Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.729 din 26.08.2014

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 655 din 05 septembrie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, situate în oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 6, judeţul Timiş, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora.(3) După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor prevăzute la alin. (1), Penitenciarul Timişoara îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică. Articolul 2Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul justiţiei, Robert Marius Cazanciuc Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu p. Ministrul delegat pentru buget, Daniela Pescaru, secretar de stat
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE a construcţiilor aflate în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

Nr. crt. Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului
0 1 2 3
1 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107397 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Dormitor, P - 361 mp Valoare - 62.185 lei
2 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107398 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Dormitor, P - 303 mp Valoare - 54.869 lei
3 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107407 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie, P - 494 mp Valoare - 23.242 lei
0 1 2 3
4 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107420 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Dormitor, P+1 - 548 mp Valoare - 156.684 lei
5 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107422 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Baie+spălătorie, P - 443 mp Valoare - 62.093 lei
6 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107423 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Infirmerie, P - 470 mp Valoare - 70.131 lei
7 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107424 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Corp gardă, P - 178 mp Valoare - 42.167 lei
8 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107457 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Popotă cadre, P - 344 mp Valoare - 39.594 lei
9 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107459 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie, P - 234 mp Valoare - 38.263 lei
10 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107461 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Remiză, P - 493 mp Valoare - 100.067 lei
11 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107462 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Remiză, P - 302 mp Valoare - 70.599 lei
12 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107463 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Sală specialitate, P - 300 mp Valoare - 54.796 lei
13 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107464 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Sală specialitate, P - 301 mp Valoare - 58.117 lei
14 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107465 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Sală specialitate, P - 302 mp Valoare - 58.117 lei
15 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107466 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Centrală termică, P - 463 mp Valoare - 58.441 lei
16 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107467 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie, P - 98 mp Valoare - 18.973 lei
17 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107468 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Sală clasă, P - 312 mp Valoare - 56.556 lei
18 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107469 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Sală clasă, P - 312 mp Valoare - 56.556 lei
0 1 2 3
19 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107470 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Dormitor, P - 301 mp Valoare - 47.330 lei
20 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107471 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Dormitor, P - 361 mp Valoare - 47.330 lei
21 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107472 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie, P - 97 mp Valoare - 15.969 lei
22 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107474 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Atelier RML, P - 301 mp Valoare - 74.283 lei
23 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107475 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Depozit echipament, P - 487 mp Valoare - 41.847 lei
24 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107478 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Remiză auto, P - 765 mp Valoare - 183.353 lei
25 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107479 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Remiză auto, P - 768 mp Valoare - 183.353 lei
26 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107480 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Remiză auto, P - 489 mp Valoare - 100.067 lei
27 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107481 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Remiză auto, P - 489 mp Valoare - 100.067 lei
28 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107482 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Remiză auto, P - 489 mp Valoare - 100.067 lei
29 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107525 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Bazin antrenament, P - 201 mp Valoare - 52.697 lei
30 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154391 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Foişor, Suprafaţă - 17 mp Valoare - 868 lei
31 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154392 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Panou central PSI, Suprafaţă - 27,20 mp Valoare - 1.483 lei
32 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154394 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Staţie pompe spălare, Suprafaţă - 50,76 mp Valoare - 10.385 lei
0 1 2 3
33 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154398 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Staţie carburanţi, Suprafaţă - 29,90 mp Valoare - 1.656 lei
34 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154399 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Bordei, Suprafaţă - 189 mp Valoare - 25.176 lei
35 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154400 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Bordei, Suprafaţă - 71 mp Valoare - 7.886 lei
36 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154401 Cod de clasificaţie - 8.25.02 WC exterior, Suprafaţă - 74 mp Valoare - 2.951 lei
37 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154402 Cod de clasificaţie - 8.25.02 WC exterior, Suprafaţă - 73 mp Valoare - 2.921 lei
38 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154403 Cod de clasificaţie - 8.25.02 WC exterior, Suprafaţă - 135,78 mp Valoare - 5.602 lei
39 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154405 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Depozit carburanţi, Suprafaţă - 50,75 mp Valoare - 2.811 lei
40 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154407 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Cocină, Suprafaţă - 241,29 mp Valoare - 12.893 lei
41 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154408 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Cameră gazare, Suprafaţă - 20,08 mp Valoare - 2.117 lei
42 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154409 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Cameră troliu, Suprafaţă - 3,23 mp Valoare - 677 lei
43 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154410 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Cameră troliu, Suprafaţă - 3,23 mp Valoare - 677 lei
44 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154411 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Cameră troliu, Suprafaţă - 3,23 mp Valoare - 677 lei
0 1 2 3
45 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154412 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Foişor, Suprafaţă - 8,18 mp Valoare - 1.229 lei
46 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154413 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Punct control termic, Suprafaţă - 11,45 mp Valoare - 1.275 lei
47 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154414 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Rampă reparaţii, Suprafaţă - 55,80 mp Valoare - 1.378 lei
48 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154415 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Solar, Suprafaţă - 89 mp Valoare - 866 lei
49 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154416 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Şopron centrală termică, Suprafaţă - 572 mp Valoare - 18.174 lei
50 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154417 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Foişor tancodrom, Suprafaţă - 12 mp Valoare - 902 lei
51 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154421 Cod de clasificaţie - 8.25.02 WC exterior, Suprafaţă - 7 mp Valoare - 289 lei
52 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154422 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Cămin, Suprafaţă - 9 mp Valoare - 416 lei
53 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154423 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Cămin, Suprafaţă - 9 mp Valoare - 416 lei
54 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154424 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Cămin, Suprafaţă - 9 mp Valoare - 416 lei
55 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154425 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Cămin, Suprafaţă - 11 mp Valoare - 416 lei
56 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154426 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Cămin, Suprafaţă - 6 mp Valoare - 208 lei
0 1 2 3
57 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154427 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Cămin, Suprafaţă - 3 mp Valoare - 125 lei
58 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154428 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Cămin, Suprafaţă - 3 mp Valoare - 83 lei
59 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154429 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Cămin, Suprafaţă -3 mp Valoare - 83 lei
60 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154430 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Foişor, P+1 - 12 mp Valoare - 1.353 lei
61 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154431 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Foişor, P+1 - 99 mp Valoare - 2.761 lei
62 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154432 Cod de clasificaţie - 8.25.02 WC exterior, P - 4 mp Valoare - 328 lei
63 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154433 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Punct comandă, P+1 - 24 mp Valoare - 8.784 lei
64 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107530 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Corp gardă, P - 87 mp Valoare - 10.483 lei
65 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107531 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie muniţii, P - 131 mp Valoare - 10.949 lei
66 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107532 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie muniţii, P - 131 mp Valoare - 10.949 lei
67 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107533 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie muniţii, P - 131 mp Valoare - 10.949 lei
68 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107534 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie muniţii, P - 131 mp Valoare - 10.949 lei
69 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107535 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie muniţii, P - 131 mp Valoare - 10.949 lei
70 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107536 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie muniţii, P - 130 mp Valoare - 10.866 lei
0 1 2 3
71 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107537 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie muniţii, P - 130 mp Valoare – 10.866 lei
72 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107538 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie muniţii, P - 60 mp Valoare - 5.015 lei
73 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107539 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie muniţii, P - 59 mp Valoare - 4.931 lei
74 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107540 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie muniţii, P - 59 mp Valoare - 4.931 lei
75 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107541 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Bordei exploziv, P - 39 mp Valoare - 3.260 lei
76 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107542 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie muniţie, P - 58 mp Valoare - 4.848 lei
77 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107543 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie muniţie, P - 56 mp Valoare - 4.681 lei
78 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154418 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Bazin incendiu, Suprafaţă - 12 mp Valoare – 4.525 lei
79 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 158900 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie I, P - 19 mp Valoare - 3.004 lei
80 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 158901 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie K, P - 8 mp Valoare - 539 lei
81 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 158902 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie G2, P - 12 mp Valoare - 1.897 lei
82 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 158903 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Depozit carburanţi, P - 155 mp Valoare - 8.586 lei


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 729/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 729 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu