Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.699 din 19.08.2014

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 627 din 27 august 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incintele imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor şi amenajărilor la terenuri prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 3Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale cuprinse în anexa nr. 2, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea, în urma intabulării în cartea funciară. Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor şi amenajărilor la terenuri, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa p. Ministrul finanţelor publice, György Attila, secretar de stat Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la terenurile aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
0 1 2 3
1. Municipiul Predeal, Strada Râşnovei nr. 1, judeţul Braşov C.F. nr. 101202 Predeal Nr. cadastral 101202 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1008, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104043 - parţial Construcţii: Pavilionul B: - suprafaţa construită = 464,00 mp - valoarea contabilă = 30.843,20 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 464,00 mp - valoarea contabilă = 30.843,20 lei Pavilionul D: - suprafaţa construită = 167,00 mp - valoarea contabilă = 12.095,40 lei Pavilionul U: - suprafaţa construită = 66,00 mp - valoarea contabilă = 12.414,24 lei Pavilionul Z: - suprafaţa construită = 300,00 mp - valoarea contabilă = 7.154,50 lei Total valoare contabilă imobil 1008 - parţial = 93.350,54 lei
2. Municipiul Râmnicu Sărat, strada Focşani, judeţul Buzău C.F. nr. 31931 Râmnicu Sărat Nr. cadastral 178768 Extravilan, comuna Podgoria, judeţul Buzău C.F. nr. 20250 Podgoria Nr. cadastral 20250 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 376, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106982 - parţial Construcţii: Pavilionul D: - suprafaţa construită = 667,00 mp - valoarea contabilă = 8.517,00 lei Pavilionul V 1: - suprafaţa construită = 540,00 mp - valoarea contabilă = 49.198,00 lei Pavilionul Z: - suprafaţa construită = 4,00 mp - valoarea contabilă = 389,00 lei Pavilionul Z 1: - suprafaţa construită = 144,00 mp - valoarea contabilă = 4.862,00 lei Pavilionul Z 2: - suprafaţa construită = 144,00 mp - valoarea contabilă = 4.862,00 lei Total valoare contabilă imobil 376 - parţial = 67.828,00 lei
3. Municipiul Craiova, strada Aleea 1 Caracal nr. 152, judeţul Dolj C.F. nr. 211636 Craiova Nr. cadastral 16883/2 C.F. nr. 64039 Craiova Nr. cadastral 23483 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 659, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103860 - parţial Construcţii: Pavilionul F: - suprafaţa construită = 869,00 mp - valoarea contabilă = 6.767,20 lei Total valoare contabilă imobil 659 - parţial = 6.767,20 lei
4. Comuna Vişeu de Sus, intravilan, judeţul Maramureş; C.F. nr. 51289 Vişeu de Sus Nr. cadastral 51289 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1117, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106789 - parţial Construcţii: Pavilionul J: - suprafaţa construită = 6,00 mp - valoarea contabilă = 3.565,60 lei Total valoare contabilă imobil 1117 - parţial = 3.565,60 lei
5. Comuna Podari, extravilan, judeţul Dolj C.F. nr. 30679 Podari Nr. cadastral 30679 C.F. nr. 30678 Podari Nr. cadastral 30678 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1310, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103879 - parţial Construcţii: Pavilionul N: - suprafaţa construită = 6,89 mp - valoarea contabilă = 97,92 lei Total valoare contabilă imobil 1310 - parţial = 97,92 lei
0 1 2 3
6. Comuna Tăşnad, extravilan, judeţul Satu Mare C.F. nr. 101245 Tăşnad Nr. cadastral 101245 C.F. nr. 101218 Tăşnad Nr. cadastral 101218 C.F. nr. 101221 Tăşnad Nr. cadastral 101221 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1136, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106772 - parţial Construcţii: Pavilionul O: - suprafaţa construită = 6,00 mp - valoarea contabilă = 777,80 lei Total valoare contabilă imobil 1136 - parţial = 777,80 lei
7. Municipiul Turda, strada Călăraşi, judeţul Cluj C.F. nr. 53549 Turda Nr. cadastral 53549 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2525, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106783 - parţial Construcţii: Pavilionul U: - suprafaţa construită = 55,00 mp - valoarea contabilă = 0,50 lei Total valoare contabilă imobil 2525 - parţial = 0,50 lei
8. Municipiul Braşov, Strada Pieţii nr. 9, judeţul Braşov C.F. nr. 112818 Braşov Nr. cadastral 112818 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 646, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103979 - parţial Amenajări la teren: Reţea de gaze: - suprafaţa construită = 273,00 ml - valoarea contabilă = 176.085 lei Total valoare contabilă imobil 646 - parţial = 176.085 lei
9. Comuna Vâlcele, extravilan, judeţul Covasna C.F. nr. 23900 Vâlcele Nr. cadastral 23900 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2449, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104124 - parţial Construcţii: Pavilionul A 2: - suprafaţa construită = 174,15 mp - valoarea contabilă = 17,00 lei Pavilionul S 1: - suprafaţa construită = 15,53 mp - valoarea contabilă = 0,70 lei Pavilionul S 2: - suprafaţa construită = 157,25 mp - valoarea contabilă = 3,30 lei Total valoare contabilă imobil 2449 - parţial = 21,00 lei
10. Municipiul Tecuci, strada Costache Racoviţă nr. 29, judeţul Galaţi C.F. nr. 105391 Tecuci Nr. cadastral 4202/5 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 612, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107044 - parţial Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 674,00 mp - valoarea contabilă = 4.404,50 lei Total valoare contabilă imobil 612 - parţial = 4.404,50 lei
11. Municipiul Caracal, Strada Carpaţi nr. 137, judeţul Olt C.F. nr. 50510 Caracal Nr. cadastral 50510 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1253, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103848 - parţial Construcţii: Pavilionul S 3: - suprafaţa construită = 545,00 mp - valoarea contabilă = 7.876,992 lei Total valoare contabilă imobil 1253 - parţial = 7.876,992 lei
12. Municipiul Bucureşti, Calea Plevnei nr. 134, sectorul 1 C.F. nr. 242001 Bucureşti Nr. cadastral 242001 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 734, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103565 - parţial Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 43,00 mp - valoarea contabilă = 11.336,0197 lei Pavilionul S 1: - suprafaţa construită =145,00 mp - valoarea contabilă = 734,65 lei Total valoare contabilă imobil 734 - parţial = 12.070,6697 lei
0 1 2 3
13. Comuna Cincu, extravilan, judeţul Braşov C.F. nr. 100252 Cincu Nr. cadastral 100252 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 957, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103999 - parţial Construcţii: Pavilionul R: - suprafaţa construită = 224,00 mp - valoarea contabilă = 9.614,37 lei Pavilionul S: - suprafaţa construită = 396,00 mp - valoarea contabilă = 9.414,17 lei Pavilionul T: - suprafaţa construită = 224,00 mp - valoarea contabilă = 7.630,45 lei Pavilionul U: - suprafaţa construită = 828,00 mp - valoarea contabilă = 6,40 lei Pavilionul V: - suprafaţa construită = 833,00 mp - valoarea contabilă = 3,00 lei Pavilionul X: - suprafaţa construită = 606,00 mp - valoarea contabilă = 6,40 lei Total valoare contabilă imobil 957 - parţial = 26.674,79 lei
14. Comuna Tărlungeni, strada Eminescu nr. 1, judeţul Braşov C.F. nr. 103236 Tărlungeni Nr. cadastral 103236 Comuna Tărlungeni, extravilan, judeţul Braşov C.F. nr. 102577 Tărlungeni Nr. cadastral 102577 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3145, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104102 - parţial Construcţii: Pavilionul B: - suprafaţa construită = 5,00 mp - valoarea contabilă = 29,20 lei Total valoare contabilă imobil 3145 - parţial = 29,20 lei
15. Municipiul Piteşti, strada Negru Vodă nr. 55, judeţul Argeş C.F. nr. 88796 Piteşti Nr. cadastral 11983 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 401, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103767 - parţial Construcţii: Pavilionul X 3: - suprafaţa construită = 45,00 mp - valoarea contabilă = 3,00 lei Total valoare contabilă imobil 401 - parţial = 3,00 lei
16. Municipiul Braşov, intravilan, judeţul Braşov C.F. nr. 129629 Braşov Nr. cadastral 11409 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1175, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103983 - parţial Construcţii: Pavilionul O 2: - suprafaţa construită = 47,00 mp - valoarea contabilă = 2.849,20 lei Total valoare contabilă imobil 1175 - parţial = 2.849,20 lei
17. Comuna Bumbeşti-Jiu, extravilan, satul Curtişoara, judeţul Gorj C.F. nr. 35278 Bumbeşti-Jiu Nr. cadastral 35278 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 852, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103882 - parţial Construcţii: Pavilionul U: - suprafaţa construită = 205,00 mp - valoarea contabilă = 6.222,70 lei Total valoare contabilă imobil 852 - parţial = 6.222,70 lei
18. Comuna Topraisar, extravilan, judeţul Constanţa C.F. nr. 102964 Topraisar Nr. cadastral 102964 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2695, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107167 - parţial Construcţii: Pavilionul B: - suprafaţa construită = 2,00 mp - valoarea contabilă = 539,52 lei Total valoare contabilă imobil 2695 - parţial = 539,52 lei
0 1 2 3
19. Comuna Topraisar, extravilan, judeţul Constanţa C.F. nr. 102986 Topraisar Nr. cadastral 102986 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2396, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107164 - parţial Construcţii: Pavilionul D 1: - suprafaţa construită = 17,00 mp - valoarea contabilă = 4.508,40 lei Pavilionul D 3: - suprafaţa construită =24,00 mp - valoarea contabilă = 7.644,48 lei Total valoare contabilă imobil 2396 - parţial = 12.152,88 lei
20. Municipiul Piatra-Neamţ, bulevardul General Nicolae Dăscălescu nr. 239, judeţul Neamţ C.F. nr. 56278 Piatra-Neamţ Nr. cadastral 56278 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 560, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106939 - parţial Construcţii: Pavilionul S 7: - suprafaţa construită = 49,00 mp - valoarea contabilă = 0,90 lei Pavilionul S 8: - suprafaţa construită = 156,00 mp - valoarea contabilă = 0,20 lei Pavilionul S 10: - suprafaţa construită = 135,00 mp - valoarea contabilă = 83.534,22 lei Pavilionul Ş: - suprafaţa construită = 50,00 mp - valoarea contabilă = 1,20 lei Total valoare contabilă imobil 560 - parţial = 83.536,52 lei
21. Municipiul Cluj-Napoca, strada Moş Ion Roată nr. 18, judeţul Cluj C.F. nr. 284560 Cluj-Napoca Nr. cadastral 284560 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3072, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106679 - parţial Construcţii: Pavilionul L 14: - suprafaţa construită = 600,00 mp - valoarea contabilă = 255.697,20 lei Pavilionul L 16: - suprafaţa construită = 102,00 mp - valoarea contabilă = 41.778,86 lei Pavilionul L 19: - suprafaţa construită = 200,00 mp - valoarea contabilă = 85.373,28 lei Total valoare contabilă imobil 3072 - parţial = 382.849,34 lei
22. Municipiul Făgăraş, extravilan, judeţul Braşov C.F. nr. 103007 Făgăraş Nr. cadastral 103007 C.F. nr. 103008 Făgăraş Nr. cadastral 103008 C.F. nr. 103036 Făgăraş Nr. cadastral 103036 C.F. nr. 100809 Beclean Nr. cadastral 100809 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1268, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104012 - parţial Construcţii: Pavilionul F 3: - suprafaţa construită = 3,00 mp - valoarea contabilă = 9.272,30 lei Pavilionul F 4: - suprafaţa construită = 3,00 mp - valoarea contabilă = 9.272,30 lei Pavilionul F 5: - suprafaţa construită = 3,00 mp - valoarea contabilă = 9.272,30 lei Pavilionul F 6: - suprafaţa construită = 3,00 mp - valoarea contabilă = 9.272,30 lei Pavilionul F 7: - suprafaţa construită = 3,00 mp - valoarea contabilă = 9.272,30 lei Pavilionul F 8: - suprafaţa construită = 3,00 mp - valoarea contabilă = 9.272,30 lei Amenajări la teren: Împrejmuire din sârmă ghimpată - suprafaţa construită = 1.820,00 ml - valoarea contabilă = 3.907,222 lei Total valoare contabilă imobil 1268 - parţial = 59.541,022 lei
0 1 2 3
23. Comuna Copăcel, extravilan, judeţul Bihor C.F. nr. 50516 Copăcel Nr. cadastral 50516 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2537, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106727 - parţial Construcţii: Pavilionul S 5: - suprafaţa construită = 61,86 mp - valoarea contabilă = 12.218,30 lei Amenajări la teren: Împrejmuire din sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi: - suprafaţa construită = 20,00 ml - valoarea contabilă = 119,00 lei Total valoare contabilă imobil 2537 - parţial = 12.337,30 lei
24. Oraşul Filiaşi, extravilan, judeţul Dolj C.F. nr. 30764 Filiaşi Nr. cadastral 1993 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 440, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103887 - parţial Construcţii: Pavilionul C 1: - suprafaţa construită = 49,00 mp - valoarea contabilă = 7.111,40 lei Pavilionul G 1: - suprafaţa construită = 168,00 mp - valoarea contabilă = 8.896,50 lei Pavilionul N 1: - suprafaţa construită = 36,00 mp - valoarea contabilă = 7.111,40 lei Pavilionul O 1: - suprafaţa construită = 110,00 mp - valoarea contabilă = 14.933,73 lei Pavilionul S: - suprafaţa construită = 132,00 mp - valoarea contabilă = 38.401,43 lei Pavilionul V: - suprafaţa construită = 167,00 mp - valoarea contabilă = 609,00 lei Total valoare contabilă imobil 440 - parţial = 77.063,46 lei

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale unor bunuri imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cărţilor funciare aferente după intabulare

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
1. 104043 8.19.01 Imobil 1008 Municipiul Predeal, Strada Râşnovei nr. 1, judeţul Braşov C.F. nr. 101202 Predeal, nr. cadastral 101202
2. 106982 8.19.01 Imobil 376 Municipiul Râmnicu Sărat, strada Focşani, judeţul Buzău C.F. nr. 31931 Râmnicu Sărat, nr. cadastral 178768 Comuna Podgoria, extravilan, judeţul Buzău C.F. nr. 20250 Podgoria, nr. cadastral 20250
3. 103860 8.19.01 Imobil 659 Municipiul Craiova, Aleea 1 Caracal nr. 152, judeţul Dolj C.F. nr. 211636 Craiova, nr. cadastral 16883/2 C.F. nr. 64039 Craiova, nr. cadastral 23483
4. 106789 8.19.01 Imobil 1117 Comuna Vişeu de Sus, intravilan, judeţul Maramureş C.F. nr. 51289 Vişeu de Sus, nr. cadastral 51289
5. 103879 8.19.01 Imobil 1310 Comuna Podari, extravilan, judeţul Dolj C.F. nr. 30679 Podari, nr. cadastral 30679 C.F. nr. 30678 Podari, nr. cadastral 30678
6. 106772 8.19.01 Imobil 1136 Comuna Tăşnad, extravilan, judeţul Satu Mare C.F. nr. 101245 Tăşnad, nr. cadastral 101245 C.F. nr. 101218 Tăşnad, nr. cadastral 101218 C.F. nr. 101221 Tăşnad, nr. cadastral 101221
7. 106783 8.19.01 Imobil 2525 Municipiul Turda, strada Călăraşi, judeţul Cluj C.F. nr. 53549 Turda, nr. cadastral 53549
8. 103979 8.19.01 Imobil 646 Municipiul Braşov, Strada Pieţii nr. 9, judeţul Braşov C.F. nr. 112818 Braşov, nr. cadastral 112818
9. 104124 8.19.01 Imobil 2449 Comuna Vâlcele, extravilan, judeţul Covasna C.F. nr. 23900 Vâlcele, nr. cadastral 23900
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
10. 107044 8.19.01 Imobil 612 Municipiul Tecuci, Strada Costache Racoviţă nr. 29, judeţul Galaţi C.F. nr. 105391 Tecuci, nr. cadastral 4202/5
11. 103848 8.19.01 Imobil 1253 Municipiul Caracal, strada Carpaţi nr. 137, judeţul Olt C.F. nr. 50510 Caracal, nr. cadastral 50510
12. 103565 8.19.01 Imobil 734 Municipiul Bucureşti, Calea Plevnei nr. 134, sectorul 1 C.F. nr. 242001 Bucureşti, nr. cadastral 242001
13. 103999 8.19.01 Imobil 957 Comuna Cincu, extravilan, judeţul Braşov C.F. nr. 100252 Cincu, nr. cadastral 100252
14. 104102 8.19.01 Imobil 3145 Comuna Tărlungeni, Strada Eminescu nr. 1, judeţul Braşov C.F. nr. 103236 Tărlungeni, nr. cadastral 103236 Comuna Tărlungeni, extravilan, judeţul Braşov C.F. nr. 102577 Tărlungeni, nr. cadastral 102577
15. 103767 8.19.01 Imobil 401 Municipiul Piteşti, strada Negru Vodă nr. 55, judeţul Argeş C.F. nr. 88796 Piteşti, nr. cadastral 11983
16. 103983 8.19.01 Imobil 1175 Municipiul Braşov, intravilan, judeţul Braşov C.F. nr. 129629 Braşov, nr. cadastral 11409
17. 103882 8.19.01 Imobil 852 Satul Curtişoara, comuna Bumbeşti-Jiu, extravilan, judeţul Gorj C.F. nr. 35278 Bumbeşti-Jiu, nr. cadastral 35278
18. 107167 8.19.01 Imobil 2695 Comuna Topraisar, extravilan, judeţul Constanţa C.F. nr. 102964 Topraisar, nr. cadastral 102964
19. 107164 8.19.01 Imobil 2396 Comuna Topraisar, extravilan, judeţul Constanţa C.F. nr. 102986 Topraisar, nr. cadastral 102986
20. 106939 8.19.01 Imobil 560 Municipiul Piatra-Neamţ, bulevardul General Nicolae Dăscălescu nr. 239, judeţul Neamţ C.F. nr. 56278 Piatra-Neamţ, nr. cadastral 56278
21. 106679 8.19.01 Imobil 3072 Municipiul Cluj-Napoca, strada Moş Ion Roată nr. 18, judeţul Cluj C.F. nr. 284560 Cluj-Napoca, nr. cadastral 284560
22. 104012 8.19.01 Imobil 1268 Municipiul Făgăraş, extravilan, judeţul Braşov C.F. nr. 103007 Făgăraş, nr. cadastral 103007 C.F. nr. 103008 Făgăraş, nr. cadastral 103008 C.F. nr. 103036 Făgăraş, nr. cadastral 103036 C.F. nr. 100809 Beclean, nr. cadastral 100809
23. 106727 8.19.01 Imobil 2537 Comuna Copăcel, extravilan, judeţul Bihor C.F. nr. 50516 Copăcel, nr. cadastral 50516
24. 103887 8.19.01 Imobil 440 Oraşul Filiaşi, extravilan, judeţul Dolj C.F. nr. 30764 Filiaşi, nr. cadastral 1993


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 699/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 699 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu