următoarele:

a) activităţi loto;

b) activităţi de pariuri mutuale;

c) activităţi de pariuri în cotă fixă;

d) activităţi de jocuri de noroc caracteristice cazinourilor;

e) activităţi de tip slot-machine;

f) activităţi de bingo desfăşurate în săli de joc;

g) activităţi de bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune.

(3) In situaţia în care un operator economic intenţionează să organizeze două sau mai multe activităţi dintre cele prevăzute la alin. (2), este obligat să solicite licenţă de organizare a jocurilor de noroc pentru fiecare activitate în parte. In vederea obţinerii licenţei de organizare a jocurilor de noroc, operatorii economici solicitanţi sunt obligaţi să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi de prezenta hotărâre pentru fiecare activitate în parte.

(4) Modelul licenţei de organizare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1 a).

(5) Licenţa de organizare a jocurilor de noroc se acordă individual, este valabilă pentru o perioadă de 5 ani de la data acordării şi este netransmisibilă.

(6) Prin data acordării'in înţelesul ordonanţei de urgenţă se înţelege data de întâi a lunii următoare celei în care, după ce s-a analizat şi avizat favorabil documentaţia depusă de operatorul economic, s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic, conform prevederilor art. 14 alin. (2J lit. a) din ordonanţa de urgenţă.

(7) In situaţia în care operatorii economici nu fac dovada plăţii taxei aferente licenţei de organizare a jocurilor de noroc pentru primul an până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată în cadrul comisiei, aprobarea se revocă de drept.

(8) In situaţia în care un organizator de jocuri de noroc nu respectă cuantumul şi termenul prevăzut la art. 14 alin. (2) lit. a) paragraful (ii) din ordonanţa de urgenţă, licenţa de organizare a jocurilor de noroc emisă în favoarea acestuia îşi pierde valabilitatea de drept cu aceeaşi dată la care expiră anul precedent celui pentru care nu a respectat obligaţia de plată anuală a licenţei de organizare a jocurilor de noroc.

(9) In situaţia în care un organizator de jocuri de noroc deţine mai multe licenţe de organizare a jocurilor de noroc, prevederile alin. (7) se aplică corespunzător pentru fiecare licenţă de organizare a jocurilor de noroc.

(10) In înţelesul ordonanţei de urgenţă şi al prezentelor norme metodologice, prin exploatarea în mod direct a activităţilor pentru care operatorii economici deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi una sau mai multe autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc se înţelege că în derularea activităţii (operarea mijloacelor de joc, evidenţierea încasărilor şi plăţilor şi completarea documentelor aferente activităţii curente, precum şi altele asemenea) se realizează numai de personalul propriu angajat, în condiţiile legii, al organizatorului de jocuri de noroc. Pentru realizarea activităţilor conexe organizării jocurilor de noroc, respectiv organizarea activităţii financiar-contabile, de pază, de transport valori şi altele asemenea, precum şi pentru obţinerea dreptului de folosinţă a mijloacelor de joc sau a spaţiului în care se organizează jocuri de noroc, operatorii economici pot încheia contracte cu persoane fizice sau cu persoane juridice, în condiţiile legii.

(11) In înţelesul prevederilor art. 1 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă, asocierea pentru exploatarea în comun a jocurilor de noroc se poate realiza dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) asocierea se realizează între 2 operatori economici care deţin, fiecare în parte, licenţă de exploatare a jocurilor de noroc pentru una dintre activităţile prevăzute la alin. (2);

b) asocierea priveşte exploatarea în comun, în aceeaşi incintă, a activităţilor prevăzute la alin. (2) pentru care cei 2 asociaţi deţin autorizaţii pentru exploatarea jocurilor de noroc;

c) asocierea priveşte exclusiv operarea mijloacelor de joc din incinta respectivă, exploatarea mijloacelor de joc putându-se realiza de către una sau mai multe persoane angajate ale unuia dintre asociaţi, astfel cum acestea sunt prevăzute la alin. (10);

d) asocierea se realizează prin contract încheiat în condiţiile legii, care să prevadă că răspunderea administrativă revine ambilor parteneri.

Art. 2. - (1) Exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza de către operatorii economici care îndeplinesc cerinţele prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi prezenta hotărâre şi deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc.

(2) Exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza numai pe baza autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, document emis de Ministerul Finanţelor Publice, prin comisie, în condiţiile prevăzute în ordonanţa de urgenţă şi în prezenta hotărâre.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pot solicita şi obţine autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc operatorii economici care îndeplinesc cerinţele prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi de prezenta hotărâre şi solicită, în acelaşi timp, şi licenţă de organizare a jocurilor de noroc.

(4) Autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc se acordă pentru o perioadă de 12 luni.

(5) Data de începere a valabilităţii autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc este data de întâi a lunii următoare celei în care, după ce s-a analizat şi avizat favorabil documentaţia depusă de operatorul economic, s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic, conform prevederilor art. 14 alin. (2) lit. b) din ordonanţa de urgenţă.

(6) In situaţia în care operatorii economici nu fac dovada plăţii taxei aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc în cuantumurile şi la termenele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. b) şi în cuantumurile prevăzute în anexa la ordonanţa de urgenţă, aprobarea comisiei se revocă de drept.

(7) In situaţia în care data aprobării în cadrul comisiei presupune acordarea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc pentru fracţiuni de trimestru, respectiv 1 februarie, 1 martie, 1 mai, 1 iunie, 1 august, 1 septembrie, 1 noiembrie, 1 decembrie, operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligaţi să plătească taxa de autorizare aferentă trimestrului din care face parte luna respectivă. In continuare, pentru menţinerea valabilităţii autorizaţiei emise în favoarea acestora sunt obligaţi să respecte termenele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. b) şi cuantumurile din anexa la ordonanţa de urgenţă, urmând ca regularizarea taxei anuale de autorizare să se efectueze în ultimul trimestru din perioada de valabilitate a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc.

(8) Autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc se acordă după cum urmează:

a) în cazul jocurilor loto: pentru întreaga activitate care presupune extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile şi caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roţi, cupe şi alte asemenea mijloace) care nu se desfăşoară în prezenţa jucătorilor, conform modelului autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc prezentat în anexa nr. 1 b);

b) în cazul pariurilor: pentru mijlocul de joc de bază prin care se desfăşoară organizarea şi exploatarea unitară la nivelul organizatorului a fiecărei activităţi distincte. Modelul autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1 b);

c) în cazul jocurilor de noroc caracteristice activităţii cazinourilor: fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru locaţia în care se organizează şi se desfăşoară aceste activităţi. Modelul autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1 b);

d) în cazul jocurilor bingo desfăşurate în săli de joc: pentru fiecare locaţie în care se organizează şi se desfăşoară aceste activităţi. Modelul autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1 b);

e) în cazul jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga activitate care presupune câştiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri şi premieri succesive caracteristice jocurilor bingo, fără prezenţa fizică a jucătorilor. Modelul autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1 b);

f) în cazul jocurilor tip slot-machine: pentru fiecare mijloc de joc. Modelul autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1 c).

Art. 3. -In situaţia în care termenele de plată prevăzute la art. 14 alin. (2) şi în anexa la ordonanţa de urgenţă sunt zile nelucrătoare sau sărbători legale în condiţiile legii, prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 4. - (1) Documentele necesare pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc sunt prezentate în anexa nr. 2.

(2) Documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc sunt prezentate în anexa nr. 3.

(3) Documentele necesare pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc se depun la direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice.

(4) Eliberarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, se face cu condiţia ca operatorul economic în cauză să prezinte în original şi în copie documentele care atestă plata taxelor datorate anticipat conform prevederilor ordonanţei de urgenţă şi ale prezentei hotărâri, vizate de unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal teritorial la care este înregistrat domiciliul fiscal al operatorului economic. In situaţia în care plata s-a efectuat prin decontare bancară, se vor prezenta în original şi în copie ordinul de plată şi originalul extrasului de cont în care se evidenţiază debitarea contului deţinut de operatorul economic cu sumele respective, vizat de bancă.

Art. 5. - (1) Licenţa de organizare a jocurilor de noroc şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc sunt documente tipărite prin grija Ministerului Finanţelor Publice de către Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A. şi vor conţine elemente de siguranţă care să prevină contrafacerile.

(2) Cheltuielile legate de tipărirea licenţelor de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, precum şi cele legate de producerea elementelor de siguranţă vor fi suportate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice.

(3) Culoarea predominantă a licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, forma şi culoarea elementelor de siguranţă se vor stabili, de comun acord, de către Ministerul Finanţelor Publice şi Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A.

Art. 6. - (1) Operatorii economici care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc sunt obligaţi să păstreze acest document în cadrul locaţiei care constituie sediul social, precum şi să afişeze o copie a acestuia într-un loc vizibil, în cadrul fiecărei locaţii în care se exploatează activitatea respectivă.

(2) Operatorii economici care deţin autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, astfel cum aceasta este prevăzută la art. 2 alin. (8) lit. a)-e) din prezenta hotărâre, sunt obligaţi să afişeze o copie a acesteia într-un loc vizibil în cadrul fiecărei locaţii în care se exploatează activitatea respectivă. Originalul autorizaţiei/autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc deţinute de operatorul economic în cauză se păstrează la sediul social al acestuia şi va fi prezentat organelor de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice sau ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, la solicitarea acestora.

(3) Operatorii economici care deţin autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, astfel cum aceasta este prevăzută la art. 2 alin. (8) lit. f) din prezenta hotărâre, sunt obligaţi să afişeze acest document într-un loc vizibil, pe mijlocul de joc care face obiectul autorizării.

Art. 7. - (1) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să asigure participanţilor la jocurile de noroc şanse egale la mize egale jucate pe elementele aleatorii proprii mijloacelor de joc utilizate sau pe elemente de hazard şi de abilitate a participanţilor la jocurile de noroc.

(2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să asigure distribuţia câştigurilor sau premiilor cuvenite participanţilor la jocurile de noroc în cuantumul şi în forma în care s-au angajat înainte de începerea jocului respectiv şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind calculul şi plata obligaţiilor care le revin în ceea ce priveşte impozitul pe veniturile realizate din jocurile de noroc, astfel cum acestea sunt prevăzute în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să ţină o evidenţă unitară a activităţilor pentru care au fost autorizaţi în condiţiile ordonanţei de urgenţă şi ale prezentei hotărâri, indiferent de tipul acestora, precum şi a rezultatelor financiare aferente, organizată la nivelul domiciliului fiscal, indiferent de numărul de locaţii în care se desfăşoară activitatea.

(4) Organizatorii pot interzice accesul persoanelor aflate într-o stare avansată de ebrietate, al celor aflate sub influenţa substanţelor halucinogene, al celor care nu au o ţinută decentă sau al celor care prin comportament aduc atingere bunei desfăşurări a activităţii în incinta în care sunt exploatate jocuri de noroc.

(5) Programele de joc nu sunt transmisibile în cazul transferului instalaţiilor de la un organizator la altul, cu excepţia programelor informatice aferente jocurilor tip slot-machine, inclusiv a sistemelor tehnice adăugate acestora.

Art. 8. - (1) Pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, organizatorii sunt obligaţi să utilizeze mijloace financiare reprezentând jetoane, impulsuri, tichete sau altele asemenea, precum şi mijloace băneşti, care constituie în înţelesul ordonanţei de urgenţă mijloace de joc auxiliare.

(2) Se interzice utilizarea ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc a instrumentelor de plată utilizate în sistemul financiar-bancar (ordine de plată, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de vărsământ etc), altor hârtii de valoare/cu valoare declarată sau vouchere.

Art. 9. - (1) In înţelesul ordonanţei de urgenţă, prin agenţie se înţelege punctul de lucru înregistrat ca atare de către organizatorul activităţii la oficiul registrului comerţului.

(2) Exploatarea jocurilor de noroc în cadrul agenţiei se realizează în mod direct, la sediul punctului de lucru sau în alte locaţii decât punctul de lucru, cu condiţia ca centralizarea activităţii şi raportarea rezultatelor să se efectueze prin punctul de lucru respectiv sau printr-un punct de lucru desemnat de organizator în care se realizează colectarea.

Art. 10. - (1) In înţelesul art. 28 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, prin persoane împuternicite din cadrul Ministerului Finanţelor Publice se înţelege persoanele din cadrul direcţiei de specialitate cu atribuţii de autorizare.

(2) In înţelesul art. 28 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, prin persoane împuternicite din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor se înţelege persoanele din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi unităţile sale subordonate.

Art. 11. - (1) Verificările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală pentru mijloacele maşinilor, instalaţiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc şi pentru alte mijloace de joc, cu excepţia programelor informatice care nu fac parte integrantă din mijlocul de joc respectiv, vizează:

a) verificări pentru obţinerea aprobării de tip (omologare);

b) verificări tehnice iniţiale;

c) verificări tehnice periodice;

d) verificări tehnice după reparaţia mijlocului de joc.

(2) Sunt exceptate de la verificările pentru obţinerea aprobării de tip (omologare) mijloacele de joc care au certificate similare recunoscute la nivelul Uniunii Europene prin directivă. In acest caz, operatorii economici vor depune la Biroul Român de Metrologie Legală un etalon al programului de joc, o aplicaţie pentru compararea etalonului de joc cu programul instalat în mijlocul de joc respectiv şi traducerea legalizată a setului de documente obţinut de la organismul autorizat la nivelul Uniunii Europene, care dovedeşte că mijlocul de joc respectă legislaţia specifică în domeniu existentă în România, în vederea efectuării verificărilor tehnice ulterioare.

(3) Verificările se efectuează de Biroul Român de Metrologie Legală în baza unei solicitări scrise depuse de operatorii economici, aceştia fiind obligaţi să suporte costurile reprezentând tarifele şi cheltuielile aferente acestor activităţi.

(4) In documentele emise de Biroul Român de Metrologie Legală în vederea obţinerii autorizaţiei pentru exploatarea jocurilor de noroc se înscriu, în funcţie de tipul mijlocului de joc, următoarele informaţii:

a) datele de identificare ale mijlocului de joc (seria de fabricaţie, producătorul, anul de fabricaţie);

b) datele de identificare ale proprietarului de drept al mijlocului respectiv (denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare). In situaţia în care exploatarea mijlocului de joc urmează a fi realizată de alt operator economic, se vor înscrie distinct şi datele de identificare ale acestuia;

c) documentele de provenienţă a mijlocului de joc;

d) caracteristicile tehnice ale modului de funcţionare;

e) tensiunea de alimentare;

f) clasa de electrosecuritate;

g) factorul de multiplicare al contoarelor;

h) indexul contoarelor înainte şi după verificare;

i) modalitatea de sigilare şi componentele sigilate. Cutia de protecţie a plăcii de bază şi cea a contoarelor vor fi sigilate obligatoriu;

j) modalitatea prin care se realizează monitorizarea, înregistrarea şi evidenţierea tuturor operaţiunilor de exploatare, In situaţia în care cerinţele sunt îndeplinite prin intermediul dispozitivelor de tip black-box, avizul va cuprinde informaţii privind faptul că monitorizarea, înregistrarea şi evidenţierea tuturor operaţiunilor de exploatare se realizează prin intermediul unui dispozitiv de tip black-box, datele de identificare ale acestuia, precum şi datele de identificare ale societăţii care a distribuit şi instalat dispozitivul respectiv;

k) drepturile de utilizare asupra programelor informatice care fac parte integrantă din mijlocul de joc. Pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic solicitant, care se arhivează la nivelul Biroului Român de Metrologie Legală, se va înscrie proprietarul programului informatic.

(5) In documentele tehnice emise de Biroul Român de Metrologie Legală pentru verificările tehnice ulterioare se va identifica obligatoriu aprobarea de tip (omologarea) şi emitentul acesteia.

Art. 12. - (1) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să exploateze jocurile de noroc pentru care deţin autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc cu respectarea numărului minim de mijloace de joc, locaţii sau dotări tehnice, astfel cum acesta este prevăzut la art. 15 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă.

(2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să informeze comisia cu privire la mutarea mijloacelor de joc pentru care deţin autorizaţie de exploatare a mijloacelor de joc cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de realizarea operaţiunii. Informarea va cuprinde adresa noii locaţii şi datele de identificare ale mijloacelor de joc care fac obiectul mutării.

(3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să conducă evidenţa contabilă cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată.

Art. 13. - (1) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să prevadă în mod expres în regulamentul de ordine interioară interzicerea accesului minorilor în spaţiile organizate distinct pentru exploatarea mijloacelor de joc pentru care deţin autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc, precum şi în acele spaţii pentru care deţin autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc şi care sunt destinate eliberării de cartoane sau de bilete care atestă participarea la jocul de noroc respectiv.

(2) Organizatorii sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil prevederea expresă de la alin. (1) conţinută în regulamentul de ordine interioară.

Art. 14. - (1) Declararea mijloacelor de joc produse pe teritoriul României se realizează de către producătorul acestora, iar a celor care fac obiectul achiziţiilor intracomunitare sau importului dintr-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, sub orice formă, se realizează de către operatorii economici care efectuează aceste operaţiuni, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.

(2) Operatorii economici care vând sau cumpără mijloace de joc în scopul prevăzut de ordonanţa de urgenţă vor declara tranzacţia respectivă, cu precizarea elementelor de identificare ale mijloacelor de joc, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

(3) Operatorii economici care nu mai doresc să exploateze mijloacele de joc care au făcut anterior obiectul autorizării sau nu mai doresc să le pună la dispoziţie, sub orice formă, unui alt operator economic, indiferent de motivele care stau la baza acestei decizii (casare, export, stocare, conservare etc), vor declara mijloacele de joc respective, cu precizarea elementelor de identificare ale acestora, precum şi natura operaţiunii şi data efectuării acesteia, conform modelului prezentat în anexa nr. 6.

Art. 15. - (1) In înţelesul art. 27 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, prin licenţe pentru exploatarea jocurilor de noroc acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă se înţelege aprobările acordate de comisie până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, pentru eliberarea de licenţe pentru exploatarea jocurilor de noroc, sub condiţia plăţii taxelor aferente, chiar dacă data de început a termenului de valabilitate al acestora este ulterioară datei intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

(2) Intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi jocurile de noroc, indiferent de denumire şi de modul de organizare, exploatate de Compania Naţională „Loteria Română" - S.A.

(3) Până la intrarea în vigoare a prevederilor art. 27 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, licenţele pentru exploatarea jocurilor de noroc acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă operatorii îşi menţin valabilitatea în condiţiile achitării taxelor lunare din taxa anuală datorată aferentă licenţelor în cuantumul şi la termenele prevăzute de legislaţia în vigoare la momentul acordării licenţelor pentru exploatarea jocurilor de noroc.

(4) Mutarea mijloacelor de joc care intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) se realizează de către operatorii economici care exploatează mijloacele respective cu respectarea prevederilor ordonanţei de urgenţă referitoare la informarea comisiei cu privire la noua locaţie şi datele de identificare ale mijloacelor de joc care fac obiectul mutării. Comunicarea se realizează cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de realizarea operaţiunii.

(5) Operatorii economici care deţin licenţe pentru exploatarea jocurilor de noroc valabile la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi doresc continuarea activităţii pentru care au fost autorizaţi pot solicita licenţă de organizare a jocurilor de noroc în condiţiile prevăzute în ordonanţa de urgenţă şi în prezenta hotărâre. La stabilirea numărului minim de mijloace de joc se vor lua în considerare şi licenţele pentru exploatarea jocurilor de noroc valabile la data depunerii cererii.

(6) Operatorii economici care deţin licenţe pentru exploatarea jocurilor de noroc valabile la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă sunt obligaţi să îndeplinească cerinţele privind dotările tehnice şi de amplasare la data intrării în vigoare a art. 27 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 16. - (1) Prin mijloace de joc produse de operatori economici în România, astfel cum se prevede la art. 20 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, se înţelege mijloacele de joc prevăzute de ordonanţa de urgenţă pentru a fi utilizate în scopul prevăzut de aceasta.

(2) Pentru obţinerea avizului comisiei este necesar ca reprezentantul legal al operatorului economic să depună următoarele documente:

1. cererea prin care se solicită comisiei acordarea avizului, precum şi opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact (număr de telefon, fax, adresă de e-mail) şi tipul de mijloace de joc pe care urmează a le produce, In măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte:

- elementele de identificare ale operatorului economic (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare);

- capitalul social subscris şi vărsat;

- structura acţionariatului sau a asociaţilor, după caz;

- numele, prenumele şi adresa reprezentanţilor legali;

- obiectul de activitate. In obiectul de activitate trebuie să fie cuprinse obligatoriu activităţi de fabricare a jocurilor si jucăriilor, cod CAEN 3240;

- sediile secundare înregistrate şi adresa acestora;

3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului;

4. certificat de aprobare de tip eliberat de Biroul Român de Metrologie Legală din care să rezulte că mijlocul de joc care urmează a fi produs îndeplineşte cerinţele prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi de prezenta hotărâre. Pentru fiecare tip/model de mijloc de joc se va prezenta câte un certificat de conformitate;

5. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali, se va prezenta declaraţia fiecăruia) din care să rezulte următoarele:

- operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

- reprezentantul legal nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum acestea sunt reglementate de lege;

- reprezentantul legal cunoaşte şi şi-a însuşit legislaţia specifică jocurilor de noroc în vigoare;

- tipul/modelul mijlocului de joc care urmează a se produce;

- operatorul economic deţine drepturile de proprietate sau de utilizare asupra programelor informatice care fac parte integrantă din mijlocul de joc;

6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autorităţile competente pe a căror rază de competenţă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentantului legal/reprezentanţilor legali (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autorităţile competente pentru fiecare) din care să rezulte că împotriva acestuia nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de ordonanţa de urgenţă sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

7. certificatul de atestare fiscală, eliberat de organele fiscale competente, din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat;

8. procesul-verbal de omologare a contoarelor electromecanice care urmează a fi instalate în mijlocul de joc de tip slot-machine, emis de fabricantul acestora.

(3) Fabricarea tipurilor/modelelor de mijloace de joc se poate realiza după obţinerea avizului comisiei.

(4) In situaţia în care, după obţinerea avizului, operatorul economic în cauză intenţionează să producă şi alte tipuri/modele de mijloace de joc, procedura prevăzută la alin. (2)-(3) se aplică în mod corespunzător.

(5) In situaţia în care operatorul economic nu respectă prevederile alin. (1)-(3), inclusiv obligaţiile asumate prin declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal, comisia va proceda la retragerea avizului, iar o nouă solicitare se poate depune după 6 luni de la data retragerii avizului.

CAPITOLUL II

Condiţii de autorizare specifice diferitelor categorii de jocuri de noroc

SECŢIUNEA 1

Jocurile tip slot-machine

Art. 17. - (1) Mijloacele de joc incluse în categoria jocurilor tip slot-machine sunt reprezentate de maşinile, utilajele şi instalaţiile specifice asamblate din punct de vedere constructiv într-o unitate prin care în mod independent se generează elemente aleatorii bazate exclusiv pe hazard, dar şi pe dexteritatea sau abilitatea participanţilor la jocul de noroc, fără implicarea sub orice formă sau prin orice mijloc a organizatorului, personalului acestuia ori a altor persoane la selecţia sau la generarea hazardului şi la stabilirea rezultatelor jocului.

(2) Din categoria mijloacelor de joc incluse în categoria jocurilor tip slot-machine fac parte:

a) mijloacele de joc constituite într-o singură unitate şi care permit accesul la jocul de noroc unui singur participant de la un singur post de joc (terminal);

b) mijloacele de joc constituite într-o singură unitate şi care permit accesul la jocul de noroc, simultan, mai multor participanţi de la cel puţin 4 posturi de joc (terminale).

(3) Incadrarea mijloacelor de joc propuse a fi autorizate ca jocuri tip slot-machine se va realiza de către comisie.

Art. 18. - (1) Numărul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate de acelaşi operator economic este de 50 de aparate, In acest număr sunt luate în considerare şi posturile de joc (terminale) constituite într-o singură entitate.

(2) Exploatarea jocurilor tip slot-machine este permisă numai în incinta unor imobile şi numai în condiţiile în care spaţiul respectiv este înregistrat ca punct de lucru de către organizatorul activităţii la oficiul registrului comerţului.

(3) Incinta în care sunt exploatate numai jocuri tip slot-machine trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minime:

a) să fie prevăzută cu grupuri sanitare proprii sau să fie asigurat accesul la acestea în cadrul sau în spaţiul adiacent imobilului respectiv;

b) să fie amplasată şi dotată conform condiţiilor prevăzute de lege pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;

c) să respecte normele igienico-sanitare în vigoare;

d) să asigure condiţii ambientale corespunzătoare unei bune desfăşurări a activităţii şi să nu se aducă atingere liniştii şi ordinii publice conform prevederilor legale în vigoare.

(4) In situaţia în care în cadrul incintei se exploatează numai mijloace de joc tip slot-machine, numărul minim de mijloace de joc trebuie să fie de 20. In cadrul acestei incinte se pot desfăşura adiacent şi alte activităţi economice de alimentaţie publică care concură la buna desfăşurare a activităţii de jocuri de noroc, scopul acestora fiind acela de a asigura participanţilor un grad ridicat de confort.

(5) In incintele în care se desfăşoară preponderent alte activităţi cu caracter economic (de genul alimentaţie publică sau altele asemenea), în care, de regulă, nu au acces minorii neînsoţiţi, se pot amplasa minimum 3 mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc. Amplasarea acestora în cadrul incintei se va realiza distinct, astfel încât cele două activităţi să nu se suprapună din punctul de vedere al organizării şi exploatării.

(6) In incintele în care, pe lângă exploatarea jocurilor de noroc loto sau a jocurilor de pariuri, sunt amplasate şi mijloace de joc tip slot-machine, numărul acestora nu poate fi mai mic de două mijloace de joc, iar amplasarea acestora în cadrul incintei se va realiza distinct, astfel încât cele două activităţi să nu se suprapună din punctul de vedere al organizării şi exploatării.

(7) Mijloacele de joc slot-machine se individualizează prin plăcuţe de identificare marcate vizibil, în care vor fi precizate: tipul aparatului, producătorul, seria şi anul de fabricaţie.

(8) In situaţia în care producătorul mijloacelor de joc nu a prevăzut dotarea cu plăcuţe de identificare individuală sau cele montate de producător sunt deteriorate astfel încât datele de individualizare nu mai pot fi identificate, organizatorul, înainte de solicitarea autorizării mijlocului de joc respectiv, este obligat să asigure aplicarea acestora cu respectarea datelor de individualizare prevăzute de producător.

Art. 19. - (1) Nu se acordă autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru mijloacele de joc care nu permit monitorizarea, înregistrarea şi evidenţierea tuturor operaţiunilor de exploatare.

(2) Prin cerinţe privind monitorizarea, înregistrarea şi evidenţierea tuturor operaţiunilor de exploatare, în înţelesul ordonanţei de urgenţă şi al prezentei hotărâri, se înţelege următoarele informaţii:

a) total încasări (total in);

b) total plăţi acordate (total out);

c) conectare/deconectare mijloc de joc.

(3) Monitorizarea, înregistrarea şi evidenţierea tuturor operaţiunilor de exploatare se pot realiza în cadrul sistemului propus, făcând parte integrantă constructivă din acesta sau adăugat ulterior (prin intermediul unor dispozitive de tip black-box).

(4) Documentele tehnice emise de Biroul Român de Metrologie Legală vor conţine obligatoriu informaţii privind modalitatea prin care sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la alin. (2). In situaţia în care cerinţele sunt îndeplinite prin intermediul dispozitivelor de tip black-box, avizul va cuprinde informaţii privind faptul că monitorizarea, înregistrarea şi evidenţierea tuturor operaţiunilor de exploatare se realizează prin intermediul unui dispozitiv de tip black-box, datele de identificare ale acestuia, precum şi datele de identificare ale societăţii care a distribuit şi instalat dispozitivul respectiv.

(5) Operatorii economici sunt obligaţi ca în termen de un an de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă să se doteze cu mijloace de joc care să permită îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (2), în măsură să permită înregistrarea şi stocarea informaţiilor aferente pentru cel puţin un an, fără posibilitatea de funcţionare a mijlocului de joc neinterconectat cu sistemul de monitorizare, înregistrare şi evidenţiere a tuturor operaţiunilor de exploatare. In situaţia în care mijloacele de joc pentru care deţin autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc valabile la acea dată nu pot îndeplini cerinţele menţionate anterior, sunt obligaţi să adauge respectivelor mijloace de joc dispozitive de tip black-box.

Art. 20. - (1) Prin sisteme integrate de monitorizare, înregistrare şi evidenţiere a tuturor operaţiunilor de exploatare adăugate ulterior mijloacelor de joc (de tip black-box), astfel cum se prevede la art. 15 alin. (2) lit. f) din ordonanţa de urgenţă, se înţelege dispozitivele care permit înregistrarea şi stocarea informaţiilor prevăzute la art. 19 alin. (2) din prezenta hotărâre pentru cel puţin un an. Sistemele de tip black-box vor avea, în mod obligatoriu, în dotare contoare electromecanice sau electronice care permit evidenţierea unui număr compus din minimum 9 cifre.

(2) Pentru obţinerea avizului comisiei este necesar ca reprezentantul legal al operatorului economic care intenţionează să adauge şi să instaleze sisteme de tip black-box să depună următoarele documente:

1. cererea prin care se solicită comisiei acordarea avizului, precum şi opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact (număr de telefon, fax, adresă de e-mail) şi tipul de mijloace de joc pe care urmează a le produce. In măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte:

- elementele de identificare ale operatorului economic (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare);

- valoarea capitalului social subscris şi vărsat este de cel puţin 400.000 lei;

- structura acţionariatului sau a asociaţilor, după caz;

- numele, prenumele şi adresa reprezentanţilor legali;

- obiectul de activitate;

- existenţa a minimum 10 sedii secundare înregistrate şi adresa acestora;

3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului;

4. certificat/certificate de omologare eliberat/eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală din care să rezulte că sistemul/sistemele de tip black-box care urmează a fi adăugat/adăugate şi instalate pe mijloacele de joc îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi de prezenta hotărâre. Pentru fiecare sistem de tip black-box se va prezenta câte un certificat de omologare;

5. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali se va prezenta declaraţia fiecăruia) din care să rezulte următoarele:

- operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

- reprezentantul legal nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum acestea sunt reglementate de lege;

- reprezentantul legal cunoaşte legislaţia specifică jocurilor de noroc în vigoare;

- tipul/modelul de sistem de tip black-box care urmează a se produce/achiziţiona în vederea adăugării şi instalării pe mijloacele de joc;

- operatorul economic va asigura piese de schimb şi service pentru sistemele de tip black-box adăugate şi instalate pe mijloacele de joc;

- dispune sau va face demersurile necesare în vederea angajării de personal cu pregătire şi experienţă în domeniu, suficient din punct de vedere numeric şi având disponibilitatea de a se deplasa în teritoriu;

6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autorităţile competente pe a căror rază de competenţă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentantului legal/reprezentanţilor legali (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autorităţile competente pentru fiecare) din care să rezulte că împotriva acestuia nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de ordonanţa de urgenţă sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

7. certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent în administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului economic;

8. cel puţin o scrisoare de intenţie emisă de un producător de mijloace de joc prin care acesta îşi asumă obligaţia ca, în situaţia în care operatorul economic solicitant va primi avizul comisiei, va pune la dispoziţia acestuia informaţiile, dispozitivele, produsele informatice şi altele asemenea, necesare în vederea adiţionării şi instalării pe mijloacele de joc realizate de producător a sistemelor de tip black-box.

(3) Adăugarea şi instalarea sistemelor de tip black-box pe mijloacele de joc se poate realiza după obţinerea avizului comisiei.

(4) In situaţia în care, după obţinerea avizului, operatorul economic în cauză intenţionează să producă/achiziţioneze alte tipuri/modele de sisteme de tip black-box, procedura prevăzută la alin. (2)-(3) se aplică în mod corespunzător.

(5) In situaţia în care operatorul economic nu respectă prevederile alin. (1)-(3), inclusiv obligaţiile asumate prin declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal, comisia va proceda la retragerea avizului, iar o nouă solicitare se poate depune după 6 luni de la data retragerii avizului.

Art. 21. - (1) Organizatorii de jocuri de noroc pot interconecta mijloacele de joc tip slot-machine pentru care deţin autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc într-un sistem de tipjack-potîn scopul acordării aleatorii de câştiguri suplimentare persoanelor participante la joc în momentul respectiv din sumele rezultate ca urmare a adăugării separate a unui anumit procent din sumele derulate ca urmare a exploatării acestor mijloace de joc.

(2) Evidenţierea sumelor din care se acordă câştigurile de tip jack-pot (tabela de jack-pot) se realizează în cadrul unui sistem electronic prin care sunt interconectate cel puţin două mijloace de joc, evidenţierea acumulării fiind realizată prin dispozitive auxiliare sau în cadrul sistemului unuia dintre mijloacele de joc interconectate în sistem.

(3) Organizatorii de jocuri de noroc au obligaţia de a evidenţia distinct acumulările realizate şi câştigurile acordate în cadrul sistemului, pentru sistemele care nu evidenţiază aceste informaţii pe contoarele mijlocului de joc tip slot-machine.

(4) In situaţia în care se organizează sisteme de tip jack-pot prin interconectarea a două sau mai multe mijloace de joc aflate în cadrul locaţiei sau al mai multor locaţii în care sunt exploatate jocuri de tip slot-machine, cu respectarea prevederilor ordonanţei de urgenţă şi a prezentei hotărâri, numărul de sisteme care poate fi organizat este determinat de numărul mijloacelor de joc din cadrul incintei/incintelor respective, obligaţia prevăzută la alin. (3) aplicându-se în mod corespunzător.

(5) Organizatorii sistemelor de tip jack-pot, pentru fiecare sistem în parte, vor notifica acest fapt comisiei conform modelului prezentat în anexa nr. 7.

(6) Se interzice organizarea sistemelor de tip jack-pot în situaţia în care nu sunt îndeplinite prevederile din ordonanţa de urgenţă şi din prezenta hotărâre.

Art. 22. - (1) Jocurile de tip slot-machine vor avea, în mod obligatoriu, în dotare contoare electromecanice neresetabile care permit evidenţierea unui număr compus din minimum 6 cifre, care vor înregistra atât sumele intrate, cât şi premiile acordate.

(2) Contoarele vor fi prezentate, în mod obligatoriu, spre citire şi verificare organelor de control, la solicitarea acestora.

Art. 23. - (1) Exploatarea jocurilor de noroc se efectuează în conformitate cu regulamentul de ordine interioară aprobat de comisie pentru fiecare incintă, care va prevedea expres obligaţiile şi responsabilităţile fiecărei persoane care participă la exploatarea în mod direct a activităţii, astfel cum acestea sunt definite la art. 1 alin. (10) din prezenta hotărâre.

(2) Evidenţa primară se ţine zilnic, pentru fiecare joc de tip slot-machine şi sistem de joc de tip jack-pot, după caz, conform modelului prezentat în anexa nr. 8 a), pentru mijloacele de joc care operează în lei, respectiv în anexa nr. 8 b), pentru mijloacele de joc care operează în valută.

(3) Lunar, în ultima zi a lunii, încasările vor fi centralizate conform modelului prezentat în anexa nr. 9 a), pentru mijloacele de joc care operează în lei, respectiv în anexa nr. 9 b), pentru mijloacele de joc care operează în valută.

(4) Formularele astfel completate vor fi cuprinse într-un registru special, numerotat, legat şi ştampilat de către organul fiscal competent în administrarea punctului de lucru aparţinând organizatorului respectiv.

(5) Scrierile se vor face cu pix cu pastă, lizibil, fiind interzise ştersăturile sau modificările, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(6) Eventualele greşeli vor fi corectate prin bararea sumelor înregistrate greşit şi înscrierea sumelor corecte deasupra acestora, certificată prin semnătura persoanei care a completat formularul, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(7) Evidenţa contabilă va fi ţinută zilnic pe baza evidenţei tuturor operaţiunilor de exploatare.

Art. 24. - (1) Organizatorii care exploatează mijloace de joc de tip slot-machine sunt obligaţi:

a) să nu practice iluminarea excesivă a intrării sau a locaţiei în care exploatează mijloacele de joc respective, sub orice formă sau prin utilizarea oricăror mijloace, cu excepţia situaţiei în care întreaga clădire din care face parte locaţia în care se desfăşoară activitatea face obiectul iluminării, alta decât iluminatul stradal;

b) să acopere cu panouri, autocolante sau altele asemenea suprafeţele vitrate sau altele asemenea, prin care:

(i) să fie împiedicată vizualizarea activităţilor care se desfăşoară în locaţia respectivă;

(ii) să nu fie sugerată activitatea de jocuri de noroc prin folosirea de imagini, înscrisuri sau alte simboluri.

(2) Organizatorii pot mediatiza activitatea desfăşurată în următoarele condiţii:

a) să înscrie denumirea societăţii organizatoare, denumirea activităţii sau alte înscrisuri pe care organizatorii le consideră a fi relevante la intrarea în locaţia în care sunt exploatate jocurile de noroc, pe un panou sau pe o suprafaţă vitrată dispusă în spaţiul aferent locaţiei în limita a 6 m2;

b) panoul prevăzut la lit. a) poate fi iluminat la o intensitate care să permită pe timp de noapte doar vizualizarea înscrisurilor de pe acesta; se interzice folosirea luminilor intermitente sau stroboscopice, precum şi orice alte mijloace de iluminat dinamic.

(3) Organizatorii care exploatează mijloace de joc de tip slot-machine în locaţiile prevăzute la art. 15 alin. (6) lit. a) pct. (ii) şi (iii) din ordonanţa de urgenţă nu pot mediatiza spaţiile în care exploatează activitatea pentru care au fost autorizaţi. Acestor organizatori nu li se aplică prevederile alin. (1) lit. b).

(4) Este permisă expunerea la loc vizibil în cadrul suprafeţelor vitrate a afişelor sau a materialelor publicitare în vederea susţinerii campaniilor de informare a clienţilor; suprafaţa fiecărui material în parte nu va putea depăşi 1 m2, iar suprafaţa totală 3 m2.

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(6) Mijloacele de iluminat dinamic (jocuri de lumini, lumini intermitente sau stroboscopice şi altele asemenea) utilizate de organizatori pentru mediatizarea activităţilor desfăşurate, în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pot fi utilizate cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.

SECŢIUNEA a 2-a

Jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor

Art. 25. - (1) Jocurile de noroc caracteristice activităţii cazinourilor se desfăşoară în spaţii corespunzătoare, denumite cazinouri, în care exploatarea jocurilor de noroc este realizată la mese speciale, folosind mijloace de joc specifice. Jocurile de noroc se organizează:

a) între participanţi şi organizator;

b) direct între participanţi, organizatorul având obligaţia de a asigura respectarea regulamentelor de joc astfel cum au fost aprobate de comisie.

(2) Prin imobile care nu au destinaţia de locuinţă se înţelege imobilele care nu au fost construite având această destinaţie sau nu au dobândit această calitate ulterior prin modificări succesive. Jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor se pot organiza, de asemenea, în imobile care au fost construite având destinaţia de locuinţă, dar care ulterior, prin modificări succesive, au pierdut această calitate.

(3) Prin normele naţionale în vigoare pentru clasificarea hotelurilor se înţelege clasificarea acordată hotelurilor de Ministerul Turismului, conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Exploatarea jocurilor de noroc caracteristice activităţii cazinourilor este permisă numai în condiţiile în care spaţiul respectiv este înregistrat ca punct de lucru de către organizatorul activităţii la oficiul registrului comerţului.

(5) Cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească incintele în care se organizează activităţi specifice cazinourilor sunt:

a) spaţiile în care sunt amplasate mesele de joc trebuie să fie organizate astfel încât să se creeze o ambianţă plăcută pentru participanţi;

b) să fie corespunzător amenajate;

c) să fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea şi monitorizarea activităţii, dar astfel montat încât să nu deranjeze participanţii;

d) să beneficieze de instalaţie de condiţionare a aerului, cu o putere corespunzătoare dimensiunii acestora;

e) să fie prevăzute cu circuit electric de siguranţă. La uşile de evacuare vor fi montate lămpi electrice care să intre în funcţiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază, constituind în accepţiunea prezentei hotărâri circuit electric de iluminare de siguranţă. Aceste lămpi vor fi amplasate astfel încât, în situaţii de necesitate, să asigure protejarea şi evacuarea jucătorilor, a personalului sălii, precum şi a valorilor. Nu va fi autorizată organizarea activităţii de tip cazinou în spaţii în care nu există circuit electric de iluminare de siguranţă sau acesta nu funcţionează în mod corespunzător;

f) să fie prevăzute cu grupuri sanitare proprii;

g) să fie amplasate şi dotate conform condiţiilor prevăzute de lege pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;

h) să respecte normele igienico-sanitare în vigoare;

i) să asigure condiţii ambientale corespunzătoare unei bune desfăşurări a activităţii şi să nu se aducă atingere liniştii şi ordinii publice, conform prevederilor legale în vigoare;

j) să permită amenajarea unor încăperi conexe, strict necesare activităţii, respectiv cameră tehnică, grupuri sanitare pentru personal, bar, garderobă, cameră de odihnă pentru personal etc.

Art. 26. - (1) In toate cazinourile întreaga activitate din sălile de joc, de la casierie şi de la recepţie trebuie supravegheată în mod obligatoriu prin circuit închis de televiziune şi înregistrată în sistem digital, permanent, în regim „non-stop".

(2) Inregistrările video respective vor fi realizate pe mese de joc şi pe zile şi vor fi păstrate, în condiţii de securitate, cel puţin 30 de zile calendaristice. Inregistrările trebuie să cuprindă data şi ora evenimentelor, astfel încât să nu obstrucţioneze vizibilitatea înregistrării. Incidentele sau evenimentele deosebite se vor consemna într-un registru ţinut de operatorii sistemului de supraveghere video, iar pentru cazurile întemeiate vor fi înştiinţate imediat organele de poliţie. Inregistrările video făcute în aceste cazuri vor fi păstrate până la clarificarea acestor situaţii, prin exceptare de la termenul prevăzut anterior.

(3) Inregistrările video pot fi controlate sau ridicate de organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate, precum şi de organele de control ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea efectuării unor verificări.

(4) Camerele de luat vederi vor fi amplasate astfel încât să se asigure recepţionarea unor imagini clare şi utile atât la mesele de joc, cât şi în întreaga incintă.

(5) Imaginile de la mesele de joc trebuie să cuprindă întregul caroiaj al mesei, precum şi roata ruletei, inclusiv jetoanele existente lângă crupier şi în float-box, cu o fidelitate care să permită vizionarea unor detalii, şi anume: culoarea jetoanelor şi valoarea bancnotelor, aşezarea jetoanelor pe caroiajul mesei, numărul de jetoane pe coloană, precum şi derularea în întregime a operaţiunilor de creditare-debitare (credit-fill) cu jetoane valorice efectuate la mese în timpul partidelor.

(6) Imaginile recepţionate la casierie trebuie să permită vizionarea mâinilor casierului aşezate pe ghişeu, culoarea, numărul şi valoarea jetoanelor şi a bancnotelor, iar imaginile de la recepţie trebuie să permită vizionarea, integrală sau a bustului, a persoanelor care pătrund în incinta cazinoului.

(7) Casieria şi recepţia pe perioada de funcţionare a cazinoului vor fi permanent supravegheate cu ajutorul unor camere fixe de luat vederi, imaginea acestora urmând a fi captată atât pe monitoare, cât şi în sistemul de stocare.

(8) Urmărirea în direct şi înregistrarea activităţii din cazinou vor fi efectuate în sistem color.

(9) Opţional, operatorii economici mai pot dota camera tehnică şi cu alte dispozitive şi instalaţii, cum ar fi: dispozitiv de apropiere a imaginii captate, dispozitive de comandă a camerelor mobile de luat vederi, aparate de fotografiat, de înregistrare audio etc.

(10) In cazul în care în incinta cazinoului sunt exploatate şi slot-machines, activitatea acestora va fi supravegheată prin circuit închis de televiziune cu imagini de ansamblu ale maşinilor, realizându-se şi înregistrarea video respectivă în sistem color.

(11) Condiţia de păstrarea a înregistrărilor video pe mese de joc şi pe zile pentru cel puţin 30 de zile calendaristice, astfel cum se prevede la alin. (2), se aplică începând cu 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 27. - Cazinourile vor avea o dotare tehnică de bază şi complementară, inclusiv cărţi de joc şi zaruri, la nivelul practicat pe plan internaţional.

Art. 28. - (1) Pentru jocurile de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor sau al cărţilor de joc, regulamentul jocurilor şi cel de ordine interioară trebuie să conţină prevederi obligatorii privind procedurile şi competenţele referitoare la: aprovizionarea, păstrarea, circulaţia internă, securizarea şi durata de exploatare, casarea, dotarea minimală şi maximală, proceduri standard de operare a acestor jocuri etc.

(2) Pentru jocurile de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor, acestea vor fi amestecate şi lansate dintr-o cupă, urnă sau cu mâna. In situaţia în care zarurile sunt aruncate cu mâna, în regulamentul de joc propus de organizator şi aprobat de comisie se va specifica faptul că aruncarea este validă numai în situaţia în care zarurile vor atinge minimum un perete al mesei de joc şi se va rostogoli după lovirea peretelui.

(3) Zarurile vor fi confecţionate din materiale care să aibă duritatea necesară impusă de suprafaţa de joc, respectiv din oase, materiale plastice, ebonită, fildeş, metal sau alte materiale acceptate pe plan internaţional, şi vor avea laturile perfect egale, cu dimensiuni cuprinse între 20 mm şi 25 mm, sigla sau denumirea cazinoului va fi inscripţionată pe una dintre feţe şi vor fi perfect echilibrate.

(4) Se va respecta condiţia ca suma punctelor înscrise pe feţele opuse ale unui zar să fie egală cu cifra 7.

Art. 29. - (1) Roţile ruletelor vor fi produse de firme specializate în domeniu. Mesele vor avea în dotare două cutii cu dublă încuietoare, care, în afara programului, vor sta deschise pe mesele de joc.

(2) Roţile ruletelor vor fi prevăzute cu număr de serie original sau atribuit de verificatorul tehnic, pereche pentru cuvă şi rotor.

(3) In afara programului roţile ruletelor vor fi protejate cu un capac care să permită închiderea şi sigilarea acestora.

(4) Mesele la care sunt exploatate jocuri de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor sau cărţilor de joc vor fi prevăzute cu o serie (număr de identificare al acestora în cadrul locaţiei), atribuită de organizator şi unică la nivelul cazinoului. Amplasarea meselor în cazinou se individualizează prin înscrierea seriei atribuite fiecărei mese în schiţa de amplasare, document care face parte integrantă din regulamentul de ordine interioară.

Art. 30. - (1) Cazinourile pot primi spre păstrare sume numai în numerar, în lei sau în valută, ale clienţilor.

(2) Acestea vor fi păstrate în seifuri special amenajate în casieria sălii de joc, altele decât cele destinate operaţiunilor curente ale cazinoului, iar procedura de primire-predare, pe bază de documente utilizate în regim special, va fi total separată de fluxurile financiare şi de înregistrările contabile ale cazinourilor şi vor fi păstrate şi arhivate conform prevederilor legale în vigoare. Evidenţa acestor sume se va ţine distinct pentru depozitar în parte, pe bază de fişă de cont pentru operaţiuni diverse întocmită pentru fiecare depozitar, în care se vor înscrie toate operaţiunile efectuate de către acesta. Pentru toate aceste operaţiuni se vor întocmi dispoziţii de încasare, respectiv plată, care vor fi semnate de casier pentru suma plătită sau încasată şi, obligatoriu, de depozitar, acesta fiind singura persoană care poate să dispună de sumele respective. In cazul în care titularul, din motive obiective, nu poate lichida soldul existent, operaţiunea se poate efectua numai în baza unei procuri notariale speciale sau a unor acte de succesiune.

Art. 31. - (1) Numărarea bacşişului colectat de la mese, precum şi deschiderea şi închiderea meselor se vor face în prezenţa directorului de sală, şefului/şefilor de masă, casierului şi lucrătorilor de la masă, constituiţi în echipă, care vor completa documentele aferente (chitanţe sau dispoziţii) şi le vor semna, operaţiunile fiind supravegheate şi înregistrate în sistem video.

(2) Operaţiunile de creditare a meselor de joc sau de debitare a meselor de joc, după caz, în timpul partidelor se vor face în prezenţa directorului de sală, şefului/şefilor de masă şi lucrătorilor de la masă, constituiţi în echipă, care vor completa documentele aferente (chitanţe sau dispoziţii) şi le vor semna împreună cu casierul şi un reprezentant al personalului operator din camera de supraveghere video, operaţiunile fiind supravegheate şi înregistrate în sistem video.

Art. 32. - Organizarea activităţii în cazinou, respectiv dotarea meselor, verificarea dotării, întreruperea temporară a activităţii la mese, închiderea meselor, numărarea bacşişului, înregistrarea stocului de jetoane, se va face conform regulamentului de ordine interioară al cazinoului, aşa cum a fost aprobat de comisie. Un exemplar identic cu cel depus la comisie se va afla în permanenţă la sediul cazinoului şi va fi prezentat la cerere organelor de control.

Art. 33. - (1) Organizatorii jocurilor de tip cazinou pot utiliza pentru exploatarea activităţii numai jetoane produse de firme recunoscute în domeniu, având inscripţionată sigla cazinoului. Organizatorii sunt obligaţi să asigure o gestiune strictă privind provenienţa, înregistrarea, depozitarea, circulaţia şi casarea acestora. Aceeaşi evidenţă va fi ţinută şi în cazul cărţilor de joc şi al zarurilor. Inregistrarea, circulaţia şi casarea jetoanelor, a cărţilor de joc şi a zarurilor vor fi prevăzute în regulamentul de ordine interioară al cazinoului.

(2) Jetoanele valorice pot fi cumpărate de la casierie sau de la mesele de joc, în lei sau în valută, iar restituirea (răscumpărarea) acestora se face numai la casierie.

Art. 34. - Organizatorii vor prevedea prin regulamentul de ordine interioară al cazinoului toate detaliile privind organizarea, numărul meselor şi al maşinilor, condiţiile de angajare, specializare, programul de funcţionare, organizarea evidenţelor contabile, circuitul documentelor, semnăturile obligatorii pe fiecare document, modalitatea de admitere a clienţilor, condiţiile de supraveghere şi de securitate etc.

Art. 35. - (1) Se interzice personalului cazinoului aflat în sală să transporte jetoane sau bani în numerar în incinta cazinoului, în alte condiţii decât cele stabilite atât prin lege, cât şi prin regulamentul de ordine interioară al cazinoului.

(2) Prin regulamentul de ordine interioară al cazinoului vor putea fi prevăzute numai acele situaţii în care transportul este justificat de menţinerea bunei funcţionări a activităţii cazinoului, fără participarea sau implicarea sub orice formă a participanţilor la jocurile de noroc aflaţi în incinta sau în afara acestuia, personalul desemnat să efectueze transportul şi modul de evidenţă al acestuia.

Art. 36. - Bacşişurile oferite de participanţii la joc salariaţilor sunt considerate venituri ale organizatorului jocurilor de noroc şi pot fi împărţite de conducere salariaţilor. Bacşişurile vor fi evidenţiate separat în contabilitate.

Art. 37. - Personalul care deserveşte sala de joc (crupieri, inspectori de masă, casieri, ospătari şi alţii asemenea) trebuie să poarte în timpul serviciului uniforme fără buzunare.

Art. 38. - (1) Organizatorii vor conduce evidenţa accesului jucătorilor în incinta cazinoului numai în format electronic.

(2) Evidenţa accesului va conţine datele de identificare ale participanţilor, cel puţin nume, prenume, data şi locul naşterii, documentul, numărul şi seria documentelor legale de identificare, prezentate de titular, astfel:

a) pentru cetăţenii care nu aparţin unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: paşaportul, cartea de identitate diplomatică sau consulară, legitimaţia provizorie;

b) pentru cetăţenii români sau cetăţenii aparţinând unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: buletinul/cartea de identitate sau alte acte eliberate de organele de poliţie, care poartă o fotografie şi semnătura titularului.

(3) Organizatorii sunt obligaţi să nu permită accesul persoanelor care nu deţin asupra lor actele de identitate prezentate mai sus.

(4) Bazele de date constituite la nivelul organizatorului privind evidenţa accesului jucătorilor în incinta cazinoului se arhivează prin grija acestuia şi se păstrează pentru un interval de minimum 5 ani. Organizatorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie bazele de date la solicitarea organelor cu atribuţii de control aparţinând Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţilor sale subordonate, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

Art. 39. - (1) Prin decizii interne, organizatorii au dreptul de a interzice accesul persoanelor indezirabile.

(2) Listele cuprinzând persoanele care, motivat, prin decizii interne ale cazinourilor, au fost declarate indezirabile şi cărora li s-a interzis accesul în cazinou vor fi comunicate organelor de poliţie, împreună cu motivaţia acestei măsuri, în 5 zile lucrătoare de la data acordării Autorizaţiei pentru exploatarea jocurilor de noroc sau de la data de la care acestea se modifică prin decizie a organizatorului.

Art. 40. - (1) Organizatorii au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Evidenţa primară se ţine zilnic, pentru fiecare masă de joc, pe formularul prezentat în anexa nr. 10 a) şi conform instrucţiunilor de completare a acestuia. Acestea vor fi redactate în limba română şi nu trebuie să prezinte spaţii goale, ştersături şi modificări.

(3) Lunar, până pe data de 5 a lunii în curs pentru luna precedentă, evidenţele vor fi centralizate, utilizând formularul prezentat în anexa nr. 10 b).

Art. 41. - (1) Organizatorii au obligaţia de a desemna şi comunica comisiei o persoană pentru asigurarea conformităţii privind condiţiile de autorizare la nivelul conducerii executive, care va avea atribuţii în legătură cu:

a) dezvoltarea de politici interne, proceduri şi control, pentru asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului;

b) desfăşurarea de programe de pregătire profesională continuă;

c) implementarea procedurilor de control pentru testarea sistemului de verificare, înregistrare şi securitate.

(2) Conducerea executivă are obligaţia de a asigura, prin persoana prevăzută la alin. (1) sau prin altă persoană sau structură, stabilirea de politici şi proceduri adecvate în materie de cunoaştere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidenţelor secundare sau operative, de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, managementul de conformitate şi comunicare, pentru a preveni şi a împiedica operaţiunile suspecte de spălarea banilor sau finanţarea terorismului, asigurând în acelaşi timp instruirea corespunzătoare a angajaţilor în acest sens.

(3) Personalul de execuţie din cazinouri, până la nivelul directorilor inclusiv, va fi format prin şcolarizare în ţară sau străinătate ori poate fi angajat din străinătate cu permis de muncă pentru cetăţenii străini, eliberat în condiţiile legii.

(4) Pentru personalul prevăzut la alin. (3) se va solicita obţinerea avizului de la inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza căruia se află cazinoul, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data angajării.

Art. 42. - (1) In vederea acordării Autorizaţiei pentru exploatarea jocurilor de noroc din cazinou şi pentru prezentarea documentaţiei în comisie, o echipă de specialişti, formată din reprezentanţi ai direcţiei de specialitate şi reprezentanţi ai organelor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în număr de cel puţin 5 persoane, se va deplasa la faţa locului şi va întocmi o notă de constatare privind îndeplinirea condiţiilor de autorizare.

(2) Nota de constatare va fi semnată de către toţi membrii echipei şi de reprezentantul operatorului economic verificat şi va fi înaintată comisiei.

Art. 43. - In situaţia în care în incinta cazinoului se intenţionează şi exploatarea de mijloace de joc de tip slot-machine, organizatorii sunt obligaţi să solicite licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc în condiţiile ordonanţei de urgenţă şi prezentei hotărâri.

Art. 44. - (1) Organizatorii de jocuri de noroc tip cazinou au dreptul la extinderea activităţii prin autorizarea majorării numărului de mese speciale de joc.

(2) Aprobarea se acordă în condiţiile în care vor fi prezentate documentaţiile corespunzătoare pentru mijlocul de joc respectiv, se achită taxele aferente în condiţiile şi în cuantumurile prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi prezenta hotărâre şi se majorează în mod corespunzător garanţia constituită de operatorul economic.

(3) In aceste cazuri, autorizaţia de exploatare se va modifica în mod corespunzător cu respectarea termenului de valabilitate al acesteia, modificarea fiind validă cu data de întâi a lunii următoare celei în care, după aprobarea comisiei, sunt respectate prevederile alin. (2) în ceea ce priveşte plata taxelor de autorizare şi constituirea garanţiei.

SECŢIUNEA a 3-a

Jocurile bingo desfăşurate în săli de joc

Art. 45. - Prin jocul bingo desfăşurat în săli de joc se înţelege jocul de noroc caracterizat prin extrageri şi premieri succesive de numere în mod aleatoriu, prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, participanţii la joc fiind desemnaţi câştigători în condiţiile în care fac cunoscut faptul că pe cartonul de joc pus la dispoziţie de organizator în schimbul taxei de participare are înscrisă combinaţia completă de numere dintre cele extrase până în acel moment, corespunzătoare următoarelor premii succesive: linie, bingo, bingo acumulat, bila maximă şi premiile speciale din fondurile de rezervă.

Art. 46. - (1) Prin sală de joc tip bingo se înţelege o încăpere amenajată corespunzător, care are în dotare un complex de dispozitive, instalaţii, maşini şi echipamente interconectate, rezultând un tot unitar, caracterizat prin extrageri şi premieri succesive, realizate rapid prin intermediul unei instalaţii care înglobează un circuit închis de televiziune.

(2) Exploatarea jocului bingo desfăşurat în săli de joc este permisă numai în condiţiile în care spaţiul respectiv este înregistrat ca punct de lucru de către organizatorul activităţii la oficiul registrului comerţului.

Art. 47. - O sală de joc tip bingo va avea în dotare, în mod obligatoriu, următoarele dispozitive şi echipamente:

a) un aparat de extragere aleatorie a numerelor, respectiv turbosuflantă prevăzută cu serpentină la vedere;

b) două sau mai multe panouri cu afişaj luminos, comandate electronic, prin intermediul cărora vor fi afişate principalele date de joc: premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezervă, preţul cartonului, intervalul de serie vândut, numărul de cartoane vândute, bila maximă, numărul de bile extrase şi premiile speciale. Panoul de date va avea suficienţi digiţi pentru înscrierea în totalitate a datelor afişate;

c) două sau mai multe panouri cu afişaj luminos, prin intermediul cărora vor fi afişate numerele extrase;

d) cel puţin 4 monitoare TV color, prin intermediul cărora vor fi afişate principalele date de joc, numerele extrase, precum şi cartoanele câştigătoare; numărul panourilor cu lămpi electrice, precum şi numărul monitoarelor vor fi impuse de necesitatea accesului jucătorilor la informaţiile de joc, din orice punct al sălii, indiferent de configuraţia şi de dimensiunea acesteia;

e) un calculator electronic coordonator de joc, pentru gestiunea contabilă a jocului, prevăzut cu un monitor de control şi una sau mai multe imprimante;

f) alte dispozitive şi accesorii specifice jocului tip bingo, respectiv tastatură, întrerupătoare, instalaţii audio etc;

g) opţional pot fi racordate la calculatorul central al sălii terminale de tip mini bings pentru jucătorii care joacă simultan cu mai multe cartoane, pentru a facilita urmărirea numerelor extrase şi a celor câştigătoare, precum şi a cartoanelor câştigătoare.

Art. 48. - Pentru a fi autorizate, sălile de joc tip bingo trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de bază:

a) spaţiile trebuie să fie organizate astfel încât să se creeze o ambianţă plăcută pentru participanţi;

b) să fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea activităţii, dar astfel montat încât să nu deranjeze participanţii;

c) să beneficieze de instalaţie de condiţionare a aerului, cu o putere corespunzătoare dimensiunii acestora;

d) să fie prevăzute cu circuit electric de siguranţă. La uşile de evacuare vor fi montate lămpi electrice care să intre în funcţiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază, constituind, în accepţiunea prezentei hotărâri, circuit electric de iluminare de siguranţă. Aceste lămpi vor fi amplasate astfel încât în situaţii de necesitate să asigure protejarea şi evacuarea jucătorilor, a personalului sălii, precum şi a valorilor. Nu va fi autorizată organizarea activităţii tip bingo în sală în spaţii în care nu există circuit electric de iluminare de siguranţă sau acesta nu funcţionează în mod corespunzător;

e) să fie prevăzute cu grupuri sanitare proprii;

f) să fie amplasate şi dotate conform condiţiilor prevăzute de lege pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;

g) să respecte normele igienico-sanitare în vigoare;

h) să fie prevăzute cu instalaţie de sonorizare care să asigure o audiţie optimă;

i) să se asigure uniforme pentru personal;

j) calculatorul de coordonare şi gestiune a jocului să fie prevăzut cu sursă de alimentare neîntreruptibilă;

k) să existe aparate de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflantă pentru care există verificare tehnică acordată de Biroul Român de Metrologie Legală;

l) să se asigure condiţii ambientale corespunzătoare unei bune desfăşurări a activităţii şi să nu se aducă atingere liniştii şi ordinii publice, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 49. - Sălile de joc nu pot fi autorizate în situaţiile în care:

a) calculatorul electronic manifestă unele deficienţe de programare sau este neperformant, în sensul că: permite desfăşurarea jocului în condiţiile pierderii parţiale sau totale a memoriei, în situaţia unei întreruperi a alimentării cu energie electrică, permite desfăşurarea jocului în situaţia scoaterii din circuit a imprimantei sau a suportului de date, respectiv hârtia de imprimantă;

b) sunt amplasate în grădinile de vară sau pe terasele restaurantelor, care nu sunt închise şi acoperite integral;

c) aparatul de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflantă nu este dotat cu serpentină de stocare a bilelor;

d) comenzile echipamentului de joc nu sunt efectuate prin intermediul calculatorului.

Art. 50. - (1) La jocul de bingo procentul de premiere din totalul rulajului încasărilor va fi de minimum 65% şi maximum 80% şi va fi constituit pe fiecare joc obişnuit, cu excepţia jocurilor la care se acordă premii speciale atunci când se va respecta doar procentul minim.

(2) Procentul de premiere este compus din suma procentelor ce reprezintă premii de linie, de bingo şi de bingo acumulat, precum şi din procentul aferent constituirii fondului de rezervă.

(3) Fondul de rezervă va putea fi folosit la acordarea premiilor speciale şi la reconstituirea opţională a premiului de bingo acumulat, în cazul în care acesta a fost acordat.

(4) Premiul de bingo acumulat, constituit din încasări într-un procent stabilit de organizator sau din fondul de rezervă, se acordă integral participantului la joc declarat câştigător la bila maximă afişată pe panoul de date.

(5) Se interzice acordarea parţială a acestuia în cote fixe, precum şi acordarea unor premii speciale din premiul de bingo acumulat.

(6) Premiile speciale acordate jucătorilor se constituie numai din fondul de rezervă acumulat la jocurile anterioare.

(7) Premiile de linie, de bingo şi de bingo acumulat şi fondul de rezervă vor fi afişate permanent pe panoul cu datele generale de joc.

(8) Procentele de premiere practicate de organizator vor fi prevăzute în regulamentul de joc. Orice modificare ulterioară a regulamentului de joc se va face în limitele prevăzute la alin. (1) şi va putea fi aplicată numai după aprobarea modificării regulamentului de joc de către comisie.

(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), pentru o perioadă de 3 luni de la data acordării autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorul de joc tip bingo poate constitui fond de rezervă din resursele financiare proprii, pe care ulterior le poate recupera.

Art. 51. - Exploatarea jocurilor bingo desfăşurate în săli de joc se realizează numai cu cartoane tipărite de Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A.

Art. 52. - (1) Intreaga gestiune a jocurilor de tip bingo va fi evidenţiată pe hârtia imprimantei calculatorului.

(2) Pe hârtia imprimantei calculatorului vor fi precizate, în mod obligatoriu, următoarele date: enumerarea cronologică a jocurilor de bingo în sală organizate, data şi ora începerii jocului, ora încheierii jocului, preţul cartoanelor vândute, numărul cartoanelor vândute, intervalul de serie vândut, premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezervă şi premiile speciale acordate din acesta, bilele extrase, bila maximă, numărul cartonului câştigător atât la linie, cât şi la bingo, validarea jocului.

(3) La sfârşitul fiecărei zile de joc calculatorul va opera sinteza jocurilor, numărul de jocuri executate, sumele încasate, valoarea premiilor acordate şi alte date sintetice.

(4) După această sinteză, hârtia de imprimantă va fi barată, urmând ca situaţia zilei să fie verificată şi semnată de responsabilul de joc, casier şi un operator. Fiecare dintre semnatari va înscrie personal numele, ora semnării, funcţia, urmate de semnătură. Ordinea înscrierii va fi dată de ierarhia funcţiilor deţinute.

(5) Această procedură se va efectua imediat după terminarea ultimului joc şi după redarea sintezei zilei de către calculator.

Art. 53. - (1) Hârtia de imprimantă cu datele de joc constituie baza întocmirii unui document contabil şi se păstrează ca atare, împreună cu acesta, conform normelor legale.

(2) Lunar, se va întocmi situaţia prevăzută în anexa nr. 11 pentru jocul de tip bingo.

Art. 54. - (1) Exploatarea jocurilor de bingo desfăşurate în săli de joc se realizează prin intermediul unor programe informatice specifice jocului de bingo.

(2) In cazul încetării activităţii, programele de joc nu pot fi transmise odată cu înstrăinarea instalaţiei.

Art. 55. - (1) In vederea acordării autorizaţiei pentru exploatarea jocurilor de noroc, pentru fiecare sală în parte, o echipă de specialişti, formată din reprezentanţi ai direcţiei de specialitate şi reprezentanţi ai organelor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în număr de cel puţin 5 persoane, se va deplasa la faţa locului şi va întocmi o notă de constatare privind îndeplinirea condiţiilor de autorizare.

(2) Nota de constatare va fi semnată de către toţi membrii echipei, precum şi de reprezentantul operatorului economic verificat şi va fi înaintată comisiei.

Art. 56. - (1) Organizatorii sunt obligaţi:

a) să nu practice iluminarea excesivă a intrării sau a locaţiei în care se exploatează mijloacele de joc respective, sub orice formă sau prin utilizarea oricăror mijloace, cu excepţia situaţiei în care întreaga clădire din care face parte locaţia în care se desfăşoară activitatea face obiectul iluminării, alta decât iluminatul stradal;

b) să acopere cu panouri, autocolante sau altele asemenea suprafeţele vitrate sau altele asemenea, prin care:

(i) să fie împiedicată vizualizarea activităţilor care se desfăşoară în locaţia respectivă;

(ii) să nu fie sugerată activitatea de jocuri de noroc prin folosirea de imagini, înscrisuri sau alte simboluri.

(2) Organizatorii pot mediatiza activitatea desfăşurată în următoarele condiţii:

a) să înscrie denumirea societăţii organizatoare, denumirea activităţii sau alte înscrisuri pe care organizatorii le consideră a fi relevante la intrarea în locaţia în care sunt exploatate jocuri de noroc, pe un panou sau pe o suprafaţă vitrată dispuse în spaţiul aferent locaţiei, în limita a 6 m2;

b) panoul prevăzut la lit. a) poate fi iluminat la o intensitate care să permită pe timp de noapte doar vizualizarea înscrisurilor de pe acesta; se interzice folosirea luminilor intermitente sau stroboscopice, precum şi a oricăror altor mijloace de iluminat dinamic.

(3) Este permisă expunerea la loc vizibil în cadrul suprafeţelor vitrate a afişelor sau a materialelor publicitare în vederea susţinerii campaniilor de informare a clienţilor; suprafaţa fiecărui material în parte nu va putea depăşi 1 m2, iar suprafaţa totală 3 m2.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Mijloacele de iluminat dinamice (jocuri de lumini, lumini intermitente sau stroboscopice şi altele asemenea), utilizate de organizatori pentru mediatizarea activităţilor desfăşurate, în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pot fi utilizate cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.

SECŢIUNEA a 4-a

Jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune

Art. 57. - (1) Prin jocul bingo organizat prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune se înţelege jocul de noroc caracterizat prin extrageri şi premieri succesive de numere în mod aleatoriu, prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, participanţii la joc fiind desemnaţi câştigători în condiţiile în care cartonul de joc pus la dispoziţie de organizator în schimbul taxei de participare are înscrisă combinaţia completă de numere dintre cele extrase până în acel moment, corespunzătoare următoarelor premii succesive: linie, bingo, bingo acumulat, bila maximă şi premiile speciale din fondurile de rezervă.

(2) Succesiunea premierilor este anunţată de organizator care, pe baza evidenţelor proprii şi a validării extragerilor de numere efectuate până la un moment dat, constată faptul că există cel puţin un carton valabil dintre cele vândute, care conţine combinaţia completă de numere pentru acordarea premiului.

(3) Documentaţia tehnico-economică de eficienţă prezentată de operatorul economic la autorizare, întocmită pe o perioadă de un an, va conţine următoarele date: totalul încasărilor brute estimate, totalul cheltuielilor, pe elemente principale de cheltuieli, profitul brut.

Art. 58. - Pentru exploatarea jocului bingo organizat prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, organizatorul trebuie să asigure:

a) transmiterea în direct a extragerii de numere;

b) un complex de dispozitive, instalaţii, maşini şi echipamente interconectate, rezultând un tot unitar, caracterizat prin extrageri şi premieri succesive, realizate rapid prin intermediul unei instalaţii care înglobează un circuit închis de televiziune;

c) organizarea locului de transmisie în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 59. - Sala va avea în dotare, în mod obligatoriu, următoarele dispozitive şi echipamente:

a) cel puţin un aparat de extragere aleatorie a numerelor, respectiv turbosuflantă prevăzută cu serpentină la vedere;

b) cel puţin un panou cu afişaj luminos, comandate electronic, prin intermediul cărora vor fi afişate principalele date de joc: premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezervă, preţul cartonului, intervalul de serie vândut, numărul de cartoane vândute, bila maximă, numărul de bile extrase şi premiile speciale. Panoul de date va avea suficienţi digiţi pentru înscrierea în totalitate a datelor afişate;

c) cel puţin un panou cu afişaj luminos, prin intermediul căruia vor fi afişate numerele extrase;

d) un calculator electronic coordonator de joc, pentru gestiunea contabilă a jocului, prevăzut cu un monitor de control şi una sau mai multe imprimante;

e) să existe cel puţin un aparat de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflantă pentru care există verificare tehnică acordată de Biroul Român de Metrologie Legală;

f) alte dispozitive şi accesorii specifice jocului tip bingo, respectiv tastatură, întrerupătoare, instalaţii audio etc.

Art. 60. - Pentru a fi autorizată, sala trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de bază:

a) să fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea activităţii;

b) să fie prevăzută cu instalaţie de sonorizare care să asigure o audiţie optimă;

c) calculatorul de coordonare şi gestiune a jocului să fie prevăzut cu sursă de alimentare neîntreruptibilă;

d) să fie prevăzută cu circuit electric de siguranţă. La uşile de evacuare vor fi montate lămpi electrice care să intre în funcţiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază, constituind, în accepţiunea prezentei hotărâri, circuit electric de iluminare de siguranţă. Aceste lămpi vor fi amplasate astfel încât în situaţii de necesitate să asigure protejarea şi evacuarea personalului sălii, precum şi a valorilor.

Art. 61. - Sala nu poate fi autorizată în situaţiile în care:

a) calculatorul electronic manifestă unele deficienţe de programare sau este neperformant, în sensul că: permite desfăşurarea jocului în condiţiile pierderii parţiale sau totale a memoriei, în situaţia unei întreruperi a alimentării cu energie electrică; permite desfăşurarea jocului în situaţia scoaterii din circuit a imprimantei sau a suportului de date, respectiv hârtia de imprimantă;

b) sunt amplasate în grădinile de vară sau pe terasele restaurantelor, care nu sunt închise şi acoperite integral;

c) aparatul de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflantă nu este dotat cu serpentină de stocare a bilelor;

d) comenzile echipamentului de joc nu sunt efectuate prin intermediul calculatorului.

Art. 62. - (1) Procentul de premiere din totalul rulajului încasărilor va fi de minimum 40% şi maximum 60% şi va fi constituit pe fiecare joc obişnuit, cu excepţia jocurilor la care se acordă premii speciale atunci când se va respecta doar procentul minim.

(2) Procentul de premiere este compus din suma procentelor ce reprezintă premii de linie, de bingo şi de bingo acumulat, precum şi din procentul aferent constituirii fondului de rezervă.

(3) Fondul de rezervă va putea fi folosit la acordarea premiilor speciale şi la reconstituirea opţională a premiului de bingo acumulat, în cazul în care acesta a fost acordat.

(4) Premiul de bingo acumulat, constituit din încasări într-un procent stabilit de organizator sau din fondul de rezervă, se acordă integral participantului la joc declarat câştigător la bila maximă afişată pe panoul de date.

(5) Se interzice acordarea parţială a acestuia în cote fixe, precum şi acordarea unor premii speciale din premiul de bingo acumulat.

(6) Premiile speciale acordate jucătorilor se constituie numai din fondul de rezervă acumulat la jocurile anterioare.

(7) Premiile de linie, de bingo şi de bingo acumulat şi fondul de rezervă vor fi afişate permanent pe panoul cu datele generale de joc.

(8) Procentele de premiere practicate de organizator vor fi prevăzute în regulamentul de joc. Orice modificare ulterioară a regulamentului de joc se va face în limitele prevăzute la alin. (1) şi va putea fi aplicată numai după aprobarea modificării regulamentului de joc de către comisie.

(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), pentru o perioadă de 3 luni de la data acordării autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorul de joc tip bingo poate constitui fond de rezervă din resursele financiare proprii, pe care ulterior le poate recupera.

(10) Să transmită comisiei, în cel mult 3 zile lucrătoare, procesele-verbale întocmite de comisia de validare a premiilor constituită pentru fiecare ediţie de joc (emisiune televizată), precum şi anexele procesului-verbal şi evidenţa cartoanelor din gestiunea organizatorului cu evidenţierea cartoanelor vândute pentru jocul de noroc respectiv.

Art. 63. - Exploatarea jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune se realizează numai cu cartoane tipărite de Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A.

Art. 64. - (1) Gestiunea jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, pentru o singură ediţie de joc, se realizează exclusiv de către organizator şi se validează pentru fiecare ediţie de joc (emisiune televizată) de către o comisie de validare formată din 5 membri, dintre care un preşedinte numit de organizator, gestiunea ediţiei de joc (emisiunii televizate) fiind evidenţiată pe hârtia imprimantei calculatorului.

(2) Pe hârtia imprimantei calculatorului vor fi precizate, în mod obligatoriu, următoarele date: enumerarea cronologică a jocurilor de bingo organizate în cadrul ediţiei de joc (emisiunii televizate), după caz, data şi ora începerii fiecărui joc, ora încheierii, preţul cartoanelor vândute pentru fiecare joc, numărul cartoanelor vândute pentru fiecare joc, intervalul de serie vândut pentru fiecare joc, intervalul seriilor de cartoane anulate pentru fiecare joc, premiul de linie acordat pentru fiecare joc, premiul de bingo acordat pentru fiecare joc, premiul de bingo acumulat acordat pentru fiecare joc, fondul de rezervă şi premiile speciale acordate din acesta, bilele extrase acordate pentru fiecare joc, bila maximă acordată pentru fiecare joc, numărul cartonului câştigător atât la linie, cât şi la bingo, acordat pentru fiecare joc, validarea fiecărui joc.

(3) La sfârşitul fiecărei ediţii de joc (emisiune televizată) calculatorul va opera sinteza jocurilor, numărul de jocuri executate, sumele încasate, valoarea premiilor acordate şi alte date sintetice.

(4) După această sinteză, hârtia de imprimantă va fi barată, urmând ca situaţia ediţiei de joc (emisiunii televizate) să fie verificată şi semnată de fiecare membru al comisiei de validare. Fiecare dintre semnatari va înscrie personal numele, ora semnării, funcţia, urmate de semnătură.

(5) Această procedură se va efectua imediat după terminarea ultimului joc şi după redarea sintezei de către calculator.

Art. 65. - (1) Hârtia de imprimantă cu datele de joc constituie baza întocmirii unui document contabil şi se păstrează ca atare, împreună cu acesta, conform normelor legale.

(2) Lunar, până pe data de 5 a lunii în curs pentru luna anterioară, organizatorii de astfel de jocuri vor întocmi situaţia prevăzută în anexa nr. 11.

Art. 66. - (1) Exploatarea jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune se realizează prin intermediul unor programe informatice specifice jocului de bingo.

(2) In cazul încetării activităţii, programele de joc nu pot fi transmise odată cu înstrăinarea instalaţiei.

Art. 67. - (1) In vederea acordării autorizaţiei pentru exploatarea jocurilor de noroc, pentru fiecare sală în care urmează a se organiza jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, o echipă de specialişti, formată din reprezentanţi ai direcţiei de specialitate şi reprezentanţi ai organelor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în număr de cel puţin 5 persoane, se va deplasa la faţa locului şi va întocmi o notă de constatare privind îndeplinirea condiţiilor de autorizare.

(2) Nota de constatare va fi semnată de către toţi membrii echipei, precum şi de reprezentantul operatorului economic verificat şi va fi înaintată comisiei.

SECŢIUNEA a 5-a

Pariuri în cotă fixă

Art. 68. - (1) Activităţile de pariuri în cotă fixă vor fi exploatate în spaţii bine delimitate, denumite agenţii de pariuri.

(2) In cadrul agenţiilor de pariuri, organizatorul este obligat să exploateze activitatea utilizând programe informatice unice şi formulare unitare la nivelul organizatorului.

(3) Documentaţia tehnico-economică de eficienţă prezentată de operatorul economic la autorizare, întocmită pe o perioadă de un an, va conţine următoarele date: totalul încasărilor brute estimate, totalul cheltuielilor, pe elemente principale de cheltuieli, profitul brut.

(4) Prin încasări brute se înţelege suma totală încasată înainte de deducerea premiilor şi a altor cheltuieli.

(5) Lunar, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, organizatorii de astfel de jocuri vor întocmi situaţia prevăzută în anexa nr. 12.

(6) Procentul de câştiguri din totalul încasărilor brute va fi de minimum 60%, calculat pentru perioada de valabilitate a autorizaţiei.

Art. 69. -In regulamentele de joc şi regulamentele de ordine interioară vor fi precizate toate datele principale privind organizarea activităţii: sistemul de certificare şi de omologare a câştigurilor, sistemul de validare a câştigurilor, sistemul de control şi de securitate şi alte elemente definitorii ale activităţii respective. Modificarea ulterioară a acestora se poate face numai cu aprobarea comisiei.

Art. 70. - (1) Organizatorii sunt obligaţi să nu practice iluminarea excesivă a intrării sau a locaţiei în care exploatează pariurile în cotă fixă, sub orice formă sau prin utilizarea oricăror mijloace, cu excepţia situaţiei în care întreaga clădire din care face parte locaţia în care se desfăşoară activitatea face obiectul iluminării, alta decât iluminatul stradal.

(2) Organizatorii pot mediatiza activitatea desfăşurată în următoarele condiţii:

a) să înscrie denumirea societăţii organizatoare, denumirea activităţii sau alte înscrisuri pe care organizatorii le consideră a fi relevante, la intrarea în locaţie ori situată pe aceasta, pe un panou sau pe o suprafaţă vitrată dispusă în spaţiul aferent locaţiei în limita a 6 m2;

b) panoul prevăzut la lit. a) poate fi iluminat la o intensitate care să permită pe timp de noapte doar vizualizarea înscrisurilor de pe acesta; se interzice folosirea luminilor intermitente sau stroboscopice, precum şi a oricăror altor mijloace de iluminat dinamic.

(3) Este permisă expunerea la loc vizibil în cadrul suprafeţelor vitrate a afişelor sau a materialelor publicitare în vederea susţinerii campaniilor de informare a clienţilor; suprafaţa fiecărui material în parte nu va putea depăşi 1 m2, iar suprafaţa totală 3 m2.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Mijloacele de iluminat dinamice (jocuri de lumini, lumini intermitente sau stroboscopice şi altele asemenea), utilizate de organizatori pentru mediatizarea activităţilor desfăşurate, în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pot fi utilizate cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.

SECŢIUNEA a 6-a

Jocuri loto şi pariuri mutuale

Art. 71. - (1) In înţelesul ordonanţei de urgenţă şi al prezentei hotărâri, în categoria jocurilor loto sunt incluse, fără a se limita la acestea, următoarele tipuri de jocuri:

a) jocuri loto cu extrageri pur aleatorii de numere, fără a se limita la acestea: 5/40; 6/49; 3/90; 5/55; 5/45 + 1/20 (JOKER), noroc, loto bingo, Keno şi altele asemenea;

b) jocuri loto cu pretrageri pur aleatorii de numere şi/sau simboluri, fără a se limita la acestea: loz în plic, loz randalinat, loz capsat, loz anvelopat, loz răzuibil şi altele asemenea;

c) jocuri loto - loterii pasive, care se bazează pe extragerea pur aleatorie de bilete, numere şi/sau date de identificare ale biletelor, fără a se limita la acestea: Crosul Loteriei; Loteria Cadou; Loteria sărbătorilor de iarnă; Loto Zodiac şi altele asemenea;

d) videoloteria - joc tip loto prin care se obţin aleatoriu câştiguri, rezultatul participării la joc fiind relevat jucătorului prin intermediul terminalului de videoloterie, dexteritatea sau abilitatea jucătorului neavând nicio influenţă/relevanţă în obţinerea câştigului. Jocul de videoloterie se realizează printr-o reţea unitară de terminale cu circuit închis care funcţionează numai conectate on-line la un sistem central la nivel naţional. Sistemul central asigură activarea, monitorizarea permanentă a terminalelor, centralizarea datelor şi validarea automată a câştigurilor acordate jucătorilor. Validarea şi acordarea câştigului nu implică terminalul utilizat de jucător.

(2) In măsura în care, pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei Naţionale „Loteria Română" - S.A., adunarea generală a acţionarilor decide extinderea activităţii cu noi jocuri de noroc, categoriile de jocuri enumerate la alin. (1)se completează în mod corespunzător, cu condiţia ca acestea să respecte prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 72. - (1) Pentru jocurile de noroc pentru care Compania Naţională „Loteria Română" - S.A. beneficiază de licenţă de organizare a jocurilor de noroc, respectiv autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, prin efectul legii, comisia nu emite documentele aferente.

(2) Dispoziţiile art. 12 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă nu se aplică Companiei Naţionale „Loteria Română" - S.A. pentru jocurile de noroc prevăzute la art. 18 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, pentru care aceasta beneficiază de licenţe de organizare a jocurilor de noroc prin efectul legii.

(3) Regulamentele de joc şi regulamentele de ordine interioară utilizate de Compania Naţională „Loteria Română" - S.A. pentru jocurile de noroc pentru care aceasta beneficiază de licenţe de organizare a jocurilor de noroc, respectiv autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc, prin efectul legii, sunt cele aprobate la nivelul acestei companii, conform legii, şi avizate de către comisie. Avizarea de către comisie, la propunerea Companiei Naţionale „Loteria Română" - S.A., se realizează în cel mult 45 de zile de la depunerea documentaţiei complete. Regulamentele de joc şi regulamentele de ordine interioară se vor depune la comisie până cel târziu pe data de 15 decembrie pentru anul următor.

(4) Pentru anul 2009, taxele aferente licenţei de organizare a jocurilor de noroc, respectiv taxele aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, pentru fiecare joc de noroc pentru care Compania Naţională „Loteria Română" - S.A. beneficiază de licenţă de organizare a jocurilor de noroc, respectiv autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, prin efectul legii, se achită de către aceasta până la data intrării în vigoare a art. 27 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă numai pentru trimestrul IV din anul 2009, proporţional cu cuantumurile stabilite în anexa la ordonanţa de urgenţă, respectiv 25% din taxele anuale datorate.

(5) Pentru anul 2009, regulamentele de joc şi regulamentele de ordine interioară utilizate de Compania Naţională „Loteria Română" - S.A. pentru jocurile de noroc pentru care aceasta beneficiază de licenţe de organizare a jocurilor de noroc, respectiv autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc, prin efectul legii, se depun până la data de 1 octombrie, termenul de avizare de către comisie fiind cel prevăzut la alin. (3).

Art. 73. - (1) Compania Naţională „Loteria Română" - S.A. poate utiliza sistemul computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă realizat pentru organizarea şi exploatarea pariurilor mutuale, inclusiv sistemul de securizare a transmisiilor, sistemul de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.) utilizat la nivelul companiei, precum şi cel utilizat pentru locaţia aflată la Ministerul Finanţelor Publice şi pentru organizarea şi exploatarea celorlalte jocuri de noroc a căror existenţă este prevăzută în ordonanţa de urgenţă.

(2) Compania Naţională „Loteria Română" - S.A. poate exploata jocurile de noroc pentru care deţine exclusivitate în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă şi ale prezentei hotărâri şi pe bază de contract încheiat cu persoane fizice sau persoane juridice în condiţiile legii.

CAPITOLUL III

Obligaţiile organizatorilor de jocuri de noroc

Art. 74. - (1) Organizatorii de jocuri de noroc au, în funcţie de specificul activităţii de jocuri de noroc desfăşurate, următoarele obligaţii:

a) să întreţină mijloacele de joc autorizate în condiţii corespunzătoare, în scopul menţinerii normelor şi parametrilor de funcţionare prevăzuţi în verificările tehnice şi în regulamentele de desfăşurare a jocurilor aprobate de comisie;

b) să asigure securitatea utilajelor şi a accesoriilor aferente mijloacelor de joc autorizate, cum ar fi: ceasuri, contoare, indicatoare, afişaje electronice, instalaţie de alimentare cu energie electrică, inclusiv a sigiliilor aplicate;

c) să ţină zilnic la fiecare sală de joc o evidenţă completă, clară şi detaliată a încasărilor realizate de fiecare mijloc de joc în parte, precum şi a premiilor sau câştigurilor acordate, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în limba română;

d) să prezinte toate documentele financiar-contabile, regulamentele de organizare a jocurilor, verificările tehnice ale mijloacelor de joc sau alte documente solicitate de către organele de control prevăzute de lege;

e) să asigure funcţionarea instalaţiilor şi a sălilor de joc la nivelul prevăzut de prezenta hotărâre;

f) să nu practice jocuri de noroc cu mese de joc sau cu maşini autorizate în altă locaţie decât cea aprobată sau comunicată comisiei, după caz;

g) să nu angajeze sau să nu menţină în funcţie personalul pentru care în ordonanţa de urgenţă sau în prezenta hotărâre s-a prevăzut obligativitatea obţinerii avizului organului de poliţie, în situaţia în care s-a obţinut aviz negativ;

h) să ţină pentru activitatea de cazinou un registru special, numerotat şi şnuruit, în care fiecare angajat care are acces în sala de jocuri sau la casieria unităţii să consemneze zilnic banii personali, la intrarea şi la ieşirea din serviciu;

i) să nu schimbe softul calculatorului coordonator de joc pentru jocurile de noroc fără aprobarea comisiei, existând posibilitatea ca la avizare sau ulterior să se solicite aprobarea pentru dotarea cu un sistem informatic de rezervă identic;

j) să ia măsurile care se impun pentru organizarea activităţii, inclusiv prin pregătirea personalului operator de joc, astfel încât să nu fie eliberate participanţilor la joc atestate sau alte documente prin care se certifică câştigarea de sume de la jocuri de noroc organizate;

k) să nu participe şi să nu permită participarea propriilor salariaţi, direct sau prin interpuşi, la propriile jocuri de noroc organizate în condiţiile legii;

l) să facă cunoscut în limba română, la loc vizibil, valoarea mizelor, valoarea impulsului, procentul de premiere din totalul rulajului sumelor jucate sau valoarea premiilor pentru acele jocuri de noroc pentru care se prevede un procent minim de câştig din totalul încasărilor, conform prevederilor prezentei hotărâri, regulamentele de joc, precum şi licenţa de organizare a jocurilor de noroc şi autorizaţia/autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc, conform prevederilor prezentei hotărâri;

m) să ţină un registru unic de control, numerotat, şnuruit şi ştampilat conform prevederilor legale în vigoare;

n) să ia măsurile care se impun în vederea respectării programului de funcţionare, care va fi afişat vizibil şi comunicat organului fiscal teritorial;

o) să respecte reglementările specifice stabilite în secţiunile aplicabile din prezenta hotărâre, conform tipului de joc autorizat;

p) să ţină în permanenţă la casieria sălii de joc şi să pună la dispoziţia jucătorilor caietul de reclamaţii şi sesizări, care va fi numerotat, şnuruit şi sigilat prin ştampilare de către organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în a căror rază teritorială se află sala de joc;

q) să ia măsurile necesare pentru ca fiecare angajat din sălile de jocuri să fie dotat cu un ecuson pe care să fie înscrise numele şi prenumele persoanei respective, precum şi funcţia deţinută;

r) să nu crediteze participanţii la jocul de noroc;

s) să informeze, prin adresă, organul fiscal competent cu administrarea din punct de vedere fiscal despre obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi organul fiscal în a cărui arie teritorială se află situată locaţia în care sunt exploatate mijloace de joc despre obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc pentru locaţia respectivă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestora;

t) să informeze, prin adresă, organul fiscal în a cărui arie teritorială se află situată locaţia în care urmează să mute mijloace de joc în termen de 5 zile lucrătoare de la data informării comisiei;

u) să respecte şi să îşi desfăşoare activitatea privind jocurile de noroc în conformitate cu prevederile şi obligaţiile cuprinse în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Personalul propriu angajat de organizatorii de jocuri de noroc pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul reglementat de prezenta hotărâre are, în funcţie de specificul activităţii de jocuri de noroc desfăşurate, următoarele obligaţii:

a) să nu permită participarea minorilor la jocuri de noroc;

b) să nu elibereze jucătorilor atestate sau alte documente prin care se certifică câştigarea de sume de la jocuri de noroc organizate;

c) să nu crediteze participanţii la jocul de noroc;

d) să asigure desfăşurarea civilizată a jocurilor de noroc, în sensul respectării ordinii şi liniştii publice;

e) să respecte programul de funcţionare al locaţiei respective;

f) să poarte la loc vizibil ecusonul pe care sunt înscrise numele şi prenumele persoanei respective, precum şi funcţia deţinută.

(3) In înţelesul prezentului articol, creditarea participanţilor la jocurile de noroc reprezintă creditarea directă acordată participanţilor, sub orice formă şi pentru orice sume, sau acordarea dreptului de participare pe bază de gaj sau altă formă de garanţie (introducerea de credite fără achitarea prealabilă a acestora, acordarea de jetoane fără încasarea corespunzătoare a contravalorii acestora etc).

(4) Intră sub incidenţa alin. (3) şi oferirea din partea participanţilor de bunuri, produse sau servicii sub costul, preţul sau tariful practicat pentru bunuri, produse ori servicii identice sau similare şi care are ca finalitate acordarea dreptului de joc pentru diferenţa de cost, preţ sau tarif.

CAPITOLUL IV

Sancţiuni

Art. 75. -In vederea dispunerii măsurilor prevăzute la art. 17 din ordonanţa de urgenţă, organele fiscale responsabile cu administrarea din punct de vedere fiscal a organizatorilor de jocuri de noroc vor informa comisia în termen de cel mult 5 zile lucrătoare despre neîndeplinirea de către aceştia a obligaţiilor declarative şi de plată sau despre neconstituirea la termen ori la valoarea integrală a garanţiilor de acoperire a riscului de neplată a obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat.

Art. 76. - (1) Constituie contravenţii la regimul exploatării jocurilor de noroc următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor: art. 1 alin. (10) şi (11), art. 7 alin. (1)-(3), art. 8, art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (1) şi (2), art. 18 alin. (4)-(6), art. 21 alin. (6), art. 23 alin. (1)-(3) şi (7), art. 24, art. 30 alin. (2), art. 31-33, art. 35, 38, 50, 62-65, art. 69, art. 74 alin. (1) lit. b), c), d), e), f), g), h), j), k), r) şi u);

b) menţinerea în funcţiune a mijloacelor de joc care nu îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 19 alin. (2) şi (5);

c) nerespectarea prevederilor de păstrare a înregistrărilor video în termenul prevăzut la art. 26 alin. (2);

d) nerespectarea condiţiilor avute în vedere la autorizare şi prevăzute în nota de constatare întocmită pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, pe întreaga perioadă de funcţionare;

e) nerespectarea prevederilor: art. 15 alin. (4) şi (6), art. 18 alin. (3), art. 21 alin. (3) şi (5), art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (3), art. 36, 37, 39, art. 40-41, art. 47, art. 51-53, art. 56, art. 58-59, art. 68, 70, art. 74 alin. (1) lit. a), i), l), m), n), o), p), q), s) şi t).

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă, după cum urmează:

a) între 25.000-50.000 lei, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c);

b) între 10.000-25.000 lei, faptele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e).

(3) Comisia poate dispune, în funcţie de consecinţele produse, măsura suspendării autorizaţiei/autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc până la 6 luni, pentru fiecare mijloc de joc în parte sau pentru toate mijloacele de joc situate într-o locaţie, în funcţie de gravitatea faptelor constatate şi a consecinţelor ce decurg din acestea, pentru una dintre faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c).

(4) Comisia poate dispune, în funcţie de consecinţele produse, măsura suspendării autorizaţiei/autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc până la 3 luni, pentru fiecare mijloc de joc în parte sau pentru toate mijloacele de joc situate într-o locaţie, în funcţie de gravitatea faptelor constatate şi a consecinţelor ce decurg din acestea, pentru una dintre faptele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e).

(5) In aplicarea prevederilor alin. (3) şi (4), organele cu atribuţii de control vor înainta propunerea de sancţionare şi perioada propusă, însoţite de întreaga documentaţie care stă la baza propunerii.

Art. 77. - (1) Organele abilitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi organele sale subordonate şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor-Inspectoratul General al Poliţiei Române şi organele sale subordonate au drept de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, de control asupra evidenţei financiar-contabile, modului de funcţionare a jocurilor de noroc, de admitere a jucătorilor în incintă, precum şi asupra altor aspecte legate de modul de desfăşurare a activităţii privind jocurile de noroc, stabilite prin ordonanţa de urgenţă sau prin prezenta hotărâre.

(2) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor are drept de control conform competenţelor atribuite prin legislaţia specifică în vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului.

(3) In cursul acţiunilor de verificare şi control asupra respectării prevederilor ordonanţei de urgenţă şi ale prezentei hotărâri, organele abilitate menţionate la alin. (1) vor sesiza Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor cu privire la suspiciuni legate de operaţiuni de spălare a banilor sau asupra oricăror nerespectări ale obligaţiilor prevăzute în Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 78. - (1) In înţelesul art. 23 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, prin concursuri clandestine organizate în alte condiţii decât cele prevăzute de normele legale în vigoare se înţelege acele concursuri care nu se desfăşoară într-un cadru organizat şi avizat de autorităţi, cum ar fi: lupte de câini, de cocoşi sau alte animale, curse auto desfăşurate în alte condiţii decât cele pentru care se deţin autorizaţii etc.

(2) In înţelesul art. 23 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, prin organizarea de jocuri clandestine ale căror rezultate pot fi influenţate prin dexteritatea mânuitorului mijloacelor de joc în scopul obţinerii unor venituri se înţelege jocurile tip alba-neagra în care se utilizează mijloace de joc, cum ar fi: cărţi de joc, cauciucuri cu timbre, capace cu boabe de cereale, capace cu bilă etc.

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 79. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 80. - Atribuţiile şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale comisiei, precum şi competenţele în domeniul jocurilor de noroc stabilite de ordonanţa de urgenţă şi de prezenta hotărâre ale direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Art. 81. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 251/1999 privind condiţiile de autorizare, organizare şi exploatare a jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 22 aprilie 1999, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

ANEXA Nr. 1a)*)

ANEXA Nr. 1b)*)

-fată-

*) Anexele nr. 1a) şi 1b) sunt reproduse în facsimil.

Verso

ANEXA Nr. 1c)*)

*) Anexa nr. 1c) este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2

DOCUMENTELE

necesare pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc

In vederea obţinerii licenţei de organizare a jocurilor de noroc, operatorii economici vor înainta comisiei un dosar conţinând, în principal, următoarele documente:

1. cererea prin care se solicită comisiei acordarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, precum şi opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact (număr de telefon, fax, adresă de e-mail) şi tipul de activitate pentru care se solicită licenţa. In măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte:

- elementele de identificare ale operatorului economic (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare);

- capitalul social subscris şi vărsat;

- structura acţionariatului sau a asociaţilor, după caz;

- numele, prenumele şi adresa reprezentanţilor legali;

- obiectul principal de activitate. Obligatoriu trebuie să conţină şi activitatea „jocuri de noroc şi pariuri", cod CAEN 9200;

- sediile secundare înregistrate şi adresa acestora;

3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului;

4. avizul organelor de poliţie acordat tuturor reprezentanţilor legali ai operatorului economic. In situaţia în care reprezentant legal este un operator economic, se va prezenta avizul organelor de poliţie acordat tuturor reprezentanţilor legali ai acestuia;

5. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali, se va prezenta declaraţia fiecăruia) din care să rezulte următoarele:

- operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

- reprezentantul legal nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum aceasta este reglementată de lege;

- reprezentantul legal are experienţă în domeniul organizării şi exploatării de jocuri de noroc;

- reprezentantul legal cunoaşte legislaţia specifică în vigoare;

6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emise de autorităţile competente pe a căror rază de competenţă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentantului legal/reprezentanţilor legali (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autorităţile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestuia nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de ordonanţa de urgenţă sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

7. certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent în administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului economic;

8. numai pentru activitatea de cazinou - dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal acordată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

9. numai pentru activitatea de pariuri în cotă fixă - declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic că nu are, direct sau prin interpuşi, legătură cu activităţile ale căror evenimente fac obiectul pariurilor pentru care se solicită licenţa.

ANEXA Nr. 3

DOCUMENTELE

necesare pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc

A. Pentru autorizaţiile de exploatare a mijloacelor de joc tip slot-machine:

1. cererea privind autorizarea mijloacelor de joc tip slot-machine. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul şi seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, precum şi spaţiile de joc în care urmează a se desfăşura activitatea, distinct pentru fiecare locaţie în parte, In măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. regulamentul de funcţionare al fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, în mod obligatoriu, procentul acordat pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor;

3. actele privind dreptul de proprietate sau de folosinţă a spaţiului de joc;

4. regulamentul de ordine interioară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, a valorilor etc;

5. dovada privind verificarea tehnică a maşinilor electronice cu câştiguri eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală;

6. documentele care atestă provenienţa legală a maşinilor electronice cu câştiguri;

7. dovada privind constituirea fondului de garanţie;

8. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I.;

9. pentru mutarea mijloacelor de joc:

a) notificare privind înregistrarea mutării. Notificarea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul şi seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, precum şi spaţiul de joc în care urmează a se desfăşura activitatea. In măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

b) dovada înregistrării spaţiului în care urmează a se desfăşura activitatea ca punct de lucru al organizatorului la oficiul registrului comerţului;

B. Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc în cazinouri:

1. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul şi seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, precum şi spaţiul de joc în care urmează a se desfăşura activitatea. In măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. o descriere amănunţită a activităţii, inclusiv schiţa spaţiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de bază şi auxiliare;

3. regulamentul de funcţionare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, acolo unde este cazul, procentul acordat pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor;

4. actele privind dreptul de proprietate sau de folosinţă a spaţiului de joc;

5. regulamentul de ordine interioară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, a valorilor etc;

6. dovada privind verificările tehnice eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală (numai acolo unde este cazul);

7. documentele care atestă provenienţa legală a mijloacelor de joc;

8. dovada privind constituirea fondului de garanţie;

9. persoana desemnată la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformităţii privind condiţiile de autorizare;

10. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I.;

11. pentru completare cu noi mijloace de joc:

c) cererea privind completarea autorizaţiei. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul şi seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, precum şi spaţiul de joc în care urmează a se desfăşura activitatea. In măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

d) o descriere amănunţită a activităţii, inclusiv nouă schiţă a spaţiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc;

e) regulamentul de funcţionare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, acolo unde este cazul, procentul acordat pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor;

f) documentele care atestă provenienţa legală a mijloacelor de joc;

g) dovada privind constituirea fondului de garanţie;

h) dovada privind verificarea tehnică eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală (numai acolo unde este cazul).

C. Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc tip bingoîn sală:

1. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul şi seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, precum şi spaţiul de joc în care urmează a se desfăşura activitatea. In măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. o descriere amănunţită a activităţii, inclusiv schiţa spaţiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de bază şi auxiliare;

3. regulamentul de funcţionare, în care va fi precizat, obligatoriu, procentul acordat pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor;

4. actele privind dreptul de proprietate sau de folosinţă a spaţiului de joc;

5. regulamentul de ordine interioară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, a valorilor etc;

6. dovada privind verificarea tehnică a turbosuflantei, eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală;

7. documentele care atestă provenienţa legală a mijloacelor de joc de bază şi auxiliare;

8. dovada privind constituirea fondului de garanţie;

9. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar si respectă normele P.S.I.

D. Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc de tip pariu în cotă fixă:

1. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, genul de activitate pentru care se solicită aprobarea, precum şi locaţiile (agenţiile) în care urmează a se desfăşura activitatea. In măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. o descriere amănunţită a activităţii, inclusiv locaţia în care este amplasat serverul. Se vor preciza modalitatea de interconectivitate cu agenţiile de pariuri, modalitatea şi garantarea securizării informaţiilor centralizate care privesc totalul rulajelor pentru fiecare agenţie de pariuri în parte, precum şi modalitatea de interconectare cu sistemul instalat la nivelul Ministerului Finanţelor Publice;

3. regulamentul de funcţionare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, acolo unde este cazul, procentul acordat pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor;

4. actele privind dreptul de proprietate sau de folosinţă a spaţiilor de joc (numai pentru punctele de lucru care nu sunt cuprinse în certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului);

5. regulamentul de ordine interioară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, a valorilor etc, precum şi locaţia în care este amplasat serverul;

6. un document din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deţinătorul de drept al programului informatic;

7. dovada privind constituirea fondului de garanţie;

8. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiile în care urmează a fi desfăşurată activitatea corespund din punct de vedere sanitar si respectă normele P.S.I.;

9. pentru completare cu noi agenţii de pariuri:

a) cererea privind înregistrarea noilor agenţii de pariuri. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, locaţia agenţiilor şi terminalele interconectate în sistem din cadrul acestora. In măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

b) modalitatea de interconectivitate cu serverul de referinţă al sistemului;

c) dovada privind constituirea fondului de garanţie;

d) declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiul/spaţiile în care urmează a fi desfăşurată activitatea corespunde din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I.

E. Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune:

1. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul şi seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, locaţia în care urmează a se desfăşura activitatea (componenta televizată), precum şi locaţiile (agenţiile) prin care urmează a se face distribuţia cartoanelor. In măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. regulamentul de ordine interioară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, a valorilor etc, inclusiv locaţia în care este amplasat serverul. Se vor preciza modalitatea de colectare a datelor în sistemul informatic, modalitatea şi garantarea securizării informaţiilor centralizate, precum şi modalitatea de interconectare cu sistemul instalat la nivelul Ministerului Finanţelor Publice;

3. acordul încheiat pentru derularea activităţii cu difuzorul de programe televizate;

4. regulamentul de funcţionare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizat procentul acordat pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor;

5. dovada privind verificarea tehnică a turbosuflantei, eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală;

6. documentele care atestă provenienţa legală a mijloacelor de joc de bază şi auxiliare;

7. dovada privind constituirea fondului de garanţie;

8. avizul emis de Compania Naţională „Loteria Română" - S.A. conform căruia jocurile de noroc propuse a fi autorizate nu încalcă dreptul de exclusivitate şi nu impietează asupra realizării obiectului de activitate al acesteia;

9. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiile în care urmează a fi desfăşurată activitatea de distribuţie a cartoanelor corespund din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I.;

10. pentru completare cu noi agenţii:

a) cererea privind înregistrarea noilor agenţii. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, locaţia agenţiilor şi modalitatea de colectare a datelor în sistemul informatic. In măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

b) dovada privind constituirea fondului de garanţie;

c) declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiul/spaţiile în care urmează a fi desfăşurată activitatea corespunde/corespund din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I.

ANEXA Nr. 4

DECLARAŢIE

privind importul, achiziţia intracomunitară sau producţia mijloacelor de joc

Subsemnatul, ......................, legitimat cu ...................., având calitatea de administrator al Societăţii Comerciale ..........................., cu sediul social în: judeţul....................., localitatea........................., str................nr......., bl......, sc. ......, et........, ap........., cod poştal ........., având codul unic de înregistrare ......................, prin prezenta declar importul/achiziţia intracomunitară/producţia unui număr de............mijloace de joc, astfel:

Nr. crt.

Tipul mijlocului de joc

Seria mijlocului de joc

Producătorul

Anul de fabricaţie

Locul de depozitare a mijlocului de joc

ANEXA Nr. 5

DECLARAŢIE

privind vânzarea/cumpărarea mijloacelor de joc

Subsemnatul,........................................, legitimat cu........................................., având calitatea de administrator al Societăţii Comerciale..........................................., cu sediul social în: judeţul........................, localitatea........................., str.................nr......, bl......, sc....., et......, ap......, cod poştal.........., având codul unic de înregistrare........................, prin prezenta declar vânzarea/cumpărarea unui număr de...........mijloace de joc, astfel:

Nr. crt.

Tipul mijlocului de joc

Seria mijlocului de joc

Producătorul

Anul de fabricaţie

Locul de depozitare a mijlocului de joc*)

*) Se completează numai de operatorul economic care achiziţionează mijloacele de joc.

ANEXA Nr. 6

DECLARAŢIE

privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor de joc

Subsemnatul,...................................., legitimat cu................, având calitatea de administrator al Societăţii Comerciale ...................., cu sediul social în: judeţul......., localitatea ..... str......nr....., bl. ..., sc....., et....., ap....., cod poştal..... având codul unic de înregistrare.............., prin prezenta declar scoaterea din funcţiune a unui număr de......mijloace de joc, astfel:

Nr. crt.

Tipul mijlocului de joc

Seria mijlocului de joc

Producătorul

Anul de fabricaţie

Modul de scoatere din funcţiune*)

*) Casare, export, stocare, conservare.

ANEXA Nr. 7

Organizator: Societatea Comercială................................

Sala din............................................................................

Data...............................

NOTIFICARE

privind organizarea sistemelor de joc tip jack-pot

Subsemnatul, .............................., legitimat cu ............., având calitatea de administrator al Societăţii Comerciale .........................., cu sediul social în: judeţul......................, localitatea......................, str...................nr....., bl....., sc....., et. ..., ap....., cod poştal ..... având codul unic de înregistrare....., prin prezenta vă notificăm organizarea unui număr de .... sisteme de joc tip jack-pot, astfel:

Nr. crt.

Identificarea sistemului de tip jack-pot

Număr de slot-machine interconectate

Tip slot- machine

Serie slot- machine

Locaţia sistemului de tip jack-pot

1

2

3

ANEXA Nr. 8a)

Organizator: Societatea Comercială................................

Deţinătorul spaţiului: Societatea Comercială...................

Sala din............................................................................

Data...............................

SITUAŢIA ÎNCASĂRILOR ZILNICE

obţinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (lei)

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

- A- nr. crt.;

- B - seria mijlocului de joc/numărul atribuit de organizator pentru sistemul de tip jack-pot;

- C - indexul contoarelor la început (Si);

- D - indexul contoarelor la sfârşit (Sf);

- E - factorul de multiplicare (F);

- F - diferenţa dintre indexurile contoarelor (D) = (Sf - Si) x F;

- G - soldul impulsurilor;

- H - preţ/impuls.

A

B

C

D

E

F

G

H

Incasări/acu­mulare jack-pot

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

= 11-12-13

lei

lei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=14x15

1.

2.

3.

TOTAL SLOT-MACHINE

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL JACK-POT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL LEI:....................................

Intocmit

Numele şi prenumele.................................

Funcţia.......................................................

Semnătura.................................................

Instrucţiuni de completare a formularului „Situaţia încasărilor zilnice obţinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (lei)"

Situaţia încasărilor zilnice obţinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (lei) se poate întocmi în format electronic sau pe hârtie.

In situaţia în care operatorul economic întocmeşte Situaţia încasărilor zilnice obţinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (lei) în format electronic, este obligat să pună la dispoziţia organelor cu atribuţii de control, la solicitarea acestora, în format hârtie.

In situaţia în care operatorul economic întocmeşte Situaţia încasărilor zilnice obţinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (lei) în format hârtie, formularul are dimensiunea unei coli de hârtie format A4. Formularele se leagă într-un registru de 100 de file, care se şnuruieşte şi se numerotează. Se înregistrează de către organizator la organul fiscal competent cu administrarea din punct de vedere fiscal a acestuia.

Se întocmeşte de către organizator la locul de desfăşurare a activităţii.

Nu circulă în afară, fiind document de înregistrare contabilă primară, pe baza căruia se întocmeşte registrul de casă.

Se arhivează, după completarea registrului, de către organizator, la sediul acestuia.

Modul de completare:

- col. 0 = numărul de ordine al aparatului în sală/numărul de ordine atribuit de organizator sistemului de tip jack-pot organizat. Pentru sistemele organizate prin interconectarea de mijloace de joc din mai multe locaţii, se va menţiona pe lângă numărul atribuit şi cuvântul „extins";

- col. 1 = seria mijlocului de joc;

- col. 2 (I) = indexul la începutul zilei pentru contorul de intrări;

- col. 3 (Ej) = indexul la începutul zilei pentru contorul de ieşiri;

- col. 4 (Ei) = indexul la începutul zilei pentru contorul de ieşiri impulsuri;

- col. 5 (I) = indexul la sfârşitul zilei pentru contorul de intrări;

- col. 6 (Ej) = indexul la sfârşitul zilei pentru contorul de ieşiri;

- col. 7 (Ei) = indexul la sfârşitul zilei pentru contorul de ieşiri impulsuri;

- col. 8 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de intrări;

- col. 9 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de ieşiri;

- col. 10 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de ieşiri impulsuri;

- col. 11 = rulaje în cursul zilei - intrări (col. 5 -col. 2)x col. 8;

- col. 12 = rulaje în cursul zilei - ieşiri jetoane (col. 6 - col. 3) x col. 9;

- col. 13 = rulaje în cursul zilei - ieşiri impulsuri (col. 7- col. 4)x col. 10;

- col. 14 = soldul impulsurilor (col. 11 - col. 12 - col. 13);

- col. 15 = preţul unui impuls în lei;

- col. 16 = încasări în lei din exploatarea jocului (col. 14 x col. 15)/sumele acumulate în fiecare sistem de tip jack-pot, respectiv sumele acumulate în toate sistemele organizate prin mijloacele din incinta respectivă

*) Factorul de multiplicare este menţionat în dovada privind verificarea tehnică, pentru fiecare contor în parte.

ANEXA Nr. 8b)

Organizator: Societatea Comercială................................

Deţinătorul spaţiului: Societatea Comercială...................

Sala din:...........................................................................

Data...............................

SITUAŢIA ÎNCASĂRILOR ZILNICE

obţinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (valută)

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

- A- nr. crt.;

- B - seria mijlocului de joc/numărul atribuit de organizator pentru sistemul de tip jack-pot;

- C - indexul contoarelor la început (Si);

- D - indexul contoarelor la sfârşit (Sf);

- E - factorul de multiplicare (F);

- F - diferenţa dintre indexurile contoarelor (D) = (Sf - Si) x F;

- G - soldul impulsurilor;

- H - preţ/impuls.

A

B

C

D

E

F

G

H

Incasări/acumulare jack-pot

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

= 11-12-13

Valută

Valută

lei

lei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=14x15

17

18=16x17

1.

2.

3.

TOTAL SLOT-MACHINE

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL JACK-POT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL (valută)....................=...................lei

Intocmit

Numele şi prenumele............

Funcţia........................

Semnătura......................

Instrucţiuni de completare a formularului „Situaţia încasărilor zilnice obţinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (valută)"

Situaţia încasărilor zilnice obţinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (valută) se poate întocmi în format electronic sau pe hârtie.

In situaţia în care operatorul economic întocmeşte Situaţia încasărilor zilnice obţinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (valută) în format electronic, este obligat să pună la dispoziţia organelor cu atribuţii de control, la solicitarea acestora, în format hârtie.

In situaţia în care operatorul economic întocmeşte Situaţia încasărilor zilnice obţinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (valută) în format hârtie, formularul are dimensiunea unei coli de hârtie format A4. Formularele se leagă într-un registru de 100 de file, care se şnuruieşte şi se numerotează. Se înregistrează de către organizator la organul fiscal competent cu administrarea din punct de vedere fiscal a acestuia.

Se întocmeşte de către organizator la locul de desfăşurare a activităţii.

Nu circulă în afară, fiind document de înregistrare contabilă primară, pe baza căruia se întocmeşte registrul de casă.

Se arhivează, după completarea registrului, de către organizator, la sediul acestuia.

Modul de completare:

- col. 0 = numărul de ordine al aparatului în sală/numărul de ordine atribuit de organizator sistemului de tip jack-pot organizat. Pentru sistemele organizate prin interconectarea de mijloace de joc din mai multe locaţii, se va menţiona pe lângă numărul atribuit şi cuvântul „extins".

- col. 1 = seria mijlocului de joc;

- col. 2 (I) = indexul la începutul zilei pentru contorul de intrări;

- col. 3 (Ej) = indexul la începutul zilei pentru contorul de ieşiri;

- col. 4 (Ei) = indexul la începutul zilei pentru contorul de ieşiri impulsuri;

- col. 5 (I) = indexul la sfârşitul zilei pentru contorul de intrări;

- col. 6 (Ej) = indexul la sfârşitul zilei pentru contorul de ieşiri;

- col. 7 (Ei) = indexul la sfârşitul zilei pentru contorul de ieşiri impulsuri;

- col. 8 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de intrări;

- col. 9 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de ieşiri;

- col. 10 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de ieşiri impulsuri;

- col. 11 = rulaje în cursul zilei - intrări (col. 5 -col. 2)x col. 8;

- col. 12 = rulaje în cursul zilei - ieşiri jetoane (col. 6 - col. 3) x col. 9;

- col. 13 = rulaje în cursul zilei - ieşiri impulsuri (col. 7- col. 4)x col. 10;

- col. 14 = sold impulsuri (col. 11 - col. 12 - col. 13);

- col. 15 = preţul unui impuls în .... (valută);

- col. 16 = încasări în............(valuta) din exploatarea jocului (col. 14 x col. 15)/sumele acumulate în fiecare sistem de tip jack-pot, respectiv sumele acumulate în toate sistemele organizate prin mijloacele din incinta respectivă;

- col. 17 = cursul de schimb al ... (valută), stabilit de Banca Naţională a României pentru ziua respectivă;

- col. 18 = încasări în lei din exploatarea jocului (col. 16 x col. 17)/sumele acumulate în fiecare sistem de tip jack-pot, respectiv sumele acumulate în toate sistemele organizate prin mijloacele din incinta respectivă.

*) Factorul de multiplicare este menţionat în dovada privind verificarea tehnică, pentru fiecare contor în parte.

ANEXA Nr. 9a)

Organizator: Societatea Comercială................................

Deţinătorul spaţiului: Societatea Comercială...................

Sala din............................................................................

Luna.............., anul..........

SITUAŢIA ÎNCASĂRILOR LUNARE

obţinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (lei)

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

- A- nr. crt.;

- B - seria mijlocului de joc/numărul atribuit de organizator pentru sistemul de tip jack-pot;

- C - indexul contoarelor la început (Si);

- D - indexul contoarelor la sfârşit (Sf);

- E - factor de multiplicare (F);

- F - diferenţa dintre indexurile contoarelor (D) = (Sf - Si) x F;

- G - soldul impulsurilor;

- H - preţ/impuls.

A

B

C

D

E

F

G

H

Incasări/acumulare Jack-pot

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

=11-12-13

lei

lei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=14x15

1.

2.

3.

TOTAL SLOT-MACHINE

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL JACK-POT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL LEI: ....................................

Intocmit

Numele şi prenumele.........................................

Funcţia.............................................................

Semnătura........................................................

Instrucţiuni de completare a formularului „Situaţia încasărilor lunare obţinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (lei)"

Formular format A4 pentru activitatea de exploatare a mijloacelor de joc tip slot-machine.

Formularele se leagă într-un registru de 100 de file, care se şnuruieşte şi se numerotează. Se înregistrează de către organizator la organul fiscal competent cu administrarea din punct de vedere fiscal a acestuia.

Se întocmeşte de către organizator la locul de desfăşurare a activităţii.

Serveşte la centralizarea încasărilor din exploatarea sistemelor de tip slot-machine.

Se întocmeşte lunar, pe baza datelor din formularul „Situaţia încasărilor zilnice obţinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (lei)" întocmit pe format electronic sau pe format hârtie.

Nu circulă în afară, fiind document de înregistrare contabilă primară, pe baza căruia se întocmeşte registrul de casă.

Se arhivează, după completarea registrului, de către organizator, la sediul acestuia.

Modul de completare:

- col. 0 = numărul de ordine al aparatului în sală/numărul de ordine atribuit de organizator sistemului de tip jack-pot organizat. Pentru sistemele organizate prin interconectarea de mijloace de joc din mai multe locaţii, se va menţiona pe lângă numărul atribuit şi cuvântul „extins";

- col. 1 = seria mijlocului de joc;

- col. 2 (I) = indexul la începutul lunii pentru contorul de intrări;

- col. 3 (Ej) = indexul la începutul lunii pentru contorul de ieşiri jetoane;

- col. 4 (Ei) = indexul la începutul lunii pentru contorul de ieşiri impulsuri;

- col. 5 (I) = indexul la sfârşitul lunii pentru contorul de intrări;

- col. 6 (Ej) = indexul la sfârşitul lunii pentru contorul de ieşiri jetoane;

- col. 7 (Ei) = indexul la sfârşitul lunii pentru contorul de ieşiri impulsuri;

- col. 8 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de intrări;

- col. 9 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de ieşiri jetoane;

- col. 10 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de ieşiri impulsuri;

- col. 11 = rulaje în cursul lunii - intrări (col. 5 - col. 2) x col. 8;

- col. 12 = rulaje în cursul lunii - ieşiri jetoane (col. 6 - col. 3) x col. 9;

- col. 13 = rulaje în cursul lunii - ieşiri impulsuri ( col. 7 - col. 4) x col. 10;

- col. 14 = soldul impulsurilor (col. 11 - col. 12 - col. 13);

- col. 15 = preţul unui impuls în lei;

- col. 16 = încasări în lei din exploatarea jocului (col. 14 x col. 15)/sumele acumulate în fiecare sistem de tip jack-pot, respectiv sumele acumulate în toate sistemele organizate prin mijloacele din incinta respectivă care trebuie să fie egale cu totalul obţinut prin însumarea valorilor înscrise în col. 16 din formularul „Situaţia încasărilor zilnice obţinute din activitatea de exploatare a mijloacelor de joc tip slot-machine (lei)".

*) Factorul de multiplicare este menţionat în dovada privind verificarea tehnică, pentru fiecare contor în parte.

ANEXA Nr. 9b)

Organizator: Societatea Comercială................................

Deţinătorul spaţiului: Societatea Comercială...................

Sala din............................................................................

Luna.............., anul..............

SITUAŢIA ÎNCASĂRILOR LUNARE

obţinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (valută)

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

- A- nr. crt.;

- B - seria mijlocului de joc/numărul atribuit de organizator pentru sistemul de tip jack-pot;

- C - indexul contoarelor la început (Si);

- D - indexul contoarelor la sfârşit (Sf);

- E - factorul de multiplicare (F);

- F - diferenţa dintre indexurile contoarelor (D) = (Sf - Si) x F;

- G - soldul impulsurilor;

- H - preţ/impuls.

A

B

C

D

E

F

G

H

Incasări/acumulare jack-pot

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

=11-12-13

Valută

Valută

lei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=14x15

18=16x17

1.

2.

3.

TOTAL SLOT-MACHINE

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL JACK-POT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL LEI: ...................

Intocmit

Numele şi prenumele............................

Funcţia ..................................................

Semnătura............................................

Instrucţiuni de completare a formularului „Situaţia încasărilor lunare obţinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (valută)"

Formular format A4 pentru activitatea de exploatare a mijloacelor de joc tip slot-machine.

Formularele se leagă într-un registru de 100 de file, care se şnuruieşte şi se numerotează. Se înregistrează de către organizator la organul fiscal competent cu administrarea din punct de vedere fiscal' a acestuia.

Se întocmeşte de către organizator la locul de desfăşurare a activităţii.

Se întocmeşte lunar, pe baza datelor din formularuf„Situaţia încasărilor zilnice obţinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (valută)" întocmit pe format electronic sau pe format hârtie.

Nu circulă în afară, fiind document de înregistrare contabilă primară, pe baza căruia se întocmeşte registrul de casă.

Se arhivează, după completarea registrului, de către organizator, la sediul acestuia.

Modul de completare:

- col. 0 = numărul de ordine al aparatului în sală/numărul de ordine atribuit de organizator sistemului de tip jack-pot organizat. Pentru sistemele organizate prin interconectarea de mijloace de joc din mai multe locaţii, se va menţiona pe lângă numărul atribuit şi cuvântul „extins";

- col. 1= seria mijlocului de joc;

- col. 2 (I) = indexul la începutul lunii pentru contorul de intrări;

- col. 3 (Ej) = indexul la începutul lunii pentru contorul de ieşiri jetoane;

- col. 4 (Ei) = indexul la începutul lunii pentru contorul de ieşiri impulsuri;

- col. 5 (I) = indexul la sfârşitul lunii pentru contorul de intrări;

- col. 6 (Ej) = indexul la sfârşitul lunii pentru contorul de ieşiri jetoane;

- col. 7 (Ei) = indexul la sfârşitul lunii pentru contorul de ieşiri impulsuri;

- col. 8 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de intrări;

- col. 9 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de ieşiri jetoane;

- col. 10 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de ieşiri impulsuri;

- col. 11 = rulaje în cursul lunii - intrări (col. 5 - col. 2) x col. 8;

- col. 12 = rulaje în cursul lunii - ieşiri jetoane (col. 6 - col. 3) x col. 9;

- col. 13 = rulaje în cursul lunii - ieşiri impulsuri (col. 7 - col. 4) x col. 10;

- col. 14 = soldul impulsurilor (col. 11 - col. 12 - col. 13);

- col. 15 = preţul unui impuls în......(valuta);

- col. 16 = încasări în .... (valuta) din exploatarea jocului (col. 14 x col. 15)/sumele acumulate în fiecare sistem de tip jack-pot, care trebuie să fie egale cu totalul obţinut prin însumarea valorilor înscrise în col. 16 din formularul „Situaţia încasărilor zilnice obţinute din activitatea de exploatare a mijloacelor de joc tip slot-machine (valută)", respectiv sumele acumulate în toate sistemele'organizate prin mijloacele din incinta respectivă;

- col. 17 = încasări în lei din exploatarea jocului/sumele acumulate în fiecare sistem de tip jack-pot, care trebuie să fie egale cu totalul obţinut prin însumarea valorilor înscrise în col. 18 din formularul „Situaţia încasărilor zilnice obţinute din activitatea de exploatare a mijloacelor de joc tip slot-machine (valută)", respectiv sumele acumulate în toate sistemele organizate prin mijloacele din incinta respectivă.

*) Factorul de multiplicare este menţionat în dovada privind verificarea tehnică, pentru fiecare contor în parte.

ANEXA Nr. 10a)

Organizator: Societatea Comercială.................................

Data............................................

SITUAŢIA ZILNICĂ

privind încasările la mesele de joc

Masa de joc

Contravaloarea jetoanelor la începutul jocului

Contravaloarea jetoanelor la sfârşitul jocului

Diferenţa

Numerar

Total încasări

In valută (simbol)

In lei

In valută (simbol)

In lei

In valută (simbol)

In lei

In valută (simbol)

In lei

In valută (simbol)

In lei

1

2

3

4

5

6=4-2

7=5-3

8

9

10=6+8

11=7+9

TOTAL:

Director,

.......................................................

Contabil-şef,

.......................................................

Casier,

.......................................................

Instrucţiuni de completare a formularului

„Situaţia zilnică privind încasările la mesele de joc"

Formular format A4 specific activităţii de cazinou.

Serveşte ca document de înregistrare în contabilitate a încasărilor de la mesele de joc.

Se întocmeşte zilnic de către compartimentul de contabilitate, pe baza documentelor primare de închidere a jocurilor.

Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.

Se avizează în compartimentul contabilitate, împreună cu documentele justificative şi cu notele contabile.

Modul de întocmire:

- col. 1 = tipul şi numărul mesei de joc exploatate. De exemplu: AR 1 = masa de ruletă 1; BJ 1 = masa Black-Jack 1 etc;

- col. 2 = valoarea jetoanelor(chips) la deschiderea jocurilor în.... (valuta), atunci când operarea se face în valută; în cazul operării în lei, se completează cu 0 (zero);

- col. 3 = valoarea jetoanelor (chips) la deschiderea jocurilor în lei; atunci când se operează în valută, suma reprezintă transformarea valutei în lei, la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României din ziua respectivă (col. 2 x cursul Băncii Naţionale a României al .... - valuta - din ziua respectivă);

- col. 4 = valoarea jetoanelor (chips) la închiderea jocurilor în valută; atunci când se operează în lei, coloana se completează cu 0 (zero);

- col. 5 = valoarea jetoanelor (chips) la închiderea jocurilor în lei; atunci când se operează în valută, coloana se completează cu suma reprezentând col. 4 x cursul de schimb al Băncii Naţionale a României al ... (valuta) din ziua respectivă;

- col. 6 = diferenţa dintre valoarea în valută a jetoanelor (chips) la deschidere şi valoarea în valută a jetoanelor (chips) la închidere;

- col. 7 = idem col. 6, în lei;

- col. 8 = suma în valută, numerar, aflată la masa de joc; în cazul operării în lei, se completează cu 0 (zero);

- col. 9 = suma în lei, numerar, aflată la masa de joc; în cazul operării în valută, se transformă suma de la col. 8 în lei, la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României al ... (valuta) din ziua respectivă;

- col. 10 = total încasări în valută (col. 6 + col. 8); în cazul operării în lei, se completează cu 0 (zero);

- col. 11 = total încasări în lei (col. 7 + col. 9); în cazul operării în valută, se completează cu suma reprezentând transformarea sumei în valută de la col. 10, la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României al .... (valuta) din ziua respectivă.

ANEXA Nr. 10b)

Organizator: Societatea Comercială...................................

CENTRALIZATORUL

încasărilor la mesele de joc pe luna........., anul........

Ziua

Incasări

Plăţi premii

Total încasări

In valută (simbol)

In lei

In valută (simbol)

In lei

In valută (simbol)

In lei

1

2

3

4

5

6=2-4

7=3-5

TOTAL:

Curs: 1 ......(valuta) =............lei

Director,

.......................................................

Contabil-şef,

.......................................................

Casier,

.......................................................

Instrucţiuni de completare a formularului

„Centralizatorul încasărilor la mesele de joc pe luna............, anul.........."

Formular format A4 specific activităţii de cazinou:

1. Serveşte la:

- stabilirea bazei de impozitare a încasărilor din activitatea de cazinou;

- înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor de exploatare a meselor de joc.

2. Se întocmeşte de către compartimentul financiar-contabil în două exemplare:

- un exemplar se arhivează la nota contabilă;

- un exemplar se arhivează într-un dosar separat, în cadrul compartimentului financiar-contabil.

Modul de întocmire:

- col. 1 = ziua de desfăşurare a jocurilor;

- col. 2 = încasări în .... (valuta); în cazul operării în valută, atunci când rezultatul a fost pozitiv, suma se preia din formularul „Situaţia zilnică a încasărilor", rândul „Total" - col. 10;

- col. 3 = idem col. 2, în lei; suma se preia din formularul „Situaţia zilnică a încasărilor", rândul „Total" - col. 11;

- col. 4 = plăţi premii în ... (valuta); în cazul operării în valută, atunci când rezultatul zilei a fost negativ (pierdere), rândul „Total" -col. 10;

- col. 5 = idem col. 4, în lei, rândul „Total" - col. 11;

- col. 6 = încasări în valută, cumulate de la începutul lunii.

Exemplu: la data de 5 a lunii se cumulează încasările în valută de la col. 2 pentru zilele de 1, 2, 3, 4 şi 5 ale lunii, din care se scad zilele cu minus din perioada respectivă;

- col. 7 = idem col. 6, în lei. Rândul „Total" = rând de control Total col. 2 - total col. 4 = total col. 6 Total col. 3 - total col. 5 = total col. 7.

3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.

ANEXA Nr. 11

Organizator.........................

Data..........................

SITUAŢIA

privind încasările lunare la sala de joc tip Dingo/jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune

Nr. crt.

Indicatorul

Valoarea

1.

TOTAL VÂNZĂRI

2.

Premiile acordate

Nr. crt.

Indicatorul

Valoarea

2.1.

Premii de linie

2.2.

Premii de bingo

2.3.

Premii de bingo acumulate

2.4.

Premii speciale

2.5.

TOTAL PREMII ACORDATE:(rd. 2.1 +...+ rd. 2.4)

3.

TOTAL ÎNCASĂRI (rd. 1 - rd. 2.5):

Director,

.......................................................

Casier,

.......................................................

Instrucţiuni de completare a formularului

„Situaţia privind încasările lunare la sala de joc tip bingo/jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune"

Se întocmeşte în 3 exemplare, de către casierul general, într-un registru de evidenţă alcătuit din 100 de file, care trebuie şnuruit, numerotat şi vizat de către organul fiscal competent în administrarea din punct de vedere fiscal al operatorului economic.

Se întocmeşte pe baza „situaţiilor zilnice ...".

Modul de completare a formularului:

- rd. 1 = valoarea cartoanelor vândute pentru jocurile din ziua respectivă; se cumulează totalurile zilnice ale vânzărilor din „situaţiile zilnice ...";

- rd. 2.1 - 2.4 - se totalizează valorile înscrise în „situaţiile zilnice...".

ANEXA Nr. 12

Organizator........................

Data..................................

SITUAŢIA LUNARĂ

privind încasările din organizarea de tip pariuri în cotă fixă

1. Incasări din vânzarea biletelor

Nr. crt.

Indicatorul

Valoarea

1.1.

Cumulat în luna precedentă

1.2.

Luna curentă

1.3.

Cumulat la sfârşitul perioadei de raportare

2. Premiile acordate

Nr. crt.

Felul premiului

Valoarea

2.1.

Cumulat în luna precedentă

2.2.

Luna curentă - total, din care:

2.3.

Cumulat la sfârşitul perioadei de raportare

3. Taxa efectiv datorată

4. Taxa virată anterior

5. Diferenţa de taxă datorată

Director,

.......................................................

Casier,

.......................................................

Instrucţiuni de completare a formularului

„Situaţia lunară privind încasările din organizarea de tip pariuri în cotă fixă"

Se întocmeşte în 3 exemplare, de către casierul general, într-un registru de evidenţă alcătuit din 100 de file, care trebuie şnuruit, numerotat şi vizat de către organul fiscal teritorial în a cărui rază se situează spaţiul în care se desfăşoară jocurile.

Modul de completare a formularului:

- rd. 1. - valoarea biletelor de participare vândute pentru jocurile organizate în luna respectivă; se cumulează totalurile zilnice ale vânzărilor;

- rd. 2.1 -2.4 - se totalizează valorile.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 870/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 870 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 870/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu