Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.666 din 04.09.2013

privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 574 din 10 septembrie 2013SmartCity1

În temeiulart. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1), art. 20 alin. (1) şi art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. c)-e), art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul ISe aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea nr. 139 din 30.05.2013 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, având datele de identificare prevăzute la nr. crt.1 din anexa nr. 1, precum şi a unor imobile dobândite de statul român în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 2-5 din anexa nr. 1. Articolul IISe aprobă trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2. Articolul IIISe aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a efectuării unei lucrări de investiţii puse în funcţiune. Articolul IVSe aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, ca urmare a reevaluării şi efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune. Articolul VSe aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, ca urmare a reevaluării. Articolul VISe aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 6, ca urmare a reevaluării, precum şi corectarea unor erori materiale privind adresele înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Articolul VIISe aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi de imobil aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 7, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii. Articolul VIIISe aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii a unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 8, ca urmare a înscrierii eronate. Articolul IXServiciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul XAnexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Directorul Serviciului Român de Informaţii, George-Cristian Maior Viceprim-ministru, Gabriel Oprea Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Serviciului Român de Informaţii

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
CLASA 8: Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare Numai pentru bunuri închiriate, concesionate sau date în folosinţă gratuită
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Tipul bunului Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică Situaţia actuală: închiriere/ concesiune/ date în folosinţă gratuită Baza legală şi datele de identificare ale celui care închiriază/ concesionează/ primeşte Descrierea Perioada
Baza legală Administrare/ concesiune H.G. Date de identificare
1 - 8.19.01. Imobil Teren Judeţul Sibiu 2013 93.692 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 139 din 30.05.2013 Administrare - - - - -
2 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Judeţul Braşov 2002 90.000 Contract de vânzare-cumpărare nr. 744 din 24.07.2002 Administrare - - - - -
3 - 8.19.01. Imobil Garaj Judeţul Neamţ 2012 6.890 Contract de donaţie nr. 1.290 din 17.10.2012 Administrare - - - - -
4 - 8.19.01. Imobil Sediu Judeţul Satu Mare 2012 723.700 Contract de donaţie nr. 2.856 din 18.07.2012 Administrare - - - - -
5 - 8.19.01. Construcţie Sediu Judeţul Sibiu 1998 91.006 Autorizaţie de construire nr. 3/1995, Proces-verbal de recepţie finală nr. 969.355 din 30.12.1998 Administrare - - - - -

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care trec din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
CLASA 8: Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare Numai pentru bunuri închiriate, concesionate sau date în folosinţă gratuită
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Tipul bunului Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică Situaţia actuală: închiriere/ concesiune/date în folosinţă gratuită Baza legală şi datele de identificare ale celui care închiriază/ concesionează/ primeşte Descrierea Perioada
Baza legală Administrare/ concesiune H.G. Date de identificare
1 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2004 654.872 Hotărârile Guvernului nr. 1.304/2004 şi nr. 2.336/2004 Administrare - - - - -
2 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2004 616.230 Hotărârile Guvernului nr. 1.304/2004 şi nr. 2.336/2004 Administrare - - - - -
3 - 8.19.01. Imobil Teren Judeţul Ilfov 2000 4.849 Hotărârile Guvernului nr. 346/2000 şi nr. 2.336/2004 Administrare - - - - -

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului la care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a efectuării unei lucrări de investiţii pusă în funcţiune

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
CLASA 8: Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Valoarea de inventar - lei - Baza legală
105.246 8.19.01 Sediu Judeţul Argeş 11.546.636 Autorizaţie de construire nr. 3 din 31.05.2012, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.077 din 19.11.2012

ANEXA Nr. 4DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor la care se actualizează valorile de inventar, ca urmare a reevaluării şi efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
CLASA 8: Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Valoarea de inventar - lei - Baza legală
0 1 2 3 4 5 6
1 105.417 8.19.01 Sediu Judeţul Cluj 1.564.253 Autorizaţie de construire nr. 9 din 5.10.2009, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.030 din 21.06.2010
2 105.503 8.19.01 Sediu Judeţul Dâmboviţa 7.892.419 Autorizaţie de construire nr. 1 din 7.03.2011, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.086 din 15.05.2013
3 105.946 8.19.01 Sediu Judeţul Giurgiu 31.465.141 Autorizaţie de construire nr. 6 din 1.08.2012, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.073 din 29.10.2012
0 1 2 3 4 5 6
4 105.716 8.19.01 Sediu Judeţul Neamţ 5.097.035 Autorizaţie de construire nr. 2 din 4.05.2012, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.078 din 28.11.2012
5 105.815 8.19.01 Sediu Judeţul Suceava 2.233.490 Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 67.453 din 30.01.2013
6 105.936 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 43.774.654 Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.028 din 14.06.2010
7 105.939 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 23.377.047 Autorizaţie de construire nr. 11 din 29.12.2009, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.084 din 19.04.2013
8 105.984 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 30.284.050 Autorizaţie de construire nr. 4 din 31.05.2012, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.076 din 16.11.2012
9 106.000 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 12.467.327 Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.032 din 28.07.2010
10 106.006 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 3.227.887 Autorizaţie de construire nr. 10 din 11.11.2009, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.033 din 27.08.2010
11 147.498 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 27.594.225 Autorizaţie de construire nr. 7 din 02.08.2010, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.069 din 3.09.2012
12 153.301 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 76.027.605 Autorizaţie de construire nr. 7 din 3.09.2009, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.075 din 15.11.2012

ANEXA Nr. 5DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor la care se actualizează valorile de inventar, ca urmare a reevaluării

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
CLASA 8: Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Valoarea de inventar - lei -
0 1 2 3 4 5
1 35.534 8.19.01 Sediu Judeţul Mureş 360.800
2 35.535 8.19.01 Sediu Judeţul Mureş 41.898
0 1 2 3 4 5
3 35.536 8.19.01 Teren Judeţul Mureş 447.036
4 35.551 8.19.01 Sediu Judeţul Constanţa 483.023
5 35.552 8.19.01 Teren Judeţul Constanţa 2.464.454
6 103.619 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 3.255.916
7 103.779 8.19.01 Sediu Judeţul Prahova 346.583
8 103.783 8.19.01 Sediu Judeţul Prahova 11.257.159
9 104.258 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 465.425
10 105.235 8.19.01 Sediu Judeţul Arad 3.451.136
11 105.257 8.19.01 Sediu Judeţul Bacău 27.000
12 105.281 8.19.01 Sediu Judeţul Bihor 6.816.351
13 105.313 8.19.01 Teren Judeţul Bistriţa 501.539
14 105.314 8.19.01 Sediu Judeţul Bistriţa 5.795.655
15 105.357 8.19.01 Sediu Judeţul Brăila 1.012.827
16 105.358 8.19.01 Sediu Judeţul Brăila 14.993
17 105.371 8.19.01 Sediu Judeţul Buzău 1.781.828
18 105.384 8.19.01 Sediu Judeţul Caraş-Severin 1.043.998
19 105.385 8.19.01 Sediu Judeţul Caraş-Severin 1.338.484
20 105.386 8.19.01 Sediu Judeţul Caraş-Severin 6.862
21 105.387 8.19.01 Sediu Judeţul Caraş-Severin 19.826
22 105.388 8.19.01 Sediu Judeţul Caraş-Severin 39.557
23 105.389 8.19.01 Sediu Judeţul Caraş-Severin 41.824
24 105.413 8.19.01 Sediu Judeţul Călăraşi 5.363.580
25 105.433 8.19.01 Cămin de garnizoană Judeţul Cluj 67.259
26 105.434 8.19.01 Sediu Judeţul Cluj 610.296
27 105.435 8.19.01 Sediu Judeţul Constanţa 5.031.161
28 105.437 8.19.01 Sediu Judeţul Constanţa 47.486
29 105.439 8.19.01 Sediu Judeţul Constanţa 41.278
30 105.440 8.19.01 Sediu Judeţul Constanţa 199.755
31 105.441 8.19.01 Sediu Judeţul Constanţa 75.998
32 105.471 8.19.01 Sediu Judeţul Covasna 4.535.925
33 105.472 8.19.01 Sediu Judeţul Covasna 993.441
34 105.473 8.19.01 Sediu Judeţul Covasna 131.659
35 105.505 8.19.01 Sediu Judeţul Dâmboviţa 183.640
36 105.511 8.19.01 Sediu Judeţul Dolj 3.265.415
37 105.544 8.19.01 Sediu Judeţul Giurgiu 2.012.042
38 105.551 8.19.01 Sediu Judeţul Gorj 3.386.358
39 105.562 8.19.01 Sediu Judeţul Harghita 2.965.170
40 105.563 8.19.01 Sediu Judeţul Harghita 520.293
41 105.564 8.19.01 Sediu Judeţul Harghita 874.042
42 105.566 8.19.01 Sediu Judeţul Harghita 174.770
43 105.613 8.19.01 Sediu Judeţul Hunedoara 3.152.010
44 105.630 8.19.01 Sediu Judeţul Ialomiţa 1.287.181
45 105.646 8.19.01 Sediu Judeţul Iaşi 38.573
46 105.661 8.19.01 Sediu Judeţul Maramureş 4.337.703
0 1 2 3 4 5
47 105.679 8.19.01 Sediu Judeţul Mehedinţi 3.793.066
48 105.680 8.19.01 Sediu Judeţul Mehedinţi 153.134
49 105.682 8.19.01 Sediu Judeţul Mehedinţi 482.211
50 105.703 8.19.01 Sediu Judeţul Mureş 2.371.727
51 105.714 8.19.01 Sediu Judeţul Mureş 920.332
52 105.717 8.19.01 Sediu Judeţul Neamţ 1.246.548
53 105.718 8.19.01 Sediu Judeţul Neamţ 157.689
54 105.749 8.19.01 Sediu Judeţul Prahova 1.037.910
55 105.750 8.19.01 Sediu Judeţul Prahova 82.735
56 105.791 8.19.01 Sediu Judeţul Sălaj 1.947.275
57 105.792 8.19.01 Sediu Judeţul Sălaj 7.324
58 105.803 8.19.01 Sediu Judeţul Sibiu 505.114
59 105.816 8.19.01 Sediu Judeţul Suceava 177.303
60 105.817 8.19.01 Sediu Judeţul Suceava 33.189
61 105.818 8.19.01 Sediu Judeţul Suceava 4.422
62 105.831 8.19.01 Sediu Judeţul Teleorman 2.082.102
63 105.832 8.19.01 Sediu Judeţul Teleorman 307.484
64 105.833 8.19.01 Sediu Judeţul Teleorman 335.630
65 105.835 8.19.01 Sediu Judeţul Teleorman 48.030
66 105.872 8.19.01 Sediu Judeţul Tulcea 1.112.009
67 105.873 8.19.01 Sediu Judeţul Tulcea 138.398
68 105.887 8.19.01 Sediu Judeţul Vaslui 487.709
69 105.905 8.19.01 Sediu Judeţul Vâlcea 2.356.372
70 105.907 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Vâlcea 950.056
71 105.924 8.19.01 Sediu Judeţul Vrancea 1.098.153
72 105.933 8.19.01 Spital Judeţul Ilfov 148.537.892
73 105.935 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 973.334
74 105.937 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 172.975
75 105.938 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 4.232.831
76 105.940 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 417.420
77 105.943 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 13.079.863
78 105.955 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 5.052.910
79 105.956 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 10.318.519
80 105.962 8.19.01 Policlinică Municipiul Bucureşti 10.351.404
81 105.967 8.19.01 Sediu Judeţul Constanţa 1.622.156
82 105.968 8.19.01 Cămin de garnizoană Judeţul Constanţa 8.675.973
83 105.969 8.19.01 Cămin de garnizoană Judeţul Constanţa 6.381.371
84 105.971 8.19.01 Cămin de garnizoană Judeţul Vâlcea 768.097
85 105.972 8.19.01 Cămin de garnizoană Judeţul Vâlcea 6.478.141
86 105.973 8.19.01 Cămin de garnizoană Judeţul Braşov 936.624
87 105.975 8.19.01 Sediu Judeţul Braşov 1.930.067
88 105.976 8.19.01 Cămin de garnizoană Judeţul Prahova 3.760.025
89 105.977 8.19.01 Cămin de garnizoană Judeţul Prahova 813.725
90 105.978 8.19.01 Cămin de garnizoană Judeţul Bihor 1.714.283
0 1 2 3 4 5
91 105.980 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 44.464.023
92 105.981 8.19.01 Cămin de garnizoană Judeţul Ilfov 12.920.544
93 105.982 8.19.01 Cămin de garnizoană Judeţul Ilfov 1.171.556
94 105.986 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 3.001.604
95 105.987 8.19.01 Teren Municipiul Bucureşti 2.597.623
96 105.991 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 3.487.371
97 105.992 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 1.071.787
98 105.994 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 1.363.535
99 105.995 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 2.018.978
100 105.996 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 1.593.329
101 105.997 8.19.01 Teren Judeţul Tulcea 357.299
102 105.999 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 289.156
103 106.001 8.19.01 Cămin de garnizoană Municipiul Bucureşti 73.580
104 106.003 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 39.572.218
105 106.004 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 2.140.778
106 106.007 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 2.116.711
107 106.009 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 2.064
108 113.939 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 3.265.721
109 113.994 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 392.052
110 114.202 8.19.01 Sediu Judeţul Constanţa 3.499.930
111 114.270 8.19.01 Sediu Judeţul Constanţa 224.798
112 120.827 8.19.01 Sediu Judeţul Iaşi 10.392.253
113 121.091 8.19.01 Teren Municipiul Bucureşti 5.153.196
114 144.533 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 1.033.967
115 144.534 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 251.883
116 144.742 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 44.358.614
117 145.153 8.19.01 Sediu Judeţul Sibiu 2.609.013
118 145.155 8.19.01 Sediu Judeţul Braşov 4.389.086
119 145.176 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 3.204.480
120 147.140 8.19.01 Sediu Judeţul Ilfov 14.045.117
121 148.976 8.19.01 Teren Municipiul Bucureşti 5.142.561
122 148.977 8.19.01 Teren Municipiul Bucureşti 1.578.713
123 148.978 8.19.01 Teren Municipiul Bucureşti 3.791.583
124 148.981 8.19.01 Sediu Judeţul Alba 9.496
125 148.983 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Prahova 412.405
126 152.095 8.19.01 Sediu Judeţul Covasna 890.423
127 152.096 8.19.01 Sediu Judeţul Harghita 601.376
128 153.165 8.19.01 Sediu Judeţul Argeş 125.734
129 153.166 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 16.820.109
130 154.969 8.19.01 Sediu Municipiul Bucureşti 871.806
131 155.500 8.19.01 Construcţie anexă cămin de garnizoană Judeţul Vâlcea 301.530
132 155.501 8.19.01 Bloc locuinţe de intervenţie Municipiul Bucureşti 20.634.722
133 155.504 8.19.01 Garaj Municipiul Bucureşti 11.699.059
0 1 2 3 4 5
134 155.507 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Alba 48.805
135 155.511 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Arad 67.362
136 155.512 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Arad 55.412
137 155.514 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Bacău 60.125
138 155.515 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Bacău 54.879
139 155.516 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Bacău 24.699
140 155.517 8.19.01 Sediu Judeţul Bacău 138.073
141 155.520 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Bistriţa 64.469
142 155.521 8.19.01 Sediu Judeţul Botoşani 14.835
143 155.522 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Botoşani 29.447
144 155.529 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Caraş-Severin 59.616
145 155.530 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Caraş-Severin 86.872
146 155.531 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Caraş-Severin 79.488
147 155.533 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Călăraşi 71.592
148 155.535 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Cluj 134.902
149 155.536 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Cluj 84.351
150 155.541 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Covasna 99.064
151 155.542 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Dâmboviţa 21.725
152 155.543 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Dâmboviţa 35.863
153 155.546 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Giurgiu 24.568
154 155.548 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Giurgiu 139.352
155 155.549 8.19.01 Cămin de garnizoană Judeţul Gorj 140.377
156 155.553 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Harghita 145.600
157 155.554 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Harghita 115.722
158 155.555 8.19.01 Sediu Judeţul Harghita 74.691
159 155.557 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Ialomiţa 97.615
160 155.558 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Ialomiţa 80.052
161 155.560 8.19.01 Teren Judeţul Iaşi 1.901.925
162 155.561 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Iaşi 511.130
163 155.562 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Iaşi 242.670
164 155.567 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Mureş 285.835
165 155.568 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Mureş 391.441
166 155.569 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Mureş 290.738
167 155.570 8.19.01 Sediu Judeţul Mureş 234.590
168 155.571 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Neamţ 128.347
169 155.572 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Neamţ 202.168
170 155.573 8.19.01 Sediu Judeţul Neamţ 113.364
0 1 2 3 4 5
171 155.574 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Neamţ 139.465
172 155.575 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Neamţ 185.770
173 155.576 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Neamţ 72.009
174 155.577 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Neamţ 189.339
175 155.580 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Prahova 126.623
176 155.581 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Satu Mare 115.363
177 155.582 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Satu Mare 115.363
178 155.583 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Satu Mare 44.513
179 155.584 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Satu Mare 81.526
180 155.595 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Teleorman 33.126
181 155.596 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Teleorman 42.363
182 155.597 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Teleorman 35.377
183 155.598 8.19.01 Sediu Judeţul Teleorman 169.069
184 155.599 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Timiş 87.629
185 155.601 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Tulcea 67.502
186 155.602 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Tulcea 6.781
187 155.603 8.19.01 Sediu Judeţul Tulcea 17.686
188 155.604 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Tulcea 36.279
189 155.606 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Vâlcea 67.938
190 155.608 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Vâlcea 21.624
191 155.610 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Vrancea 765.388
192 155.611 8.19.01 Sediu Judeţul Vrancea 217.206
193 155.612 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 25.033
194 155.613 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 33.227
195 155.614 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 213.195
196 155.615 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 98.050
197 155.616 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 42.414
198 155.617 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 160.126
199 155.618 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 152.698
200 155.619 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 49.356
201 155.620 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 71.521
202 155.621 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 265.569
203 158.504 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Iaşi 228.679
204 158.505 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Iaşi 452.248
205 158.507 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Prahova 45.999
206 158.508 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Satu Mare 33.850
207 158.509 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Satu Mare 37.094

ANEXA Nr. 6DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor la care se actualizează valorile de inventar, ca urmare a reevaluării, şi la care se corectează adresele înscrise eronat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
CLASA 8: Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Valoarea de inventar - lei -
0 1 2 3 4 5
1 105.934 8.19.01 Sediu Judeţul Ilfov 560.003
2 105.941 8.19.01 Teren Judeţul Ilfov 9.525.493
3 105.957 8.19.01 Sediu Judeţul Ilfov 4.577.160
4 105.958 8.19.01 Sediu Judeţul Ilfov 1.275.396
5 105.963 8.19.01 Sediu Judeţul Ilfov 8.757.370

ANEXA Nr. 7DATELE DE IDENTIFICARE ale părţii de imobil care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii

Numărul atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice/ Codul de clasificare Denumirea bunului şi adresa Valoarea de inventar a bunului aflat în domeniul public - lei - Valoarea de inventar care iese din domeniul public - lei - Valoarea de inventar care rămâne în domeniul public - lei - Temeiul legal în baza căruia se scoate bunul din domeniul public al statului Descrierea tehnică a părţii de imobil care iese din domeniul public Ordonatorul/ Administratorul de la care se scoate bunul din domeniul public al statului
105.344 - parţial/ 8.19.01. Sediu Judeţul Braşov 1.990.599 54.914 1.935.685 Decizia civilă nr. 91A din 8.02.2010 a Curţii de Apel Bucureşti, rămasă irevocabilă prin Decizia nr. 3.911 din 12.05.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; Decizia nr. 55 din 25.07.2011 a directorului Serviciului Român de Informaţii, definitivă 1. Teren: cota de 55% din suprafaţa totală de 1.730 mp restituită în natură 2. Construcţie: spaţiile de la parter (un hol, un grup sanitar şi două încăperi) deţinute exclusiv de către Serviciul Român de Informaţii, precum şi cota de 1/2 din spaţiile de la parter (o sală de mese, o sală de şedinţe şi o sală de protocol), deţinute în comun cu Ministerul Afacerilor Interne Serviciul Român de Informaţii CUI 4204305

ANEXA Nr. 8DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a înscrierii eronate

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
CLASA 8: Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Situaţia actuală Observaţii
1 105.857 8.19.01 Sediu Judeţul Timiş Imobilul aparţine proprietăţii municipiului Lugoj. Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 60 din 26.04.2000 şi nr. 71 din 29.03.2012, Cartea funciară nr. 404616 Lugoj
2 105.565 8.19.01 Sediu Judeţul Harghita Imobilul se află în administrarea Ministerului Afacerilor Interne. Nr. MFP 114.855 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă Ministerului Afacerilor Interne
3 155.508 8.19.01 Locuinţă de intervenţie Judeţul Alba Imobilul este înregistrat cu nr. MFP 105.390, sens în care este necesară radierea nr. MFP 155.508.
4 155.537 8.19.01 Cabinet medical Judeţul Cluj Imobilul este înregistrat cu nr. MFP 105.434, sens în care este necesară radierea nr. MFP 155.537.
5 155.538 8.19.01 Sediu Judeţul Cluj Imobilul este înregistrat cu nr. MFP 105.433, sens în care este necesară radierea nr. MFP 155.538.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 666/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 666 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu