Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 742 din 9 iulie 2008

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 541 din 17 iulie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 14 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Prin organ fiscal competent se înţelege unităţile teritoriale competente definite la art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

2.  La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal va fi însoţită de dovada plăţii taxei, prevăzută de lege."

3. La articolul 13 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) listele primite de la serviciul/biroul care se ocupă de Registrul contribuabililor, care cuprind persoanele radiate, respectiv decedate, după caz;".

4.  La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Fişele de actualizare se întocmesc în termen de 5 zile de la data primirii documentelor justificative."

5. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA

FAPTELE

care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare

A. Fapte care, potrivit legii, constituie infracţiuni

Codul faptei

Descrierea faptei

Actul normativ care prevede fapta

Actul normativ care prevede sancţiunea

Sancţiunea prevăzută de lege

1.01

Fapta contribuabilului care, cu intenţie, nu reface documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control, deşi acesta putea să o facă

Art. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Art. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei

1.02

Refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente, după ce a fost somată de 3 ori, documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale

Art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă

1.03

Impiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale

Art. 5 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Art. 5 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă

1.04

Reţinerea şi nevarsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă

Art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Inchisoare de la un an la 3 ani sau amendă

1.05

Punerea în circulaţie, fără drept, a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special

Art. 7 alin. (1) din Legea

nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Art. 7 alin. (1) din Legea

nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Inchisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi

1.06

Tipărirea sau punerea în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre, banderole sau formulare tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate

Art. 7 alin. (2) din Legea

nr. 241/2005 pentru prevenirea

şi combaterea evaziunii fiscale

Art. 7 alin. (2) din Legea

nr. 241/2005 pentru prevenirea

şi combaterea evaziunii fiscale

Inchisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi

1.07

Stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat

Art. 8 alin. (1) din Legea

nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Art. 8 alin. (1) din Legea

nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Inchisoare de la 3 ani la 10 ani şi interzicerea unor drepturi

1.08

Asocierea în vederea săvârşirii faptei prevăzute de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Art. 8 alin. (2) din Legea

nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Art. 8 alin. (2) din Legea

nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Inchisoare de la 5 ani la 15 ani şi interzicerea unor drepturi

1.09

Tentativa la infracţiunile prevăzute la pct. 1.07 şi 1.08 din prezenta anexă

Art. 8 alin. (3) din Legea

nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Art. 8 alin. (3) din Legea

nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Se pedepseşte conform legii.

Codul faptei

Descrierea faptei

Actul normativ care prevede fapta

Actul normativ care prevede sancţiunea

Sancţiunea prevăzută de lege

1.10

Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale

Art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Inchisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 2 ani. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 3 ani

1.11

Omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale

Art. 9 alin. (1)lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Inchisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 2 ani. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 3 ani

1.12

Evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale

Art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Inchisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 2 ani. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 3 ani

1.13

Alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat sau de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale

Art. 9 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Inchisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 2 ani. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 3 ani

1.14

Executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale

Art. 9 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Inchisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 2 ani. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 3 ani

1.15

Sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale

Art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Inchisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 2 ani. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 3 ani.

Codul faptei

Descrierea faptei

Actul normativ care prevede fapta

Actul normativ care prevede sancţiunea

Sancţiunea prevăzută de lege

1.16

Substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor sau de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale

Art. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Inchisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 2 ani. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 3 ani.

1.17

Producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă

Art. 2961 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2961 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Inchisoare de la 2 ani la 7 ani

1.18

Achiziţionarea de alcool etilic şi de distilate de la alţi furnizori decât antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sau importatorii autorizaţi de astfel de produse, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2961 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2961 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Inchisoare de la 1 an la 3 ani. După constatarea faptei, organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei şi înaintează actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal.

1.19

Utilizarea alcoolului brut, alcoolului etilic de sinteză şi a alcoolului tehnic ca materie primă pentru fabricarea băuturilor alcoolice de orice fel

Art. 2961 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2961 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

Inchisoare de la 1 an la 3 ani. După constatarea faptei, organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei şi înaintează actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal.

1.20

Achiziţionarea de uleiuri minerale rezultate din prelucrarea ţiţeiului sau a altor materii prime, care provin pe circuitul economic de la alţi furnizori decât antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sau importatorii autorizaţi potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

Art. 2961 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2961 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Inchisoare de la 1 an la 3 ani. După constatarea faptei, organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei şi înaintează actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal.

1.21

Livrarea de uleiuri minerale de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie fără prezentarea de către cumpărător, persoană juridică, a documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturate

Art. 2961 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2961 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Inchisoare de la 2 ani la 7 ani. După constatarea faptei, organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei şi înaintează actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal.

1.22

Comercializarea uleiurilor minerale neaccizabile, rezultate din prelucrarea ţiţeiului sau a altor materii prime, care au punctul de inflamabilitate sub 85° C, altfel decât direct către utilizatorii finali care folosesc aceste produse în scop industrial

Art. 2961 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2961 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Inchisoare de la 1 an la 3 ani. După constatarea faptei, organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei şi înaintează actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal.

1.23

Marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării ori deţinerea în antrepozitul fiscal a produselor marcate în acest fel

Art. 2961 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2961 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Inchisoare de la 2 ani la 7 ani. După constatarea faptei, organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei şi înaintează actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal.

1.24

Impiedicarea sub orice formă a organului de control de a efectua verificări inopinate în antrepozitele fiscale

Art. 2961 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2961 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Inchisoare de la 1 an la 3 ani. După constatarea faptei, organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei şi înaintează actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal.

1.25

Livrarea reziduurilor de uleiuri minerale către alţi clienţi decât antrepozitele fiscale de producţie, autorizate să le colecteze şi să le prelucreze, ori fără viza reprezentantului organului fiscal teritorial aplicată pe documentul de livrare

Art. 2961 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2961 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Inchisoare de la 6 luni la 2 ani

1.26

Achiziţionarea de către antrepozitele fiscale de producţie a reziduurilor de uleiuri minerale de la alţi furnizori decât unităţile care le obţin din exploatare ori fără viza reprezentantului organului fiscal teritorial aplicată pe documentul de livrare

Art. 2961 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 2961 alin. (2) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Inchisoare de la 6 luni la 2 ani. După constatarea faptei, organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei şi înaintează actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal.

Codul faptei

Descrierea faptei

Actul normativ care prevede fapta

Actul normativ care prevede sancţiunea

Sancţiunea prevăzută de lege

1.27

Fapta persoanei care falsifică, sustrage sau distruge evidenţele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia

Art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 143 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare

Inchisoare de la 6 luni la 5 ani

1.28

Fapta persoanei care înfăţişează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului, în alt act sau în situaţia financiară sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârşite în frauda creditorilor

Art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 143 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare

Inchisoare de la 6 luni la 5 ani

1.29

Fapta persoanei care înstrăinează, în frauda creditorilor, în caz de insolvenţă a debitorului, o parte din active

Art. 143 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 143 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare

Inchisoare de la 6 luni la 5 ani

1.30

Fapta persoanei care, cu rea-credinţă, a făcut declaraţii inexacte, în baza cărora s-a operat o înmatriculare ori s-a făcut o menţiune în registrul comerţului

Art. 48 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 48 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă de la 100 lei la 500 lei, dacă, potrivit legii, fapta nu constituie infracţiune mai gravă

1.31

Introducerea în sau scoaterea din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal

Art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

Art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

Inchisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi

1.32

Introducerea în sau scoaterea din ţară, fără drept, de arme, muniţii, materiale explozibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanţe radioactive, substanţe toxice, deşeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase

Art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

Art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

Inchisoare de la 3 ani la 12 ani şi interzicerea unor drepturi, dacă legea penală nu prevede o pedeapsă mai mare

1.33

Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri ori la alte cantităţi de mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă

Art. 272 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

Art. 272 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

Inchisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi

1.34

Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate

Art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

Art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

Inchisoare de la 3 ani la 10 ani şi interzicerea unor drepturi

1.35

Faptele prevăzute la art. 270- 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, săvârşite de una sau mai multe persoane înarmate ori de două sau mai multe persoane împreună

Art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

Art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

Inchisoare de la 5 ani la 15 ani şi interzicerea unor drepturi

1.36

Tentativa la infracţiunile prevăzute la art. 270-274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

Art. 275 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

Art. 275 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

Se pedepseşte conform legii.

1.37

Dacă faptele prevăzute la art. 270- 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României sunt săvârşite de angajaţi sau reprezentanţi ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operaţiuni de import-export ori în folosul acestor persoane juridice

Art. 276 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

Art. 276 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

Se poate aplica şi interzicerea unor drepturi, potrivit art. 64 lit. c) din Codul penal.

1.38

Efectuarea cu ştiinţă de înregistrări inexacte, precum şi omisiunea cu ştiinţă a înregistrărilor în contabilitate, având drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum şi a elementelor de activ şi de pasiv ce se reflectă în bilanţ

Art. 43 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 43 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Se pedepseşte conform legii.

1.39

Schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei

Art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare

Inchisoare de la 3 ani la 12 ani

1.40

Ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni

Art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare

Inchisoare de la 3 ani la 12 ani

1.41

Dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni

Art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare

Inchisoare de la 3 ani la 12 ani

Codul faptei

Descrierea faptei

Actul normativ care prevede fapta

Actul normativ care prevede sancţiunea

Sancţiunea prevăzută de lege

1.42

Tentativa la infracţiunile prevăzute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 23 alin. (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 23 alin. (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare

Se pedepseşte conform legii.

1.43

Desfăşurarea fără licenţă a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc

Art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, aprobată cu modificări prin Legea nr. 166/1999, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 9 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, aprobată cu modificări prin Legea nr. 166/1999, cu modificările şi completările ulterioare

Inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau amendă. Bunurile şi valorile care au servit la săvârşirea sau care rezultă din exercitarea activităţilor ilicite prevăzute la acest punct se confiscă.

1.44

Reţinerea de către angajator de la salariaţi a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj şi nevirarea acestora în termen de 15 zile în conturile stabilite potrivit reglementărilor în vigoare

Art. 112 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 112 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

Se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu amendă.

1.45

Fapta persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri sau nevirarea la fond a contribuţiei reţinute de la asiguraţi

Art. 303 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare

Codul penal

Se pedepseşte conform legii.

1.46

Completarea declaraţiei prevăzute la art. 215 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, cu date nereale, având ca efect denaturarea evidenţelor privind asiguraţii, stadiul de cotizare sau contribuţiile fată de fond

Art. 304 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare

Codul penal

Se pedepseşte conform legii.

1.47

Fapta persoanei care utilizează sumele destinate asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale în alte scopuri decât cele prevăzute de lege

Art. 122 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 122 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare

Inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă

1.48

Alte fapte săvârşite în domeniul financiar, vamal şi care privesc disciplina financiară, sancţionate potrivit legislaţiei penale

Se pedepsesc conform normelor în vigoare.

B. Fapte care, potrivit legii, constituie contravenţii

2.01

Nerespectarea de către bănci a obligaţiilor privind furnizarea informaţiilor şi a obligaţiilor de decontare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 219 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, şi amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice

2.02

Nerespectarea obligaţiilor ce-i revin terţului poprit, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 219 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, şi amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice

2.03

Refuzul debitorului supus executării silite de a preda bunurile organului de executare spre a fi sechestrate sau de a le pune la dispoziţie acestuia pentru a fi identificate şi evaluate

Art. 219 alin. (1) lit. m) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, şi amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice

2.04

Deţinerea de produse accizabile în afara regimului suspensiv, care nu au fost introduse în sistemul de accizare conform titlului VII din Codul fiscal

Art. 220 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 220 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi confiscarea produselor, iar în situaţia în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare

2.05

Neanunţarea autorităţii fiscale competente, în termenul legal, despre modificările aduse datelor iniţiale avute în vedere la eliberarea autorizaţiei

Art. 220 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 220 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei

2.06

Deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII din Codul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false

Art. 220 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 220 alin. (2) lit. a) şi c) din Ordonanţa Guvernului 'nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi:

- confiscarea produselor, iar în situaţia în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare;

- oprirea activităţii de comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1-3 luni, în cazul comercianţilor în sistem angro sau cu amănuntul.

2.07

Nerespectarea programului de lucru al antrepozitului fiscal, aşa cum a fost aprobat de autoritatea fiscală competentă

Art. 220 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 220 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului 'nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi:

- oprirea activităţii de producţie a produselor accizabile prin sigilarea instalaţiei, în cazul producătorilor;

- suspendarea autorizaţiei de antrepozit fiscal de către autoritatea fiscală competentă, la propunerea organului de control.

Codul faptei

Descrierea faptei

Actul normativ care prevede fapta

Actul normativ care prevede sancţiunea

Sancţiunea prevăzută de lege

2.08

Practicarea, de către producători sau de către importatori, de preţuri de vânzare mai mici decât costurile ocazionate de producerea sau importul produselor accizabile vândute, la care se adaugă acciza şi taxa pe valoarea adăugată

Art. 220 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 220 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei

2.09

Neînscrierea distinctă în facturi a valorii accizelor sau a impozitului la ţiţeiul şi gazele naturale din producţia internă, în cazurile prevăzute la titlul VII din Codul fiscal

Art. 220 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 220 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei

2.10

Neutilizarea documentelor fiscale prevăzute de titlul VII din Codul fiscal

Art. 220 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 220 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei

2.11

Neefectuarea, prin unităţi bancare, a decontărilor între furnizori şi cumpărători, ca persoane juridice, de produse accizabile

Art. 220 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 220 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei

2.12

Amplasarea mijloacelor de măsurare a producţiei şi a concentraţiei de alcool şi distilate în alte locuri decât cele prevăzute expres în titlul VIII din Codul fiscal sau deteriorarea sigiliilor aplicate de către supraveghetorul fiscal si nesesizarea organului fiscal în cazul deteriorării lor

Art. 220 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 220 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului 'nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi:

- oprirea activităţii de producţie a produselor accizabile prin sigilarea instalaţiei, în cazul producătorilor;

- suspendarea autorizaţiei de antrepozit fiscal de către autoritatea fiscală competentă, la propunerea organului de control.

2.13

Nesolicitarea desemnării supraveghetorului fiscal în vederea desigilării cisternelor sau recipientelor în care se transportă alcoolul şi distilatele în vrac

Art. 220 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 220 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei

2.14

Transportul de produse accizabile care nu sunt însoţite de documentul administrativ de însoţire a mărfii - DAI - prevăzut la titlul VII din Codul fiscal sau pentru care documentul este completat cu date incorecte ori incomplete referitoare la cantitate, cod NC sau mijlocul de transport, precum şi transportul de produse accizabile efectuat prin cisterne    ori    recipiente    care    nu    poartă    sigiliile supraveghetorului fiscal ori au sigilii deteriorate

Art. 220 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 220 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. '92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,    cu    modificările    şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi:

-   confiscarea produselor, iar în situaţia în care acestea au fost vândute,     confiscarea     sumelor rezultate din această vânzare;

-         confiscarea        cisternelor, recipientelor şi  a  mijloacelor de transport   utilizate   în   transportul produselor accizabile.

2.15

Fabricarea de alcool sanitar de către alte persoane decât antrepozitarii autorizaţi pentru producţie de alcool etilic

Art. 220 alin. (1) lit. I) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 220 alin. (2) lit. a) şi d) din Ordonanţa Guvernului 'nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi:

- confiscarea produselor, iar în situaţia în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare;

- oprirea activităţii de producţie a produselor accizabile prin sigilarea instalaţiei, în cazul producătorilor.

2.16

Comercializarea în vrac, pe piaţa internă, a alcoolului sanitar

Art. 220 alin. (1) lit. m) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 220 alin. (2) lit. a) şi c) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi:

- confiscarea produselor, iar în situaţia în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare;

- oprirea activităţii de comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1-3 luni, în cazul comercianţilor în sistem angro sau cu amănuntul;

- suspendarea autorizaţiei de antrepozit fiscal de către autoritatea fiscală competentă, la propunerea organului de control.

2.17

Circulaţia şi comercializarea în vrac a alcoolului etilic rafinat şi a distilatelor în alte scopuri decât cele expres prevăzute în titlul VIII din Codul fiscal

Art. 220 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 220 alin. (2) lit. a) şi d) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi:

- confiscarea produselor, iar în situaţia în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare;

- oprirea activităţii de producţie a produselor accizabile prin sigilarea instalaţiei în cazul producătorilor;

- suspendarea autorizaţiei de antrepozit fiscal de către autoritatea fiscală competentă, la propunerea organului de control.

2.18

Neevidenţierea corectă în registrul special a cantităţilor de alcool şi distilate importate în vrac

Art. 220 alin. (1) lit. o) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 220 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei

2.19

Neevidenţierea la organele fiscale teritoriale a situaţiilor privind modul de valorificare a alcoolului şi distilatelor

Art. 220 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 220 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei

Codul faptei

Descrierea faptei

Actul normativ care prevede fapta

Actul normativ care prevede sancţiunea

Sancţiunea prevăzută de lege

2.20

Nesolicitarea organului fiscal teritorial în vederea desigilării instalaţiilor de fabricaţie, precum şi neevidenţierea în registrul destinat acestui scop a informaţiilor privind capacităţile reale de distilare, data şi ora sigilării şi desigilării cazanelor sau a celorlalte instalaţii de fabricaţie a ţuicii şi a rachiurilor de fructe

Art. 220 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 220 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei

2.21

Comercializarea, la preţuri mai mari decât preţurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate, a produselor pentru care s-au stabilit astfel de preţuri

Art. 220 alin. (1) lit. r) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 220 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei

2.22

Comercializarea produselor ce nu se regăsesc în listele cuprinzând preţurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate de către operatorii economici producători şi importatori

Art. 220 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 220 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei

2.23

Refuzul operatorilor economici producători de ţigarete de a prelua şi de a distruge, în condiţiile prevăzute de lege, cantităţile de produse de tutun confiscate

Art. 220 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 220 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei

2.24

Folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum şi amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantităţi de alcool sau distilate necontorizate

Art. 220 alin. (1) lit. t) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 220 alin. (2)si (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi suspendarea autorizaţiei de antrepozit fiscal de către autoritatea fiscală competentă, la propunerea organului de control

2.25

Comercializarea în vrac si utilizarea ca materie primă, pentru fabricarea băuturilor alcoolice, a alcoolului etilic şi a distilatelor cu concentraţia alcoolică sub 96,0% în volum

Art. 220 alin. (1) lit. t) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 220 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei

2.26

Desfăşurarea activităţilor de distribuire şi comercializare angro a băuturilor alcoolice şi a produselor din tutun fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 220 alin. (1) lit. u) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 220 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi oprirea activităţii de comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1-3 luni, în cazul comercianţilor în sistem angro sau cu amănuntul

2.27

Comercializarea, prin pompele staţiilor de distribuţie, a altor uleiuri minerale decât cele din categoria gazelor petroliere lichefiate, benzinelor şi motorinelor auto, precum şi a petrolului lampant, care corespund standardelor naţionale de calitate

Art. 220 alin. (1) lit. v) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 220 alin. (2) lit. a) si c) din Ordonanţa Guvernului 'nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi:

- confiscarea produselor, iar în situaţia în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare;

- oprirea activităţii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1-3 luni, în cazul comercianţilor în sistem angro sau cu amănuntul.

2.28

Funcţionarea instalaţiilor de producere alcool etilic şi de distilate, fără program aprobat

Art. 220 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 220 alin. (2) lit. a) şi d) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi:

-   confiscarea produselor, iar în situaţia în care acestea au fost vândute,     confiscarea     sumelor rezultate din această vânzare;

-  oprirea activităţii de producţie a produselor accizabile prin sigilarea instalaţiei, în cazul producătorilor;

-    suspendarea   autorizaţiei   de antrepozit fiscal de către autoritatea fiscală competentă, la propunerea organului de control.

2.29

Comercializarea produselor accizabile într-un antrepozit fiscal în perioada în care autorizaţia a fost suspendată, revocată sau anulată, fără acordul autorităţii fiscale competente pentru valorificarea stocurilor de produse, acordat în condiţiile prevăzute de lege, precum şi nerespectarea prevederilor art. 178 alin. (3) din Codul fiscal

Art. 220 alin. (1) lit. y) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 220 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi confiscarea produselor, iar în situaţia în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare

2.30

Netransmiterea în termenul legal a documentului administrativ de însoţire a mărfii către autoritatea fiscală competentă, la momentul expedierii produselor accizabile în regim suspensiv

Art. 220 alin. (21) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 220 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei

2.31

Primirea produselor accizabile fără prezentarea documentului administrativ de însoţire a mărfii la destinaţie, cu excepţia cazului în care prin lege se prevede altfel

Art. 220 alin. (21) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 220 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind' Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei

2.32

Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate

Art. 41 pct. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 42 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 742/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 742 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu