Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.603 din 23.08.2017

privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 25 august 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară. Articolul 2 Ministerul Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: Ministrul apelor şi pădurilor, Adriana-Doina Pană p. Ministrul finanţelor publice, Daniela Pescaru, secretar de stat ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru care se modifică şi se completează, după caz, descrierea tehnică şi adresa ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 36904099 Ministerul Apelor şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române"
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. MF Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
1 63920 8.03.03 Balta Mangalia St = 944990 mp, CF nr. 110377, UAT Mangalia, BH Dunăre, lac natural de luncă prin dragaj, (dig contur, stăvilar, stavilă desc. sig., tubulatură, valoare dragaj) Ţara: România; judeţ: Constanţa; municipiul Mangalia; -; nr.: - 1998 5.663.788
2 63938 8.03.03 Lacul Mangalia St = 2191236 mp, CF nr. 110363, UAT Mangalia, BH Litoral, lac natural liman fluvio-maritim Ţara: România; judeţ: Constanţa; municipiul Mangalia; -; nr.: - 1998 2.804.706
3 64019 8.17.02 Acumularea Colibiţa St = 3246523 mp, CF nr. 26826, UAT Bistriţa Bârgăului, vol. total = 100,74 mil. mc., vol. de atenuare = 25,6 mil. mc Ţara: România; judeţ: Bistriţa-Năsăud; comuna Bistriţa Bârgăului; -; nr.: - 1998 263.525.978
4 64021 8.17.02 Acumularea Gilău Stotală = 639991 mp, St = 632740 mp, CF nr. 56021, UAT Gilău, St = 7251 mp, Sconstr_C1-baraj_mixt = 5618 mp, Sconstr_C2-casă_barajist = 46 mp, Sconstr_C3-casa_vanelor = 44 mp, Sconstr_C4-casa_vanelor_2 = 59 mp, CF nr. 56019, UAT Gilău, Vol. total = 3,914 mil. mc., vol. de atenuare = 1,2 mil. mc. Ţara: România; judeţ: Cluj; comuna Gilău;-; nr.: - 1998 28.642.043
5 64158 8.17.03 Barajul 29 Mircea Vodă St = 20682 mp, Sconstr_C1-baraj = 18028 mp, CF nr. 103577, UAT Mircea Vodă, BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime 127 m, lăţime 3 m, înălţime 7 m, S (NNR) = 6 ha, vol. apărare = 1,1 mil. mc Ţara: România; judeţ: Constanţa; comuna Mircea Vodă; -; nr.: - 1998 2.320.180
6 64159 8.17.03 Barajul 30 Mircea Vodă St = 16625 mp, Sconstr_C1-baraj = 16145 mp, CF nr. 103551, UAT Mircea Vodă, BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime 139 m, lăţime 3 m, înălţime 4 m, S (NNR) = 10 ha, vol. apărare = 1,01 mil. mc Ţara: România; judeţ: Constanţa; comuna Mircea Vodă; -; nr.: - 1998 1.328.855
Nr. crt. Nr. MF Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
7 64240 8.17.02 Barajul acumularea Pereschiv Stotală = 1390241 mp, St = 1367649 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 36395 mp, Sconstr_C2-turn_manevră = 26 mp, Sconstr_C3-corp_baraj = 5073 mp, Sconstr_C4-descărcător_ape_mari = 2742 mp, Sconstr_C5-golire_fund = 477 mp, CF nr. 61871, UAT Podu Turcului; St = 22592 mp, Sconstr_C1-descărcător_ape_mari = 3573 mp, Sconstr_C2-golire_de_fund = 200 mp, CF nr. 50679, UAT Bogheşti; volum total = 16,6 mil. mc., Vaten = 9,55 mil. mc Ţara: România; judeţ: Bacău; comuna Podu Turcului; judeţ: Vrancea; comuna Bogheşti 1977 17.202.842
8 64256 8.17.02 Acumularea Cucuteni St = 1032354 mp, Sconstr_C1-corp_baraj_carosabil = 30241 mp, Sconstr_C2-descărcător_ape_mari = 4705 mp, Sconstr_C3-călugăr = 16 mp, CF nr. 63321, UAT Leţcani volum total = 14,2 mil. mc., Vaten = 7,85 mil. mc Ţara: România; judeţ: Iaşi; comuna Leţcani;-; nr.: - 1964 5.012.736
9 64258 8.17.02 Acumularea Ciurbeşti Stotală = 1605157 mp, St = 307695 mp, Sconstr_C1-baraj = 11793 mp, Sconstr_C2-călugăr = 16 mp, Sconstr_C3-descărcător_ape_mari = 4854 mp, CF nr. 67321 UAT Ciurea, St = 1297462 mp, Sconstr_C1-dig = 1464 mp, CF nr. 80381, UAT Miroslava, volum total = 11,77 mil. mc, Vaten = 6,98 mil. mc Ţara: România; judeţ: Iaşi; comuna Ciurea; -; nr.: - 1964 2.556.773
10 64259 8.17.02 Barajul acumularea Aroneanu Stotală = 715060 mp, St = 679416 mp, CF nr. 64735 UAT Aroneanu, St = 35644 mp, CF nr. 63526, UAT Popricani, volum total = 7,25 mil. mc, Vaten = 4,06 mil mc Ţara: România; judeţ: Iaşi; comuna Aroneanu; -; nr.: - 1964 1.810.389
11 64266 8.17.02 Acumularea Sârca St = 1165574 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 37079 mp, Sconstr_C2-călugăr = 23 mp, Sconstr_C3-descărcător_ape_mari = 10494 mp, Sconstr_C4-descărcător_ape_mari = 2247 mp, Sconstr_C5-dig = 3542 mp, Sconstr_C6-călugăr = 10 mp, CF nr. 61294, UAT Bălţaţi, volum total = 23,3 mil. mc, Vaten = 17,7 mil. mc Ţara: România; judeţ: Iaşi; comuna Bălţaţi; -; nr.: - 1984 28.635.255
12 64269 8.17.03 Acumularea nepermanentă Bârca St = 48016 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 23193 mp, Sconstr_C2-descărcător_ape_mari = 3346 mp, Sconstr_C3-canal = 572 mp, Sconstr_C4-descărcător_ape_mari = 112 mp, CF nr. 80411, UAT Miroslava, volum total = 8,7 mil. mc, Vaten = 8,7 mil. mc Ţara: România; judeţ: Iaşi; comuna Miroslava; -; nr.: -; Iaşi 1984 7.085.238
13 64272 8.17.03 Acumularea nepermanentă Cornet St = 35268 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 13800 mp, Sconstr_C2-descărcător_ape_mari = 3858 mp, Sconstr_C3-canal = 146 mp, CF nr. 80382, UAT Miroslava, volum total = 3,9 mil. mc, Vaten = 3,9 mil mc Ţara: România; judeţ: Iaşi; comuna Miroslava; -; nr.: -; Iaşi 1984 4.898.014
14 64277 8.17.02 Acumularea Tungujei Stotală = 2776862 mp, St = 715118 mp, CF nr. 60818, UAT Ţibana, St = 2061744 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 84746 mp, Sconstr_C2-punte_acces = 91 mp, Sconstr_C3-călugăr = 90 mp, Sconstr_C4-descărcător_ape_mari = 10604 mp, Sconstr_C5-descărcător_ape_mari = 3850 mp, CF nr. 61728, UAT Ţibăneşti, volum total = 42 mil. mc, Vaten = 24,85 mil. mc Ţara: România; judeţ: Iaşi; comuna Ţibăneşti; -; nr.: -; Iaşi 1987 101.351.201
15 64300 8.17.03 Acumularea nepermanentă Caracal St = 456004 mp, CF nr. 54190, UAT Caracal, volum total 11,3 mil. mc, vol. atenuare 9,421 mil. mc Ţara: România; judeţ: Olt; municipiul Caracal; -; nr.: - 1980 2.245.619
16 64302 8.17.03 Acumularea nepermanentă Aleşteu St = 85049 mp, CF nr. 51142, UAT Drăghiceni, volum total = 1,71 mil. mc, vol. aten. = 0,722 mil. mc Ţara: România; judeţ: Olt; comuna Drăghiceni; -; nr.: - 1980 285.060
17 64304 8.17.03 Acumularea nepermanentă Grozăveşti St = 51826 mp, CF nr. 51147, UAT Drăghiceni, vol. total 2 mil. mc, vol. atenuare = 0,805 mil. mc Ţara: România; judeţ: Olt; comuna Drăghiceni; -; nr.: - 1979 303.298
18 64305 8.17.03 Acumularea nepermanentă Săltăneşti St = 182934 mp, CF nr. 50499, UAT Priseaca, volum total 1,1 mil. mc, Vaten = 0,8 mil. mc Ţara: România; judeţ: Olt; comuna Priseaca; -; nr.: - 1983 1.827.305
19 64920 8.28.01 Cantonul 2 Cruceni cu anexe St = 7577 mp, Sconstr_C1-canton = 114 mp, Sdesf_C1-canton = 114 mp, Sconstr_C2-magazie = 67 mp, Sdesf_C2-magazie = 67 mp, Sconstr_C3-magazie = 86 mp, Sdesf_C3-magazie = 86 mp, tip clădire P, CF nr. 402337, UAT Foeni Ţara: România; judeţ: Timiş; comuna Foeni; -; nr.: - 1896 399
20 64924 8.28.01 Cantonul 6 Rudna - amonte Timiş mal drept St = 8001 mp, Sconstr_C1-canton = 67 mp, Sdesf_C1-canton = 67 mp, Sconstr_C2-magazie = 104 mp, Sdesf_C2-magazie = 104 mp, tip clădire P, CF nr. 403283, UAT Giulvăz Ţara: România; judeţ: Timiş; comuna Giulvăz; sat Rudna; nr.: - 1896 253
21 64933 8.28.01 Cantonul 15 polder Pădureni St = 1400 mp, Sconstr_C1-canton = 63 mp, Sdesf_C1-canton = 63 mp, Sconstr_C2-grajd = 69 mp, Sdesf_C2-grajd = 69 mp, Sconstr_C3-anexă = 52 mp, Sdesf_C3-anexă = 52 mp, tip clădire P, CF nr. 401955, UAT Pădureni Ţara: România; judeţ: Timiş; comuna Pădureni; -; nr.: - 1979 221.615
22 64947 8.28.01 Cantonul 17 Pădureni Timiş mal stâng St = 1700 mp, Sconstr_C1-canton = 70 mp, Sdesf_C1-canton = 70 mp, Sconstr_C2-magazie = 115 mp, Sdesf_C2-magazie = 115 mp, tip clădire P, CF nr. 401951, UAT Pădureni Ţara: România; judeţ: Timiş; comuna Pădureni; -; nr.: - 1896 210
23 64955 8.28.01 Cantonul 25 Chevereş Timiş mal stâng St = 2205 mp, Sconstr_C1-canton = 93 mp, Sdesf_C1-canton = 93 mp, Sconstr_C2-magazie = 106 mp, Sdesf_C2-magazie = 106 mp, tip clădire P, CF nr. 404397, UAT Chevereşu Mare Ţara: România; judeţ: Timiş; comuna Chevereşu Mare; -; nr.: - 1896 263
24 64978 8.28.01 Cantonul Surduc 1 St = 1300 mp, Sconstr_C1-canton = 290 mp, Sdesf_C1-canton = 580 mp, tip clădire P+1, CF nr. 402429, UAT Fârdea Ţara: România; judeţ: Timiş; comuna Fârdea; -; nr.: - 1976 302.559
25 65261 8.28.01 Cantonul Ezer St = 4055 mp, Sconstr_C1-canton = 87 mp, Sdesf_C1-canton = 174 mp, tip clădire P+1, Sconstr_C2-anexă = 121 mp, Sdesf_C2-anexă = 121 mp, CF nr. 55292, UAT Dorohoi Ţara: România; judeţ: Botoşani; municipiul Dorohoi; -; nr.: - 1997 150.323
26 65307 8.28.01 Cantonul Tungujei St = 1000 mp, Sconstr_C1-canton = 100 mp, Sdesf_C1-canton = 194 mp, tip clădire P+M, Sconstr_C2-anexă = 12 mp, Sdesf_C2-anexă = 12 mp, Sconstr_C3-anexă = 69 mp, Sdesf_C3-anexă = 69 mp, Sconstr_C4-anexă = 25 mp, Sdesf_C4-anexă = 25 mp, Sconstr_C5-anexă = 12 mp, Sdesf_C5-anexă = 12 mp, CF nr. 61183, UAT Ţibăneşti Ţara: România; judeţ: Iaşi; comuna Ţibăneşti; -; nr.: - Iaşi 1998 307.574SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 603/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 603 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu