E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 17 din actul Hotărârea 680 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1505 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 680 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1505 2002
Articolul 3 din actul Hotărârea 680 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1505 2002
Articolul 5 din actul Hotărârea 680 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1505 2002
Articolul 19 din actul Hotărârea 680 2001 modificat de Hotărârea 69 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 680 2001 modificat de Hotărârea 69 2002
Articolul 3 din actul Hotărârea 680 2001 modificat de Hotărârea 69 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 680 2001 modificat de Hotărârea 1183 2001
Articolul 3 din actul Hotărârea 680 2001 modificat de Hotărârea 1183 2001
Articolul 2 din actul Hotărârea 680 2001 modificat de Rectificare 680 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 680 din 19 iulie 2001

privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2002

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 439 din  6 august 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 4 alin. (3) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 504/2001 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Recensamantul populatiei si al locuintelor se va efectua pe intregul teritoriu al Romaniei in perioada 18 - 27 martie 2002.
    (2) Informatiile care se inregistreaza la recensamant vor avea drept moment de referinta ora 0,00 din ziua de 18 martie 2002.
    Art. 2
    Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor va aproba programul si metodologia de inregistrare pentru fiecare persoana, cladire si locuinta, potrivit art. 4 alin. (3) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 504/2001 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania.
    Art. 3
    (1) Inregistrarea in formularele de recensamant se face de regula la domiciliul/resedinta persoanelor de catre recenzori, pe baza declaratiei persoanelor cu capacitate deplina de exercitiu. Pentru inregistrarea corecta a informatiilor de identificare a persoanelor se vor prezenta actele de identitate, certificatele de nastere sau pasaportul in cazul cetatenilor straini. Alte acte legale care atesta validitatea informatiilor referitoare la persoane si la locuinte vor fi consultate numai cu acordul persoanelor recenzate.
    (2) Pe toata perioada de recenzare, in indeplinirea atributiilor ce le revin, personalul de recensamant si membrii comisiilor de recensamant se vor identifica prin prezentarea legitimatiei care le atesta calitatea.
    (3) Recenzorii vor completa informatiile in formularele de recensamant cu majuscule, folosind pix cu pasta de culoare albastra sau neagra.
    (4) Persoanele prezente la domiciliu/resedinta vor fi inregistrate de catre recenzorul sectorului de recensamant in care se afla amplasata locuinta.
    (5) Persoanele absente temporar din gospodarie vor fi inregistrate la domiciliul lor, pe baza informatiilor furnizate de celelalte persoane din gospodarie sau a informatiilor care rezulta din evidentele oficiale existente pe plan local. Aceste persoane vor fi inregistrate si in localitatea in care se afla prezente temporar la momentul de referinta al recensamantului, pe baza declaratiei si a documentelor oficiale proprii.
    (6) Persoanele care datorita unor situatii exceptionale nu au fost recenzate se pot prezenta pana in ultima zi a perioadei de inregistrare la comisia de recensamant din localitatea in care se afla, pentru a fi inregistrate.
    Art. 4
    Recenzarea persoanelor din incinta unitatilor Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii si ale Ministerului Justitiei se face de aceste institutii publice, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari si ale normelor specifice elaborate de ele si aprobate de Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.
    Art. 5
    Recenzarea cetatenilor romani plecati in strainatate in cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si al reprezentantelor comerciale sau de alta natura din strainatate, precum si a cetatenilor romani cu resedinta declarata in strainatate se va face de Ministerul Afacerilor Externe pe formulare speciale, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari si ale normelor speciale elaborate de Ministerul Afacerilor Externe, aprobate de Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.
    Art. 6
    (1) Datele si informatiile individuale inscrise in formularele de recensamant sunt strict confidentiale si sunt utilizate numai in scopuri statistice. Declaratiile populatiei inregistrate la recensamant nu pot fi utilizate pentru luarea unor decizii sau masuri privind persoanele in cauza.
    (2) Cetatenii au obligatia de a furniza recenzorilor informatii corecte si complete.
    Art. 7
    (1) Persoanele care efectueaza inregistrarea in formularele de recensamant (recenzorii), precum si cele cu atributii de indrumare, coordonare si control au obligatia de a respecta intocmai prevederile prezentei hotarari si instructiunile specifice aprobate de Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor, precum si de a asigura pastrarea caracterului confidential al datelor declarate de cetateni si inscrise in formularele de recensamant.
    (2) In indeplinirea atributiilor care le revin pe timpul efectuarii recensamantului persoanele prevazute la alin. (1) se bucura de protectia legii, fiind considerate ca indeplinesc functii ce implica exercitiul autoritatii de stat.
    Art. 8
    (1) Organizatiile neguvernamentale pot delega observatori pe langa Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor si comisiile de recensamant judetene, a municipiului Bucuresti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale pe toata durata recensamantului. Delegarea observatorilor se va face conform Programului privind desfasurarea actiunilor si lucrarilor de pregatire si efectuare a recensamantului populatiei si al locuintelor, aprobat de Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.
    (2) Observatorii acreditati trebuie sa respecte toate prevederile legale si instructiunile privind pastrarea caracterului confidential al datelor.
    Art. 9
    Pentru pregatirea, organizarea, conducerea si efectuarea lucrarilor de recensamant, la nivel teritorial se constituie comisii de recensamant judetene, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale, in componenta prevazuta in anexa nr. 1, care poarta raspunderea pentru efectuarea recensamantului pe teritoriul in care isi desfasoara activitatea.
    Art. 10
    Comisiile de recensamant judetene, ale municipiilor cu peste 100.000 de locuitori si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor constitui secretariate tehnice. Componenta, atributiile si perioada de functionare ale acestora vor fi stabilite de Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.
    Art. 11
    (1) Personalul de recensamant (recenzorii, recenzorii-sefi, responsabilii de circumscriptii urbane), precum si personalul special angajat la primarii, care va participa la intocmirea listei cuprinzand cladirile, arterele de circulatie si satele, necesara in vederea impartirii teritoriului in sectoare de recensamant, va fi selectat din randul personalului didactic, al specialistilor in economie, informatica si in alte domenii, precum si din randul pensionarilor, studentilor si al altor persoane cu pregatire corespunzatoare, avand cel putin studii medii.
    (2) Pentru efectuarea in bune conditii a recensamantului si pentru a nu se perturba procesul de invatamant Ministerul Educatiei si Cercetarii si Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor vor stabili de comun acord vacanta scolara in perioada de efectuare a recensamantului.
    Art. 12
    (1) Personalul prevazut la art. 11 alin. (1), precum si specialistii din secretariatele tehnice organizate potrivit prevederilor art. 10, care apartin administratiei publice locale, si cei ai serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si organelor centrale vor fi scutiti de toate sarcinile care le revin la unitatile unde sunt incadrati si vor beneficia de toate drepturile salariale, potrivit legii, pe intreaga perioada de participare la lucrarile de recensamant.
    (2) Persoanele mentionate la art. 11 alin. (1) vor primi pentru activitatea depusa, pe langa drepturile salariale, o indemnizatie bruta pe zi de activitate, dupa cum urmeaza:
    a) responsabilii de circumscriptii urbane, 250.000 lei pe zi de activitate si vor lucra 21 de zile efectiv;
    b) recenzorii-sefi, 250.000 lei pe zi de activitate si vor lucra 18 zile efectiv;
    c) recenzorii, 200.000 lei pe zi de activitate si vor lucra 15 zile efectiv;
    d) personalul care va participa la intocmirea listei cuprinzand cladirile, arterele de circulatie si satele, necesara in vederea impartirii teritoriului in sectoare de recensamant, 150.000 lei pe zi de activitate si vor lucra 22 de zile efectiv.
    (3) Indemnizatia prevazuta la alin. (2) se acorda o singura data. Veniturile din indemnizatiile prevazute la alin. (2) se impoziteaza conform art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit.
    Art. 13
    (1) Prefectii si consiliile judetene, pentru judete si municipiul Bucuresti, precum si primarii si consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si sectoarelor municipiului Bucuresti vor asigura conditiile tehnico-materiale necesare bunei desfasurari a activitatii de pregatire, organizare si efectuare a recensamantului populatiei si al locuintelor, potrivit actiunilor care vor fi stabilite de Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.
    (2) In acest scop prefectul si celelalte autoritati ale administratiei publice locale:
    a) constituie si aproba, prin ordin al prefectului sau prin dispozitie a primarului, dupa caz, componenta nominala a comisiilor teritoriale de recensamant si a secretariatelor tehnice, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari si cu instructiunile Comisiei centrale pentru recensamantul populatiei si al locuintelor;
    b) asigura spatiile, mobilierul si mijloacele de telecomunicatii necesare in vederea desfasurarii activitatii comisiilor de recensamant si a secretariatelor tehnice, depozitarii si pastrarii in conditii corespunzatoare a materialelor de recensamant, precum si alte mijloace necesare pentru desfasurarea in bune conditii a lucrarilor de recensamant;
    c) asigura verificarea si actualizarea denumirii strazilor si numerotarea cladirilor pana la data de 30 septembrie 2001. In perioada septembrie 2001 - aprilie 2002 autoritatile administratiei publice locale nu vor mai efectua schimbari de denumiri ale strazilor sau renumerotari ale cladirilor;
    d) intocmesc cu personalul special angajat listele cuprinzand strazile, cladirile, locuintele si numarul persoanelor existente in locuinte, precum si materialele cartografice necesare in vederea delimitarii unitatilor administrativ-teritoriale si impartirii acestora in sectoare si circumscriptii de recensamant la termenele si in conformitate cu instructiunile Comisiei centrale pentru recensamantul populatiei si al locuintelor; asigura instruirea si coordoneaza activitatea personalului tehnic recrutat, necesar acestor lucrari;
    e) efectueaza, potrivit normelor stabilite de Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor, impartirea localitatilor in sectoare, sectii si circumscriptii de recensamant;
    f) asigura recrutarea si selectarea recenzorilor, recenzorilor-sefi si a responsabililor de circumscriptii urbane, precum si spatiile necesare in vederea desfasurarii instructajelor;
    g) asigura mijloacele de transport necesare in vederea pregatirii si efectuarii recensamantului la termenele si pe duratele prevazute in graficele elaborate de comisiile de recensamant. Cota de carburanti necesara mijloacelor de transport utilizate in scopul recensamantului, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, aprobata si modificata prin Legea nr. 13/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/1997 privind competenta stabilirii de catre autoritatile administratiei publice locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme si a consumului lunar de carburanti, aprobata prin Legea nr. 161/1997, se suplimenteaza de Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor, cu incadrarea in sumele prevazute in bugetul recensamantului, prezentat in anexa nr. 2.
    Art. 14
    Pentru inregistrarea cu exactitate a numarului populatiei pe localitati, in functie de domiciliul/resedinta fiecarei persoane la data recensamantului, Ministerul de Interne va asigura, conform prevederilor Legii nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate, actualizarea cartilor de imobil, inscrierea operativa in actele de identitate a mentiunii de schimbare a domiciliului/resedintei, inclusiv a modificarilor survenite in denumirile localitatilor si strazilor, precum si in numerotarea cladirilor, astfel incat fiecare persoana sa poata fi recenzata corespunzator situatiei reale la data recensamantului.
    Art. 15
    (1) In perioada 1 - 10 aprilie 2002 se organizeaza o ancheta de control pentru verificarea volumului si calitatii informatiilor inscrise in formularele de recensamant, care se va efectua cu anchetatori special selectati in acest scop, conform instructiunilor aprobate de Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.
    (2) Personalul prevazut la alin. (1) beneficiaza de drepturile stipulate la art. 12.
    Art. 16
    (1) Prelucrarea si publicarea rezultatelor definitive ale recensamantului se vor face de Institutul National de Statistica pe baza programului si la termenele aprobate de Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.
    (2) Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor va aproba lista cuprinzand indicatorii, care va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 17
    Dupa publicarea rezultatelor finale ale recensamantului populatiei si al locuintelor intreaga arhiva cuprinzand formularele individuale privind persoanele va fi preluata spre pastrare de catre directiile judetene ale Arhivelor Nationale, respectiv de catre Directia Arhivelor Nationale a municipiului Bucuresti.
    Art. 18
    In vederea efectuarii lucrarilor de pregatire, organizare, culegere, prelucrare si publicare a rezultatelor recensamantului populatiei si al locuintelor, Institutul National de Statistica, directiile teritoriale de statistica si serviciile de statistica ale municipiului Bucuresti vor angaja persoane cu contract de munca pe perioada determinata, cu incadrarea in numarul de posturi prevazut in anexa nr. 5.
    Art. 19
    (1) Fondurile necesare in vederea pregatirii, organizarii si efectuarii recensamantului, prelucrarii datelor si publicarii rezultatelor, prezentate in anexa nr. 2, se includ in bugetul Institutului National de Statistica, al Ministerului Administratiei Publice si in bugetele locale.
    (2) Pentru efectuarea cheltuielilor necesare in vederea pregatirii si organizarii recensamantului populatiei si al locuintelor se suplimenteaza in anul 2001 bugetul Institutului National de Statistica cu suma de 87.794.215 mii lei, bugetul Ministerului Administratiei Publice cu suma de 2.474.000 mii lei si bugetele locale, prin suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea acestora, cu suma de 57.384.629 mii lei, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in structura prezentata in anexa nr. 3.
    (3) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se repartizeaza pe judete, potrivit anexei nr. 4, iar repartizarea pe comune, orase, municipii si judete se face de catre consiliul judetean, prin hotarare, dupa consultarea primarilor si in baza instructiunilor elaborate de Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.
    (4) Pentru reducerea cheltuielilor necesare in vederea achizitionarii hartiei Institutul National de Statistica va folosi hartia corespunzatoare cerintelor recensamantului ramasa in stoc la prefecturi de la alegerile generale din anul 2000, pentru tiparirea unei parti a instrumentarului de recensamant. Ministerul Administratiei Publice si Institutul National de Statistica vor scadea si, respectiv, vor inregistra din/in gestiune cantitatile de hartie la preturile de inregistrare din evidenta actualului detinator, pe baza proceselor-verbale de predare-primire si a avizelor de expeditie.
    (5) Ministerul Finantelor Publice va introduce modificarile corespunzatoare in volumul si in structura bugetului de stat, a bugetelor anuale ale Institutului National de Statistica si al Ministerului Administratiei Publice, precum si in bugetele locale, potrivit alin. (2).
    Art. 20
    Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala a celor vinovati.
    Art. 21
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
    a) impiedicarea persoanelor implicate in actiunea de recensamant sa efectueze inregistrarea si controlul datelor ce fac obiectul recensamantului, cu respectarea prevederilor prezentei hotarari, sau a desfasurarii in orice mod a lucrarilor recensamantului;
    b) refuzul de a furniza personalului de recensamant informatiile prevazute in formularele de inregistrare sau furnizarea de date eronate;
    c) nerespectarea dispozitiilor legale si a instructiunilor privind modul de inregistrare a populatiei si de pastrare a caracterului confidential al datelor personale declarate de cetateni si inscrise in formularele de recensamant;
    d) nerespectarea de catre personalul care asigura prelucrarea datelor recensamantului a caracterului confidential al datelor si informatiilor individuale declarate de populatie si inscrise in formularele de recensamant;
    e) nerespectarea de catre personalul mentionat la art. 8 alin. (1) a caracterului confidential al datelor.
    (2) Pentru faptele prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se aplica o amenda intre 2.000.000 lei si 10.000.000 lei, iar pentru faptele prevazute la alin. (1) lit. c), d) si e) se aplica o amenda intre 5.000.000 lei si 15.000.000 lei.
    (3) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se fac de catre primar sau de persoane anume imputernicite de Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor sau de comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (4) Contraventiilor prevazute in prezentul articol le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
    Art. 22
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul administratiei publice,
                        Octav Cozmanca

                        Ministrul dezvoltarii si prognozei,
                        Gheorghe Romeo Leonard Cazan

                        Ministrul finantelor publice,
                        Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               COMPONENTA
comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale pentru recensamantul populatiei si al locuintelor

    A. Comisia judeteana:
    Presedinte      - prefectul judetului
    Vicepresedinti: - presedintele consiliului judetean
                    - secretarul general al judetului
                    - secretarul general al prefecturii
                    - directorul general/directorul unitatii
                      teritoriale de statistica
                    - directorul directiei urbanism si amenajarea
                      teritoriului sau arhitectul-sef
    Secretar        - directorul adjunct al unitatii teritoriale de statistica
    Membri:         - adjunct al sefului inspectoratului judetean de politie
                    - inspectorul general adjunct al inspectoratului scolar
                    - directorul directiei de munca si solidaritate sociala
                    - cate un specialist in probleme de cultura, invatamant,
                      sanatate, urbanism

    B. Comisia municipiului Bucuresti:
    Presedinte      - prefectul municipiului Bucuresti
    Vicepresedinti: - un viceprimar al municipiului Bucuresti
                    - secretarul general al Prefecturii Municipiului Bucuresti
                    - secretarul general al municipiului Bucuresti
                    - directorul general al Directiei regionale de statistica
                      a municipiului Bucuresti
                    - arhitectul-sef al municipiului Bucuresti
    Secretar        - directorul adjunct al Directiei regionale de statistica
                      a municipiului Bucuresti
    Membri:         - directorul adjunct al Directiei Generale de Politie a
                      Municipiului Bucuresti
                    - seful Serviciului independent de evidenta informatizata
                      a persoanei al municipiului Bucuresti
                    - inspectorul general al Inspectoratului Scolar al
                      Municipiului Bucuresti
                    - directorul general al Oficiului de Cadastru, Geodezie
                      si Cartografie al Municipiului Bucuresti
                    - directorul Directiei de sanatate publica a municipiului
                      Bucuresti
                    - directorul general al Directiei generale de munca si
                      solidaritate sociala a municipiului Bucuresti
                    - directorul Directiei de cultura, culte si patrimoniu
                      cultural national al municipiului Bucuresti
                    - directorul Directiei de coordonare a serviciilor publice
                      descentralizate din aparatul Prefecturii Municipiului
                      Bucuresti
                    - directorul Directiei patrimoniu, evidenta proprietatii
                      si cadastru din aparatul propriu al Consiliului General
                      al Municipiului Bucuresti

    C. Comisia municipala si oraseneasca:
    Presedinte      - primarul municipiului sau orasului
    Vicepresedinte  - secretarul municipiului sau orasului
    Secretar        - seful oficiului/compartimentului de stare civila
    Membri:         - adjunctul sefului politiei
                    - arhitectul-sef
                    - seful serviciului de cadastru
                    - inspectorul scolar
                    - seful compartimentului pentru administrarea fondului
                      locativ din aparatul propriu al consiliului local
                    - un specialist al directiei de sanatate publica
                    - cate un specialist din administratia publica locala,
                      invatamant, sanatate, urbanizare

    D. Comisia sectorului municipiului Bucuresti:
    Presedinte      - primarul sectorului
    Vicepresedinti: - secretarul sectorului
                    - arhitectul-sef al sectorului
    Secretar        - seful serviciului de statistica din cadrul primariei
                      sectorului
    Membri:         - seful politiei sectorului
                    - inspectorul scolar al inspectoratului scolar
                      al sectorului
                    - un specialist al Directiei de sanatate publica a
                      municipiului Bucuresti
                    - seful serviciului de cadastru din cadrul primariei
                      sectorului
                    - directorul general al societatii comerciale de
                      administrare a fondului locativ din sector
                    - directorul general al administratiei domeniului public
                      a sectorului

    E. Comisia comunala:
    Presedinte      - primarul comunei
    Secretar        - secretarul comunei
    Membri:         - directorul unei scoli din localitatea resedinta de comuna
                    - referentul cu starea civila din aparatul propriu al
                      consiliului local
                    - seful postului de politie
                    - un cadru didactic

    ANEXA 2

                                  BUGETUL
                 recensamantului populatiei si al locuintelor
                         (total anii 2001 si 2002)

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                          Institutul    Ministerul      Bugete
                                Total      National   Administratiei    locale
                                             de           Publice
                                          Statistica
________________________________________________________________________________
I. CHELTUIELI DE PERSONAL
1. Salarii si indemnizatii
pentru personalul de
recensamant
Salarii pentru personalul       3.272.162   3.272.162
suplimentar la Institutul
National de Statistica
Salarii pentru personalul      19.673.482  19.673.482
suplimentar la unitatile
teritoriale ale Institutului
National de Statistica
Salarii pentru personalul de   26.737.619  26.737.619
introducere si validare a
datelor
Indemnizatii pentru               132.188     132.188
recenzorii care efectueaza
ancheta-pilot
Indemnizatii pentru             1.800.000                              1.800.000
recenzorii care efectueaza
ancheta de control
Indemnizatii pentru           421.054.063                            421.054.063
recenzori, recenzori-sefi
si responsabili de
circumscriptii urbane
Indemnizatii pentru            26.482.253                             26.482.253
personalul pentru sectorizare
Indemnizatii pentru             2.820.000   2.820.000
specialistii cooptati

        Total 1               501.971.767  52.635.451                449.336.316

2. Cheltuieli de deplasare,
diurna, transport
Cercetare-documentare           1.296.000   1.296.000
Ancheta-pilot (membrii            150.450     150.450
secretariatului tehnic)
Ancheta de control (membrii       216.652     216.652
secretariatului tehnic)
Personal de recensamant       196.891.600   1.006.350      1.000.000 194.885.250

        Total 2               198.554.702   2.669.452      1.000.000 194.885.250

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL  700.526.469  55.304.903      1.000.000 644.221.566
        (1+2)

II. CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII
1. Indemnizatii pentru
prestari de servicii
Indemnizatii pentru paza si       987.000                                987.000
securitatea materialelor
de recensamant

        Total 1                   987.000                                987.000

2. Ancheta-pilot
Cheltuieli pentru prelucrare      132.500     132.500
Cheltuieli cu posta,               16.638      16.638
transmisii de date, fax,
posta electronica
Hartie tipar                       21.476      21.476
Cheltuieli cu energia              36.960      36.960

        Total 2                   207.574     207.574

3. Ancheta de control
Cheltuieli pentru prelucrare      148.500     148.500
Cheltuieli cu posta,               14.100      14.100
transmisii de date, fax,
posta electronica
Hartie tipar                       35.500      35.500
Cheltuieli cu energia             221.374     221.374

        Total 3                   419.474     419.474

4. Sectorizare
Materiale cartografice         16.500.000                             16.500.000
Cheltuieli cu posta,              973.500     673.500                    300.000
transmisii de date, fax,
posta electronica

        Total 4                17.473.500     673.500                 16.800.000

Cheltuieli cu posta,            8.124.506   3.500.000      2.100.000   2.524.506
transmisii de date, fax,
posta electronica
Cheltuieli pentru               6.680.000   6.680.000
popularizare
Cheltuieli                      2.308.900   1.300.900      1.008.000
administrativ-gospodaresti
Cheltuieli pentru prelucrare    9.531.500   9.531.500
Cheltuieli cu energia           2.822.820   1.000.000                  1.822.820

Cheltuieli cu materiale           772.200     772.200
consumabile

        Total 5               116.204.926  84.784.600      4.368.000  27.052.326

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE    135.292.474  86.085.148      4.368.000  44.839.326
SI SERVICII (1+2+3+4+5)

III. CHELTUIELI DE CAPITAL
Investitii                     15.120.800  15.120.800
________________________________________________________________________________
TOTAL GENERAL (I+II+III)      850.939.743 156.510.851      5.368.000 689.060.892
________________________________________________________________________________

    ANEXA 3

                                   BUGETUL
                   recensamantului populatiei si al locuintelor
                                 (anul 2001)

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                          Institutul    Ministerul      Bugete
                                Total      National   Administratiei    locale
                                             de           Publice
                                          Statistica
________________________________________________________________________________
I. CHELTUIELI DE PERSONAL
1. Salarii si indemnizatii
pentru personalul
de recensamant
Salarii pentru personalul       1.091.689   1.091.689
suplimentar la Institutul
National de Statistica
Salarii pentru personalul       5.998.014   5.998.014
suplimentar la unitatile
teritoriale ale Institutului
National de Statistica
Salarii pentru personalul de
introducere si validare a
datelor
Indemnizatii pentru               132.188     132.188
recenzorii care efectueaza
ancheta-pilot
Indemnizatii pentru            26.482.253                             26.482.253
personalul pentru sectorizare
Indemnizatii pentru
specialistii cooptati           1.000.000   1.000.000

        Total 1                34.704.144   8.221.891                 26.482.253

2. Cheltuieli de deplasare,
diurna, transport
Cercetare-documentare             720.000     720.000
Ancheta-pilot (membrii
secretariatului tehnic)           150.450     150.450
Intocmirea listelor             7.059.950                    500.000   6.559.950
cuprinzand cladiri, strazi
si sate, necesare
sectorizarii

        Total 2                 7.930.400     870.450        500.000   6.559.950

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL   42.634.544   9.092.341        500.000  33.042.203
        (1+2)

II. CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII
2. Ancheta-pilot
Cheltuieli pentru prelucrare      132.500     132.500
Cheltuieli cu posta,               16.638      16.638
transmisii de date, fax,
posta electronica
Hartie tipar                       21.476      21.476
Cheltuieli cu energia              36.960      36.960

        Total 2                   207.574     207.574

4. Sectorizare
Materiale cartografice         16.500.000                             16.500.000
Cheltuieli cu posta,              973.500     673.500                    300.000
transmisii de date, fax,
posta electronica

        Total 4                17.473.500     673.500                 16.800.000

5. Recensamant
Hartie, tiparire instrumentar  55.000.000  55.000.000
si difuzare
Carburanti, lubrifianti         1.330.000     400.000        630.000     300.000
Intretinere, reparatii          8.000.000   2.000.000                  6.000.000
curente la parcul auto
Cheltuieli cu posta,            3.582.426   1.500.000        840.000   1.242.426
transmisii de date, fax,
posta electronica
Cheltuieli pentru               3.000.000   3.000.000
popularizare
Cheltuieli                      1.304.000     800.000        504.000
administrativ-gospodaresti

        Total 5                72.216.426  62.700.000      1.974.000   7.542.426

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE     89.897.500  63.581.074      1.974.000  24.342.426
SI SERVICII (2+4+5)

III. CHELTUIELI DE CAPITAL
Investitii la Institutul       15.120.800  15.120.800
National de Statistica
________________________________________________________________________________
TOTAL GENERAL (I+II+III)      147.652.844  87.794.215      2.474.000  57.384.629
________________________________________________________________________________

                                     BUGETUL
                  recensamantului populatiei si al locuintelor
                                   (anul 2002)
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                          Institutul    Ministerul      Bugete
                                Total      National   Administratiei    locale
                                             de          Publice
                                          Statistica
________________________________________________________________________________
I. CHELTUIELI DE PERSONAL
1. Salarii si indemnizatii
pentru personalul de
recensamant
Salarii pentru personalul       2.180.473   2.180.473
suplimentar la Institutul
National de Statistica
Salarii pentru personalul      13.675.468  13.675.468
suplimentar la unitatile
teritoriale ale Institutului
National de Statistica
Salarii pentru personalul      26.737.619  26.737.619
de introducere a datelor
Indemnizatii pentru             1.800.000                              1.800.000
recenzorii care efectueaza
ancheta de control
Indemnizatii pentru           421.054.063                            421.054.063
recenzori, recenzori-sefi
si responsabili de
circumscriptii urbane
Indemnizatii pentru             1.820.000   1.820.000
specialistii cooptati

        Total 1               467.267.623  44.413.560                422.854.063

2. Cheltuieli de deplasare,
diurna, transport
Cercetare-documentare             576.000     576.000
Ancheta de control                216.652     216.652
Personal de recensamant       189.831.650   1.006.350        500.000 188.325.300

        Total 2               190.624.302   1.799.002        500.000 188.325.300

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL  657.891.925  46.212.562        500.000 611.179.363
        (1+2)

II. CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII
1. Indemnizatii pentru
prestari de servicii
Indemnizatii pentru paza si       987.000                                987.000
securitatea materialelor
de recensamant

        Total 1                   987.000                                987.000

3. Ancheta de control
Cheltuieli pentru prelucrare      148.500     148.500
Cheltuieli cu posta,               14.100      14.100
transmisii de date, fax,
posta electronica
Hartie tipar                       35.500      35.500
Cheltuieli cu energia             221.374     221.374

        Total 3                   419.474     419.474

5. Recensamant
Inchirieri de localuri          1.705.000                              1.705.000
pentru instruiri
Carburanti, lubrifianti         1.930.000     600.000        630.000     700.000
Intretinere, reparatii         18.000.000   4.000.000                 14.000.000
curente la parcul auto
Cheltuieli cu posta,            4.542.080   2.000.000      1.260.000   1.282.080
telefon, fax
Cheltuieli pentru               3.680.000   3.680.000
popularizare
Cheltuieli pentru prelucrare    9.531.500   9.531.500
Cheltuieli cu energia           2.822.820   1.000.000                  1.822.820
Cheltuieli cu materiale         1.276.200     772.200        504.000
consumabile
Cheltuieli                        500.900     500.900
administrativ-gospodaresti

        Total 5                43.988.500  22.084.600      2.394.000  19.509.900

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE     45.394.974  22.504.074      2.394.000  20.496.900
SI SERVICII (1+3+5)
________________________________________________________________________________
TOTAL GENERAL (I+II)          703.286.899  68.716.636      2.894.000 631.676.263
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4

                                     SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2001 si 2002

                                        - mii lei -
___________________________________________________
Nr.                                  Anul
crt.    Judetul            ________________________
                              2001        2002
___________________________________________________
     TOTAL: 57.384.629  631.676.263

  1. Alba                   1.561.000   13.109.000
  2. Arad                   1.439.000   14.696.000
  3. Arges                  1.519.000   20.695.000
  4. Bacau                  1.608.000   20.445.000
  5. Bihor                  1.676.000   18.330.000
  6. Bistrita-Nasaud          856.000    9.172.000
  7. Botosani               1.010.000   13.146.000
  8. Brasov                 1.685.000   17.448.000
  9. Braila                 1.000.000   11.010.000
 10. Buzau                  1.130.000   14.869.000
 11. Caras-Severin          1.354.000   10.843.000
 12. Calarasi                 913.000    9.318.000
 13. Cluj                   1.693.000   21.035.000
 14. Constanta              1.940.000   19.145.000
 15. Covasna                  843.000    6.964.000
 16. Dambovita              1.190.000   15.892.000
 17. Dolj                   1.496.000   21.572.000
 18. Galati                 1.260.000   17.557.000
 19. Giurgiu                  724.000    8.546.000
 20. Gorj                   1.177.000   11.804.000
 21. Harghita               1.232.000   10.545.000
 22. Hunedoara              1.982.000   15.365.000
 23. Ialomita                 841.000    8.587.000
 24. Iasi                   1.424.000   21.212.000
 25. Ilfov                    507.000    8.760.000
 26. Maramures              1.429.000   16.043.000
 27. Mehedinti              1.013.000   11.120.000
 28. Mures                  1.546.000   16.529.000
 29. Neamt                  1.115.000   16.127.000
 30. Olt                    1.372.000   14.795.000
 31. Prahova                2.186.000   23.687.000
 32. Satu Mare                985.000   10.592.000
 33. Salaj                    851.000    7.977.000
 34. Sibiu                  1.466.000   12.947.000
 35. Suceava                1.489.000   19.155.000
 36. Teleorman              1.127.000   14.007.000
 37. Timis                  1.705.000   19.348.000
 38. Tulcea                   883.000    8.149.000
 39. Vaslui                 1.040.000   13.595.000
 40. Valcea                 1.329.000   14.482.000
 41. Vrancea                1.003.000   11.767.000
 42. Municipiul Bucuresti   4.785.629   41.291.263
___________________________________________________

    ANEXA 5

                             NUMARUL DE POSTURI
aferent personalului angajat cu contract de munca pe durata determinata in vederea efectuarii recensamantului populatiei si al locuintelor
_________________________________________________________________________
                                      Anul 2001              Anul 2002
                                    _______________________________________
                                    6 luni  12 luni  9 luni  6 luni  5 luni
___________________________________________________________________________
Institutul National de Statistica     26      15       -       11       -
Unitati teritoriale ale
Institutului National de Statistica  141     141      446              502
___________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 680/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 680 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu