E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 9 din actul Hotărârea 773 1992 in legatura cu Hotărârea 500 1992
Articolul 9 din actul Hotărârea 773 1992 in legatura cu Hotărârea 277 1992
Articolul 9 din actul Hotărârea 773 1992 in legatura cu Hotărârea 219 1992
Articolul 9 din actul Hotărârea 773 1992 in legatura cu Hotărârea 150 1992
Articolul 9 din actul Hotărârea 773 1992 in legatura cu Hotărârea 20 1992
Articolul 9 din actul Hotărârea 773 1992 in legatura cu Hotărârea 780 1991
Articolul 9 din actul Hotărârea 773 1992 in legatura cu Hotărârea 579 1991
Articolul 9 din actul Hotărârea 773 1992 in legatura cu Hotărârea 526 1991
Articolul 1 din actul Hotărârea 773 1992 in legatura cu Legea 49 1991
Articolul 9 din actul Hotărârea 773 1992 modifica Hotărârea 360 1991
Articolul 9 din actul Hotărârea 773 1992 in legatura cu Hotărârea 219 1991
Articolul 1 din actul Hotărârea 773 1992 in legatura cu Legea 42 1990
Articolul 1 din actul Hotărârea 773 1992 in legatura cu Decretul-lege 118 1990
Articolul 1 din actul Hotărârea 773 1992 in legatura cu Decretul-lege 70 1990
Articolul 1 din actul Hotărârea 773 1992 in legatura cu articolul 14 din actul Legea 23 1969
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 773 din 27 noiembrie 1992

cu privire la indexarea pensiilor de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R.,  ale agricultorilor si a altor venituri ale populatiei, cu incepere de la 1 noiembrie 1992

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 310 din 28 noiembrie 1992


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Ca urmare a cresterii preturilor si tarifelor la marfurile si serviciile de consum, cu incepere de la 1 noiembrie 1992 se indexeaza cu 25 la suta pensiile pentru munca depusa si limita de varsta si pensiile pentru pierderea capacitatii de munca, in cuantumuri de pana la 10.500 lei lunar, si pensiile de urmas in cuantumuri de pana la 7.500 lei lunar, din sistemul asigurarilor sociale de stat, inclusiv pensiile din sistemul Bisericii Ortodoxe Romane si cele ale artistilor plastici, care au fost integrate in acest sistem, militare, I.O.V.R. si cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificarile ulterioare.
    (2) Cu aceeasi data se indexeaza cu 21 la suta urmatoarele venituri: a) pensiile pentru munca depusa si limita de varsta si pensiile pentru pierderea capacitatii de munca, in cuantumuri de peste 10.500 lei lunar, si pensiile de urmas in cuantumuri de peste 7.500 lei lunar, din sistemul asigurarilor de stat, inclusiv pensiile din sistemul Bisericii Ortodoxe Romane si cele ale artistilor plastici, care au fost integrate in acest sistem, militare, I.O.V.R. si cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificarile ulterioare;
    b) pensiile agricultorilor;
    c) pensiile suplimentare din sistemul asigurarilor sociale de stat;
    d) indemnizatiile de ingrijire acordate pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate;
    e) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislatiei de pensii;
    f) suma lunara acordata mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificarile ulterioare;
    g) indemnizatiile si sporurile ce se acorda invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi in temeiul Legii nr. 49/1991;
    h) ajutoarele banesti trimestriale care se acorda potrivit Decretului-lege nr. 70/1990;
    i) ajutoarele pentru sotiile militarilor in termen;
    j) ajutoarele ocazionale care se acorda potrivit H.C.M. nr. 454/1957;
    k) alocatiile de intretinere pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati potrivit legii unor familii ori persoane;
    l) ajutoarele banesti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969;
    m) indemnizatia lunara pentru fiecare an de detentie, internare, domiciliu obligatoriu sau stramutare, acordata pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu completarile ulterioare.
    Art. 2
    Se indexeaza cu 17,7 la suta ajutorul de somaj si alocatia de sprijin pentru persoanele aflate in plata la 1 noiembrie 1992.
    Art. 3
    Alocatia de stat pentru copii se majoreaza cu 215 lei pentru fiecare copil.
    Art. 4
    Ajutorul ce se acorda potrivit legii in cazul decesului salariatului sau pensionarului de asigurari sociale de stat, militare si I.O.V.R. se stabileste la 14.500 lei, iar in cazul decesului unui membru din aceste familii, ori unei persoane dependente social, la 12.000 lei.
    Art. 5
    Alocatiile de hrana pentru consumurile colective din unitatile sociale de stat se indexeaza in limita cresterii prognozate a preturilor la produsele alimentare si sunt prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 6
    Cuantumurile burselor pentru elevi si studenti, rezultate in urma indexarii, potrivit prezentei hotarari, sunt cele prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 7
    Protectia sociala, in ceea ce priveste medicamentele utilizate in tratamentul ambulatoriu si alte materiale sanitare stabilite de Ministerul Sanatatii, impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor, se asigura, conform reglementarilor in vigoare, din fondul special pentru sanatate.
    Art. 8
    Drepturile cuvenite persoanelor, care la data indexarii sau in continuare, se afla in incapacitate temporara de munca, in concediu de maternitate, concediu pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la un an sau in alte situatii in care drepturile se stabilesc, conform legii, in functie de salariul de baza, se vor determina in continuare in raport cu noul cuantum al salariului de baza.
    Art. 9
    (1) Sumele rezultate in urma indexarii se includ de la 1 noiembrie 1992 in drepturile la care se refera, obtinindu-se astfel noile cuantumuri ale acestora.
    (2) Sumele reprezentand rezultatele indexarii se suporta din aceleasi fonduri ca si drepturile la care se aplica.
    (3) Sumele rezultate in urma indexarii, conform prezentei hotarari, cele reprezentand indexarea si compensarea prevazute de hotararile Guvernului nr. 219/1991, 579/1991, 780/1991, 20/1992, 150/1992, 219/1992 si 500/1992, precum si sumele obtinute ca urmare a majorarii pensiilor conform hotararilor Guvernului nr. 526/1991 si 277/1992 nu se includ in calculul veniturilor in functie de care se acorda sau se stabilesc chiriile pentru locuinte din fondul de stat, alocatiile de stat pentru copii, contributiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate in institutii de asistenta sociala, ajutoarele banesti trimestriale si ocazionale, reducerile care se acorda salariatilor si pensionarilor pentru procurarea de proteze si produse ortopedice.
    (4) Plafoanele reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 360/1991, in raport de care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite, sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (5) Costul mesei calde si indemnizatia de hrana ce se acorda, potrivit reglementarilor in vigoare, salariatilor din unele regii autonome si societati comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de productie, vor fi majorate in limita a 35,9 la suta, reprezentand cresterea prognozata a preturilor produselor alimentare.
    Art. 10
    Se recomanda societatilor cu capital majoritar privat, precum si organizatiilor cooperatiste si obstesti, sistemelor de asigurari sociale - altele decat cel de stat - sa aplice masurile de protectie sociala prevazute de prezenta hotarare.


              PRIM-MINISTRU
             NICOLAE VACAROIU

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul muncii si
                         protectiei sociale,
                         Dan Mircea Popescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul finantelor,
                         Florin Georgescu

    ANEXA 1

                  ALOCATIA ZILNICA DE HRANA
pentru consumul colectiv in unitatile sociale de stat
                                                                   - lei/zi -
   Invatamant
   Copii in gradinite cu program prelungit                             215
   Copii in gradinite cu program saptamanal                            240
   Copii in case de copii prescolari si gradinite speciale             294
   Elevi si tineri din casele de copii                                 262
   Elevi si tineri din unitatile de ocrotire si invatamant special
   pentru deficienti recuperabili si partial recuperabili, din centrele
   de calificare sau recalificare a deficientilor si invalizilor       313
   Elevi din scolile speciale de reeducare                             215
   Elevi din invatamantul primar si gimnazial                          215
   Elevi din licee                                                     219
   Elevi din scolile profesionale                                      226
   Elevi din scolile complementare si de meserii                       215
   Elevi din scolile postliceale                                       231
   Studenti                                                            262
   Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din scolile speciale        313
   Concursuri profesionale si cultural-artistice ale elevilor si
   studentilor la fazele judetene, zonale si finale, participantilor
   la olimpiadele internationale                                       262
   Copii in tabere, colonii si excursii                                262
   Copii in tabere internationale                                      313
   Sanatate
   Bolnavi adulti internati in unitati sanitare                        313
   Bolnavi internati in stationare de zi                               157
   Copii nou-nascuti prematuri, in maternitati, sectii sau
   compartimente*)                                                      50
   Copii 0-3 ani internati in unitati sanitare                         157
   Copii 3-16 ani internati in unitati sanitare                        262
   Copii in crese cu program zilnic                                    157
   Copii in crese cu program saptamanal                                240
   Copii in leagane de copii                                           240
   Bolnavi arsi, internati in unitati sanitare                         413
   Bolnavi in leprozerii                                               525
   Insotitori ai bolnavilor internati in unitati sanitare              313
   Alocatia pentru o ratie de 0,500 litri lapte la bucatariile de lapte 22
   Donatori de sange                                                   529
   Bolnavi straini internati la Institutul National de Gerontologie
   si Geriatrie                                                      1.052
   Asistenta sociala
   Camine de batrani si pensionari                                     240
   Camine-spital pentru adulti                                         294
   Camine pentru copii minori cu deficiente si centre de primire minori313
   Cantine de ajutor social                                            215
   Activitate sportiva
   a) activitatea sportiva de performanta:
-----------------------------------------------------------------------------
     Natura actiunilor                      La cantine       La restaurant
                                         (exclusiv regia)   (inclusiv regia)
-----------------------------------------------------------------------------
   - competitii sportive interne           pana la 1.225     pana la 1.830
   - cantonamente, semicantonamente si
     tabere                                pana la 1.360     pana la 2.040
   - competitii sportive internationale,
     inclusiv mesele oficiale              pana la 1.625     pana la 2.450
-----------------------------------------------------------------------------
                                                                   - lei/zi -
   b) Alte actiuni sportive, altele decat cele de performanta:
   - competitii sportive interne                                       670
   - cantonamente, semicantonamente si tabere                          710
   - competitii sportive internationale                                880
    *) In cazul alimentatiei naturale, de alimentatia nou-nascutului poate beneficia mama copilului.

    ANEXA 2

                       CUANTUMUL
burselor de scolarizare si de merit ce se atribuie elevilor si studentilor
                                                                  - lei/zi -
   1. Invatamant preuniversitar
   a) Burse de scolarizare                                              8210
   b) Burse de merit                                                    2460
   c) Burse pentru elevii din Republica Moldova                        10830
   2. Invatamant universitar
   a) Burse de studii categoria I                                      12160
   b) Burse de studii categoria a II-a                                 10520
   c) Burse de studii categoria a III-a                                 8870
   d) Burse de merit                                                    3280
   e) Burse pentru studentii din Republica Moldova:
   - burse de studii                                                   13140
   - burse pentru studii postuniversitare, specializare sau doctorat   16420
   f) Burse pentru studentii straini, bursieri ai statului roman:
   - burse pentru studenti                                             13140
   - burse pentru studii postuniversitare                              16420

    ANEXA 3

                         PLAFOANE
in raport de care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite
                                                                     - lei -
-----------------------------------------------------------------------------
   Plafoane prevazute prin                        Plafoane indexate
   Hotararea Guvernului nr. 360/1991              de la 1 septembrie 1992
-----------------------------------------------------------------------------
   pana la 12.000                                           pana la 44.700
   12.001  20.000                                           44.701  64.700
   peste   20.000                                           peste   64.700


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 773/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 773 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 773/1992
Hotărârea 500 1992
cu privire la indexarea si compensarea pensiilor de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R. si a altor venituri ale populatiei, cu incepere de la 1 septembrie 1992
Hotărârea 277 1992
privind unele masuri pentru corelarea pensiilor cu salariile si corectarea raporturilor intre unele categorii de pensii de asigurari sociale de stat, militare si I.O.V.R.
Hotărârea 219 1992
cu privire la indexarea si compensarea pensiilor de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R. si a altor venituri ale populatiei, cu incepere de la 1 mai 1992
Hotărârea 150 1992
cu privire la corectarea coeficientului de indexare a pensiilor de asigurari sociale de stat, militare si I.O.V.R. si a altor venituri ale populatiei, cu incepere de la 1 martie 1992
Hotărârea 20 1992
cu privire la indexarea unor venituri ale populatiei la 1 ianuarie 1992
Hotărârea 780 1991
cu privire la indexarea salariilor, pensiilor de asigurari sociale de stat, militare si I.O.V.R. si alte masuri de protectie sociala, pentru perioada noiembrie - decembrie 1991
Hotărârea 579 1991
cu privire la indexarea salariilor, pensiilor de asigurari sociale de stat, militare si I.O.V.R. si alte masuri de protectie sociala
Hotărârea 526 1991
privind majorarea pensiilor de asigurari sociale de stat, militare si I.O.V.R.
Legea 49 1991
privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi
Hotărârea 360 1991
privind organizarea activitatii creselor si gradinitelor si stabilirea contributiei parintilor la intretinerea copiilor din aceste unitati
Hotărârea 219 1991
privind indexarea si compensarea salariilor si pensiilor de asigurari sociale de stat, militare si I.O.V.R. si alte masuri de protectie sociala
Legea 42 1990
pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, celor care au fost retinuti in perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participarii la actiunile revolutiei, precum si celor care au participat direct, in perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989
Decretul-lege 118 1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945
Decretul-lege 70 1990
privind modificarea si completarea unor reglementari referitoare la pensii, asigurari sociale si ocrotiri sociale
Legea 23 1969
privind executarea pedepselor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu