Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.619 din 20.06.2012

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Racorduri la reţeaua de metrou din Bucureşti, Tronsonul I Nicolae Grigorescu 2-Anghel Saligny şi Tronsonul II Gara de Nord 2-Basarab-Laminorului-Lac Străuleşti“ aferente secţiunii „Laminorului- Lac Străuleşti“
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 427 din 27 iunie 2012SmartCity1

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 467/1990 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Racorduri la reţeaua de metrou din Bucureşti, tronsonul I Nicolae Grigorescu 2-Anghel Saligny şi tronsonul II Gara de Nord 2-Basarab-Laminorului-Lac Străuleşti“, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Racorduri la reţeaua de metrou din Bucureşti, Tronsonul I Nicolae Grigorescu 2-Anghel Saligny şi Tronsonul II Gara de Nord 2-Basarab-Laminorului-Lac Străuleşti“, potrivit planurilor avizate şi recepţionate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prevăzute în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex“ - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planurilor avizate şi recepţionate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională. Articolul 2(1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în municipiul Bucureşti care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Racorduri la reţeaua de metrou din Bucureşti, Tronsonul I Nicolae Grigorescu 2-Anghel Saligny şi Tronsonul II Gara de Nord 2-Basarab-Laminorului-Lac Străuleşti“ aferente secţiunii „Laminorului-Lac Străuleşti“. Expropriator este statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex“ - S.A.(2) Lista imobilelor supuse exproprierii potrivit alin. (1), proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 3Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică prevăzute la art. 1 sunt în cuantum total de 25.065 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, conform Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“. Articolul 4Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex“ - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii. Articolul 5Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Ovidiu Ioan Silaghi Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu ANEXA Nr. 2LISTA imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Racorduri la reţeaua de metrou din Bucureşti, Tronsonul I Nicolae Grigorescu 2-Anghel Saligny şi Tronsonul II Gara de Nord 2-Basarab-Laminorului-Lac Străuleşti“ aferente secţiunii „Laminorului-Lac Străuleşti“
Nr. crt. Judeţul Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului imobilului Tarla/parcelă Categoria de folosinţă Număr cadastral (număr topo) Număr carte funciară Suprafaţă totală (mp) Suprafaţă de expropriat (mp) Construcţii de expropriat (mp) Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 BUCUREŞTI SECTORUL 1 BUCUREŞTI S.C. AGREMENT SERV - S.R.L. Sectorul 1, Bucureşti intravilan 9363/1 75914 40.180 mp teren 2.083,93 mp construcţie 12.094 mp teren 394 mp construcţie 8.130.543,00
2 BUCUREŞTI SECTORUL 1 BUCUREŞTI S.C.TRIUMF CONSTRUCT - S.R.L. Sectorul 1, Bucureşti intravilan 14498/1-14497 49454 631 mp teren 97,67 mp construcţie 631 mp teren 52,61 mp construcţie (deteriorată - parţial distrusă) 437.419,00
3 BUCUREŞTI SECTORUL 1 BUCUREŞTI S.C. NITECH - S.R.L. Sectorul 1, Bucureşti intravilan 17847 44832 500 mp teren (din acte); 419,69 mp teren (din măsurători) 73 mp construcţie 420 mp teren - 412.578,00
4 BUCUREŞTI SECTORUL 1 BUCUREŞTI AL SAFADI MOHAMED RAFIK PANDELE MIHAELA LUCIA Sectorul 1, Bucureşti intravilan 20940 - 667 mp teren (din acte); 649, 49 mp teren (din măsurători) 68,20 mp construcţie + C2 şi C3 anexe, construcţii provizorii 649 mp teren 31,65 mp construcţie + C2 şi C3 anexe, construcţii provizorii 466.523,00
5 BUCUREŞTI SECTORUL 1 BUCUREŞTI S.C. LAROMET - S.A. S.C. PREMIER SOLUTIONS & TEAM - S.R.L. Sectorul 1, Bucureşti intravilan 1552/1/5 72925 10.896 mp teren 850 mp construcţii 735 mp teren - 721.562,00
6 BUCUREŞTI SECTORUL 1 BUCUREŞTI CARSOTE PARASCHIVA VISAN MARIOARA Sectorul 1, Bucureşti intravilan - - 650 mp teren 141 mp construcţie 304 mp teren 141 mp construcţie 408.792,00
7 BUCUREŞTI SECTORUL 1 BUCUREŞTI S.C. GENCO ’93 - S.A. Sectorul 1, Bucureşti intravilan 3899 7140 652,88 mp teren 121,69 mp construcţie (corp A+B) 60,32 mp - pivniţă 211 mp teren - 207.425,00
8 BUCUREŞTI SECTORUL 1 BUCUREŞTI PREDESEL ILIE PREDESEL ARITINA Sectorul 1, Bucureşti intravilan 22677 65949 359,76 mp teren 214,85 mp construcţie 360 mp teren 214,85 mp construcţie 615.928,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 BUCUREŞTI SECTORUL 1 BUCUREŞTI VASILE IOANA Sectorul 1, Bucureşti intravilan 15349 40914 368,04 mp teren (din măsurători) 400 mp (din acte) 194,35 mp construcţie 368 mp teren 194,35 mp construcţie 606.219,00
10 BUCUREŞTI SECTORUL 1 BUCUREŞTI S.C. AMEXIM CAR ,94 - S.R.L. Sectorul 1, Bucureşti intravilan - - 400 mp teren (din acte) 194 mp construcţie 372 mp teren 194 mp construcţie 584.865,00
11 BUCUREŞTI SECTORUL 1 BUCUREŞTI RADULESCU CONSTANTIN RADULESCU ELENA Sectorul 1, Bucureşti intravilan 19150 49210 450 mp teren 49,36 mp construcţie + 27,25 mp anexe 366 mp teren (cote 84,38 mp + 281,25 mp) 49,36 mp construcţie + 27,25 mp anexe 335.622,00
12 BUCUREŞTI SECTORUL 1 BUCUREŞTI CHIVU GHEORGHE CHIVU VICTORIA-CECILIA Sectorul 1, Bucureşti intravilan 8052 16174 450 mp teren (din acte) 433,54 mp teren (din măsurători) 310,19 mp construcţie 434 mp teren 310,19 mp construcţie 1.604.009,00
13 BUCUREŞTI SECTORUL 1 BUCUREŞTI DUMITRESCU MELANIA Sectorul 1, Bucureşti intravilan - - 196 mp teren (conform datelor de la Administraţia Financiară Sector 1) 195 mp teren (din măsurători) - 205.267,00
14 BUCUREŞTI SECTORUL 1 BUCUREŞTI BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET - (B.T.T.) - S.A. Sectorul 1, Bucureşti intravilan 9363/2 85670 21.129 mp teren 7 mp construcţie 21.129 mp teren 7 mp construcţie 8.714.725,00
15 BUCUREŞTI SECTORUL 1 BUCUREŞTI S.C AGRO INDUSTRIALA MOGOSOAIA - S.A. Sectorul 1, Bucureşti intravilan 19019 50675 36.881,36 mp teren 207,57 mp construcţii (nu se prezintă acte de proprietate) 2.230 mp teren - 1.315.327,00
16 BUCUREŞTI SECTORUL 1 BUCUREŞTI TOFAN MIHAI STEFAN MATEI CONSTANTIN DANIEL Sectorul 1, Bucureşti intravilan 218310 218310 5.669 mp teren 1.589,86 mp construcţii 41 mp teren - 40.305,00
17 BUCUREŞTI SECTORUL 1 BUCUREŞTI BOGDAN DAN FLORIAN CONSTANTIN DAN DRAGOMIRESCU RADU Sectorul 1, Bucureşti intravilan 229395 229395 711 mp teren (din măsurători) 698 mp teren (din acte) 46 mp teren - 45.221,00
18 BUCUREŞTI SECTORUL 1 BUCUREŞTI S.C. PREMIER SOLUTIONS & TEAM - S.R.L. Sectorul 1, Bucureşti intravilan 237264 237264 12.054 mp teren (din măsurători) 12.055 mp teren (din acte) 216 mp teren - 212.340,00
TOTAL: 40.801,00 1.616,26 25.064.670,00SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 619/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 619 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 619/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu