Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.819 din 15.11.2017

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 899 din 15 noiembrie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ocna Sibiului" la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 şi 689 bis din 19 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează astfel: a)la secţiunea „Bunuri imobile", poziţiile nr. 40, 41, 117, 239, 240, 244 şi 251 se abrogă; b)la secţiunea „Bunuri imobile", următoarele poziţii se modifică:poziţia nr. 25 - „Str. Alămorului": coloana „Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: „înscris în CF nr. 102786 Ocna Sibiului, nr. cad. 102786, parcela 663, intravilan, în suprafaţă de 3436 mp, categoria de folosinţă drum, Str. Alămorului"; coloana „Anul dobândirii" va avea următorul cuprins: „2001"; coloana „Valoare de inventar" va avea următorul cuprins: „277275.00 lei"; coloana „Situaţie juridică actuală" va avea următorul cuprins: „CF 102786 Ocna Sibiului şi Încheierea nr. 58237/15.07.2016 OCPI Sibiu; H.C.L. Ocna Sibiului nr. 23/14.05.2001, H.C.L. Ocna Sibiului nr. 115/25.10.2017";

poziţia nr. 39 - „Str. Podului": coloana „Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: „înscris în CF 102793 Ocna Sibiului, nr. cad. 102793, parcela 1051/1, 1051/2, 1102; intravilan, în suprafaţă de 7721 mp, categoria de folosinţă drum, Str. Podului"; coloana „Anul dobândirii" va avea următorul cuprins: „2001"; coloana „Valoare de inventar" va avea următorul cuprins: „198120.00 lei"; coloana „Situaţie juridică actuală" va avea următorul cuprins: „CF 102793 Ocna Sibiului şi Încheierea nr. 58232/15.07.2016 OCPI Sibiu; H.C.L. Ocna Sibiului nr. 23/14.05.2001, H.C.L. Ocna Sibiului nr. 115/25.10.2017";

poziţia nr. 98 - „Str. Trecătoarei": coloana „Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: „înscris în CF 102784 Ocna Sibiului, Parcela 2594; intravilan, în suprafaţă de 1916 mp, categoria de folosinţă drum, Str. Trecătoarei"; coloana „Anul dobândirii" va avea următorul cuprins: „2001"; coloana „Valoare de inventar" va avea următorul cuprins: „61650.00 lei"; coloana „Situaţie juridică actuală" va avea următorul cuprins: „CF 102784 Ocna Sibiului şi Încheierea nr. 58229/15.07.2016 OCPI Sibiu; H.C.L. Ocna Sibiului nr. 23/14.05.2001, H.C.L. Ocna Sibiului nr. 115/25.10.2017";

poziţia nr. 99 - „Str. Trecătoarei": coloana „Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: „înscris în CF 102782 Ocna Sibiului, parcela 1312; intravilan, în suprafaţă de 398 mp, categoria de folosinţă drum, Str. Trecătoarei"; coloana „Anul dobândirii" va avea următorul cuprins: „2001"; coloana „Valoare de inventar" va avea următorul cuprins: „61650.00 lei"; coloana „Situaţie juridică actuală" va avea următorul cuprins: „CF 102782 Ocna Sibiului şi Încheierea nr. 58222/15.07.2016 OCPI Sibiu; H.C.L. Ocna Sibiului nr. 23/14.05.2001, H.C.L. Ocna Sibiului nr. 115/25.10.2017";

poziţia nr. 114 - „Str. Sărăturii": coloana „Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: „înscris în CF 102791 Ocna Sibiului, parcela 2853; intravilan, în suprafaţă de 2797 mp, categoria de folosinţă drum, Str. Sărăturii"; coloana „Anul dobândirii" va avea următorul cuprins: „2001"; coloana „Valoare de inventar" va avea următorul cuprins: „86400.00 lei"; coloana „Situaţie juridică actuală" va avea următorul cuprins: „CF 102791 Ocna Sibiului şi Încheierea nr. 58257/15.07.2016 OCPI Sibiu; H.C.L. Ocna Sibiului nr. 23/14.05.2001, H.C.L. Ocna Sibiului nr. 115/25.10.2017";

poziţia nr. 116 - „Str. Lacului": coloana „Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: „înscris în CF 102790 Ocna Sibiului, parcela 2875; intravilan, în suprafaţă de 369 mp, categoria de folosinţă drum, Str. Lacului"; coloana „Anul dobândirii" va avea următorul cuprins: „2001"; coloana „Valoare de inventar" va avea următorul cuprins: „17370.00 lei"; coloana „Situaţie juridică actuală" va avea următorul cuprins: „CF 102790 Ocna Sibiului şi Încheierea nr. 58255/15.07.2016 OCPI Sibiu; H.C.L. Ocna Sibiului nr. 23/14.05.2001, H.C.L. Ocna Sibiului nr. 115/25.10.2017";

poziţia nr. 231 - „Lacul Pânzelor": coloana „Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: „înscris în CF 102780 Ocna Sibiului, intravilan, în suprafaţă de 3.457 mp, categoria de folosinţă curţi construcţii, teren pentru agrement „Lacul Pânzelor", coloana „Anul dobândirii" va avea următorul cuprins: „2001"; coloana „Valoare de inventar" va avea următorul cuprins: „68400.00 lei"; coloana „Situaţie juridică actuală" va avea următorul cuprins: „CF nr. 102780 Ocna Sibiului şi Încheierea nr. 50945/16.06.2016 OCPI Sibiu, HCL 34/01.06.2016, H.C.L. Ocna Sibiului nr. 23/14.05.2001, H.C.L. Ocna Sibiului nr. 115/25.10.2017"; c)secţiunea „Bunuri imobile" se completează cu 4 noi poziţii, poziţiile 536-539, conform anexei nr. 1; d)secţiunea II „Bunuri mobile" se modifică prin renumerotare, drept care poziţia 536 devine poziţia 1 (Fond carte); e)secţiunea II „Bunuri mobile" se completează cu poziţia 2, „Statuia Minerului", conform anexei nr. 2. Articolul II Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, Paul Stănescu ANEXA Nr. 1COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ocna Sibiului BUNURI IMOBILE

Nr. crt. Poziţia în registru Cod de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau al dării în folosinţă Valoare de inventar Situaţia juridică actuală
Denumire act proprietate sau orice alt act doveditor Nr. act Dată act
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
536 1.3.7 Parcare auto Înscris în CF nr. 102796 Ocna Sibiului, nr. cad. 102796, intravilan, în suprafaţă de 25218 mp, categoria de folosinţă curţi construcţii - parcare auto, cu acces de pe Str. Salinelor 2007 4489626.74 CF Ocna Sibiului nr. 102796
Încheiere O.C.P.I. 59276 28.07.2016
Hotărârea Guvernului 1309 24.10.2007
HCL Ocna Sibiului 23 24.05.2001
537 1.6.2 Teren agrement Parc Statuia Minerului Înscris în CF nr. 102795 Ocna Sibiului, nr. cad. 102795, nr. top. 2645/2/1/1/1/3, intravilan, în suprafaţă de 1715 mp, categoria de folosinţă curţi construcţii - zona agrement 2007 33932.00 CF Ocna Sibiului nr. 102795
Încheiere O.C.P.I. 73576 09.09.2016
Hotărârea Guvernului 1309 2007
HCL Ocna Sibiului 23 24.05.2001
538 1.6.2 Stadion - zona agrement sportiv Înscris în CF nr. 100024 Ocna Sibiului, nr. cad. 100024, nr. top. 2645/2/1/1/10, intravilan, în suprafaţă de 14964 mp, categoria de folosinţă curţi construcţii - zona agrement sportiv. Teren suprafaţă de joc 9476 mp, C1 - vestiar 115.65 mp, C2 - tribună 213.00 mp, an construire 1979 2007 701400.00 Teren 72912.00 C1 + C2 CF Ocna Sibiului nr. 100024
Încheiere O.C.P.I. 78479 4706 17.10.2016 25.01.2017
Hotărârea Guvernului 1309 2007
HCL Ocna Sibiului 23 24.05.2001
539 1.4.6 Lacul Popular Înscris în CF nr. 101351 Ocna Sibiului, nr. cad. 101351, nr. parcelă 190/2/16, intravilan, în suprafaţă de 11873 mp, categoria de folosinţă curţi construcţii - teren pentru agrement Lacul Popular, cu acces de pe Str. Minei 2007 234915.00 CF Ocna Sibiului nr. 101351
Încheiere O.C.P.I. 31976 32759 21.04.2017 21.04.2017
Hotărârea Guvernului 1309 2007
HCL Ocna Sibiului 23 2001

ANEXA Nr. 2COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ocna Sibiului BUNURI MOBILE

Nr. crt. Poziţia în registru Cod de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau al dării în folosinţă Valoare de inventar Situaţia juridică actuală
Denumire act proprietate sau orice alt act doveditor Nr. act Dată act
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 - Statuia Minerului Aleea Gării 1982 56.000 Donaţie fosta întreprindere Independenţa Sibiu - -SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 819/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 819 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu