Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.729 din 26.08.2014

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 655 din 05 septembrie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, situate în oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 6, judeţul Timiş, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora.(3) După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor prevăzute la alin. (1), Penitenciarul Timişoara îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică. Articolul 2Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul justiţiei, Robert Marius Cazanciuc Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu p. Ministrul delegat pentru buget, Daniela Pescaru, secretar de stat
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE a construcţiilor aflate în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

Nr. crt. Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului
0 1 2 3
1 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107397 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Dormitor, P - 361 mp Valoare - 62.185 lei
2 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107398 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Dormitor, P - 303 mp Valoare - 54.869 lei
3 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107407 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie, P - 494 mp Valoare - 23.242 lei
0 1 2 3
4 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107420 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Dormitor, P+1 - 548 mp Valoare - 156.684 lei
5 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107422 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Baie+spălătorie, P - 443 mp Valoare - 62.093 lei
6 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107423 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Infirmerie, P - 470 mp Valoare - 70.131 lei
7 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107424 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Corp gardă, P - 178 mp Valoare - 42.167 lei
8 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107457 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Popotă cadre, P - 344 mp Valoare - 39.594 lei
9 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107459 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie, P - 234 mp Valoare - 38.263 lei
10 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107461 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Remiză, P - 493 mp Valoare - 100.067 lei
11 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107462 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Remiză, P - 302 mp Valoare - 70.599 lei
12 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107463 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Sală specialitate, P - 300 mp Valoare - 54.796 lei
13 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107464 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Sală specialitate, P - 301 mp Valoare - 58.117 lei
14 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107465 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Sală specialitate, P - 302 mp Valoare - 58.117 lei
15 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107466 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Centrală termică, P - 463 mp Valoare - 58.441 lei
16 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107467 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie, P - 98 mp Valoare - 18.973 lei
17 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107468 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Sală clasă, P - 312 mp Valoare - 56.556 lei
18 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107469 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Sală clasă, P - 312 mp Valoare - 56.556 lei
0 1 2 3
19 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107470 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Dormitor, P - 301 mp Valoare - 47.330 lei
20 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107471 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Dormitor, P - 361 mp Valoare - 47.330 lei
21 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107472 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie, P - 97 mp Valoare - 15.969 lei
22 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107474 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Atelier RML, P - 301 mp Valoare - 74.283 lei
23 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107475 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Depozit echipament, P - 487 mp Valoare - 41.847 lei
24 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107478 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Remiză auto, P - 765 mp Valoare - 183.353 lei
25 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107479 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Remiză auto, P - 768 mp Valoare - 183.353 lei
26 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107480 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Remiză auto, P - 489 mp Valoare - 100.067 lei
27 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107481 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Remiză auto, P - 489 mp Valoare - 100.067 lei
28 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107482 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Remiză auto, P - 489 mp Valoare - 100.067 lei
29 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107525 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Bazin antrenament, P - 201 mp Valoare - 52.697 lei
30 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154391 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Foişor, Suprafaţă - 17 mp Valoare - 868 lei
31 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154392 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Panou central PSI, Suprafaţă - 27,20 mp Valoare - 1.483 lei
32 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154394 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Staţie pompe spălare, Suprafaţă - 50,76 mp Valoare - 10.385 lei
0 1 2 3
33 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154398 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Staţie carburanţi, Suprafaţă - 29,90 mp Valoare - 1.656 lei
34 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154399 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Bordei, Suprafaţă - 189 mp Valoare - 25.176 lei
35 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154400 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Bordei, Suprafaţă - 71 mp Valoare - 7.886 lei
36 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154401 Cod de clasificaţie - 8.25.02 WC exterior, Suprafaţă - 74 mp Valoare - 2.951 lei
37 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154402 Cod de clasificaţie - 8.25.02 WC exterior, Suprafaţă - 73 mp Valoare - 2.921 lei
38 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154403 Cod de clasificaţie - 8.25.02 WC exterior, Suprafaţă - 135,78 mp Valoare - 5.602 lei
39 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154405 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Depozit carburanţi, Suprafaţă - 50,75 mp Valoare - 2.811 lei
40 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154407 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Cocină, Suprafaţă - 241,29 mp Valoare - 12.893 lei
41 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154408 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Cameră gazare, Suprafaţă - 20,08 mp Valoare - 2.117 lei
42 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154409 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Cameră troliu, Suprafaţă - 3,23 mp Valoare - 677 lei
43 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154410 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Cameră troliu, Suprafaţă - 3,23 mp Valoare - 677 lei
44 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154411 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Cameră troliu, Suprafaţă - 3,23 mp Valoare - 677 lei
0 1 2 3
45 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154412 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Foişor, Suprafaţă - 8,18 mp Valoare - 1.229 lei
46 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154413 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Punct control termic, Suprafaţă - 11,45 mp Valoare - 1.275 lei
47 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154414 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Rampă reparaţii, Suprafaţă - 55,80 mp Valoare - 1.378 lei
48 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154415 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Solar, Suprafaţă - 89 mp Valoare - 866 lei
49 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154416 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Şopron centrală termică, Suprafaţă - 572 mp Valoare - 18.174 lei
50 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154417 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Foişor tancodrom, Suprafaţă - 12 mp Valoare - 902 lei
51 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154421 Cod de clasificaţie - 8.25.02 WC exterior, Suprafaţă - 7 mp Valoare - 289 lei
52 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154422 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Cămin, Suprafaţă - 9 mp Valoare - 416 lei
53 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154423 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Cămin, Suprafaţă - 9 mp Valoare - 416 lei
54 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154424 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Cămin, Suprafaţă - 9 mp Valoare - 416 lei
55 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154425 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Cămin, Suprafaţă - 11 mp Valoare - 416 lei
56 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154426 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Cămin, Suprafaţă - 6 mp Valoare - 208 lei
0 1 2 3
57 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154427 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Cămin, Suprafaţă - 3 mp Valoare - 125 lei
58 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154428 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Cămin, Suprafaţă - 3 mp Valoare - 83 lei
59 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154429 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Cămin, Suprafaţă -3 mp Valoare - 83 lei
60 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154430 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Foişor, P+1 - 12 mp Valoare - 1.353 lei
61 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154431 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Foişor, P+1 - 99 mp Valoare - 2.761 lei
62 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154432 Cod de clasificaţie - 8.25.02 WC exterior, P - 4 mp Valoare - 328 lei
63 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154433 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Punct comandă, P+1 - 24 mp Valoare - 8.784 lei
64 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107530 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Corp gardă, P - 87 mp Valoare - 10.483 lei
65 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107531 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie muniţii, P - 131 mp Valoare - 10.949 lei
66 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107532 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie muniţii, P - 131 mp Valoare - 10.949 lei
67 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107533 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie muniţii, P - 131 mp Valoare - 10.949 lei
68 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107534 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie muniţii, P - 131 mp Valoare - 10.949 lei
69 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107535 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie muniţii, P - 131 mp Valoare - 10.949 lei
70 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107536 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie muniţii, P - 130 mp Valoare - 10.866 lei
0 1 2 3
71 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107537 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie muniţii, P - 130 mp Valoare – 10.866 lei
72 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107538 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie muniţii, P - 60 mp Valoare - 5.015 lei
73 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107539 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie muniţii, P - 59 mp Valoare - 4.931 lei
74 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107540 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie muniţii, P - 59 mp Valoare - 4.931 lei
75 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107541 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Bordei exploziv, P - 39 mp Valoare - 3.260 lei
76 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107542 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie muniţie, P - 58 mp Valoare - 4.848 lei
77 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 107543 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie muniţie, P - 56 mp Valoare - 4.681 lei
78 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 154418 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Bazin incendiu, Suprafaţă - 12 mp Valoare – 4.525 lei
79 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 158900 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie I, P - 19 mp Valoare - 3.004 lei
80 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 158901 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie K, P - 8 mp Valoare - 539 lei
81 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 158902 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie G2, P - 12 mp Valoare - 1.897 lei
82 Oraşul Buziaş, judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6 Penitenciarul Timişoara CUI 4269126 Nr. MF 158903 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Depozit carburanţi, P - 155 mp Valoare - 8.586 lei


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 729/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 729 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu