E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Articolul 1 din actul Hotărârea 705 1998 modificat de articolul 11 din actul Hotărârea 979 2000
Articolul 3 din actul Hotărârea 705 1998 abrogat de articolul 11 din actul Hotărârea 979 2000
Articolul 4 din actul Hotărârea 705 1998 abrogat de articolul 11 din actul Hotărârea 979 2000
Articolul 5 din actul Hotărârea 705 1998 abrogat de articolul 11 din actul Hotărârea 979 2000
Articolul 6 din actul Hotărârea 705 1998 abrogat de articolul 11 din actul Hotărârea 979 2000
Articolul 7 din actul Hotărârea 705 1998 abrogat de articolul 11 din actul Hotărârea 979 2000
Articolul 8 din actul Hotărârea 705 1998 modificat de articolul 11 din actul Hotărârea 979 2000
Articolul 9 din actul Hotărârea 705 1998 abrogat de articolul 11 din actul Hotărârea 979 2000
Articolul 10 din actul Hotărârea 705 1998 modificat de articolul 11 din actul Hotărârea 979 2000
Articolul 11 din actul Hotărârea 705 1998 abrogat de articolul 11 din actul Hotărârea 979 2000
Articolul 15 din actul Hotărârea 705 1998 abrogat de articolul 11 din actul Hotărârea 979 2000
Articolul 16 din actul Hotărârea 705 1998 abrogat de articolul 11 din actul Hotărârea 979 2000
Articolul 17 din actul Hotărârea 705 1998 modificat de articolul 11 din actul Hotărârea 979 2000
Articolul 18 din actul Hotărârea 705 1998 modificat de articolul 11 din actul Hotărârea 979 2000
Articolul 19 din actul Hotărârea 705 1998 abrogat de articolul 11 din actul Hotărârea 979 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 705 1998 abrogat de articolul 11 din actul Hotărârea 979 2000
Articolul 2 din actul Hotărârea 705 1998 abrogat de articolul 11 din actul Hotărârea 979 2000
Hotărârea 705 1998 in legatura cu OUG 45 1998
Hotărârea 705 1998 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 740 1998
Hotărârea 705 1998 in legatura cu Legea 192 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 705 din 15 octombrie 1998

privind infiintarea Societatii Nationale "Romarm" - S.A., a Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Marsa" - S.A. si a Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Ramnicu Valcea" - S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome pentru Productia de Tehnica Militara - RATMIL

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 401 din 22 octombrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza:
    a) Societatea Nationala "Romarm" - S.A., societate comerciala pe actiuni, cu sediul in municipiul Bucuresti, Pasajul Victoriei nr. 48 - 50, sectorul 1;
    b) Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Marsa" - S.A., cu sediul in satul Marsa, comuna Avrig, judetul Sibiu; si
    c) Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Ramnicu Valcea" - S.A., cu sediul in municipiul Ramnicu Valcea, Platforma Industriala Cazanesti nr. 1, judetul Valcea, prin reorganizarea Regiei Autonome pentru Productia de Tehnica Militara - RATMIL care se desfiinteaza.
    Art. 2
    (1) Societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 sunt persoane juridice romane, care se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutele proprii, prevazute in anexele nr. 1, 3 si 4.
    (2) Capitalul social al societatilor comerciale este detinut in intregime de statul roman, in calitate de actionat unic, reprezentat de Ministerul Industriei si Comertului.
    Art. 3
    Capitalul social al Societatii Nationale "Romarm" - S.A., inclusiv cel al sucursalelor sale, este de 360.590.200 mii lei, integral varsat.
    Art. 4
    (1) Societatea Nationala "Romarm" - S.A. are ca obiect principal de activitate productia militara si productia industriala civila, efectuarea de operatiuni de marketing, comercializarea de produse pentru aparare si industriale de uz civil, import-export, prestarea de servicii specializate, orice alte operatiuni, in legatura directa sau conexa cu domeniul sau de activitate, care sa-i asigure sustinerea si dezvoltarea activitatii de baza, precum si activitati in domeniul financiar si bancar, potrivit legii.
    (2) Societatea Nationala "Romarm" - S.A. va realiza activitatile prevazute in obiectul sau de activitate, in tara si in strainatate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 5
    (1) Societatea Nationala "Romarm" - S.A. participa in numele statului, ca actionar unic, la capitalul social al urmatoarelor societati comerciale, acestea constituind filialele sale cu personalitate juridica:
    a) Filiala - Societatea Comerciala "Tohan" - S.A., cu sediul in orasul Zarnesti, Aleea Uzinei nr. 1, judetul Brasov;
    b) Filiala - Societatea Comerciala "Carfil" - S.A., cu sediul in municipiul Brasov, Str. Zizinului nr. 119, judetul Brasov;
    c) Filiala - Societatea Comerciala "Cugir" - S.A., cu sediul in orasul Cugir, str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, judetul Alba;
    d) Filiala - Societatea Comerciala "Plopeni" - S.A., cu sediul in orasul Plopeni, Str. Republicii nr. 1, judetul Prahova;
    e) Filiala - Societatea Comerciala "Moreni" - S.A., cu sediul in orasul Moreni, str. Teis nr. 16, judetul Dambovita.
    (2) Relatiile dintre Societatea Nationala "Romarm" - S.A. si filialele sale sunt stabilite prin statutele-anexa la prezenta hotarare.
    (3) Filialele si sucursalele sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (4) Filialele sunt organizate ca societati comerciale pe actiuni, persoane juridice romane, in cadrul carora se pot organiza sedii secundare cu statut de sucursala, si vor incheia bilant contabil conform legislatiei in vigoare, care va fi predat Societatii Nationale "Romarm" - S.A. pentru intocmirea bilantului contabil al acesteia.
    (5) Sucursalele nu au personalitate juridica si vor efectua operatiuni contabile pana la nivelul balantei de verificare, in conditiile Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare.
    Art. 6
    Filialele Societatii Nationale "Romarm" - S.A., prevazute la art. 5 alin. (1), se organizeaza si functioneaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare si statutelor cuprinse in anexele nr. 1.1 - 1.5 la prezenta hotarare.
    Art. 7
    Capitalul social initial al filialelor Societatii Nationale "Romarm" - S.A., la data infiintarii, prevazut in anexa, este repartizat astfel:
    a) 116.422.200 mii lei, pentru Filiala - Societatea Comerciala "Tohan" - S.A.;
    b) 52.710.600 mii lei, pentru Filiala - Societatea Comerciala "Carfil" - S.A.;
    c) 181.000.200 mii lei, pentru Filiala - Societatea Comerciala "Cugir" - S.A.;
    d) 107.265.100 mii lei, pentru Filiala - Societatea Comerciala "Plopeni" - S.A.;
    e) 26.450.400 mii lei, pentru Filiala - Societatea Comerciala "Moreni" - S.A.
    Art. 8
    (1) Capitalul social al Societatii Nationale "Romarm" - S.A., al Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Marsa" - S.A., al Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Ramnicu Valcea" - S.A. si al filialelor se constituie prin preluarea, pe baza de protocol incheiat in termen de 60 de zile, de parti din activul si pasivul Regiei Autonome pentru Productia de Tehnica Militara - RATMIL, care se desfiinteaza, pe baza balantei de verificare contabila la data de 30 iunie 1998.
    (2) Societatea Nationala "Romarm" - S.A. si cele doua societati comerciale "Uzina Mecanica Marsa" - S.A. si "Uzina Mecanica Ramnicu Valcea" - S.A. pot participa cu aport social, in conditiile legii, la constituirea de societati comerciale cu obiect de activitate similar, impreuna cu persoane fizice si/sau juridice, romane si/sau straine.
    (3) Bunurile proprietate publica a statului, aflate in patrimoniul Regiei Autonome pentru Productia de Tehnica Militara - RATMIL, se atribuie, in conditiile legii, Societatii Nationale "Romarm" - S.A. si nu se includ in capitalul social al acesteia, ele urmand regimul juridic prevazut la art. 135 alin. (3) si (5) din Constitutie.
    Art. 9
    (1) Societatea Nationala "Romarm" - S.A. se afla sub autoritatea Ministerului Industriei si Comertului.
    (2) Actiunile Societatii Nationale "Romarm" - S.A. sunt detinute in totalitate de catre stat, care isi exercita drepturile si isi indeplineste obligatiile, in calitatea sa de actionar unic, prin Ministerul Industriei si Comertului.
    Art. 10
    (1) Societatea Nationala "Romarm" - S.A. este condusa de adunarea generala a actionarilor, constituita din imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat, si administrata de un consiliu de administratie format din 7 membri.
    (2) Filialele Societatii Nationale "Romarm" - S.A., Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Marsa" - S.A. si Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Ramnicu Valcea" - S.A. sunt conduse fiecare de adunarea generala a actionarilor si sunt administrate de catre un consiliu de administratie alcatuit din 5 membri.
    (3) Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat in adunarea generala a actionarilor si membrii consiliilor de administratie ale Societatii Nationale "Romarm" - S.A., Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Marsa" - S.A., Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Ramnicu Valcea" - S.A. si ale filialelor din componenta sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    (4) Conducerea executiva a Societatii Nationale "Romarm" - S.A. este asigurata de catre un director general, numit prin ordin al ministrului industriei si comertului, care nu este presedinte al consiliului de administratie.
    (5) Atributiile adunarii generale a actionarilor si ale consiliilor de administratie sunt prevazute in statute.
    Art. 11
    Societatea Nationala "Romarm" - S.A. poate face propuneri privind desprinderea filialelor, sucursalelor sau a unor capacitati de productie civila din structura sa.
    Art. 12
    Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Marsa" - S.A. si Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Ramnicu Valcea" - S.A. au ca obiect principal de activitate productia de componente pentru tehnica militara si de produse civile.
    Art. 13
    (1) Capitalul social initial al societatilor comerciale, la data infiintarii, este integral varsat si repartizat astfel:
    a) 35.757.700 mii lei, pentru Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Marsa" - S.A.;
    b) 27.149.700 mii lei, pentru Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Ramnicu Valcea" - S.A.
    (2) Capitalul social al Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Marsa" - S.A. si al Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Ramnicu Valcea" - S.A se constituie prin preluarea de parti din activul si pasivul Regiei Autonome pentru Productia de Tehnica Militara - RATMIL, care se desfiinteaza, conform balantei de verificare contabila la data de 30 iunie 1998.
    Art. 14
    (1) Predarea-preluarea activului si pasivului intre Regia Autonoma pentru Productia de Tehnica Militara - RATMIL, pe de o parte, si fiecare dintre societatile comerciale nou-infiintate, inclusiv filialele, se va face pe baza de protocol, incheiat intre parti in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 preiau toate drepturile si vor fi tinute sa raspunda de toate obligatiile Regiei Autonome pentru Productia de Tehnica Militara - RATMIL, in masura in care, potrivit reglementarilor legale sau contractuale, acestea nu se sting, repartizarea acestora urmand sa se faca pe baza de protocol, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, si se substituie in toate litigiile in curs ale Regiei Autonome pentru Productia de Tehnica Militara - RATMIL.
    Art. 15
    (1) Societatea Nationala "Romarm" - S.A. si filialele sale pot beneficia de alocatii de la bugetul de stat pentru cheltuieli de capital, in conditiile legii.
    (2) Finantarea programelor de investitii si de retehnologizare ale Societatii Nationale "Romarm" - S.A. se asigura din surse proprii, surse atrase, din credite bancare si, in completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Industriei si Comertului.
    (3) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru realizarea programelor de investitii majoreaza capitalul social al Societatii Nationale "Romarm" - S.A. si al filialelor sale.
    Art. 16
    Creditele contractate cu garantie guvernamentala de catre Regia Autonoma pentru Productia de Tehnica Militara - RATMIL de la institutii financiare internationale isi mentin regimul juridic si vor fi rambursate de Societatea Nationala "Romarm" - S.A.
    Art. 17
    Societatea Nationala "Romarm" - S.A. si filialele sale, precum si societatile comerciale nou-infiintate vor negocia noi contracte colective de munca, potrivit legii.
    Art. 18
    Personalul existent in cadrul Regiei Autonome pentru Productia de Tehnica Militara - RATMIL este considerat transferat in interesul serviciului la societatile comerciale si la filialele nou-infiintate.
    Art. 19
    Societatea Nationala "Romarm" - S.A. se poate asocia in conditiile legii, pe baza de contract de asociere, cu alte firme din tara si din strainatate.
    Art. 20
    Anexele nr. 1*), 1.1*), 1.2*), 1.3*), 1.4*), 1.5*), 2*), 3 si 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele se comunica numai institutiilor interesate.

    Art. 21
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 11/1991 privind infiintarea Regiei Autonome pentru Productia de Tehnica Militara - RATMIL, cu modificarile si completarile ulterioare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       p. Ministrul finantelor,
                       Dan Radu Rusanu,
                       secretar de stat

                       Ministrul reformei,
                       presedintele Consiliului
                       pentru Reforma,
                       Ioan Muresan

    ANEXA 3

                                 STATUTUL
Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Marsa" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul si durata Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Marsa" - S.A.

    Art. 1
    Denumirea
    Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Marsa" - S.A.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si in alte acte emanand de la societatea comerciala, denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, de numarul de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Marsa" - S.A., denumita in continuare societatea comerciala, este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni.
    Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    Sediul societatii comerciale este in satul Marsa, comuna Avrig, judetul Sibiu.
    Sediul societatii comerciale poate fi schimbat, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea comerciala poate infiinta, in vederea realizarii obiectului sau de activitate, si alte sucursale, filiale, reprezentante sau agentii, situate in alte localitati din tara si din strainatate.
    Art. 4
    Durata
    Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Societatea comerciala are ca scop asigurarea cu produse de tehnica militara a necesarului de inzestrare a sistemului de aparare si siguranta nationala si a celorlalti clienti externi sau interni, in conditii de eficienta.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    Societatea comerciala are ca obiect de activitate:
    - fabricarea, modernizarea, repararea, comercializarea, cercetarea, proiectarea si service, in tara si in strainatate, a produselor specifice industriei de aparare, autovehicule speciale de transport, subansambluri, echipamente si piese de schimb speciale si de uz general, precum si a acelora ce vor fi asimilate in urma procesului de reconversie a unor capacitati ale productiei de aparare, cu respectarea dispozitiilor legale in domeniu;
    - productia si comercializarea de constructii metalice, de parti componente pentru structuri si de tamplarii metalice;
    - productia de rezervoare, cisterne si containere metalice;
    - fabricarea de recipiente, containere si de alte produse similare din otel;
    - fabricarea ambalajelor din metale usoare;
    - fabricarea articolelor din fire metalice;
    - fabricarea de suruburi, buloane, lanturi si arcuri;
    - fabricarea altor articole din metal;
    - fabricarea lagarelor, angrenajelor si a organelor mecanice de transmisie;
    - fabricarea tractoarelor;
    - fabricarea altor masini si utilaje agricole si forestiere;
    - fabricarea utilajelor pentru metalurgie;
    - fabricarea utilajelor pentru mine, cariere si constructii;
    - fabricarea de utilaje pentru foraj si exploatare de sonde;
    - fabricarea altor masini si utilaje specifice;
    - productia de autovehicule;
    - productia de caroserii, remorci si semiremorci;
    - productia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule;
    - productia altor mijloace de transport;
    - lucrari de instalatii electrice;
    - fabricarea de articole confectionate din textile;
    - inchirierea utilajelor de constructii si de demolare, cu personal de deservire aferent;
    - reparatii de autovehicule, executate in unitati organizate de tip industrial;
    - comert intermediar cu produse diverse;
    - inchirierea altor mijloace de transport terestru;
    - inchirierea masinilor si echipamentelor agricole.

    CAP. 3
    Capitalul social. Actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial al societatii comerciale este evaluat la suma de 35.757.700 mii lei, divizat in 357.577 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 100.000 lei.
    Capitalul social al societatii comerciale cuprinde capitalul social aferent sectorului productiei de aparare, inregistrat legal pentru activitati de interes strategic, conform prevederilor legale in vigoare, precum si capitalul aferent celorlalte activitati din obiectul de activitate (productie civila).
    Capitalul social initial este in intregime subscris si este varsat integral de catre statul roman, in calitate de actionar unic, la data constituirii societatii comerciale.
    Bunurile din patrimoniul societatii comerciale sunt proprietatea statului, cu exceptia celor dobandite cu alt titlu.
    Art. 8
    Actiunile
    Actiunile nominative emise de societatea comerciala vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a doi administratori.
    Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul acesteia.
    Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni ale societatii comerciale fara a se afecta pozitia statului de actionar majoritar.
    Art. 9
    Reducerea sau majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la dividende, conform prevederilor legii si ale prezentului statut.
    Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Actiunile vandute de societatea comerciala vor fi de doua feluri:
    - actiuni ordinare; si
    - actiuni preferentiale fara drept de vot, care au acest caracter pentru actionarii privati pana la hotararea adunarii generale a actionarilor de trecere a unor parti din capitalul social de productie militara in capitalul social de productie civila.
    Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, mai putin capitalul social de productie militara, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul net al societatii comerciale, care i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile nominative sunt unitare si indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale, in integralitatea ei, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara pe termen scurt, mediu si lung;
    b) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale productive;
    c) aleg membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, ii descarca de gestiune si ii revoca;
    d) stabilesc nivelul de indemnizatie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general/managerului si a cenzorilor, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materie;
    e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator;
    f) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor, aproba repartizarea profitului conform legii si iau masuri pentru depunerea bilantului contabil in termenul legal;
    g) hotarasc cu privire la infiintarea sau desfiintarea sediilor secundare (filiale, sucursale), la fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice;
    h) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii comerciale cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    i) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse de acestia;
    j) acorda consiliului de administratie al societatii comerciale dreptul de a desemna si de a stabili mandatul reprezentantilor sai in adunarile generale ale actionarilor fiecarei filiale, proportional cu procentul actiunilor detinute;
    k) hotarasc cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cu privire la cesiunea actiunilor;
    l) hotarasc cu privire la modificarea statutului, precum si cu privire la transformarea formei juridice a societatii comerciale;
    m) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii comerciale, in conformitate cu prevederile legale;
    n) hotarasc cu privire la asociere in conditiile prevazute de lege;
    o) pot delega consiliului de administratie, prin hotarare, exercitiul atributiilor lor privind: mutarea sediului societatii comerciale; schimbarea obiectului de activitate; majorarea capitalului social; reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni; emisiunea de obligatiuni;
    p) hotarasc asupra constituirii comisiei de selectie pentru desemnarea managerului general si valideaza concluziile acesteia, il descarca de activitate si il revoca. Managerul este si presedintele consiliului de administratie;
    r) incheie contractul de management cu managerul desemnat si il renegociaza;
    s) hotarasc cu privire la gajarea, ipotecarea, inchirierea sau privatizarea unor active, conform legislatiei in vigoare;
    t) hotarasc cu privire la vanzarea de active si mijloace fixe din patrimoniul propriu;
    u) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;
    v) incheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administratie.
    Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
    Pana la privatizarea societatii comerciale, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de 3 imputerniciti mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat, astfel: un reprezentant al Societatii Nationale "Romarm" - S.A., un reprezentant al Ministerului Finantelor si un reprezentant al Ministerului Industriei si Comertului. Acestia sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    Pentru activitatea depusa, imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat primesc o indemnizatie, conform legii.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului financiar.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare. Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) discuta, aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa prezentarea raportului consiliului de administratie si a raportului cenzorilor, si repartizeaza profitul realizat;
    b) alege administratorii si cenzorii, in conditiile legii;
    c) fixeaza remuneratia administratorilor si a cenzorilor, cuvenita pentru exercitiul financiar in curs;
    d) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
    e) discuta si aproba organigrama societatii comerciale;
    f) stabileste si aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator.
    Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii comerciale.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
    b) mutarea sediului societatii comerciale;
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea sau reducerea capitalului social;
    e) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii comerciale;
    f) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii;
    i) aprobarea conversiei actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
    Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor, fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la autoritatea care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita.
    Convocarea adunarii generale a actionarilor va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea unde se afla sediul societatii comerciale.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii generale a actionarilor.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
    In convocarea pentru prima adunare generala a actionarilor se vor fixa ziua, ora si locul celei de-a doua adunari generale, atunci cand prima adunare generala nu a fost statutara.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor este valabil constituita si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este valabil intrunita si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor este convocata de catre presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de vicepresedinte.
    Adunarea generala a actionarilor va desemna dintre actionarii prezenti 1 - 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si va numi secretarul care va intocmi procesul-verbal.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru numerotat, sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca sau la personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea administratorilor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea acestora; hotararile nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute mai sus.
    Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor, in limitele legii si ale prezentului act constitutiv, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva.
    Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice a societatii comerciale au dreptul de a se retrage din aceasta si de a obtine contravaloarea actiunilor pe care le detin, conform prevederilor legale.
    Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului si vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 17
    Organizare
    Societatea comerciala este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 administratori, dintre care unul este reprezentant al Ministerului Finantelor si 2 sunt reprezentanti ai Ministerului Industriei si Comertului, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi revocati sau realesi pe aceeasi perioada.
    Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale, cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a cel putin 3 membri si este prezidat de presedinte, iar in absenta acestuia, de vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar al consiliului de administratie.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 3 membri ai consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Ordinea de zi a sedintelor consiliului de administratie este stabilita prin convocare, fiind comunicata membrilor sai cu minimum o saptamana inainte. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte sau, in lipsa acestuia, de vicepresedinte.
    Consiliul de administratie poate delega o parte dintre atributiile sale comitetului de directie si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre un director general/manager, pe baza si in limita imputernicirilor date de consiliul de administratie.
    Consiliul de administratie va putea sa ia decizii si sa exercite orice act care este legat de administrarea societatii comerciale, in interesul acesteia, in limita drepturilor care i se confera prin lege si prin prezentul statut.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile cauzate prin infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situati, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora, pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu acelasi profil cu care sunt in relatii comerciale directe.
    Fiecare membru al consiliului de administratie este obligat sa depuna o garantie, care nu poate fi mai mica decat valoarea a zece actiuni sau decat dublul remuneratiei lunare.
    Administratorii sunt reeligibili.
    Pentru activitatea depusa administratorii primesc o indemnizatie lunara conform legii.
    Pana la numirea managerului, conform prevederilor legale in vigoare, presedintele consiliului de administratie este directorul general.
    Art. 18
    Atributiile consiliului de administratie, comitetului de directie, directorului general/managerului si ale directorilor executivi
    A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba regulamentul de organizare si functionare a societatii comerciale;
    b) raspunde de executia bugetului de venituri si cheltuieli;
    c) stabileste indatoririle si responsabilitatile salariatilor societatii comerciale, pe compartimente;
    d) supune aprobarii adunarii generale a actionarilor structura organizatorica a societatii comerciale;
    e) supune aprobarii adunarii generale a actionarilor contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare pentru imprumuturile bancare curente, creditele comerciale si pentru garantii;
    f) stabileste, pe baza strategiilor proprii, programele anuale referitoare la volumul productiei de aparare;
    g) aproba planul de afaceri;
    h) stabileste programul de cercetare si nivelul fondurilor necesare desfasurarii acestuia;
    i) supune aprobarii adunarii generale a actionarilor planul de perspectiva, pe termen mediu si lung, in domeniul restructurarii si al investitiilor, studiile de strategie, investitiile principale, determinate pe baza unor studii tehnico-economice adecvate;
    j) stabileste strategia de marketing;
    k) supune anual dezbaterii si aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termenul prevazut de lege, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale;
    l) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    m) stabileste mandatul de negociere pentru reprezentantii administratiei la negocierea contractului colectiv de munca; aproba drepturile personalului de conducere;
    n) numeste si revoca directorii executivi ai societatii comerciale, la propunerea directorului general;
    o) raspunde de administrarea eficienta, cu respectarea prevederilor legii, a patrimoniului societatii comerciale;
    p) aproba instrainarea bunurilor mobile si imobile apartinand societatii comerciale, in limitele stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    r) asigura conditiile necesare indeplinirii contractului de management;
    s) supune aprobarii adunarii generale a actionarilor contractele de asociere cu tertii;
    s) deleaga o parte din competentele ce ii revin conform legii comitetului de directie, compus din directorul general/managerul societatii comerciale si directori executivi, care vor asigura impreuna conducerea executiva a societatii comerciale;
    t) numeste si revoca directorii executivi ai societatii comerciale;
    t) aproba garantiile si modul de constituire a acestora pentru directorii executivi ai societatii comerciale si pentru persoanele care au calitatea de gestionar, dupa caz;
    u) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii comerciale pe anul in curs;
    v) convoaca adunarea generala a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
    B. Directorul general/managerul societatii comerciale reprezinta societatea comerciala in raporturile cu tertii si este numit si revocat prin ordin al ministrului industriei si comertului, la propunerea consiliului de administratie.
    Directorul general/managerul are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii comerciale, stabilite de consiliul de administratie;
    b) selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat;
    c) propune suspendarea sau revocarea directorilor executivi ai societatii comerciale;
    d) participa la negocierea contractului colectiv de munca, in limita mandatului dat de catre consiliul de administratie;
    e) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
    f) incheie acte juridice, in numele si pe seama societatii comerciale, in limitele imputernicirilor acordate de catre consiliul de administratie;
    g) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale, pe compartimente;
    h) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    i) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    j) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa;
    k) poate delega, pe baza de mandat, o parte din atributiile sale directorilor executivi.
    C. Comitetul de directie are atributii, competente si raspunderi, stabilite de consiliul de administratie al societatii comerciale.
    Comitetul de directie se intruneste ori de cate ori este necesar, deliberarile si hotararile luate fiind consemnate intr-un registru, care va fi prezentat consiliului de administratie.
    Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    In comitetul de directie votul nu poate fi exercitat prin delegatie.
    D. Directorii executivi ai societatii comerciale sunt numiti de consiliul de administratie si se afla in subordinea directorului general, sunt functionari ai societatii comerciale, executa operatiunile acesteia si sunt raspunzatori de indeplinirea indatoririlor lor in aceleasi conditii ca si administratorii.
    Competentele, atributiile si raspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a societatii comerciale.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 19
    Cenzorii
    Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de 3 cenzori alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    In perioada in care statul este actionar unic sau detine cel putin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi reprezentantul Ministerului Finantelor.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, 3 cenzori supleanti sau experti contabili atestati, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra rezultatelor controlului efectuat;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere asupra propunerilor de modificare a capitalului social sau de modificare a statutului.
    Cenzorii pot convoca adunarea generala a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale), sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea unor dispozitii legale si/sau statutare.
    Atributiile cenzorilor, precum si drepturile si obligatiile acestora se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii pot participa la adunarile generale ordinare sau extraordinare ale actionarilor, precum si la sedintele consiliului de administratie, fara drept de vot.
    Cenzorilor le este interzis sa comunice tertilor date referitoare la operatiunile societatii comerciale, de care au luat cunostinta in exercitarea mandatului lor.
    Cenzorii si cenzorii supleanti sunt alesi pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea cu administratorii sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat cea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societatea comerciala.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de catre adunarea generala a actionarilor.
    Cenzorii sunt obligati sa depuna, in acelasi termen ca si membrii consiliului de administratie, o garantie reprezentand o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.

    CAP. 7
    Activitatea

    Art. 20
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, societatea comerciala utilizeaza sursele de finantare constituite in conformitate cu legea, credite bancare si alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor, necesare desfasurarii activitatii.
    Art. 21
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii comerciale.
    Art. 22
    Personalul
    Personalul este angajat sau concediat de catre directorul general al societatii comerciale, iar conducerea acesteia, de catre consiliul de administratie.
    Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, a impozitului aferent acestora si a cotei de asigurari sociale se face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile salariatilor societatii comerciale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare si prin regulamentul de ordine interioara.
    Salariatii societatii comerciale sunt obligati sa respecte prevederile prezentului statut si ale regulamentului de ordine interioara.
    Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca sau de catre consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.
    Art. 23
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 24
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea comerciala va organiza si va conduce contabilitatea in conformitate cu reglementarile legale, va intocmi anual bilantul contabil, contul de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor, care vor fi comunicate factorilor specializati si nu se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 25
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza, conform hotararilor adunarilor generale ale actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltarii, investitiilor, modernizarii, cercetarii sau altor asemenea fonduri si pentru fondul cuvenit actionarilor pentru plata dividendelor.
    Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face in baza hotararii adunarii generale a actionarilor, proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
    Art. 26
    Registrele
    Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Asocierea

    Art. 27
    Se pot asocia cu societatea comerciala societati comerciale din acelasi sector de activitate sau din alte sectoare, din tara sau din strainatate, pe baza de contracte de asociere, incheiate in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    Art. 28
    Contractele de asociere se aproba de consiliul de administratie al societatii comerciale, sub rezerva confirmarii de catre adunarea generala a actionarilor.
    Art. 29
    Conditiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum si cele de retragere vor fi expres stipulate in contracte, in conditiile legii.

    CAP. 9
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 30
    Modificarea formei juridice
    Societatea comerciala isi va putea schimba forma juridica prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Comertului, care reprezinta interesele capitalului de stat.
    In cazul schimbarii formei juridice a societatii comerciale, se vor indeplini formele legale de inregistrare si publicitate.
    Art. 31
    Dizolvarea
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) falimentul;
    c) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    d) la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele acestora dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu mai este posibila;
    e) in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate;
    f) alte cauze prevazute de lege.
    Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si sa fie publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 32
    Lichidarea
    Dizolvarea societatii comerciale are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    Lichidarea societatii comerciale si repartizarea patrimoniului social se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 33
    Litigiile
    Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.
    Litigiile nascute din raporturile comerciale dintre societatea comerciala si persoane juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 10
    Dispozitii speciale

    Art. 34
    Societatea comerciala pregateste si pastreaza capacitatile de mobilizare, stabilite in conditiile legii, astfel incat sa asigure realizarea sarcinilor, in cantitatile si la termenele prevazute in Planul de mobilizare a economiei nationale.
    Art. 35
    Societatea comerciala creeaza, depoziteaza si pastreaza, pe timp de pace, rezerve de mobilizare in depozitele patrimoniului rezervei, precum si in magazii sau in alte spatii special amenajate din patrimoniul propriu, potrivit legii.

    CAP. 11
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 36
    Activitatile ce constituie monopol de stat vor fi exploatate de societatea comerciala, pe baza de licente, conform legii.
    Art. 37
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si ale Codului comercial.

    ANEXA 4

                                 STATUTUL
Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Ramnicu Valcea" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul si durata Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Ramnicu Valcea" - S.A.

    Art. 1
    Denumirea
    Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Ramnicu Valcea" - S.A.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si in alte acte emanand de la societate, denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, numarul de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Ramnicu Valcea" - S.A., denumita in continuare societatea comerciala, este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni.
    Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    Sediul societatii comerciale este in municipiul Ramnicu Valcea, Platforma Industriala Cazanesti nr. 1, judetul Valcea.
    Sediul societatii comerciale poate fi schimbat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea comerciala poate infiinta, in vederea realizarii obiectului sau de activitate, si alte sucursale, filiale, reprezentante sau agentii, situate in alte localitati din tara si din strainatate.
    Art. 4
    Durata
    Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Societatea comerciala are ca scop asigurarea cu produse de tehnica militara a necesarului de inzestrare a sistemului de aparare si siguranta nationala si a celorlalti clienti externi sau interni, in conditii de eficienta.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    Societatea comerciala are ca obiect de activitate:
    - cercetarea, proiectarea, producerea, modernizarea, repararea si incercarea produselor specifice industriei de aparare;
    - cercetarea, proiectarea, producerea, modernizarea, repararea si incercarea produselor civile, precum si a celor ce vor fi asimilate in urma procesului de reconversie a unor capacitati ale productiei de aparare, cu respectarea dispozitiilor legale in domeniu;
    - producerea de echipamente hidraulice, masini-unelte si accesorii, subansambluri si piese de schimb pentru autovehicule si pentru industria miniera si petroliera, mobilier metalic, ambalaje, constructii metalice, semifabricate forjate;
    - repararea, optimizarea functionarii utilajelor existente, modernizarea acestora, extinderea automatizarii si introducerea de noi tehnologii;
    - fabricarea de materiale hidroizolante pentru constructii, precum si a celor de brichetare a prafului de carbune;
    - elaborarea documentatiei tehnico-economice si a proiectelor privind: dezvoltarea, modernizarea, organizarea si retehnologizarea societatii comerciale;
    - cresterea gradului de protectie a mediului, de securitate a muncii si de protectie impotriva incendiilor si exploziilor;
    - obtinerea de produse zootehnice, agricole in gospodariile-anexe proprii;
    - comercializarea pe piata interna a produselor de tehnica militara si civila, cu respectarea legislatiei in vigoare;
    - exportul de produse si componente din productia de aparare, inclusiv de licente si know-how, linii de fabricatie atat din productia proprie, cat si preluate de la terti, conform legislatiei in vigoare;
    - exportul de produse civile, subansambluri, piese de schimb aferente, inclusiv de licente si know-how, linii de fabricatie atat din productia proprie, cat si preluate de la terti, conform legislatiei in vigoare;
    - importul de materii prime, materiale, subansambluri, modele de referinta, procesare in sistem lohn, licente si know-how, utilaje, instalatii, piese de schimb si linii de fabricatie achizitionate prin leasing, necesare realizarii productiei de aparare si civile;
    - comercializarea produselor industriale si neindustriale, alimentare, agroalimentare atat din productia proprie, cat si preluate de la terti, prin toate formele de comercializare prevazute de lege;
    - achizitionarea din tara de materii prime, materiale, repere si subansambluri, utilaje, instalatii, documentatii tehnice si produse energetice;
    - indeplinirea oricaror acte de comert atat in nume propriu, cat si in calitate de intermediar, agent, comisionar sau consignant, mandatar ori reprezentant;
    - organizarea si participarea la expozitii si targuri interne si internationale, in scopul reclamei, promovarii si comercializarii produselor proprii;
    - detinerea folosirea munitiei si a armamentului in conformitate cu prevederile legale;
    - asigurarea de service in perioada de garantie si de post-garantie, in tara si in strainatate, la produsele de tehnica militara si civile;
    - realizarea de lucrari in domeniul informatic-analiza, proiectare, programe, implementare, exploatare, asistenta tehnica, intretinere si dezvoltare;
    - realizarea lucrarilor de revizii si reparatii a agregatelor pentru terti, precum si asigurarea pieselor de schimb necesare acestei activitati;
    - asigurarea de reparatii, asistenta tehnica de specialitate la instalari, puneri in functiune, pentru toate produsele comercializate de societatea comerciala; service auto-moto, in ateliere proprii sau direct la beneficiari;
    - prestarea de activitati de pregatire si perfectionare a personalului propriu si pentru terti;
    - transportul de persoane pentru angajatii societatii comerciale;
    - transportul de marfuri in tara si in strainatate, cu mijloace proprii sau inchiriate;
    - proiectarea si implementarea sistemelor de asigurare a calitatii, proiectarea si implementarea sistemelor de management al mediului, proiectarea activitatilor de servicii postvanzare sau service pentru produsele sau bunurile industriale de larg consum, audituri de evaluare a sistemului calitatii;
    - colectarea si valorificarea deseurilor si materialelor refolosibile din productia proprie si de la terti;
    - prestarea de servicii de editare, tipografie si copiere;
    - prestarea de servicii de cazare, alimentatie publica, desfasurarea de activitati sportive (tir sportiv), alte activitati, in functie de amenajari, in cantina, in spatiile si asezamintele amenajate, aflate in patrimoniu;
    - executarea, prin echipe specializate, a unor lucrari de hidroizolatii;
    - desfasurarea activitatii de incarcare a recipientelor cu GPL.

    CAP. 3
    Capitalul social. Actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial al societatii comerciale este evaluat la suma de 27.149.700 mii lei, divizat in 271.497 actiuni nominative, in valoare nominala de 100.000 lei fiecare.
    Capitalul social al societatii comerciale cuprinde capitalul social aferent sectorului productiei de aparare, inregistrat legal pentru activitati de interes strategic, conform prevederilor legale in vigoare, precum si capitalul aferent celorlalte activitati din obiectul sau de activitate (productie civila).
    Capitalul social initial este in intregime subscris si este varsat integral de catre statul roman, in calitate de actionar unic, la data constituirii societatii comerciale.
    Bunurile din patrimoniul societatii comerciale sunt proprietatea statului, cu exceptia celor dobandite cu alt titlu.
    Art. 8
    Actiunile
    Actiunile nominative emise de societatea comerciala vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a doi administratori.
    Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul acesteia.
    Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni ale societatii comerciale fara a fi afectata pozitia statului de actionar majoritar.
    Art. 9
    Reducerea sau majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la dividende, conform prevederilor legii si prezentului statut.
    Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Actiunile vandute de societatea comerciala vor fi de doua feluri:
    - actiuni ordinare; si
    - actiuni preferentiale fara drept de vot, care au acest caracter pentru actionarii privati pana la hotararea adunarii generale a actionarilor de trecere a unor parti din capitalul social de productie militara in capitalul social de productie civila.
    Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, mai putin capitalul social de productie militara, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul net al societatii comerciale, care i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile nominative sunt unitare si indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale, in integralitatea ei, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si de restructurare economico-financiara, pe termen scurt, mediu si lung;
    b) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale productive;
    c) aleg membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, ii descarca de gestiune si ii revoca;
    d) stabilesc nivelul de indemnizatie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general/managerului si a cenzorilor, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materie;
    e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator;
    f) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor, aproba repartizarea profitului conform legii si ia masuri pentru depunerea bilantului contabil in termenul legal;
    g) hotarasc cu privire la infiintarea sau desfiintarea sediilor secundare (filiale, sucursale), la fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice;
    h) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii comerciale cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    i) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si modului de recuperare a prejudiciilor produse de acestia;
    j) acorda consiliului de administratie al societatii comerciale dreptul de a desemna si de a stabili mandatul reprezentantilor sai in adunarile generale ale actionarilor fiecarei filiale, proportional cu procentul actiunilor detinute;
    k) hotarasc cu privire la majorarea sau la reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cu privire la cesiunea actiunilor;
    l) hotarasc cu privire la modificarea statutului si la transformarea formei juridice a societatii;
    m) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si la lichidarea societatii comerciale, in conformitate cu prevederile legale;
    n) hotarasc cu privire la asociere in conditiile prevazute de lege;
    o) pot delega consiliului de administratie, prin hotarare, exercitiul atributiilor lor privind: mutarea sediului societatii comerciale; schimbarea obiectului de activitate; majorarea capitalului social; reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni; emisiune de obligatiuni;
    p) hotarasc asupra constituirii comisiei de selectie pentru desemnarea managerului general si valideaza concluziile acesteia, il descarca de activitate si il revoca. Managerul este si presedintele consiliului de administratie;
    r) incheie contractul de management cu managerul desemnat si il renegociaza;
    s) hotarasc cu privire la gajarea, ipotecarea, inchirierea sau la privatizarea unor active, conform legislatiei in vigoare;
    t) hotarasc cu privire la vanzarea de active si mijloace fixe din patrimoniul propriu;
    u) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;
    v) incheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administratie.
    Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
    Pana la privatizarea societatii comerciale, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de 3 imputerniciti mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat, astfel: un reprezentant al Societatii Nationale "Romarm" - S.A., un reprezentant al Ministerului Finantelor si un reprezentant al Ministerului Industriei si Comertului. Acestia sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    Pentru activitatea depusa, imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat primesc o indemnizatie, conform legii.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului financiar.
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) discuta, aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa prezentarea raportului consiliului de administratie si a raportului cenzorilor, si repartizeaza profitul realizat;
    b) alege administratorii si cenzorii, in conditiile legii;
    c) fixeaza remuneratia administratorilor si a cenzorilor, cuvenita pentru exercitiul financiar in curs;
    d) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
    e) discuta si aproba organigrama societatii comerciale;
    f) stabileste si aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator.
    Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii comerciale.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
    b) mutarea sediului societatii comerciale;
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea sau reducerea capitalului social;
    e) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii comerciale;
    f) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii;
    i) aprobarea conversiei actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
    Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor, fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la autoritatea care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita.
    Convocarea adunarii generale a actionarilor va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea unde se afla sediul societatii comerciale.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii generale.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
    In convocarea pentru prima adunare generala a actionarilor se vor fixa ziua, ora si locul celei de-a doua adunari generale, atunci cand prima adunare generala nu a fost statutara.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor este valabil constituita si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este valabil intrunita si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor este convocata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de vicepresedinte.
    Adunarea generala a actionarilor va desemna, dintre actionarii prezenti, 1 - 3 secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si va numi secretarul care va intocmi procesul-verbal.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru numerotat, sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca sau la personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea administratorilor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea acestora; hotararile nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute mai sus.
    Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor, in limitele legii si ale prezentului act constitutiv, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
    Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate la adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice a societatii comerciale au dreptul de a se retrage din aceasta si de a obtine contravaloarea actiunilor pe care le detin, conform prevederilor legale.
    Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului si vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 17
    Organizare
    Societatea comerciala este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 administratori, dintre care unul este reprezentant al Ministerului Finantelor si 2 sunt reprezentanti ai Ministerului Industriei si Comertului, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi revocati sau realesi pe aceeasi perioada.
    Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale, cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a cel putin 3 membri si este prezidat de presedinte, iar in absenta acestuia, de vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar al consiliului de administratie.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 3 membri ai consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Ordinea de zi a sedintelor consiliului de administratie este stabilita prin convocare, fiind comunicata membrilor sai cu minimum o saptamana inainte. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte sau, in lipsa acestuia, de vicepresedinte.
    Consiliul de administratie poate delega o parte dintre atributiile sale comitetului de directie si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre un director general/manager, pe baza si in limita imputernicirilor date de consiliul de administratie.
    Consiliul de administratie va putea sa ia decizii si sa exercite orice act care este legat de administrarea societatii comerciale, in interesul acesteia, in limita drepturilor care ii sunt conferite prin lege si prin prezentul statut.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile cauzate prin infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora, pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu acelasi profil cu care sunt in relatii comerciale directe.
    Fiecare membru al consiliului de administratie este obligat sa depuna o garantie, care nu poate fi mai mica decat valoarea a zece actiuni sau decat dublul remuneratiei lunare.
    Administratorii sunt reeligibili.
    Pentru activitatea depusa administratorii primesc o indemnizatie lunara, conform legii.
    Pana la numirea managerului, conform prevederilor legale in vigoare, presedintele consiliului de administratie este directorul general.
    Art. 18
    Atributiile consiliului de administratie, ale comitetului de directie, ale directorului general/managerului si ale directorilor executivi
    A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba regulamentul de organizare si functionare a societatii comerciale;
    b) raspunde de executia bugetului de venituri si cheltuieli;
    c) stabileste indatoririle si responsabilitatile salariatilor societatii comerciale, pe compartimente;
    d) supune aprobarii adunarii generale a actionarilor structura organizatorica a societatii comerciale;
    e) supune aprobarii adunarii generale a actionarilor contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare pentru imprumuturi bancare curente, credite comerciale si garantii;
    f) stabileste, pe baza strategiilor proprii, programele anuale referitoare la volumul productiei de aparare;
    g) aproba planul de afaceri;
    h) stabileste programul de cercetare si nivelul fondurilor necesare desfasurarii acestuia;
    i) supune aprobarii adunarii generale a actionarilor planul de perspectiva pe termen mediu si lung, in domeniul restructurarii si investitiilor, studiile de strategie, investitiile principale, determinate pe baza unor studii tehnico-economice adecvate;
    j) stabileste strategia de marketing;
    k) supune anual dezbaterii si aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termenul prevazut de lege, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale;
    l) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    m) stabileste mandatul de negociere pentru reprezentantii administratiei la negocierea contractului colectiv de munca; aproba drepturile personalului de conducere;
    n) numeste si revoca directorii executivi ai societatii comerciale, la propunerea directorului general;
    o) raspunde de administrarea eficienta, cu respectarea prevederilor legii, a patrimoniului societatii comerciale;
    p) aproba instrainarea bunurilor mobile si imobile apartinand societatii comerciale, in limitele stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    r) asigura conditiile necesare indeplinirii contractului de management;
    s) supune aprobarii adunarii generale a actionarilor contractele de asociere cu tertii;
    s) deleaga o parte din competentele sale, care ii revin conform legii, comitetului de directie, compus din directorul general/managerul societatii comerciale si directori executivi, care vor asigura impreuna conducerea executiva a societatii comerciale;
    t) numeste si revoca directorii executivi ai societatii comerciale;
    t) aproba garantiile si modul de constituire a acestora pentru directorii executivi ai societatii comerciale si pentru persoanele care au calitatea de gestionar, dupa caz;
    u) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii comerciale pe anul in curs;
    v) convoaca adunarea generala a actionarilor ori de cate ori este nevoie.
    B. Directorul general/managerul societatii comerciale reprezinta societatea comerciala in raporturile cu tertii si este numit si revocat prin ordin al ministrului industriei si comertului, la propunerea consiliului de administratie.
    Directorul general/managerul are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii comerciale, stabilite de consiliul de administratie;
    b) selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat;
    c) propune suspendarea sau revocarea directorilor executivi ai societatii comerciale;
    d) participa la negocierea contractului colectiv de munca, in limita mandatului dat de catre consiliul de administratie;
    e) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
    f) incheie acte juridice, in numele si pe seama societatii comerciale, in limitele imputernicirilor acordate de catre consiliul de administratie;
    g) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale, pe compartimente;
    h) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    i) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    j) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa;
    k) poate delega, pe baza de mandat, o parte dintre atributiile sale directorilor executivi.
    C. Comitetul de directie are atributii, competente si raspunderi, stabilite de consiliul de administratie al societatii comerciale.
    Comitetul de directie se intruneste ori de cate ori este necesar, deliberarile si hotararile luate fiind consemnate intr-un registru care va fi prezentat consiliului de administratie.
    Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai;
    In comitetul de directie votul nu poate fi exercitat prin delegatie.
    D. Directorii executivi ai societatii comerciale sunt numiti de consiliul de administratie si se afla in subordinea directorului general, sunt functionari ai societatii comerciale, executa operatiunile acesteia si sunt raspunzatori pentru indeplinirea indatoririlor lor in aceleasi conditii ca si administratorii.
    Competentele, atributiile si raspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a societatii comerciale.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 19
    Cenzorii
    Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de 3 cenzori, alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    In perioada in care statul este actionar unic sau detine cel putin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi reprezentantul Ministerului Finantelor.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, 3 cenzori supleanti sau experti contabili atestati, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra rezultatelor controlului efectuat;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere asupra propunerilor de modificare a capitalului social sau a statutului.
    Cenzorii pot convoca adunarea generala a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale), sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea unor dispozitii legale si/sau statutare.
    Atributiile cenzorilor, precum si drepturile si obligatiile acestora se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii pot participa atat la adunarile generale ordinare sau extraordinare ale actionarilor, cat si la sedintele consiliului de administratie, fara drept de vot.
    Cenzorilor le este interzis sa comunice tertilor date referitoare la operatiunile societatii comerciale, de care au luat cunostinta pe perioada exercitarii mandatului lor.
    Cenzorii si cenzorii supleanti sunt alesi pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea cu administratorii sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat cea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societatea comerciala.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de catre adunarea generala a actionarilor.
    Cenzorii sunt obligati sa depuna in acelasi termen ca si membrii consiliului de administratie o garantie reprezentand o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.

    CAP. 7
    Activitatea

    Art. 20
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, societatea comerciala utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor, necesare desfasurarii activitatii.
    Art. 21
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii comerciale.
    Art. 22
    Personalul
    Personalul este angajat sau concediat de catre directorul general al societatii comerciale, iar conducerea acesteia, de catre consiliul de administratie.
    Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, a impozitului aferent acestora si a cotei de asigurari sociale se face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile salariatilor societatii comerciale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare si prin regulamentul de ordine interioara.
    Salariatii societatii comerciale sunt obligati sa respecte prevederile prezentului statut si ale regulamentului de ordine interioara.
    Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca sau de catre consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.
    Art. 23
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 24
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea comerciala va organiza si va conduce contabilitatea in conformitate cu reglementarile legale, va intocmi anual bilantul contabil, contul de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor, care vor fi comunicate factorilor specializati si nu vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 25
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararilor adunarilor generale ale actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltarii, investitiilor, modernizarii, cercetarii sau altor asemenea fonduri si pentru fondul cuvenit actionarilor pentru plata dividendelor.
    Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face in baza hotararii adunarii generale a actionarilor, proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
    Art. 26
    Registrele
    Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Asocierea

    Art. 27
    Se pot asocia cu societatea comerciala societati comerciale din acelasi sector de activitate sau din alte sectoare, din tara sau din strainatate, pe baza de contracte de asociere, incheiate in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    Art. 28
    Contractele de asociere se aproba de consiliul de administratie al societatii comerciale, sub rezerva confirmarii acestora de catre adunarea generala a actionarilor.
    Art. 29
    Conditiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum si cele de retragere vor fi expres stipulate in contracte, in conditiile legii.

    CAP. 9
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 30
    Modificarea formei juridice
    Societatea comerciala isi va putea modifica forma juridica prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Comertului, care reprezinta interesele capitalului de stat.
    In cazul modificarii formei juridice a societatii comerciale, se vor indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate.
    Art. 31
    Dizolvarea
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) falimentul;
    c) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    d) la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele acestora dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu mai este posibila;
    e) in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate;
    f) alte cauze prevazute de lege.
    Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 32
    Lichidarea
    Dizolvarea societatii comerciale are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    Lichidarea societatii comerciale si repartizarea patrimoniului social se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 33
    Litigiile
    Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.
    Litigiile nascute din raporturile comerciale dintre societatea comerciala si persoane juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 10
    Dispozitii speciale

    Art. 34
    Societatea comerciala pregateste si pastreaza capacitatile de mobilizare stabilite in conditiile legii, astfel incat sa asigure realizarea sarcinilor, in cantitatile si la termenele prevazute in Planul de mobilizare a economiei nationale.
    Art. 35
    Societatea comerciala creeaza, depoziteaza si pastreaza, pe timp de pace, rezerve de mobilizare in depozitele patrimoniului rezervei, precum si in magazii sau in alte spatii special amenajate din patrimoniul propriu, potrivit legii.

    CAP. 11
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 36
    Activitatile ce constituie monopol de stat vor fi exploatate de societatea comerciala, pe baza de licente, conform legii.
    Art. 37
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si ale Codului comercial.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 705/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 705 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 705/1998
Hotărârea 979 2000
privind infiintarea Companiei Nationale "Romarm" - S.A. prin fuziunea Societatii Nationale "Romarm" - S.A. cu Regia Autonoma "Arsenalul Armatei"
OUG 45 1998
privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata la unele produse si echipamente importate pentru inzestrarea Ministerului Apararii Nationale, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si industriei de aparare
Hotărârea 740 1998
privind transmiterea, cu titlu gratuit, a racordului de telecomunicatii Filiasi, inclusiv a mijloacelor fixe aferente acestuia, din patrimoniul Regiei Autonome pentru Productia de Tehnica Militara - RATMIL in patrimoniul Societatii Nationale de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A.
Legea 192 1998
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata la unele produse si echipamente importate pentru inzestrarea Ministerului Apararii Nationale, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si industriei de aparare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu