Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.62 din 08.02.2019

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 116 din 14 februarie 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC Anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj" la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea I „Bunuri imobile", se modifică şi se completează după cum urmează: a)se abrogă următoarele poziţii: 247 şi 248; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia nr. 184, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Municipiul Craiova, strada General Dragalina nr. 60A (fost nr. 58), suprafaţă = 4.086 mp, număr cadastral 212478, vecini: N - strada General Dragalina, S - domeniul public al statului, V - Strada Înclinată, E - domeniul public al judeţului Dolj", coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.161.295,00", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii nr. 160/2006 a Consiliului Judeţean Dolj, modificată prin Hotărârea nr. 27/2018, carte funciară nr. 212478 Craiova";

la poziţia nr. 246, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.4", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediu Centrul militar zonal", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Municipiul Craiova, strada General Dragalina nr. 60A (fost nr. 58), regim de înălţime S + P + E, compus din corp A, corp B, corp C, suprafaţă construită la sol = 963 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 1.523 mp, construit din cărămidă, acoperit cu ţiglă, număr cadastral 212478-C1, vecini: N - strada General Dragalina, S - domeniul public al statului, V - Strada Înclinată, E - domeniul public al judeţului Dolj", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.402.500,00", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii nr. 160/2006 a Consiliului Judeţean Dolj, modificată prin Hotărârea nr. 27/2018, carte funciară nr. 212478 Craiova";

la poziţia nr. 265, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren Policlinica Sportivă (fost Planning Familial)", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Municipiul Craiova, Aleea Voinicului nr. 14, judeţul Dolj, suprafaţă teren = 1.191 mp, număr cadastral 214907, vecini: N şi N-E - Mazilu Ion (Strada Eroilor nr. 54), S - Popescu Costin (Strada Eroilor nr. 58), V - Aleea Voinicului, E - Voica (Strada Eroilor nr. 56)", coloana 5 va avea următorul cuprins: „880.348,67", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii nr. 82/2003 a Consiliului Judeţean Dolj, modificată prin Hotărârea nr. 325/2017, carte funciară nr. 214907 Craiova";

la poziţia nr. 426, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Municipiul Craiova, strada General Dragalina nr. 60A (fost nr. 58), lungime = 462,74 ml, elemente constructive: la strada General Dragalina - gard de plăci de beton cu stâlpi de beton şi gard din soclu beton cu panouri confecţionate din ţeavă rectangulară şi sârmă împletită, la strada Anul 1848 - gard din soclu beton cu panouri confecţionate din ţeavă rectangulară şi sârmă împletită, la Strada Înclinată - gard de plăci de beton cu stâlpi de beton", coloana 5 va avea următorul cuprins: „54.600,00", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii nr. 213/2008 a Consiliului Judeţean Dolj, modificată şi completată prin hotărârile nr. 77/2011 şi 27/2018, carte funciară nr. 212478 Craiova";

la poziţia nr. 427, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.1.", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Garaje parcare mijloace de transport - Centrul militar zonal", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Municipiul Craiova, strada General Dragalina nr. 60A (fost nr. 58), regim de înălţime P, suprafaţă construită la sol = 119 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 119 mp, fundaţie din beton armat, stâlpi pe structuri metalice, acoperiş tip şarpantă, număr cadastral 212478-C2, vecini: N - strada General Dragalina, S - domeniul public al statului, V - Strada Înclinată, E - domeniul public al judeţului Dolj", coloana 5 va avea următorul cuprins: „91.100,00", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii nr. 77/2011 a Consiliului Judeţean Dolj, modificată prin Hotărârea nr. 27/2018, carte funciară nr. 212478 Craiova"; c)după poziţia nr. 460 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile nr. 461-465, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, interimar, Sirma Caraman, secretar de stat ANEXĂCOMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
461 1.6.2. Complex Servicii comunitare copii cu dizabilităţi Municipiul Craiova, strada General Dragalina nr. 60A (fost nr. 58) Construcţie din cărămidă, acoperită cu tablă Regim de înălţime P+M Suprafaţă construită la sol = 568 mp Suprafaţă construită desfăşurată = 755 mp Vecini: N - strada General Dragalina S - Societatea Comercială BARIS - S.R.L., domeniul public al municipiului Craiova V - domeniul public al judeţului Dolj, domeniul public al statului E - strada Anul 1848 2005 1.402.500,00 Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 100/2009, modificată prin Hotărârea nr. 27/2018 Carte funciară nr. 212479-C1 Craiova Nr. cadastral 212479-C1
462 1.6.2. Centru plasament copii cu dizabilităţi Municipiul Craiova, strada General Dragalina nr. 60A (fost nr. 58) Construcţie din cărămidă, acoperită cu tablă Regim de înălţime P+M Suprafaţă construită la sol = 591 mp Suprafaţă construită desfăşurată = 891 mp Vecini: N - strada General Dragalina S - Societatea Comercială BARIS - S.R.L., domeniul public al Municipiului Craiova V - domeniul public al judeţului Dolj, domeniul public al statului E - strada Anul 1848 2005 1.176.700,00 Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 100/2009, modificată prin Hotărârea nr. 27/2018 Carte funciară nr. 212479-C3 Craiova Nr. cadastral 212479-C3
463 1.6.2. Complex Servicii comunitare „O şansă pentru fiecare" Municipiul Craiova, strada General Dragalina nr. 60A (fost nr. 58) Construcţie din cărămidă, acoperită cu tablă Regim de înălţime P+M Suprafaţă construită la sol = 289 mp Suprafaţă construită desfăşurată = 519 mp Vecini: N - strada General Dragalina S - Societatea Comercială BARIS - S.R.L., domeniul public al municipiului Craiova V - domeniul public al judeţului Dolj, domeniul public al statului E - strada Anul 1848 2007 1.071.200,00 Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 100/2009, modificată prin Hotărârea nr. 27/2018 Carte funciară nr. 212479 Craiova Nr. cadastral 212479-C4

0 1 2 3 4 5 6
464 1.6.3.2. Ȋmprejmuire complex servicii Municipiul Craiova, strada General Dragalina nr. 60A (fost nr. 58) Lungime = 122 m Soclu de BA cu gard metalic de ţeavă rectangulară 2007 73.900,00 Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 100/2009, modificată prin Hotărârea nr. 27/2018 Carte funciară nr. 212479 Craiova
465 - Teren intravilan Municipiul Craiova, strada General Dragalina nr. 60A (fost nr. 58) Suprafaţă = 7.348 mp Vecini: N - strada General Dragalina S - Societatea Comercială BARIS - S.R.L., domeniul public al Municipiului Craiova V - domeniul public al judeţului Dolj, domeniul public al statului E - strada Anul 1848 2003 5.685.070,00 Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 28/2012, modificată prin Hotărârea nr. 27/2018 Carte funciară nr. 212479 Craiova Nr. cadastral 212479SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 62/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 62 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu