Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.837 din 17.08.2011

privind actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 604 din 26 august 2011SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Se aprobă schimbarea adresei administrative şi a numărului poştal a unor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 3Se aprobă modificarea denumirii unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 4Instituţiile implicate vor actualiza inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi datele din evidenţa cantitativ-valorică în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Valeriu Tabără Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordine, pentru care se modifică valoarea de inventar ca urmare a efectuării reevaluării

Codul de clasificaţie şi nr. MFP Administratorul imobilului (CUI şi denumire) Denumirea imobilului Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
Imobil 8.28.03; MF 38191 4316228 - Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti Clădire laborator nematologie Băneasa Municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad 1.265
Imobil 8.28.13; MF 38192 4316228 - Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti Magazie pesticide Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Drumul Cooperativei 31
Imobil 8.28.13; MF 38193 4316228 - Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti Magazie pesticide Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Drumul Cooperativei 24
Imobil 8.28.13; MF 102113 4316228 - Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti Adăpost meteo Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Drumul Cooperativei 2.346
Imobil 8.28.13; MF 147541 4316228 - Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti Centrală termică Municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 20 164.764
Imobil 8.29.08; MF 25785 2491214 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Timiş Clădire atelier + remiză Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, Calea Şagului nr. 140 27.186,21

Codul de clasificaţie şi nr. MFP Administratorul imobilului (CUI şi denumire) Denumirea imobilului Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
Imobil 8.28.13; MF 25786 2491214 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Timiş Magazie pesticide Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, Calea Şagului nr. 104A 1.063.986,78
Imobil 8.28.13; MF 25790 2491214 – Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Timiş Magazie II; 5 încăperi Judeţul Timiş, comuna Topolovăţul Mare 37.448,45
Imobil 8.29.08; MF 25791 2491214 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Timiş Clădire sediu + depozit Judeţul Timiş, oraşul Deta, Aleea Revoluţiei 59.134,22
Imobil 8.29.08; MF 25794 2491214 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Timiş Clădire centru Judeţul Timiş, oraşul Sânnicolau Mare, Drumul Timişorii Vechi nr. 6A 24.489,01
Imobil 8.28.13; MF 25798 2491214 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Timiş Magazie fitosanitară Judeţul Timiş, oraşul Sânnicolau Mare 64.634,11
Imobil 8.29.08; MF 25799 2491214 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Timiş Clădire administrativă Judeţul Timiş, municipiul Lugoj 66.633,10
Imobil 8.28.13; MF 25804 2491214 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Timiş Magazie fitosanitară II Judeţul Timiş, municipiul Lugoj 65.966,77
Imobil 8.28.13; MF 100908 2491214 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Timiş Magazie + şopron + grajd Judeţul Timiş, municipiul Lugoj 15.365,60
Imobil 8.29.08; MF 100911 2491214 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Timiş Clădire cu gard de sârmă Judeţul Timiş, municipiul Timişoara 29.626,45
Imobil 8.28.03; MF 152352 3519801 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Arad Clădire (Laborator agrochimie) Judeţul Arad, municipiul Arad, str. Cloşca nr. 6A 5.432.351
Imobil 8.29.08; MF 27562 3519801 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Arad Corp clădire I Judeţul Arad, municipiul Arad, Şos. Zimandului nr. 2 16.538
Imobil 8.28.03; MF 27909 3519801 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Arad Laborator zonal pentru controlul calităţii produselor de uz fitosanitar Judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 3 703.297
Imobil 8.29.08; MF 34622 4232089 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Ialomiţa DFJ sediu imobil - extindere sediu, modernizare laborator pesticide Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Str. Lacului nr. 16 267.212,36
Imobil 8.28.08; MF 101427 4232089 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Ialomiţa Garaje DFJ Ialomiţa Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Str. Lacului nr. 16 2.539,95
Imobil 8.29.08; MF 101432 4232089 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Ialomiţa Clădire sediu + magazie pesticide Gârbovi Judeţul Ialomiţa, comuna Gârbovi 72.708,02
Imobil 8.29.08; MF 27120 3430037 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Tulcea Sediu administrativ DGAIA Judeţul Tulcea, municipiul Tulcea, Str. Mahmudiei 1.788.349,42
Imobil 8.28.03; MF 27121 3430037 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Tulcea Laborator agrochimic Judeţul Tulcea, municipiul Tulcea, str. Babadag 388.066,05
Imobil 8.29.08; MF 27122 3430037 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Tulcea Clădire OSPA Judeţul Tulcea, municipiul Tulcea, str. Mircea Vodă nr. 63 396.052,19
Imobil 8.28.13; MF 27135 3430037 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Tulcea Magazie pentru depozitat produse uz fitosanitar Judeţul Tulcea, municipiul Tulcea, Str. Mahmudiei nr. 164 5,84
Imobil 8.28.13; MF 27137 3430037 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Tulcea Magazie pentru depozitat produse de uz fitosanitar Judeţul Tulcea, municipiul Tulcea, Str. Mahmudiei nr. 164 24
Imobil 8.29.08; MF 59368 3430037 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Tulcea Sediu IPPCF Tulcea Judeţul Tulcea, municipiul Tulcea, str. Mircea Vodă nr. 63 648.151,13
Imobil 8.28.13; MF 59369 3430037 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Tulcea Canton pentru supravegherea migraţiei lăcustelor în Delta Dunării Judeţul Tulcea, Delta Dunării 308.728,45

Codul de clasificaţie şi nr. MFP Administratorul imobilului (CUI şi denumire) Denumirea imobilului Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
Imobil 8.28.13; MF 59370 3430037 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Tulcea Staţie pentru supravegherea migraţiei lăcustelor în Delta Dunării Judeţul Tulcea, Delta Dunării 109.305,28
Imobil 8.28.12; MF 116340 3430037 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Tulcea Pavilion locuinţe Judeţul Tulcea, comuna Mihail Kogălniceanu 17.948,14
Imobil 8.28.13; MF 144900 3430037 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Tulcea Canton pentru supravegherea migraţiei lăcustelor în Delta Dunării Judeţul Tulcea, Delta Dunării 458.062,75
Imobil 8.29.08; MF 40122 5085083 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Covasna Sediu UF Covasna Judeţul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Recoltei 1.958.061,72
Imobil 8.28.13; MF 40123 5085083 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Covasna Magazie pesticide Judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, Str. Gării 249.264,32
Imobil 8.28.13; MF 40126 5085083 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Covasna Şopron Judeţul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Recoltei 8.691,45
Imobil 8.28.13; MF 99289 5085083 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Covasna Poartă şi gard; împrejmuire şi amenajare incintă pentru protecţia mediului Judeţul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Recoltei 349.919,53
Imobil 8.29.08; MF 37756 4374423 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Hunedoara Centru Agricol Hunedoara Judeţul Hunedoara, municipiul Hunedoara, Str. 9 Mai nr. 9 2.063.603,53
Imobil 8.29.08; MF 37757 4374423 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Hunedoara Centru Agricol Brad Judeţul Hunedoara, municipiul Brad, str. Horia nr. 6 1,496.176,64
Imobil 8.29.08; MF 37766 4374423 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Hunedoara Clădire sediu Deva Judeţul Hunedoara, municipiul Deva, Bd. 22 Decembrie 2.290.540,67
Imobil 8.29.08; MF 37767 4374423 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Hunedoara Clădire sediu Simeria Judeţul Hunedoara, oraşul Simeria, str. Traian 188.588,14
Imobil 8.29.08; MF 37769 4374423 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Hunedoara Clădire sediu Orăştie Judeţul Hunedoara, municipiul Orăştie, Str. Luncii nr. 7 435.052,65
Imobil 8.29.08; MF 37772 4374423 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Hunedoara Clădire sediu+împrejmuire Haţeg Judeţul Hunedoara, oraşul Haţeg, str. Mihai Eminescu 463.230,65
Imobil 8.28.13; MF 40132 4374423 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Hunedoara Grajd animale de reproducere Judeţul Hunedoara, municipiul Deva, Bd. 22 Decembrie 229.585.56
Imobil 8.28.08; MF 40134 4374423 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Hunedoara Garaj Judeţul Hunedoara, municipiul Deva, Bd. 22 Decembrie 65.327,69
Imobil 8.28.13; MF 40135 4374423 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Hunedoara Platformă depozit azot Judeţul Hunedoara, municipiul Deva, Bd. 22 Decembrie 368,15
Imobil 8.28.13; MF 101496 4374423 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Hunedoara Magazie (extindere) Orăştie Judeţul Hunedoara, municipiul Orăştie, Str. Luncii nr. 7 13.939,12
Imobil 8.28.13; MF 101497 4374423 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Hunedoara Împrejmuire cu adăpost ALA Judeţul Hunedoara, municipiul Deva, Bd. 22 Decembrie 415.252,32
Imobil 8.29.08; MF 150102 4374423 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Hunedoara Clădire sediu Deva 2 Judeţul Hunedoara, municipiul Deva, Bd. 22 Decembrie nr. 222 1.688.153,76
Imobil 8.29.08; MF 153426 4374423 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Hunedoara Sediu UF Judeţul Hunedoara, municipiul Deva, Bd. 22 Decembrie nr. 222 1.059.404,01
Imobil 8.28.13; MF 153427 4374423 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Hunedoara Spaţii tehnice UF, spaţii depozitare pesticide, împrejmuire, amenajare incintă Judeţul Hunedoara, municipiul Deva, Bd. 22 Decembrie nr. 222 878.957,33

Codul de clasificaţie şi nr. MFP Administratorul imobilului (CUI şi denumire) Denumirea imobilului Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
Imobil 8.28.03; MF 36766 4323055 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Laborator fitopatologie Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 53.181,80
Imobil 8.28.03; MF 36767 4323055 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Laborator chimie Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 262.444,68
Imobil 8.28.03; MF 36768 4323055 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Laborator chimie Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 459.115,54
Imobil 8.29.08; MF 36773 4323055 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Corp administrativ Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 928.034,91
Imobil 8.28.03; MF 36774 4323055 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Laborator pentru determinarea reziduurilor de pesticide din plante şi produse vegetale + anexe Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 1.108.797,76
Imobil 8.28.03; MF 36775 4323055 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Laborator bacteriologie Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 67.151,99
Imobil 8.28.12; MF 36777 4323055 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Casă de locuit Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 235.641,05
Imobil 8.27.06; MF 36786 4323055 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Seră Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 3.065,14
Imobil 8.28.13; MF 36793 4323055 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Birouri, laborator - baie Judeţul Mureş, oraşul Luduş, Str. Pictor Nicolae Grigorescu 72.766,86
Imobil 8.29.08; MF 36805 4323055 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Birou centru Judeţul Mureş, municipiul Reghin, Str. Gării 33.804,92
Imobil 8.28.13; MF 36823 4323055 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Clădire activităţi anexe Judeţul Mureş, municipiul Sighişoara, Cartier Viilor 6.387,26
Imobil 8.28.13; MF 36837 4323055 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Subsol pesticide Judeţul Mureş, municipiul Târnăveni, Str. Rampei 6.893,08
Imobil 8.27.01; MF 153188 4323055 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş Teren incintă Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Dezrobirii nr. 80 1,16
Imobil 8.29.08; MF 40242 5584652 - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialul Săditor Mureş Clădire sediu inspectorat Judeţul Mureş, comuna Sângeorgiu de Mureş 2.667.320,80
Imobil 8.28.08; MF 40243 5584652 - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialul Săditor Mureş Garaj montabil Judeţul Mureş, comuna Sângeorgiu de Mureş 3.210,54
Imobil 8.29.08; MF 107436 4738389 - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialul Săditor Bihor Clădire administrativă + garaj (podeţ, cazan termic, conduct. apa canalizare, drumuri, împrejmuire gard) Judeţul Bihor, municipiul Oradea, Str. Ion Bogdan 1.078.375
Imobil 8.28.03; MF 38089 4410798 - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialul Săditor Vrancea Laborator ITCSMS Vrancea Judeţul Vrancea, municipiul Focşani, Aleea Cuza Vodă nr. 69 1.163.994,03
Imobil 8.28.13; MF 100529 4410798 - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialul Săditor Vrancea Depozit de condiţionare şi uscare seminţe ITCSMS - filiala Bacău Judeţul Bacău, municipiul Bacău, Str. Şoimului 117.205,24
Imobil 8.28.03; MF 149551 4410798 - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialul Săditor Vrancea Clădire laborator ITCSMS - filiala Bacău + împrejmuire Judeţul Bacău, municipiul Bacău, Str. Şoimului nr. 5 1.426.078,03
Imobil 8.28.03; MF 38197 4440675 - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialul Săditor Suceava ICSMS - laboratoare Judeţul Suceava, satul Adâncata, G Adâncata, nr. 15 759.800

Codul de clasificaţie şi nr. MFP Administratorul imobilului (CUI şi denumire) Denumirea imobilului Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
Imobil 8.29.08; MF 35223 4253634 - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialul Săditor Teleorman Clădire sediu; laborator + garaj Judeţul Teleorman, municipiul Alexandria, Str. Libertăţii 1.129.000
Imobil 8.28.13; MF 40032 4971880 - Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Argeş Magazie (cu 6 încăperi) Judeţul Argeş, municipiul Piteşti 44.990
Imobil 8.28.13; MF 40033 4971880 - Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Argeş Remiză fitosanitară Judeţul Argeş, municipiul Piteşti 24.805
Imobil 8.28.03; MF 40034 4971880 - Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Argeş Laborator de analize pedologice şi agrochimice Judeţul Argeş, municipiul Piteşti, Aleea Libertăţii 1.718.205
Imobil 8.28.03; MF 26167 2613516 - Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Neamţ Laboratoare Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, Aleea Tiparului nr. 10 614.487,64
Imobil 8.29.08; MF 40244 5584660 - Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Mureş Clădire sediu Judeţul Neamţ, comuna Sângeorgiu de Mureş 67.733
Imobil 8.29.08; MF 40343 5834260 - Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Timiş Clădire cu anexe Judeţul Mureş, DN 69 Timişoara-Arad, km 15 78.046
Imobil 8.29.08; MF 37288 4343109 - Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Brăila Clădire Judeţul Brăila, municipiul Brăila, Fundătura Râmnicu Sărat nr. 129 1.427.221,22
Imobil 8.28.13; MF 106317 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Magazie seminţe Luduş + anexe Judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 2 47.791
Imobil 8.28.13; MF 106412 4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Remiză maşini agricole Şimleu Silvaniei + anexe Judeţul Mureş, oraşul Şimleu Silvaniei, str. Tudor Vladimirescu nr. 45 65.380

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Mureş, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialul Săditor Mureş, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialul Săditor Suceava, pentru care se schimbă adresa administrativă şi numărul poştal

Codul de clasificaţie şi nr. MFP Administratorul imobilului (CUI şi denumire) Adresa imobilului Adresa iniţială a imobilului Noua adresă a imobilului
Imobil 8.29.08; MF 40244 5584660 - Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Mureş Judeţul Mureş, comuna Sângeorgiu de Mureş, Str. Principală nr. 1.221 Judeţul Mureş, comuna Sângeorgiu de Mureş Judeţul Mureş, comuna Sângeorgiu de Mureş, str. Parcul Mariaffi Lajos nr. 13, număr cadastral 630, CF 1371/I
Imobil 8.29.08; MF 40242 5584652 - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialul Săditor Mureş Judeţul Mureş, comuna Sângeorgiu de Mureş, Str. Principală nr. 1.221 Judeţul Mureş, comuna Sângeorgiu de Mureş Judeţul Mureş, comuna Sângeorgiu de Mureş, str. Parcul Mariaffi Lajos nr. 13, număr cadastral 630, CF 1371/I

Codul de clasificaţie şi nr. MFP Administratorul imobilului (CUI şi denumire) Adresa imobilului Adresa iniţială a imobilului Noua adresă a imobilului
Imobil 8.28.08; MF 40243 5584652 - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialul Săditor Mureş Judeţul Mureş, comuna Sângeorgiu de Mureş, Str. Principală nr. 1.221 Judeţul Mureş, comuna Sângeorgiu de Mureş Judeţul Mureş, comuna Sângeorgiu de Mureş, str. Parcul Mariaffi Lajos nr. 13, număr cadastral 630, CF 1371/I
Imobil 8.28.08; MF 38197 4440675 - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialul Săditor Suceava Judeţul Suceava, municipiul Suceava, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15 Judeţul Suceava, satul Adâncata, G Adâncata, nr. 15 Judeţul Suceava, municipiul Suceava, Bd. 1 Mai nr. 15

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Tulcea, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialul Săditor Suceava, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialul Săditor Brăila, pentru care se modifică denumirea
Codul de clasificaţie şi nr. MFP Administratorul imobilului (CUI şi denumire) Adresa Denumirea iniţială a imobilului Noua denumire a imobilului
Imobil 8.29.08; MF 27120 3430037 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Tulcea Judeţul Tulcea, municipiul Tulcea, Str. Mahmudiei Sediu administrativ DGAIA Sediu administrativ 1
Imobil 8.29.08; MF 59368 3430037 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Tulcea Judeţul Tulcea, municipiul Tulcea, str. Mircea Vodă nr. 63 Sediu IPPCF Tulcea Sediu administrativ 2
Imobil 8.29.08; MF 38197 4440675 - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialul Săditor Suceava Judeţul Suceava, municipiul Suceava, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15 ICSMS - laboratoare Sediu administrativ ITCSMS
Imobil 8.29.08; MF 37288 4343109 - Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Brăila Judeţul Brăila, municipiul Brăila, Fundătura Râmnicu Sărat nr. 129 Clădire Clădire sediu - laboratoare


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 837/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 837 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu