E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 9 din actul Hotărârea 773 1992 in legatura cu Hotărârea 500 1992
Articolul 9 din actul Hotărârea 773 1992 in legatura cu Hotărârea 277 1992
Articolul 9 din actul Hotărârea 773 1992 in legatura cu Hotărârea 219 1992
Articolul 9 din actul Hotărârea 773 1992 in legatura cu Hotărârea 150 1992
Articolul 9 din actul Hotărârea 773 1992 in legatura cu Hotărârea 20 1992
Articolul 9 din actul Hotărârea 773 1992 in legatura cu Hotărârea 780 1991
Articolul 9 din actul Hotărârea 773 1992 in legatura cu Hotărârea 579 1991
Articolul 9 din actul Hotărârea 773 1992 in legatura cu Hotărârea 526 1991
Articolul 1 din actul Hotărârea 773 1992 in legatura cu Legea 49 1991
Articolul 9 din actul Hotărârea 773 1992 modifica Hotărârea 360 1991
Articolul 9 din actul Hotărârea 773 1992 in legatura cu Hotărârea 219 1991
Articolul 1 din actul Hotărârea 773 1992 in legatura cu Legea 42 1990
Articolul 1 din actul Hotărârea 773 1992 in legatura cu Decretul-lege 118 1990
Articolul 1 din actul Hotărârea 773 1992 in legatura cu Decretul-lege 70 1990
Articolul 1 din actul Hotărârea 773 1992 in legatura cu articolul 14 din actul Legea 23 1969
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 773 din 27 noiembrie 1992

cu privire la indexarea pensiilor de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R.,  ale agricultorilor si a altor venituri ale populatiei, cu incepere de la 1 noiembrie 1992

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 310 din 28 noiembrie 1992


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Ca urmare a cresterii preturilor si tarifelor la marfurile si serviciile de consum, cu incepere de la 1 noiembrie 1992 se indexeaza cu 25 la suta pensiile pentru munca depusa si limita de varsta si pensiile pentru pierderea capacitatii de munca, in cuantumuri de pana la 10.500 lei lunar, si pensiile de urmas in cuantumuri de pana la 7.500 lei lunar, din sistemul asigurarilor sociale de stat, inclusiv pensiile din sistemul Bisericii Ortodoxe Romane si cele ale artistilor plastici, care au fost integrate in acest sistem, militare, I.O.V.R. si cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificarile ulterioare.
    (2) Cu aceeasi data se indexeaza cu 21 la suta urmatoarele venituri: a) pensiile pentru munca depusa si limita de varsta si pensiile pentru pierderea capacitatii de munca, in cuantumuri de peste 10.500 lei lunar, si pensiile de urmas in cuantumuri de peste 7.500 lei lunar, din sistemul asigurarilor de stat, inclusiv pensiile din sistemul Bisericii Ortodoxe Romane si cele ale artistilor plastici, care au fost integrate in acest sistem, militare, I.O.V.R. si cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificarile ulterioare;
    b) pensiile agricultorilor;
    c) pensiile suplimentare din sistemul asigurarilor sociale de stat;
    d) indemnizatiile de ingrijire acordate pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate;
    e) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislatiei de pensii;
    f) suma lunara acordata mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificarile ulterioare;
    g) indemnizatiile si sporurile ce se acorda invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi in temeiul Legii nr. 49/1991;
    h) ajutoarele banesti trimestriale care se acorda potrivit Decretului-lege nr. 70/1990;
    i) ajutoarele pentru sotiile militarilor in termen;
    j) ajutoarele ocazionale care se acorda potrivit H.C.M. nr. 454/1957;
    k) alocatiile de intretinere pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati potrivit legii unor familii ori persoane;
    l) ajutoarele banesti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969;
    m) indemnizatia lunara pentru fiecare an de detentie, internare, domiciliu obligatoriu sau stramutare, acordata pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu completarile ulterioare.
    Art. 2
    Se indexeaza cu 17,7 la suta ajutorul de somaj si alocatia de sprijin pentru persoanele aflate in plata la 1 noiembrie 1992.
    Art. 3
    Alocatia de stat pentru copii se majoreaza cu 215 lei pentru fiecare copil.
    Art. 4
    Ajutorul ce se acorda potrivit legii in cazul decesului salariatului sau pensionarului de asigurari sociale de stat, militare si I.O.V.R. se stabileste la 14.500 lei, iar in cazul decesului unui membru din aceste familii, ori unei persoane dependente social, la 12.000 lei.
    Art. 5
    Alocatiile de hrana pentru consumurile colective din unitatile sociale de stat se indexeaza in limita cresterii prognozate a preturilor la produsele alimentare si sunt prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 6
    Cuantumurile burselor pentru elevi si studenti, rezultate in urma indexarii, potrivit prezentei hotarari, sunt cele prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 7
    Protectia sociala, in ceea ce priveste medicamentele utilizate in tratamentul ambulatoriu si alte materiale sanitare stabilite de Ministerul Sanatatii, impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor, se asigura, conform reglementarilor in vigoare, din fondul special pentru sanatate.
    Art. 8
    Drepturile cuvenite persoanelor, care la data indexarii sau in continuare, se afla in incapacitate temporara de munca, in concediu de maternitate, concediu pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la un an sau in alte situatii in care drepturile se stabilesc, conform legii, in functie de salariul de baza, se vor determina in continuare in raport cu noul cuantum al salariului de baza.
    Art. 9
    (1) Sumele rezultate in urma indexarii se includ de la 1 noiembrie 1992 in drepturile la care se refera, obtinindu-se astfel noile cuantumuri ale acestora.
    (2) Sumele reprezentand rezultatele indexarii se suporta din aceleasi fonduri ca si drepturile la care se aplica.
    (3) Sumele rezultate in urma indexarii, conform prezentei hotarari, cele reprezentand indexarea si compensarea prevazute de hotararile Guvernului nr. 219/1991, 579/1991, 780/1991, 20/1992, 150/1992, 219/1992 si 500/1992, precum si sumele obtinute ca urmare a majorarii pensiilor conform hotararilor Guvernului nr. 526/1991 si 277/1992 nu se includ in calculul veniturilor in functie de care se acorda sau se stabilesc chiriile pentru locuinte din fondul de stat, alocatiile de stat pentru copii, contributiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate in institutii de asistenta sociala, ajutoarele banesti trimestriale si ocazionale, reducerile care se acorda salariatilor si pensionarilor pentru procurarea de proteze si produse ortopedice.
    (4) Plafoanele reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 360/1991, in raport de care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite, sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (5) Costul mesei calde si indemnizatia de hrana ce se acorda, potrivit reglementarilor in vigoare, salariatilor din unele regii autonome si societati comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de productie, vor fi majorate in limita a 35,9 la suta, reprezentand cresterea prognozata a preturilor produselor alimentare.
    Art. 10
    Se recomanda societatilor cu capital majoritar privat, precum si organizatiilor cooperatiste si obstesti, sistemelor de asigurari sociale - altele decat cel de stat - sa aplice masurile de protectie sociala prevazute de prezenta hotarare.


              PRIM-MINISTRU
             NICOLAE VACAROIU

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul muncii si
                         protectiei sociale,
                         Dan Mircea Popescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul finantelor,
                         Florin Georgescu

    ANEXA 1

                  ALOCATIA ZILNICA DE HRANA
pentru consumul colectiv in unitatile sociale de stat
                                                                   - lei/zi -
   Invatamant
   Copii in gradinite cu program prelungit                             215
   Copii in gradinite cu program saptamanal                            240
   Copii in case de copii prescolari si gradinite speciale             294
   Elevi si tineri din casele de copii                                 262
   Elevi si tineri din unitatile de ocrotire si invatamant special
   pentru deficienti recuperabili si partial recuperabili, din centrele
   de calificare sau recalificare a deficientilor si invalizilor       313
   Elevi din scolile speciale de reeducare                             215
   Elevi din invatamantul primar si gimnazial                          215
   Elevi din licee                                                     219
   Elevi din scolile profesionale                                      226
   Elevi din scolile complementare si de meserii                       215
   Elevi din scolile postliceale                                       231
   Studenti                                                            262
   Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din scolile speciale        313
   Concursuri profesionale si cultural-artistice ale elevilor si
   studentilor la fazele judetene, zonale si finale, participantilor
   la olimpiadele internationale                                       262
   Copii in tabere, colonii si excursii                                262
   Copii in tabere internationale                                      313
   Sanatate
   Bolnavi adulti internati in unitati sanitare                        313
   Bolnavi internati in stationare de zi                               157
   Copii nou-nascuti prematuri, in maternitati, sectii sau
   compartimente*)                                                      50
   Copii 0-3 ani internati in unitati sanitare                         157
   Copii 3-16 ani internati in unitati sanitare                        262
   Copii in crese cu program zilnic                                    157
   Copii in crese cu program saptamanal                                240
   Copii in leagane de copii                                           240
   Bolnavi arsi, internati in unitati sanitare                         413
   Bolnavi in leprozerii                                               525
   Insotitori ai bolnavilor internati in unitati sanitare              313
   Alocatia pentru o ratie de 0,500 litri lapte la bucatariile de lapte 22
   Donatori de sange                                                   529
   Bolnavi straini internati la Institutul National de Gerontologie
   si Geriatrie                                                      1.052
   Asistenta sociala
   Camine de batrani si pensionari                                     240
   Camine-spital pentru adulti                                         294
   Camine pentru copii minori cu deficiente si centre de primire minori313
   Cantine de ajutor social                                            215
   Activitate sportiva
   a) activitatea sportiva de performanta:
-----------------------------------------------------------------------------
     Natura actiunilor                      La cantine       La restaurant
                                         (exclusiv regia)   (inclusiv regia)
-----------------------------------------------------------------------------
   - competitii sportive interne           pana la 1.225     pana la 1.830
   - cantonamente, semicantonamente si
     tabere                                pana la 1.360     pana la 2.040
   - competitii sportive internationale,
     inclusiv mesele oficiale              pana la 1.625     pana la 2.450
-----------------------------------------------------------------------------
                                                                   - lei/zi -
   b) Alte actiuni sportive, altele decat cele de performanta:
   - competitii sportive interne                                       670
   - cantonamente, semicantonamente si tabere                          710
   - competitii sportive internationale                                880
    *) In cazul alimentatiei naturale, de alimentatia nou-nascutului poate beneficia mama copilului.

    ANEXA 2

                       CUANTUMUL
burselor de scolarizare si de merit ce se atribuie elevilor si studentilor
                                                                  - lei/zi -
   1. Invatamant preuniversitar
   a) Burse de scolarizare                                              8210
   b) Burse de merit                                                    2460
   c) Burse pentru elevii din Republica Moldova                        10830
   2. Invatamant universitar
   a) Burse de studii categoria I                                      12160
   b) Burse de studii categoria a II-a                                 10520
   c) Burse de studii categoria a III-a                                 8870
   d) Burse de merit                                                    3280
   e) Burse pentru studentii din Republica Moldova:
   - burse de studii                                                   13140
   - burse pentru studii postuniversitare, specializare sau doctorat   16420
   f) Burse pentru studentii straini, bursieri ai statului roman:
   - burse pentru studenti                                             13140
   - burse pentru studii postuniversitare                              16420

    ANEXA 3

                         PLAFOANE
in raport de care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite
                                                                     - lei -
-----------------------------------------------------------------------------
   Plafoane prevazute prin                        Plafoane indexate
   Hotararea Guvernului nr. 360/1991              de la 1 septembrie 1992
-----------------------------------------------------------------------------
   pana la 12.000                                           pana la 44.700
   12.001  20.000                                           44.701  64.700
   peste   20.000                                           peste   64.700


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 773/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 773 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 773/1992
Hotărârea 500 1992
cu privire la indexarea si compensarea pensiilor de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R. si a altor venituri ale populatiei, cu incepere de la 1 septembrie 1992
Hotărârea 277 1992
privind unele masuri pentru corelarea pensiilor cu salariile si corectarea raporturilor intre unele categorii de pensii de asigurari sociale de stat, militare si I.O.V.R.
Hotărârea 219 1992
cu privire la indexarea si compensarea pensiilor de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R. si a altor venituri ale populatiei, cu incepere de la 1 mai 1992
Hotărârea 150 1992
cu privire la corectarea coeficientului de indexare a pensiilor de asigurari sociale de stat, militare si I.O.V.R. si a altor venituri ale populatiei, cu incepere de la 1 martie 1992
Hotărârea 20 1992
cu privire la indexarea unor venituri ale populatiei la 1 ianuarie 1992
Hotărârea 780 1991
cu privire la indexarea salariilor, pensiilor de asigurari sociale de stat, militare si I.O.V.R. si alte masuri de protectie sociala, pentru perioada noiembrie - decembrie 1991
Hotărârea 579 1991
cu privire la indexarea salariilor, pensiilor de asigurari sociale de stat, militare si I.O.V.R. si alte masuri de protectie sociala
Hotărârea 526 1991
privind majorarea pensiilor de asigurari sociale de stat, militare si I.O.V.R.
Legea 49 1991
privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi
Hotărârea 360 1991
privind organizarea activitatii creselor si gradinitelor si stabilirea contributiei parintilor la intretinerea copiilor din aceste unitati
Hotărârea 219 1991
privind indexarea si compensarea salariilor si pensiilor de asigurari sociale de stat, militare si I.O.V.R. si alte masuri de protectie sociala
Legea 42 1990
pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, celor care au fost retinuti in perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participarii la actiunile revolutiei, precum si celor care au participat direct, in perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989
Decretul-lege 118 1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945
Decretul-lege 70 1990
privind modificarea si completarea unor reglementari referitoare la pensii, asigurari sociale si ocrotiri sociale
Legea 23 1969
privind executarea pedepselor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu