Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.572 din 09.08.2017

privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole - „Horting" Bucureşti şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 674 din 17 august 2017SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se reorganizează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole - „Horting" Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, denumit în continuare Institut, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti". Articolul 2(1) Patrimoniul Institutului este constituit din bunuri din domeniul public şi privat al statului, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, care sunt evidenţiate în situaţiile financiare întocmite în conformitate cu art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 pot fi închiriate, iar închirierea acestor bunuri se face prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de lege. Sumele rezultate din închirierea bunurilor se colectează de Institut întrun cont de disponibil, din care acesta virează, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, o cotă de 50% ca venit la bugetul de stat şi o cotă de 50% ca venit la bugetul propriu al institutului.(3) Institutul administrează suprafaţa de teren de 7,8368 ha din domeniul public al statului indispensabilă activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.4 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, şi actualizată conform cărţilor funciare. Articolul 3(1) Institutul are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul valorificării, păstrării şi industrializării legumelor şi fructelor şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:a)diviziunea 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; 0122 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale; clasa 0123 Cultivarea fructelor citrice; clasa 0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase; clasa 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor; b)diviziunea 03 Pescuitul şi acvacultura; grupa 032 Acvacultura; clasa 0322 Acvacultura în ape dulci; c)diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 101 Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne; clasa 1013 Fabricarea produselor din carne, inclusiv din carne de pasăre; grupa 102 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor; clasa 1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor; grupa 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor; clasa 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume; clasa 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neclasificate altundeva „n.c.a."; grupa 108 Fabricarea altor produse alimentare; clasa 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate; clasa 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice; d)diviziune 11 Fabricarea băuturilor; grupa 110 Fabricarea băuturilor; clasa 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice, producţie de ape minerale şi alte ape îmbuteliate; e)diviziunea 46 Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; grupa 469 Comerţ cu ridicata nespecializat; clasa 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat; f)diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate; clasa 4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate; clasa 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate; grupa 479 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet; g)diviziunea 52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări; h)diviziunea 71 Activităţi de arhitectură şi inginerie, activităţi de testări şi analiză tehnică; grupa 711 Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea; clasa 7111 Activităţi de arhitectură; clasa 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea; grupa 712 Activităţi de testare şi analize tehnice; clasa 7120 Activităţi de testare şi analize tehnice; i)diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare–dezvoltare în biotehnologie; j)diviziunea 73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732 Activităţi de studiere a pieţei şi sondare a opiniei publice; clasa 7320 Activităţi de studiere a pieţei şi sondare a opiniei publice; k)diviziunea 74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; l)diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; m)diviziunea 81 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri; grupa 813 Activităţi de întreţinere peisagistică; clasa 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică; n)diviziunea 85 Învăţământ; grupa 853 Învăţământ secundar; clasa 8532 Învăţământ secundar, tehnic sau profesional; grupa 854 Învăţământ superior; clasa 8541 Învăţământ superior nonuniversitar; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.; grupa 856 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ; clasa 8560 Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ. (2) Institutul desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, conform prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Institutul se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", conform prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Finanţarea activităţii Institutului se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Institutul beneficiază prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, conform prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7(1) Institutul conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.(2) Situaţiile financiare se aprobă de Consiliul de administraţie al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole „Horting" Bucureşti şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu respectarea prevederilor legale în vigoare, conform prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8(1) Personalul Institutului reorganizat se preia de noua unitate fără concurs. (2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.(3) Salarizarea personalului Institutului se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Institutul poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 9Numărul maxim de posturi aprobat Institutului este de 72. Articolul 10(1) Veniturile şi cheltuielile Institutului se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Institutul întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea Prezidiului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti".(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta. Articolul 11(1) Institutul efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrat fiscal.(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Institut. Articolul 12(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Institutului se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", la propunerea consiliului de administraţie.(2) Directorul general al Institutului îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13(1) Conducerea Institutului este asigurată de:a)consiliul de administraţie format din 5 membri; b)directorul general. (2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", preşedintele consiliului ştiinţific, directorul general al unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu. (3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti". (4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului general al unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, conform prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Conducerea executivă a Institutului este asigurată de directorul general, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (6) Drepturile şi obligaţiile directorului general se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", care constituie anexă la contractul individual de muncă.(7) Persoana care ocupă funcţia de director general are funcţia de bază la Institut, conform prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Atribuţiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului. Articolul 14Activitatea ştiinţifică a Institutului este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al Institutului, în condiţiile legii. Articolul 15Institutul are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren. Articolul 16Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin: a)actualizarea codului unic de înregistrare fiscală al Institutului, potrivit anexei nr. 1; b)actualizarea descrierii tehnice, a adresei şi a valorilor de inventar, după caz, ale bunurilor imobile prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1. Articolul 17La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile art. 1 referitoare la Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole „Horting", art. 2-12 şi anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 620/1998 privind înfiinţarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole „Horting" şi a Societăţii Comerciale „Berser" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Institutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Horticole", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 24 septembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 18 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMIHAI TUDOSE Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Petre Daea Ministrul cercetării şi inovării,Puiu-Lucian Georgescu Ministrul muncii şi justiţiei sociale,Lia-Olguţa Vasilescu Ministrul finanţelor publice,Ionuţ Mişa ANEXA Nr. 1BUNURILE din domeniul public şi privat al statului aflate în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole „Horting" Bucureşti - CUI 13146912 1. Bunurile din domeniul public al statului

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii (dării în folosinţă) Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Cod cadastru Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ Concesiune
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
117260 8.28.13 Magazie materiale Sc = 190 mp C5 - CF nr. 222373 Str. Bucovăţ Incintă sere Horting Ţara: România, municipiul Bucureşti, Drumul Binelui nr. 3-5, sectorul 4 1970 4.180 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
117264 8.28.10 Casă poartă Sc = 19 mp C14 - CF nr. 222108 Drumul Gilăului; Incintă Horting Ţara: România, municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4 1987 8.215 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
117267 8.28.10 Staţie-pilot Berceni P + 3E - Horting Etaj 4 - APIA Sc = 806 mp, C4 - CF nr. 222108 Incintă Horting Ţara: România, municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4 1982 522.741 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
P, Celule depozitare Sc = 703 mp, C2 - CF nr. 222108
P, hală fabric. conserve Sc = 972 mp, C5 - CF nr. 222108 1982 30472
P + 1E parţial Corp spălare borcane, Sc = 573 mp, din care 148 mp APIA, C6 - CF nr. 222108 1982 49914
117269 8.28.03 Corp laboratoare P+1; Sc = 458 mp C7 – CF nr. 222108 Incintă Horting Ţara: România, municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4 1987 123.705 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
117272 8.28.10 Staţie-pilot depozit produse finite P + 2E Staţie-pilot, Sc = 380 mp, C1 - CF nr. 222108 Drumul Gilăului, şi staţie-pilot Ţara: România, municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4 1986 67.212 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
P+1 parţial, Magazie prod. finite, Sc = 286 mp, C3 – CF nr. 222108
117287 8.28.03 Laborator uzinal Parter şi etaj; Sc = 574,64 mp S.C. Fortuna Ţara: România, municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4 1974 75.713 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
117289 8.28.13 Magazie materiale Sc = 174 mp; C9 - CF nr. 222373 S.C. Berser Incintă sere Horting Ţara: România, municipiul Bucureşti, Drumul Binelui nr. 3-5, sectorul 4 1991 47.369 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
117303 8.28.04 Hală fabricaţie Constr. cărămidă, P; Sc = 597 mp, C2 - CF nr. 222119 Liceul „Gh. Şincai", incintă Horting Ţara: România, municipiul Bucureşti, Str. Lânăriei nr. 93-95, sectorul 4 1924 2.131 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
117306 8.28.13 Centrală termică Constr. cărămidă Sc = 315 mp, C7 - CF nr. 222119 Liceul „Gh. Şincai", Incintă Horting propr. partic. Ţara: România, municipiul Bucureşti, Str. Lânăriei nr. 93-95, sectorul 4 1918 332 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
117308 8.28.10 Şopron ambalaje Sc = 441 mp, depozitare paleţi borcane, C9 - CF nr. 222108 Incintă Horting şi S.C. Fortuna Ţara: România, municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4 1984 1.513 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
117310 8.28.10 Constr. cărămidă P Sc = 338 mp, C5 - CF nr. 222119 Incintă Horting şi prop. particulară Ţara: România, municipiul Bucureşti, Str. Lânăriei nr. 93-95, sectorul 4 1918 2.036 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
117312 8.28.10 Constr. cărămidă P + 2; Sc = 1.210 mp, C3 - CF nr. 222119 Liceul „Gh. Şincai", Incintă Horting Ţara: România, municipiul Bucureşti, Str. Lânăriei nr. 93-95, sectorul 4 1924 26.592 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
117314 8.28.10 Constr. cărămidă P Sc = 292 mp C1 - CF nr. 222119 Incintă Horting, propr. partic. Ţara: România, municipiul Bucureşti, Str. Lânăriei nr. 93-95, sectorul 4 1918 227 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
117315 8.28.10 Constr. cărămidă P, magazie Sc = 276 mp C6 - CF nr. 222119 Str. Lânăriei, Incintă Horting, propriet. partic. Ţara: România, municipiul Bucureşti, Str. Lânăriei nr. 93-95, sectorul 4 1918 155 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
117318 8.28.10 Constr. metalică cu pereţi zid, P Sc = 512 mp C4 - CF nr. 222119 Incintă Horting Ţara: România, municipiul Bucureşti, str. Lânăriei nr. 93-95, sectorul 4 1957 66.781 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
121290 8.28.10 Platformă paie (Drum) Sc = 1.200 mp CF nr. 222373 Incintă Horting Ţara: România, municipiul Bucureşti, Drumul Binelui nr. 3-5, sectorul 4 1991 32.226 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
121291 8.28.10 Platformă bălegar (Drum) Beton, Sc = 650 mp CF nr. 222373 Incintă Horting Ţara: România, municipiul Bucureşti, Drumul Binelui nr. 3-5, sectorul 4 1991 17.714 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
121292 8.28.10 Drum interior Sc = 27.558 mp CF nr. 222373 Incintă Horting Ţara: România, municipiul Bucureşti, Drumul Binelui nr. 3-5, sectorul 4 1970 268 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
121293 8.28.10 Drum Sc = 1.440 mp CF nr. 222119 Incintă Horting Ţara: România, municipiul Bucureşti, Str. Lânăriei nr. 93-95, sectorul 4 1982 19.795 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
117319 8.05.03 Total suprafaţă S = 7,8368 ha; CF nr. 222119, nr. 222108, nr. 222373 şi nr. 222107 Ţara. România, municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4 2007 16.318.013 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
TOTAL 17.417.305

2. Bunurile din domeniul privat al statului

Nr. crt. Grupa Denumirea Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică
1 1 Construcţii 214.520 în administrare
2 2 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii - -
3 3 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale - -
Total 214.520

2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - Grupa 1 - Construcţii

Nr. crt. Nr. inventar P4000 Denumire mijloace fixe Descriere tehnică Adresa Anul dobândirii Valoarea contabilă netă la 30.04.2017
0 1 2 3 4 5 6
1. INVPPS-24827025-2017 REŢEA ELECTRICĂ EXTERIOARĂ Cabluri electrice de branşament post-trafo şi de alimentare tablouri electrice L = 180 m Municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4 1982 2 243,00
2. INVPPS-24827027-2017 CANALIZARE Reţeaua de conducte din incintă pentru canalizare menajeră şi branşament la reţeaua stradală L = 210 m Municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4 1982 11 398,43
3. INVPPS-24827029-2017 BARACĂ METALICĂ Sc = Sd = 275,00 mp Municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4 1984 2 435,00
4. INVPPS-24827031-2017 INSTALAŢIE ELECTRICĂ EXTERIOARĂ Instalaţie electrică de iluminat exterior L = 140 m Municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4 1987 498,00
5. INVPPS-24827033-2017 SERĂ STRUCTURĂ METALICĂ Sc = Sd = 10.115,00 mp Municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4 1970 14 039,21
6. INVPPS-24827035-2017 SERĂ STRUCTURĂ METALICĂ Sc = Sd = 10.123,00 mp Municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4 1970 14 039,21
7. INVPPS-24827037-2017 FORAJ MICĂ ADÂNCIME Puţ forat la adâncimea de 40 m Municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4 1982 4 023,78
8. INVPPS-24827039-2017 ÎMPREJMUIRE COMPLEX Împrejmuire complex din prefabricate beton L = 696 m şi plasă din sârmă L = 387 m Municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4 1970 161,00
9. INVPPS-248027041-2017 CANALIZARE APE PLUVIALE Cuprinde rigole apă pluvială la sere L = 750 m Municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4 1970 180,00
10. INVPPS-24827043-2017 ÎMPREJMUIRI ŞI PORŢI Cuprinde 2 porţi metalice de acces şi gardurile interioare L = 40 m Municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4 1991 3 944,46
11. INVPPS-24827045-2017 CORP FABRICAŢIE ŞI DEPOZITARE Sc = Sd = 4.413,00 mp Municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4 1996 161 557,89
TOTAL 214 519,98

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole - „Horting" Bucureşti - CUI 13146912, care pot fi închiriate, în condiţiile legii

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii (dării în folosinţă) Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Cod cadastru Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
117267 8.28.10 Staţie-pilot Berceni P+3E - Horting Etaj 4 - APIA Sc = 806 mp, C4 - CF nr. 222108 Incinta Horting Ţara: România, municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4 1982 522741 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare imobil
P, Celule depozitare Sc = 703 mp, C2 - CF nr. 222108
P, Hală fabric. conserve Sc = 972 mp, C5– CF nr. 222108 1982 30472 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare
P+1E parţial Corp spălare borcane, Sc = 573 mp, din care 148 mp APIA, C6 - CF nr. 222108 1982 49914 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare
117269 8.28.03 Corp laboratoare P+1; Sc = 458 mp C7 - CF nr. 222108 Incinta Horting Ţara: România, municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4 1987 123705 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare imobil
117272 8.28.10 Staţie-pilot depozit prod. finite P+2E Staţie pilot, Sc = 380 mp, C1 - CF nr. 222108 Drumul Gilăului Intrarea Binelui şi staţie-pilot Ţara: România, municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4 1986 67212 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare imobil
P+1 parţial, Magazie prod. finite, Sc = 286 mp, C3 - CFnr. 222108
117287 8.28.03 Laborator uzinal Parter şi etaj; Sc = 574,64 mp S.C. Fortuna Ţara: România, municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4 1974 75713 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare imobil

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
117303 8.28.04 Hală fabricaţie Construcţie cărămidă Constr. cărămidă, P; Sc = 597 mp, C2 - CF nr. 222119 Liceul „Gh. Şincai" Incinta Horting Ţara: România, municipiul Bucureşti, Str. Lânăriei nr. 93-95, sectorul 4 1924 2131 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare imobil
117308 8.28.10 Şopron ambalaje Sc = 441 mp, depozitare paleţi borcane, C9 - CF nr. 222108 Incinta Horting şi S.C. Fortuna Ţara: România, municipiul Bucureşti, Drumul Gilăului nr. 5N, sectorul 4 1984 1514 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare imobil
117310 8.28.10 Construcţie cărămidă Sc = 338 mp, C5 - CF nr. 222119 Incinta Horting Ţara: România, municipiul Bucureşti, Str. Lânăriei nr. 93-95, sectorul 4 1918 2036 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare imobil
117312 8.28.10 Construcţie cărămidă P+2; Sc = 1.210 mp, C3 - CF nr. 222119 Liceul „Gh. Şincai" Incinta Horting Ţara: România, municipiul Bucureşti, Str. Lânăriei nr. 93-95, sectorul 4 1924 26592 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare imobil
117314 8.28.10 Construcţie cărămidă Sc = 292 mp C1 - CF nr. 222119 Incinta Horting Ţara: România, municipiul Bucureşti, Str. Lânăriei nr. 93-95, sectorul 4 1918 227 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare imobil
117318 8.28.10 Construcţie metalică cu pereţi de zid Sc = 512 mp C4 - CF nr. 222119 Incinta Horting Ţara: România, municipiul Bucureşti, Str. Lânăriei nr. 93-95, sectorul 4 1957 66781 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare imobilSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 572/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 572 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu