Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 80 din 26 ianuarie 1991

privind infiintarea unor societati comerciale pe actiuni din sectorul constructiilor, comunicatiilor si hidrotehnic

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 22 din 29 ianuarie 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba infiintarea societatilor comerciale pe actiuni ca persoane juridice romane, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social initial prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Societatile comerciale pe actiuni se vor organiza si vor functiona in conformitate cu legislatia romana si cu statutele proprii prevazute in anexele nr. 2 (2.1.*) - 2.9.*)).
    Art. 3
    Capitalul social initial al societatilor comerciale pe actiuni va fi modificat corespunzator pe baza reevaluarii patrimoniului, care se va finaliza pina la data de 1 martie 1991.
    Art. 4
    Pe data infiintarii societatilor comerciale pe actiuni, unitatile economice de stat prevazute la coloana nr. 5 din anexa nr. 1 isi inceteaza activitatea.
    Activul si pasivul unitatilor economice de stat care isi inceteaza activitatea se preiau de societatile comerciale infiintate potrivit prezentei hotariri.
    Personalul care trece la societatile comerciale se considera transferat in interesul serviciului si beneficiaza timp de trei luni de diferenta pina la salariul tarifar avut si de sporul de vechime, dupa caz, daca este incadrat in functii cu niveluri de salarizare mai mici.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 si 2 (2.1. - 2.9.) fac parte integranta din prezenta hotarire.
    Art. 6
    Orice dispozitii contrare prezentei hotariri se abroga.
--------------
    *) Anexele nr. 2.1. - 2.9. se comunica unitatilor interesate. Statutul cadru al societatilor comerciale pe actiuni, infiintate potrivit art. 1 din hotarire, este cuprins in anexa nr. 2.

                          PRIM-MINISTRU
                           PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                             LISTA
societatilor comerciale care se infiinteaza in sectorul constructiilor, comunicatiilor si hidrotehnic
_____________________________________________________________________________
Nr.   Denumirea    Obiectul      Sediul        Valoarea         Unitatea
crt.  societatii   de            societatii    capitalului      economica
      comerciale   activitate    comerciale    social -         de stat care
      care se      al            care se       milioane lei     isi inceteaza
      infiinteaza  societatii    infiinteaza   din care:        activitatea
                   comerciale                  a) mijloace
                   care se                        fixe
                   infiinteaza                 b) mijloace
                                                  circulante
_____________________________________________________________________________
 0         1           2            3               4                5
_____________________________________________________________________________
1. Societatea de  - executa      comuna           362,6      Centrala de
   constructii    lucrari de     Bragadiru,    a) mijloace   de constructii
   hidrotehnice   constructii    sos.             fixe       hidrotehnice
   si cai         hidrotehnice,  Alexandriei      251,9      Constanta
   comunicatii    drumuri si     nr. 335,      b) mijloace   Intreprinderea
   - S.A.         cai ferate,    Sectorul         circulante "Amenajarea
                  poduri,        agricol Ilfov    110,7      riului Arges"
                  constructii
                  metalice,
                  lucrari de
                  instalatii,
                  servicii
                  pentru
                  reparatii
                  auto si
                  utilaje,
                  cazare,
                  cantine.
2. Societatea de  - executa      comuna           221,0      Centrala de
   constructii    lucrari de     30 Decembrie, a) mijloace   constructii
   in             constructii    str.             fixe       hidrotehnice
   transporturi   in             Artistilor,      104,0      Constanta
   si amenajare   transporturi,  nr. 60,       b) mijloace   Intreprinderea
   riuri          porturi,       Sectorul         circulante "Amenajarea
   "Contrastar"   drumuri,       agricol Ilfov    117,0      riului Arges"
   - S.A.         poduri, cai
                  ferate,
                  regularizari
                  riuri,
                  constructii
                  edilitare,
                  prestari
                  servicii.
3. Societatea de  - executa      - municipiul     103,7      Centrala de
   constructii    lucrari de     Constanta,    a) mijloace   constructii
   cai ferate,    constructii -  str. Labirint    fixe       hidrotehnice
   drumuri si     montaj pentru  nr. 1 - 3        64,1       Constanta
   poduri         cai ferate,                  b) mijloace   Grup santiere
   Constanta      drumuri,                        circulante cai ferate,
   - S.A.         poduri,                         38,6       drumuri si
                  montaje                                    poduri
                  utilaje                                    Constanta
                  tehnologice,
                  instalatii
                  portuare,
                  confectii
                  metalice,
                  lucrari de
                  reparatii
                  capitale la
                  cai ferate,
                  drumuri si
                  instalatii
                  de ridicat,
                  fabricarea si
                  comercializarea
                  de mixturi
                  asfaltice,
                  betoane,
                  prefabricate
                  din beton
                  armat si
                  suprastructuri
                  pentru cai
                  ferate,
                  transporturi pe
                  calea ferata si
                  transporturi
                  auto cu
                  mijloace
                  proprii.
4. Societatea de  - constructii   municipiul      108,5      Centrala
   constructii    civile,         Constanta,   a) mijloace   constructii
   instalatii si  industriale,    str.            fixe       hidrotehnice
   montaj         agrozootehnice, Viforului       38,0       Constanta
   Constanta      hidrotehnice    nr. 4        b) mijloace   Grup santiere
   - S.A.         de orice fel,                   circulante constructii
                  infrastructuri                  70,5       instalatii
                  de drumuri,                                Constanta
                  platforme si
                  poduri,
                  instalatii
                  generale
                  inclusiv
                  medie
                  tensiune,
                  montaj
                  utilaje,
                  servicii si
                  prestatii
                  catre
                  populatie si
                  agenti
                  economici,
                  comercializarea
                  unor produse,
                  import, export,
                  reexport si
                  lohn,
                  consulting,
                  asistenta,
                  expertize si
                  intermedieri.
5. Societatea     - realizarea    municipiul      743,6      Centrala de
   hidrotehnica   de constructii  Galati,      a) mijloace   constructii
   Galati - S.A.  hidrotehnice    str. Mihai      fixe       hidrotehnice
                  fluviale        Bravu           649,4      Constanta
                  pentru:         nr. 30       b) mijloace   Grup santiere
                  santiere                        circulante constructii
                  navale,                          94,2      hidrotehnice
                  porturi, cai                               fluviale Galati
                  comunicatii,
                  regularizari
                  riuri,
                  precum si
                  lucrari
                  adiacente
                  pentru
                  finalizarea
                  acestor
                  obiective.
                  - realizarea
                  transeelor
                  pentru
                  subtraversari
                  Dunare,
                  constructii
                  conducte de
                  transport.
6. Societatea de  - prestatii    orasul          2187,4      Centrala de
   utilaj greu    utilaje,       Basarabi,     a) mijloace   constructii
   Basarabi       mijloace       judetul          fixe       hidrotehnice
   - S.A.         transporturi,  Constanta       1984,4      Constanta
                  reparatii                    b) mijloace   Intreprinderea
                  utilaje si                      circulante de utilaj greu
                  mijloace                        203,0      pentru
                  transport,                                 constructii
                  reparatii                                  Basarabi
                  diverse.
7. Societatea de  - constructii  municipiul       351,0      Centrala de
   constructii    hidrotehnice   Constanta,    a) mijloace   constructii
   si lucrari     fluviale si    intr.            fixe       hidrotehnice
   speciale       maritime       Petrolului       201,2      Constanta
   Constanta      (ecluze,       nr. 2         b) mijloace   Grup santiere
   - S.A.         docuri,                         circulante lucrari speciale
                  hidrocentrale).                 149,8      Constanta
                  - regularizari
                  de riuri,
                  lucrari
                  portuare,
                  fluviale si
                  maritime,
                  baraje,
                  cale de
                  ridicare,
                  lansare.
                  - terasamente,
                  consolidari,
                  fundatii
                  speciale.
                  - constructii
                  civile,
                  industriale si
                  agrozootehnice.
                  - confectii
                  elemente din
                  beton armat,
                  metalice si
                  lemn.
8. Compania de    - Executa      municipiul       584,6      Centrala de
   constructii    urmatoarele    Constanta,    a) mijloace   constructii
   comunicatii    lucrari si     aleea            fixe       hidrotehnice
   si             servicii in    Albastrelelor    193,8      Constanta
   hidrotehnice   tara si        nr. 14        b) mijloace   Grup santiere
   Constanta      strainatate:                    circulante constructii
   - S.A.         - constructii                   390,8      hidrotehnice
                  hidrotehnice                               Ovidiu
                  fluviale si                                Sectia sortare
                  maritime                                   agregate
                  (ecluze,                                   Cernavoda
                  docuri,                                    Unitati
                  hidrocentrale).                            prestatii si
                  - regularizari                             servicii
                  de riuri,
                  lucrari
                  portuare,
                  fluviale si
                  maritime, cale
                  de ridicare -
                  lansare.
                  - constructii
                  poduri, cai
                  comunicatii si
                  aeroporturi.
                  - terasamente,
                  consolidari,
                  fundatii
                  speciale.
                  - constructii
                  civile,
                  industriale si
                  agrozootehnice.
                  - extractia si
                  prelucrarea
                  produselor de
                  cariera si
                  balastiera.
                  - confectii
                  elemente din
                  beton armat
                  metalice si
                  lemn.
                  - transport
                  auto, naval
                  si pe calea
                  ferata.
                  - prestatii
                  diverse si
                  comerciale
                  (consulting,
                  proiectare,
                  informatica,
                  laboratoare,
                  depozite
                  materiale de
                  constructii,
                  cresa,
                  gradinite,
                  camine,
                  cantine)
                  specializate,
                  infiintate
                  conform legii.
                  - utilizarea
                  eficienta a
                  bazei proprii
                  din zonele de
                  interes
                  turistic
                  pentru
                  persoane din
                  tara si
                  strainatate.
9. Societatea     - realizarea   municipiul        23,5      Centrala de
   informatica    de produse     Constanta,    a) mijloace   constructii
   in             program in     str. prof.       fixe       hidrotehnice
   constructii    informatica,   Murgoci           20,7      Constanta
   - "INFCOM"     in constructii nr. 1         b) mijloace   Centrul
   - S.A.         montaj,                         circulante de calcul
                  transporturi,                     2,8      electronic
                  alte                                       Constanta
                  activitati
                  economice si
                  acordare
                  asistenta la
                  intretinerea
                  si depanarea
                  echipamentelor
                  de calcul.
_____________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                            STATUTUL
                  Societatii comerciale ................*)

    *) Denumirea sediul si capitalul social pentru fiecare societate in parte sint cele prevazute in anexa nr. 1 la hotarire.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii
    Denumirea societatii este: ............................
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile emanind de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social, numarul de inregistrare si sediul societatii.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii
    Societatea comerciala ................... este persoana juridica romana, avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii
    Sediul societatii este in Romania, str. ................. nr. ...., sectorul..........
    Sediul societatii va putea fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor in conditiile legii.
    Societatea poate avea sucursale, birouri, filiale, agentii, reprezentante, in orice alta localitate de pe teritoriul Romaniei sau in alte tari, in conformitate cu legile romane si prevederile prezentului statut.
    Art. 4
    Durata societatii
    Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii actului sau de infiintare la registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate al societatii

    Art. 5
    Scopul societatii
    Scopul societatii este executarea de lucrari de constructii-montaj specifice Departamentului transporturilor din cadrul ministerului.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    Obiectul de activitate al societatii este:
    - executia de lucrari de constructii hidrotehnice;
    - drumuri, poduri si cai ferate;
    - constructii si confectii metalice;
    - lucrari de instalatii si montaj;
    - servicii pentru reparatii auto si utilaje;
    - servicii de cazare si cantine.

    CAP. 3
    Capitalul social. Actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial al societatii comerciale ................... - S.A. este in valoare de: ............. lei impartit in actiuni nominative cu valoare nominala de 5000 lei fiecare subscrise in intregime de actionar.
    Capitalul social initial impartit in actiuni nominative cu valoare nominala de .......... lei fiecare este in intregime subscris de statul roman, in calitatea de actionar unic si varsat in intregime la data constituirii societatii.
    Art. 8
    Actiunile
    Actiunile societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Acestea vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori.
    Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie; registrul se pastreaza la sediul societatii sub ingrijirea consiliului de administratie.
    Art. 9
    Reducerea sau marirea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile ce decurg din detinerea de actiuni urmeaza de drept actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Obligatiile societatii sint garantate cu capitalul social al acesteia iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.
    Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor.
    Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sint individuale cu privire la societate, care recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se poate face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie al societatii si sa faca publica pierderea prin presa. Dupa scurgerea unui termen de 6 luni de la publicarea pierderii va putea obtine un duplicat al actiunii.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere a societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
    Adunarile generale ale actionarilor sint ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) alege membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanti, le stabileste remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) alege directorul (directorul general) si adjunctii acestuia, le stabileste remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca; directorul (directorul general) si adjunctii acestuia pot fi alesi si dintre membrii consiliului de administratie;
    d) stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si comisiei de cenzori;
    e) stabileste nivelurile de salarizare a personalului angajat la societate in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazuta de lege;
    f) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;
    g) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii peste plafoanele pentru care acorda competente consiliului de administratie;
    h) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, dupa caz, aproba repartizarea beneficiilor intre actionari;
    i) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale, birouri, agentii, reprezentante;
    j) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
    k) hotaraste cu privire la adaptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii;
    l) hotaraste cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea si lichidarea societatii;
    m) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii noi;
    n) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, directorului general, directorului, adjunctilor acestora si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii;
    o) hotaraste in orice alte probleme privind societatea.
    Hotaririle in problemele prevazute la lit. k) si l) vor putea fi aduse la indeplinire numai dupa aprobarea lor de catre organul care a aprobat constituirea societatii, in perioada in care statul este actionar unic.
    Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale
    Adunarea generala se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte.
    Adunarile generale ordinare au loc o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului economic financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul urmator.
    Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor, reprezentind cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii.
    Convocarea adunarii generale a actionarilor va fi facuta cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de larga circulatie in tara.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor fi obiectul dezbaterilor.
    Cind in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste in sediul societatii sau in alt loc, din aceeasi localitate.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia de catre unul din vicepresedinti, desemnat de presedinte.
    Presedintele consiliului de administratie desemneaza dintre membrii adunarii generale doi secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
    Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoane care au prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii sindicatelor existente in societate.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotaririle adunarilor se iau prin vot deschis. Actionarii voteaza, de regula prin ridicarea de miini. La propunerea persoanei care prezideaza, sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    Art. 17
    In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului, alcatuit si numit potrivit legii.
    Consiliul imputernicitilor statului isi desfasoara activitatea in conformitate cu statutul societatii.
    Consiliul imputernicitilor statului se va desfiinta de drept la data la care se va tine sedinta de constituire a adunarii generale a actionarilor.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Societatea comerciala este administrata de catre un consiliu de administratie format din persoane alese de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari. Numarul de administratori se stabileste de catre adunarea generala a actionarilor in raport cu volumul si specificul activitatii societatii.
    Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari in aceeasi proportie cu cota lor de participare la capital.
    Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generala a actionarilor va alege ca nou administrator o persoana indicata de acelasi actionar care a desemnat pe predecesorul sau. Durata pe care este ales administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pina la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Amenajarii Teritoriului.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte si doi vicepresedinti. Componenta consiliului de administratie si desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generala a actionarilor.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cite ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul din vicepresedinti, desemnat de presedinte.
    Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilita pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoane care au prezidat sedinta si de secretar.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri de probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau in lipsa lui, de catre unul din administratori, desemnat de consiliu.
    Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.
    Presedintele, vicepresedintii si ceilalti membri ai consiliului de administratie si directorii raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii. In asemenea situatii ei vor putea fi revocati prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
    b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;
    c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate;
    d) aproba operatiunile de cumparare si vinzare de bunuri potrivit competentelor acordate;
    e) aproba incheierea sau rezilierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
    f) aproba incheierea sau rezilierea altor contracte potrivit competentelor acordate;
    g) stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare si dezvoltare, de asigurare a calitatii, de protectie a mediului;
    h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi, pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul urmator;
    j) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care privesc conducerea curenta a activitatii societatii.

    CAP. 6

    Art. 20
    Comitetul de directie
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie, compus din membri alesi de consiliul de administratie, fixindu-le in acelasi timp si salariile, potrivit legii.
    Presedintele indeplineste si functia de director general (director) in care calitate conduce si comitetul de directie, asigurind conducerea curenta a societatii, aduce la indeplinire deciziile consiliului de administratie, in limitele activitatii societatii.
    Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    Comitetul de directie este obligat sa comunice la fiecare sedinta a consiliului de administratie registrul sau de deliberari.
    In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.

    CAP. 7
    Gestiunea societatii

    Art. 21
    Comisia de cenzori
    Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori, alesi de adunarea generala a actionarilor, formata din trei membrii, care trebuie sa fie asociati, cu exceptia expertilor contabili.
    In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sint reprezentanti ai Ministerului Finantelor.
    Adunarea generala alege de asemenea, cenzori supleanti care vor inlocui in caz de nevoie pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a beneficiilor si pierderilor.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar, controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de beneficii si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de codificare a statutului si obiectului societatii.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori de cite ori considera necesar pentru alte situatii.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale.
    Cenzorii se numesc pe o perioada de maximum 3 ani, iar prima comisie este compusa din 5 membri.

    CAP. 8
    Activitatea societatii

    Art. 22
    Exercitiul economic-financiar
    Exercitiul economic-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.
    Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.
    Art. 23
    Personalul societatii
    Personalul de conducere al societatii si cenzorii sint alesi de adunarea generala a actionarilor.
    Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de directorul general (directorul) al societatii.
    Nivelurile salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de calificare si functii, se stabilesc si pot fi modificate de catre adunarea generala a actionarilor, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazuta de lege.
    Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se vor face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de consiliul de administratie. Premiile, gratificatiile si alte asemenea drepturi acordate anual personalului, pot fi platite integral sau partial in valuta, in limita disponibilitatilor si potrivit legii.
    Art. 24
    Amortizarea fondurilor
    Amortizarea si calculul cotelor de amortizare se vor stabili de adunarea generala a asociatilor, sau de consiliul de administratie pentru competentele acordate, corespunzator strategiei si posibilitatilor prevazute de lege.
    Art. 25
    Reparatii capitale si investitii noi
    Lucrarile de reparatii capitale si de investitii noi se vor executa pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor. Fondurile necesare se asigura prin includerea cheltuielilor respective, dupa caz, in pretul de cost al productiei, al prestarilor de servicii sau in cheltuielile de circulatie in anul in care au fost executate sau esalonat pe mai multi ani.
    Art. 26
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul si contul de beneficii si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Art. 27
    Calculul si repartizarea beneficiilor
    Beneficiul societatii, constituirea diferitelor fonduri si a impozitelor datorate se stabilesc in baza bilantului contabil aprobat, corespunzator prevederilor legale.
    Art. 28
    Registrele societatii
    Societatea tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 9
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 29
    Modificarea formei juridice
    Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.
    In perioada in care statul este unic actionar, transformarea formei juridice a societatii se va putea face prin hotarirea guvernului.
    Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.
    Art. 30
    Dizolvarea societatii
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului social;
    b) hotarirea adunarii generale;
    c) faliment;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu detine completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
    f) la cererea oricarui actionar, daca imprejurari de forta majora si consecintele acestora dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
    g) in orice alte situatii; pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.
    Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial.
    Art. 31
    Lichidarea societatii
    In caz de dizolvare societatea va fi lichidata.
    Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 32
    Litigii
    Litigiile societatii cu persoane juridice sau fizice romane sint de competenta instantelor judecatoresti din Romania.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoane juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 33
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 80/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 80 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu