Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 729 din 4 iulie 2007

privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 616/1997 pentru aprobarea Normelor privind nivelul de constituire si conditiile de utilizare a fondului destinat stimularii personalului din aparatul propriu al Administratiei Nationale a Rezervelor Materiale si din unitatile teritoriale subordonate acesteia, in activitatea de improspatare si valorificare a stocurilor devenite disponibile

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 497 din 25 iulie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 616/1997 pentru aprobarea Normelor privind nivelul de constituire şi condiţiile de utilizare a fondului destinat stimulării personalului din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale şi din unităţile teritoriale subordonate acesteia, în activitatea de împrospătare şi valorificare a stocurilor devenite disponibile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 14 octombrie 1997, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind nivelul de constituire şi condiţiile de utilizare a fondului destinat stimulării personalului din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Statşi din unităţile teritoriale subordonate acesteia"

2.   Articolul unic se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Articol unic. - Se aprobă Normele privind nivelul de constituire şi condiţiile de utilizare a fondului destinat stimulării personalului din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi din unităţile teritoriale subordonate acesteia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

3.  Titlul normelor se modifică şi va avea următorul cuprins:

„NORME

privind nivelul de constituire şi condiţiile de utilizare a fondului destinat stimulării personalului din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi din unităţile teritoriale subordonate acesteia"

4.  După alineatul (1) al articolului 1 se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:

„(2) Nivelul fondului pentru stimularea personalului din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelorde Stat şi din unităţile teritoriale subordonate acesteia se constituie şi prin reţinerea unei cote de 15% din sumele încasate de unităţile teritoriale subordonate şi virate la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, după data de 14 decembrie 2006, care reprezintă majorări de întârziere.

(3) Cota de 15% pentru constituirea fondului de stimulente pentru personalul din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi din unităţile teritoriale subordonate acesteia se reţine din sumele încasate în cadrul activităţii finanţate din venituri proprii, cu titlu de majorări de întârziere pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale pentru produsele scoase din rezerva de stat în condiţiile legii şi, respectiv, ca urmare a reîntregirii cu întârziere a stocurilordiminuate sub orice formă fără aprobare legală.

(4) Reţinerea cotei de 15% pentru produsele scoase sub formă de împrumut sau în cadrul programului de împrospătare se va face din sumele încasate cu titlu de majorări de întârziere rămase după reîntregirea stocurilor."

5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. -Aprobarea stimulentelor individuale se face de către preşedinteleAdministraţiei Naţionale a Rezervelorde Stat, pentru:

- directorul general, directorii de direcţii şi membrii Comisiei de negociere din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat;

- celelalte categorii de personal din aparatul propriu şi din unităţile teritoriale subordonate, la propunerea directorului general şi a directorilor de direcţii din Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, după caz."

6. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

„Art. 91. - (1) Stimulentele acordate personalului din Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi din unităţile teritoriale subordonate acesteia nu fac parte din salariul de bază, nu se asigură din fondul de salarii, iar asupra lor instituţia nu calculează contribuţia de asigurări sociale de stat, contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi contribuţia de asigurări de şomaj, contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, contribuţia la fondul de garantare a creanţelor salariale.

(2)  Stimulentele aprobate sunt supuse impozitării, potrivit legii, iar asupra lor se calculează contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajat.

(3)  Sumele datorate de operatorii economici, reprezentând majorări de întârziere pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale pentru produsele scoase din rezerva de stat în condiţiile legii şi, respectiv, ca urmare a reîntregirii cu întârziere a stocurilor diminuate sub orice formă fără aprobare, se calculează şi se încasează de unităţile teritoriale din subordinea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, pe bază de factură, în contul de disponibil al activităţii finanţate din venituri proprii deschis la Trezoreria Statului.

(4)  Unităţile teritoriale subordonate, în termen de 48 de ore de la încasarea sumelor în extrasul de cont, virează cu ordin de plată sumele încasate în contul de disponibil al activităţii finanţate din venituri proprii al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat deschis la Trezoreria Statului.

(5) Lunar, până la data de 10 a lunii următoare, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat întocmeşte situaţia sumelor încasate de la unităţile teritoriale subordonate, prin aplicarea cotei de 15% potrivit anexei la prezentele norme, iarfondul de stimulare astfel constituit se virează în contul de disponibil din fonduri cu destinaţie specială deschis la Trezoreria Statului."

7. Normele se completează cu o anexă, care are cuprinsul prevăzutîn anexa la prezenta hotărâre.

8. In cuprinsul hotărârii, denumirea „Administraţia Naţională a Rezervelor Materiale" se înlocuieşte cu denumirea „Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat", iar denumirea „secretar de stat" se înlocuieşte cu denumirea „preşedinte".

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 616/1997 pentru aprobarea Normelor privind nivelul de constituire şi condiţiile de utilizare a fondului destinat stimulării personalului din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale şi din unităţile teritoriale subordonate acesteia, în activitatea de împrospătare şi valorificare a stocurilor devenite disponibile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 14 octombrie 1997, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelorşi reformei administrative,

Cristian David

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelorde Stat,

Dezsi Iosif Zoltan

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA (Anexă la norme)

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT

SITUAŢIA

sumelor încasate de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat din cota de 15% din cele încasate în cadrul activităţii finanţate din venituri proprii, reprezentând majorări sau penalităţi de întârziere

pe luna.......................................

Nr. crt.

Unitatea teritorială

Nr. şi data

facturii

întocmite

de unitate

Produsul livrat din rezerva de stat

Nr. şi data

contractului

economic

Felul operaţiunii

(împrospătare,

valorificare,

împrumut,

diminuare etc.)

Suma calculată în factură

Suma încasată de unitate

din factură

Suma rămasă de încasat

din factură

Nr. şi data

ordinului de plată cu care s-a

virat suma

la ANRS

Data

înregistrării

în extrasul de cont a sumei

virate de UT

Suma încasată

în

extrasul

de cont

Suma rezultată din

aplicarea

cotei de

15%*)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 = col. 12x15%

Aprob

Ordonator de credite,

Intocmit

..............................

Vizat

Control financiar preventiv

Verificat

...............................

*) Coloana 13 se completează de Administraţia Naţională a Rezervelorde Stat.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 729/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 729 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 729/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu