Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.600 din 23.08.2017

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Neamţ, Argeş, Sibiu, Bihor, Vrancea, Galaţi, Buzău, Braşov, Mureş, Hunedoara, Ilfov şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 693 din 28 august 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 3Se aprobă actualizarea adreselor poştale ale imobilelor 1370, 908 şi 900, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a înscrierii acestora în cartea funciară. Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 Anexele nr. 1*), 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.PRIM-MINISTRUMIHAI TUDOSEContrasemnează:Ministrul apărării naţionale,Adrian Ţuţuianup. Ministrul finanţelor publice,Daniela Pescaru,secretar de statANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale unor părţi de imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, care trec în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa Elemente-cadru de descriere tehnică, construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului/ nr. CF/nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului/CUI
0 1 2 3 4 5 6
1. 103559 - parţial 8.19.01 Imobil 320 parţial Municipiul Bucureşti, strada Antiaeriană nr. 6, sectorul 5 1. Amenajări: Împrejmuire din beton prefabricat: - suprafaţa construită = 222,00 ml - valoarea contabilă = 3.496,50 lei Reţea electrică subterană: - suprafaţa construită = 475,00 ml - valoarea contabilă = 15.355,16 lei Drum betonat: - suprafaţa construită = 1.380,00 mp - valoarea contabilă = 2.511,01 lei Drum pavat: - suprafaţa construită = 870,00 mp - valoarea contabilă = 1.152,43 lei Împrejmuire din sârmă ghimpată: - suprafaţa construită = 1.278,00 ml - valoarea contabilă = 2.598,40 lei Total valoare contabilă: imobil 320 - parţial = 25.113,50 lei CF nr. 228637 Bucureşti/Nr. cadastral 228637 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
2. 107061 - parţial 8.19.01 Imobil 1384 parţial Oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa 1. Construcţii: Pavilionul R2: - suprafaţa construită = 158,00 mp - valoarea contabilă = 4.794,77 lei Pavilionul O: - suprafaţa construită = 130,00 mp - valoarea contabilă = 4.247,00 lei Pavilionul Z: - suprafaţa construită = 78,00 mp - valoarea contabilă = 3.597,50 lei Pavilionul U: - suprafaţa construită = 72,00 mp - valoarea contabilă = 486,10 lei Total valoare contabilă: Imobil 1384 - parţial = 13.125,37 lei CF nr. 101957 Murfatlar/Nr. cadastral 101957 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
0 1 2 3 4 5 6
3. 106948 - parţial 8.19.01 Imobil 2370 parţial Comuna Gâdinţi, judeţul Neamţ 1. Construcţii: Pavilionul P: - suprafaţa construită = 293,00 mp - valoarea contabilă = 18.261,77 lei Total valoare contabilă: Imobil 2370 - parţial = 18.261,77 lei CF nr. 50080 Gâdinţi/Nr. cadastral 50080 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
4. 107059 - parţial 8.19.01 Imobil 342 parţial Oraşul Murfatlar, strada General Vasile Milea nr. 2, judeţul Constanţa 1. Amenajări: Împrejmuire scândură: - suprafaţa construită = 144,00 ml - valoarea contabilă = 952,30 lei Total valoare contabilă: Imobil 342 - parţial = 952,30 lei CF nr. 101813 Murfatlar/Nr. cadastral 101813 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
5. 103729 - parţial 8.19.01 Imobil 1370 parţial Oraşul Curtea de Argeş, strada Militari nr. 14, judeţul Argeş 1. Construcţii: Pavilionul C: - suprafaţa construită = 320,00 mp - valoarea contabilă = 21.730,80 lei Pavilionul E: - suprafaţa construită = 31,00 mp - valoarea contabilă = 44.336,70 lei Pavilionul G: - suprafaţa construită = 108,00 mp - valoarea contabilă = 4.151,70 lei Total valoare contabilă: Imobil 1370 - parţial = 70.219,20 lei CF nr. 84966 Curtea de Argeş/Nr. cadastral 3886 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
6. 103728 - parţial 8.19.01 Imobil 908 parţial Oraşul Curtea de Argeş, Strada Victoriei nr. 34, judeţul Argeş 1. Construcţii: Pavilionul G 3 - construcţia C 7: - suprafaţa construită = 741,00 mp - valoarea contabilă = 21.730,80 lei Pavilionul N - construcţia C 32: - suprafaţa construită = 198,00 mp - valoarea contabilă = 44.336,70 lei Pavilionul O - construcţia C 41: - suprafaţa construită = 437,00 mp - valoarea contabilă = 60.778,20 lei Pavilionul Y - construcţia C 44: - suprafaţa construită = 26,00 mp - valoarea contabilă = 13.282,15 lei Total valoare contabilă: Imobil 908 - parţial = 140.127,85 lei CF nr. 84964 Curtea de Argeş/Nr. cadastral 3722 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
7. 104091 - parţial 8.19.01 Imobil 2661 parţial Municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, comuna Roşia, judeţul Sibiu 1. Construcţii: Pavilionul X 3: - suprafaţa construită = 318,00 mp - valoarea contabilă = 2.874,10 lei Total valoare contabilă: Imobil 2661 - parţial = 2.874,10 lei CF nr. 113743 Sibiu/Nr. cadastral 113743 CF nr. 101859 Roşia/Nr. cadastral 101859 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
8. 106727 - parţial 8.19.01 Imobil 2537 parţial Comuna Copăcel, judeţul Bihor 1. Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 597,00 mp - valoarea contabilă = 123.897,80 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 83,00 mp - valoarea contabilă = 6.020,502 lei Pavilionul E1: - suprafaţa construită = 56,00 mp - valoarea contabilă = 21.001,60 lei Pavilionul E2: - suprafaţa construită = 14,00 mp - valoarea contabilă = 5.250,40 lei Pavilionul S 10: - suprafaţa construită = 50,00 mp - valoarea contabilă = 2.576,20 lei Total valoare contabilă: Imobil 2537 - parţial = 158.746,50 lei CF nr. 50516 Copăcel/Nr. cadastral 50516 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
9. 107052 - parţial 8.19.01 Imobil 900 parţial Municipiul Focşani, judeţul Vrancea 1. Amenajări: Reţea de canalizare: - suprafaţa construită = 1.660,00 ml - valoarea contabilă = 21.382,46 lei Total valoare contabilă: Imobil 900 - parţial = 21.382,46 lei. CF nr. 55305 Focşani/Nr. cadastral 55305 CF nr. 55304 Focşani/Nr. cadastral 9754N-C1 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
10. 104001 - parţial 8.19.01 Imobil 2854 parţial Oraşul Şelimbăr, judeţul Sibiu; oraşul Cisnădie, judeţul Sibiu 1. Construcţii: Pavilionul G: - suprafaţa construită = 95,00 mp - valoarea contabilă = 54.351,24 lei Pavilionul K 1: - suprafaţa construită = 25,00 mp - valoarea contabilă = 883,76 lei Pavilionul K 2: - suprafaţa construită = 25,00 mp - valoarea contabilă = 883,76 lei Pavilionul K 3: - suprafaţa construită = 24,00 mp - valoarea contabilă = 1.191,01 lei Ministerul Apărării Naţionale 4183229
0 1 2 3 4 5 6
Pavilionul N: - suprafaţa construită = 27,00 mp - valoarea contabilă = 1.191,01 lei Total valoare contabilă: Imobil 2854 - parţial = 58.500,78 lei CF nr. 105454 Şelimbăr/Nr. cadastral 5601 CF nr. 105697 Cisnădie/Nr. cadastral 4459
11. 103557 - parţial 8.19.01 Imobil 1525 parţial Oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov 1. Construcţii: Pavilionul B: - suprafaţa construită = 89,49 mp - valoarea contabilă = 21.128,90 lei Pavilionul B 1: - suprafaţa construită = 107,96 mp - valoarea contabilă = 5.196,42 lei Pavilionul D: - suprafaţa construită = 58,95 mp - valoarea contabilă = 2.388,00 lei Pavilionul E: - suprafaţa construită = 99,66 mp - valoarea contabilă = 3.871,15 lei Pavilionul F: - suprafaţa construită = 189,10 mp - valoarea contabilă = 502,50 lei Pavilionul G: - suprafaţa construită = 76,83 mp - valoarea contabilă = 12.099,25 lei Pavilionul G 1: - suprafaţa construită = 162,10 mp - valoarea contabilă = 8.517,25 lei Pavilionul G 2: - suprafaţa construită = 418,58 mp - valoarea contabilă = 16.277,99 lei Pavilionul J: - suprafaţa construită = 15,03 mp - valoarea contabilă = 26.333,78 lei Pavilionul J 1: - suprafaţa construită = 14,66 mp - valoarea contabilă = 26.333,78 lei Pavilionul J 2: - suprafaţa construită = 16,94 mp - valoarea contabilă = 7.797,17 lei Total valoare contabilă: Imobil 1525 - parţial = 130.446,19 lei CF nr. 100797 Bragadiru/Nr. cadastral 100797 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
12. 107181 - parţial 8.19.01 Imobil 765 parţial Municipiul Galaţi, strada Săvineşti nr. 2, judeţul Galaţi 1. Construcţii: Pavilionul G: - suprafaţa construită = 64,00 mp - valoarea contabilă = 1.582,90 lei Pavilionul G 1: - suprafaţa construită = 79,00 mp - valoarea contabilă = 5.491,50 lei Pavilionul G 2: - suprafaţa construită = 68,00 mp - valoarea contabilă = 4.606,40 lei Pavilionul G 3: - suprafaţa construită = 40,00 mp - valoarea contabilă = 4.302,00 lei Pavilionul Hp: - suprafaţa construită = 10,00 mp - valoarea contabilă = 560,00 lei Pavilionul H 1p: - suprafaţa construită = 38,00 mp - valoarea contabilă = 1.742,40 lei Pavilionul S 4: - suprafaţa construită = 26,00 mp - valoarea contabilă = 637,80 lei Pavilionul RM: - suprafaţa construită = 25,00 mp - valoarea contabilă = 4.667,00 lei Pavilionul R 1m: - suprafaţa construită = 25,00 mp - valoarea contabilă = 233,30 lei Pavilionul B 1n: - suprafaţa construită = 55,00 mp - valoarea contabilă = 6.626,77 lei Total valoare contabilă: Imobil 765 - parţial = 30.450,07 lei CF nr. 113442 Galaţi/Nr. cadastral 113442. Ministerul Apărării Naţionale 4183229
13. 106983 - parţial 8.19.01 Imobil 468 parţial Municipiul Râmnicu Sărat, Strada Focşani nr. 1, judeţul Buzău 1. Construcţii: Pavilionul B - construcţia C 2: - suprafaţa construită = 637,00 mp - valoarea contabilă = 30.948 lei Pavilionul B 2 - construcţia C 3: - suprafaţa construită = 517,00 mp - valoarea contabilă = 409.273,20 lei Total valoare contabilă: Imobil 468 - parţial = 440.221,40 lei CF nr. 34498 Râmnicu Sărat/Nr. cadastral 1456. Ministerul Apărării Naţionale 4183229
14. 104058 - parţial 8.19.01 Imobil 2487 parţial Municipiul Săcele, drumul DN 1 A, judeţul Braşov 1. Construcţii: Pavilionul C: - suprafaţa construită = 54,00 mp - valoarea contabilă = 134,00 lei Ministerul Apărării Naţionale 4183229
0 1 2 3 4 5 6
Pavilionul E 1: - suprafaţa construită = 73,00 mp - valoarea contabilă = 25.668,72 lei Pavilionul E2: - suprafaţa construită = 108,00 mp - valoarea contabilă = 30.335,52 lei Total valoare contabilă: Imobil 2487 - parţial = 56.138,52 lei CF nr. 113019 Săcele/Nr. cadastral 113019
15. 104107 - parţial 8.19.01 Imobil 614 parţial Municipiul Târgu Mureş, strada Nicolae Bălcescu nr. 23, judeţul Mureş 1. Construcţii: Pavilionul F: - suprafaţa construită = 713,00 mp - valoarea contabilă = 151.755,41 lei Pavilionul S: - suprafaţa construită = 322,00 mp - valoarea contabilă = 55,20 lei 2. Amenajări: Împrejmuire beton prefabricat: - suprafaţa construită = 820,00 mp - valoarea contabilă = 8,20 lei Împrejmuire de cărămidă: - suprafaţa construită = 244,00 mp - valoarea contabilă = 9,76 lei Total valoare contabilă: Imobil 614 - parţial = 151.828,57 lei CF nr. 131285 Târgu Mureş/Nr. cadastral 131285-C1 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
16. 104050 - parţial 8.19.01 Imobil 862 parţial Comuna Solovăstru, judeţul Mureş 1. Construcţii: Pavilionul C: - suprafaţa construită = 90,00 mp - valoarea contabilă = 3,10 lei Pavilionul C 1: - suprafaţa construită = 52,00 mp - valoarea contabilă = 2,60 lei Pavilionul E: - suprafaţa construită = 95,00 mp - valoarea contabilă = 6,10 lei Pavilionul G: - suprafaţa construită = 127,00 mp - valoarea contabilă = 7,30 lei Pavilionul I: - suprafaţa construită = 46,00 mp - valoarea contabilă = 2,60 lei Pavilionul J 3: - suprafaţa construită = 46,00 mp - valoarea contabilă = 1,90 lei Pavilionul J 4: - suprafaţa construită = 34,00 mp - valoarea contabilă = 1,00 lei Ministerul Apărării Naţionale 4183229
Pavilionul J 5: - suprafaţa construită = 85,00 mp - valoarea contabilă = 2,70 lei Pavilionul J 6: - suprafaţa construită = 67,00 mp - valoarea contabilă = 4,90 lei Pavilionul O 1: - suprafaţa construită = 68,00 mp - valoarea contabilă = 0,30 lei Total valoare contabilă: Imobil 862 - parţial = 32,50 lei CF nr. 50600 Solovăstru/Nr. cadastral 50600
17. 104095 - parţial 8.19.01 Imobil 2265 parţial Oraşul Sângeorgiu de Mureş, judeţul Mureş 1. Construcţii: Pavilionul M: - suprafaţa construită = 260,91 mp - valoarea contabilă = 1,00 lei Pavilionul L 1: - suprafaţa construită = 30,00 mp - valoarea contabilă = 0,30 lei Pavilionul I: - suprafaţa construită = 115,01 mp - valoarea contabilă = 6,45 lei Pavilionul F 1: - suprafaţa construită = 26,00 mp - valoarea contabilă = 0,40 lei Pavilionul E 1: - suprafaţa construită = 4,00 mp - valoarea contabilă = 0,10 lei Pavilionul G: - suprafaţa construită = 4,80 mp - valoarea contabilă = 0,27 lei Total valoare contabilă: Imobil 2265 - parţial = 8,52 lei CF nr. 51999 Sângeorgiu de Mureş/ Nr. cadastral 51999 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
18. 104175 - parţial 8.19.01 Imobil 340 parţial Municipiul Deva, strada Mihai Eminescu nr. 130, judeţul Hunedoara 1. Construcţii: Pavilionul L 1: - suprafaţa construită = 44,00 mp - valoarea contabilă = 1.500,00 lei Pavilionul M: - suprafaţa construită = 43,00 mp - valoarea contabilă = 8.347,68 lei Pavilionul O: - suprafaţa construită = 413,00 mp - valoarea contabilă = 28.326,50 lei Total valoare contabilă: Imobil 340 - parţial = 38.174,18 lei CF nr. 65728 Deva/Nr. cadastral 65728 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
0 1 2 3 4 5 6
19. 103982 - parţial 8.19.01 Imobil 1002 parţial Municipiul Braşov, Strada Lungă nr. 233, judeţul Braşov 1. Construcţii: Pavilionul F: - suprafaţa construită = 246,00 mp - valoarea contabilă = 34.030,40 lei Pavilionul G: - suprafaţa construită = 166,00 mp - valoarea contabilă = 26.446,50 lei Pavilionul H: - suprafaţa construită = 123,00 mp - valoarea contabilă = 17.501,30 lei Pavilionul I: - suprafaţa construită = 123,00 mp - valoarea contabilă = 17.501,30 lei Pavilionul L: - suprafaţa construită = 16,00 mp - valoarea contabilă = 7.233,00 lei Pavilionul N: - suprafaţa construită = 67,00 mp - valoarea contabilă = 1.458,40 lei Pavilionul S: - suprafaţa construită = 123,00 mp - valoarea contabilă = 17.501,30 lei Pavilionul Ş: - suprafaţa construită = 123,00 mp - valoarea contabilă = 17.501,30 lei Pavilionul U: - suprafaţa construită = 123,00 mp - valoarea contabilă = 17.501,30 lei Pavilionul V: - suprafaţa construită = 123,00 mp - valoarea contabilă = 17.501,30 lei Pavilionul V 2: - suprafaţa construită = 123,00 mp - valoarea contabilă = 17.501,30 lei Total valoare contabilă: Imobil 1002 - parţial = 191.677,40 lei CF nr. 122739 Braşov/Nr. cadastral 122739 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
20. 103565 - parţial 8.19.01 Imobil 734 parţial Municipiul Bucureşti, Calea Plevnei nr. 134, sectorul 1 1. Construcţii: Pavilionul F 5: - suprafaţa construită = 184,00 mp - valoarea contabilă = 2.502,20 lei Pavilionul F 7: - suprafaţa construită = 28,00 mp - valoarea contabilă = 1.013,44 lei Pavilionul H 4: - suprafaţa construită = 752,00 mp - valoarea contabilă = 10.782,80 lei Total valoare contabilă: Imobil 734 - parţial = 14.298,44 lei CF nr. 242001 Bucureşti/Nr. cadastral 242001 Ministerul Apărării Naţionale 4183229

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele poştale, în urma înscrierii în cartea funciară

Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
1. 103729 8.19.01 Imobil 1370 Oraşul Curtea de Argeş, strada Militari nr. 14, judeţul Argeş CF nr. 84966 Curtea de Argeş, nr. cadastral 3886
2. 103728 8.19.01 Imobil 908 Oraşul Curtea de Argeş, Strada Victoriei nr. 34, judeţul Argeş CF nr. 84964 Curtea de Argeş, nr. cadastral 3722
3. 107052 8.19.01 Imobil 900 Municipiul Focşani, judeţul Vrancea CF nr. 55305 Focşani, nr. cadastral 55305 CF nr. 55304 Focşani, nr. cadastral 9754N-C1SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 600/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 600 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu