Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 816 din  3 iulie 2003

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 506 din 14 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 din Legea creditului agricol pentru productie nr. 150/2003,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor, apelor si mediului,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003

    Art. 1
    Creditul agricol pentru productie este un instrument economico-financiar acordat de bancile comerciale pentru:
    a) infiintarea, intretinerea si recoltarea culturilor agricole, precum si intretinerea si recoltarea plantatiilor;
    b) achizitionarea din productia interna sau producerea puilor de pasare pentru carne si oua, a purceilor pentru ingrasat, precum si a tineretului ovin si bovin pentru ingrasat;
    c) aprovizionarea, procesarea hranei, asigurarea medicamentelor si tratamentelor medicale pentru animale, a cheltuielilor curente pentru intretinerea si functionarea adaposturilor, utilajelor si instalatiilor aferente;
    d) asigurarea culturilor si plantatiilor impotriva efectelor daunatoare ale factorilor de risc natural, precum si asigurarea efectivelor de animale impotriva efectelor daunatoare ale factorilor de risc natural, a bolilor si a accidentelor.
    Art. 2
    (1) Beneficiaza de facilitatile oferite de Legea creditului agricol pentru productie nr. 150/2003 urmatorii:
    a) producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care exploateaza, in conditiile legii, terenuri agricole sau efective de animale, in scopul obtinerii productiei agricole destinate comercializarii, daca angajeaza credite;
    b) persoane fizice si juridice autorizate, care detin tehnica si specializarea in executarea de servicii pentru obtinerea productiei agricole, daca angajeaza credite in vederea prestarii serviciilor pentru activitatile prevazute la art. 1 lit. a);
    c) categoriile de integratori stabilite de Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, care achizitioneaza si proceseaza productia agricola, daca angajeaza credite in vederea finantarii activitatilor prevazute la art. 1 lit. a), conform obligatiilor asumate prin contractele incheiate cu producatorii agricoli.
    (2) Pentru aceleasi lucrari agricole prevazute in tehnologiile specifice pe filiera de productie nu se pot acorda alocatii decat unui singur beneficiar.
    Art. 3
    (1) Bancile comerciale acorda credite producatorilor agricoli, prestatorilor de servicii in agricultura si integratorilor stabiliti prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, cu respectarea prevederilor Legii bancare nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si a normelor proprii de creditare.
    (2) Creditele acordate beneficiarilor pot fi garantate de Fondul de Garantare a Creditului Rural sau de alte societati comerciale de profil, precum si de imprumutat, prin:
    a) gaj fara deposedare constituit asupra culturilor, animalelor sau masinilor si utilajelor agricole, asigurate la societati de asigurare;
    b) ipoteca constituita asupra cladirilor si terenurilor agricole sau alte garantii agreate de bancile creditoare.
    (3) Perioada maxima de rambursare a creditului este de 360 de zile de la acordare, termenele de rambursare a ratelor de imprumut si de plata a dobanzilor aferente urmand sa fie convenite in functie de tehnologiile agricole specifice, corelate cu perioada de valorificare a productiei.
    Art. 4
    (1) Beneficiarii creditelor agricole pentru productie, care ramburseaza creditele si platesc dobanzile aferente la termenele scadente prevazute in contractele de imprumut, beneficiaza de fonduri publice de pana la 30% din volumul creditului.
    (2) Nivelul fondurilor publice se va stabili diferentiat in fiecare an, pentru fiecare cultura, plantatie si specie de animale, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.
    (3) Sumele necesare fondurilor publice se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.
    (4) Pentru obtinerea fondurilor publice, beneficiarii de credite pentru productie vor solicita bancilor comerciale documentatia privind utilizarea si rambursarea integrala a creditelor, documentatia urmand sa se depuna la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti.
    (5) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, pe baza solicitarilor si a documentatiilor primite de la beneficiarii de credite agricole pentru productie, in vederea obtinerii fondurilor publice, vor intocmi situatia justificativa conform modelului prevazut in anexa nr. 1, care va fi transmisa la Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.
    (6) Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, pe baza solicitarilor primite de la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, referitoare la fondurile publice aferente creditelor agricole pentru productie rambursate integral, va intocmi situatia centralizatoare conform modelului prevazut in anexa nr. 2, care va insoti cererea de deschidere de credite, transmisa de Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului la Ministerul Finantelor Publice.
    Art. 5
    Specialistii directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia de a verifica la producatorii agricoli respectarea destinatiei creditelor acordate.
    Art. 6
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala
    (judeteana/municipiul Bucuresti ...............)

                               SITUATIA
justificativa pentru obtinerea fondurilor publice aferente creditelor agricole acordate conform Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, rambursate integral

    Semnificatia coloanei R din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    V - Valoarea creditului (mii lei)
 ______________________________________________________________________________
|Beneficiar|Banca      |Credite agricole pentru productie|Nivelul   |Valoarea  |
|de credite|comerciala |_________________________________|mediu al  |fondurilor|
|(persoana |care a     |              Data             |V|fondurilor|publice   |
|fizica sau|acordat    |_______________________________| |publice   |(mii lei) |
|agent     |creditul si|acordarii|scadentei|rambursarii| |   (%)    |          |
|economic) |a confirmat|         |         |           | |          |          |
|          |rambursarea|         |         |           | |          |          |
|          |integrala a|         |         |           | |          |          |
|          |acestuia   |         |         |           | |          |          |
|__________|___________|_________|_________|___________|_|__________|__________|
|     0    |     1     |    2    |    3    |      4    |5|     6    |    7     |
|__________|___________|_________|_________|___________|_|__________|__________|
|__________|___________|_________|_________|___________|_|__________|__________|
|__________|___________|_________|_________|___________|_|__________|__________|
|__________|___________|_________|_________|___________|_|__________|__________|
|__________|___________|_________|_________|___________|_|__________|__________|
|__________|___________|_________|_________|___________|_|__________|__________|
|__________|___________|_________|_________|___________|_|__________|__________|
|__________|___________|_________|_________|___________|_|__________|__________|
|__________|___________|_________|_________|___________|_|__________|__________|
|__________|___________|_________|_________|___________|_|__________|__________|
|__________|___________|_________|_________|___________|_|__________|__________|
|__________|___________|_________|_________|___________|_|__________|__________|
|__________|___________|_________|_________|___________|_|__________|__________|
|__________|___________|_________|_________|___________|_|__________|__________|
|__________|___________|_________|_________|___________|_|__________|__________|
|__________|___________|_________|_________|___________|_|__________|__________|
| TOTAL:   |      X    |    X    |         |           |X|          |     X    |
|__________|___________|_________|_________|___________|_|__________|__________|

                              Director general,
                            ....................

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI

                                                         Avizat
                                               Ordonator principal de credite,
                                              .................................

                                SITUATIA
centralizatoare pentru solicitarea fondurilor publice aferente creditelor agricole acordate conform Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, rambursate integral

 ______________________________________________________________________________
|Directia pentru agricultura| Valoarea  |Nivelul mediu al  |Valoarea fondurilor|
|si dezvoltare rurala       | creditului|fondurilor publice|     publice       |
|(judeteana si a            | (mii lei) |        (%)       |    (mii lei)      |
|municipiului Bucuresti)    |           |                  |                   |
|___________________________|___________|__________________|___________________|
|              0            |      1    |         2        |      3(2 x 1)     |
|___________________________|___________|__________________|___________________|
|___________________________|___________|__________________|___________________|
|___________________________|___________|__________________|___________________|
|___________________________|___________|__________________|___________________|
|___________________________|___________|__________________|___________________|
|___________________________|___________|__________________|___________________|
|___________________________|___________|__________________|___________________|
|___________________________|___________|__________________|___________________|
|___________________________|___________|__________________|___________________|
|___________________________|___________|__________________|___________________|
|___________________________|___________|__________________|___________________|
|___________________________|___________|__________________|___________________|
|___________________________|___________|__________________|___________________|
|___________________________|___________|__________________|___________________|
| TOTAL:                    |           |                  |                   |
|___________________________|___________|__________________|___________________|

                                Director general,
                             ......................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 816/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 816 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu