E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 620 din 21 septembrie 1998

privind infiintarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole "Horting" si a Societatii Comerciale "Berser" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Horticole"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 362 din 24 septembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata si modificata prin Legea nr. 207/1997, cu modificarile ulterioare, si al art. 2^1 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetarii-dezvoltarii si inovarii, aprobata si modificata prin Legea nr. 95/1998,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole "Horting", care preia activitatea de cercetare si productie experimentala, si Societatea Comerciala "Berser" - S.A., care preia activitatea de productie prin reorganizarea Regiei Autonome "Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Horticole" care se desfiinteaza.
    Art. 2
    Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole "Horting" este institutie publica cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti, Intrarea Binelui nr. 1 A, sectorul 4, si functioneaza in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti".
    Art. 3
    Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole "Horting" are, in principal, ca obiect de activitate:
    a) efectuarea de cercetari fundamentale in domeniul mentinerii si imbunatatirii calitatii produselor horticole in stare proaspata si prelucrata, crearea de soiuri si hibrizi cultivati in spatii protejate, precum si cercetari cu caracter aplicativ si de dezvoltare tehnologica;
    b) elaborarea de studii si reglementari tehnice si economice de interes public si national in domeniul industrializarii si valorificarii produselor horticole in stare proaspata;
    c) elaborarea si modernizarea tehnologiilor de conditionare si pastrare in stare proaspata a produselor horticole, a materialului saditor si a semintelor, de industrializare sub forma de conserve, sucuri si bauturi racoritoare a legumelor, fructelor si strugurilor, precum si a tehnologiilor de transport, ambalare, mecanizare si automatizare a proceselor de valorificare;
    d) stabilirea metodelor de determinare, analiza si control al calitatii produselor horticole proaspete si prelucrate, precum si a cailor de valorificare a subproduselor;
    e) elaborarea studiilor de organizare, comercializare, eficienta economica si marketing in valorificarea produselor horticole;
    f) crearea de noi soiuri si hibrizi de legume si flori cultivate in sere si in sere-solar, precum si testarea in conditiile Romaniei a soiurilor si hibrizilor din catalogul Uniunii Europene;
    g) stabilirea tehnologiilor pentru obtinerea de samanta si material saditor, precum si a celor pentru modernizarea si intensificarea productiei din sere;
    h) efectuarea de proiecte de dezvoltare pentru retehnologizarea obiectivelor existente sau pentru realizarea pe baza de tehnologii moderne a unor obiective noi de investitii reprezentand depozite frigorifice sau cu ventilatie mecanica, sectii si fabrici de producere a conservelor si sucurilor, centre de vinificatie, distilarii, ciupercarii industriale si statii de producere a miceliului, sere si sere-solar, de studii de fezabilitate, de teren, evaluari de patrimoniu etc.;
    i) activitate de productie experimentala cu scop de pilotare si generalizare a rezultatelor cercetarii, reprezentand: samanta hibrida si material saditor, precum si legume si flori cultivate in sere, conserve, concentrate aromate, sucuri si bauturi racoritoare din sortimente imbunatatite calitativ sau nou-create, enzime, coloranti, arome, condimente si alte materii prime necesare pentru valorificarea si industrializarea legumelor si fructelor;
    j) comercializarea produselor, inclusiv activitati directe de export-import.
    Art. 4
    Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole "Horting" avizeaza normele tehnice de realizare a tuturor produselor, potrivit obiectului sau de activitate, la toti agentii economici producatori, inainte de abilitarea acestora de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, conform Ordonantei Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii, aprobata si modificata prin Legea nr. 123/1995.
    Art. 5
    Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole "Horting" poate realiza in cooperare cu persoane juridice sau fizice, romane sau straine, activitati potrivit obiectului sau de activitate.
    Art. 6
    (1) Patrimoniul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole "Horting" in valoare de 4.836.887 mii lei, potrivit bilantului contabil incheiat la data de 30 iunie 1998, se preia pe baza de protocol de predare-primire de la Regia Autonoma "Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Horticole", in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole "Horting" preia in administrare terenul, in suprafata totala de 14,61 ha teren agricol si neagricol, din care 4,2 ha sere, apartinand domeniului public al statului, din administrarea Regiei Autonome "Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Horticole".
    Art. 7
    Finantarea cheltuielilor pentru functionarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole "Horting" se asigura integral din venituri extrabugetare.
    Art. 8
    Pentru acoperirea cheltuielilor curente ale activitatilor potrivit obiectului sau de activitate, in situatia in care, pe parcursul executiei bugetului de venituri si cheltuieli, mijloacele financiare ale institutului finantat integral din venituri extrabugetare nu sunt suficiente, se pot contracta credite bancare in conditiile legii.
    Art. 9
    Veniturile si cheltuielile Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole "Horting" sunt cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli care se aproba de Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti".
    Art. 10
    Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole "Horting", finantate din veniturile extrabugetare, raman la dispozitia acestuia, urmand a fi folosite in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    Art. 11
    Regulamentul de organizare si functionare, structura organizatorica a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole "Horting" se aproba de catre Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti".
    Art. 12
    (1) Personalul Regiei Autonome "Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Horticole", care este preluat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole "Horting", se considera transferat.
    (2) Personalul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole "Horting" este salarizat potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare.
    Art. 13
    Societatea Comerciala "Berser" - S.A. functioneaza ca societate comerciala pe actiuni, cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti, Drumul Binelui nr. 6, sectorul 4, si are o sucursala in comuna Isalnita, judetul Dolj.
    Art. 14
    Societatea Comerciala "Berser" - S.A. se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul propriu, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 15
    Obiectul de activitate al Societatii Comerciale "Berser" - S.A. este:
    a) producerea de legume si flori cultivate in sere, vanzarea en gros si comercializarea directa;
    b) prelucrarea produselor de sera in conditii de industrie alimentara si comercializarea acestora;
    c) prestari de servicii privind producerea de rasaduri pentru culturi de sera si de camp, la solicitarea producatorilor din tara;
    d) prestari de servicii de transport auto cu mijloace proprii;
    e) efectuarea de lucrari si servicii de informatica;
    f) confectii metalice si prestari de servicii de constructii-montaj;
    g) efectuarea lucrarilor de intretinere si de reparatii la masinile, utilajele, instalatiile si tractoarele din dotare si pentru terti;
    h) importul de seminte, ingrasaminte chimice si pesticide, echipamente, instalatii si piese de schimb pentru modernizare si retehnologizare, cu aprobarile prevazute de lege;
    i) exportul direct de produse de sera, cu aprobarile prevazute de lege.
    Art. 16
    (1) Capitalul social initial al Societatii Comerciale "Berser" - S.A. este in suma de 12.286.764 mii lei, apartine statului, care este actionar unic, si reprezinta o cota-parte din patrimoniul Regiei Autonome "Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Valorificarea produselor Horticole", potrivit bilantului contabil incheiat la data de 30 iunie 1998.
    (2) Suprafata de 49,3 ha teren agricol si neagricol, din care 33,1 ha sere situate in municipiul Bucuresti si in comuna Isalnita, judetul Dolj, trece in proprietatea privata a statului si in administrarea Societatii Comerciale "Berser" - S.A. din patrimoniul Regiei Autonome "Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Horticole".
    Art. 17
    Predarea-preluarea partii corespunzatoare din activul si pasivul Regiei Autonome "Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Horticole" de catre Societatea Comerciala "Berser" - S.A. se va face prin protocol pe baza bilantului contabil incheiat la data de 30 iunie 1998, in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 18
    Drepturile si obligatiile fata de terti, toate contractele economice si de prestari de servicii, incheiate de Regia Autonoma "Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Horticole", care fac parte din obiectul de activitate al Societatii Comerciale "Berser" - S.A., vor fi preluate pe baza de protocol de predare-primire, incheiat intre parti, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 19
    Personalul Regiei Autonome "Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Horticole", care este preluat de Societatea Comerciala "Berser" - S.A., se considera transferat si isi pastreaza salariile avute la data transferului pana la negocierea contractului colectiv de munca.
    Art. 20
    Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 509/1993 privind functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti", astfel cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 42/1994, se completeaza cu "Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole <<Horting>>".
    Art. 21
    Pe data prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 300/1991 privind infiintarea Regiei Autonome "Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Horticole", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109 din 21 mai 1991.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Dinu Gavrilescu

                       Ministrul finantelor,
                       Daniel Daianu

                       Ministrul cercetarii si tehnologiei,
                       Horia Ene

                       Ministrul privatizarii,
                       Sorin Dimitriu

    ANEXA 1

                              STATUTUL
                 Societatii Comerciale "Berser" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Berser" - S.A.
    In toate actele, scrisorile sau publicatiile emanand de la societatea comerciala se mentioneaza denumirea, forma juridica, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului, codul fiscal, precum si capitalul social, potrivit legii.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Comerciala "Berser" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    Sediul Societatii Comerciale "Berser" - S.A. este in Romania, municipiul Bucuresti, Drumul Binelui nr. 6, sectorul 4, iar cel al sucursalei sale este in comuna Isalnita, judetul Dolj.
    Sediul Societatii Comerciale "Berser" - S.A. poate fi schimbat la alta adresa din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea comerciala poate avea sucursale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si/sau din strainatate, cu sau fara personalitate juridica, potrivit legii.
    Art. 4
    Durata
    Durata Societatii Comerciale "Berser" - S.A. este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii ei la registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul Societatii Comerciale "Berser" - S.A. este producerea de legume si flori cultivate in sere si vanzarea acestora in tara si in strainatate.
    Art. 6
    Obiectul de activitate al Societatii Comerciale "Berser" - S.A. este:
    - producerea de legume si flori cultivate in sere;
    - prelucrarea produselor de sera in conditii de industrie alimentara si comercializarea acestora;
    - vanzarea en gros si comercializarea directa a produselor de sera;
    - prestari de servicii privind producerea de rasaduri pentru culturi de sera si de camp, la solicitarea producatorilor din tara;
    - prestari de servicii de transport auto cu mijloace proprii;
    - efectuarea de lucrari si servicii de informatica;
    - confectii metalice si prestari de servicii de constructii-montaj;
    - efectuarea lucrarilor de intretinere si de reparatii la masinile, utilajele, instalatiile si tractoarele din dotare si pentru terti;
    - importul de seminte, ingrasaminte chimice si pesticide, echipamente si instalatii pentru modernizare si retehnologizare, piese de schimb, cu aprobarile prevazute de lege;
    - exportul direct de produse de sera, cu aprobarile prevazute de lege.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial este de 12.286.764 mii lei, impartit in 491.471 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 25.000 lei.
    Capitalul social initial este subscris in intregime de statul roman, in calitate de actionar unic, este varsat integral la data constituirii Societatii Comerciale "Berser" - S.A. si este reprezentat de Fondul Proprietatii de Stat.
    Transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice si/sau juridice, romane si/sau straine, se face in conditiile legii.
    Art. 8
    Actiunile
    Actiunile nominative ale Societatii Comerciale "Berser" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege. Acestea vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnaturile a doi administratori.
    Societatea Comerciala "Berser" - S.A. va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii comerciale.
    Art. 9
    Reducerea sau majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune pe care o poseda actionarii, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Obligatiile Societatii Comerciale "Berser" - S.A. fata de terti sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul Societatii Comerciale "Berser" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale, ce i se va repartiza acestuia de catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comerciala "Berser" - S.A. care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Cesiunea actiunilor se inregistreaza in registrul de evidenta a actiunilor si se mentioneaza pe titlu.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii inscrisului doveditor al proprietatii asupra unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul in presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul Societatii Comerciale "Berser" - S.A. Dupa 6 luni el va putea obtine un duplicat al actiunii.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al Societatii Comerciale "Berser" - S.A., care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare. Adunarea generala ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, si, in afara dezbaterii altor probleme inscrise pe ordinea de zi, este obligata:
    a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil, dupa ascultarea raportului administratorilor si al cenzorilor, si sa fixeze dividendul;
    b) sa aleaga administratorii si cenzorii;
    c) sa fixeze remuneratia cuvenita administratorilor si cenzorilor pentru exercitiul financiar in curs, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;
    d) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
    e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
    f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii comerciale;
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesara luarea unei hotarari pentru:
    a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
    b) mutarea sediului societatii comerciale;
    c) schimbarea obiectului de activitate al societatii comerciale;
    d) prelungirea duratei societatii comerciale;
    e) majorarea capitalului social;
    f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
    g) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii comerciale;
    h) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
    i) conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;
    j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
    k) emisiunea de obligatiuni;
    l) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor, ale caror actiuni reprezinta cel putin contravaloarea a 10% din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administrator ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul Societatii Comerciale "Berser" - S.A.
    Daca toate actiunile societatii comerciale sunt nominative, convocarea poate fi facuta prin scrisoare recomandata, expediata cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii adunarii generale a actionarilor la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii comerciale, daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii generale a actionarilor.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor are loc la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte, desemnat de presedinte.
    Presedintele consiliului de administratie desemneaza dintre membrii adunarii generale a actionarilor un secretar care sa verifice prezenta actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de catre persoanele care au prezidat sedinta si de catre secretarul care l-a intocmit.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme cu privire la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentanti ai salariatilor.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Inaintea supunerii la vot, administratorii si cenzorii propusi isi vor exprima acordul si compatibilitatea cu functia pentru care sunt propusi, conform prevederilor legale.
    Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    Art. 17
    Pana la privatizarea unei parti din capitalul social al Societatii Comerciale "Berser" - S.A., adunarea generala a actionarilor se constituie din reprezentanti ai Fondului Proprietatii de Stat.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizarea
    Societatea Comerciala "Berser" - S.A. este administrata de catre consiliul de administratie, compus din 5 membri, care pot fi actionari sau terti, dar nu pot fi salariati ai societatii comerciale, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru noi mandate de 4 ani.
    Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
    Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
    La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte.
    Presedintele consiliului de administratie este si director general al Societatii Comerciale "Berser" - S.A.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul Societatii Comerciale "Berser" - S.A. ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 3 membri ai consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi, stabilita pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de catre persoana care a prezidat sedinta si de catre secretar.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii, Societatea Comerciala "Berser" - S.A. este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, pentru prejudiciile aduse societatii comerciale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie, de cenzor si de director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata.
    Pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al Societatii Comerciale "Berser" - S.A. va fi numit de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
    b) stabileste salarizarea personalului angajat, in functie de studii si de munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege;
    c) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale pe compartimente;
    d) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate;
    b) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri;
    f) aproba incheierea sau rezilierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
    g) stabileste tactica si strategia de marketing;
    h) aproba incheierea sau rezilierea contractelor;
    i) supune anual aprobarii adunarii generale a actionarilor raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii comerciale pe anul in curs, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
    j) rezolva orice alta problema stabilita de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 20
    Cenzorii
    Gestiunea Societatii Comerciale "Berser" - S.A. este controlata de actionari si de 3 cenzori, dintre care unul trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil.
    Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
    In perioada in care statul detine cel putin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societatii Comerciale "Berser" - S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrul de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale societatii comerciale;
    e) efectueaza controale dispuse de adunarea generala a actionarilor sau de reglementarile Ministerului Finantelor.
    Cenzorii se intrunesc la sediul societatii comerciale si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile si modul de lucru ale cenzorilor, precum si drepturile si obligatiile acestora se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta art. 18 penultimul alineat din prezentul statut, precum si cei care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea sau sotii administratorilor, cei care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administrator sau de la societatea comerciala.

    CAP. 7
    Activitatea

    Art. 21
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii Societatii Comerciale "Berser" - S.A.
    Art. 22
    Personalul
    Personalul de conducere al Societatii Comerciale "Berser" - S.A., cu exceptia directorului general, este selectat de catre consiliul de administratie in ordinea stabilita potrivit criteriilor de examinare, prin concurs.
    Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al Societatii Comerciale "Berser" - S.A.
    Nivelul salariilor pentru personalul societatii comerciale, pe categorii de functii, se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala a actionarilor, in functie de studii si de munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege.
    Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului Societatii Comerciale "Berser" - S.A. sunt stabilite de catre consiliul de administratie.
    Art. 23
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Societatii Comerciale "Berser" - S.A., se va calcula potrivit reglementarilor legale.
    Art. 24
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea Comerciala "Berser" - S.A. va organiza si va conduce contabilitatea in conformitate cu reglementarile legale si va intocmi bilantul contabil si contul de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 25
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul Societatii Comerciale "Berser" - S.A. se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul Societatii Comerciale "Berser" - S.A. ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
    Societatea Comerciala "Berser" - S.A. isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea comerciala, in conditiile legii.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
    Art. 26
    Registrele
    Societatea Comerciala "Berser" - S.A. tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 27
    Modificarea formei juridice
    Societatea Comerciala "Berser" - S.A. va putea fi transformata in alta forma de societate comerciala prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice a societatii comerciale se va face numai cu aprobarea organului care a infiintat-o.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si de publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 28
    Dizolvarea
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea Societatii Comerciale "Berser" - S.A.:
    - imposibilitatea realizarii obiectului de activitate mai mult de 12 luni;
    - falimentul;
    - pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    - numarul de actionari este redus sub 5 mai mult de 6 luni, cu exceptia cazului in care statul este actionar unic;
    - la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 9 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu mai este posibila;
    - in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata cu o majoritate de trei patrimi din numarul total al actionarilor.
    Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 29
    Lichidarea
    In caz de dizolvare, Societatea Comerciala "Berser" - S.A. va fi lichidata.
    Lichidarea societatii comerciale si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 30
    Litigii
    Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Comerciala "Berser" - S.A. si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societatea comerciala si persoane juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 31
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si ale Codului comercial.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 620/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 620 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu