Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.752 din 27.07.2011

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Ploieşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 550 din 03 august 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Ploieşti, situate în localitatea Berceni, judeţul Prahova, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora.(3) După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor prevăzute la alin. (1), Penitenciarul Ploieşti îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică. Articolul 2Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul justiţiei, Cătălin Marian Predoiu Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor- Penitenciarul Ploieşti care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora
Nr. crt. Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului
0 1 2 3
1. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154296 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Depozit muniţie K2 Suprafaţă construită - 111 m2 Valoare - 17 lei
2. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154297 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Puţ apă X10 Valoare - 40.030 lei
3. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154298 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Puţ apă X11 Valoare - 75 lei
4. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154299 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Pavilion administrativ, corp A Suprafaţă construită - 456 m2 Valoare - 68 lei
0 1 2 3
5. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154300 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Pavilion club B Suprafaţă construită - 545 m2 Valoare - 61 lei
6. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154301 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Pavilion dormitor B1 Suprafaţă construită - 545 m2 Valoare - 61 lei
7. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154302 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Pavilion dormitor B2 Suprafaţă construită - 545 m2 Valoare - 61 lei
8. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154303 Cod de clasificaţie - 8.29.1 Pavilion popotă trupe C Suprafaţă construită - 935 m2 Valoare - 124 lei
9. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154304 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Pavilion baie, depozit E Suprafaţă construită - 420 m2 Valoare - 55 lei
10. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154305 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Pavilion infirmerie, dormitor D Suprafaţă construită - 420 m2 Valoare - 55 lei
11. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154306 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Pavilion corp gardă F Suprafaţă construită - 175 m2 Valoare - 23 lei
12. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154307 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Pavilion popotă cadre G Suprafaţă construită - 345 m2 Valoare - 45 lei
13. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154308 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Depozit H Suprafaţă construită - 97 m2 Valoare - 13 lei
14. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154309 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Depozit H1 Suprafaţă construită - 310 m2 Valoare - 40 lei
15. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154310 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Depozit H2 Suprafaţă construită - 310 m2 Valoare - 40 lei
16. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154311 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Depozit I Suprafaţă construită - 232 m2 Valoare - 35 lei
0 1 2 3
17. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154312 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Atelier J Suprafaţă construită - 278 m2 Valoare - 36 lei
18. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154313 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Atelier J1 Suprafaţă construită - 762 m2 Valoare - 171.146 lei
19. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154314 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Atelier J2 Suprafaţă construită - 2.416 m2 Valoare - 516.480 lei
20. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154316 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Magazie J5 Suprafaţă construită - 83 m2 Valoare - 2 lei
21. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154318 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Depozit de alimente K Suprafaţă construită - 319 m2 Valoare - 41 lei
22. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154319 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Punct control L Suprafaţă construită - 68 m2 Valoare - 14.032 lei
23. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154320 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Pavilion administrativ, corp M Suprafaţă construită - 350 m2 Valoare - 53 lei
24. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154321 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Ateliere, depozit N Suprafaţă construită - 163 m2 Valoare - 21 lei
25. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154322 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Remiză auto Suprafaţă construită - 300 m2 Valoare - 12 lei
26. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154323 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Staţie pompe Suprafaţă construită - 38 m2 Valoare - 75 lei
27. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154324 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Castel apă Suprafaţă construită - 38 m2 Valoare - 5 lei
28. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154325 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Drumuri şi alei asfaltate S - 1.120 m2 Valoare - 10 lei
0 1 2 3
29. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154326 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Drumuri şi alei betonate S - 1.100 m2 Valoare - 11 lei
30. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154327 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Alei plăci prefabricate S - 50 m2 Valoare - 51 lei
31. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154328 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Împrejmuire beton, 410 ml Valoare - 1 leu
32. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154329 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Împrejmuire sârmă, 290 ml Valoare - 3 lei
33. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154330 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Platouri betonate S - 1.800 m2 Valoare - 103 lei
34. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154331 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Reţea alimentare cu apă, 1.298 ml Valoare - 20 lei
35. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154332 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Reţea canalizare, 2.750 ml Valoare - 23 lei
36. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154333 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Reţea energie electrică aeriană, 1.925 ml Valoare - 20 lei
37. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MF 154334 Cod de clasificaţie - 8.29.12 Reţea energie electrică subterană, 500 ml Valoare - 4 leiSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 752/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 752 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu