Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.600 din 23.08.2017

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Neamţ, Argeş, Sibiu, Bihor, Vrancea, Galaţi, Buzău, Braşov, Mureş, Hunedoara, Ilfov şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 693 din 28 august 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 3Se aprobă actualizarea adreselor poştale ale imobilelor 1370, 908 şi 900, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a înscrierii acestora în cartea funciară. Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 Anexele nr. 1*), 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.PRIM-MINISTRUMIHAI TUDOSEContrasemnează:Ministrul apărării naţionale,Adrian Ţuţuianup. Ministrul finanţelor publice,Daniela Pescaru,secretar de statANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale unor părţi de imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, care trec în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa Elemente-cadru de descriere tehnică, construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului/ nr. CF/nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului/CUI
0 1 2 3 4 5 6
1. 103559 - parţial 8.19.01 Imobil 320 parţial Municipiul Bucureşti, strada Antiaeriană nr. 6, sectorul 5 1. Amenajări: Împrejmuire din beton prefabricat: - suprafaţa construită = 222,00 ml - valoarea contabilă = 3.496,50 lei Reţea electrică subterană: - suprafaţa construită = 475,00 ml - valoarea contabilă = 15.355,16 lei Drum betonat: - suprafaţa construită = 1.380,00 mp - valoarea contabilă = 2.511,01 lei Drum pavat: - suprafaţa construită = 870,00 mp - valoarea contabilă = 1.152,43 lei Împrejmuire din sârmă ghimpată: - suprafaţa construită = 1.278,00 ml - valoarea contabilă = 2.598,40 lei Total valoare contabilă: imobil 320 - parţial = 25.113,50 lei CF nr. 228637 Bucureşti/Nr. cadastral 228637 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
2. 107061 - parţial 8.19.01 Imobil 1384 parţial Oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa 1. Construcţii: Pavilionul R2: - suprafaţa construită = 158,00 mp - valoarea contabilă = 4.794,77 lei Pavilionul O: - suprafaţa construită = 130,00 mp - valoarea contabilă = 4.247,00 lei Pavilionul Z: - suprafaţa construită = 78,00 mp - valoarea contabilă = 3.597,50 lei Pavilionul U: - suprafaţa construită = 72,00 mp - valoarea contabilă = 486,10 lei Total valoare contabilă: Imobil 1384 - parţial = 13.125,37 lei CF nr. 101957 Murfatlar/Nr. cadastral 101957 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
0 1 2 3 4 5 6
3. 106948 - parţial 8.19.01 Imobil 2370 parţial Comuna Gâdinţi, judeţul Neamţ 1. Construcţii: Pavilionul P: - suprafaţa construită = 293,00 mp - valoarea contabilă = 18.261,77 lei Total valoare contabilă: Imobil 2370 - parţial = 18.261,77 lei CF nr. 50080 Gâdinţi/Nr. cadastral 50080 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
4. 107059 - parţial 8.19.01 Imobil 342 parţial Oraşul Murfatlar, strada General Vasile Milea nr. 2, judeţul Constanţa 1. Amenajări: Împrejmuire scândură: - suprafaţa construită = 144,00 ml - valoarea contabilă = 952,30 lei Total valoare contabilă: Imobil 342 - parţial = 952,30 lei CF nr. 101813 Murfatlar/Nr. cadastral 101813 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
5. 103729 - parţial 8.19.01 Imobil 1370 parţial Oraşul Curtea de Argeş, strada Militari nr. 14, judeţul Argeş 1. Construcţii: Pavilionul C: - suprafaţa construită = 320,00 mp - valoarea contabilă = 21.730,80 lei Pavilionul E: - suprafaţa construită = 31,00 mp - valoarea contabilă = 44.336,70 lei Pavilionul G: - suprafaţa construită = 108,00 mp - valoarea contabilă = 4.151,70 lei Total valoare contabilă: Imobil 1370 - parţial = 70.219,20 lei CF nr. 84966 Curtea de Argeş/Nr. cadastral 3886 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
6. 103728 - parţial 8.19.01 Imobil 908 parţial Oraşul Curtea de Argeş, Strada Victoriei nr. 34, judeţul Argeş 1. Construcţii: Pavilionul G 3 - construcţia C 7: - suprafaţa construită = 741,00 mp - valoarea contabilă = 21.730,80 lei Pavilionul N - construcţia C 32: - suprafaţa construită = 198,00 mp - valoarea contabilă = 44.336,70 lei Pavilionul O - construcţia C 41: - suprafaţa construită = 437,00 mp - valoarea contabilă = 60.778,20 lei Pavilionul Y - construcţia C 44: - suprafaţa construită = 26,00 mp - valoarea contabilă = 13.282,15 lei Total valoare contabilă: Imobil 908 - parţial = 140.127,85 lei CF nr. 84964 Curtea de Argeş/Nr. cadastral 3722 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
7. 104091 - parţial 8.19.01 Imobil 2661 parţial Municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, comuna Roşia, judeţul Sibiu 1. Construcţii: Pavilionul X 3: - suprafaţa construită = 318,00 mp - valoarea contabilă = 2.874,10 lei Total valoare contabilă: Imobil 2661 - parţial = 2.874,10 lei CF nr. 113743 Sibiu/Nr. cadastral 113743 CF nr. 101859 Roşia/Nr. cadastral 101859 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
8. 106727 - parţial 8.19.01 Imobil 2537 parţial Comuna Copăcel, judeţul Bihor 1. Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 597,00 mp - valoarea contabilă = 123.897,80 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 83,00 mp - valoarea contabilă = 6.020,502 lei Pavilionul E1: - suprafaţa construită = 56,00 mp - valoarea contabilă = 21.001,60 lei Pavilionul E2: - suprafaţa construită = 14,00 mp - valoarea contabilă = 5.250,40 lei Pavilionul S 10: - suprafaţa construită = 50,00 mp - valoarea contabilă = 2.576,20 lei Total valoare contabilă: Imobil 2537 - parţial = 158.746,50 lei CF nr. 50516 Copăcel/Nr. cadastral 50516 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
9. 107052 - parţial 8.19.01 Imobil 900 parţial Municipiul Focşani, judeţul Vrancea 1. Amenajări: Reţea de canalizare: - suprafaţa construită = 1.660,00 ml - valoarea contabilă = 21.382,46 lei Total valoare contabilă: Imobil 900 - parţial = 21.382,46 lei. CF nr. 55305 Focşani/Nr. cadastral 55305 CF nr. 55304 Focşani/Nr. cadastral 9754N-C1 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
10. 104001 - parţial 8.19.01 Imobil 2854 parţial Oraşul Şelimbăr, judeţul Sibiu; oraşul Cisnădie, judeţul Sibiu 1. Construcţii: Pavilionul G: - suprafaţa construită = 95,00 mp - valoarea contabilă = 54.351,24 lei Pavilionul K 1: - suprafaţa construită = 25,00 mp - valoarea contabilă = 883,76 lei Pavilionul K 2: - suprafaţa construită = 25,00 mp - valoarea contabilă = 883,76 lei Pavilionul K 3: - suprafaţa construită = 24,00 mp - valoarea contabilă = 1.191,01 lei Ministerul Apărării Naţionale 4183229
0 1 2 3 4 5 6
Pavilionul N: - suprafaţa construită = 27,00 mp - valoarea contabilă = 1.191,01 lei Total valoare contabilă: Imobil 2854 - parţial = 58.500,78 lei CF nr. 105454 Şelimbăr/Nr. cadastral 5601 CF nr. 105697 Cisnădie/Nr. cadastral 4459
11. 103557 - parţial 8.19.01 Imobil 1525 parţial Oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov 1. Construcţii: Pavilionul B: - suprafaţa construită = 89,49 mp - valoarea contabilă = 21.128,90 lei Pavilionul B 1: - suprafaţa construită = 107,96 mp - valoarea contabilă = 5.196,42 lei Pavilionul D: - suprafaţa construită = 58,95 mp - valoarea contabilă = 2.388,00 lei Pavilionul E: - suprafaţa construită = 99,66 mp - valoarea contabilă = 3.871,15 lei Pavilionul F: - suprafaţa construită = 189,10 mp - valoarea contabilă = 502,50 lei Pavilionul G: - suprafaţa construită = 76,83 mp - valoarea contabilă = 12.099,25 lei Pavilionul G 1: - suprafaţa construită = 162,10 mp - valoarea contabilă = 8.517,25 lei Pavilionul G 2: - suprafaţa construită = 418,58 mp - valoarea contabilă = 16.277,99 lei Pavilionul J: - suprafaţa construită = 15,03 mp - valoarea contabilă = 26.333,78 lei Pavilionul J 1: - suprafaţa construită = 14,66 mp - valoarea contabilă = 26.333,78 lei Pavilionul J 2: - suprafaţa construită = 16,94 mp - valoarea contabilă = 7.797,17 lei Total valoare contabilă: Imobil 1525 - parţial = 130.446,19 lei CF nr. 100797 Bragadiru/Nr. cadastral 100797 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
12. 107181 - parţial 8.19.01 Imobil 765 parţial Municipiul Galaţi, strada Săvineşti nr. 2, judeţul Galaţi 1. Construcţii: Pavilionul G: - suprafaţa construită = 64,00 mp - valoarea contabilă = 1.582,90 lei Pavilionul G 1: - suprafaţa construită = 79,00 mp - valoarea contabilă = 5.491,50 lei Pavilionul G 2: - suprafaţa construită = 68,00 mp - valoarea contabilă = 4.606,40 lei Pavilionul G 3: - suprafaţa construită = 40,00 mp - valoarea contabilă = 4.302,00 lei Pavilionul Hp: - suprafaţa construită = 10,00 mp - valoarea contabilă = 560,00 lei Pavilionul H 1p: - suprafaţa construită = 38,00 mp - valoarea contabilă = 1.742,40 lei Pavilionul S 4: - suprafaţa construită = 26,00 mp - valoarea contabilă = 637,80 lei Pavilionul RM: - suprafaţa construită = 25,00 mp - valoarea contabilă = 4.667,00 lei Pavilionul R 1m: - suprafaţa construită = 25,00 mp - valoarea contabilă = 233,30 lei Pavilionul B 1n: - suprafaţa construită = 55,00 mp - valoarea contabilă = 6.626,77 lei Total valoare contabilă: Imobil 765 - parţial = 30.450,07 lei CF nr. 113442 Galaţi/Nr. cadastral 113442. Ministerul Apărării Naţionale 4183229
13. 106983 - parţial 8.19.01 Imobil 468 parţial Municipiul Râmnicu Sărat, Strada Focşani nr. 1, judeţul Buzău 1. Construcţii: Pavilionul B - construcţia C 2: - suprafaţa construită = 637,00 mp - valoarea contabilă = 30.948 lei Pavilionul B 2 - construcţia C 3: - suprafaţa construită = 517,00 mp - valoarea contabilă = 409.273,20 lei Total valoare contabilă: Imobil 468 - parţial = 440.221,40 lei CF nr. 34498 Râmnicu Sărat/Nr. cadastral 1456. Ministerul Apărării Naţionale 4183229
14. 104058 - parţial 8.19.01 Imobil 2487 parţial Municipiul Săcele, drumul DN 1 A, judeţul Braşov 1. Construcţii: Pavilionul C: - suprafaţa construită = 54,00 mp - valoarea contabilă = 134,00 lei Ministerul Apărării Naţionale 4183229
0 1 2 3 4 5 6
Pavilionul E 1: - suprafaţa construită = 73,00 mp - valoarea contabilă = 25.668,72 lei Pavilionul E2: - suprafaţa construită = 108,00 mp - valoarea contabilă = 30.335,52 lei Total valoare contabilă: Imobil 2487 - parţial = 56.138,52 lei CF nr. 113019 Săcele/Nr. cadastral 113019
15. 104107 - parţial 8.19.01 Imobil 614 parţial Municipiul Târgu Mureş, strada Nicolae Bălcescu nr. 23, judeţul Mureş 1. Construcţii: Pavilionul F: - suprafaţa construită = 713,00 mp - valoarea contabilă = 151.755,41 lei Pavilionul S: - suprafaţa construită = 322,00 mp - valoarea contabilă = 55,20 lei 2. Amenajări: Împrejmuire beton prefabricat: - suprafaţa construită = 820,00 mp - valoarea contabilă = 8,20 lei Împrejmuire de cărămidă: - suprafaţa construită = 244,00 mp - valoarea contabilă = 9,76 lei Total valoare contabilă: Imobil 614 - parţial = 151.828,57 lei CF nr. 131285 Târgu Mureş/Nr. cadastral 131285-C1 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
16. 104050 - parţial 8.19.01 Imobil 862 parţial Comuna Solovăstru, judeţul Mureş 1. Construcţii: Pavilionul C: - suprafaţa construită = 90,00 mp - valoarea contabilă = 3,10 lei Pavilionul C 1: - suprafaţa construită = 52,00 mp - valoarea contabilă = 2,60 lei Pavilionul E: - suprafaţa construită = 95,00 mp - valoarea contabilă = 6,10 lei Pavilionul G: - suprafaţa construită = 127,00 mp - valoarea contabilă = 7,30 lei Pavilionul I: - suprafaţa construită = 46,00 mp - valoarea contabilă = 2,60 lei Pavilionul J 3: - suprafaţa construită = 46,00 mp - valoarea contabilă = 1,90 lei Pavilionul J 4: - suprafaţa construită = 34,00 mp - valoarea contabilă = 1,00 lei Ministerul Apărării Naţionale 4183229
Pavilionul J 5: - suprafaţa construită = 85,00 mp - valoarea contabilă = 2,70 lei Pavilionul J 6: - suprafaţa construită = 67,00 mp - valoarea contabilă = 4,90 lei Pavilionul O 1: - suprafaţa construită = 68,00 mp - valoarea contabilă = 0,30 lei Total valoare contabilă: Imobil 862 - parţial = 32,50 lei CF nr. 50600 Solovăstru/Nr. cadastral 50600
17. 104095 - parţial 8.19.01 Imobil 2265 parţial Oraşul Sângeorgiu de Mureş, judeţul Mureş 1. Construcţii: Pavilionul M: - suprafaţa construită = 260,91 mp - valoarea contabilă = 1,00 lei Pavilionul L 1: - suprafaţa construită = 30,00 mp - valoarea contabilă = 0,30 lei Pavilionul I: - suprafaţa construită = 115,01 mp - valoarea contabilă = 6,45 lei Pavilionul F 1: - suprafaţa construită = 26,00 mp - valoarea contabilă = 0,40 lei Pavilionul E 1: - suprafaţa construită = 4,00 mp - valoarea contabilă = 0,10 lei Pavilionul G: - suprafaţa construită = 4,80 mp - valoarea contabilă = 0,27 lei Total valoare contabilă: Imobil 2265 - parţial = 8,52 lei CF nr. 51999 Sângeorgiu de Mureş/ Nr. cadastral 51999 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
18. 104175 - parţial 8.19.01 Imobil 340 parţial Municipiul Deva, strada Mihai Eminescu nr. 130, judeţul Hunedoara 1. Construcţii: Pavilionul L 1: - suprafaţa construită = 44,00 mp - valoarea contabilă = 1.500,00 lei Pavilionul M: - suprafaţa construită = 43,00 mp - valoarea contabilă = 8.347,68 lei Pavilionul O: - suprafaţa construită = 413,00 mp - valoarea contabilă = 28.326,50 lei Total valoare contabilă: Imobil 340 - parţial = 38.174,18 lei CF nr. 65728 Deva/Nr. cadastral 65728 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
0 1 2 3 4 5 6
19. 103982 - parţial 8.19.01 Imobil 1002 parţial Municipiul Braşov, Strada Lungă nr. 233, judeţul Braşov 1. Construcţii: Pavilionul F: - suprafaţa construită = 246,00 mp - valoarea contabilă = 34.030,40 lei Pavilionul G: - suprafaţa construită = 166,00 mp - valoarea contabilă = 26.446,50 lei Pavilionul H: - suprafaţa construită = 123,00 mp - valoarea contabilă = 17.501,30 lei Pavilionul I: - suprafaţa construită = 123,00 mp - valoarea contabilă = 17.501,30 lei Pavilionul L: - suprafaţa construită = 16,00 mp - valoarea contabilă = 7.233,00 lei Pavilionul N: - suprafaţa construită = 67,00 mp - valoarea contabilă = 1.458,40 lei Pavilionul S: - suprafaţa construită = 123,00 mp - valoarea contabilă = 17.501,30 lei Pavilionul Ş: - suprafaţa construită = 123,00 mp - valoarea contabilă = 17.501,30 lei Pavilionul U: - suprafaţa construită = 123,00 mp - valoarea contabilă = 17.501,30 lei Pavilionul V: - suprafaţa construită = 123,00 mp - valoarea contabilă = 17.501,30 lei Pavilionul V 2: - suprafaţa construită = 123,00 mp - valoarea contabilă = 17.501,30 lei Total valoare contabilă: Imobil 1002 - parţial = 191.677,40 lei CF nr. 122739 Braşov/Nr. cadastral 122739 Ministerul Apărării Naţionale 4183229
20. 103565 - parţial 8.19.01 Imobil 734 parţial Municipiul Bucureşti, Calea Plevnei nr. 134, sectorul 1 1. Construcţii: Pavilionul F 5: - suprafaţa construită = 184,00 mp - valoarea contabilă = 2.502,20 lei Pavilionul F 7: - suprafaţa construită = 28,00 mp - valoarea contabilă = 1.013,44 lei Pavilionul H 4: - suprafaţa construită = 752,00 mp - valoarea contabilă = 10.782,80 lei Total valoare contabilă: Imobil 734 - parţial = 14.298,44 lei CF nr. 242001 Bucureşti/Nr. cadastral 242001 Ministerul Apărării Naţionale 4183229

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele poştale, în urma înscrierii în cartea funciară

Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
1. 103729 8.19.01 Imobil 1370 Oraşul Curtea de Argeş, strada Militari nr. 14, judeţul Argeş CF nr. 84966 Curtea de Argeş, nr. cadastral 3886
2. 103728 8.19.01 Imobil 908 Oraşul Curtea de Argeş, Strada Victoriei nr. 34, judeţul Argeş CF nr. 84964 Curtea de Argeş, nr. cadastral 3722
3. 107052 8.19.01 Imobil 900 Municipiul Focşani, judeţul Vrancea CF nr. 55305 Focşani, nr. cadastral 55305 CF nr. 55304 Focşani, nr. cadastral 9754N-C1SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 600/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 600 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu