Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.828 din 17.08.2011

pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 642 din 08 septembrie 2011SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 şi 686 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Băgaciu“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1. 2. Anexa nr. 34 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cucerdea“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2. Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002) INVENTARUL bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Băgaciu Secţiunea I Bunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală
0 1 2 3 4 5 6
1 1.3.7.2 Strada nr. I Stradă asfaltată în satul Băgaciu, lungime 1.230 m, lăţime 7 m, de la nr. administrativ 8 la nr. administrativ 281/C 1968 20.376 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
2 1.3.7.1 Strada nr. II Stradă pietruită în satul Băgaciu, lungime 95 m, lăţime 5 m, de la nr. administrativ 1 la nr. administrativ 7 1968 1.283 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

0 1 2 3 4 5 6
3 1.3.7.1 Strada nr. III Stradă pietruită în satul Băgaciu, lungime 901 m, lăţime 5 m, de la nr. administrativ 20 la nr. administrativ 68 1968 12.164 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
4 1.3.7.1 Strada nr. IV Stradă pietruită în satul Băgaciu, lungime 1.188 m, lăţime 5 m, de la nr. administrativ 308 la nr. administrativ 311 1968 16.040 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
5 1.3.7.2 Strada nr. V Stradă asfaltată în satul Băgaciu, lungime 1.500 m, lăţime 8 m, de la DJ 142/A la nr. administrativ 147 1973 24.849 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
6 1.3.7.1 Strada nr. VI Stradă pietruită în satul Băgaciu, lungime 202 m, lăţime 5 m, de la nr. administrativ 50 la nr. administrativ 85 1968 2.727 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
7 1.3.7.1 Strada nr. VII Stradă pietruită în satul Băgaciu, lungime 112 m, lăţime 5 m, de la nr. administrativ 111 la nr. administrativ 122 1968 1.512 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
8 1.3.7.1 Strada nr. VIII Stradă pietruită în satul Băgaciu, lungime 120 m, lăţime 5 m, de la nr. administrativ 126 la nr. administrativ 129 1968 1.620 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
9 1.3.7.1 Strada nr. IX Stradă pietruită în satul Băgaciu, lungime 200 m, lăţime 4 m, de la nr. administrativ 182 la strada XIII 1968 2.700 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
10 1.3.7.1 Strada nr. X Stradă pietruită în satul Băgaciu, lungime 156 m, lăţime 4 m, de la nr. administrativ 200 la nr. administrativ 200/E 1968 2.106 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
11 1.3.7.1 Strada nr. XI Stradă pietruită în satul Băgaciu, lungime 165 m, lăţime 4 m, de la nr. de casă 315 la nr. de casă 339 1968 2.228 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
12 1.3.7.1 Strada nr. XII Stradă pietruită în satul Băgaciu, lungime 150 m, lăţime 4 m, de la nr. de casă 291 la nr. de casă 294 1968 2.026 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
13 1.3.7.1 Strada nr. XIII Stradă pietruită în satul Băgaciu, lungime 1.052 m, lăţime 4 m, de la nr. de casă 159 la nr. de casă 200/A 1968 14.202 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

0 1 2 3 4 5 6
14 1.3.7.1 Strada nr. XIV Stradă pietruită în satul Băgaciu, lungime 1.025 m, lăţime 8 m, de la nr. de casă 275 la nr. de casă 248/N 1968 13.837 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
15 1.3.7.1 Strada nr. XV Stradă pietruită în satul Băgaciu, lungime 566 m, lăţime 4 m, de la nr. administrativ 238 la nr. administrativ 238/K 1968 7.642 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
16 1.3.7.1 Strada nr. XVI Stradă pietruită în satul Băgaciu, lungime 117 m, lăţime 4 m, de la nr. administrativ 277 la nr. administrativ 278 1968 1.579 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
17 1.3.7.1 Strada nr. XVII Stradă de pământ în satul Băgaciu, lungime 208 m, lăţime 6 m, de la strada XIII la strada XV 1960 2.808 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
18 1.3.7.1 Strada nr. XVIII Stradă de pământ în satul Băgaciu, lungime 210 m, lăţime 6 m, de la strada XIII la strada XV 1960 2.835 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
19 1.3.7.1 Strada nr. I Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 514 m, lăţime 5,5 m, de la nr. administrativ 23 la nr. administrativ 48 1968 9.323 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
20 1.3.7.1 Strada nr. II Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 251 m, lăţime 5 m, de la nr. administrativ 57 la nr. administrativ 68 1968 4.555 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
21 1.3.7.1 Strada nr. III Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 246 m, lăţime 5,5 m, de la nr. administrativ 48 la nr. administrativ 164 1968 4.463 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
22 1.3.7.1 Strada nr. III Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 285 m, lăţime 5 m, de la nr. administrativ 154 la nr. administrativ 164 1968 5.170 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
23 1.3.7.1 Strada nr. IV Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 775 m, lăţime 4 m, de la nr. administrativ 69 la nr. administrativ 130 1968 14.058 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
24 1.3.7.1 Strada nr. V Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 198 m, lăţime 5 m, de la nr. administrativ 184 la nr. administrativ 156 1968 3.591 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

0 1 2 3 4 5 6
25 1.3.7.1 Strada nr. VI Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 684 m, lăţime 5,5 m, de la nr. administrativ 229 la nr. administrativ 245 1968 12.407 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
26 1.3.7.1 Strada nr. VII Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 221 m, lăţime 4,5 m, de la nr. administrativ 324 la nr. administrativ 335 1968 4.009 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
27 1.3.7.1 Strada nr. VIII Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 490 m, lăţime 4,5 m, de la nr. administrativ 260 la nr. administrativ 331 1968 8.888 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
28 1.3.7.1 Strada nr. IX Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 552 m, lăţime 4,5 m, de la nr. administrativ 300 la nr. administrativ 317 1968 10.013 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
29 1.3.7.1 Strada nr. X Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 140 m, lăţime 3 m, de la nr. administrativ 274 la nr. administrativ 285 1968 2.540 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
30 1.3.7.1 Strada nr. XI Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 134 m, lăţime 4 m, de la nr. administrativ 410 la nr. administrativ 414 1968 2.430 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
31 1.3.7.1 Strada nr. XII Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 2 m, lăţime 4 m, de la nr. administrativ 394 la nr. administrativ 406/A 1968 5.061 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
32 1.3.7.1 Strada nr. XIII Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 385 m, lăţime 4,5 m, de la nr. administrativ 393/A la DJ 142 D 1968 6.984 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
33 1.3.7.1 Strada nr. XIV Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 470 m, lăţime 4 m, de la nr. administrativ 410 la DJ 142 D 1968 8.526 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
34 1.3.7.1 Strada nr. XV Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 306 m, lăţime 3,5 m, de la nr. administrativ 223 la DCL 18 1968 5.551 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
35 1.3.7.1 Strada nr. XVI Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 54 m, lăţime 4 m, de la nr. administrativ 371 la DJ 142 D 1968 979 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

0 1 2 3 4 5 6
36 1.3.7.1 Strada nr. XVII Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 104 m, lăţime 4 m, de la nr. administrativ 431 la DJ 142 D 1968 1.886 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
37 1.3.7.1 Strada nr. XVIII Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 522 m, lăţime 5,5 m, de la nr. administrativ 112 la nr. administrativ 135 1968 9.469 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
38 1.3.7.1 Strada nr. XVIII’ Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 401 m, lăţime 7 m, de la nr. administrativ 245 la DJ 142 D 1968 7.274 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
39 1.3.7.1 Strada XIX Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 64 m, lăţime 4 m, de la nr. administrativ 1 la nr. administrativ 1/C 1968 1.160 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
40 1.3.7.1 Strada nr. XX Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 60 m, lăţime 4 m, de la nr. administrativ 1/A la nr. administrativ 1/C 1968 1.088 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
41 1.3.7.1 Strada nr. XXI Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 196 m, lăţime 3 m, de la nr. administrativ 208 la nr. administrativ 210 1968 3.556 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
42 1.3.7.1 Strada nr. XXII Stradă de pământ în satul Delenii, lungime 1.310 m, lăţime 9 m, de la nr. administrativ 434 la DCL 52/2 1968 23.763 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
43 1.3.7.1 Strada nr. XXIII Stradă pietruită în satul Delenii, lungime 2.507 m, lăţime 4 m, de la nr. administrativ 1 la nr. administrativ 474 1968 45.443 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
44 1.3.7.1 Trotuare sat Băgaciu Lungime 1.000 m, lăţime 0,66 m, aferent străzilor: - IV de la nr. administrativ 308 la nr. administrativ 311; L-215 m; - VI de la nr. administrativ 50 la nr. administrativ 85; L-202 m; - VII de la nr. administrativ 111 la nr. administrativ 122; L-112 m; - X de la nr. administrativ 200 la nr. administrativ 200/E; L-156 m; - XI de la nr. administrativ 315 la nr. administrativ 339; L-165 m; - XII de la nr. administrativ 291 la nr. administrativ 294; L-150 m 1970 764 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
45 1.3.7.1 Trotuare sat Băgaciu Lungime 1.500 m, lăţime 0,83 m, aferent străzilor: - I de la nr. administrativ 8 la nr. administrativ 281/G; L-1.230 m; - XV de la nr. administrativ 238 la nr. administrativ 238/K; L-270 m 1970 2.402 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

0 1 2 3 4 5 6
46 1.3.7.1 Trotuare sat Băgaciu Lungime 2.500 m, lăţime 1 m, aferent străzilor: - III de la nr. administrativ 20 la nr. administrativ 68, L-880 m; - V de la DJ 142 A la nr. administrativ 147, L-1.500 m; - VIII de la nr. administrativ 126 la nr. administrativ 129; L-120 m 1970 1.736 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
47 1.3.7.1 Trotuare sat Delenii Lungime 2.000 m, lăţime 0,33 m, aferent străzilor: - VI de la nr. administrativ 229 la nr. administrativ 245; L-684 m; - XI de la nr. administrativ 410 la nr. administrativ 414; L-134 m; - XII de la nr. administrativ 394 la nr. administrativ 406/A; L-279 m; - XIII de la nr. administrativ 393/A la DJ 142D; L-385 m; - XIV de la nr. administrativ 410 la DJ 142D; L-470 m; - XVI de la nr. administrativ 371 la DJ 142D; L-48 m 1970 764 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
48 1.3.7.1 Trotuare sat Delenii Lungime 3.500 m, lăţime 0,50 m, aferent străzilor: - I de la nr. administrativ 23 la nr. administrativ 48; L-514 m; - II de la nr. administrativ 48 la nr. administrativ 164; L-246 m; - IV de la nr. administrativ 69 la nr. administrativ 130; L-775 m; - VIII de la nr. administrativ 260 la nr. administrativ 331; L-490 m; - IX de la nr. administrativ 300 la nr. administrativ 317; L-552 m; - X de la nr. administrativ 274 la nr. administrativ 285; L-95 m; - XV de la nr. administrativ 223 la DC 18; L-306 m; - XVIII de la nr. administrativ 112 la nr. administrativ 135; L-522 m 1970 2.026 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
49 1.3.7.1 Trotuare sat Delenii Lungime 3.500 m, lăţime 0,83 m, aferent străzilor: - II de la nr. administrativ 57 la nr. administrativ 68; L-251 m; - III de la nr. administrativ 154 la nr. administrativ 164; L-285 m; - V de la nr. administrativ 184 la nr. administrativ 156; L-198 m; - VII de la nr. administrativ 324 la nr. administrativ 335; L-221 m; - XVII de la nr. administrativ 371 la DJ 142 D; L-104 m; - XVIII’ de la nr. administrativ 205 la DJ 142 D; L-401 m; - de la DJ 142D la nr. administrativ 246; L-401 m; - XIX de la nr. administrativ 1 la nr. administrativ 1A; L-64 m; - XX de la nr. administrativ 1/A la nr. administrativ 1/C; L-60 m; - XXI de la nr. administrativ 208 la nr. administrativ 210; L-196 m; - XXIII de la nr. administrativ 1 la nr. administrativ 474; L-1.319 m 1970 3.360 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
50 1.3.17.2 Pod cu cadru din beton Sat Băgaciu - o bucată situată pe strada VI, nr. administrativ 53 2001 47 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
51 1.3.17.2 Poduri tub beton Sat Delenii - două bucăţi situate pe: - strada VI nr. administrativ 240; Dn - 1.000 mm; L-9 m; - strada V la nr. administrativ 174; Dn - 1.500 mm; L-7 m 2001 98 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

0 1 2 3 4 5 6
52 1.3.17.2 Podeţ din tub de beton Sat Băgaciu - o bucată situată pe strada I la nr. administrativ 219 2001 49 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
53 1.3.17.2 Podeţe tub beton Sat Delenii - 9 bucăţi situate pe: - strada I la nr. administrativ 30, Dn - 800 mm, L-7 m; - strada III la nr. administrativ 154, Dn - 800 mm, L-6 m; - strada IV la nr. administrativ 71, Dn - 400 mm, L-6 m; - strada VIII la nr. administrativ 326, Dn - 400 mm, L-8 m; - strada IX la nr. administrativ 285, Dn - 500 mm, L-6 m; - strada XI la nr. administrativ 414, Dn - 400 mm, L-6 m; - strada XII la nr. administrativ 394, Dn - 400 mm, L-6 m; - strada XIII la nr. administrativ 416, Dn - 500 mm, L-7 m; - strada XIV la nr. administrativ 411, Dn - 400 mm, L-6 m 1999 437 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
54 1.3.17.2 Podeţe tub beton Sat Băgaciu - 5 bucăţi situate pe: - strada I la nr. administrativ 215; - strada XI la nr. administrativ 339, - strada I la nr. administrativ 227; - strada V la nr. administrativ 74; - strada I la nr. administrativ 210 1999 243 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
55 1.3.17.2 Podeţe tub beton Sat Delenii 12 bucăţi situate pe: - strada VIII la nr. administrativ 279, Dn - 400 mm, L-8 m; - strada IX la nr. administrativ 324, Dn - 400 mm, L-8 m; - strada XIV la nr. administrativ 399, Dn - 500 mm, L-6 m; - strada XIV la nr. administrativ 382, Dn - 500 mm, L-8 m; - strada XIV la nr. administrativ 422, Dn - 500 mm, L-11 m; - strada XV la nr. administrativ 86 , Dn - 400 mm, L-6 m; - strada XV la nr. administrativ 88, Dn - 800 mm, L-6 m; - strada XVIII la nr. administrativ 122, Dn - 800 mm, L-5 m; - strada XVIII la nr. administrativ 112, Dn - 400 mm, L-6 m; - strada XVIII′ la nr. administrativ 191, Dn - 1.000 mm, L-7 m; - strada XVIII′ la nr. administrativ 207, Dn - 800 mm, L-9 m; - strada XVIII′ la nr. administrativ 341, Dn - 400 mm, L-7 m 1968 584 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
56 1.6.4 Clădire administrativă şi teren aferent Situată în Băgaciu nr. 305, clădire S + P, cu suprafaţă construită de 150 mp, pe fundaţie de piatră cu pereţi din cărămidă, acoperită cu ţiglă, încălzită cu gaz metan, curent electric şi teren aferent în suprafaţă de 1.512 mp. Vecini: E - DCL; V - DJ 142 A; N - proprietar Plăiaş Traian; S - proprietar Berchi Augustin C.F. 182 Băgaciu nr. top. 566 1840 98.328 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

0 1 2 3 4 5 6
57 1.62 Clădire şcoală şi teren aferent Situată în Băgaciu, nr. 190, clădire S+P, cu suprafaţă construită de 264 mp, pe fundaţie de piatră, cu pereţi din cărămidă, acoperită cu ţiglă, instalaţii gaz metan, curent electric şi teren aferent în suprafaţă de 1.424 mp. Vecini: E - Şcoala generală Băgaciu; V - clădire administrativă RAIF Târgu Mureş; N - strada XIII; S - strada I. C.F. 130 Băgaciu, nr. top. 474, 475 - Decret nr. 241/1986 1840 20.600 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
58 1.6.2 Clădire şcoală şi teren aferent Situată în Băgaciu, nr. 189, clădire S+P, cu suprafaţa construită de 542 mp, cu pereţi din cărămidă, acoperită cu ţiglă, instalaţii gaz metan, curent electric, teren aferent în suprafaţă de 3.366 mp. Vecini: E - Şcoala generală Băgaciu; V - proprietar Schebesc Reinhold; N - strada XIII; S - strada I C.F nr. 125 Băgaciu, nr. top. 472, 473 1870 148.104 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
59 1.6.2 Clădire dispensar medical Situată în Băgaciu, nr. 76, clădire S+P, cu suprafaţa construită de 112 mp, pe fundaţie de piatră, cu pereţi din cărămidă, acoperită cu ţiglă, instalaţii gaz metan, curent electric şi teren aferent în suprafaţă 888 mp. Vecini: E - Societatea Comercială Agrozooviticola Seuca - S.A.; V - proprietar Boaru Vasilică; N - pârâul Torent; S - strada V 34.655 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
60 1.6.2 Clădire administrativă Sediul primăriei şi teren aferent Situată în Băgaciu, nr. 112, clădire S+P, cu suprafaţa construită de 350 m, pe fundaţie de piatră, cu pivniţă, pereţi din cărămidă, acoperită cu ţiglă, instalaţii gaz metan, curent electric şi teren aferent în suprafaţă de 1.122 mp. Vecini: E - proprietar Sillmen Mihai; V - strada I; S - strada I; N - Brutăria Coop. Consum Găneşti C.F. nr. 182 Băgaciu, nr. top. 359 1920 217.816 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
61 1.6.2 Clădire cămin cultural şi teren aferent Situată în Delenii, nr. 342, clădire tip P, cu suprafaţa construită de 512 m, pe fundaţie de piatră, cu pereţi din cărămidă, acoperită cu ţiglă, instalaţii gaz metan, curent electric şi teren aferent în suprafaţă de 17.238 mp. Vecini: E - Romsilva; V - strada XVIII’; N - proprietar Murvai Susana; S - proprietar Cseran Ioan. C.F nr. 92 Băgaciu, nr. top. 206/1, 207, 208 1956 367.953 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
62 1.6.2 Clădire şcoală şi teren aferent Situată în Delenii, nr. 426, clădire P+E, cu suprafaţa construită 486 m, pe fundaţie de piatră, cu pereţi din cărămidă, acoperită cu ţiglă, instalaţii gaz metan, curent electric şi teren aferent în suprafaţă de 5.035 mp. Vecini: E - proprietar Bartha Ioan; V - proprietar Orban Maria; N - Kendi Iosif; S - DJ 142D C.F nr. 3482 Băgaciu, nr. top. 266/1, 267/1 1969 773.271 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
63 1.6.2 Clădire grădiniţă şi teren aferent Situată în Delenii, nr. 377, construcţie P, cu suprafaţa construită 212 m, pe fundaţie de piatră, cu pereţi din cărămidă, acoperită cu ţiglă, instalaţii gaz metan, curent electric şi teren aferent în suprafaţă de 1.512 mp. Vecini: E - proprietar Baciu Samoilă; V - strada XIV; N - Bandi Iosif; S - Biserica reformată. C.F. nr. 61 Băgaciu, nr. top. 305 1927 131.934 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

0 1 2 3 4 5 6
64 1.6.2 Clădire dispensar medical Situată în Delenii, nr. 1, clădire tip P, cu suprafaţa construită 74 m, pe fundaţie de piatră, cu pereţi din cărămidă, acoperită cu ţiglă, instalaţii gaz metan, curent electric, apă, canalizare. Vecini: E - strada XXIII; V - strada XX; N - Societatea Comercială ROMGAZ - S.A; S - Societatea Comercială ROMGAZ - S.A. 1950 38.301 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011 Protocol de predare-primire în anul 2003
65 Teren destinat staţiei de epurare Situat în localitatea Băgaciu, în suprafaţă de 1.741 mp. Vecini: E - canal; V - secţia extracţie gaz; N - Pârâul Bedea; S - drum de exploatare. 1986 5.814 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
66 Teren extravilan Situat în localitatea Băgaciu, în suprafaţă de 23.529 mp. Vecini: E - drum de exploatare; V - proprietar Varga Petru; N - proprietar Faghiura Petru; S - proprietar Bidi Maria. 1989 23.256 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
67 Teren destinat staţiei de epurare Situat în localitatea Delenii, în suprafaţă de 7.711 mp. Vecini: E - Romsilva; V - Pârâul Sărat; N - DCL 52/2; S - păşunea comunală. C.F. nr. 962 Delenii, nr. top. 2619/10 1960 15.116 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
68 Teren „Bază sportivă multi-funcţională“ Situat în localitatea Băgaciu, cu suprafaţa de 15.142 mp. Vecini: E - proprietar Bidi Petru; V - proprietar Notar Ştefan; N - proprietar Berchi Augustin; S - drum de exploatare. 1922 17.442 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
69 Teren sport Situat în localitatea Băgaciu, cu suprafaţa de 9.559 mp. Vecini: E - proprietar Varga Petru; V - proprietar Todor Ioan; N - drum de exploatare; S - proprietar Cercea Nicuşor. 1945 17.442 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
70 Teren sport Situat în localitatea Delenii, cu suprafaţa de 7.920 mp. Vecini: E - Valea Sărată; V - drum de exploatare; N - proprietar Balazs Acaţiu; S - secţia extracţie gaz. 1945 15.116 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011
71 Teren destinat bazinului de alimentare cu apă potabilă Situat în localitatea Delenii, cu suprafaţa de 1.300 mp. Vecini: E - Balazs Maria; V - DJ 142D; N - drum de exploatare; S - Balazs Maria. 1960 2.548 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

Secţiunea II Bunuri mobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală
1. Fond carte bibliotecă 9.617 volume 1990 1.104 Domeniul public al comunei Băgaciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Băgaciu nr. 14/2001, modificată prin Hotărârea nr. 25/2011

ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 34 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002) INVENTARUL bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cucerdea Secţiunea IBunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală
0 1 2 3 4 5 6
A. CLĂDIRI ŞI TERENURI
1. 1.6.4 Clădire administrativă - sediul primăriei cu anexe şi teren aferent Sat Cucerdea, nr. 329, construită din cărămidă, acoperiş ţiglă, 6 încăperi, suprafaţa construită = 257 mp, instalaţie de gaz metan, curent electric, apă. Vecini: V - cimitir; N - Sandu I; S - Coman M; E - DN 14A Anexe: magazie lemne cu acoperiş ţiglă, suprafaţa construită = 28 mp; WC - construcţie din cărămidă, acoperiş ţiglă, suprafaţa construită = 3 mp; remiză PSI - construcţie cărămidă, acoperiş ţiglă, suprafaţa construită = 42 mp; teren în suprafaţă de 1.872 mp 1960 450.816 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
2. 1.6.2 Cămin cultural cu anexe gospodăreşti şi teren aferent Sat Cucerdea, nr. 358, construcţie din cărămidă, acoperiş ţiglă, 6 încăperi, suprafaţa construită = 515,22 mp, dotată cu gaz metan, curent electric, apă. Vecini: E - DN14A; V - Morar V.; N - Morar C.; S - Potor I. Anexe: WC, construit din cărămidă, acoperiş ţiglă, suprafaţa construită = 15 mp teren în suprafaţă de 2.478 mp 1985 138.975 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
3. 1.6.2 Cămin cultural cu anexe şi teren aferent Sat Şeulia de Mureş, nr. 51, construcţie din cărămidă, acoperiş ţiglă, 4 încăperi, suprafaţa construită = 261,50 mp, instalaţie de gaz metan, curent electric, apă. Vecini: E - Degan N.; V - Vitan M.; N - DC84; S - pârâu Anexe: WC, construit din cărămidă, acoperiş ţiglă, suprafaţa construită = 10 mp teren în suprafaţă de 2.478 mp 1968 172.778 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
4. 1.6.2 Şcoala generală cu anexe şi teren aferent Sat Cucerdea, nr. 155, P+1, construită din cărămidă, acoperiş ţiglă, 10 încăperi, suprafaţa construită = 480 mp; instalaţie de gaz metan, curent electric, apă. Vecini: E - Şerban A., Sabău I., Stoica I.; V - Valea Cucerdea; N - Coman R.; S - strada nr. 24 Anexe: magazie - construită din cărămidă, acoperiş ţiglă suprafaţa construită = 50 mp, WC - construit din cărămidă, acoperiş ţiglă, suprafaţa construită = 12 mp teren aferent în suprafaţă de 4.336 mp 1985 414.996 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
5. 1.6.3.2. Gard împrejmuitor Gard împrejmuitor aferent Şcolii generale din localitatea Cucerdea, nr. 155, din stâlpi de beton şi ţeavă, pe fundaţie de beton, plasă de sârmă, L = 160 ml 1985 5.662 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

0 1 2 3 4 5 6
6. 1.6.2 Şcoala generală cu anexe şi teren aferent Sat Şeulia de Mureş, nr. 55, construită din cărămidă, acoperiş ţiglă, 6 încăperi, sc = 356 mp; instalaţie de gaz metan, curent electric, apă. Vecini: E - Popa I., V - Cioară S.; N - pârâu; S - DC 84 Anexe: magazie, construită din cărămidă, acoperiş ţiglă, suprafaţa construită = 50 mp, WC construit din cărămidă, acoperiş ţiglă, suprafaţa construită = 12 mp teren aferent în suprafaţă de 3.084 mp 1964 293.156 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
7. 1.6.3.2. Gard împrejmuitor Gard împrejmuitor aferent Şcolii generale din Şeulia de Mureş, nr. 55, din stâlpi de beton de formă pătrată pe fundaţie de beton, plasă de sârmă şi sârmă ghimpată, L = 60 ml 1964 3.000 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
8. 1.6.2. Şcoala generală cu anexe şi teren aferent Sat Bord, nr. 63, construită din cărămidă, acoperiş ţiglă, 5 încăperi, suprafaţa construită = 350 mp; instalaţie de gaz metan, curent electric Vecini: E - strada nr. 2; V - Biserica ortodoxă; N - Popa A.; S - strada nr. 3 Anexe: WC, construit din cărămidă, acoperiş ţiglă, suprafaţa construită = 10 mp şi teren aferent în suprafaţă de 2.260 mp 1963 154.180 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
9. 1.6.2. Dispensarul uman cu teren aferent Sat Cucerdea, nr. 292, construit din cărămidă, acoperiş ţiglă, 19 încăperi, suprafaţa construită = 270 mp. Vecini: E - pârâu; V - DN 14A; N - Bogdan T.; S - Maşca G. şi teren aferent în suprafaţă de 2.528 mp 1975 129.252 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
10. 1.6.2. Dispensarul veterinar cu teren aferent Sat Cucerdea, nr. 298, construcţie din cărămidă, acoperiş ţiglă, 4 încăperi, suprafaţa construită = 32 mp. Vecini: E - strada nr. 2; V - strada nr. 3; N - Societatea Comercială RAMADEL - S.A.; S - Primăria comunei teren aferent în suprafaţă de 1.200 mp 1960 95.682 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
11. Teren sport Sat Şeulia de Mureş, suprafaţa = 10.000 mp. Vecinătăţi: N - DC 84, S, E, V - păşune 1934 25.000 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
12. Teren sport Sat Cucerdea, suprafaţa = 20.000 mp. Vecinătăţi: N - Hulpuş F.; E - drum exploataţie agricolă; S - Cernea G.; V - DN 14A 1934 50.000 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
13. Teren sport cu gazon sintetic Sat Cucerdea, nr. 155, suprafaţa = 900 mp. Vecinătăţi: E - Şcoala Generală Cucerdea; V - Valea Cucerdea; S - strada nr. 24; N - Coman R. 2009 183.225 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
14. Teren sport cu gazon sintetic Sat Şeulia de Mureş, nr. 55, suprafaţa = 900 mp. Vecinătăţi: E - Popa I.; V - Cioară S.; N - pârâu; S - Şcoala Generală Şeulia de Mureş 2009 217.464 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

0 1 2 3 4 5 6
15. 1.6.2 Cimitirul eroilor Sat Cucerdea, suprafaţa = 250 mp. Vecinătăţi: N, E - Biserica Ortodoxă Cucerdea; S - Precup D.; V - Muth D. 1986 50.005 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
16. 1.6.2 Cimitirul eroilor Sat Şeulia de Mureş, suprafaţa = 250 mp, în curtea Bisericii Ortodoxe Şeulia de Mureş 1944 50.005 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
17. Teren pentru staţie epurare Sat Cucerdea, extravilan, suprafaţa = 900 mp. Vecinătăţi: S, E, N - drum de exploataţie agricolă; V - Valea Cucerdea 1930 2.115 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
18. Teren pentru staţie epurare Sat Şeulia de Mureş, intravilan, suprafaţa = 1.000 mp. Vecinătăţi: N, S - păşune; E - strada nr. 1; V - Valea Şeuliei 1930 2.350 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
19. Teren intravilan Sat Cucerdea, suprafaţa totală a terenului = 1.008 mp, parcela nr. 6. Vecinătăţi: N - Şerban V.; S, E, V - strada nr. 29 2009 3.679 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011, Titlul de proprietate nr. 181.152 din 16 aprilie 2009
20. Teren intravilan Sat Cucerdea, suprafaţa totală a terenului = 324 mp, parcela nr. 146. Vecinătăţi: N - strada nr. 24; E - Gligor I.; S - Loghin G.; V - DN14 A 2009 1.183 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011 Titlul de proprietate nr. 181.152 din 16 aprilie 2009
21. Teren intravilan Sat Cucerdea, suprafaţa totală a terenului = 240 mp, parcela nr. 174. Vecinătăţi: N - Vodă A.; E - strada nr. 26; S, V - strada nr. 24 2009 876 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011 Titlul de proprietate nr. 181152 din 16 aprilie 2009 eliberat de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
22. Teren intravilan Sat Cucerdea, suprafaţa totală a terenului = 304 mp, parcela nr. 195. Vecinătăţi: N - strada nr. 4,; E - strada nr. 26; S - Chincişan A.; V - pârâu 2009 1.110 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011 Titlul de proprietate nr. 181.152 din 16 aprilie 2009 eliberat de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

0 1 2 3 4 5 6
23. Teren intravilan Sat Cucerdea, suprafaţa totală a terenului 3.065 mp, parcela nr. 205. Vecinătăţi: N - valea Cucerdea; E, S - strada nr. 5; V - Marian A. 2009 11.187 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011 Titlul de proprietate nr. 181.152 din 16 aprilie 2009, eliberat de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
24. Teren intravilan Sat Cucerdea, suprafaţa totală a terenului 1.631 mp, parcela nr. 504. Vecinătăţi: N - strada nr. 19; E - strada nr. 4; V - Mureşan R.; S - Potor A. 2009 5.953 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011 Titlul de proprietate nr. 181.152 din 16 aprilie 2009, eliberat de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
25. Teren intravilan Sat Cucerdea, suprafaţa totală a terenului 767 mp, parcela nr. 521. Vecinătăţi: N, V - strada nr. 25; E - Muth V.; S - strada nr. 19 2009 2.800 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011 Titlul de proprietate nr. 181.152 din 16 aprilie 2009, eliberat de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
26. Teren extravilan Sat Cucerdea, extravilan, suprafaţa totală a terenului 20.000 mp, parcela nr. 141/1/5. Vecinătăţi: N, V - drum de exploataţie agricolă; E - Maşca V.; S - Marian S. 2009 5.000 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011 Titlul de proprietate nr. 40.554/1999
27. Teren intravilan Comuna Cucerdea, sat Şeulia de Mureş, suprafaţa totală a terenului 2.748 mp, parcela nr. 172. Vecinătăţi: N - strada nr. 9; E - Oltean G.; S - Popa I.; V - strada nr. 11. 2009 8.711 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011, Hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009
28. Teren intravilan Comuna Cucerdea, sat Şeulia de Mureş, suprafaţa totală a terenului 161 mp, parcela nr. 324. Vecinătăţi: N - Coman T.; E - strada nr. 9; S - pârâu; V - Coman T. 2009 510 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011, Hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009

0 1 2 3 4 5 6
29. Teren intravilan Comuna Cucerdea, sat Şeulia de Mureş, suprafaţa totală a terenului 192 mp, parcela nr. 233. Vecinătăţi: N -Teanc A.; S - strada nr. 12; E - strada nr. 11; V -Teanc A. 2009 609 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011, Hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009
30. Teren intravilan Comuna Cucerdea, sat Şeulia de Mureş, suprafaţa totală a terenului 288 mp, parcela nr. 555. Vecinătăţi: N - DC 84; E - strada nr. 5; S, V - Degan P. 2009 913 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011, Hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009
31. Teren intravilan Comuna Cucerdea, sat Şeulia de Mureş, suprafaţa totală a terenului 1.098 mp, parcela nr. 255. Vecinătăţi: N - strada nr. 12; S, E - pârâu; V - Vodă E. 2009 3.481 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011, Hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009
32. Teren intravilan Comuna Cucerdea, sat Şeulia de Mureş, suprafaţa totală a terenului 962 mp, parcela nr. 256. Vecinătăţi: N - Platon V.; E - pârâu; S, V - strada nr. 11 2009 3.050 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011, Hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009
33. Teren intravilan Comuna Cucerdea, sat Şeulia de Mureş, suprafaţa totală a terenului 2.115 mp, parcela nr. 647. Vecinătăţi: N - DC 84; E - Teanc P.; S - Şcoala Generală Şeulia de Mureş; V - Tămaş I. 2009 6.705 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011, Hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009
34. Teren extravilan Comuna Cucerdea, sat Şeulia de Mureş, extravilan, suprafaţa totală a terenului 5.000 mp, parcela nr. 73/1/4/2. Vecinătăţi: N - Biserica Ortodoxă Şeulia de Mureş; E - drum de exploataţie agricolă; S - Precup D.; V - DN 14A 2000 1.250 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011 Titlul de proprietate nr. 40.553 din 28 ianuarie 2000, eliberat de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

0 1 2 3 4 5 6
35. Teren extravilan Comuna Cucerdea, sat Şeulia de Mureş, extravilan, suprafaţa totală a terenului 15.000 mp, parcela nr. 115/3. Vecinătăţi: N - Oltean V.; E -Teanc A.; S - Oltean Samfora; V - Stan Gligor 2009 3.750 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011 Titlul de proprietate nr. 40.553 din 28 ianuarie 2000, eliberat de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
36. Teren intravilan Comuna Cucerdea, sat Bord, suprafaţa totală a terenului 1.102 mp, parcela nr. 51. Vecinătăţi: N - Vodă A.; E - pârâu; S - strada nr. 2; V - Şerban N. 2009 2.964 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011 Hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009
37. Teren intravilan Comuna Cucerdea, sat Bord, suprafaţa totală a terenului 1.336 mp, parcela nr. 52. Vecinătăţi: N - Popa N.; E - strada nr. 1; S, V - pârâu 2009 3.594 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011 Hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009
38. Teren intravilan Comuna Cucerdea, sat Bord, suprafaţa totală a terenului 990 mp, parcela nr. 78. Vecinătăţi: N, V - pârâu; E - strada nr. 1; S - Sim G. 2009 2.663 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011 Hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009
39. Teren intravilan Comuna Cucerdea, sat Bord, suprafaţa totală a terenului 240 mp, parcela nr. 221. Vecinătăţi: N - strada nr. 4; E - strada nr. 1; S - Tămaş A.; V - pârâu 2009 646 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011 Hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009
40. Teren intravilan Comuna Cucerdea, sat Bord, suprafaţa totală a terenului 2.115 mp, parcela nr. 223. Vecinătăţi: N - Deac I.; E - pârâu; S - Făt S.; V - Raţiu E. 2009 5.689 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011 Hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009

0 1 2 3 4 5 6
41. Teren intravilan Comuna Cucerdea, sat Bord, suprafaţa totală a terenului 1.242 mp, parcela nr. 414. Vecinătăţi: N - Primăria Cucerdea; E - Vodă A.; S - Deac M.; V - Rus Ghe. 2009 3.341 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011 Hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009
42. Teren intravilan Comuna Cucerdea, sat Bord, suprafaţa totală a terenului 1.493 mp, parcela nr. 415. Vecinătăţi: N - pârâu; E - Primăria Cucerdea; S - Vodă A.; V - Rusu I. 2009 4.016 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011 Hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009
43. Teren intravilan Comuna Cucerdea, sat Bord, suprafaţa totală a terenului 745 mp, parcela nr. 417. Vecinătăţi: N - Primăria Cucerdea; E - strada nr. 2; S, V - pârâu 2009 2.004 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011 Hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009
44. Teren intravilan Comuna Cucerdea, sat Bord, suprafaţa totală a terenului 1.345 mp, parcela nr. 418. Vecinătăţi: N - strada nr. 7; E - Primăria Cucerdea; S - pârâu; V - Popean M. 2009 3.618 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011 Hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009
45. Teren intravilan Comuna Cucerdea, sat Bord, suprafaţa totală a terenului 1.865 mp, parcela nr. 440. Vecinătăţi: N - Vodă O.; E - strada nr. 2; S, V - strada nr. 7 2009 5.017 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011 Hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 52 din 16 februarie 2009
B. MONUMENTE
46. 1.6.2 Monumentul eroilor din anul 1918 Sat Cucerdea, suprafaţa construită = 16 mp. Vecinătăţi: N - Vânt N.; S - strada nr. 24; E - Postul de Poliţie Cucerdea; V - DN 14A 1935 5.000 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
47. 1.6.2 Monumentul eroilor din anul 1944 şi Monumentul Revoluţiei din anul 1989, sat Cucerdea Sat Cucerdea, suprafaţa construită = 6 mp. Vecinătăţi: N, V, S - Primăria Comunei Cucerdea; E - DN 14A 2001 10.000 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

0 1 2 3 4 5 6
C. SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ
48. 1.8.11 Bazin de colectare a apei Sat Cucerdea, bazin de colectare 100 mc, suprafaţa construită = 75 mp. Vecinătăţi: N - Tenie Z.; E, V - Vunvulea V.; S - strada nr. 13 1986 10.300 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
49. 1.8.6 Reţea de alimentare cu apă Conductă distribuţie situată în satul Cucerdea - PEHD, Dn - 120 mm, L - 6.000 ml 1983 93.600 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
50. 1.8.6 Sistem de alimentare cu apă Sistem situat în satul Cucerdea, compus din: - conductă distribuţie PEHD, Dn 75 mm - 1.451 ml; Dn 90 mm - 5.347 ml; Dn 110 mm - 2.046 ml; Dn 125 mm - 1.691 ml; Dn 160 mm - 509 ml; - rezervor metalic 200 mc - o bucată; - teren aferent în suprafaţă de 850 mp 2009 1.961.782 213.354 786.217 300.842 248.643 77.925 331.401 3.400 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
51. 1.8.6 Sistem de alimentare cu apă Sistem situat în satul Şeulia de Mureş, compus din: - conductă distribuţie PEID, Dn 63 mm - 2.803 ml; Dn 90 mm - 292 ml; De 90 mm - 1.068 ml; Dn 110 mm - 1.181 ml; - rezervor metalic 100 mc - o bucată; - cămin apometru tip I Dn 50 mm necarosabil - o bucată; - cămin apometru tip II Dn 80 mm necarosabil - o bucată - cişmele - 18 bucăţi; - subtraversare râu SPR, PEHD De 90 mm - 18 m; - teren aferent în suprafaţă de 1.085 mp 2005 642.258 119.903 26.371 83.216 96.093 259.959 3.863 3.960 35.535 9.019 4.340 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
D. DRUMURI ŞI STRĂZI
52. 1.3.7.1 Strada nr. 2 Localitatea Cucerdea, de la DN 14A la limita intravilanului localităţii Cucerdea, L = 819 m, l = 5 m, pietruită 1860 342.930 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
53. 1.3.7.1 Strada nr. 3 Localitatea Cucerdea, de la DN 14A la nr. administrativ 300, L = 36 m, l = 4 m, pietruită 1860 16.128 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
54. 1.3.7.1 Strada nr. 4 Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 34 la nr. administrativ 36 inclusiv, de la nr. administrativ 50 la nr. administrativ 53 inclusiv, de la nr. administrativ 58 la nr. administrativ 67 inclusiv, de la nr. administrativ 76 la nr. administrativ 83 inclusiv, de la nr. administrativ 98 la nr. administrativ 100 inclusiv, de la nr. administrativ 133 la nr. administrativ 140 inclusiv, de la nr. administrativ 144 la nr. administrativ 145 inclusiv, de la nr. administrativ 235 la nr. administrativ 245 inclusiv, L = 1.325 m, l = 6 m, pietruită 1860 314.800 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
55. 1.3.7.1 Strada nr. 5 Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 109 la nr. administrativ 112 inclusiv, L = 402 m, l = 4 m, pietruită 1860 180.096 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
56. 1.3.7.1 Strada nr. 6 Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 141 la nr. administrativ 142, L = 29 m, l = 3 m, pietruită 1860 12.760 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

0 1 2 3 4 5 6
57. 1.3.7.1 Strada nr. 7 Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 113 la nr. administrativ 115 inclusiv, L = 82 m, l = 4 m, pietruită 1860 36.736 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
58. 1.3.7.1 Strada nr. 8 Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 108 la nr. administrativ 110 inclusiv, de la nr. administrativ 116 la nr. administrativ 118 inclusiv, L = 163 m, l = 4 m, pietruită 1860 71.776 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
59. 1.3.7.1 Strada nr. 9 Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 101 la nr. administrativ 107 inclusiv, de la nr. administrativ 120 la nr. administrativ 122 inclusiv, de la nr. administrativ 129 la nr. administrativ 132 inclusiv, L = 330 m, l = 6,5 m, pietruită 1860 154.440 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
60. 1.3.7.1 Strada nr. 10 Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 123 la nr. administrativ 128 inclusiv, L = 138 m, l = 3,5 m, pietruită 1860 61.272 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
61. 1.3.7.1 Strada nr. 11 Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 72 la nr. administrativ 73 inclusiv, de la nr. administrativ 90 la nr. administrativ 91 inclusiv, L = 455 m, l = 4 m, pietruită 1860 203.840 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
62. 1.3.7.1 Strada nr. 12 Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 84 la nr. administrativ 89 inclusiv, nr. administrativ 96 şi nr. administrativ 97, L = 156 m, l = 4 m, pietruită 1860 69.888 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
63. 1.3.7.1 Strada nr. 13 Localitatea Cucerdea, de la strada nr. 4 la nr. administrativ 71, L = 184 m, l = 6 m, pietruită 1860 85.376 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
64. 1.3.7.1 Strada nr. 14 Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 69 la nr. administrativ 70 inclusiv, L = 247 m, l = 3 m, pietruită 1860 108.680 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
65. 1.3.7.1 Strada nr. 15 Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 54 la nr. administrativ 57 inclusiv, L = 58 m, l = 4 m, pietruită 1860 25.984 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
66. 1.3.7.1 Strada nr. 16 Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 50 la nr. administrativ 51 inclusiv, L = 56 m, l = 4 m, pietruită 1860 25.088 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
67. 1.3.7.1 Strada nr. 17 Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 37 la nr. administrativ 49 inclusiv, L = 317 m, l = 4 m, pietruită 1860 142.016 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

0 1 2 3 4 5 6
68. 1.3.7.1 Strada nr. 18 Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 29 la nr. administrativ 33 inclusiv, L = 110 m, l = 4 m, pietruită 1860 49.280 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
69. 1.3.7.1 Strada nr. 19 Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 22 la nr. administrativ 27, de la nr. administrativ 258 la nr. administrativ 260 inclusiv, L = 258 m, l = 4 m, pietruită 1860 115.594 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
70. 1.3.7.1 Strada nr. 20 Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 183 la nr. administrativ 186 inclusiv, L = 257 m, l = 4 m, pietruită 1860 115.136 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
71. 1.3.7.1 Strada nr. 21 Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 181 la nr. administrativ 182 inclusiv, de la nr. administrativ 210 la nr. administrativ 212 inclusiv, L = 189 m, l = 3 m, pietruită 1860 83.160 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
72. 1.3.7.1 Strada nr. 22 Localitatea Cucerdea, de la strada nr. 21 la nr. administrativ 214, L = 90 m, l = 3 m, pietruită 1860 5.904 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
73. 1.3.7.1 Strada nr. 23 Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 189 la nr. administrativ 207 inclusiv, L = 332 m, l = 4 m, pietruită 1860 148.736 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
74. 1.3.7.1 Strada nr. 24 Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 154 la nr. administrativ 161 inclusiv şi de la nr. administrativ 220 la nr. administrativ 223 inclusiv, L = 410 m, l = 4 m, pietruită 1860 183.680 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
75. 1.3.7.1 Strada nr. 25 Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 162 la nr. administrativ 180A inclusiv şi de la nr. administrativ 215 la nr. administrativ 219 inclusiv, L = 645 m, l = 5 m, pietruită 1860 294.120 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
76. 1.3.7.1 Strada nr. 26 Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 149 la nr. administrativ 153 inclusiv şi de la nr. administrativ 224 la nr. administrativ 234 inclusiv, L = 375 m, l = 4 m, pietruită 1860 147.200 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
77. 1.3.7.1 Strada nr. 27 Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 315 la nr. administrativ 324 inclusiv, L = 140 m, l = 5 m, pietruită 1860 63.840 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
78. 1.3.7.1 Strada nr. 28 Localitatea Cucerdea, de la DN 14A la nr. administrativ 167, L = 140 m, l = 3 m, pietruită 1860 61.600 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

0 1 2 3 4 5 6
79. 1.3.7.1 Strada nr. 29 Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 339 la nr. administrativ 350 inclusiv, L = 295 m, l = 3,5 m, pietruită 1860 130.980 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
80. 1.3.7.1 Strada nr. 30 Localitatea Cucerdea, de la nr. administrativ 93 la nr. administrativ 95 inclusiv, L = 40 m, l = 4 m, pietruită 1860 17.920 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
81. 1.3.7.1 Strada nr. 1 Localitatea Şeulia de Mureş, de la nr. administrativ 1A la nr. administrativ 1D inclusiv, de la nr. administrativ 1 la nr. administrativ 12 inclusiv, de la nr. administrativ 36 la nr. administrativ 53 inclusiv, de la nr. administrativ 174 la nr. administrativ 187 inclusiv, de la nr. administrativ 196 la nr. administrativ 197 inclusiv, de la nr. administrativ 208 la nr. administrativ 242 inclusiv, L = 1.882 m, l = 7 m, pietruită 1860 816.562 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
82. 1.3.7.1 Strada nr. 2 Localitatea Şeulia de Mureş, de la DC 84 la nr. administrativ 1, L = 85 m, l = 3 m, pietruită 1860 36.995 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
83. 1.3.7.1 Strada nr. 3 Localitatea Şeulia de Mureş, de la DC 84 la nr. administrativ 237, L = 112 m, l = 3 m, pietruită 1860 46.592 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
84. 1.3.7.1 Strada nr. 4 Localitatea Şeulia de Mureş, de la nr. administrativ 198 la nr. administrativ 207 inclusiv, L = 190 m, l = 3 m, pietruită 1860 79.800 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
85. 1.3.7.1 Strada nr. 5 Localitatea Şeulia de Mureş, de la nr. administrativ 188 la nr. administrativ 195 inclusiv, L = 420 m, l = 4 m, pietruită 1860 178.080 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
86. 1.3.7.1 Strada nr. 6 Localitatea Şeulia de Mureş, de la strada nr. 5 la nr. administrativ 192 L = 37 m, l = 3 m, pietruită 1860 17.205 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
87. 1.3.7.1 Strada nr. 7 Localitatea Şeulia de Mureş, de la DC 84 la nr. administrativ 12, L = 85 m, l = 5 m, pietruită 1860 45.050 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
88. 1.3.7.1 Strada nr. 8 Localitatea Şeulia de Mureş, de la nr. administrativ 13A la nr. administrativ 13C inclusiv şi de la nr. administrativ 13 la nr. administrativ 35 inclusiv, L = 485 m, l = 4 m, pietruită 1860 205.640 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
89. 1.3.7.1 Strada nr. 9 Localitatea Şeulia de Mureş, de la nr. administrativ 54 la nr. administrativ 56 inclusiv, de la nr. administrativ 88 la nr. administrativ 90 inclusiv, de la nr. administrativ 92 la nr. administrativ 94 inclusiv, de la nr. administrativ 136 la nr. administrativ 138 inclusiv, L = 535 m, l = 6 m, pietruită 1860 240.750 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

0 1 2 3 4 5 6
90. 1.3.7.1 Strada nr. 10 Localitatea Şeulia de Mureş, de la nr. administrativ 57 la nr. administrativ 84 inclusiv, de la nr. administrativ 144 la nr. administrativ 147 inclusiv, de la nr. administrativ 111 la nr. administrativ 128 inclusiv, de la nr. administrativ 158 la nr. administrativ 171 inclusiv, L = 1.210 m, l = 6 m, pietruită 1860 544.500 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
91. 1.3.7.1 Strada nr. 11 Localitatea Şeulia de Mureş, de la nr. administrativ 91 la nr. administrativ 92A inclusiv, de la nr. administrativ 95 la nr. administrativ 107 inclusiv, de la nr. administrativ 129 la nr. administrativ 132 inclusiv, de la nr. administrativ 148 la nr. administrativ 149 inclusiv, de la nr. administrativ 152 la nr. administrativ 157 inclusiv, L = 455 m, l = 4 m, pietruită 1860 192.920 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
92. 1.3.7.1 Strada nr. 12 Localitatea Şeulia de Mureş, de la nr. administrativ 150 la nr. administrativ 151 inclusiv, L = 190 m, l = 4 m, pietruită 1860 80.560 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
93. 1.3.7.1 Strada nr. 13 Localitatea Şeulia de Mureş, de la nr. administrativ 108 la nr. administrativ 110 inclusiv, L = 79 m, l = 3 m, pietruită 1860 34.365 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
94. 1.3.7.1 Strada nr. 14 Localitatea Şeulia de Mureş, de la nr. administrativ 133 la nr. 134 inclusiv şi de la nr. administrativ 142 la nr. administrativ 143 inclusiv, L = 119 m, l = 4 m, pietruită 1860 50.456 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
95. 1.3.7.1 Strada nr. 15 Localitatea Şeulia de Mureş, de la nr. administrativ 85 la nr. administrativ 87 inclusiv, L = 91 m, l = 4 m, pietruită 1860 38.584 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
96. 1.3.7.1 Strada nr. 1 Localitatea Bord, de la nr. administrativ 2 la nr. administrativ 18 inclusiv şi de la nr. administrativ 88 la nr. administrativ 114 inclusiv, L = 1.300 m, l = 5 m, pietruită 1860 553.757 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
97. 1.3.7.1 Strada nr. 2 Localitatea Bord, de la nr. administrativ 19 la nr. administrativ 45 inclusiv, de la nr. administrativ 52 la nr. administrativ 62 inclusiv şi de la nr. administrativ 79 la nr. administrativ 86 inclusiv, L = 952 m, l = 5 m, pietruită 1860 404.600 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
98. 1.3.7.1 Strada nr. 3 Localitatea Bord, de la nr. administrativ 46 la nr. administrativ 51 inclusiv, L = 140 m, l = 5 m, pietruită 1860 59.500 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
99. 1.3.7.1 Strada nr. 4 Localitatea Bord, de la strada nr. 1 la nr. administrativ 2, L = 88 m, l = 5 m, pietruită 1860 39.600 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
100. 1.3.7.1 Strada nr. 5 Localitatea Bord, de la nr. administrativ 19 la nr. administrativ 20 inclusiv, L = 352 m, l = 5 m, pietruită 1860 149.600 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

0 1 2 3 4 5 6
101. 1.3.7.1 Strada nr. 6 Localitatea Bord de la strada nr. 5 la nr. administrativ 64, L = 223 m, l = 4 m, pietruită 1860 94.552 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
102. 1.3.7.1 Strada nr. 7 Localitatea Bord de la strada nr. 2 la nr. administrativ 48, L = 100 m, l = 3 m, pietruită 1860 41.600 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
103. 1.3.7.1 Strada nr. 8 Localitatea Bord de la strada nr. 1 la limita intravilanului localităţii Bord, L = 40 m, l = 3 m, pietruită 1860 16.640 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
104. 1.3.7.1 Drum comunal DC 84 DC 84 face legătura între satele Bord - Şeulia de Mureş şi DN14A, L = 4.000 m, l = 7 m, pietruit. 1998 1.660.001 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
105. 1.3.17 Pod Pod din beton în localitatea Cucerdea pe strada nr. 17 în dreptul nr. administrativ 11, L = 8 m, l = 4 m 1975 10.000 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
106. 1.3.17 Pod Pod din beton în localitatea Cucerdea pe strada nr. 25 în dreptul nr. administrativ 21, L = 8 m, l = 4 m 1975 10.000 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
107. 1.3.17 Pod Pod din beton în localitatea Cucerdea pe strada nr. 25 în dreptul nr. administrativ 289, L = 8 m, l = 4 m 1975 10.000 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
108. 1.3.17 Pod Pod din beton în localitatea Cucerdea pe strada nr. 4 în dreptul nr. administrativ 149, L = 8 m, l = 4 m 1975 10.000 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
109. 1.3.17 Pod Pod din beton în localitatea Cucerdea pe strada nr. 3 în dreptul nr. administrativ 300, L = 4 m, l = 4 m 1975 4.000 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
110. 1.3.17 Pod Pod din beton în localitatea Cucerdea pe strada nr. 4 în dreptul nr. administrativ 51, L = 6 m, l = 4 m 1975 8.000 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

0 1 2 3 4 5 6
111. 1.3.17. Pod Pod din beton în localitatea Cucerdea pe strada nr. 13 în dreptul nr. administrativ 67, L = 1 m, l = 6 m 1975 3.000 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
112. 1.3.17. Pod Pod din beton în localitatea Cucerdea pe strada nr. 9 în dreptul nr. administrativ 100, L = 4 m, l = 3 m 1975 3.500 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
113. 1.3.17. Pod Pod din beton în localitatea Cucerdea pe strada nr. 5 în dreptul nr. administrativ 142, L = 4 m, l = 4 m 1975 5.500 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
114. 1.3.17. Pod Pod din beton în localitatea Şeulia de Mureş pe strada nr. 9 în dreptul nr. administrativ 55, L = 10 m, l = 5 m 1975 15.500 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
115. 1.3.17. Pod Pod din beton în localitatea Şeulia de Mureş pe strada nr. 10 în dreptul nr. administrativ 172, L = 3 m, l = 4 m 1975 3.500 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
116. 1.3.17. Pod Pod din beton în localitatea Bord pe strada nr. 4 în dreptul nr. administrativ 2, L = 6 m, l = 4 m 1975 8.000 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
117. 1.3.17. Pod Pod din beton în localitatea Bord pe strada nr. 2 în dreptul nr. administrativ 60, L = 6 m, l = 4 m 1975 8.000 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
118. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuinţei lui Morar Anuţa, la nr. administrativ 136, L = 2 m, l = 3 m 1980 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
119. 1.3.17. Podeţ Podeţ din beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuinţei lui Şerban Victoria, la nr. administrativ 352, L = 2 m, l = 4 m 1970 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
120. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuinţei lui Cernea Valer, la nr. administrativ 309, L = 2 m, l = 4 m 1970 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

0 1 2 3 4 5 6
121. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuinţei lui Chincişan Anica, la nr. administrativ 149, L = 2 m, l = 4 m 1970 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
122. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuinţei lui Chincişan Ana, la nr. administrativ 279, L = 8 m, l = 1 m 1970 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
123. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuinţei lui Murar Ioan, la nr. administrativ 162, L = 2 m, l = 4 m 1970 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
124. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuinţei lui Dreghici Petru, la nr. administrativ 166, L = 2 m, l = 4 m 1970 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
125. 1.3.17. Podeţ Localitatea Cucerdea, tub beton, L = 2 m, l = 4 m, se află în dreptul Primăriei Comunei Cucerdea, la nr. administrativ 329. 1970 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
126. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuinţei lui Hulpuş Maria, la nr. administrativ 350, L = 2 m, l = 3 m 1970 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
127. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuinţei lui Şerban Petru, la nr. administrativ 225, L = 1 m, l = 4 m 1999 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
128. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuinţei lui Cernea Grigore, la nr. administrativ 180, L = 1 m, l = 5 m 1980 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
129. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuinţei lui Muth Ionică, la nr. administrativ 252, L = 1 m, l = 5 m 1980 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
130. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuinţei lui Marţian Aurelia, la nr. administrativ 113 L = 1 m, l = 5 m 1980 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

0 1 2 3 4 5 6
131. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuinţei lui Nagy Ioan, la nr. administrativ 120, L = 1 m, l = 5 m 2008 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
132. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuinţei lui Tătar Aurelia, la nr. administrativ 111, L = 1 m, l = 4 m 2008 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
133. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuinţei lui Morar Ioan, la nr. administrativ 221, L = 1 m, l = 3 m 1995 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
134. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuinţei lui Baciu Andronic, la nr. administrativ 103, L = 1 m, l = 3 m 1995 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
135. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuinţei lui Mălaiu Dumitru, la nr. administrativ 158, L = 1 m, l = 3 m 2005 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
136. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuinţei lui Maşca Gavrilă, la nr. administrativ 51, L = 1 m, l = 4 m 1980 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
137. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuinţei lui Mureşan Viorel, la nr. administrativ 53, L = 1 m, l = 3 m 1980 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
138. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuinţei lui Sabău Augustin, la nr. administrativ 83, L = 1 m, l = 4 m 1980 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
139. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuinţei lui Murar Petru, la nr. administrativ 86, L = 1 m, l = 3 m 1980 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
140. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuinţei lui Coman Anica, la nr. administrativ 94, L = 1 m, l = 3 m 1980 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

0 1 2 3 4 5 6
141. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuinţei lui Precup Doiniţa, la nr. administrativ 71, L = 1 m, l = 4 m 1980 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
142. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Cucerdea, în dreptul locuinţei lui Tenie Samfira, la nr. administrativ 173, L = 1 m, l = 4 m 1980 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
143. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Bord, în dreptul locuinţei lui Dan Toader, la nr. administrativ 113, L = 5 m, l = 4 m 1970 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
144. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Bord, în dreptul locuinţei lui Dreghici Gavril, la nr. administrativ 31, L = 1 m, l = 5 m 1970 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
145. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Bord, în dreptul locuinţei lui Popa Ioan, la nr. administrativ 92, L = 1 m, l = 4 m 2008 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
146. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Şeulia de Mureş, în dreptul locuinţei lui Moldovan Aurel, la nr. administrativ 149, L = 1 m, l = 5 m 2011 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
147. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Şeulia de Mureş, în dreptul locuinţei lui Teanc Samfira, la nr. administrativ 177, L = 2 m, l = 4 m 1970 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
148. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Şeulia de Mureş, în dreptul locuinţei lui Ghira Ioan, la nr. administrativ 174, L = 1 m, l = 5 m 2010 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
149. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Şeulia de Mureş, în dreptul locuinţei lui Cândea Melinda, la nr. administrativ 50, L = 1 m, l = 5 m 1980 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
150. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Şeulia de Mureş, în dreptul locuinţei lui Stroia Maria, la nr. administrativ 1A, L = 1 m, l = 5 m 1985 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

0 1 2 3 4 5 6
151. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Şeulia de Mureş, în dreptul locuinţei lui Timar Petru, la nr. administrativ 1, L = 1 m, l = 5 m 1985 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
152. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Şeulia de Mureş, în dreptul locuinţei lui Lechinţan Saveta, la nr. administrativ 237, L = 1 m, l = 4 m 1985 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
153. 1.3.17. Podeţ Podeţ din tub beton în localitatea Şeulia de Mureş, în dreptul locuinţei lui Baciu Isac, la nr. administrativ 238 A, L = 1 m, l = 4 m 2006 2.936 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
154. 1.8.1. Fântână Localitatea Cucerdea, din inele de beton, în dreptul locuinţei lui Tâmpla Maria, la nr. administrativ 100 1986 5.158 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
155. 1.8.1. Fântână Localitatea Cucerdea, din inele de beton, în dreptul locuinţei lui Şerban Gligor, la nr. administrativ 89 1986 5.158 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
156. 1.8.1. Fântână Localitatea Cucerdea, construită din cărămidă şi beton, în dreptul locuinţei lui Murar Valer, la nr. administrativ 258 1986 5.158 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
157. 1.8.1. Fântână Localitatea Cucerdea, construită din cărămidă şi beton, în dreptul locuinţei lui Mălai Augustin, la nr. administrativ 30 1982 5.158 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
158. 1.8.1. Fântână Localitatea Cucerdea, construită din cărămidă şi beton, situată în dreptul locuinţei lui Aldea Augustin, la nr. administrativ 44 1985 5.158 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
159. 1.8.1. Fântână Localitatea Cucerdea, din inele de beton, situată în dreptul locuinţei lui Teanc Pavel, la nr. administrativ 217 1980 5.158 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
160. 1.8.1. Fântână Localitatea Şeulia de Mureş, construită din cărămidă şi beton, situată în dreptul locuinţei lui Aldea Vasile, la nr. administrativ 204A 1975 5.158 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011

0 1 2 3 4 5 6
161. 1.8.1. Fântână Localitatea Şeulia de Mureş, din inele de beton, situată în dreptul locuinţei lui Popa Petru, la nr. administrativ 138 1970 5.158 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
162. 1.8.1. Fântână Localitatea Şeulia de Mureş, din inele de beton, situată în dreptul locuinţei lui Popean Ioan, la nr. administrativ 23 1930 5.158 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
163. 1.8.1. Fântână Localitatea Bord, din inele de beton, situată pe păşunea „Rugină“ 2008 5.158 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
164. 1.8.1. Fântână Localitatea Cucerdea, extravilan, din inele de beton, situată pe păşunea „Rupturi“ 1970 5.158 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
165. 1.8.1. Fântână Localitatea Cucerdea, extravilan, din inele de beton, situată pe păşunea „Rupturi“ 1970 5.158 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
166. 1.8.1. Fântână Localitatea Cucerdea, extravilan, din inele de beton, situată pe păşunea „Dos“ 1970 5.158 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
167. 1.8.1. Fântână Localitatea Cucerdea, extravilan, din inele de beton, situată pe păşunea „Valea Viilor“ 1950 5.158 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011
168. 1.8.1. Fântână Localitatea Şeulia de Mureş, extravilan, din inele de beton, situată pe păşunea „Rugi“ 1950 5.158 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011


Secţiunea II Bunuri mobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală
1. 6.1.3. Fond bibliotecar comunal 5.186 volume 2000 3.500 Domeniul public al comunei Cucerdea, potrivit Hotărârii Consiliului Local Cucerdea nr. 11/2001, modificată prin Hotărârea nr. 17/2011


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 828/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 828 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu