Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.675 din 21.09.2017

privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 789 din 05 octombrie 2017SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare pentru imobilele din străinătate, aflate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor imobile a imobilelor situate la poziţiile 99526 şi 99605, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 3Se aprobă înscrierea, în condiţiile legii, în inventarul centralizat al bunurilor imobile aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, a imobilelor prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 4 Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: p. Ministrul afacerilor externe, George Ciamba, secretar de stat ANEXA Nr. 1Datele de identificare ale imobilelor din străinătate aflate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Externe a căror valoare de inventar şi date de identificare se actualizează - CUI 4266863 -

Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Adresa Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar actualizată (în lei) Modificări Situaţia juridică Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Baza legală în administrare/ concesiune
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35377 8.29.01 Teren Suprafaţa 560 m.p. Ţara: Algeria; Oraşul: Alger; Adresa: Str. Abri Arezki nr. 24 Hydra; 1981 12.270.042,41 Nu sunt modificări. D87/15.04.1981 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
35378 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S1+S2+P+2E Supr. utilă: 780 m.p. Supr. construită: 220 m.p. Ţara: Algeria; Oraşul: Alger; Adresa: Str. Abri Arezki nr. 24 Hydra; 1981 10.341.893,06 Regim înălţime: S1+S2+P+2E Supr. utilă: 1.080 m.p. Supr. construită: 210 m.p D87/15.04.1981 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
35379 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S1+S2+P+4E Supr. utilă: 2181 m.p. Supr. construită: 483 m.p. Ţara: Turcia; Oraşul: Ankara; Adresa: Str. Bukres nr. 4, Cankaya; 1967 7.110.712,00 Nu sunt modificări. D686/14.06.1967 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35380 8.29.01 Teren Suprafaţa 5115 m.p. Ţara: Turcia; Oraşul: Ankara; Adresa: Str. Bukres nr. 4, Cankaya; 1967 24.326.120,00 Suprafaţa 5.200 m.p. D686/14.06.1967 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
35381 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S+P+2E Supr. utilă: 4225 m.p. Supr. construită: 1.294 m.p Ţara: Grecia; Oraşul: Atena; Adresa: Str. Em. Benaki nr. 7, Cartier Psyhico; 1976 12.083.480,69 Nu sunt modificări. D133/1976 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
35382 8.29.01 Teren Suprafaţa 2920 m.p. Ţara: Grecia; Oraşul: Atena; Adresa: Str. Em. Benaki nr. 7, Cartier Psyhico; 1976 13.708.820,00 Nu sunt modificări. D133/1976 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
35383 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S+P+E+M Supr. utilă: 452 m.p. Supr. construită: 158 m.p Ţara: Elveţia; Oraşul: Berna; Adresa: Kirchenfeldstrasse 78; 1956 3.544.663,20 Nu sunt modificări. Contract 501/25.11.1956 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
35384 8.29.01 Teren Suprafaţa 2.280 m.p. Ţara: Elvetia; Oraşul: Berna; Adresa: Kirchenfeldstrasse 78; 1956 671.649,60 Nu sunt modificări. Contract 501/25.11.1956 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
35385 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S+P+E+M Supr. utilă: 282 m.p. Supr. construită: 130 m.p Ţara: Elveţia; Oraşul: Berna; Adresa: Brunnadernstrasse 20; 1956 1.360.353,60 Nu sunt modificări. Contract 501/25.11.1956 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
35386 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S+P+E+M Supr. utilă: 594 m.p. Supr. construită: 197 m.p Ţara: Germania; Oraşul: Berlin; Adresa: Str. Matterhorn nr. 79; 1975 3.646.371,79 Nu sunt modificări. D87/05.05.1975 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
35387 8.29.01 Teren Suprafaţa 1594 m.p. Ţara: Germania; Oraşul: Berlin; Adresa: Str. Matterhorn nr. 79; 1975 4.446.000,00 Nu sunt modificări. D87/05.05.1975 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
35388 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S+P+E+M Supr. utilă: 2010 m.p. Supr. construită: 425 m.p Ţara: Liban; Oraşul: Beirut; Adresa: Rue 68, Sector 3; 1974 13.482.737,97 Nu sunt modificări. D251/14.12.1974 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
35389 8.29.01 Teren Suprafaţa 1.800 m.p. Ţara: Liban; Oraşul: Beirut; Adresa: Rue 68, Sector 3; 1974 17.481.115,75 Nu sunt modificări. D251/14.12.1974 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99519 8.29.01 Clădire Secţie consulară Regim înălţime: S + P + 2E Supr. utilă: 1.191,86 m.p. Supr. construită: 448,26 m.p Ţara: R.P. China; Oraşul: Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie, nr. 100600; 1976 56.293.102,92 Nu sunt modificări. D45/1976 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99520 8.29.01 Clădire Bloc locuinţe Regim înălţime: S + P + 2E Supr. utilă: 557,24 m.p. Supr. construită: 168,5 m.p Ţara: R.P. China; Oraşul: Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie, nr. 100600; 1976 20.214.653,78 Nu sunt modificări. D45/1976 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99521 8.29.01 Clădire Bloc locuinţe Regim înălţime: S + P + 3E Supr. utilă: 1590,67 m.p. Supr. construită: 304 m.p Ţara: R.P. China; Oraşul: Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 100600; 1976 26.391.290,56 Nu sunt modificări. D45/1976 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99522 8.29.01 Clădire Bloc locuinţe Regim înălţime: S + P + 2E Supr. utilă: 445,35 m.p. Supr. construită: 147 m.p Ţara: R.P. China; Oraşul: Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 100600; 1976 71.434.028,81 Nu sunt modificări. D45/1976 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99523 8.29.01 Clădire Grup tehnic si ateliere Regim înălţime: P Supr. utilă: 518 m.p. Supr. construită: 523 m.p. Ţara: R.P. China; Oraşul: Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 100600; 1976 23.491.173,66 Nu sunt modificări. D45/1976 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99524 8.29.01 Clădire Punct control acces Regim înălţime: P Supr. utilă: 137 m.p. Supr. construită: 142 m.p Ţara: R.P. China; Oraşul: Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 100600; 1976 2.767.242,12 Nu sunt modificări. D45/1976 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99525 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime: S + P + 3E Supr. utilă: 3531,73 m.p. Supr. construită: 784,23 m.p Ţara: R.P. China; Oraşul: Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 100600; 1976 153.735.673,17 Nu sunt modificări. D45/1976 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99527 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + 5E Supr. utilă: 1.653 m.p. Supr. construită: 496 m.p. Ţara: Columbia; Oraşul: Bogota; Adresa: Str. Carera Septima nr. 92-58; 1975 15.006.027,82 Nu sunt modificări. D189/06.11.1975 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99528 8.29.01 Teren Suprafaţa 677 m.p. Ţara: Columbia; Oraşul: Bogota; Adresa: Str. Carera Septima nr. 92-58; 1975 3.802.537,44 Nu sunt modificări. D189/06.11.1975 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99529 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime: S + P + E Supr. utilă: 1.044,69 m.p. Supr. construită: 644 m.p. Ţara: Brazilia; Oraşul: Brasilia; Adresa: Str. Av. das Naçoes nr. 06; 1975 535.096,89 Nu sunt modificări. D190/06.09.1975 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99530 8.29.01 Clădire Bloc locuinţe Regim înălţime: S + P + E Supr. utilă: 790 m.p. Supr. construită: 330 m.p Ţara: Brazilia; Oraşul: Brasilia; Adresa: Str. Av. das Naçoes nr. 06; 1975 367.769,87 Nu sunt modificări. D190/06.09.1975 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99531 8.29.01 Teren Suprafaţa 25.000 m.p. Ţara: Brazilia; Oraşul: Brasilia; Adresa: Str. Av. das Naçoes nr. 06; 1964 27.008.140,83 Suprafaţa 23.783,7 m.p. Act donaţie 143/1964 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99532 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime: S + P + 4E + M Supr. utilă: 4105,59 m.p. Supr. construită: 660 m.p Ţara: Argentina; Oraşul: Buenos Aires; Adresa: Str. Arroyo nr. 962-970; 1957 15.775.512,50 Sediu misiune Regim înălţime: S + P + 4E + M Supr. utilă: 3.258 m.p. Supr. construită: 660 m.p Contract R473.686/23.11.1957 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99533 8.29.01 Teren Suprafaţa 1.290 m.p. Ţara: Argentina; Oraşul: Buenos Aires; Adresa: Str. Arroyo nr. 962-970; 1957 6.281.707,30 Suprafaţa 775 mp Contract R473.686/23.11.1957 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99534 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime: S + P + 2E Supr. utilă: 1278 m.p. Supr. construită: 500 m.p Ţara: Ungaria; Oraşul: Budapesta; Adresa: Str. Thokoly nr. 72; 1948 7.772.191,50 Nu sunt modificări. Decizie intabulare 29892/24.11.1948 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99535 8.29.01 Teren Suprafaţa 1.350 m.p. Ţara: Ungaria; Oraşul: Budapesta; Adresa: Str. Thokoly nr. 72; 1948 2.391.553,50 Suprafaţa 1.497 mp Decizie intabulare 29892/24.11.1948 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99536 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + 2E Supr. utilă: 1.260,15 m.p. Supr. construită: 320 m.p. Ţara: Ungaria; Oraşul: Budapesta; Adresa: Str. Delibab nr. 27; 1961 6.492.528,00 Regim înălţime: S + P + 2E + M Supr. utilă: 982,27 m.p. Supr. construită: 237,70 m.p. D161/20.06.1961 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99537 8.29.01 Teren Suprafaţa 550 m.p. Ţara: Ungaria; Oraşul: Budapesta; Adresa: Str. Delibab nr. 27; 1961 5.467.392,00 Suprafaţa 629 m.p. D161/20.06.1961 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99538 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime: S + P + 3E Supr. utilă: 951 m.p. Supr. construită: 215 m.p. Ţara: Belgia; Oraşul: Bruxelles; Adresa: Rue Gabrielle nr. 105; 1960 5.037.272,85 Nu sunt modificări. Act cumpărare/ 10.02.1960 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99539 8.29.01 Teren Suprafaţa 1.516 m.p. Ţara: Belgia; Oraşul: Bruxelles; Adresa: Rue Gabrielle nr. 105; 1960 4.237.797,15 Nu sunt modificări. Act cumpărare/ 10.02.1960 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99540 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + 3E Supr. utilă: 882 m.p. Supr. construită: 197 m.p. Ţara: Belgia; Oraşul: Bruxelles; Adresa: Str. Washington nr. 37; 1936 5.508.508,24 Nu sunt modificări. Act cumpărare 1270/10.04.1936 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99541 8.29.01 Teren Suprafaţa 632 m.p. Ţara: Belgia; Oraşul: Bruxelles; Adresa: Str. Washington nr. 37; 1936 1.116.541,76 Nu sunt modificări. Act cumpărare 1270/10.04.1936 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99542 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + 2E Supr. utilă: 229 m.p. Supr. construită: 61 m.p. Ţara: Belgia; Oraşul: Bruxelles; Adresa: Rue Gabrielle 107-Uccle; 1993 1.609.299,73 Nu sunt modificări. H.G. 557/09.10.1993 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99543 8.29.01 Teren Suprafaţa 80 m.p. Ţara: Belgia; Oraşul: Bruxelles; Adresa: Rue Gabrielle 107-Uccle; 1993 223.630,77 Nu sunt modificări. H.G. 557/09.10.1993 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99544 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime: S + D + P + 7E Supr. utilă: 6187 m.p. Supr. construită: 2145,79 m.p Ţara: Germania; Oraşul: Bonn; Adresa: Str. Legionsweg nr. 14; 1981 7.600.089,88 Nu sunt modificări. D138/1982 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99545 8.29.01 Teren Suprafaţa 2.400 m.p. Ţara: Germania; Oraşul: Bonn; Adresa: Str. Legionsweg nr. 14; 1981 10.079.785,28 Suprafaţa 6.401 m.p. D138/1982 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99546 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime: P + E Supr. utilă: 595 m.p. Supr. construită: 168 m.p. Ţara: Australia; Oraşul: Canberra; Adresa: Str. Dalman Crescent nr. 4; 1994 4.279.590,00 Nu sunt modificări. H.G. 665/19.09.1994 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99547 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime: S+ P + 6E Supr. utilă: 1.157,85 m.p. Supr. construită: 323 m.p. Ţara: Egipt; Oraşul: Cairo; Adresa: Str. El Kanel Mohamed nr. 6; 1982 6.209.700,53 Nu sunt modificări. Contract 1512/8.06.1982 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99548 8.29.01 Teren Suprafaţa 2000 m.p. Ţara: Egipt; Oraşul: Cairo; Adresa: Str. El Kanel Mohamed nr. 6; 1982 42.520.000,00 Nu sunt modificări. Contract 1512/8.06.1982 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99549 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime: S+ P Supr. utilă: 542 m.p. Supr. construită: 307 m.p Ţara: South Africa; Oraşul: Cape Town; Adresa: 24 Highwick Drive, Kenilworth, Cape Town; 1993 2.038.400,00 Nu sunt modificări. H.G. 374/28.07.1993 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99550 8.29.01 Teren Suprafaţa 5.003 m.p. Ţara: South Africa; Oraşul: Cape Town; Adresa: 24 Highwick Drive, Kenilworth, Cape Town; 1993 1.911.000,00 Nu sunt modificări. H.G. 374/28.07.1993 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99551 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime: S + P + E + M Supr. utilă: 732,4 m.p. Supr. construită: 215 m.p. Ţara: Danemarca; Oraşul: Copenhaga; Adresa: Str. Strandagervej, nr. 27.; 1955 10.792.839,44 Nu sunt modificări. Contract/23.02.1955 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99552 8.29.01 Teren Suprafaţa 2.214 m.p. Ţara: Danemarca; Oraşul: Copenhaga; Adresa: Str. Strandagervej, nr. 27.; 1955 1.794.556,00 Nu sunt modificări. Contract /23.02.1955 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99553 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + E + M Supr. utilă: 1.108,6 m.p. Supr. construită: 285 m.p. Ţara: Danemarca; Oraşul: Copenhaga; Adresa: Str. Engskiftevej nr. 1, 2100; 1962 17.366.009,60 Nu sunt modificări. Contract /1962 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99554 8.29.01 Teren Suprafaţa 3850 m.p. Ţara: Danemarca; Oraşul: Copenhaga; Adresa: Str. Engskiftevej nr. 1, 2100; 1962 2.527.159,20 Nu sunt modificări. Contract/1962 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99555 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + 2E Supr. utilă: 720 m.p. Supr. construită: 286 m.p Ţara: Siria; Oraşul: Damasc; Adresa: Str. Ibrahim Hanano nr. 8, Damasc; 1976 2.324.035,11 Nu sunt modificări. D 176/11.06.1976 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99556 8.29.01 Teren Suprafaţa 500 m.p. Ţara: Siria; Oraşul: Damasc; Adresa: Str. Ibrahim Hanano nr. 8, Damasc; 1976 3.006.037,13 Nu sunt modificări. D 176/11.06.1976 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99557 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + E + M Supr. utilă: 544 m.p. Supr. construită: 230 m.p. Ţara: Elveţia; Oraşul: Geneva; Adresa: Str. Chemin de La Perrière nr. 6, Cologny; 1960 5.037.682,50 Nu sunt modificări. Contract 3746/17.03.1960 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99558 8.29.01 Teren Suprafaţa 3070 m.p. Ţara: Elveţia; Oraşul: Geneva; Adresa: Str. Chemin de La Perrière nr. 6, Cologny; 1960 38.403.675,00 Suprafaţa 3127 m.p. Contract 3746/17.03.1960 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99559 8.29.01 Clădire Regim înălţime: P + 4E Supr. utilă: 1647,37 m.p. Supr. construită: 480 m.p Ţara: Zimbabwe; Oraşul: Harare; Adresa: Str. Montagu nr. 105; 1980 8.829.480,00 Nu sunt modificări. D 345/5.11.1980 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99560 8.29.01 Teren Suprafaţa 1880 m.p. Ţara: Zimbabwe; Oraşul: Harare; Adresa: Str. Montagu nr. 105; 1980 802.680,00 Nu sunt modificări. D 345/5.11.1980 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99561 8.29.01 Clădire Regim înălţime: D + P + 2E Supr. utilă: 738,54 m.p. Supr. construită: 227,71 m.p. Ţara: Olanda; Oraşul: Haga; Adresa: Str. Catsheuvel 55; 1971 8.379.945,00 Nu sunt modificări. D 358/18.10.1971 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99562 8.29.01 Teren Suprafaţa 3133 m.p. Ţara: Olanda; Oraşul: Haga; Adresa: Str. Catsheuvel 55, 37, 39, Haga; 1971 12.772.395,09 Nu sunt modificări. D 358/18.10.1971 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99563 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + E + M Supr. utilă: 332,67 m.p. Supr. construită: 140,7 m.p Ţara: Olanda; Oraşul: Haga; Adresa: Str. Catsheuvel 37; 1971 4.982.670,00 Nu sunt modificări. D 358/18.10.1971 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99564 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + 4E Supr. utilă: 5357,30 m.p. Supr. construită: 101,37 m.p Ţara: Olanda; Oraşul: Haga; Adresa: Str. Catsheuvel 39; 1971 5.228.378,42 Nu sunt modificări. D 358/18.10.1971 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99565 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + 2E Supr. utilă: 233,73 m.p. Supr. construită: 100,06 m.p. Ţara: Olanda; Oraşul: Haga; Adresa: Str. Catsheuvel 35; 1971 6.794.550,00 Nu sunt modificări. D 358/18.10.1971 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99566 8.29.01 Clădire Regim înălţime: D + P + E Supr. utilă: 1002,4 m.p. Supr. construită: 428,4 m.p. Ţara: Finlanda; Oraşul: Helsinki; Adresa: Str. Stenbackinkatu nr. 24; 1955 24.003.054,01 Nu sunt modificări. Act cumpărare/ 31.05.1955 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99567 8.29.01 Teren Suprafaţa 1.320 m.p. Ţara: Finlanda; Oraşul: Helsinki; Adresa: Str. Stenbackinkatu nr. 24; 1955 47.450.460,00 Suprafaţa 1.315 m.p. Act cumpărare/ 31.05.1955 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99568 8.28.12 Aparta-ment Apartament 5 camere Suprafaţa utilă: 149 Ţara: Finlanda; Oraşul: Helsinki; Adresa: Str. Oksasenkatu nr. 4; 1955 3.696.354,75 Nu sunt modificări. Act cumpărare/ 31.05.1955 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99569 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S+D+P+3E+M Supr. utilă: 1140,61 m.p. Supr. construită: 211 m.p. Ţara: Turcia; Oraşul: Istanbul; Adresa: Str. Siraselviler nr. 55; 1907 15.307.500,23 Ţara: Turcia; Oraşul: Istanbul; Adresa: Str. Siraselviler nr. 21; Donaţie H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99570 8.29.01 Teren Suprafaţa 507 m.p. Ţara: Turcia; Oraşul: Istanbul; Adresa: Str. Siraselviler nr. 55; 1907 18.792.332,06 Ţara: Turcia; Oraşul: Istanbul; Adresa: Str. Siraselviler nr. 21; Donaţie H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99571 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + E Supr. utilă: 395,34 m.p. Supr. construită: 107,25 m.p Ţara: Turcia; Oraşul: Istanbul; Adresa: Str. Ahmet Cikmazi nr 8; 1910 2.314.684,56 Nu sunt modificări. Donatie H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99572 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + M Supr. utilă: 2812 m.p. Supr. construită: 796,55 m.p. Ţara: Sudan; Oraşul: Khartoum; Adresa: Str. Kassala Road, nr. 172/173; 1988 6.775.251,68 Nu sunt modificări. D/1988 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99573 8.29.01 Teren Suprafaţa 2660 m.p. Ţara: Sudan; Oraşul: Khartoum; Adresa: Str. Kassala Road, nr. 172/173; 1988 13.372.762,50 Nu sunt modificări. Donaţie H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99574 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + E Supr. utilă: 765,60 m.p. Supr. construită: 400,61 m.p. Ţara: Peru; Oraşul: Lima; Adresa: Str. Jorge Basadre, nr. 690; 1976 2.170.662,19 Nu sunt modificări. D 251/26.08.1976 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99575 8.29.01 Teren Suprafaţa 2.438 m.p. Ţara: Peru; Oraşul: Lima; Adresa: Str. Jorge Basadre, nr. 690; 1976 34.416.111,00 Nu sunt modificări. D 251/26.08.1976 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99576 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime: S + P + 2E Supr. utilă: 1.516,04 m.p. Supr. construită: 380,91 m.p. Ţara: Portugalia; Oraşul: Lisabona; Adresa: Rua de Sao Caetano, nr. 5; 1975 10.737.851,40 Nu sunt modificări. D 83/5.05.1975 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99577 8.29.01 Teren Suprafaţa 6.500 m.p. Ţara: Portugalia; Oraşul: Lisabona; Adresa: Rua de Sao Caetano, nr. 5; 1975 24.108.924,72 Suprafaţa 8.385 m.p. D 83/5.05.1975 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99578 8.29.01 Clădire Regim înălţime: P + E Supr. utilă: 273,66 m.p. Supr. construită: 141 m.p. Ţara: Portugalia; Oraşul: Lisabona; Adresa: Rua de Sao Caetano, nr. 5; 1975 1.176.933,00 Nu sunt modificări. D 83/5.05.1975 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99579 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + 3E + M Supr. utilă: 1.385,25 m.p. Supr. construită: 282,05 m.p. Ţara: Portugalia; Oraşul: Lisabona; Adresa: Rua de Sao Caetano, nr. 5; 1975 3.936.210,96 Nu sunt modificări. D 83/5.05.1975 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99580 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + 4E Supr. utilă: 2.358 m.p. Supr. construită: 595 m.p. Ţara: Spania; Oraşul: Madrid; Adresa: Av. Alfonso XIII, nr. 157; 1969 32.681.177,30 Regim înălţime: S + P + 4E Supr. utilă: 2.511,93 m.p. Supr. construită: 595 m.p D 497/1.07.1969 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99581 8.29.01 Teren Suprafaţa 1392 m.p. Ţara: Spania; Oraşul: Madrid; Adresa: Av. Alfonso XIII, nr. 157; 1969 25.854.166,80 Nu sunt modificări. D 497/1.07.1969 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99582 8.29.01 Clădire Regim înălţime: P + 2E Supr. utilă: 604,46 m.p. Supr. construită: 368 m.p Ţara: Mexic; Oraşul: Mexico; Adresa: Str. Sofocles 311; 1981 2.338.627,72 Nu sunt modificări. D 13/23.01.1981 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99583 8.29.01 Teren Suprafaţa 600 m.p. Ţara: Mexic; Oraşul: Mexico; Adresa: Str. Sofocles 311; 1981 4.184.770,20 Nu sunt modificări. D 13/23.01.1981 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99584 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + E Supr. utilă: 583,47 m.p. Supr. construită: 300,4 m.p. Ţara: Franţa; Oraşul: Marsilia; Adresa: Bdul. Michelet 157; 1992 2.298.528,45 Regim înălţime: S + P + E Supr. utila: 378 m.p. Supr. construită: 239 m.p D 80/15.04.1992 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99585 8.29.01 Teren Suprafaţa 1119 m.p. Ţara: Franţa; Oraşul: Marsilia; Adresa: Bdul. Michelet 157; 1992 2.669.455,00 Nu sunt modificări. D 80/15.04.1992 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99586 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P Supr. utilă: 83,5 m.p. Supr. construită: 43,47 m.p. Ţara: Franţa; Oraşul: Marsilia; Adresa: Bdul. Michelet 157; 1992 237.149,77 Regim înălţime: S + P Supr. utilă: 72 m.p. Supr. construită: 39 m.p. D 80/15.04.1992 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99587 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + 2E Supr. utilă: 1696 m.p. Supr. construită: 391 m.p Ţara: Uruguay; Oraşul: Montevideo; Adresa: Str. Echevarriarza 3452; 1991 3.567.420,00 Nu sunt modificări. Act proprietate Ab 543 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99588 8.29.01 Teren Suprafaţa 429 m.p. Ţara: Uruguay; Oraşul: Montevideo; Adresa: Str. Echevarriarza 3452; 1991 1.189.140,00 Nu sunt modificări. Act proprietate Ab 543 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99589 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + 3E Supr. utilă: 7.994 m.p. Supr. construită: 2403 m.p. Ţara: Rusia; Oraşul: Moscova; Adresa: Str. Mosfilmovskaia, nr. 64; 1961 20.808.925,50 Nu sunt modificări. Protocol 30.01.1961 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99590 8.29.01 Teren Suprafaţa 42000 m.p. Ţara: Rusia; Oraşul: Moscova; Adresa: Str. Mosfilmovskaia, nr. 64; 1961 48.285.240,00 Nu sunt modificări. Protocol 30.01.1961 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99591 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + 3E Supr. utilă: 4.660,32 m.p. Supr. construită: 291,27 m.p. Ţara: Rusia; Oraşul: Moscova; Adresa: Str. Mosfilmovskaia, nr. 64; 1961 6.663.084,60 Regim înălţime: S + P + 3E Supr. utilă: 3.679 m.p. Supr. construită: 1.212 m.p. Protocol 30.01.1961 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99592 8.29.01 Teren Suprafaţa 484 m.p. Ţara: S.U.A.; Oraşul: New York; Adresa: Third Avenue, nr. 573-577; 1974 55.826.098,52 Suprafaţa 580 m.p. D 213/11.10.1974 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99593 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + 15E Supr. utilă: 6,689 m.p. Supr. construită: 484 m.p Ţara: S.U.A.; Oraşul: New York; Adresa: Third Avenue, nr. 573-577; 1974 55.942.145,27 Regim înălţime: S + P + 15E Supr. utilă: 9,860 m.p. Supr. construită: 580 m.p D 213/11.10.1974 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99594 8.29.01 Teren Suprafaţa 1075 m.p. Ţara: Norvegia; Oraşul: Oslo; Adresa: Str. Oscars Gate 51; 1973 7.711.500,00 Nu sunt modificări. D 920/26.11.1973 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99595 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + 2E Supr. utilă: 901,44 m.p. Supr. construită: 425 m.p. Ţara: Norvegia; Oraşul: Oslo; Adresa: Str. Oscars Gate 51; 1973 15.423.000,00 Nu sunt modificări. D 920/26.11.1973 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99596 8.29.01 Teren Suprafaţa 3600 m.p. Ţara: Canada; Oraşul: Ottawa; Adresa: Str. Rideau, nr. 655; 1977 4.550.260,00 Suprafaţa 4.970 m.p. NP 6430/6303/ 29.12.1977 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99597 8.29.01 Clădire Regim înălţime: D + P + 3E Supr. utilă: 2.718 m.p. Supr. construită: 609,11 m.p. Ţara: Canada; Oraşul: Ottawa; Adresa: Str. Rideau, nr. 655; 1977 13.278.486,00 Nu sunt modificări. NP 6430/6303/ 29.12.1977 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99598 8.29.01 Teren Suprafaţa 600 m.p. Ţara: Canada; Oraşul: Ottawa; Adresa: Str. Wilbroad, nr. 473-475; 1969 2.969.784,00 Nu sunt modificări. D 565/14.08.1969 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99599 8.29.01 Clădire Regim înălţime: S + P + E + M Supr. utilă: 566,52 m.p. Supr. construită: 193 m.p. Ţara: Canada; Oraşul: Ottawa; Adresa: Str. Wilbroad, nr. 473-475; 1969 3.011.031,00 Nu sunt modificări. D 565/14.08.1969 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99600 8.29.01 Clădire Regim înălţime P + 4E Supr. utilă: 2.677 m.p. Supr. construită: 530 m.p. Ţara: Franţa; Oraşul: Paris; Adresa: Str. Sainte Dominique nr. 123; 1939 163.384.600,00 Nu sunt modificări. Act cumpărare 2/29.03.1939 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99601 8.29.01 Clădire Regim înălţime S + P + 3E + M Supr. utilă: 1.219,72 m.p. Supr. construită: 285 m.p. Ţara: Franţa; Oraşul: Paris; Adresa: Rue de L’Exposition, nr. 1, 3, 5; 1939 38.417.460,00 Nu sunt modificări. Act cumpărare 2/ 29.03.1939 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99602 8.29.01 Teren Suprafaţa 5.200 m.p. Ţara: Franţa; Oraşul: Paris; Adresa: Rue de L’Exposition, nr. 1, 3, 5; 1939 179.634.744,00 Suprafaţa 5,335 mp Act cumpărare 2/ 29.03.1939 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99603 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime S + P + 4E Supr. utilă: 3.128,88 m.p. Supr. construită: 526,08 m.p. Ţara: Franţa; Oraşul: Paris; Adresa: Rue de L’Exposition, nr. 1, 3, 5; 1939 97.589.180,00 Nu sunt modificări. Act cumpărare 2/ 29.03.1939 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99604 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime S + P + 3E Supr. utilă: 1.650 m.p. Supr. construită: 317,7 m.p. Ţara: Coreea de Nord; Oraşul: Phenian; Adresa: Str. Munhung-Dong, nr. A; 1988 284.925,96 Nu sunt modificări. Schimb proprietăţi/ reciprocitate H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99606 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime P + 3E Supr. utilă: 3.189 m.p. Supr. construită: 1.210 m.p. Ţara: Cehia; Oraşul: Praga; Adresa: Str. Nerudova 5, Praga; 1938 51.977.467,50 Nu sunt modificări. Act cumpărare/ 8.09.1938 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99607 8.29.01 Teren Suprafaţa 4.250 m.p. Ţara: Cehia; Oraşul: Praga; Adresa: Str. Nerudova 5, Praga; 1938 12.838.837,50 Nu sunt modificări. Act cumpărare/ 8.09.1938 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99608 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime P + E Supr. utilă: 372 m.p. Supr. construită: 194 m.p. Ţara: South Africa; Oraşul: Pretoria; Adresa: Str. Charles nr. 117, Brooklyn 0111; 1991 425.152,00 Nu sunt modificări. Contract nr. T39089/ 91/20.06.1991 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99609 8.29.01 Teren Suprafaţa 1.355 m.p. Ţara: South Africa; Oraşul: Pretoria; Adresa: Str. Charles nr. 117, Brooklyn 0111; 1991 354.342,00 Nu sunt modificări. Contract nr. T39089/ 91/20.06.1991 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99610 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime P + E Supr. utilă: 740 m.p. Supr. construită: 333 m.p. Ţara: South Africa; Oraşul: Pretoria; Adresa: Str. Charles nr. 117, Brooklyn 0111; 1991 363.832,00 Nu sunt modificări. Contract nr. T39089/ 91/20.06.1991 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99611 8.29.01 Teren Suprafaţa 2.474 m.p. Ţara: South Africa; Oraşul: Pretoria; Adresa: Str. Charles nr. 117, Brooklyn 0111; 1991 515.745,00 Nu sunt modificări. Contract nr. T39089/ 91/20.06.1991 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99612 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime D + P + 3E Supr. utilă: 1.933,75 m.p. Supr. construită: 293,5 m.p. Ţara: Brazilia; Oraşul: Rio de Janeiro; Adresa: Str. Cosme Velho nr. 256; 1983 18.055.828,26 Nu sunt modificări. Contract cumpărare H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99613 8.29.01 Teren Suprafaţa 1.500 m.p. Ţara: Brazilia; Oraşul: Rio de Janeiro; Adresa: Str. Cosme Velho nr. 256; 1983 1.251.477,50 Nu sunt modificări. Contract cumpărare H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99614 8.29.01 Clădire Sediu ambasadă Regim înălţime S + P + 3E Supr. utilă: 2.120,10 m.p. Supr. construită: 446 m.p. Ţara: Italia; Oraşul: Roma; Adresa: Str. Nicolo Tartaglia 36; 1962 34.532.546,47 Nu sunt modificări. Act cumpărare nr. 256479/10.12.1962 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99615 8.29.01 Teren Suprafaţa 2.170 m.p. Ţara: Italia; Oraşul: Roma; Adresa: Str. Nicolo Tartaglia 36; 1962 27.508.557,60 Nu sunt modificări. Act cumpărare nr. 256479/ 10.12.1962 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99616 8.29.01 Clădire Regim înălţime S + P + 4E Supr. utilă: 1.255,80 m.p. Supr. construită: 294 m.p. Ţara: Italia; Oraşul: Roma; Adresa: Str. Nicolo Tartaglia 36; 1962 20.487.780,07 Nu sunt modificări. Act cumpărare nr. 256479/ 10.12.1962 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99617 8.29.01 Clădire Regim înălţime P + 3E Supr. utilă: 7.512 m.p. Supr. construită: 1.858 m.p. Ţara: Italia; Oraşul: Roma; Adresa: Str. Piazza Jose de San Martin, nr. 1; 1922 36.138.877,36 Nu sunt modificări. Donaţie H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99618 8.29.01 Clădire Regim înălţime P + E Supr. utilă: 938 m.p. Supr. construită: 474 m.p. Ţara: Chile; Oraşul: Santiago Chile; Adresa: Str. Benjamin, nr. 2955; 1970 3.728.467,88 Nu sunt modificări. D 513/16.12.1970 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99619 8.29.01 Teren Suprafaţa 1.780 m.p. Ţara: Chile; Oraşul: Santiago Chile; Adresa: Str. Benjamin, nr. 2955; 1970 10.710.013,89 Suprafaţa: 1.766 mp D 513/16.12.1970 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99620 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime S+P+2E+M Supr. utilă: 4.129 m.p. Supr. construită: 1.048 m.p. Ţara: Bulgaria; Oraşul: Sofia; Adresa: Str. Mihai Eminescu 4 (Fosta Stiniakovo, nr. 4); 1988 6.974.913,44 Nu sunt modificări. Convenţie guvernamentală H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99621 8.29.01 Clădire Regim înălţime P Supr. utilă: 160 m.p. Supr. construită: 165 m.p. Ţara: Bulgaria; Oraşul: Sofia; Adresa: Str. Mihai Eminescu 4 (Fosta Stiniakovo, nr. 4); 1988 294.599,95 Nu sunt modificări. Convenţie guvernamentală H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99622 8.29.01 Teren Suprafaţa 8.800 m.p. Ţara: Bulgaria; Oraşul: Sofia; Adresa: Str. Mihai Eminescu 4 (Fosta Stiniakovo, nr. 4); 1988 22.531.670,42 Nu sunt modificări. Convenţie guvernamentală H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99623 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime P + 3E Supr. utilă: 1.455,87 m.p. Supr. construită: 625 m.p. Ţara: Suedia; Oraşul: Stockholm; Adresa: Str. Oster-Malmsgatan, nr. 36; 1970 19.900.982,44 Nu sunt modificări. D 322/4.07.1970 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99624 8.29.01 Teren Suprafaţa 1.675 m.p. Ţara: Suedia; Oraşul: Stockholm; Adresa: Str. Oster-Malmsgatan, nr. 36; 1970 22.673.400,00 Nu sunt modificări. D 322/4.07.1970 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99625 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime D+P+2E+M Supr. utilă: 1.416,6 m.p. Supr. construită: 360 m.p. Ţara: Franţa; Oraşul: Strasbourg; Adresa: Alée de la Robertsau nr. 64; 1993 15.279.321,60 Nu sunt modificări. H.G. 42/1993 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99626 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime S + P + 3E Supr. utilă: 586,47 m.p. Supr. construită: 247 m.p. Ţara: Israel; Oraşul: Tel Aviv; Adresa: Str. Liberman nr. 1; 1949 28.311.960,00 Nu sunt modificări. Construcţie H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99627 8.29.01 Teren Suprafaţa 570 m.p. Ţara: Israel; Oraşul: Tel Aviv; Adresa: Str. Liberman nr. 1; 1949 11.962.800,00 Nu sunt modificări. Act cumpărare/1949 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99628 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime S + P + 4E Supr. utilă: 5.727,34 m.p. Supr. construită: 1.078,59 m.p. Ţara: Japonia; Oraşul: Tokyo; Adresa: Str. Nishi Azabu Minato-Ku, 3-16-19, Tokyo; 1975 3.698.235,01 Nu sunt modificări. D 191/6.09.1975 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99629 8.29.01 Teren Suprafaţa 1.403 m.p. Ţara: Japonia; Oraşul: Tokyo; Adresa: Str. Nishi Azabu Minato-Ku, 3-16-19, Tokyo; 1975 57.829.951,73 Nu sunt modificări. D 191/6.09.1975 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99630 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime S+P+2E Supr. utilă: 3.355,07 m.p. Supr. construită: 1012 m.p. Ţara: Polonia; Oraşul: Varşovia; Adresa: Str. Fr. Chopina, Varşovia; 1950 10.320.684,58 Sediu misiune Regim înălţime S+P+2E Supr. utilă: 2.672,69 m.p. Supr. construită: 948 m.p. Schimb de terenuri H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99631 8.29.01 Clădire Regim înălţime S+P+3E Supr. utilă: 1.840,47 m.p. Supr. construită: 358 m.p. Ţara: Polonia; Oraşul: Varşovia; Adresa: Str. Fr. Chopina, Varşovia; 1950 4.649.056,43 Bloc locuinţe Regim înălţime S+P+3E Supr. utilă: 1.266,14 m.p. Supr. construită: 330 m.p. Schimb de terenuri H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99632 8.29.01 Clădire Sediu misiune Regim înălţime S+P+3E+M Supr. utilă: 1.391,8 m.p. Supr. construită: 590 m.p. Ţara: Austria; Oraşul: Viena; Adresa: Str. Prinz Eugen nr. 60, Viena; 1936 14.156.363,13 Sediu misiune Regim înălţime S+P+3E+M Supr. utilă: 1.230 m.p. Supr. construită: 590 m.p. Act cumpărare 43051/10.09.1936 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99633 8.29.01 Teren Suprafaţa 1.063 m.p. Ţara: Austria; Oraşul: Viena; Adresa: Str. Prinz Eugen nr. 60, Viena; 1936 19.688.550,00 Suprafaţa 1.087 m.p. Act cumpărare 43051/10.09.1936 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99634 8.29.01 Clădire Regim înălţime S+P+6E Supr. utilă: 1.482,54 m.p. Supr. construită: 318 m.p. Ţara: Austria; Oraşul: Viena; Adresa: Str. Theresianumgasse, nr. 25; 1956 11.568.467,18 Regim înălţime S+P+6E Supr. utilă: 1.474,50 m.p. Supr. construită: 318 m.p. Act cumpărare 2599/30.04.1956 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99635 8.29.01 Teren Suprafaţa 1.051 m.p. Ţara: Austria; Oraşul: Viena; Adresa: Str. Theresianumgasse, nr. 25; 1956 16.263.735,00 Suprafaţa 1.369 m.p. Act cumpărare 2599/30.04.1956 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99636 8.29.01 Clădire Regim înălţime P + 3E Supr. utilă: 962,61 m.p. Supr. construită: 590 m.p. Ţara: Italia; Oraşul: Veneţia; Adresa: Str. Cannaregio nr. 2214; 1930 22.519.957,50 Nu sunt modificări. Act cumpărare/1930 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99637 8.29.01 Clădire Regim înălţime S + P + 3E Supr. utilă: 2.010 m.p. Supr. construită: 460 m.p. Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: 23 Street, nr. 1607; 1930 16.413.300,00 Nu sunt modificări. Act cumpărare/1930 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99638 8.29.01 Teren Suprafaţa 830 m.p. Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: 23 Street, nr. 1607; 1930 6.747.690,00 Nu sunt modificări. Act cumpărare/1930 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99639 8.29.01 Clădire Regim înălţime D + P + 3E Supr. utilă: 810,12 m.p. Supr. construită: 125 m.p. Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: Str. Massachusetts, nr. 2238; 1965 5.471.100,00 Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: Str. Massachusetts nr. 2236; Act cumpărare/1965 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99640 8.29.01 Teren Suprafaţa 125 m.p. Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: Str. Massachusetts nr. 2238; 1965 1.823.700,00 Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: Str. Massachusetts nr. 2238; Act cumpărare/1965 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99641 8.29.01 Clădire Regim înălţime D + P + E + M Supr. utilă: 360 m.p. Supr. construită: 95 m.p. Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: Q Street, nr. 2239; 1965 3.692.992,50 Nu sunt modificări. Act cumpărare/1965 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99642 8.29.01 Teren Suprafaţa 95 m.p. Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: Q Street, nr. 2239; 1965 1.230.997,50 Nu sunt modificări. Act cumpărare/1965 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99643 8.29.01 Teren Suprafaţa 7.000 m.p. Ţara: Maroc; Oraşul: Rabat; Adresa: Str. Ouezzane, nr. 10; 1982 55.034.861,00 Nu sunt modificări. Titlu funciar 79831/14.01.1982 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99644 8.29.01 Teren Suprafaţa 1.152 m.p. Ţara: Lituania; Oraşul: Vilnius; Adresa: Str. Ciurlionio nr. 11B Vilnius; 1995 2.428.690,00 Nu sunt modificări. H.G. 970/4.12.1995 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99645 8.29.01 Clădire Regim înălţime S + P + 3E + M Supr. utilă: 8.411 m.p. Supr. construită: 1.515 m.p. Ţara: Germania; Oraşul: Berlin; Adresa: Str. Dorotheen nr. 62-66, 10117, Berlin; 2001 58.242.600,00 Nu sunt modificări. H.G. 630/6.07.2001 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
99646 8.29.01 Teren Suprafaţa 2.241 m.p. Ţara: Germania; Oraşul: Berlin; Adresa: Str. Dorotheen nr. 62-66, 10117, Berlin; 2001 23.563.800,00 Nu sunt modificări. H.G. 630/6.07.2001 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
143697 8.29.01 Clădire Regim înălţime S + P + 8E Supr. utilă: 2.897,10 m.p. Supr. construită: 832,5 m.p. Sd = 3.219 mp Ţara: Belgia; Oraşul: Bruxelles; Adresa: Rue Montoyer, nr. 12 2002 9.480.878,17 Regim înălţime S + P + 8E Supr. utilă: 2.897,10 m.p. Supr. construită: 798 m.p. OUG 88/2002 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159430 8.29.01 Clădire Regim înălţime S+P+2E+M Supr. utilă: 315 m.p. Supr. construită: 63 m.p. Ţara: Belgia; Oraşul: Bruxelles; Adresa: Str. Washington, nr. 37A; 1936 1.400.977,24 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159431 8.29.01 Clădire Regim înălţime P Supr. utilă: 145 m.p. Supr. construită: 150 m.p. Ţara: Bulgaria; Oraşul: Sofia; Adresa: Str. Mihai Eminescu, nr. 4; 1988 105.128,56 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159432 8.29.01 Clădire Regim înălţime P Supr. utilă: 12 m.p. Supr. construită: 12 m.p. Ţara: Coreea de Nord; Oraşul: Phenian; Adresa: Str. Munhung-dong, Nr. A; 1988 941,90 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
159433 8.29.01 Clădire Regim înălţime P + E Supr. utilă: 185 m.p. Supr. construită: 99 m.p. Ţara: Danemarca; Oraşul: Copenhaga; Adresa: Str. Engskiftevej, nr. 1; 1962 2.897.990,40 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159434 8.29.01 Clădire Regim înălţime P Supr. utilă: 32 m.p. Supr. construită: 35 m.p. Ţara: Danemarca; Oraşul: Copenhaga; Adresa: Str. Strandagervej, nr. 27; 1955 471.560,56 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159435 8.29.01 Teren Suprafaţa 580 m.p. Ţara: Elveţia; Oraşul: Berna; Adresa: Brunnadernstrasse, nr. 20; 1956 491.966,40 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159436 8.29.01 Clădire Regim înălţime P + E Supr. utilă: 154 m.p. Supr. construită: 77 m.p. Ţara: Elveţia; Oraşul: Geneva; Adresa: Str. Chemin de la Perrière nr. 6, Cologny; 1960 1.095.502,50 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159437 8.29.01 Clădire Regim înălţime P + E Supr. utilă: 83 m.p. Supr. construită: 43 m.p. Ţara: Franţa; Oraşul: Marsilia; Adresa: Bd. Michelet, nr. 157; 1992 133.776,79 Regim înălţime P Supr. utilă: 22 m.p. Supr. construită: 22 m.p. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159438 8.29.01 Teren Suprafaţa 1460 m.p. Ţara: Franţa; Oraşul: Strasbourg; Adresa: Alée de la Robertsau nr. 64; 1993 6.454.806,00 Nu sunt modificări. H.G. 42/1993 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159439 8.29.01 Teren Suprafaţa 575 m.p. Ţara: Georgia; Oraşul: Tbilisi; Adresa: Str. Tengiz Abuladze, nr. 24; 2009 992.568,00 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159440 8.29.01 Clădire Regim înălţime D + P + E Supr. utilă: 774 m.p. Supr. construită: 284 m.p. Ţara: Georgia; Oraşul: Tbilisi; Adresa: Str. Tengiz Abuladze, nr. 24; 2009 2.216.735,20 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159441 8.29.01 Clădire Regim înălţime S + P + E Supr. utilă: 680 m.p. Supr. construită: 232 m.p. Ţara: Iran; Oraşul: Teheran; Adresa: Str. Fakhrabad nr. 12; 1977 17.783,51 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159442 8.29.01 Clădire Regim înălţime S + P + 2E Supr. utilă: 742 m.p. Supr. construită: 191 m.p. Ţara: Iran; Oraşul: Teheran; Adresa: Str. Fakhrabad nr. 12; 1977 35.567,02 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
159443 8.29.01 Clădire Clădire anexă Regim înălţime P Supr. utilă: 185 m.p. Supr. construită: 99 m.p. Ţara: Olanda; Oraşul: Haga; Adresa: Str. Catsheuvel, nr. 55 bis; 1971 656.806,50 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159444 8.29.01 Teren Suprafaţa 519 m.p. Ţara: R. Moldova; Oraşul: Bălţi; Adresa: Str. Sf. Nicolai nr. 51; 2010 116.494,50 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159445 8.29.01 Clădire Regim înălţime P Supr. utilă: 214 m.p. Supr. construită: 219 m.p. Ţara: R. Moldova; Oraşul: Bălţi; Adresa: Str. Sf. Nicolai nr. 51; 2010 142.312,20 Regim înălţime P Supr. utilă: 107,3 m.p. Supr. construită: 146,6 m.p. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159446 8.29.01 Teren Suprafaţa 578 m.p. Ţara: R. Moldova; Oraşul: Bălţi; Adresa: Str. A. Lăpuşneanu, 1/A; 2010 134.126,10 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159447 8.29.01 Clădire Regim înălţime P Supr. utilă: 147 m.p. Supr. construită: 152 m.p. Ţara: R. Moldova; Oraşul: Bălţi; Adresa: Str. A. Lăpuşneanu, 1/A; 2010 995.345,80 Regim înălţime P + 2E + M Supr. utilă: 586,80 m.p. Supr. construită: 213,70 m.p. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159448 8.29.01 Teren Suprafaţa 1.589 m.p. Ţara: R. Moldova; Oraşul: Cahul; Adresa: Str. Bogdan Petriceicu Hasdeu nr. 11; 2010 400.800,00 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159449 8.29.01 Clădire Regim înălţime P + E Supr. utilă: 388 m.p. Supr. construită: 199 m.p. Ţara: R. Moldova; Oraşul: Cahul; Adresa: Str. Bogdan Petriceicu Hasdeu nr. 11; 2010 1.834.000,00 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159450 8.29.01 Clădire Spaţii birouri în cadrul unei clădiri de birouri Regim înălţime 1 nivel Suprafaţa utilă: 380 m.p. Ţara: R.P. China; Oraşul: Shanghai; Adresa: Str. Chengdu nr. 199, et. 5, ap. 502; 2010 14.198.472,00 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159451 8.29.01 Clădire Clădire anexă Regim înălţime P Supr. utilă: 25 m.p. Supr. construită: 30 m.p. Ţara: Rusia; Oraşul: Moscova; Adresa: Str. Mosfilmovskaia nr. 64; 1961 228.386,40 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 0 imobil
159452 8.29.01 Clădire Clădire anexă Regim înălţime P Supr. utilă: 300 m.p. Supr. construită: 303 m.p. Ţara: Rusia; Oraşul: Moscova; Adresa: Str. Mosfilmovskaia nr. 64; 1961 321.753,90 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159453 8.29.01 Clădire Clădire anexă Regim înălţime P Supr. utilă: 1.045 m.p. Supr. construită: 1.064 m.p. Ţara: Rusia; Oraşul: Moscova; Adresa: Str. Mosfilmovskaia nr. 64; 1961 1.159.339,50 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
159454 8.29.01 Clădire Clădire anexă Regim înălţime S+ P + 3E Supr. utilă: 365 m.p. Supr. construită: 72 m.p. Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: Str. 23 street, nr. 1607; 1930 3.829.770,00 Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: Str. 23 street, nr. 1601; H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159455 8.29.01 Teren Suprafaţa 959 m.p. Ţara: Tunisia; Oraşul: Tunis; Adresa: Str. Es Saheb ibn Abbad nr. 4; 2010 3.671.829,89 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159456 8.29.01 Clădire Regim înălţime P + E Supr. utilă: 420 m.p. Supr. construită: 353 m.p. Ţara: Tunisia; Oraşul: Tunis; Adresa: Str. Es Saheb ibn Abbad nr. 4; 2010 571.916,27 Nu sunt modificări. H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159535 8.29.01 Clădire Suprafaţa 197 m.p. Ţara: Italia; Oraşul: Veneţia; Adresa: Via Recinto Espozitione d’Arte, Santa Elena; 2010 5.773.134,25 Nu sunt modificări. H.G. 1094/2010 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil
159536 8.28.12 Aparta-ment Apartament cu supr. de 190 m.p. Ţara: Brazilia; Oraşul: Rio de Janeiro; Adresa: Rua Baraca Ribeiro, nr. 639, ap. 901 2003 1.155.210,00 Ţara: Brazilia; Oraşul: Rio de Janeiro; Adresa: Rua Baraca Ribeiro, nr. 639, ap. 901 H.G. 1334/13.11.2003 H.G. 476/10.07.2013 în administrare imobil

TOTAL 2.531.324.468,54 lei

ANEXA Nr. 2 DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe propuse pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor imobile CUI: 4266863 -

Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Baza legală În administrare/ concesiune
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
99526 8.29.01 Teren Suprafaţa 19970 m.p. Ţara: R.P. China; Oraşul: Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 100600; 1976 0,00 D45/1976 imobil
99605 8.29.01 Teren Suprafaţa 7575 m.p. Ţara: Coreea de Nord; Oraşul: Phenian; Adresa: Str. Munhung-Dong, nr. A; 1988 0,00 Schimb proprietăţi/ reciprocitate imobil

ANEXA Nr. 3 LISTA clădirilor ce se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor imobile din domeniul public aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe CUI: 4266863 -

Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar actualizată (în lei) Situaţia juridică Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Baza legală în administrare/ concesiune
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
FN 8.29.01 Teren Suprafaţa 798 m.p. Ţara: Belgia; Oraşul: Bruxelles; Adresa: Rue Montoyer, nr. 12 2002 14.227.400,00 O.U.G. 88/2002 în administrare imobil
FN 8.29.01 Clădire Punct control acces Regim înălţime P Supr. utilă: 35 m.p. Supr. construită: 35 m.p. Ţara: Elveţia; Oraşul: Geneva; Adresa: Str. Chemin de la Perrière nr. 6, Cologny; 1960 179.190,00 Contract 3746/ 17.03.1960 în administrare imobil
FN 8.29.01 Clădire Clădire Traf electric Regim înălţime P Supr. utilă: 14 m.p. Supr. construită: 14 m.p. Ţara: Rusia; Oraşul: Moscova; Adresa: Str. Mosfilmovskaia, nr. 64; 1961 68.364,00 Protocol 30.01.1961 în administrare imobilSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 675/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 675 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu