Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.776 din 10.09.2020

privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj" de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Apahida şi Dej, judeţul Cluj, şi de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Feldru şi Şieu-Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 859 din 21 septembrie 2020SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 270/2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Pod km 47+128, linia C.F. 418A Beclean-Sărăţel, între staţiile Măgheruş şi Sărăţel", ale Dispoziţiei directorului general al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. nr. 195 din 21.11.2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Podeţ km 41+719, linia C.F. 416B Beclea-Ilva Mică, între staţiile Feldru-Ilva Mică", judeţul Bistriţa-Năsăud, ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.710/2015 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Pod km 0+658, linia c.f. 416 Dej-Beclean, între staţiile Dej Călători-Dej Triaj, judeţul Cluj", ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.584/2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Pod km 3+889, linia c.f. 412 Apahida-Baia Mare, între staţiile Apahida-Jucu", judeţul Cluj, şi ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.587/2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Podeţ km 490+628, linia c.f. 300/II Bucureşti-Ep. Bihor, între staţiile Apahida-Cluj-Napoca Est", judeţul Cluj,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj", conform variantei finale a studiului de fezabilitate şi potrivit planurilor de amplasament prevăzute în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională. Articolul 2
(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, situate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Apahida şi Dej, judeţul Cluj, şi pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Feldru şi Şieu-Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.
(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzute la art. 1, situate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Apahida şi Dej, judeţul Cluj, şi pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Feldru şi Şieu-Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.
Articolul 3Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Apahida şi Dej, judeţul Cluj, şi pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Feldru şi Şieu-Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud, în cuantum total de 32.295,76 lei, şi care sunt alocate de la bugetul de stat în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi se asigură prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, la capitolul 84.01 „Transporturi", titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)". Articolul 4Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică de interes naţional prevăzută la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii. Articolul 5Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 6Planurile cu amplasamentul lucrării se aduc la cunoştinţa publică prin afişare la sediul consiliilor locale şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. Articolul 7 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemnează: Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, Lucian Nicolae Bode Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin Cîţu ANEXA Nr. 2 LISTA cuprinzând imobilele terenuri proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj" de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Apahida şi Dej, judeţul Cluj, şi de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Feldru şi Şieu-Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Judeţul Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului*) Tarlaua/Parcela Suprafaţa totală din acte a terenului (mp) Poziţia faţă de localitate Categoria de folosinţă a terenului Nr. cadastral Nr. carte funciară Suprafaţa terenului expropriat (mp) Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei) Construcţii de expropriat (suprafaţa desfăşurată) (mp) Construcţii de expropriat (lungime) (m) Valoarea despăgubirii construcţiei, conform Legii nr. 255/2010 (lei) Valoarea despăgubirii totale, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Cluj Apahida Pascu Irina 33/72 347 Extravilan Arabil 195 - 204 97,92 97,92
2 Cluj Apahida Opriş Ileana 33/1292/72/2 345 Extravilan Arabil 191 - 123 59,04 59,04
3 Cluj Apahida Baciu Vasile 33/1292/10 587 Extravilan Arabil 64682 64682 53 25,44 25,44
4 Cluj Apahida Şopterean Elena, Dezmirean Maria, Şopterean Gavrilă, Milutinovici Elena 33/1367/5/3 1.241 Extravilan Arabil 59534 59534 16 7,68 7,68
5 Cluj Apahida Gherghinel Ana 33/1367/5/2 2.900 Extravilan Arabil - - 11 5,28 5,28
6 Cluj Apahida Ungurean Gligore 33/1322/5/1 2.900 Extravilan Arabil - - 145 69,60 69,60
7 Cluj Apahida Moldovan Maria 33/1322/6/2 400 Extravilan Arabil - - 18 8,64 8,64
8 Cluj Apahida Ungurean Teodor 33/1322/7/3 150 Extravilan Arabil - - 16 7,68 7,68
9 Cluj Apahida Dezmirean Nastasia 33/1322/8 554 Extravilan Arabil 232 - 16 7,68 7,68
10 Cluj Apahida S.C. MCI Intermedica Consulting - S.R.L. - 3.400 Intravilan Fâneaţă 51973 51973 189 14.931,00 14.931,00
11 Cluj Dej Pop Petru 44/47/1 5.800 Extravilan Arabil - - 183 173,85 173,85
12 Cluj Dej Stăvariu Leontina 44/47/2 2.300 Extravilan Arabil - - 236 224,20 224,20
13 Cluj Dej Biriş Simion 44/47/3 1.300 Extravilan Arabil - - 19 18,05 18,05
14 Cluj Dej Pop Otilia, Matei Elena, Peştean Cornelia 45/1 5.700 Extravilan Arabil - - 1.020 969,00 969,00
15 Cluj Dej Cubleşan Radu 45/2 5.000 Extravilan Arabil - - 14 13,30 13,30
16 Bistriţa-Năsăud Feldru Marti Viktoria, Ilieş Aurel, Ilieş Dumitru, Ilieş Alexandru, Ilieş Leon 10935 11.163 Intravilan Arabil - - 197 2.265,50 2.265,50

17 Bistriţa-Năsăud Feldru Zăgrean Emil 10955 2.299 Intravilan Livadă - 27288 306 3.090,60 3.090,60
18 Bistriţa-Năsăud Feldru Scridon Alexandru - 2.388 Intravilan Arabil 26437 26437 263 3.024,50 3.024,50
19 Bistriţa-Năsăud Feldru Zăgrean Emil 10955 131 Intravilan Arabil - 27288 17 195,50 195,50
20 Bistriţa-Năsăud Feldru Scridon Alexandru - 94 Intravilan Arabil 26437 26437 9 103,50 103,50
21 Bistriţa-Năsăud Feldru Marti Ioana 10962, 10963, 10964 3.432 Intravilan Arabil - 2618 339 3.898,50 3.898,50
Livadă 127 1.282,70 1.282,70
22 Bistriţa-Năsăud Feldru Sângeorzan Maria 10959/1, 10960/1 2.007 Intravilan Arabil - 2166 5 57,50 57,50
23 Bistriţa-Năsăud Şieu-Măgheruş Mândru Gheorghe 56/24 9.100 Extravilan Arabil 28820 - 18 23,40 23,40
24 Bistriţa-Năsăud Şieu-Măgheruş Mândru Vasile 56/25 3.600 Extravilan Arabil 28821 - 24 31,20 31,20
25 Bistriţa-Năsăud Şieu-Măgheruş Gheţu Maria 56/26/2 3.000 Extravilan Arabil 28822 - 27 35,10 35,10
26 Bistriţa-Năsăud Şieu-Măgheruş Voievod Alexandru 56/27/1 3.200 Extravilan Arabil 28823 - 37 48,10 48,10
27 Bistriţa-Năsăud Şieu-Măgheruş Mândru Eudochia 56/28 7.600 Extravilan Arabil 28824 - 120 156,00 156,00
28 Bistriţa-Năsăud Şieu-Măgheruş Ceteraş Ioan 56/29 9.300 Extravilan Arabil 28825 - 193 250,90 250,90
29 Bistriţa-Năsăud Şieu-Măgheruş Bilegan Elena 56/30 3.000 Extravilan Arabil 28826 - 776 1.008,80 1.008,80
30 Bistriţa-Năsăud Şieu-Măgheruş Bîrsan Grigore 56/32/1 1.500 Extravilan Arabil 28827 - 142 184,60 184,60
31 Bistriţa-Năsăud Şieu-Măgheruş Comuna Şieu-Măgheruş 56/872 4.094 Extravilan Neproductiv - - 70 21,00 21,00
TOTAL 4.933 32.295,76 32.295,76

*) Deţinător până la soluţionarea cererilor, conform legislaţiei în vigoare. În urma întocmirii documentaţiei cadastrale, reprezentând amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, nu au fost identificate terenuri care fac parte din categoria prevăzută la art. 7 alin. (4) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, respectiv: lăcaşuri de cult, monumente, ansambluri şi situri istorice, alte aşezăminte de valoare naţională deosebită ori localităţi urbane sau rurale în întregime. NOTĂ: Alte date de identificare ale proprietarilor/deţinătorilor, precum şi orice informaţii necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare, conform reglementărilor în vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 776/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 776 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 776/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu