Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.699 din 19.08.2014

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 627 din 27 august 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incintele imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor şi amenajărilor la terenuri prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 3Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale cuprinse în anexa nr. 2, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea, în urma intabulării în cartea funciară. Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor şi amenajărilor la terenuri, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa p. Ministrul finanţelor publice, György Attila, secretar de stat Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la terenurile aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
0 1 2 3
1. Municipiul Predeal, Strada Râşnovei nr. 1, judeţul Braşov C.F. nr. 101202 Predeal Nr. cadastral 101202 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1008, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104043 - parţial Construcţii: Pavilionul B: - suprafaţa construită = 464,00 mp - valoarea contabilă = 30.843,20 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 464,00 mp - valoarea contabilă = 30.843,20 lei Pavilionul D: - suprafaţa construită = 167,00 mp - valoarea contabilă = 12.095,40 lei Pavilionul U: - suprafaţa construită = 66,00 mp - valoarea contabilă = 12.414,24 lei Pavilionul Z: - suprafaţa construită = 300,00 mp - valoarea contabilă = 7.154,50 lei Total valoare contabilă imobil 1008 - parţial = 93.350,54 lei
2. Municipiul Râmnicu Sărat, strada Focşani, judeţul Buzău C.F. nr. 31931 Râmnicu Sărat Nr. cadastral 178768 Extravilan, comuna Podgoria, judeţul Buzău C.F. nr. 20250 Podgoria Nr. cadastral 20250 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 376, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106982 - parţial Construcţii: Pavilionul D: - suprafaţa construită = 667,00 mp - valoarea contabilă = 8.517,00 lei Pavilionul V 1: - suprafaţa construită = 540,00 mp - valoarea contabilă = 49.198,00 lei Pavilionul Z: - suprafaţa construită = 4,00 mp - valoarea contabilă = 389,00 lei Pavilionul Z 1: - suprafaţa construită = 144,00 mp - valoarea contabilă = 4.862,00 lei Pavilionul Z 2: - suprafaţa construită = 144,00 mp - valoarea contabilă = 4.862,00 lei Total valoare contabilă imobil 376 - parţial = 67.828,00 lei
3. Municipiul Craiova, strada Aleea 1 Caracal nr. 152, judeţul Dolj C.F. nr. 211636 Craiova Nr. cadastral 16883/2 C.F. nr. 64039 Craiova Nr. cadastral 23483 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 659, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103860 - parţial Construcţii: Pavilionul F: - suprafaţa construită = 869,00 mp - valoarea contabilă = 6.767,20 lei Total valoare contabilă imobil 659 - parţial = 6.767,20 lei
4. Comuna Vişeu de Sus, intravilan, judeţul Maramureş; C.F. nr. 51289 Vişeu de Sus Nr. cadastral 51289 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1117, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106789 - parţial Construcţii: Pavilionul J: - suprafaţa construită = 6,00 mp - valoarea contabilă = 3.565,60 lei Total valoare contabilă imobil 1117 - parţial = 3.565,60 lei
5. Comuna Podari, extravilan, judeţul Dolj C.F. nr. 30679 Podari Nr. cadastral 30679 C.F. nr. 30678 Podari Nr. cadastral 30678 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1310, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103879 - parţial Construcţii: Pavilionul N: - suprafaţa construită = 6,89 mp - valoarea contabilă = 97,92 lei Total valoare contabilă imobil 1310 - parţial = 97,92 lei
0 1 2 3
6. Comuna Tăşnad, extravilan, judeţul Satu Mare C.F. nr. 101245 Tăşnad Nr. cadastral 101245 C.F. nr. 101218 Tăşnad Nr. cadastral 101218 C.F. nr. 101221 Tăşnad Nr. cadastral 101221 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1136, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106772 - parţial Construcţii: Pavilionul O: - suprafaţa construită = 6,00 mp - valoarea contabilă = 777,80 lei Total valoare contabilă imobil 1136 - parţial = 777,80 lei
7. Municipiul Turda, strada Călăraşi, judeţul Cluj C.F. nr. 53549 Turda Nr. cadastral 53549 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2525, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106783 - parţial Construcţii: Pavilionul U: - suprafaţa construită = 55,00 mp - valoarea contabilă = 0,50 lei Total valoare contabilă imobil 2525 - parţial = 0,50 lei
8. Municipiul Braşov, Strada Pieţii nr. 9, judeţul Braşov C.F. nr. 112818 Braşov Nr. cadastral 112818 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 646, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103979 - parţial Amenajări la teren: Reţea de gaze: - suprafaţa construită = 273,00 ml - valoarea contabilă = 176.085 lei Total valoare contabilă imobil 646 - parţial = 176.085 lei
9. Comuna Vâlcele, extravilan, judeţul Covasna C.F. nr. 23900 Vâlcele Nr. cadastral 23900 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2449, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104124 - parţial Construcţii: Pavilionul A 2: - suprafaţa construită = 174,15 mp - valoarea contabilă = 17,00 lei Pavilionul S 1: - suprafaţa construită = 15,53 mp - valoarea contabilă = 0,70 lei Pavilionul S 2: - suprafaţa construită = 157,25 mp - valoarea contabilă = 3,30 lei Total valoare contabilă imobil 2449 - parţial = 21,00 lei
10. Municipiul Tecuci, strada Costache Racoviţă nr. 29, judeţul Galaţi C.F. nr. 105391 Tecuci Nr. cadastral 4202/5 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 612, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107044 - parţial Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 674,00 mp - valoarea contabilă = 4.404,50 lei Total valoare contabilă imobil 612 - parţial = 4.404,50 lei
11. Municipiul Caracal, Strada Carpaţi nr. 137, judeţul Olt C.F. nr. 50510 Caracal Nr. cadastral 50510 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1253, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103848 - parţial Construcţii: Pavilionul S 3: - suprafaţa construită = 545,00 mp - valoarea contabilă = 7.876,992 lei Total valoare contabilă imobil 1253 - parţial = 7.876,992 lei
12. Municipiul Bucureşti, Calea Plevnei nr. 134, sectorul 1 C.F. nr. 242001 Bucureşti Nr. cadastral 242001 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 734, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103565 - parţial Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 43,00 mp - valoarea contabilă = 11.336,0197 lei Pavilionul S 1: - suprafaţa construită =145,00 mp - valoarea contabilă = 734,65 lei Total valoare contabilă imobil 734 - parţial = 12.070,6697 lei
0 1 2 3
13. Comuna Cincu, extravilan, judeţul Braşov C.F. nr. 100252 Cincu Nr. cadastral 100252 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 957, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103999 - parţial Construcţii: Pavilionul R: - suprafaţa construită = 224,00 mp - valoarea contabilă = 9.614,37 lei Pavilionul S: - suprafaţa construită = 396,00 mp - valoarea contabilă = 9.414,17 lei Pavilionul T: - suprafaţa construită = 224,00 mp - valoarea contabilă = 7.630,45 lei Pavilionul U: - suprafaţa construită = 828,00 mp - valoarea contabilă = 6,40 lei Pavilionul V: - suprafaţa construită = 833,00 mp - valoarea contabilă = 3,00 lei Pavilionul X: - suprafaţa construită = 606,00 mp - valoarea contabilă = 6,40 lei Total valoare contabilă imobil 957 - parţial = 26.674,79 lei
14. Comuna Tărlungeni, strada Eminescu nr. 1, judeţul Braşov C.F. nr. 103236 Tărlungeni Nr. cadastral 103236 Comuna Tărlungeni, extravilan, judeţul Braşov C.F. nr. 102577 Tărlungeni Nr. cadastral 102577 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3145, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104102 - parţial Construcţii: Pavilionul B: - suprafaţa construită = 5,00 mp - valoarea contabilă = 29,20 lei Total valoare contabilă imobil 3145 - parţial = 29,20 lei
15. Municipiul Piteşti, strada Negru Vodă nr. 55, judeţul Argeş C.F. nr. 88796 Piteşti Nr. cadastral 11983 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 401, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103767 - parţial Construcţii: Pavilionul X 3: - suprafaţa construită = 45,00 mp - valoarea contabilă = 3,00 lei Total valoare contabilă imobil 401 - parţial = 3,00 lei
16. Municipiul Braşov, intravilan, judeţul Braşov C.F. nr. 129629 Braşov Nr. cadastral 11409 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1175, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103983 - parţial Construcţii: Pavilionul O 2: - suprafaţa construită = 47,00 mp - valoarea contabilă = 2.849,20 lei Total valoare contabilă imobil 1175 - parţial = 2.849,20 lei
17. Comuna Bumbeşti-Jiu, extravilan, satul Curtişoara, judeţul Gorj C.F. nr. 35278 Bumbeşti-Jiu Nr. cadastral 35278 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 852, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103882 - parţial Construcţii: Pavilionul U: - suprafaţa construită = 205,00 mp - valoarea contabilă = 6.222,70 lei Total valoare contabilă imobil 852 - parţial = 6.222,70 lei
18. Comuna Topraisar, extravilan, judeţul Constanţa C.F. nr. 102964 Topraisar Nr. cadastral 102964 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2695, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107167 - parţial Construcţii: Pavilionul B: - suprafaţa construită = 2,00 mp - valoarea contabilă = 539,52 lei Total valoare contabilă imobil 2695 - parţial = 539,52 lei
0 1 2 3
19. Comuna Topraisar, extravilan, judeţul Constanţa C.F. nr. 102986 Topraisar Nr. cadastral 102986 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2396, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107164 - parţial Construcţii: Pavilionul D 1: - suprafaţa construită = 17,00 mp - valoarea contabilă = 4.508,40 lei Pavilionul D 3: - suprafaţa construită =24,00 mp - valoarea contabilă = 7.644,48 lei Total valoare contabilă imobil 2396 - parţial = 12.152,88 lei
20. Municipiul Piatra-Neamţ, bulevardul General Nicolae Dăscălescu nr. 239, judeţul Neamţ C.F. nr. 56278 Piatra-Neamţ Nr. cadastral 56278 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 560, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106939 - parţial Construcţii: Pavilionul S 7: - suprafaţa construită = 49,00 mp - valoarea contabilă = 0,90 lei Pavilionul S 8: - suprafaţa construită = 156,00 mp - valoarea contabilă = 0,20 lei Pavilionul S 10: - suprafaţa construită = 135,00 mp - valoarea contabilă = 83.534,22 lei Pavilionul Ş: - suprafaţa construită = 50,00 mp - valoarea contabilă = 1,20 lei Total valoare contabilă imobil 560 - parţial = 83.536,52 lei
21. Municipiul Cluj-Napoca, strada Moş Ion Roată nr. 18, judeţul Cluj C.F. nr. 284560 Cluj-Napoca Nr. cadastral 284560 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3072, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106679 - parţial Construcţii: Pavilionul L 14: - suprafaţa construită = 600,00 mp - valoarea contabilă = 255.697,20 lei Pavilionul L 16: - suprafaţa construită = 102,00 mp - valoarea contabilă = 41.778,86 lei Pavilionul L 19: - suprafaţa construită = 200,00 mp - valoarea contabilă = 85.373,28 lei Total valoare contabilă imobil 3072 - parţial = 382.849,34 lei
22. Municipiul Făgăraş, extravilan, judeţul Braşov C.F. nr. 103007 Făgăraş Nr. cadastral 103007 C.F. nr. 103008 Făgăraş Nr. cadastral 103008 C.F. nr. 103036 Făgăraş Nr. cadastral 103036 C.F. nr. 100809 Beclean Nr. cadastral 100809 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1268, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104012 - parţial Construcţii: Pavilionul F 3: - suprafaţa construită = 3,00 mp - valoarea contabilă = 9.272,30 lei Pavilionul F 4: - suprafaţa construită = 3,00 mp - valoarea contabilă = 9.272,30 lei Pavilionul F 5: - suprafaţa construită = 3,00 mp - valoarea contabilă = 9.272,30 lei Pavilionul F 6: - suprafaţa construită = 3,00 mp - valoarea contabilă = 9.272,30 lei Pavilionul F 7: - suprafaţa construită = 3,00 mp - valoarea contabilă = 9.272,30 lei Pavilionul F 8: - suprafaţa construită = 3,00 mp - valoarea contabilă = 9.272,30 lei Amenajări la teren: Împrejmuire din sârmă ghimpată - suprafaţa construită = 1.820,00 ml - valoarea contabilă = 3.907,222 lei Total valoare contabilă imobil 1268 - parţial = 59.541,022 lei
0 1 2 3
23. Comuna Copăcel, extravilan, judeţul Bihor C.F. nr. 50516 Copăcel Nr. cadastral 50516 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2537, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106727 - parţial Construcţii: Pavilionul S 5: - suprafaţa construită = 61,86 mp - valoarea contabilă = 12.218,30 lei Amenajări la teren: Împrejmuire din sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi: - suprafaţa construită = 20,00 ml - valoarea contabilă = 119,00 lei Total valoare contabilă imobil 2537 - parţial = 12.337,30 lei
24. Oraşul Filiaşi, extravilan, judeţul Dolj C.F. nr. 30764 Filiaşi Nr. cadastral 1993 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 440, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103887 - parţial Construcţii: Pavilionul C 1: - suprafaţa construită = 49,00 mp - valoarea contabilă = 7.111,40 lei Pavilionul G 1: - suprafaţa construită = 168,00 mp - valoarea contabilă = 8.896,50 lei Pavilionul N 1: - suprafaţa construită = 36,00 mp - valoarea contabilă = 7.111,40 lei Pavilionul O 1: - suprafaţa construită = 110,00 mp - valoarea contabilă = 14.933,73 lei Pavilionul S: - suprafaţa construită = 132,00 mp - valoarea contabilă = 38.401,43 lei Pavilionul V: - suprafaţa construită = 167,00 mp - valoarea contabilă = 609,00 lei Total valoare contabilă imobil 440 - parţial = 77.063,46 lei

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale unor bunuri imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cărţilor funciare aferente după intabulare

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
1. 104043 8.19.01 Imobil 1008 Municipiul Predeal, Strada Râşnovei nr. 1, judeţul Braşov C.F. nr. 101202 Predeal, nr. cadastral 101202
2. 106982 8.19.01 Imobil 376 Municipiul Râmnicu Sărat, strada Focşani, judeţul Buzău C.F. nr. 31931 Râmnicu Sărat, nr. cadastral 178768 Comuna Podgoria, extravilan, judeţul Buzău C.F. nr. 20250 Podgoria, nr. cadastral 20250
3. 103860 8.19.01 Imobil 659 Municipiul Craiova, Aleea 1 Caracal nr. 152, judeţul Dolj C.F. nr. 211636 Craiova, nr. cadastral 16883/2 C.F. nr. 64039 Craiova, nr. cadastral 23483
4. 106789 8.19.01 Imobil 1117 Comuna Vişeu de Sus, intravilan, judeţul Maramureş C.F. nr. 51289 Vişeu de Sus, nr. cadastral 51289
5. 103879 8.19.01 Imobil 1310 Comuna Podari, extravilan, judeţul Dolj C.F. nr. 30679 Podari, nr. cadastral 30679 C.F. nr. 30678 Podari, nr. cadastral 30678
6. 106772 8.19.01 Imobil 1136 Comuna Tăşnad, extravilan, judeţul Satu Mare C.F. nr. 101245 Tăşnad, nr. cadastral 101245 C.F. nr. 101218 Tăşnad, nr. cadastral 101218 C.F. nr. 101221 Tăşnad, nr. cadastral 101221
7. 106783 8.19.01 Imobil 2525 Municipiul Turda, strada Călăraşi, judeţul Cluj C.F. nr. 53549 Turda, nr. cadastral 53549
8. 103979 8.19.01 Imobil 646 Municipiul Braşov, Strada Pieţii nr. 9, judeţul Braşov C.F. nr. 112818 Braşov, nr. cadastral 112818
9. 104124 8.19.01 Imobil 2449 Comuna Vâlcele, extravilan, judeţul Covasna C.F. nr. 23900 Vâlcele, nr. cadastral 23900
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
10. 107044 8.19.01 Imobil 612 Municipiul Tecuci, Strada Costache Racoviţă nr. 29, judeţul Galaţi C.F. nr. 105391 Tecuci, nr. cadastral 4202/5
11. 103848 8.19.01 Imobil 1253 Municipiul Caracal, strada Carpaţi nr. 137, judeţul Olt C.F. nr. 50510 Caracal, nr. cadastral 50510
12. 103565 8.19.01 Imobil 734 Municipiul Bucureşti, Calea Plevnei nr. 134, sectorul 1 C.F. nr. 242001 Bucureşti, nr. cadastral 242001
13. 103999 8.19.01 Imobil 957 Comuna Cincu, extravilan, judeţul Braşov C.F. nr. 100252 Cincu, nr. cadastral 100252
14. 104102 8.19.01 Imobil 3145 Comuna Tărlungeni, Strada Eminescu nr. 1, judeţul Braşov C.F. nr. 103236 Tărlungeni, nr. cadastral 103236 Comuna Tărlungeni, extravilan, judeţul Braşov C.F. nr. 102577 Tărlungeni, nr. cadastral 102577
15. 103767 8.19.01 Imobil 401 Municipiul Piteşti, strada Negru Vodă nr. 55, judeţul Argeş C.F. nr. 88796 Piteşti, nr. cadastral 11983
16. 103983 8.19.01 Imobil 1175 Municipiul Braşov, intravilan, judeţul Braşov C.F. nr. 129629 Braşov, nr. cadastral 11409
17. 103882 8.19.01 Imobil 852 Satul Curtişoara, comuna Bumbeşti-Jiu, extravilan, judeţul Gorj C.F. nr. 35278 Bumbeşti-Jiu, nr. cadastral 35278
18. 107167 8.19.01 Imobil 2695 Comuna Topraisar, extravilan, judeţul Constanţa C.F. nr. 102964 Topraisar, nr. cadastral 102964
19. 107164 8.19.01 Imobil 2396 Comuna Topraisar, extravilan, judeţul Constanţa C.F. nr. 102986 Topraisar, nr. cadastral 102986
20. 106939 8.19.01 Imobil 560 Municipiul Piatra-Neamţ, bulevardul General Nicolae Dăscălescu nr. 239, judeţul Neamţ C.F. nr. 56278 Piatra-Neamţ, nr. cadastral 56278
21. 106679 8.19.01 Imobil 3072 Municipiul Cluj-Napoca, strada Moş Ion Roată nr. 18, judeţul Cluj C.F. nr. 284560 Cluj-Napoca, nr. cadastral 284560
22. 104012 8.19.01 Imobil 1268 Municipiul Făgăraş, extravilan, judeţul Braşov C.F. nr. 103007 Făgăraş, nr. cadastral 103007 C.F. nr. 103008 Făgăraş, nr. cadastral 103008 C.F. nr. 103036 Făgăraş, nr. cadastral 103036 C.F. nr. 100809 Beclean, nr. cadastral 100809
23. 106727 8.19.01 Imobil 2537 Comuna Copăcel, extravilan, judeţul Bihor C.F. nr. 50516 Copăcel, nr. cadastral 50516
24. 103887 8.19.01 Imobil 440 Oraşul Filiaşi, extravilan, judeţul Dolj C.F. nr. 30764 Filiaşi, nr. cadastral 1993


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 699/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 699 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu