Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.675 din 21.09.2017

privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 789 din 05 octombrie 2017SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare pentru imobilele din străinătate, aflate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor imobile a imobilelor situate la poziţiile 99526 şi 99605, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 3Se aprobă înscrierea, în condiţiile legii, în inventarul centralizat al bunurilor imobile aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, a imobilelor prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 4 Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: p. Ministrul afacerilor externe, George Ciamba, secretar de stat ANEXA Nr. 1Datele de identificare ale imobilelor din străinătate aflate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Externe a căror valoare de inventar şi date de identificare se actualizează - CUI 4266863 -

Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Adresa Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar actualizată (în lei) Modificări Situaţia juridică Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Baza legală în administrare/ concesiune
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35377 8.29.01 Teren Suprafaţa 560 m.p. Ţara: Algeria; Oraşul: Alger; Adresa: Str. Abri Arezki nr. 24 Hydra; 1981 12.270.042,41 Nu sunt modificări. D87/15.04.1981 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
35378 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S1+S2+P+2E Supr. utilă: 780 m.p. Supr. construită: 220 m.p. Ţara: Algeria; Oraşul: Alger; Adresa: Str. Abri Arezki nr. 24 Hydra; 1981 10.341.893,06 Regim înălţime: S1+S2+P+2E Supr. utilă: 1.080 m.p. Supr. construită: 210 m.p D87/15.04.1981 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
35379 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S1+S2+P+4E Supr. utilă: 2181 m.p. Supr. construită: 483 m.p. Ţara: Turcia; Oraşul: Ankara; Adresa: Str. Bukres nr. 4, Cankaya; 1967 7.110.712,00 Nu sunt modificări. D686/14.06.1967 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35380 8.29.01 Teren Suprafaţa 5115 m.p. Ţara: Turcia; Oraşul: Ankara; Adresa: Str. Bukres nr. 4, Cankaya; 1967 24.326.120,00 Suprafaţa 5.200 m.p. D686/14.06.1967 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
35381 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S+P+2E Supr. utilă: 4225 m.p. Supr. construită: 1.294 m.p Ţara: Grecia; Oraşul: Atena; Adresa: Str. Em. Benaki nr. 7, Cartier Psyhico; 1976 12.083.480,69 Nu sunt modificări. D133/1976 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
35382 8.29.01 Teren Suprafaţa 2920 m.p. Ţara: Grecia; Oraşul: Atena; Adresa: Str. Em. Benaki nr. 7, Cartier Psyhico; 1976 13.708.820,00 Nu sunt modificări. D133/1976 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
35383 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S+P+E+M Supr. utilă: 452 m.p. Supr. construită: 158 m.p Ţara: Elveţia; Oraşul: Berna; Adresa: Kirchenfeldstrasse 78; 1956 3.544.663,20 Nu sunt modificări. Contract 501/25.11.1956 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
35384 8.29.01 Teren Suprafaţa 2.280 m.p. Ţara: Elvetia; Oraşul: Berna; Adresa: Kirchenfeldstrasse 78; 1956 671.649,60 Nu sunt modificări. Contract 501/25.11.1956 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
35385 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S+P+E+M Supr. utilă: 282 m.p. Supr. construită: 130 m.p Ţara: Elveţia; Oraşul: Berna; Adresa: Brunnadernstrasse 20; 1956 1.360.353,60 Nu sunt modificări. Contract 501/25.11.1956 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
35386 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S+P+E+M Supr. utilă: 594 m.p. Supr. construită: 197 m.p Ţara: Germania; Oraşul: Berlin; Adresa: Str. Matterhorn nr. 79; 1975 3.646.371,79 Nu sunt modificări. D87/05.05.1975 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
35387 8.29.01 Teren Suprafaţa 1594 m.p. Ţara: Germania; Oraşul: Berlin; Adresa: Str. Matterhorn nr. 79; 1975 4.446.000,00 Nu sunt modificări. D87/05.05.1975 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
35388 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S+P+E+M Supr. utilă: 2010 m.p. Supr. construită: 425 m.p Ţara: Liban; Oraşul: Beirut; Adresa: Rue 68, Sector 3; 1974 13.482.737,97 Nu sunt modificări. D251/14.12.1974 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
35389 8.29.01 Teren Suprafaţa 1.800 m.p. Ţara: Liban; Oraşul: Beirut; Adresa: Rue 68, Sector 3; 1974 17.481.115,75 Nu sunt modificări. D251/14.12.1974 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99519 8.29.01 Clădire Secţie consulară Regim înălţime: S + P + 2E Supr. utilă: 1.191,86 m.p. Supr. construită: 448,26 m.p Ţara: R.P. China; Oraşul: Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie, nr. 100600; 1976 56.293.102,92 Nu sunt modificări. D45/1976 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99520 8.29.01 Clădire Bloc locuinţe Regim înălţime: S + P + 2E Supr. utilă: 557,24 m.p. Supr. construită: 168,5 m.p Ţara: R.P. China; Oraşul: Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie, nr. 100600; 1976 20.214.653,78 Nu sunt modificări. D45/1976 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99521 8.29.01 Clădire Bloc locuinţe Regim înălţime: S + P + 3E Supr. utilă: 1590,67 m.p. Supr. construită: 304 m.p Ţara: R.P. China; Oraşul: Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 100600; 1976 26.391.290,56 Nu sunt modificări. D45/1976 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99522 8.29.01 Clădire Bloc locuinţe Regim înălţime: S + P + 2E Supr. utilă: 445,35 m.p. Supr. construită: 147 m.p Ţara: R.P. China; Oraşul: Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 100600; 1976 71.434.028,81 Nu sunt modificări. D45/1976 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99523 8.29.01 Clădire Grup tehnic si ateliere Regim înălţime: P Supr. utilă: 518 m.p. Supr. construită: 523 m.p. Ţara: R.P. China; Oraşul: Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 100600; 1976 23.491.173,66 Nu sunt modificări. D45/1976 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99524 8.29.01 Clădire Punct control acces Regim înălţime: P Supr. utilă: 137 m.p. Supr. construită: 142 m.p Ţara: R.P. China; Oraşul: Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 100600; 1976 2.767.242,12 Nu sunt modificări. D45/1976 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99525 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime: S + P + 3E Supr. utilă: 3531,73 m.p. Supr. construită: 784,23 m.p Ţara: R.P. China; Oraşul: Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 100600; 1976 153.735.673,17 Nu sunt modificări. D45/1976 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99527 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + 5E Supr. utilă: 1.653 m.p. Supr. construită: 496 m.p. Ţara: Columbia; Oraşul: Bogota; Adresa: Str. Carera Septima nr. 92-58; 1975 15.006.027,82 Nu sunt modificări. D189/06.11.1975 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99528 8.29.01 Teren Suprafaţa 677 m.p. Ţara: Columbia; Oraşul: Bogota; Adresa: Str. Carera Septima nr. 92-58; 1975 3.802.537,44 Nu sunt modificări. D189/06.11.1975 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99529 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime: S + P + E Supr. utilă: 1.044,69 m.p. Supr. construită: 644 m.p. Ţara: Brazilia; Oraşul: Brasilia; Adresa: Str. Av. das Naçoes nr. 06; 1975 535.096,89 Nu sunt modificări. D190/06.09.1975 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99530 8.29.01 Clădire Bloc locuinţe Regim înălţime: S + P + E Supr. utilă: 790 m.p. Supr. construită: 330 m.p Ţara: Brazilia; Oraşul: Brasilia; Adresa: Str. Av. das Naçoes nr. 06; 1975 367.769,87 Nu sunt modificări. D190/06.09.1975 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99531 8.29.01 Teren Suprafaţa 25.000 m.p. Ţara: Brazilia; Oraşul: Brasilia; Adresa: Str. Av. das Naçoes nr. 06; 1964 27.008.140,83 Suprafaţa 23.783,7 m.p. Act donaţie 143/1964 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99532 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime: S + P + 4E + M Supr. utilă: 4105,59 m.p. Supr. construită: 660 m.p Ţara: Argentina; Oraşul: Buenos Aires; Adresa: Str. Arroyo nr. 962-970; 1957 15.775.512,50 Sediu misiune Regim înălţime: S + P + 4E + M Supr. utilă: 3.258 m.p. Supr. construită: 660 m.p Contract R473.686/23.11.1957 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99533 8.29.01 Teren Suprafaţa 1.290 m.p. Ţara: Argentina; Oraşul: Buenos Aires; Adresa: Str. Arroyo nr. 962-970; 1957 6.281.707,30 Suprafaţa 775 mp Contract R473.686/23.11.1957 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99534 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime: S + P + 2E Supr. utilă: 1278 m.p. Supr. construită: 500 m.p Ţara: Ungaria; Oraşul: Budapesta; Adresa: Str. Thokoly nr. 72; 1948 7.772.191,50 Nu sunt modificări. Decizie intabulare 29892/24.11.1948 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99535 8.29.01 Teren Suprafaţa 1.350 m.p. Ţara: Ungaria; Oraşul: Budapesta; Adresa: Str. Thokoly nr. 72; 1948 2.391.553,50 Suprafaţa 1.497 mp Decizie intabulare 29892/24.11.1948 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99536 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + 2E Supr. utilă: 1.260,15 m.p. Supr. construită: 320 m.p. Ţara: Ungaria; Oraşul: Budapesta; Adresa: Str. Delibab nr. 27; 1961 6.492.528,00 Regim înălţime: S + P + 2E + M Supr. utilă: 982,27 m.p. Supr. construită: 237,70 m.p. D161/20.06.1961 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99537 8.29.01 Teren Suprafaţa 550 m.p. Ţara: Ungaria; Oraşul: Budapesta; Adresa: Str. Delibab nr. 27; 1961 5.467.392,00 Suprafaţa 629 m.p. D161/20.06.1961 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99538 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime: S + P + 3E Supr. utilă: 951 m.p. Supr. construită: 215 m.p. Ţara: Belgia; Oraşul: Bruxelles; Adresa: Rue Gabrielle nr. 105; 1960 5.037.272,85 Nu sunt modificări. Act cumpărare/ 10.02.1960 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99539 8.29.01 Teren Suprafaţa 1.516 m.p. Ţara: Belgia; Oraşul: Bruxelles; Adresa: Rue Gabrielle nr. 105; 1960 4.237.797,15 Nu sunt modificări. Act cumpărare/ 10.02.1960 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99540 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + 3E Supr. utilă: 882 m.p. Supr. construită: 197 m.p. Ţara: Belgia; Oraşul: Bruxelles; Adresa: Str. Washington nr. 37; 1936 5.508.508,24 Nu sunt modificări. Act cumpărare 1270/10.04.1936 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99541 8.29.01 Teren Suprafaţa 632 m.p. Ţara: Belgia; Oraşul: Bruxelles; Adresa: Str. Washington nr. 37; 1936 1.116.541,76 Nu sunt modificări. Act cumpărare 1270/10.04.1936 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99542 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + 2E Supr. utilă: 229 m.p. Supr. construită: 61 m.p. Ţara: Belgia; Oraşul: Bruxelles; Adresa: Rue Gabrielle 107-Uccle; 1993 1.609.299,73 Nu sunt modificări. H.G. 557/09.10.1993 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99543 8.29.01 Teren Suprafaţa 80 m.p. Ţara: Belgia; Oraşul: Bruxelles; Adresa: Rue Gabrielle 107-Uccle; 1993 223.630,77 Nu sunt modificări. H.G. 557/09.10.1993 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99544 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime: S + D + P + 7E Supr. utilă: 6187 m.p. Supr. construită: 2145,79 m.p Ţara: Germania; Oraşul: Bonn; Adresa: Str. Legionsweg nr. 14; 1981 7.600.089,88 Nu sunt modificări. D138/1982 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99545 8.29.01 Teren Suprafaţa 2.400 m.p. Ţara: Germania; Oraşul: Bonn; Adresa: Str. Legionsweg nr. 14; 1981 10.079.785,28 Suprafaţa 6.401 m.p. D138/1982 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99546 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime: P + E Supr. utilă: 595 m.p. Supr. construită: 168 m.p. Ţara: Australia; Oraşul: Canberra; Adresa: Str. Dalman Crescent nr. 4; 1994 4.279.590,00 Nu sunt modificări. H.G. 665/19.09.1994 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99547 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime: S+ P + 6E Supr. utilă: 1.157,85 m.p. Supr. construită: 323 m.p. Ţara: Egipt; Oraşul: Cairo; Adresa: Str. El Kanel Mohamed nr. 6; 1982 6.209.700,53 Nu sunt modificări. Contract 1512/8.06.1982 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99548 8.29.01 Teren Suprafaţa 2000 m.p. Ţara: Egipt; Oraşul: Cairo; Adresa: Str. El Kanel Mohamed nr. 6; 1982 42.520.000,00 Nu sunt modificări. Contract 1512/8.06.1982 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99549 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime: S+ P Supr. utilă: 542 m.p. Supr. construită: 307 m.p Ţara: South Africa; Oraşul: Cape Town; Adresa: 24 Highwick Drive, Kenilworth, Cape Town; 1993 2.038.400,00 Nu sunt modificări. H.G. 374/28.07.1993 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99550 8.29.01 Teren Suprafaţa 5.003 m.p. Ţara: South Africa; Oraşul: Cape Town; Adresa: 24 Highwick Drive, Kenilworth, Cape Town; 1993 1.911.000,00 Nu sunt modificări. H.G. 374/28.07.1993 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99551 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime: S + P + E + M Supr. utilă: 732,4 m.p. Supr. construită: 215 m.p. Ţara: Danemarca; Oraşul: Copenhaga; Adresa: Str. Strandagervej, nr. 27.; 1955 10.792.839,44 Nu sunt modificări. Contract/23.02.1955 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99552 8.29.01 Teren Suprafaţa 2.214 m.p. Ţara: Danemarca; Oraşul: Copenhaga; Adresa: Str. Strandagervej, nr. 27.; 1955 1.794.556,00 Nu sunt modificări. Contract /23.02.1955 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99553 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + E + M Supr. utilă: 1.108,6 m.p. Supr. construită: 285 m.p. Ţara: Danemarca; Oraşul: Copenhaga; Adresa: Str. Engskiftevej nr. 1, 2100; 1962 17.366.009,60 Nu sunt modificări. Contract /1962 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99554 8.29.01 Teren Suprafaţa 3850 m.p. Ţara: Danemarca; Oraşul: Copenhaga; Adresa: Str. Engskiftevej nr. 1, 2100; 1962 2.527.159,20 Nu sunt modificări. Contract/1962 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99555 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + 2E Supr. utilă: 720 m.p. Supr. construită: 286 m.p Ţara: Siria; Oraşul: Damasc; Adresa: Str. Ibrahim Hanano nr. 8, Damasc; 1976 2.324.035,11 Nu sunt modificări. D 176/11.06.1976 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99556 8.29.01 Teren Suprafaţa 500 m.p. Ţara: Siria; Oraşul: Damasc; Adresa: Str. Ibrahim Hanano nr. 8, Damasc; 1976 3.006.037,13 Nu sunt modificări. D 176/11.06.1976 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99557 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + E + M Supr. utilă: 544 m.p. Supr. construită: 230 m.p. Ţara: Elveţia; Oraşul: Geneva; Adresa: Str. Chemin de La Perrière nr. 6, Cologny; 1960 5.037.682,50 Nu sunt modificări. Contract 3746/17.03.1960 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99558 8.29.01 Teren Suprafaţa 3070 m.p. Ţara: Elveţia; Oraşul: Geneva; Adresa: Str. Chemin de La Perrière nr. 6, Cologny; 1960 38.403.675,00 Suprafaţa 3127 m.p. Contract 3746/17.03.1960 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99559 8.29.01 Clădire Regim înălţime: P + 4E Supr. utilă: 1647,37 m.p. Supr. construită: 480 m.p Ţara: Zimbabwe; Oraşul: Harare; Adresa: Str. Montagu nr. 105; 1980 8.829.480,00 Nu sunt modificări. D 345/5.11.1980 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99560 8.29.01 Teren Suprafaţa 1880 m.p. Ţara: Zimbabwe; Oraşul: Harare; Adresa: Str. Montagu nr. 105; 1980 802.680,00 Nu sunt modificări. D 345/5.11.1980 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99561 8.29.01 Clădire Regim înălţime: D + P + 2E Supr. utilă: 738,54 m.p. Supr. construită: 227,71 m.p. Ţara: Olanda; Oraşul: Haga; Adresa: Str. Catsheuvel 55; 1971 8.379.945,00 Nu sunt modificări. D 358/18.10.1971 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99562 8.29.01 Teren Suprafaţa 3133 m.p. Ţara: Olanda; Oraşul: Haga; Adresa: Str. Catsheuvel 55, 37, 39, Haga; 1971 12.772.395,09 Nu sunt modificări. D 358/18.10.1971 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99563 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + E + M Supr. utilă: 332,67 m.p. Supr. construită: 140,7 m.p Ţara: Olanda; Oraşul: Haga; Adresa: Str. Catsheuvel 37; 1971 4.982.670,00 Nu sunt modificări. D 358/18.10.1971 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99564 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + 4E Supr. utilă: 5357,30 m.p. Supr. construită: 101,37 m.p Ţara: Olanda; Oraşul: Haga; Adresa: Str. Catsheuvel 39; 1971 5.228.378,42 Nu sunt modificări. D 358/18.10.1971 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99565 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + 2E Supr. utilă: 233,73 m.p. Supr. construită: 100,06 m.p. Ţara: Olanda; Oraşul: Haga; Adresa: Str. Catsheuvel 35; 1971 6.794.550,00 Nu sunt modificări. D 358/18.10.1971 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99566 8.29.01 Clădire Regim înălţime: D + P + E Supr. utilă: 1002,4 m.p. Supr. construită: 428,4 m.p. Ţara: Finlanda; Oraşul: Helsinki; Adresa: Str. Stenbackinkatu nr. 24; 1955 24.003.054,01 Nu sunt modificări. Act cumpărare/ 31.05.1955 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99567 8.29.01 Teren Suprafaţa 1.320 m.p. Ţara: Finlanda; Oraşul: Helsinki; Adresa: Str. Stenbackinkatu nr. 24; 1955 47.450.460,00 Suprafaţa 1.315 m.p. Act cumpărare/ 31.05.1955 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99568 8.28.12 Aparta-ment Apartament 5 camere Suprafaţa utilă: 149 Ţara: Finlanda; Oraşul: Helsinki; Adresa: Str. Oksasenkatu nr. 4; 1955 3.696.354,75 Nu sunt modificări. Act cumpărare/ 31.05.1955 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99569 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S+D+P+3E+M Supr. utilă: 1140,61 m.p. Supr. construită: 211 m.p. Ţara: Turcia; Oraşul: Istanbul; Adresa: Str. Siraselviler nr. 55; 1907 15.307.500,23 Ţara: Turcia; Oraşul: Istanbul; Adresa: Str. Siraselviler nr. 21; Donaţie H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99570 8.29.01 Teren Suprafaţa 507 m.p. Ţara: Turcia; Oraşul: Istanbul; Adresa: Str. Siraselviler nr. 55; 1907 18.792.332,06 Ţara: Turcia; Oraşul: Istanbul; Adresa: Str. Siraselviler nr. 21; Donaţie H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99571 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + E Supr. utilă: 395,34 m.p. Supr. construită: 107,25 m.p Ţara: Turcia; Oraşul: Istanbul; Adresa: Str. Ahmet Cikmazi nr 8; 1910 2.314.684,56 Nu sunt modificări. Donatie H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99572 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + M Supr. utilă: 2812 m.p. Supr. construită: 796,55 m.p. Ţara: Sudan; Oraşul: Khartoum; Adresa: Str. Kassala Road, nr. 172/173; 1988 6.775.251,68 Nu sunt modificări. D/1988 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99573 8.29.01 Teren Suprafaţa 2660 m.p. Ţara: Sudan; Oraşul: Khartoum; Adresa: Str. Kassala Road, nr. 172/173; 1988 13.372.762,50 Nu sunt modificări. Donaţie H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99574 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + E Supr. utilă: 765,60 m.p. Supr. construită: 400,61 m.p. Ţara: Peru; Oraşul: Lima; Adresa: Str. Jorge Basadre, nr. 690; 1976 2.170.662,19 Nu sunt modificări. D 251/26.08.1976 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99575 8.29.01 Teren Suprafaţa 2.438 m.p. Ţara: Peru; Oraşul: Lima; Adresa: Str. Jorge Basadre, nr. 690; 1976 34.416.111,00 Nu sunt modificări. D 251/26.08.1976 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99576 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime: S + P + 2E Supr. utilă: 1.516,04 m.p. Supr. construită: 380,91 m.p. Ţara: Portugalia; Oraşul: Lisabona; Adresa: Rua de Sao Caetano, nr. 5; 1975 10.737.851,40 Nu sunt modificări. D 83/5.05.1975 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99577 8.29.01 Teren Suprafaţa 6.500 m.p. Ţara: Portugalia; Oraşul: Lisabona; Adresa: Rua de Sao Caetano, nr. 5; 1975 24.108.924,72 Suprafaţa 8.385 m.p. D 83/5.05.1975 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99578 8.29.01 Clădire Regim înălţime: P + E Supr. utilă: 273,66 m.p. Supr. construită: 141 m.p. Ţara: Portugalia; Oraşul: Lisabona; Adresa: Rua de Sao Caetano, nr. 5; 1975 1.176.933,00 Nu sunt modificări. D 83/5.05.1975 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99579 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + 3E + M Supr. utilă: 1.385,25 m.p. Supr. construită: 282,05 m.p. Ţara: Portugalia; Oraşul: Lisabona; Adresa: Rua de Sao Caetano, nr. 5; 1975 3.936.210,96 Nu sunt modificări. D 83/5.05.1975 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99580 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + 4E Supr. utilă: 2.358 m.p. Supr. construită: 595 m.p. Ţara: Spania; Oraşul: Madrid; Adresa: Av. Alfonso XIII, nr. 157; 1969 32.681.177,30 Regim înălţime: S + P + 4E Supr. utilă: 2.511,93 m.p. Supr. construită: 595 m.p D 497/1.07.1969 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99581 8.29.01 Teren Suprafaţa 1392 m.p. Ţara: Spania; Oraşul: Madrid; Adresa: Av. Alfonso XIII, nr. 157; 1969 25.854.166,80 Nu sunt modificări. D 497/1.07.1969 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99582 8.29.01 Clădire Regim înălţime: P + 2E Supr. utilă: 604,46 m.p. Supr. construită: 368 m.p Ţara: Mexic; Oraşul: Mexico; Adresa: Str. Sofocles 311; 1981 2.338.627,72 Nu sunt modificări. D 13/23.01.1981 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99583 8.29.01 Teren Suprafaţa 600 m.p. Ţara: Mexic; Oraşul: Mexico; Adresa: Str. Sofocles 311; 1981 4.184.770,20 Nu sunt modificări. D 13/23.01.1981 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99584 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + E Supr. utilă: 583,47 m.p. Supr. construită: 300,4 m.p. Ţara: Franţa; Oraşul: Marsilia; Adresa: Bdul. Michelet 157; 1992 2.298.528,45 Regim înălţime: S + P + E Supr. utila: 378 m.p. Supr. construită: 239 m.p D 80/15.04.1992 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99585 8.29.01 Teren Suprafaţa 1119 m.p. Ţara: Franţa; Oraşul: Marsilia; Adresa: Bdul. Michelet 157; 1992 2.669.455,00 Nu sunt modificări. D 80/15.04.1992 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99586 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P Supr. utilă: 83,5 m.p. Supr. construită: 43,47 m.p. Ţara: Franţa; Oraşul: Marsilia; Adresa: Bdul. Michelet 157; 1992 237.149,77 Regim înălţime: S + P Supr. utilă: 72 m.p. Supr. construită: 39 m.p. D 80/15.04.1992 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99587 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + 2E Supr. utilă: 1696 m.p. Supr. construită: 391 m.p Ţara: Uruguay; Oraşul: Montevideo; Adresa: Str. Echevarriarza 3452; 1991 3.567.420,00 Nu sunt modificări. Act proprietate Ab 543 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99588 8.29.01 Teren Suprafaţa 429 m.p. Ţara: Uruguay; Oraşul: Montevideo; Adresa: Str. Echevarriarza 3452; 1991 1.189.140,00 Nu sunt modificări. Act proprietate Ab 543 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99589 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + 3E Supr. utilă: 7.994 m.p. Supr. construită: 2403 m.p. Ţara: Rusia; Oraşul: Moscova; Adresa: Str. Mosfilmovskaia, nr. 64; 1961 20.808.925,50 Nu sunt modificări. Protocol 30.01.1961 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99590 8.29.01 Teren Suprafaţa 42000 m.p. Ţara: Rusia; Oraşul: Moscova; Adresa: Str. Mosfilmovskaia, nr. 64; 1961 48.285.240,00 Nu sunt modificări. Protocol 30.01.1961 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99591 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + 3E Supr. utilă: 4.660,32 m.p. Supr. construită: 291,27 m.p. Ţara: Rusia; Oraşul: Moscova; Adresa: Str. Mosfilmovskaia, nr. 64; 1961 6.663.084,60 Regim înălţime: S + P + 3E Supr. utilă: 3.679 m.p. Supr. construită: 1.212 m.p. Protocol 30.01.1961 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99592 8.29.01 Teren Suprafaţa 484 m.p. Ţara: S.U.A.; Oraşul: New York; Adresa: Third Avenue, nr. 573-577; 1974 55.826.098,52 Suprafaţa 580 m.p. D 213/11.10.1974 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99593 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + 15E Supr. utilă: 6,689 m.p. Supr. construită: 484 m.p Ţara: S.U.A.; Oraşul: New York; Adresa: Third Avenue, nr. 573-577; 1974 55.942.145,27 Regim înălţime: S + P + 15E Supr. utilă: 9,860 m.p. Supr. construită: 580 m.p D 213/11.10.1974 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99594 8.29.01 Teren Suprafaţa 1075 m.p. Ţara: Norvegia; Oraşul: Oslo; Adresa: Str. Oscars Gate 51; 1973 7.711.500,00 Nu sunt modificări. D 920/26.11.1973 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99595 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + 2E Supr. utilă: 901,44 m.p. Supr. construită: 425 m.p. Ţara: Norvegia; Oraşul: Oslo; Adresa: Str. Oscars Gate 51; 1973 15.423.000,00 Nu sunt modificări. D 920/26.11.1973 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99596 8.29.01 Teren Suprafaţa 3600 m.p. Ţara: Canada; Oraşul: Ottawa; Adresa: Str. Rideau, nr. 655; 1977 4.550.260,00 Suprafaţa 4.970 m.p. NP 6430/6303/ 29.12.1977 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99597 8.29.01 Clădire Regim înălţime: D + P + 3E Supr. utilă: 2.718 m.p. Supr. construită: 609,11 m.p. Ţara: Canada; Oraşul: Ottawa; Adresa: Str. Rideau, nr. 655; 1977 13.278.486,00 Nu sunt modificări. NP 6430/6303/ 29.12.1977 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99598 8.29.01 Teren Suprafaţa 600 m.p. Ţara: Canada; Oraşul: Ottawa; Adresa: Str. Wilbroad, nr. 473-475; 1969 2.969.784,00 Nu sunt modificări. D 565/14.08.1969 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99599 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + E + M Supr. utilă: 566,52 m.p. Supr. construită: 193 m.p. Ţara: Canada; Oraşul: Ottawa; Adresa: Str. Wilbroad, nr. 473-475; 1969 3.011.031,00 Nu sunt modificări. D 565/14.08.1969 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99600 8.29.01 Clădire Regim înălţime P + 4E Supr. utilă: 2.677 m.p. Supr. construită: 530 m.p. Ţara: Franţa; Oraşul: Paris; Adresa: Str. Sainte Dominique nr. 123; 1939 163.384.600,00 Nu sunt modificări. Act cumpărare 2/29.03.1939 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99601 8.29.01 Clădire Regim înălţime S + P + 3E + M Supr. utilă: 1.219,72 m.p. Supr. construită: 285 m.p. Ţara: Franţa; Oraşul: Paris; Adresa: Rue de L’Exposition, nr. 1, 3, 5; 1939 38.417.460,00 Nu sunt modificări. Act cumpărare 2/ 29.03.1939 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99602 8.29.01 Teren Suprafaţa 5.200 m.p. Ţara: Franţa; Oraşul: Paris; Adresa: Rue de L’Exposition, nr. 1, 3, 5; 1939 179.634.744,00 Suprafaţa 5,335 mp Act cumpărare 2/ 29.03.1939 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99603 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime S + P + 4E Supr. utilă: 3.128,88 m.p. Supr. construită: 526,08 m.p. Ţara: Franţa; Oraşul: Paris; Adresa: Rue de L’Exposition, nr. 1, 3, 5; 1939 97.589.180,00 Nu sunt modificări. Act cumpărare 2/ 29.03.1939 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99604 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime S + P + 3E Supr. utilă: 1.650 m.p. Supr. construită: 317,7 m.p. Ţara: Coreea de Nord; Oraşul: Phenian; Adresa: Str. Munhung-Dong, nr. A; 1988 284.925,96 Nu sunt modificări. Schimb proprietăţi/ reciprocitate H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99606 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime P + 3E Supr. utilă: 3.189 m.p. Supr. construită: 1.210 m.p. Ţara: Cehia; Oraşul: Praga; Adresa: Str. Nerudova 5, Praga; 1938 51.977.467,50 Nu sunt modificări. Act cumpărare/ 8.09.1938 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99607 8.29.01 Teren Suprafaţa 4.250 m.p. Ţara: Cehia; Oraşul: Praga; Adresa: Str. Nerudova 5, Praga; 1938 12.838.837,50 Nu sunt modificări. Act cumpărare/ 8.09.1938 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99608 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime P + E Supr. utilă: 372 m.p. Supr. construită: 194 m.p. Ţara: South Africa; Oraşul: Pretoria; Adresa: Str. Charles nr. 117, Brooklyn 0111; 1991 425.152,00 Nu sunt modificări. Contract nr. T39089/ 91/20.06.1991 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99609 8.29.01 Teren Suprafaţa 1.355 m.p. Ţara: South Africa; Oraşul: Pretoria; Adresa: Str. Charles nr. 117, Brooklyn 0111; 1991 354.342,00 Nu sunt modificări. Contract nr. T39089/ 91/20.06.1991 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99610 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime P + E Supr. utilă: 740 m.p. Supr. construită: 333 m.p. Ţara: South Africa; Oraşul: Pretoria; Adresa: Str. Charles nr. 117, Brooklyn 0111; 1991 363.832,00 Nu sunt modificări. Contract nr. T39089/ 91/20.06.1991 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99611 8.29.01 Teren Suprafaţa 2.474 m.p. Ţara: South Africa; Oraşul: Pretoria; Adresa: Str. Charles nr. 117, Brooklyn 0111; 1991 515.745,00 Nu sunt modificări. Contract nr. T39089/ 91/20.06.1991 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99612 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime D + P + 3E Supr. utilă: 1.933,75 m.p. Supr. construită: 293,5 m.p. Ţara: Brazilia; Oraşul: Rio de Janeiro; Adresa: Str. Cosme Velho nr. 256; 1983 18.055.828,26 Nu sunt modificări. Contract cumpărare H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99613 8.29.01 Teren Suprafaţa 1.500 m.p. Ţara: Brazilia; Oraşul: Rio de Janeiro; Adresa: Str. Cosme Velho nr. 256; 1983 1.251.477,50 Nu sunt modificări. Contract cumpărare H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99614 8.29.01 Clădire Sediu ambasadă Regim înălţime S + P + 3E Supr. utilă: 2.120,10 m.p. Supr. construită: 446 m.p. Ţara: Italia; Oraşul: Roma; Adresa: Str. Nicolo Tartaglia 36; 1962 34.532.546,47 Nu sunt modificări. Act cumpărare nr. 256479/10.12.1962 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99615 8.29.01 Teren Suprafaţa 2.170 m.p. Ţara: Italia; Oraşul: Roma; Adresa: Str. Nicolo Tartaglia 36; 1962 27.508.557,60 Nu sunt modificări. Act cumpărare nr. 256479/ 10.12.1962 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99616 8.29.01 Clădire Regim înălţime S + P + 4E Supr. utilă: 1.255,80 m.p. Supr. construită: 294 m.p. Ţara: Italia; Oraşul: Roma; Adresa: Str. Nicolo Tartaglia 36; 1962 20.487.780,07 Nu sunt modificări. Act cumpărare nr. 256479/ 10.12.1962 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99617 8.29.01 Clădire Regim înălţime P + 3E Supr. utilă: 7.512 m.p. Supr. construită: 1.858 m.p. Ţara: Italia; Oraşul: Roma; Adresa: Str. Piazza Jose de San Martin, nr. 1; 1922 36.138.877,36 Nu sunt modificări. Donaţie H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99618 8.29.01 Clădire Regim înălţime P + E Supr. utilă: 938 m.p. Supr. construită: 474 m.p. Ţara: Chile; Oraşul: Santiago Chile; Adresa: Str. Benjamin, nr. 2955; 1970 3.728.467,88 Nu sunt modificări. D 513/16.12.1970 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99619 8.29.01 Teren Suprafaţa 1.780 m.p. Ţara: Chile; Oraşul: Santiago Chile; Adresa: Str. Benjamin, nr. 2955; 1970 10.710.013,89 Suprafaţa: 1.766 mp D 513/16.12.1970 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99620 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime S+P+2E+M Supr. utilă: 4.129 m.p. Supr. construită: 1.048 m.p. Ţara: Bulgaria; Oraşul: Sofia; Adresa: Str. Mihai Eminescu 4 (Fosta Stiniakovo, nr. 4); 1988 6.974.913,44 Nu sunt modificări. Convenţie guvernamentală H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99621 8.29.01 Clădire Regim înălţime P Supr. utilă: 160 m.p. Supr. construită: 165 m.p. Ţara: Bulgaria; Oraşul: Sofia; Adresa: Str. Mihai Eminescu 4 (Fosta Stiniakovo, nr. 4); 1988 294.599,95 Nu sunt modificări. Convenţie guvernamentală H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99622 8.29.01 Teren Suprafaţa 8.800 m.p. Ţara: Bulgaria; Oraşul: Sofia; Adresa: Str. Mihai Eminescu 4 (Fosta Stiniakovo, nr. 4); 1988 22.531.670,42 Nu sunt modificări. Convenţie guvernamentală H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99623 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime P + 3E Supr. utilă: 1.455,87 m.p. Supr. construită: 625 m.p. Ţara: Suedia; Oraşul: Stockholm; Adresa: Str. Oster-Malmsgatan, nr. 36; 1970 19.900.982,44 Nu sunt modificări. D 322/4.07.1970 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99624 8.29.01 Teren Suprafaţa 1.675 m.p. Ţara: Suedia; Oraşul: Stockholm; Adresa: Str. Oster-Malmsgatan, nr. 36; 1970 22.673.400,00 Nu sunt modificări. D 322/4.07.1970 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99625 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime D+P+2E+M Supr. utilă: 1.416,6 m.p. Supr. construită: 360 m.p. Ţara: Franţa; Oraşul: Strasbourg; Adresa: Alée de la Robertsau nr. 64; 1993 15.279.321,60 Nu sunt modificări. H.G. 42/1993 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99626 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime S + P + 3E Supr. utilă: 586,47 m.p. Supr. construită: 247 m.p. Ţara: Israel; Oraşul: Tel Aviv; Adresa: Str. Liberman nr. 1; 1949 28.311.960,00 Nu sunt modificări. Construcţie H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99627 8.29.01 Teren Suprafaţa 570 m.p. Ţara: Israel; Oraşul: Tel Aviv; Adresa: Str. Liberman nr. 1; 1949 11.962.800,00 Nu sunt modificări. Act cumpărare/1949 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99628 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime S + P + 4E Supr. utilă: 5.727,34 m.p. Supr. construită: 1.078,59 m.p. Ţara: Japonia; Oraşul: Tokyo; Adresa: Str. Nishi Azabu Minato-Ku, 3-16-19, Tokyo; 1975 3.698.235,01 Nu sunt modificări. D 191/6.09.1975 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99629 8.29.01 Teren Suprafaţa 1.403 m.p. Ţara: Japonia; Oraşul: Tokyo; Adresa: Str. Nishi Azabu Minato-Ku, 3-16-19, Tokyo; 1975 57.829.951,73 Nu sunt modificări. D 191/6.09.1975 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99630 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime S+P+2E Supr. utilă: 3.355,07 m.p. Supr. construită: 1012 m.p. Ţara: Polonia; Oraşul: Varşovia; Adresa: Str. Fr. Chopina, Varşovia; 1950 10.320.684,58 Sediu misiune Regim înălţime S+P+2E Supr. utilă: 2.672,69 m.p. Supr. construită: 948 m.p. Schimb de terenuri H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99631 8.29.01 Clădire Regim înălţime S+P+3E Supr. utilă: 1.840,47 m.p. Supr. construită: 358 m.p. Ţara: Polonia; Oraşul: Varşovia; Adresa: Str. Fr. Chopina, Varşovia; 1950 4.649.056,43 Bloc locuinţe Regim înălţime S+P+3E Supr. utilă: 1.266,14 m.p. Supr. construită: 330 m.p. Schimb de terenuri H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99632 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime S+P+3E+M Supr. utilă: 1.391,8 m.p. Supr. construită: 590 m.p. Ţara: Austria; Oraşul: Viena; Adresa: Str. Prinz Eugen nr. 60, Viena; 1936 14.156.363,13 Sediu misiune Regim înălţime S+P+3E+M Supr. utilă: 1.230 m.p. Supr. construită: 590 m.p. Act cumpărare 43051/10.09.1936 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99633 8.29.01 Teren Suprafaţa 1.063 m.p. Ţara: Austria; Oraşul: Viena; Adresa: Str. Prinz Eugen nr. 60, Viena; 1936 19.688.550,00 Suprafaţa 1.087 m.p. Act cumpărare 43051/10.09.1936 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99634 8.29.01 Clădire Regim înălţime S+P+6E Supr. utilă: 1.482,54 m.p. Supr. construită: 318 m.p. Ţara: Austria; Oraşul: Viena; Adresa: Str. Theresianumgasse, nr. 25; 1956 11.568.467,18 Regim înălţime S+P+6E Supr. utilă: 1.474,50 m.p. Supr. construită: 318 m.p. Act cumpărare 2599/30.04.1956 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99635 8.29.01 Teren Suprafaţa 1.051 m.p. Ţara: Austria; Oraşul: Viena; Adresa: Str. Theresianumgasse, nr. 25; 1956 16.263.735,00 Suprafaţa 1.369 m.p. Act cumpărare 2599/30.04.1956 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99636 8.29.01 Clădire Regim înălţime P + 3E Supr. utilă: 962,61 m.p. Supr. construită: 590 m.p. Ţara: Italia; Oraşul: Veneţia; Adresa: Str. Cannaregio nr. 2214; 1930 22.519.957,50 Nu sunt modificări. Act cumpărare/1930 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99637 8.29.01 Clădire Regim înălţime S + P + 3E Supr. utilă: 2.010 m.p. Supr. construită: 460 m.p. Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: 23 Street, nr. 1607; 1930 16.413.300,00 Nu sunt modificări. Act cumpărare/1930 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99638 8.29.01 Teren Suprafaţa 830 m.p. Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: 23 Street, nr. 1607; 1930 6.747.690,00 Nu sunt modificări. Act cumpărare/1930 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99639 8.29.01 Clădire Regim înălţime D + P + 3E Supr. utilă: 810,12 m.p. Supr. construită: 125 m.p. Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: Str. Massachusetts, nr. 2238; 1965 5.471.100,00 Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: Str. Massachusetts nr. 2236; Act cumpărare/1965 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99640 8.29.01 Teren Suprafaţa 125 m.p. Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: Str. Massachusetts nr. 2238; 1965 1.823.700,00 Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: Str. Massachusetts nr. 2238; Act cumpărare/1965 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99641 8.29.01 Clădire Regim înălţime D + P + E + M Supr. utilă: 360 m.p. Supr. construită: 95 m.p. Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: Q Street, nr. 2239; 1965 3.692.992,50 Nu sunt modificări. Act cumpărare/1965 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99642 8.29.01 Teren Suprafaţa 95 m.p. Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: Q Street, nr. 2239; 1965 1.230.997,50 Nu sunt modificări. Act cumpărare/1965 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99643 8.29.01 Teren Suprafaţa 7.000 m.p. Ţara: Maroc; Oraşul: Rabat; Adresa: Str. Ouezzane, nr. 10; 1982 55.034.861,00 Nu sunt modificări. Titlu funciar 79831/14.01.1982 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99644 8.29.01 Teren Suprafaţa 1.152 m.p. Ţara: Lituania; Oraşul: Vilnius; Adresa: Str. Ciurlionio nr. 11B Vilnius; 1995 2.428.690,00 Nu sunt modificări. H.G. 970/4.12.1995 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99645 8.29.01 Clădire Regim înălţime S + P + 3E + M Supr. utilă: 8.411 m.p. Supr. construită: 1.515 m.p. Ţara: Germania; Oraşul: Berlin; Adresa: Str. Dorotheen nr. 62-66, 10117, Berlin; 2001 58.242.600,00 Nu sunt modificări. H.G. 630/6.07.2001 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99646 8.29.01 Teren Suprafaţa 2.241 m.p. Ţara: Germania; Oraşul: Berlin; Adresa: Str. Dorotheen nr. 62-66, 10117, Berlin; 2001 23.563.800,00 Nu sunt modificări. H.G. 630/6.07.2001 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
143697 8.29.01 Clădire Regim înălţime S + P + 8E Supr. utilă: 2.897,10 m.p. Supr. construită: 832,5 m.p. Sd = 3.219 mp Ţara: Belgia; Oraşul: Bruxelles; Adresa: Rue Montoyer, nr. 12 2002 9.480.878,17 Regim înălţime S + P + 8E Supr. utilă: 2.897,10 m.p. Supr. construită: 798 m.p. OUG 88/2002 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159430 8.29.01 Clădire Regim înălţime S+P+2E+M Supr. utilă: 315 m.p. Supr. construită: 63 m.p. Ţara: Belgia; Oraşul: Bruxelles; Adresa: Str. Washington, nr. 37A; 1936 1.400.977,24 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159431 8.29.01 Clădire Regim înălţime P Supr. utilă: 145 m.p. Supr. construită: 150 m.p. Ţara: Bulgaria; Oraşul: Sofia; Adresa: Str. Mihai Eminescu, nr. 4; 1988 105.128,56 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159432 8.29.01 Clădire Regim înălţime P Supr. utilă: 12 m.p. Supr. construită: 12 m.p. Ţara: Coreea de Nord; Oraşul: Phenian; Adresa: Str. Munhung-dong, Nr. A; 1988 941,90 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
159433 8.29.01 Clădire Regim înălţime P + E Supr. utilă: 185 m.p. Supr. construită: 99 m.p. Ţara: Danemarca; Oraşul: Copenhaga; Adresa: Str. Engskiftevej, nr. 1; 1962 2.897.990,40 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159434 8.29.01 Clădire Regim înălţime P Supr. utilă: 32 m.p. Supr. construită: 35 m.p. Ţara: Danemarca; Oraşul: Copenhaga; Adresa: Str. Strandagervej, nr. 27; 1955 471.560,56 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159435 8.29.01 Teren Suprafaţa 580 m.p. Ţara: Elveţia; Oraşul: Berna; Adresa: Brunnadernstrasse, nr. 20; 1956 491.966,40 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159436 8.29.01 Clădire Regim înălţime P + E Supr. utilă: 154 m.p. Supr. construită: 77 m.p. Ţara: Elveţia; Oraşul: Geneva; Adresa: Str. Chemin de la Perrière nr. 6, Cologny; 1960 1.095.502,50 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159437 8.29.01 Clădire Regim înălţime P + E Supr. utilă: 83 m.p. Supr. construită: 43 m.p. Ţara: Franţa; Oraşul: Marsilia; Adresa: Bd. Michelet, nr. 157; 1992 133.776,79 Regim înălţime P Supr. utilă: 22 m.p. Supr. construită: 22 m.p. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159438 8.29.01 Teren Suprafaţa 1460 m.p. Ţara: Franţa; Oraşul: Strasbourg; Adresa: Alée de la Robertsau nr. 64; 1993 6.454.806,00 Nu sunt modificări. H.G. 42/1993 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159439 8.29.01 Teren Suprafaţa 575 m.p. Ţara: Georgia; Oraşul: Tbilisi; Adresa: Str. Tengiz Abuladze, nr. 24; 2009 992.568,00 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159440 8.29.01 Clădire Regim înălţime D + P + E Supr. utilă: 774 m.p. Supr. construită: 284 m.p. Ţara: Georgia; Oraşul: Tbilisi; Adresa: Str. Tengiz Abuladze, nr. 24; 2009 2.216.735,20 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159441 8.29.01 Clădire Regim înălţime S + P + E Supr. utilă: 680 m.p. Supr. construită: 232 m.p. Ţara: Iran; Oraşul: Teheran; Adresa: Str. Fakhrabad nr. 12; 1977 17.783,51 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159442 8.29.01 Clădire Regim înălţime S + P + 2E Supr. utilă: 742 m.p. Supr. construită: 191 m.p. Ţara: Iran; Oraşul: Teheran; Adresa: Str. Fakhrabad nr. 12; 1977 35.567,02 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
159443 8.29.01 Clădire Clădire anexă Regim înălţime P Supr. utilă: 185 m.p. Supr. construită: 99 m.p. Ţara: Olanda; Oraşul: Haga; Adresa: Str. Catsheuvel, nr. 55 bis; 1971 656.806,50 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159444 8.29.01 Teren Suprafaţa 519 m.p. Ţara: R. Moldova; Oraşul: Bălţi; Adresa: Str. Sf. Nicolai nr. 51; 2010 116.494,50 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159445 8.29.01 Clădire Regim înălţime P Supr. utilă: 214 m.p. Supr. construită: 219 m.p. Ţara: R. Moldova; Oraşul: Bălţi; Adresa: Str. Sf. Nicolai nr. 51; 2010 142.312,20 Regim înălţime P Supr. utilă: 107,3 m.p. Supr. construită: 146,6 m.p. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159446 8.29.01 Teren Suprafaţa 578 m.p. Ţara: R. Moldova; Oraşul: Bălţi; Adresa: Str. A. Lăpuşneanu, 1/A; 2010 134.126,10 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159447 8.29.01 Clădire Regim înălţime P Supr. utilă: 147 m.p. Supr. construită: 152 m.p. Ţara: R. Moldova; Oraşul: Bălţi; Adresa: Str. A. Lăpuşneanu, 1/A; 2010 995.345,80 Regim înălţime P + 2E + M Supr. utilă: 586,80 m.p. Supr. construită: 213,70 m.p. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159448 8.29.01 Teren Suprafaţa 1.589 m.p. Ţara: R. Moldova; Oraşul: Cahul; Adresa: Str. Bogdan Petriceicu Hasdeu nr. 11; 2010 400.800,00 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159449 8.29.01 Clădire Regim înălţime P + E Supr. utilă: 388 m.p. Supr. construită: 199 m.p. Ţara: R. Moldova; Oraşul: Cahul; Adresa: Str. Bogdan Petriceicu Hasdeu nr. 11; 2010 1.834.000,00 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159450 8.29.01 Clădire Spaţii birouri în cadrul unei clădiri de birouri Regim înălţime 1 nivel Suprafaţa utilă: 380 m.p. Ţara: R.P. China; Oraşul: Shanghai; Adresa: Str. Chengdu nr. 199, et. 5, ap. 502; 2010 14.198.472,00 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159451 8.29.01 Clădire Clădire anexă Regim înălţime P Supr. utilă: 25 m.p. Supr. construită: 30 m.p. Ţara: Rusia; Oraşul: Moscova; Adresa: Str. Mosfilmovskaia nr. 64; 1961 228.386,40 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 0 imobil
159452 8.29.01 Clădire Clădire anexă Regim înălţime P Supr. utilă: 300 m.p. Supr. construită: 303 m.p. Ţara: Rusia; Oraşul: Moscova; Adresa: Str. Mosfilmovskaia nr. 64; 1961 321.753,90 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159453 8.29.01 Clădire Clădire anexă Regim înălţime P Supr. utilă: 1.045 m.p. Supr. construită: 1.064 m.p. Ţara: Rusia; Oraşul: Moscova; Adresa: Str. Mosfilmovskaia nr. 64; 1961 1.159.339,50 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
159454 8.29.01 Clădire Clădire anexă Regim înălţime S+ P + 3E Supr. utilă: 365 m.p. Supr. construită: 72 m.p. Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: Str. 23 street, nr. 1607; 1930 3.829.770,00 Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: Str. 23 street, nr. 1601; H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159455 8.29.01 Teren Suprafaţa 959 m.p. Ţara: Tunisia; Oraşul: Tunis; Adresa: Str. Es Saheb ibn Abbad nr. 4; 2010 3.671.829,89 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159456 8.29.01 Clădire Regim înălţime P + E Supr. utilă: 420 m.p. Supr. construită: 353 m.p. Ţara: Tunisia; Oraşul: Tunis; Adresa: Str. Es Saheb ibn Abbad nr. 4; 2010 571.916,27 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159535 8.29.01 Clădire Suprafaţa 197 m.p. Ţara: Italia; Oraşul: Veneţia; Adresa: Via Recinto Espozitione d’Arte, Santa Elena; 2010 5.773.134,25 Nu sunt modificări. H.G. 1094/2010 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159536 8.28.12 Aparta-ment Apartament cu supr. de 190 m.p. Ţara: Brazilia; Oraşul: Rio de Janeiro; Adresa: Rua Baraca Ribeiro, nr. 639, ap. 901 2003 1.155.210,00 Ţara: Brazilia; Oraşul: Rio de Janeiro; Adresa: Rua Baraca Ribeiro, nr. 639, ap. 901 H.G. 1334/13.11.2003 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil

TOTAL 2.531.324.468,54 lei

ANEXA Nr. 2 DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe propuse pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor imobile CUI: 4266863 -

Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Baza legală În administrare/ concesiune
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
99526 8.29.01 Teren Suprafaţa 19970 m.p. Ţara: R.P. China; Oraşul: Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 100600; 1976 0,00 D45/1976 imobil
99605 8.29.01 Teren Suprafaţa 7575 m.p. Ţara: Coreea de Nord; Oraşul: Phenian; Adresa: Str. Munhung-Dong, nr. A; 1988 0,00 Schimb proprietăţi/ reciprocitate imobil

ANEXA Nr. 3 LISTA clădirilor ce se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor imobile din domeniul public aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe CUI: 4266863 -

Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar actualizată (în lei) Situaţia juridică Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Baza legală în administrare/ concesiune
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
FN 8.29.01 Teren Suprafaţa 798 m.p. Ţara: Belgia; Oraşul: Bruxelles; Adresa: Rue Montoyer, nr. 12 2002 14.227.400,00 O.U.G. 88/2002 în administrare imobil
FN 8.29.01 Clădire Punct control acces Regim înălţime P Supr. utilă: 35 m.p. Supr. construită: 35 m.p. Ţara: Elveţia; Oraşul: Geneva; Adresa: Str. Chemin de la Perrière nr. 6, Cologny; 1960 179.190,00 Contract 3746/ 17.03.1960 în administrare imobil
FN 8.29.01 Clădire Clădire Traf electric Regim înălţime P Supr. utilă: 14 m.p. Supr. construită: 14 m.p. Ţara: Rusia; Oraşul: Moscova; Adresa: Str. Mosfilmovskaia, nr. 64; 1961 68.364,00 Protocol 30.01.1961 în administrare imobilSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 675/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 675 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu