Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.651 din 31.07.2014

privind transmiterea unor părţi de imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Sibiu şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 08 august 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţiile cu nr. MFP 104078, respectiv MFP 104072, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora potrivit prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2(1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, compusă din construcţii şi teren, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 1 din anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Sibiu.(2) Partea de imobil transmisă potrivit alin. (1) se utilizează în vederea extinderii activităţilor aeroportuare, dezvoltării infrastructurii şi echipamentelor şi pentru asigurarea serviciilor conexe de pază şi securitate ale Aeroportului Internaţional Sibiu, în termen de 5 ani de la data preluării acesteia. Articolul 3(1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, compusă din teren şi amenajări la teren, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 2 din anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Sibiu.(2) După preluare, partea de imobil transmisă potrivit alin. (1) va fi utilizată pentru construirea de către Consiliul Judeţean Sibiu, din fondurile bugetare judeţene, a două terenuri de sport multifuncţionale, în beneficiul Ministerului Apărării Naţionale, în termen de 12 luni de la data preluării părţii de imobil.(3) Consiliul Judeţean Sibiu va transmite în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale partea de imobil prevăzută la alin. (1) şi lucrările de investiţii prevăzute la alin. (2), în termen de 30 de zile de la data efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor de investiţii, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părţile interesate. Articolul 4În cazul în care nu se respectă destinaţiile părţilor de imobile transmise şi termenele prevăzute la art. 2 alin. (2) şi la art. 3 alin. (2), acestea revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 5Predarea-preluarea părţilor de imobile transmise, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) şi a art. 3 alin. (1), se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 6Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea p. Ministrul apărării naţionale, Valeriu Nicuţ, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valorile de inventar, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din
Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a adreselor poştale la care sunt situate imobilele în urma intabulării în cărţile funciare

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar actualizată a bunului (în lei) Administratorul bunului/ CUI
104078 8.19.01 imobil 793 Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, extravilan CF nr. 119781,119782, 117633, 117634 Nr. cadastrale: 119781,119782, 117633, 117634 Construcţii şi teren 2.541.757,37 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4813229
104072 8.19.01 imobil 380 Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Str. Revoluţiei nr. 3-5 CF nr. 119807,119808, 119809, 114228 Nr. cadastral: 119807,119808, 119809, 114228 Construcţii şi teren 29.992.412,73 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4813229

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale unor părţi de imobile, care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Sibiu

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral Valoarea de inventar (lei) Elementele-cadru de descriere tehnică Persoana juridică de la care se transferă imobilul/CUI Persoana juridică la care se transferă imobilul/CUI
1 104078 8.19.01 imobil 793 - parţial judeţul Sibiu, municipiul Sibiu,extravilan CF nr. 119781 Nr. cadastral: 119781 678.060,39 1. Construcţii Pavilionul G: - Suprafaţă construită – 822 mp - Suprafaţă desfăşurată - 822 mp - Valoare contabilă - 84.443,57 lei Pavilionul L: - Suprafaţă construită - 394 mp - Suprafaţă desfăşurată - 454 mp - Valoare contabilă - 57.056,30 lei Pavilionul N: - Suprafaţă construită - 120 mp - Suprafaţă desfăşurată - 120 mp - Valoare contabilă - 89.300,00 lei Pavilionul O: - Suprafaţă construită - 270 mp - Suprafaţă desfăşurată - 270 mp - Valoare contabilă - 34.522,67 lei Total suprafaţă construită - 1.606 mp Total suprafaţă desfăşurată - 1.666 mp Total valoare contabilă construcţii - 265.322,54 lei 2. Amenajări la terenuri: Drumuri şi alei interioare asfaltate - 2.950 mp - Valoare contabilă - 838,69 lei Drumuri şi alei interioare betonate - 1 buc. Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4813229 Domeniul public al judeţului Sibiu, în administrarea Consiliului Judeţean Sibiu CUI - 4406223
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral Valoarea de inventar (lei) Elementele-cadru de descriere tehnică Persoana juridică de la care se transferă imobilul/CUI Persoana juridică la care se transferă imobilul/CUI
- Valoare contabilă - 670,90 lei Împrejmuire prefabricate din beton - 77 ml - Valoare contabilă - 1.084,64 lei Împrejmuire metalică - 160 ml - Valoare contabilă - 703,54 lei Reţea alimentare cu apă - 215 ml - Valoare contabilă - 6.186,59 lei Reţea canalizare - 215 ml - Valoare contabilă – 9.182,07 lei Reţea electrică aeriană - 1.200 ml - Valoare contabilă - 724,56 lei Reţea termoficare - 177 ml - Valoare contabilă - 34.584,03 lei Total valoare contabilă amenajări la terenuri - 53.975,02 lei 3. Terenuri: Suprafaţa terenului - 2,5235 ha - Valoare contabilă - 358.643,64 lei Total valoare contabilă teren - 358.643,64 lei 4. Alte amenajări: Pomi fructiferi: Plantaţie pomi fructiferi (30 buc.) - 1 buc. - Valoare contabilă - 119,19 lei Total valoare contabilă alte amenajări - 119,19 lei
2 104072 8.19.01 imobil 380 - parţial Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Str. Revoluţiei nr. 3-5 CF nr. 119808, 119809 Nr. cadastral: 119808, 119809 176.239,02 1. Amenajări la terenuri: Reţea alimentarea cu apă - 44 ml - Valoare contabilă - 1.651,36 lei Reţea alimentare cu gaze naturale - 72 ml - Valoare contabilă – 130,50 lei Total valoare contabilă amenajări la terenuri - 1.781,86 lei 2. Terenuri: Suprafaţa terenului - 3.647 mp - Valoare contabilă - 174.457,16 lei Total valoare contabilă terenuri - 174.457,16 lei Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4813229 Domeniul public al judeţului Sibiu, în administrarea Consiliului Judeţean Sibiu CUI - 4406223


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 651/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 651 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu