Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 839 din 28 iunie 2006

privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 582 din 5 iulie 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Actele de identitate care se eliberează cetăţenilor români sunt cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie.

Art. 2. - (1) Cartea de identitate este documentul emis în sistem informatizat şi cuprinde următoarele elemente:

a)  denumirea statului;

b)  denumirea documentului;

c)   seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din 6 cifre;

d)   denumirea structurii emitente, respectiv a serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor sau, după caz, a Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor - denumirea abreviată, iniţialele judeţului, după caz, şi codul structurii emitente;

e)  termenul de valabilitate;

f)  fotografia titularului;

g)  următoarele date personale ale titularului:

1.  codul numeric personal;

2.  numele - semnifică numele de familie;

3.  prenumele;

4.  prenumele părinţilor;

5.  locul naşterii;

6.  sexul;

7.  domiciliul.

(2) Forma şi conţinutul cărţii de identitate sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Cartea de identitate provizorie este un document cu denumirile rubricilor pretipărite, acestea fiind completate manual, cu majuscule, de personalul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de personalul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor.

(2)   Pe faţa documentului sunt pretipărite următoarele elemente:

a)  denumirea statului;

b)  denumirea documentului;

c)   seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din 6 cifre.

(3)  Pe verso documentul conţine spaţiul destinat aplicării fotografiei titularului, precum şi următoarele elemente:

a)   datele personale prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. g) pct. 1 -5 şi 7;

b)   abrevierea denumirii serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor emitent sau, după caz, a Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor;

c)  termenul de valabilitate;

d)  motivul eliberării;

e)   seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din 6 cifre;

f)   numele şi funcţia persoanei care completează cartea de identitate provizorie;

g)   semnătura şefului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor emitent sau, după caz, a directorului general al Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor.

(4) Forma şi conţinutul cărţii de identitate provizorii sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 2.

Art. 4. - (1) Informaţiile privind adresa de reşedinţă a titularului se înscriu într-o etichetă autocolantă care se aplică pe versoul cărţii de identitate şi care cuprinde următoarele elemente:

a)  adresa de reşedinţă;

b)  perioada de valabilitate a reşedinţei;

c)  data stabilirii reşedinţei;

d)  codul numeric personal al titularului;

e)   semnătura şefului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor sau, după caz, a directorului general al Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor;

f)  locul destinat aplicării ştampilei structurii emitente, pe care este înscrisă denumirea acesteia.

(2) Forma şi conţinutul etichetei autocolante în care se înscriu informaţiile privind adresa de reşedinţă sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 3.

Art. 5. - (1) Cartea de imobil pentru imobilele cu destinaţie de locuinţă este documentul de evidenţă în care se înscriu, în condiţiile legii, datele persoanelor care locuiesc în imobilele cu destinaţie de locuinţă.

(2) Forma şi conţinutul cărţii de imobil pentru imobilele cu destinaţie de locuinţă sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 4.

Art. 6. - (1) Cartea de imobil pentru unităţile de cazare în comun este documentul de evidenţă în care se înscriu, în condiţiile legii, datele persoanelor care locuiesc în unităţile de cazare în comun.

(2) Forma şi conţinutul cărţii de imobil pentru unităţile de cazare în comun sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 5.

Art. 7. - Anexele nr. 1 -5*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 111/1997 privind forma şi conţinutul cărţii de identitate, ale cărţii de imobil şi ale fişei de evidenţă a populaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

*) Anexele nr. 1 -5 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

FORMA Şl CONŢINUTUL CĂRŢII DE IDENTITATE

- Faţa -

Format tip cartelă, tipărită pe o singură faţă, cu dimensiunile: 105 mm. lungime; 74 mm. lăţime, 0,7 mm. grosime şi structura formată din două straturi exterioare transparente, între care se introduce suportul pentru fotografie, text şi alte inscripţionări; cele 3 straturi sunt asamblate tehnologic, formând un tot unitar.

-  Fotografia: color, având dimensiunile de 38 x 30 mm., executată cu mijloace informatice, direct pe suportul cărţii de identitate.

- Elemente de particularizare a cărţii de identitate:

a)  Drapelul: realizat in culorile naţionale, având dimensiunile de 45 x 7 mm. şi poziţionarea în partea superioară a cărţii de identitate.

b)  Stema: realizată color, conform prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, având dimensiunile de 35 x 25 mm., poziţionată în centrul spaţiului rezervat textului.

c)  Sigla: desen geometric oval, conţinând iniţialele evidenţei populaţiei -„evp" -, poziţionat sub fotografie şi încadrat la stânga de codul structurii emitente şi de simbolul judeţului, după caz, la dreapta;

d)   Codul de siguranţă, determinat în baza algoritmului realizat prin corelarea datelor înscrise pe cartea de identitate.

-  Fond - fonta de siguranţă, asemănătoare celei aplicate pe bancnote, care, prin desenul complex, combinaţia de culori şi procedeul de imprimare, asigură protecţia împotriva falsificării.

- Zona de citire automată cu caractere identificabile optic:

a) Poziţionare: partea inferioara a cărţii de identitate.

b) Dimensiuni: lungime - 102 mm.; lăţime - 17 mm.

c)    Conţinut: tipul documentului, codul ţării emitente, numele şi prenumele, numărul documentului, cetăţenia, data naşterii, sexul, valabilitatea, codul numeric personal (fără data naşterii).

- Textul tipărit la imprimanta laser color, cu caracterele alfabetului latin.

ANEXA Nr. 2

FORMA Şl CONŢINUTUL CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII

- Fata -

- Verso -

Elementele de particularizare a cărţii de identitate provizorii:

a)  materialul din care este confecţionată: hârtie specială, de culoare bleu, cu filigran reprezentând un model geometric pe care este imprimată, în zona centrală, stema României;

b)  dimensiuni: 105 mm. lungime, 74 mm. lăţime;

c)  indicativele serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor sau, după caz ale Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, care se aplică prin ştanţarea fotografiei pe latura din dreapta şi prin ştampilarea pe banda albă de 7 mm., după completarea documentului.

ANEXA Nr. 3

FORMA Şl CONŢINUTUL ETICHETEI AUTOCOLANTE

în care se înscriu informaţiile privind adresa de reşedinţă

ANEXA Nr. 4

FORMA Şl CONŢINUTUL CĂRŢII DE IMOBIL

pentru imobilele cu destinaţie de locuinţe

APARTAMENTUL nr._______

Numele de familie    şi prenumele {cu litere de tipar)

Actul de identitate

Data mutăriiîn

imobil şi felul

adresei (de

domiciliu sau de reşedinţă)

Domiciliul persoanei

(înscris în actul de

identitate)

Data mutării din imobil

Seria

Numărul

ATENŢIE!

"CONFIDENŢIAL, DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR.677/2001"

ANEXA Nr. 5

FORMA Şl CONŢINUTUL CĂRŢII DE IMOBIL

pentru unităţile de cazare în comun

Numele de familie şi prenumele

(cu litere de tipar)

Domiciliul persoanei (înscris în actul de identitate)

Actul de identitate

Data cazării în imobil

Data plecării din imobil

Data expirării vizei de reşedinţă

Seria

Numărul

ATENŢIE!

"CONFIDENŢIAL, DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 677/2001"


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 839/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 839 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu