Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.623 din 20.06.2012

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 10 iulie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se abrogă poziţiile nr.: 44, 48, 58, 64-66, 74-76, 87-88, 238-240, 352, 357, 398-414; b)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 5, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2.“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire C1 - Aleea Gheţişoarei“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Aleea Gheţişoarei nr. 5, Craiova, construcţie P+1E, prefabricate BA, acoperiş tip terasă, Sc = 548,00 mp, Sd = 1096,00 mp“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „955400“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 56/1999, modificată prin Hotărârea nr. 177/2011“; la poziţia nr. 9, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2.“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire C1 - Constantin Lecca“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Constantin Lecca nr. 32, Craiova, monument istoric, construcţie S+P+1E, zidărie din cărămidă, învelitoare tablă pe şarpantă lemn, Sc = 647,60 mp, Sd = 1199,45 mp“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „776653,27“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 56/1999, modificată prin Hotărârea nr. 177/2011“; la poziţia nr. 14, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2.“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire C2 - Constantin Lecca“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Constantin Lecca nr. 32, Craiova, construcţie P, zidărie din cărămidă, învelitoare tablă pe şarpantă lemn, Sc = 727,20 mp, Sd = 727,20 mp“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1082038,21“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 56/1999, modificată prin Hotărârea nr. 177/2011“; la poziţia nr. 15, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.4.“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire C3 - Constantin Lecca“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Constantin Lecca nr. 32, Craiova, construcţie P, zidărie din cărămidă, învelitoare tablă pe şarpantă lemn, Sc = 54,60 mp, Sd = 54,60 mp“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „46500“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 56/1999, modificată prin Hotărârea nr. 177/2011“; la poziţia nr. 20, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2.“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire C4 - Corneliu Coposu“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Corneliu Coposu nr. 107, Craiova, construcţie D+P+2E, zidărie din cărămidă, acoperiş tip terasă, Sc = 1780,00 mp, Sd = 4947,00 mp“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2910700“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 56/1999, modificată prin Hotărârea nr. 177/2011“; la poziţia nr. 21, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.5.“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire C5 - Corneliu Coposu“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Corneliu Coposu nr. 107, Craiova, construcţie P, zidărie din cărămidă, acoperiş tip terasă, Sc = 146,00 mp, Sd = 146,00 mp“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „97800“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 56/1999, modificată prin Hotărârea nr. 177/2011“; la poziţia nr. 24, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2.“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire C2 - Corneliu Coposu“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Corneliu Coposu nr. 107, Craiova, construcţie S+P, zidărie din cărămidă, învelitoare ţiglă pe şarpantă lemn, Sc = 207,00 mp, Sd = 246,00 mp“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „117900“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 56/1999, modificată prin Hotărârea nr. 177/2011“; la poziţia nr. 25, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2.“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire C1 - Corneliu Coposu“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Corneliu Coposu nr. 107, Craiova, construcţie P, zidărie din cărămidă, învelitoare ţiglă pe şarpantă lemn, Sc = 206,00 mp, Sd = 206,00 mp“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „110000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 56/1999, modificată prin Hotărârea nr. 177/2011“; la poziţia nr. 27, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.5.5.“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire C9 - Corneliu Coposu“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Corneliu Coposu nr. 107, Craiova, construcţie P, zidărie din cărămidă, învelitoare azbociment pe şarpantă lemn şi metal, Sc = 27,00 mp, Sd = 27,00 mp“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2200“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 56/1999, modificată prin Hotărârea nr. 177/2011“; la poziţia nr. 28, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.1.“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire C8 - Corneliu Coposu“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Corneliu Coposu nr. 107, Craiova, construcţie P, zidărie din cărămidă, învelitoare azbociment pe şarpantă lemn, Sc = 114,00 mp, Sd = 114,00 mp“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „24700“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 56/1999, modificată prin Hotărârea nr. 177/2011“; la poziţia nr. 81, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.4.2.“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren - Aleea Gheţişoarei“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Aleea Gheţişoarei nr. 5, Craiova, St = 3441,00 mp, N - domeniul public, S - domeniul public, E - domeniul public, V - domeniul public“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2169900“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 56/1999, modificată prin Hotărârea nr. 177/2011“; la poziţia nr. 82, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.4.2.“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren - Constantin Lecca“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Constantin Lecca nr. 32, Craiova, St = 2718,00 mp, N - Grădina Botanică, S - strada Constantin Lecca, E - Grădina Botanică, V - proprietate privată“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2792000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 56/1999, modificată prin Hotărârea nr. 177/2011“; la poziţia nr. 90, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.4.2.“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren - Corneliu Coposu“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Corneliu Coposu nr. 107, Craiova, St = 16407,00 mp, N - proprietate privată, S - Parcul Romanescu, E - Cimitirul Ungureni, V - strada Corneliu Coposu“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „11880400“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 56/1999, modificată prin Hotărârea nr. 177/2011“; la poziţia nr. 124, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Km 5+540-55+086“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 56/1999, modificată prin Hotărârea nr. 135/2010“; la poziţia nr. 235, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2.“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire C1 - Aleea I Toamnei“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Aleea I Toamnei nr. 14, Craiova, construcţie P+1E, prefabricate BA, acoperiş tip terasă, Sc = 440,60 mp, Sd = 881,20 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „396900“; la poziţia nr. 236, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.5.12.“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire C2 - Aleea Gheţişoarei“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Aleea Gheţişoarei nr. 5, Craiova, construcţie metalică, parter, Sc = 46,00 mp, Sd = 46,00 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „900“; la poziţia nr. 241, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire C7 - Corneliu Coposu“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Corneliu Coposu nr. 107, Craiova, construcţie P, zidărie din cărămidă, învelitoare azbociment pe şarpantă lemn, Sc = 7,00 mp, Sd = 7,00 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „900“; c)la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 419 se introduc treizeci şi şase de noi poziţii, poziţiile nr. 420-455, potrivit anexei nr. 1.2. La anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Băileşti“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, se abrogă poziţia nr. 164. 3. La anexa nr. 6 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Segarcea“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 138 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 139, potrivit anexei nr. 2. 4. La anexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Amărăştii de Jos“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 39 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 40, potrivit anexei nr. 3. 5. La anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bistreţ“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)la poziţia nr. 27, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1132,80; 3096,32; 323975,41; 1117152,51; 14490,40; 1170,56; 294184,70; 189607,62; 1000,64; 849,60; 273354,26; 585,28; 1227,20; 376450,81; 366673,60; 7174,40; 1000,64; 4342,40; 887,36; 1699,20; 1180,00; 4956,00; 80058,78; 251366,20; 887,36; 440336,21; 1113,92; 228563,19; 7788,00; 327769,23; 2548,80; 331659,67; 4720,00; 4720,00; 356890,21; 10721,57; 1039648,00; 1510,40; 408857,10; 2360,00; 1623,68; 2869,76; 5569,60; 432272,51; 377,60; 3823,20; 2265,60; 377,60; 1208,32; 1019,52; 3681,60; 755,20; 566,40; 2265,60; 944,00; 1264,96; 528,64; 2624,32; 445,94; 6088,80; 6088,80; 6041,60; 6088,80; 6041,60; 5900,00; 6088,80; 6608,00; 3870,40; 2076,80; 3209,60; 8024,00; 8024,00; 5522,40; 5522,40; 5852,80; 2152,32; 5324,16; 1755,84; 1000,64; 5493,42; 4150,77; 3217,62“; b)la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 113 se introduc douăzeci şi cinci de noi poziţii, poziţiile nr. 114-138, potrivit anexei nr. 4.6. La anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brădeşti“, la secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică următoarele poziţii: la poziţia nr. 40, coloana 3 va avea următorul cuprins:1. DC 108 DN 6 - Tatomireşti - Meteu - Brădeştii Bătrâni - Brădeşti, L = 13,250 km 2. DC 185 Brădeşti - Coţofenii din Faţă, L = 1,550 km 3. DC 186 Răcarii de Jos - Tatomireşti, L = 1,200 km 4. DC 187 Răcarii de Jos - E 70, L = 1,300 km 5. DC 188 E 70 - Piscani, L = 0,600 km“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1123940; 582924; 21900; 23000; 11000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Brădeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 86/2008, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2010“; la poziţia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins:1. Răcarii de Jos-Meteu, L = 8,841 km 2. E70-Brădeştii Bătrâni-DC 108, L = 3,100 km 3. E70-DC 185, L = 4,120 km 4. E70-Brădeştii Bătrâni, L = 1,550 km 5. Piscani-Almăjel, L = 1,250 km 6. Răcarii de Jos-Răcarii de Sus, L = 0,750 km 7. Brădeştii Bătrâni-Almăj, L = 3,200 km“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „213504; 58200; 70000; 23000; 22800; 13500; 58400“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Brădeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 86/2008, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2010“. 7. La anexa nr. 26 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Carpen“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, la poziţia nr. 2, coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Sat Cleanov 1. Strada Craiovei (pe DJ 606) 2. Strada Desnăţuiului (pe DJ 606) 3. Strada Bâltacului, L = 636 m 4. Strada Blidăreşti, L = 172 m 5. Strada Brazda lui Novac, L = 720 m 6. Strada Buicanilor, L = 164 m 7. Strada Bujorului, L = 170 m 8. Strada Cartofului, L = 152 m 9. Strada Câmpul lui Miloş, L = 482 m 10. Strada Arţarului, L = 300 m 11. Strada Cucului, L = 304 m 12. Strada Bâlciul Robit, L = 374 m 13. Strada Fagului, L = 210 m 14. Strada Frunzei, L = 627 m 15. Strada Grădina Boierească, L = 632 m 16. Strada Gurguieşti, L = 1100 m 17. Strada Izvorului, L = 354 m 18. Strada Macului, L = 1328 m 19. Strada Morii, L = 546 m 20. Strada Bisericii, L = 212 m 21. Strada Narciselor, L = 108 m 22. Strada Panseluţei, L = 188 m 23. Strada Parul Viilor, L = 230 m 24. Strada Iepurelui, L = 420 m 25. Strada Poştei, L = 346 m 26. Strada Prunului, L = 204 m 27. Strada Salcâmului, L = 200 m 28. Strada Sbeganilor, L = 516 m 29. Strada Sergentului, L = 148 m 30. Strada Sargului, L = 342 m 31. Strada Teiului, L = 1746 m 32. Strada Trifoiului, L = 336 m 33. Strada Tufanului, L = 186 m 34. Strada Ungureni, L = 170 m 35. Strada Vlajilor, L = 400 m 36. Strada Voineşti, L = 442 m Sat Carpen 1. Strada Craiovei (pe DJ 606) 2. Strada Gagiului, L = 850 m 3. Strada Troianului, L = 1060 m 4. Strada Rozei, L = 450 m 5. Strada Dumitru Daşoveanu, L = 650 m 6. Strada Primăriei, L = 500 m 7. Strada Călugăreiului, L = 780 m 8. Strada Doctorului, L = 550 m 9. Strada Ciuturicăi, L = 300 m 10. Strada Căzăceşti, L = 260 m 11. Strada Pădurii, L = 350 m 12. Strada Calea Bocii, L = 2700 m 13. Strada Rudarilor, L = 160 m 14. Strada Plopului, L = 1050 m 15. Strada Târnavei, L = 800 m 16. Strada Pătrăşcanilor, L = 560 m 17. Strada Castanilor, L = 1350 m 18. Strada Piţigoiului, L = 550 m 19. Strada Tălânganilor, L = 600 m 20. Strada Crinului, L = 450 m 21. Strada Izlazului, L = 150 m 22. Strada Stochinei, L = 150 m Sat Gebleşti 1. Strada Geblescu, L = 1900 m 2. Strada Cimitirului, L = 200 m 3. Strada Bisericii, L = 350 m 4. Strada Ştiubeiului, L = 650 m 8. La anexa nr. 28 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Călăraşi“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 148 se introduc patruzeci şi cinci de noi poziţii, poziţiile nr. 149-193, potrivit anexei nr. 5. 9. La anexa nr. 30 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cerăt“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se abrogă poziţiile nr.: 37, 38, 66, 67, 69, 71, 77, 78, 86 şi 87; b)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 39, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Morii“; la poziţia nr. 40, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Liliacului“; la poziţia nr. 41, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada V. Şchiopîrlan“; la poziţia nr. 42, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Crinului“; la poziţia nr. 43, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Biserica Veche“; la poziţia nr. 45, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Ostrov“; la poziţia nr. 46, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Aleea Nistor“; la poziţia nr. 47, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Duduieni“; la poziţia nr. 48, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Gârlei“; la poziţia nr. 49, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Carierei“; la poziţia nr. 50, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Primăverii“; la poziţia nr. 51, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Brutăriei“; la poziţia nr. 52, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Rozelor“; la poziţia nr. 53, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Zambilelor“; la poziţia nr. 54, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Aleea Silozului“; la poziţia nr. 55, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Garoafelor“; la poziţia nr. 56, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Micşunelelor“; la poziţia nr. 57, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Trandafirilor“; la poziţia nr. 58, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Mărului“; la poziţia nr. 59, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Nucului“; la poziţia nr. 60, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Aleea Cantonului“; la poziţia nr. 61, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Aleea Socului“; la poziţia nr. 62, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Aleea Viilor“; la poziţia nr. 63, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Aleea Căluşari“; la poziţia nr. 64, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Aleea Duzilor“; la poziţia nr. 65, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Lalelelor“; la poziţia nr. 68, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Gloriei“; la poziţia nr. 70, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Bujorului“; la poziţia nr. 72, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Pasaj CFR“; la poziţia nr. 73, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada 1 Decembrie“; la poziţia nr. 79, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Dreptăţii“; la poziţia nr. 80, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Halta CFR“; la poziţia nr. 81, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Libertăţii“; la poziţia nr. 82, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Victoriei“; la poziţia nr. 85, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Aleea Digului“; la poziţia nr. 88, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Aleea Florilor“; la poziţia nr. 106, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Aleea Prunului“; la poziţia nr. 107, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Aleea Câmpului“; la poziţia nr. 108, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Castanilor“; c)la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 114 se introduc opt noi poziţii, poziţiile nr. 115-122, potrivit anexei nr. 6.10. La anexa nr. 37 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Daneţi“, la secţiunea I „Bunuri imobile“ se abrogă poziţia nr. 69. 11. La anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dobreşti“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 32 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 33 şi 34, potrivit anexei nr. 7. 12. La anexa nr. 42 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Drăgoteşti“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins:1. Aleea Nicolae Titulescu, L = 1000 m, l = 12 m 2. Strada Mitropolit Nestor Vornicescu, L = 500 m, l = 12 m 3. Aleea 1 Calea Buzducului, L = 300 m, l = 11 m, din care dalat 211 m 4. Drum secţie Popânzăleşti, L = 400 m, l = 12 m 5. Aleea 1 Peritanu, L = 700 m, l = 8 m, din care dalat 281 m 6. Aleea 3 Iancu Jianu, L = 700 m, l = 8 m 7. Strada 1 Decembrie, L = 655 m, l = 12 m 8. Aleea 2 Iancu Jianu, L = 100 m, l = 8 m 9. Aleea 1 Iancu Jianu, L = 800 m, l = 8 m 10. Strada Argetoienilor, L = 750 m, l = 13 m 11. Strada I. C. Brătianu, L = 1185 m, l = 14 m 12. Aleea 1 I. C. Brătianu, L = 200 m, l = 6 m 13. Aleea 2 I. C. Brătianu, L = 200 m, l = 4 m 14. Aleea 2 Tudor Vladimirescu, L = 100 m, l = 12 m 15. Aleea 1 Nicolae Iorga, L = 300 m, l = 5,5 m 16. Strada Stadionului, L = 400 m, l = 12 m 17. Strada Libertăţii, L = 555 m, l = 14 m 18. Strada Nicolae Bălcescu, L = 600 m, l = 12 m 19. Strada Izvoarelor, L = 1200 m, l = 11 m 20. Aleea 3 Ştefan cel Mare, L = 200 m, l = 8 m 21. Aleea IV Ştefan cel Mare, L = 200 m, l = 10 m 22. Aleea V Ştefan cel Mare, L = 200 m, l = 6 m 23. Total sat Buzduc, L = 2500 m 24. Drum comunal Popânzăleşti, L = 7000 m, l = 12 m“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „600; 300; 1755,81; 240; 2398,57; 280; 343773; 40; 320; 393659; 622001; 60; 40; 60; 82,50; 240; 291343; 314932; 660; 80; 100; 60; 0; 4200“; la poziţia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins:1. Local Drăgoteşti în centrul satului Drăgoteşti, S = 553,9 mp, valoare clădire 1334636 lei, valoare teren 969,3 lei; 2. La Şcoala veche Popânzăleşti, suprafaţă totală 1020 mp în valoare de 1744,2 lei, din care construcţie S = 210,48 mp în valoare de 359,9 lei“; la poziţia nr. 44, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 6250 m, lăţime medie = 11,35 m, suprafaţă = 70937,5 mp, având următoarele vecinătăţi: E - T10, T5, T51, V - T11, T11/1, T3, S - T48, T50, N - drum comunal 154 A“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3546,87“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Drăgoteşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2010“; b)la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 44 se introduc douăzeci şi şase de noi poziţii, poziţiile nr. 45-70, potrivit anexei nr. 8.13. La anexa nr. 46 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gherceşti“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, la poziţia nr. 50, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Străzi“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: Satul Gherceşti 1. Uliţa Dumitrescu Pascu-Moară, L = 250 m 2. Uliţa Popa Constantin, L = 250 m 3. Uliţa Cimitir, L = 160 m 4. Uliţa Vulcăneşti, L = 270 m 5. Uliţa Tapiru, L = 200 m 6. Strada Mocăneilor, L = 700 m 7. Strada Fântânii, L = 250 m 8. Strada Primăverii, L = 1410 m 9. Aleea I Primăverii, L = 300 m 10. Strada Brânduşa, L = 500 m 11. Strada Cucului, L = 2500 m Satul Gârleşti 1. Uliţa Neagu Ion (coastă), L = 2000 m 2. Strada Trandafirului, L = 1150 m 3. Strada Gârleştilor, L = 200 m 4. Strada Colonel Săvoiu, L = 900 m Satul Ungureni 1. Uliţa Popescu, L = 1500 m 2. Strada Învăţător Georgescu Dumitru, L = 250 m 3. Aleea II Avrămeştilor, L = 300 m 4. Aleea IV Avrămeştilor, L = 240 m Satul Luncşoru 1. Strada Dascăl Vlăduţescu Grigore, L = 835 m 14. La anexa nr. 47 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gighera“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se abrogă poziţia nr. 21; b)la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 37 se introduc şaptezeci şi una de noi poziţii, poziţiile nr. 38-108, potrivit anexei nr. 9.15. La anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Goieşti“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 33, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Intersecţia DE 1067 - limită intravilan, lungime = 400 m, lăţime = 6 m“; la poziţia nr. 34, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Intersecţia DE 1084 - limită intravilan, lungime = 380 m, lăţime = 6 m“; la poziţia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Intersecţia DE 992 - DE 1531, lungime = 906 m, lăţime = 6 m“; la poziţia nr. 36, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DE 1084 - limită intravilan Pioreşti, lungime = 415 m, lăţime = 6 m“; la poziţia nr. 37, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Intersecţia DE 1084 - limită intravilan Adâncata, lungime = 100 m, lăţime = 6 m“; la poziţia nr. 38, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum Şcoala Muiereni - drum Vladimir, lungime = 908 m, lăţime = 6 m“; la poziţia nr. 39, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum Vladimir - intersecţia cu DE 778, lungime = 440 m, lăţime = 6 m“; la poziţia nr. 40, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Intersecţia cu DE 778 - canal HC 827, lungime = 525 m, lăţime = 6 m“; la poziţia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Canal HC 827 - canal HC 831, lungime = 439,5 m, lăţime = 6 m“; la poziţia nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Canal HC 831 - drum sătesc Goieşti, lungime = 180,5 m, lăţime = 6 m“; la poziţia nr. 43, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc Vladimir - intersecţia cu DE 582, lungime = 932 m, lăţime = 6 m“; la poziţia nr. 44, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Intersecţia cu DE 665 - intersecţia cu DE 539, lungime = 1144 m, lăţime = 6 m“; la poziţia nr. 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Intersecţia cu DE 582 - intersecţia cu DE 432, lungime = 503 m, lăţime = 6 m“; la poziţia nr. 46, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Intersecţia cu DE 539 - intersecţia cu DE 358, lungime = 1624 m, lăţime = 6 m“; la poziţia nr. 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Intersecţia cu DE 432 - limita cu Melineşti, lungime = 337 m, lăţime = 6 m“; b)la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 47 se introduc opt noi poziţii, poziţiile nr. 48-55, potrivit anexei nr. 10.16. La anexa nr. 62 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Malu Mare“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, la poziţia nr. 21, coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Intravilan S = 235.500 mp, Extravilan S = 469.454 mp, din care: 1. DE 53, L = 1360 m, l = 6 m, din pământ 2. DE 340/1, L = 651 m, l = 6 m, din pământ 3. DE 340, L = 283 m, l = 6 m, din pământ 4. DE 311/1, L = 462 m, l = 6 m, din pământ 5. DE 268, L = 1153 m, l = 6 m, din pământ 6. DE 29, L = 431 m, l = 6 m, din pământ 7. DE 309, L = 1171 m, l = 6 m, din pământ 8. DE 320/3, L = 488 m, l = 6 m, din pământ 9. DE 194, L = 749 m, l = 6 m, din pământ 10. DE 302, L = 94 m, l = 6 m, din pământ 11. DE 287, L = 515 m, l = 6 m, din pământ 12. DE 320/1, L = 951 m, l = 6 m, din pământ 13. DE 303/1, L = 745 m, l = 6 m, din pământ 14. DE 303, L = 92 m, l = 6 m, din pământ 15. DE 246, L = 424 m, l = 6 m, din pământ 16. DE 266, L = 1639 m, l = 6 m, din pământ 17. DE 1, L = 939 m, l = 6 m, din pământ 18. DE 110, L = 292 m, l = 6 m, din pământ 17. La anexa nr. 64 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mischii“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 38 se introduc optsprezece noi poziţii, poziţiile nr. 39-56, potrivit anexei nr. 11. 18. La anexa nr. 65 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mârşani“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică după cum urmează: a)se abrogă poziţia nr. 13; b)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: „S = 6720 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „288355“; la poziţia nr. 30, coloana 3 va avea următorul cuprins: „S = 8940 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2478“.19. La anexa nr. 69 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Orodel“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se abrogă poziţia nr. 59; b)la poziţia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediu Primărie clădire veche“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Orodel, N - drum comunal, S - drum judeţean, E - sediu Primărie, V - Găluţă Catarina“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „24550“. c)la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 78 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile nr. 79-83, potrivit anexei nr. 12.20. La anexa nr. 71 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Perişor“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)la poziţia nr. 48, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă = 29382 mp, cu următorii vecini: N - teren agricol persoane fizice, E - teren agricol persoane fizice, S - drum comunal, V - teren agricol persoane fizice; a) Baza sportivă = 10000 mp, b) Piaţă comunală = 5000 mp, c) Teren staţie pompe = 1200 mp, d) Drum acces = 425 mp, e) Rezervă consiliul local = 12757 mp“; b)la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 53 se introduc nouă noi poziţii, poziţiile nr. 54-62, potrivit anexei nr. 13.21. La anexa nr. 76 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Podari“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins:Sat Podari 1. Strada Belcineanca, L = 800 m 2. Strada Dunării (pe DN 56) 3. Strada Cătăneşti, L = 1225 m 4. Strada Sucălăşti, L = 320 m 5. Strada Stoenoiu, L = 410 m 6. Strada Progresului, L = 700 m 7. Strada Vîlcu, L = 600 m 8. Strada Fântâna Mireselor, L = 250 m 9. Strada Gabru, L = 350 m 10. Strada Prunului, L = 425 m 11. Strada Berneni, L = 480 m 12. Strada Bisericii, L = 270 m 13. Strada Fermei, L = 490 m 14. Strada Cocioboiu Alexandru, L = 544 m 15. Strada Genoieşti, L = 475 m 16. Strada Şcolii, L = 390 m 17. Strada Coloniei, L = 200 m 18. Strada Gării, L = 280 m 19. Strada Dispensarului (blocurile nr. 1, 2, 3, 4, 5), L = 300 m 20. Strada Frunzelor, L = 150 m 21. Strada Dunăreni, L = 350 m 22. Strada Făgăraş, L = 420 m 23. Strada Tineretului, L = 395 m 24. Strada Teilor, L = 395 m 25. Strada Crinului, L = 395 m 26. Strada Libertăţii, L = 395 m 27. Strada Orezăriei, L = 395 m 28. Strada Luminii, L = 395 m 29. Strada Stadionului, L = 395 m 30. Strada Zorilor, L = 550 m 31. Strada Albişor, L = 550 m 32. Strada Dezrobirii, L = 800 m 33. Strada Depozitului, L = 600 m 34. Strada Abatorului, L = 300 m 35. Strada Pădurii, L = 2200 m 36. Strada Zăvoiului, L = 1150 m 37. Aleea Belcineanca, L = 250 m 38. Aleea Vâlcu, L = 250 m 39. Strada Crizantemelor, L = 370 m 40. Strada Trandafirilor, L = 400 m 41. Strada Petuniilor, L = 400 m 42. Strada Livezilor, L = 370 m 43. Aleea I Zorilor, L = 150 m 44. Strada Bujorului, L = 370 m Sat Gura Văii 1. Strada Viitorului, L = 1800 m 2. Strada Primăverii, L = 400 m 3. Strada Progresului (pe DC 95 şi DJ 561) Sat Livezi 1. Strada Carierei, L = 300 m 2. Strada Segarcea (pe DJ 561) 3. Strada Jiului, L = 450 m 4. Strada Câmpului, L = 200 m 5. Strada Cantonului, L = 500 m 6. Strada Măceşului, L = 300 m 7. Strada Fâneţelor, L = 1150 m Sat Branişte 1. Strada Mănăstirea Jitianu, L = 1390 m 2. Strada Romilor, L = 575 m 3. Strada Calafatului (pe DN 56) 4. Strada Aeroclubului, L = 600 m 5. Strada Magnoliilor, L = 425 m 6. Strada Narciselor, L = 425 m 7. Strada Frasinului, L = 1225 m Sat Balta Verde 1. Strada Speranţei (pe DC 94) 2. Strada Nisipului, L = 150 m 3. Strada Şcolii, L = 150 m 4. Strada Rovine (pe DC 94) 5. Aleea I Rovine, L = 300 m 6. Aleea II Rovine, L = 300 m 7. Strada Industriilor, L = 1700 m“; la poziţia nr. 55, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Podari, S = 8000 mp, lungime = 1,35 km, N - De 454/1, S - proprietăţi particulare, E - De 916 şi proprietăţi particulare, V - De 1693/1 şi proprietăţi particulare (pădure)“; la poziţia nr. 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Podari, S = 11000 mp, lungime = 1,85 km, N - proprietăţi particulare, S - proprietăţi particulare, E - strada Fântâna Mireselor, V - De 481“; la poziţia nr. 60, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Podari, S = 17300 mp, lungime = 2,90 km, N - proprietăţi particulare (pădure), S - proprietăţi particulare, E - De 481, V - De 701“; la poziţia nr. 63, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Podari, S = 3300 mp, lungime = 0,55 km, N - proprietăţi particulare, S - proprietăţi particulare, E - De 270, V - De 2329, teritoriul administrativ Bucovăţ“; la poziţia nr. 64, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Podari, S = 7200 mp, lungime = 1,20 km, N - proprietăţi particulare, S - strada Belcineanca, E - proprietăţi particulare, V - De 225 şi proprietăţi particulare“; b)la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 90 se introduc opt noi poziţii, poziţiile nr. 91-98, potrivit anexei nr. 14.22. La anexa nr. 82 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sălcuţa“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 45 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 46-48, potrivit anexei nr. 15. 23. La anexa nr. 87 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Siliştea Crucii“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, la poziţia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Străzi“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: 1. Strada Magistrat Drăguţ Costel, lungime = 1200 m 2. Strada Aviator Chifulescu Florea, lungime = 1200 m 3. Strada Victoria, lungime = 1400 m 4. Strada Unirii, lungime = 500 m 5. Strada Liţani, lungime = 800 m 6. Strada Libertăţii, lungime = 1000 m 7. Strada Merilor, lungime = 400 m 8. Strada Dispensarului, lungime = 500 m 9. Strada Teiculani, lungime = 1100 m 10. Strada Învierea, lungime = 400 m 11. Strada Gării, lungime = 2525 m 12. Strada Cimitir Satul Nou, lungime = 600 m 13. Strada Mihai Eminescu, lungime = 600 m 14. Strada Mihail Sadoveanu, lungime = 600 m 15. Strada Ion Creangă, lungime = 600 m 16. Strada Stadionului, lungime = 600 m 17. Strada Veronica Micle, lungime = 600 m 18. Strada Iuliu Maniu, lungime = 600 m 19. Strada Principesa Maria, lungime = 600 m 24. La anexa nr. 90 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Teasc“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 126 se introduc douăsprezece noi poziţii, poziţiile nr. 127-138, potrivit anexei nr. 16. 25. La anexa nr. 104 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Coţofenii din Faţă“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 70 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 71, potrivit anexei nr. 17. 26. La anexa nr. 105 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Întorsura“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 59 se introduc şaptesprezece noi poziţii, poziţiile nr. 60-76, potrivit anexei nr. 18. 27. La anexa nr. 107 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ghidici“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire compusă dintr-o sală de spectacole cu 400 de locuri, o sală de şedinţe cu 150 de locuri, 8 camere şi 3 holuri, construită din cărămidă arsă, cu acoperire din bitum, E - strada Dunării, V - Casa Agronomului, N - strada Mihai Viteazu, S - Dincă Mariana“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „360852“; la poziţia nr. 2, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1977“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „50529“; la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire din cărămidă arsă, acoperită cu tablă, cu 8 încăperi, E - strada Preot N. Popescu, V - Burtea Viorel, N - strada Mihai Viteazu, S - Strada Plopului“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „210500“; la poziţia nr. 4, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1968“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „96813“; la poziţia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „În suprafaţă de 640 mp, situat în incinta Casei Agronomului Ghidici“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1968“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „18700“; la poziţia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situată în centrul comunei Ghidici, construită din cărămidă arsă, acoperită cu ţiglă, cu 14 încăperi şi 2 holuri, E - Duţescu Constantin, V - Strada Emil Năiculescu, N - Caliţoiu Dorel, S - Strada Mihai Viteazu“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „660210“; la poziţia nr. 7, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1965“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „184257“; la poziţia nr. 8, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.4.“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construită din cărămidă arsă, acoperită cu tablă, cu 3 încăperi şi un hol, E - Strada Socului, V - Nicola Vergiliu, N - Strada Mihai Viteazu, S - Corcoveanu Victor“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „18210“; la poziţia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „În suprafaţă de 480 mp, situat în incinta Postului de Poliţie Ghidici“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1927“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „26288“; la poziţia nr. 10, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1983“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „17214“; la poziţia nr. 11, coloana 5 va avea următorul cuprins: „28750“; la poziţia nr. 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10825“; la poziţia nr. 13, coloana 5 va avea următorul cuprins: „32000“; la poziţia nr. 14, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drumuri - străzi“, coloana 3 va avea următorul cuprins:1. Strada Duzilor, L = 200 m, l = 5 m, S = 1000 mp 2. Strada Micşunelelor, L = 112 m, l = 8 m, S = 896 mp 3. Strada Narciselor, L = 490 m, l = 9 m, S = 4410 mp 4. Strada Bujorului, L = 780 m, l = 12 m, S = 9360 mp 5. Strada Trandafirilor, L = 780 m, l = 9 m, S = 7020 mp 6. Strada Liliacului, L = 670 m, l = 9 m, S = 6030 mp 7. Strada Dăbulenilor, L = 432 m, l = 12 m, S = 5184 mp 8. Strada Crinului, L = 599 m, l = 12 m, S = 7188 mp 9. Strada Lămâiţei, L = 390 m, l = 8 m, S = 3120 mp 10. Strada Lalelelor, L = 1280 m, l = 9 m, S = 11520 mp 11. Strada Preot Nicolae Popescu, L = 294 m, l = 8 m, S = 2352 mp 12. Strada Plopului, L = 371 m, l = 9 m, S = 3339 mp 13. Strada Socului, L = 300 m, l = 9 m, S = 2700 mp 14. Strada Salcâmului, L = 1370 m, l = 9 m, S = 12330 mp 15. Strada Blănăriei, L = 317 m, l = 9 m, S = 2853 mp 16. Strada Teiului, L = 253 m, l = 9 m, S = 2277 mp 17. Strada Mărului, L = 551 m, l = 9 m, S = 4959 mp 18. Strada Prunului, L = 577 m, l = 9 m, S = 5193 mp 19. Strada Caisului, L = 591 m, l = 9 m, S = 5319 mp 20. Strada Arinului, L = 571 m, l = 9 m, S = 5139 mp 21. Strada Fabricii, L = 577 m, l = 9 m, S = 5193 mp 22. Strada Pelinului, L = 1148 m, l = 9 m, S = 10332 mp 23. Strada Muşeţelului, L = 172 m, l = 12 m, S = 2064 mp 24. Strada Dunării, L = 379 m, l = 9,5 m, S = 3600 mp 25. Strada Emil Năiculescu, L = 1131 m, l = 12,5 m, S = 14137 mp 26. Strada Ulmului, L = 120 m, l = 12 m, S = 1440 mp 27. Strada Garofiţei, L = 261 m, l = 8 m, S = 2088 mp 28. Strada Ţiglăriei, L = 295 m, l = 9 m, S = 2655 mp 29. Strada Mihai Viteazu, situată pe DN 55A Calafat-Bechet“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „260000, 270562, 259740, 289954, 391353, 345454, 483621, 406691, 332467, 541918, 187013, 270130, 166234, 746112, 185454, 103896, 160000, 265974, 249350, 167965, 267086, 464761, 62338, 161055, 529177, 250000, 499744, 122857, 0 la poziţia nr. 15, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2.“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „18210“; b)la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 15 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile nr. 16-22, potrivit anexei nr. 19.28. La anexa nr. 112 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cârcea“, la secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică următoarele poziţii: la poziţia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Curte Cămin Cultural Cârcea“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă curte 2.086 mp, Vecini: E - Strada Aeroportului, V - Matei Ileana, S - teren sport, N - Nicu Vergica, Pitu Virgil“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „133376,50“; la poziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: „550513,80“; la poziţia nr. 5, coloana 5 va avea următorul cuprins: „279578“; la poziţia nr. 6, coloana 5 va avea următorul cuprins: „243516, 587918“; la poziţia nr. 7, coloana 5 va avea următorul cuprins: „341102, 224115, 408656, 759370, 543512,40“; la poziţia nr. 8, coloana 5 va avea următorul cuprins: „21553, 23305, 22892, 25710, 2301, 648963,6“; la poziţia nr. 9, coloana 5 va avea următorul cuprins: „613813,20“; la poziţia nr. 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: „50703“; la poziţia nr. 13, coloana 5 va avea următorul cuprins: „56347,90“; la poziţia nr. 14, coloana 5 va avea următorul cuprins: „159847,20“; la poziţia nr. 17, coloana 5 va avea următorul cuprins: „31969,40“; la poziţia nr. 29, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8500, 10741,70“; la poziţia nr. 30, coloana 5 va avea următorul cuprins: „121605“; la poziţia nr. 31, coloana 5 va avea următorul cuprins: „75575,80“. Articolul II Anexele nr. 1-19*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.__*) Anexele nr. 1-19 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.PRIM-MINISTRU,VICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan Rusp. Ministrul delegat pentru administraţie,Constantin Cătălin Chiper,secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 623/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 623 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu