Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 817 din 14 septembrie 2000

pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Republica Bulgaria privind pregatirea personalului militar si civil pe baza de reciprocitate, semnat la Sofia la 29 martie 2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 480 din  2 octombrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind incheierea si ratificarea tratatelor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Protocolul dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Republica Bulgaria privind pregatirea personalului militar si civil pe baza de reciprocitate, semnat la Sofia la 29 martie 2000.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul apararii nationale,
                       Sorin Frunzaverde

                       p. Ministru de stat,
                       ministrul afacerilor externe,
                       Stelian Oancea,
                       secretar de stat

                               PROTOCOL
intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Republica Bulgaria privind pregatirea personalului militar si civil pe baza de reciprocitate

    Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Republica Bulgaria, denumite in continuare parti contractante,
    in dorinta de a dezvolta colaborarea in domeniul pregatirii personalului militar si civil si
    luand in considerare domeniile si principiile de cooperare stabilite in Acordul de cooperare intre Ministerul Apararii Nationale al Romaniei si Ministerul Apararii al Republicii Bulgaria, semnat la 29 ianuarie 1994 la Bucuresti,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Partile contractante vor primi si vor trimite personal militar si civil (studenti militari, maistri militari, subofiteri, ofiteri si civili), denumit in continuare cursanti, in vederea pregatirii in institutii militare de invatamant ale Ministerului Apararii Nationale din Romania si Ministerului Apararii din Republica Bulgaria, potrivit cifrei de scolarizare, specialitatilor si termenelor ce vor fi stabilite de ambele parti contractante.
    Art. 2
    1. Trimiterea la cursuri se face pe baza unui program de cooperare, care se semneaza anual. Programul de cooperare cuprinde: nr. crt., denumirea institutiei militare de invatamant, forma de studii si denumirea cursului, data inceperii scolarizarii, numarul de locuri, durata studiilor (luni, zile) si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cursantii. In vederea intocmirii programului de cooperare partile contractante vor face schimburi de planuri si programe de invatamant.
    2. Pregatirea se va desfasura in limba statului partii contractante care primeste, conform planurilor si programelor din institutiile militare de invatamant in care se organizeaza cursurile. Pentru cursantii primiti la studii in institutiile militare, care nu stapanesc corespunzator limba statului partii contractante care primeste, va fi organizat un curs de limba cu terminologie generala si de specialitate, cu o durata de pana la un an.
    3. Anual, pana la 31 mai, partile contractante vor trimite cereri scrise care vor cuprinde:
    a) specialitatile de invatamant, numarul de locuri, separat pe forme de studii si cursuri, conditii de participare si scopul instruirii; in cazul candidatilor la studii de doctorat: gradul, numele si prenumele, studiile militare si tema lucrarii de doctorat;
    b) necesitatea organizarii unui curs pentru insusirea terminologiei generale si de specialitate, in limba romana sau bulgara.
    4. Pana la data de 31 august a anului respectiv partile contractante vor confirma posibilitatea de primire in institutiile lor a numarului de cursanti solicitat.
    5. Pana la data de 31 octombrie a anului respectiv partile contractante vor semna programul de cooperare pentru anul scolar urmator.
    6. Cu 90 de zile inainte de inceperea cursurilor partile contractante isi vor transmite lista nominala cu candidati, in doua exemplare, in care se vor mentiona gradul, numele si prenumele, data nasterii, functia ocupata, specialitatea si institutia militara de invatamant.
    Art. 3
    Partea contractanta care primeste asigura:
    a) personalul didactic;
    b) dotarile necesare in procesul de pregatire, in conformitate cu planurile si programele de invatamant;
    c) cazarea si hranirea pe toata durata studiilor, conform normelor interne;
    d) accesul la biblioteci, sali de lectura, sali de sport si alte spatii necesare in procesul de invatamant;
    e) asistenta medicala in conditiile Acordului de cooperare in domeniul asistentei medicale si stiintelor medicale dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la Bucuresti la 28 februarie 1996;
    f) transportul pentru asigurarea procesului de invatamant;
    g) echipamentul special pentru lucrul pe instalatii si tinuta de instructie, potrivit normelor adoptate in tara de primire, pe toata durata cursului. Acestea vor fi inapoiate la terminarea pregatirii.
    Art. 4
    1. Selectia candidatilor in vederea trimiterii la studii si controlul medical al acestora se asigura de partea contractanta care trimite, tinand seama de cerintele partii contractante care primeste.
    2. Partea contractanta care trimite la studii asigura:
    a) sosirea cursantilor la pregatire in institutiile militare de invatamant, la termenele indicate in programul de cooperare, precum si intoarcerea cursantilor din concediu inainte de inceperea cursurilor;
    b) transportul cursantilor si al bagajelor acestora din tara la locul de scolarizare si la intoarcerea in tara, precum si pentru motive personale deosebite;
    c) transportul de la locul de cazare la institutia de invatamant si retur.
    3. In caz de deces al cursantului, survenit pe timpul sederii in tara in care se face instruirea, partea contractanta care trimite asigura, pe cheltuiala sa, intocmirea formalitatilor legate de eveniment si transportul corpului neinsufletit in tara.
    In cazurile respective partea contractanta care primeste se obliga sa acorde ajutor deplin partii contractante care trimite, precum si informatiile privind cauzele decesului.
    4. Pe timpul pregatirii, din punct de vedere militar cursantii se afla sub conducerea atasatului apararii al partii contractante care trimite in tara partii contractante care primeste. Acesta solutioneaza, impreuna cu reprezentantii competenti ai institutiei de invatamant, toate problemele legate de pregatirea cursantilor si de sederea acestora in tara partii contractante care primeste.
    5. Reprezentantii partii contractante care trimite pot vizita institutiile militare de invatamant, in scopul cunoasterii rezultatelor pregatirii cursantilor lor, precum si a problemelor organizatorice si a conditiilor de trai, dupa punerea de acord cu partea contractanta care primeste.
    Art. 5
    1. Cursantii se vor prezenta la institutia militara de invatamant respectiva cu urmatoarele documente:
    a) copii autentificate de pe documentele de studii, verificate de partea contractanta care trimite;
    b) certificate de sanatate eliberate cu cel mult doua luni inainte de inceperea pregatirii;
    c) certificat medical asupra seropozitivitatii HIV;
    d) certificat medical privind vaccinarea antidifterica si impotriva febrei tifoide.
    Cursantii vor fi dotati cu un set complet de echipament militar pentru uz cotidian.
    2. In cazul in care cursantii nu se prezinta la institutiile militare de invatamant in termen de 15 zile de la data inceperii cursurilor, acestia pierd dreptul de a le urma.
    Reinscrierea cursantilor care nu s-au prezentat la cursuri este posibila numai dupa innoirea cererii de catre partea contractanta care trimite.
    3. Pe timpul pregatirii cursantii trebuie sa respecte legile statului in care studiaza, precum si disciplina si regulamentele militare obligatorii din institutia militara de invatamant a partii contractante care primeste.
    4. Cursantii care vor incalca prevederile paragrafului 3 al acestui articol, care nu indeplinesc in mod repetat cerintele programei, cei considerati inapti pentru continuarea studiilor datorita starii de sanatate, precum si cei chemati de la studii prin hotararea partii contractante care trimite, inainte de absolvirea cursului, vor fi trimisi in tara pe cheltuiala partii contractante care trimite.
    Partea contractanta care primeste va informa in prealabil partea contractanta care trimite asupra cauzelor care au dus la trimiterea in tara a cursantilor.
    5. Cursantilor care si-au insusit continutul planului de invatamant, care au sustinut si au promovat examenele si lucrarile de diploma (proiecte, teme) li se inmaneaza documente de studii si insigne. Institutiile de invatamant vor anexa foaia matricola, orarul si continutul programului de invatamant.
    Art. 6
    1. Cursantii care studiaza in institutiile militare ale partii contractante care primeste vor beneficia anual de concediu, stabilit conform planului de invatamant al institutiilor respective.
    2. Partea contractanta care primeste nu are obligatii pentru organizarea concediului cursantilor.
    3. In perioada scolarizarii in institutiile militare de invatamant cursantii pot fi vizitati de membrii familiilor lor, costurile fiind suportate de cursanti.
    4. Deplasarea cursantilor in afara planului de invatamant se va face pe cont propriu.
    Art. 7
    1. In cazul chemarii in tara a cursantilor de catre partea contractanta care trimite, cheltuielile de intretinere se suspenda pe durata absentei.
    2. Daca cursantii absenteaza mai mult de 20% din orele alocate prin planul de invatamant, in cazul imbolnavirii sau in alte cazuri serioase, partile contractante vor face demersuri in scopul trimiterii cursantilor in tara de origine.
    3. In cazul deteriorarii ori al pierderii, din vina cursantilor, a bunurilor partii contractante care primeste, valoarea reparatiilor sau a inlocuirii obiectelor este in sarcina partii contractante care trimite. Calculul se va face pe baza actelor de constatare semnate de reprezentantii celor doua parti contractante.
    4. Plata costurilor reparatiei bunurilor deteriorate, precum si plata costurilor bunurilor pierdute vor fi facute de partea contractanta care trimite, in valuta convertibila, partii contractante care primeste, intr-o perioada de 45 de zile de la data semnarii actului de constatare.
    Art. 8
    1. Prezentul protocol va intra in vigoare la data primirii ultimei notificari prin care partile contractante se instiinteaza reciproc despre indeplinirea procedurilor legale interne necesare in vederea intrarii lui in vigoare.
    2. Amendamente la prezentul protocol pot fi aduse prin acordul scris al ambelor parti contractante. Amendamentele vor intra in vigoare conform paragrafului 1 al prezentului articol.
    3. Prezentul protocol se incheie pentru o perioada de 5 ani si se va prelungi automat pe noi perioade de cate 5 ani, daca nici una dintre partile contractante nu va instiinta in scris cealalta parte contractanta, cu cel putin 6 luni inainte de expirarea perioadei de valabilitate, despre intentia de a-l denunta. In cazul notificarii intentiei de denuntare a protocolului de catre una dintre partile contractante activitatile incepute vor fi continuate pana la sfarsitul perioadei pentru care au fost convenite anterior.
    Prezentul protocol a fost semnat la Sofia la 29 martie 2000, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana, bulgara si engleza.
    In cazul unor diferente de interpretare textul in limba engleza va prevala.

                             Pentru Ministerul
                      Apararii Nationale din Romania,
                             Sorin Frunzaverde,
                       ministrul apararii nationale

                             Pentru Ministerul
                      Apararii din Republica Bulgaria,
                                Boiko Noev,
                            ministrul aparariiSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 817/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 817 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 817/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu