E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 805 din  3 iulie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, pastrarea, folosirea, scoaterea din uz si casarea sigiliilor si a timbrului sec cu stema Romaniei de catre institutiile de invatamant superior de stat si particular acreditate, care fac parte din sistemul national de invatamant

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 503 din 11 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 20/2003 privind acordarea dreptului de a procura, detine si folosi sigilii cu stema Romaniei si timbru sec institutiilor de invatamant superior particular acreditate, care fac parte din sistemul national de invatamant, aprobata prin Legea nr. 231/2003, precum si al art. 23 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind procurarea, pastrarea, folosirea, scoaterea din uz si casarea sigiliilor si a timbrului sec cu stema Romaniei de catre institutiile de invatamant superior de stat si particular acreditate, care fac parte din sistemul national de invatamant, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Nerespectarea prevederilor normelor metodologice prevazute la art. 1 atrage sanctionarea disciplinara, contraventionala si penala, dupa caz, a persoanelor care aveau obligatia de a organiza sistemul de evidenta, siguranta si utilizare a sigiliilor si a matritelor timbru sec cu stema Romaniei, in conformitate cu prevederile normelor metodologice.
    (2) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) pastrarea si utilizarea sigiliului si a matritei timbru sec cu stema Romaniei pe alte acte, in alte scopuri si de alte persoane decat cele prevazute la art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1), art. 4 si 7 din anexa;
    b) confectionarea de catre conducatorii institutiilor de invatamant superior a unor sigilii sau matrite timbru sec in alte conditii decat cele prevazute la art. 5, 6 si la art. 7 alin. (3) din anexa;
    c) neefectuarea inscrierilor in registrul de evidenta a sigiliilor si matritei timbru sec cu stema Romaniei, conform prevederilor art. 8 si art. 9 alin. (1) din anexa;
    d) nerespectarea dispozitiilor art. 10 din anexa;
    e) neanuntarea organelor Ministerului Administratiei si Internelor, in termen de 24 de ore de la pierderea sigiliului, sau nerespectarea obligatiei de a face publica pierderea sigiliului cu stema Romaniei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a;
    f) nerespectarea dispozitiilor art. 13 din anexa;
    g) nedepunerea sigiliilor si matritelor timbru sec cu stema Romaniei la Arhivele Nationale sau la Regia Autonoma "Monetaria Statului", dupa caz.
    (3) Contraventiile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, iar cele prevazute la alin. (2) lit. c) - g), cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    (4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane desemnate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului si al ministrului administratiei si internelor.
    (5) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (3), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
    (6) Contraventiilor prevazute la alin. (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga prevederile referitoare la reproducerea pe actele de studii a stemei Romaniei, precum si cele referitoare la confectionarea sigiliilor si a matritelor timbru sec cu stema Romaniei, de catre institutiile de invatamant superior, din cuprinsul Hotararii Guvernului nr. 412/1993 privind reproducerea stemei Romaniei pe actele oficiale si sigiliile autoritatilor Ministerului Invatamantului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 221 din 8 septembrie 1993, cu modificarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul educatiei,
                         cercetarii si tineretului,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
privind procurarea, pastrarea, folosirea, scoaterea din uz si casarea sigiliilor si a timbrului sec cu stema Romaniei de catre institutiile de invatamant superior de stat si particular acreditate, care fac parte din sistemul national de invatamant

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezentele norme metodologice reglementeaza procurarea, pastrarea, folosirea, scoaterea din uz si casarea sigiliilor si a timbrului sec cu stema Romaniei de catre institutiile de invatamant superior de stat si particular acreditate, care fac parte din sistemul national de invatamant, denumite in continuare institutii de invatamant superior.
    (2) Modelul sigiliilor si a matritei timbru sec cu stema Romaniei este prevazut in anexa nr. 1, avand dimensiunile stipulate in anexa la Hotararea Guvernului nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema Romaniei, pastrarea si utilizarea acestora, precum si scoaterea din folosinta a sigiliilor cu stema Romaniei, uzate sau care devin nefolosibile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 360 din 27 mai 2003.

    CAP. 2
    Procurarea, detinerea si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei

    Art. 2
    (1) Dreptul de a procura, detine si folosi sigilii cu stema Romaniei il au conducatorii institutiilor de invatamant superior.
    (2) Conducatorii institutiilor de invatamant superior sunt raspunzatori de pastrarea si utilizarea legala a sigiliilor cu stema Romaniei.
    (3) Inscrisurile de pe sigiliile cu stema Romaniei cu denumirea institutiei de invatamant superior respective se redacteaza in limba romana.
    (4) Denumirile institutiilor de invatamant superior sunt cele prevazute in actul de infiintare.
    (5) Compartimentele functionale din cadrul institutiei de invatamant superior nu folosesc sigilii cu stema Romaniei.
    Art. 3
    (1) Sigiliul cu stema Romaniei se aplica de catre conducatorii institutiilor de invatamant superior sau de catre persoanele special desemnate de catre acestia pe actele de studii si pe documentele de evidenta scolare, precum si pe actele specifice, potrivit legii.
    (2) Pentru toate celelalte categorii de acte se foloseste stampila.
    Art. 4
    Conducatorii institutiilor de invatamant superior pot incredinta sigiliul cu stema Romaniei, prin decizie, unor alte persoane special desemnate in acest sens, conform art. 16 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice.
    Art. 5
    (1) Conducatorii institutiilor de invatamant superior au dreptul de a comanda la Regia Autonoma "Monetaria Statului" sigilii cu stema Romaniei, numai pe baza aprobarii acordate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
    (2) In cazul schimbarii denumirii institutiei de invatamant superior comanda pentru sigilii cu stema Romaniei este insotita de copia procesului-verbal de casare a tuturor exemplarelor vechilor sigilii cu stema Romaniei.
    Art. 6
    (1) Eliberarea sigiliilor cu stema Romaniei se face de Regia Autonoma "Monetaria Statului" conducatorilor institutiilor de invatamant superior care le-au comandat sau persoanelor imputernicite de catre acestia.
    (2) La eliberarea sigiliilor cu stema Romaniei se verifica obligatoriu corectitudinea datelor din sigiliu si se semnaleaza pe loc eventualele greseli constatate.
    (3) Achitarea contravalorii sigiliilor cu stema Romaniei este in sarcina institutiei de invatamant superior care le-a comandat.

    CAP. 3
    Procurarea, detinerea si folosirea matritei timbru sec cu stema Romaniei

    Art. 7
    (1) Dreptul de a procura, detine sau folosi matrita timbru sec cu stema Romaniei il au conducatorii institutiilor de invatamant superior.
    (2) Matrita timbru sec cu stema Romaniei se aplica de catre conducatorii institutiilor de invatamant superior sau de catre persoanele desemnate special in acest sens, prin decizie, pe actele de studii eliberate absolventilor, in locul rezervat in acest scop.
    (3) Procurarea matritei timbru sec cu stema Romaniei se face in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute la art. 5 si 6. Conducatorii institutiilor de invatamant superior pot detine numai o singura matrita timbru sec cu stema Romaniei.

    CAP. 4
    Evidenta si pastrarea sigiliilor si a matritei timbru sec cu stema Romaniei

    Art. 8
    (1) Evidenta sigiliilor si a matritei timbru sec cu stema Romaniei se tine la fiecare institutie de invatamant superior si la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in registre special constituite in acest sens.
    (2) Modelul registrului de evidenta a sigiliilor si a matritei timbru sec cu stema Romaniei este prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 9
    (1) Pentru constituirea si pastrarea registrului de evidenta a sigiliilor si a matritei timbru sec cu stema Romaniei, ministrul educatiei, cercetarii si tineretului, prin ordin, si, respectiv, conducatorul institutiei de invatamant superior, prin decizie, desemneaza o persoana responsabila, stabilind si atributiile acesteia.
    (2) In registrul de evidenta a sigiliilor si a matritei timbru sec cu stema Romaniei intocmit la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si al institutiei de invatamant superior se inscriu datele de identificare privind sigiliile si matrita timbru sec cu stema Romaniei.
    Art. 10
    Sigiliile si matrita timbru sec cu stema Romaniei se pastreaza in deplina siguranta. In incaperea in care se pastreaza sigiliul, matrita timbru sec cu stema Romaniei si registrele de evidenta trebuie sa fie luate masuri speciale de protectie impotriva patrunderii prin efractie.
    Art. 11
    Modul de pastrare a sigiliilor si a matritei timbru sec cu stema Romaniei se stabileste de catre conducatorii institutiilor de invatamant superior.

    CAP. 5
    Pierderea sau sustragerea sigiliului ori a matritei timbru sec cu stema Romaniei

    Art. 12
    (1) In cazul pierderii sau al sustragerii sigiliului ori a matritei timbru sec cu stema Romaniei, conducatorii institutiilor de invatamant superior au urmatoarele obligatii:
    a) sa instiinteze, in scris, in termen de 24 de ore, organele teritoriale ale Ministerului Administratiei si Internelor si ale Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
    b) sa publice pierderea si sa declare nulitatea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si intr-un ziar de circulatie nationala, in termen de 10 zile.
    (2) Conducatorii institutiilor de invatamant superior au obligatia de a intreprinde de urgenta cercetari si de a incheia procese-verbale in care se consemneaza cele constatate, acestea stand la baza sesizarii organelor teritoriale ale Ministerului Administratiei si Internelor. Numarul si data procesului-verbal de constatare se trec si in registrul de evidenta a sigiliilor si a matritei timbru sec cu stema Romaniei, la rubrica destinata scoaterii din uz.
    (3) O copie a procesului-verbal prevazut la alin. (2) se inainteaza Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
    (4) O noua comanda pentru sigiliu si/sau matrita timbru sec se poate face, in conditiile prevazute la art. 5, pe baza chitantei de achitare a contravalorii anuntului la Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si a copiei anuntului.
    (5) Dupa aparitia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si intr-un ziar de circulatie nationala a anuntului de pierdere sau sustragere a sigiliului ori a matritei timbru sec cu stema Romaniei, se ataseaza originalul acestora la actele-anexe registrului de evidenta al institutiei, iar o copie de pe Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si de pe ziarul in care a aparut anuntul se inainteaza Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

    CAP. 6
    Scoaterea din uz si casarea sigiliilor si a matritelor timbru sec cu stema Romaniei

    Art. 13
    (1) Scoaterea din uz a sigiliilor si a matritelor timbru sec cu stema Romaniei se face in caz de uzura, la modificarea textului din cauza schimbarilor survenite in denumirea institutiei, in cazul incetarii activitatii, al pierderii, al sustragerii sau al deteriorarii acestora.
    (2) Scoaterea din uz si casarea se fac pe baza unor procese-verbale intocmite de comisiile de casare constituite in acest sens, prin decizii ale conducatorilor institutiilor de invatamant superior.
    Art. 14
    (1) Sigiliile din cauciuc scoase din uz si casate se distrug, cu avizul Arhivelor Nationale, prin ardere, consemnandu-se aceasta intr-un proces-verbal.
    (2) Sigiliile si matritele timbru sec cu stema Romaniei, confectionate din metal, scoase din uz, se predau Regiei Autonome "Monetaria Statului", cu aprobarea Arhivelor Nationale, pe baza de proces-verbal de predare-primire si de inventar, in vederea topirii.
    (3) Cu ocazia distrugerii, o copie a procesului-verbal se inainteaza, sub semnatura conducatorului institutiei de invatamant superior, Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
    (4) Numarul si data procesului-verbal de casare se mentioneaza in registrul special de evidenta, la care se anexeaza originalul.
    Art. 15
    Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si conducatorii institutiilor de invatamant superior controleaza semestrial modul de pastrare si de folosire a sigiliilor si a matritelor timbru sec cu stema Romaniei si iau masuri de sanctionare a persoanelor care au savarsit abateri de la dispozitiile legale in vigoare si de la prevederile prezentelor norme metodologice.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 16
    Predarea-primirea de catre o alta persoana a sigiliului si a matritei timbru sec cu stema Romaniei, in cazul plecarii in concediu, al incapacitatii temporare de munca sau in alte cazuri, se face pe baza de proces-verbal, cu aprobarea conducatorului institutiei de invatamant superior, si se mentioneaza in registrul prevazut la art. 8 perioada respectiva. La registru se anexeaza originalul procesului-verbal.
    Art. 17
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice dispozitie contrara.
    Art. 18
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                               MODELUL
    sigiliului si al matritei timbru sec cu stema Romaniei

     _________________________________________________________
    | ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI |
    |_________________________________________________________|
                                ^
                                |
                                |
                           _____|_____
                          /     |     \
                         /   _______   \
                        /   /       \   \            ____________
                       /   /         \   \          |  Diametru  |
                      (<--(-----------)-->) ------->|  3 - 4 cm  |
                       \   \         /   /          |____________|
                        \   \___|___/   /
                         \      |      /
                          \_____|_____/
                                |
                                |
                                |
     ___________________________v_____________________________
    | DENUMIREA COMPLETA A INSTITUTIEI DE INVATAMANT SUPERIOR |
    |_________________________________________________________|

    ANEXA 2
    la normele metodologice

                                 MODELUL
registrului de evidenta a sigiliilor si a matritei timbru sec cu stema Romaniei

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    B - Beneficiar
    L - Loc stampila
    S - Semnatura
________________________________________________________________________________
Nr.   Data  Furnizor  Factura   Denumire  Valoare  B  L  S  Telefon  Observatii
crt.                  seria     produs
                      Nr./Data
________________________________________________________________________________
  1     2       3        4         5         6     7  8  9     10        11
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 805/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 805 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu