Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.603 din 23.08.2017

privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 25 august 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară. Articolul 2 Ministerul Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: Ministrul apelor şi pădurilor, Adriana-Doina Pană p. Ministrul finanţelor publice, Daniela Pescaru, secretar de stat ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru care se modifică şi se completează, după caz, descrierea tehnică şi adresa ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 36904099 Ministerul Apelor şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române"
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. MF Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
1 63920 8.03.03 Balta Mangalia St = 944990 mp, CF nr. 110377, UAT Mangalia, BH Dunăre, lac natural de luncă prin dragaj, (dig contur, stăvilar, stavilă desc. sig., tubulatură, valoare dragaj) Ţara: România; judeţ: Constanţa; municipiul Mangalia; -; nr.: - 1998 5.663.788
2 63938 8.03.03 Lacul Mangalia St = 2191236 mp, CF nr. 110363, UAT Mangalia, BH Litoral, lac natural liman fluvio-maritim Ţara: România; judeţ: Constanţa; municipiul Mangalia; -; nr.: - 1998 2.804.706
3 64019 8.17.02 Acumularea Colibiţa St = 3246523 mp, CF nr. 26826, UAT Bistriţa Bârgăului, vol. total = 100,74 mil. mc., vol. de atenuare = 25,6 mil. mc Ţara: România; judeţ: Bistriţa-Năsăud; comuna Bistriţa Bârgăului; -; nr.: - 1998 263.525.978
4 64021 8.17.02 Acumularea Gilău Stotală = 639991 mp, St = 632740 mp, CF nr. 56021, UAT Gilău, St = 7251 mp, Sconstr_C1-baraj_mixt = 5618 mp, Sconstr_C2-casă_barajist = 46 mp, Sconstr_C3-casa_vanelor = 44 mp, Sconstr_C4-casa_vanelor_2 = 59 mp, CF nr. 56019, UAT Gilău, Vol. total = 3,914 mil. mc., vol. de atenuare = 1,2 mil. mc. Ţara: România; judeţ: Cluj; comuna Gilău;-; nr.: - 1998 28.642.043
5 64158 8.17.03 Barajul 29 Mircea Vodă St = 20682 mp, Sconstr_C1-baraj = 18028 mp, CF nr. 103577, UAT Mircea Vodă, BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime 127 m, lăţime 3 m, înălţime 7 m, S (NNR) = 6 ha, vol. apărare = 1,1 mil. mc Ţara: România; judeţ: Constanţa; comuna Mircea Vodă; -; nr.: - 1998 2.320.180
6 64159 8.17.03 Barajul 30 Mircea Vodă St = 16625 mp, Sconstr_C1-baraj = 16145 mp, CF nr. 103551, UAT Mircea Vodă, BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime 139 m, lăţime 3 m, înălţime 4 m, S (NNR) = 10 ha, vol. apărare = 1,01 mil. mc Ţara: România; judeţ: Constanţa; comuna Mircea Vodă; -; nr.: - 1998 1.328.855
Nr. crt. Nr. MF Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
7 64240 8.17.02 Barajul acumularea Pereschiv Stotală = 1390241 mp, St = 1367649 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 36395 mp, Sconstr_C2-turn_manevră = 26 mp, Sconstr_C3-corp_baraj = 5073 mp, Sconstr_C4-descărcător_ape_mari = 2742 mp, Sconstr_C5-golire_fund = 477 mp, CF nr. 61871, UAT Podu Turcului; St = 22592 mp, Sconstr_C1-descărcător_ape_mari = 3573 mp, Sconstr_C2-golire_de_fund = 200 mp, CF nr. 50679, UAT Bogheşti; volum total = 16,6 mil. mc., Vaten = 9,55 mil. mc Ţara: România; judeţ: Bacău; comuna Podu Turcului; judeţ: Vrancea; comuna Bogheşti 1977 17.202.842
8 64256 8.17.02 Acumularea Cucuteni St = 1032354 mp, Sconstr_C1-corp_baraj_carosabil = 30241 mp, Sconstr_C2-descărcător_ape_mari = 4705 mp, Sconstr_C3-călugăr = 16 mp, CF nr. 63321, UAT Leţcani volum total = 14,2 mil. mc., Vaten = 7,85 mil. mc Ţara: România; judeţ: Iaşi; comuna Leţcani;-; nr.: - 1964 5.012.736
9 64258 8.17.02 Acumularea Ciurbeşti Stotală = 1605157 mp, St = 307695 mp, Sconstr_C1-baraj = 11793 mp, Sconstr_C2-călugăr = 16 mp, Sconstr_C3-descărcător_ape_mari = 4854 mp, CF nr. 67321 UAT Ciurea, St = 1297462 mp, Sconstr_C1-dig = 1464 mp, CF nr. 80381, UAT Miroslava, volum total = 11,77 mil. mc, Vaten = 6,98 mil. mc Ţara: România; judeţ: Iaşi; comuna Ciurea; -; nr.: - 1964 2.556.773
10 64259 8.17.02 Barajul acumularea Aroneanu Stotală = 715060 mp, St = 679416 mp, CF nr. 64735 UAT Aroneanu, St = 35644 mp, CF nr. 63526, UAT Popricani, volum total = 7,25 mil. mc, Vaten = 4,06 mil mc Ţara: România; judeţ: Iaşi; comuna Aroneanu; -; nr.: - 1964 1.810.389
11 64266 8.17.02 Acumularea Sârca St = 1165574 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 37079 mp, Sconstr_C2-călugăr = 23 mp, Sconstr_C3-descărcător_ape_mari = 10494 mp, Sconstr_C4-descărcător_ape_mari = 2247 mp, Sconstr_C5-dig = 3542 mp, Sconstr_C6-călugăr = 10 mp, CF nr. 61294, UAT Bălţaţi, volum total = 23,3 mil. mc, Vaten = 17,7 mil. mc Ţara: România; judeţ: Iaşi; comuna Bălţaţi; -; nr.: - 1984 28.635.255
12 64269 8.17.03 Acumularea nepermanentă Bârca St = 48016 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 23193 mp, Sconstr_C2-descărcător_ape_mari = 3346 mp, Sconstr_C3-canal = 572 mp, Sconstr_C4-descărcător_ape_mari = 112 mp, CF nr. 80411, UAT Miroslava, volum total = 8,7 mil. mc, Vaten = 8,7 mil. mc Ţara: România; judeţ: Iaşi; comuna Miroslava; -; nr.: -; Iaşi 1984 7.085.238
13 64272 8.17.03 Acumularea nepermanentă Cornet St = 35268 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 13800 mp, Sconstr_C2-descărcător_ape_mari = 3858 mp, Sconstr_C3-canal = 146 mp, CF nr. 80382, UAT Miroslava, volum total = 3,9 mil. mc, Vaten = 3,9 mil mc Ţara: România; judeţ: Iaşi; comuna Miroslava; -; nr.: -; Iaşi 1984 4.898.014
14 64277 8.17.02 Acumularea Tungujei Stotală = 2776862 mp, St = 715118 mp, CF nr. 60818, UAT Ţibana, St = 2061744 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 84746 mp, Sconstr_C2-punte_acces = 91 mp, Sconstr_C3-călugăr = 90 mp, Sconstr_C4-descărcător_ape_mari = 10604 mp, Sconstr_C5-descărcător_ape_mari = 3850 mp, CF nr. 61728, UAT Ţibăneşti, volum total = 42 mil. mc, Vaten = 24,85 mil. mc Ţara: România; judeţ: Iaşi; comuna Ţibăneşti; -; nr.: -; Iaşi 1987 101.351.201
15 64300 8.17.03 Acumularea nepermanentă Caracal St = 456004 mp, CF nr. 54190, UAT Caracal, volum total 11,3 mil. mc, vol. atenuare 9,421 mil. mc Ţara: România; judeţ: Olt; municipiul Caracal; -; nr.: - 1980 2.245.619
16 64302 8.17.03 Acumularea nepermanentă Aleşteu St = 85049 mp, CF nr. 51142, UAT Drăghiceni, volum total = 1,71 mil. mc, vol. aten. = 0,722 mil. mc Ţara: România; judeţ: Olt; comuna Drăghiceni; -; nr.: - 1980 285.060
17 64304 8.17.03 Acumularea nepermanentă Grozăveşti St = 51826 mp, CF nr. 51147, UAT Drăghiceni, vol. total 2 mil. mc, vol. atenuare = 0,805 mil. mc Ţara: România; judeţ: Olt; comuna Drăghiceni; -; nr.: - 1979 303.298
18 64305 8.17.03 Acumularea nepermanentă Săltăneşti St = 182934 mp, CF nr. 50499, UAT Priseaca, volum total 1,1 mil. mc, Vaten = 0,8 mil. mc Ţara: România; judeţ: Olt; comuna Priseaca; -; nr.: - 1983 1.827.305
19 64920 8.28.01 Cantonul 2 Cruceni cu anexe St = 7577 mp, Sconstr_C1-canton = 114 mp, Sdesf_C1-canton = 114 mp, Sconstr_C2-magazie = 67 mp, Sdesf_C2-magazie = 67 mp, Sconstr_C3-magazie = 86 mp, Sdesf_C3-magazie = 86 mp, tip clădire P, CF nr. 402337, UAT Foeni Ţara: România; judeţ: Timiş; comuna Foeni; -; nr.: - 1896 399
20 64924 8.28.01 Cantonul 6 Rudna - amonte Timiş mal drept St = 8001 mp, Sconstr_C1-canton = 67 mp, Sdesf_C1-canton = 67 mp, Sconstr_C2-magazie = 104 mp, Sdesf_C2-magazie = 104 mp, tip clădire P, CF nr. 403283, UAT Giulvăz Ţara: România; judeţ: Timiş; comuna Giulvăz; sat Rudna; nr.: - 1896 253
21 64933 8.28.01 Cantonul 15 polder Pădureni St = 1400 mp, Sconstr_C1-canton = 63 mp, Sdesf_C1-canton = 63 mp, Sconstr_C2-grajd = 69 mp, Sdesf_C2-grajd = 69 mp, Sconstr_C3-anexă = 52 mp, Sdesf_C3-anexă = 52 mp, tip clădire P, CF nr. 401955, UAT Pădureni Ţara: România; judeţ: Timiş; comuna Pădureni; -; nr.: - 1979 221.615
22 64947 8.28.01 Cantonul 17 Pădureni Timiş mal stâng St = 1700 mp, Sconstr_C1-canton = 70 mp, Sdesf_C1-canton = 70 mp, Sconstr_C2-magazie = 115 mp, Sdesf_C2-magazie = 115 mp, tip clădire P, CF nr. 401951, UAT Pădureni Ţara: România; judeţ: Timiş; comuna Pădureni; -; nr.: - 1896 210
23 64955 8.28.01 Cantonul 25 Chevereş Timiş mal stâng St = 2205 mp, Sconstr_C1-canton = 93 mp, Sdesf_C1-canton = 93 mp, Sconstr_C2-magazie = 106 mp, Sdesf_C2-magazie = 106 mp, tip clădire P, CF nr. 404397, UAT Chevereşu Mare Ţara: România; judeţ: Timiş; comuna Chevereşu Mare; -; nr.: - 1896 263
24 64978 8.28.01 Cantonul Surduc 1 St = 1300 mp, Sconstr_C1-canton = 290 mp, Sdesf_C1-canton = 580 mp, tip clădire P+1, CF nr. 402429, UAT Fârdea Ţara: România; judeţ: Timiş; comuna Fârdea; -; nr.: - 1976 302.559
25 65261 8.28.01 Cantonul Ezer St = 4055 mp, Sconstr_C1-canton = 87 mp, Sdesf_C1-canton = 174 mp, tip clădire P+1, Sconstr_C2-anexă = 121 mp, Sdesf_C2-anexă = 121 mp, CF nr. 55292, UAT Dorohoi Ţara: România; judeţ: Botoşani; municipiul Dorohoi; -; nr.: - 1997 150.323
26 65307 8.28.01 Cantonul Tungujei St = 1000 mp, Sconstr_C1-canton = 100 mp, Sdesf_C1-canton = 194 mp, tip clădire P+M, Sconstr_C2-anexă = 12 mp, Sdesf_C2-anexă = 12 mp, Sconstr_C3-anexă = 69 mp, Sdesf_C3-anexă = 69 mp, Sconstr_C4-anexă = 25 mp, Sdesf_C4-anexă = 25 mp, Sconstr_C5-anexă = 12 mp, Sdesf_C5-anexă = 12 mp, CF nr. 61183, UAT Ţibăneşti Ţara: România; judeţ: Iaşi; comuna Ţibăneşti; -; nr.: - Iaşi 1998 307.574SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 603/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 603 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu