Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 725 din 17 iunie 2009

pentru modificarea si completarea anexei nr. 21 la Hotararea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 485 din 14 iulie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Anexa nr. 21 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dragomireşti-Vale" la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 şi 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

a) Se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 124, coloana 2 „Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: „Internat Băieţi Grup Şcolar «Vintilă Brătianu» Dragomireşti-Vale", coloana 3 „Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: „Au = 2050 mp", coloana 4 „Anul dobândirii sau al dării în folosinţă" va avea următorul cuprins: „1975" şi coloana 5 „Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: „825.582 lei";

- la poziţia nr. 143, coloana 2 „Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: „teren aferent Grup Şcolar Agricol Dragomireşti-Vale, curţi, construcţii", coloana 3 „Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: „38.968 mp" şi coloana 5 „Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: „1.572.708 lei".

b) Se abrogă poziţiile nr. 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 107,108,109,110,111,126,146,147,154,155,156,157,158, 159,160,161,162 ambele, şi 164-176;

c) După poziţia nr. 176 se introduc 18 noi poziţii, poziţiile nr. 177-194, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

ANEXĂ

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dragomireşti-Vale, judeţul Ilfov

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică

0

1

2

3

4

5

6

177

1.6.2.

Teren aferent staţie de epurare ape uzate

1.492 mp

N - Tarlaua 64

S - Râul Dâmboviţa

E - Tarlaua 64

V-DC 143

2003

2901

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 1 din 22.01.2003

178

1.9.4.

Staţie reglare - măsurare gaze naturale

600 mp

Tarlaua 63

Parcela 1/1

N - Teren agricol

S -Apeduct Apa Nova

E - Teren agricol

V -Teren agricol

2003

145.176

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

179

1.6.2.

Clădire vestiar pentru sportivi

125 mp

Sat Dragomireşti-Deal

Str. Republicii nr. 94 E

2005

79002

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

180

1.6.4.

Sediul administrativ al Consiliului Local Dragomireşti-Vale a fost clădire şcoală veche şi internat pavilion 2 Grup Şcolar Agricol Dragomireşti-Vale

S+P+3E Ac = 425 mp Ad = 1751,04 mp

1948

9268

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

0

1

2

3

4

5

6

181

1.3.7.1.

Drum pietruit Str. 1 Decembrie 1918 a) Ds 107

1,424 km x 7 m cu piatră + 2 x 2,5 m trotuar

1945

258.576

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

b) Ds 106

0,170 km x 7 m cu piatră, fără trotuar

1945

32.304

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

182

1.3.7.1

Drum pietruit Intr. 1 Decembrie 1918 a) Ds 11

0,176 km x 7 m cu piatră, fără trotuar

1945

30.459

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

b)Ds 8

0,068 km x 13mcu piatră, fără trotuar

1945

12.374

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

183

1.3.7.1

Drum pietruit Str. Libertăţii a) Ds 1114

0,630 km x 7 m cu piatră

1945

1.113.237

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

b) Ds 1115

0,224 km x 7 m cu piatră

1945

40.330

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

c) Ds 981

0,181 km x 7 m cu piatră + 2 x 2,5 m trotuar

1945

32.103

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

184

1.3.7.1

Drum pietruit Str. Păcii a) Ds 297

0,278 km x 7 m cu piatră

1992

48.417

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

b) Ds 238

0,180 km x 7 m cu piatră + 2 x 2,5 m trotuar

1992

31.410

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

185

1.3.7.1

Drum pietruit Str. Crizantemelor a) Ds 473

0,271 km x 7 m cu piatră

1945

47.589

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

b) Ds 573

0,232 km x 7 m cu piatră + 2 x 2,5 m cu trotuar

1945

29.506

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

186

1.3.7.1

Drum pietruit Intr. Crizantemelor a)Ds471

0,116 km x 7m cu piatră + 2 x 2,5 m cu trotuar

1945

19.981

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

b) Ds 572

0,208 km x 7 m cu piatră, fără trotuar

1945

30.459

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

187

1.3.7.1

Drum pietruit Intr. Republicii a) Ds 472

0,229 x 7 m cu piatră + 2 x 2,5 m cu trotuar

1945

39.092

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

b) Ds 949

0,319 km x 7 m cu piatră + 1,66 m trotuar

1945

55.043

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

c) Ds 453

0,271 km x 7 m cu piatră + 1,3 m trotuar

1945

46.991

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

d) Ds 1482

0,1002 km x 17,70 m, inclusiv trotuar cu piatră

1945

17.609

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

e) Ds 780

0,141 km x 6,5 m, fără trotuar

1945

27.128

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

188

1.3.7.1

Drum de pământ De 64/2

0,253 km x 6 m

N - De 64/1

S - Râul Dâmboviţa

2003

9.697

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 1 din 22.01.2003

189

1.6.2.

Teren aferent sediu administrativ Consiliul Local al Comunei Dragomireşti-Vale, judeţul Ilfov

1723 mp

N - Ds 423

S-DC 143

E - Grup Şcolar „Vintilă

Brătianu"

V - Grup Şcolar „Vintilă

Brătianu"

2005

69.540

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

0

1

2

3

4

5

6

190

1.6.2.

Clădire Sala polivalentă (sala sport), Grup Şcolar „Vintilă Brătianu" Dragomireşti-Vale

Av = 468 mp

1975

402.095

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

191

1.3.7.2

DC 143

0,660 km x 7 m - asfalt 0,0660 km x 3 m - trotuar comuna Săbăreni, judeţul Giurgiu, intrarea satul Zurbaua

1992

202.375

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 12 din 5.03.2008

192

1.6.2.

Teren agricol parcele 421,452,453, 454,455, 456,457,458-T13

Sp = 12.342 mp

N - Ds 429

S - intravilan Dragomireşti- Vale

V - Ce 451; Grupul Şcolar „Vintilă Brătianu"

E - intravilan

Dragomireşti-Vale

2009

2.468.400

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 4 din 26.02.2009

193

1.6.2.

Teren agricol parcela 525-T13

V-Dan Vasile

S - Grupul Şcolar „Vintilă Brătianu"

E - internat fete

N - intravilan

Dragomireşti-Vale

2009

233.400

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 4 din 26.02.2009

194

1.3.7.1.

Drum de pământ   DS 429

0,150 km x 4m

N - intravilan

Dragomireşti-Vale

S - Grupul Şcolar „Vintilă Brătianu"

E - teren sport

V -păşune

2009

5.497

Domeniul public al comunei Dragomireşti-Vale, conform HCL nr. 4 din 26.02.2009


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 725/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 725 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu