Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.600 din 22.07.2015

pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri mobile şi a unui bun imobil şi pentru trecerea lor din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în administrarea Ministerului Culturii, respectiv a Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 29 iulie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. c) şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în administrarea Ministerului Finanţelor Publice. Articolul 2(1) Bunurile mobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, trec din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în administrarea Ministerului Culturii.(2) Bunurile mobile prevăzute la alin. (1) se transmit, prin ordin al ministrului culturii, în folosinţa gratuită a Muzeului de Artă „Vasile Grigore - pictor şi colecţionar“, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Culturii, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, care le va expune, păstra, conserva şi gestiona într-o colecţie unitară, sub denumirea „Donaţia Vasile Grigore - pictor şi colecţionar“, în aceleaşi condiţii cu bunurile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 729/2003 privind autorizarea Ministerului Culturii şi Cultelor şi a Ministerului Finanţelor Publice de a accepta două donaţii cu sarcini în favoarea statului român.Articolul 3Bunul imobil, având datele de identificare din anexa nr. 2, trece din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului. Articolul 4 (1) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi art. 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Ministerul Culturii împreună cu Muzeul de Artă „Vasile Grigore - pictor şi colecţionar“, precum şi Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ administrează cu diligenţa unui bun proprietar bunurile din domeniul public al statului prevăzute la art. 2 alin. (1) şi art. 3. Articolul 5Secretariatul General al Guvernului, precum şi Ministerul Culturii îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data încheierii protocoalelor prevăzute la art. 4 alin. (1).PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Ministrul culturii, Ioan Vulpescu Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE a bunurilor mobile care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care trec în administrarea Ministerului Culturii

Nr. crt. Cod de clasificaţie Denumirea bunului mobil/imobil Caracteristicile tehnice Locaţia Nr. buc. Valoarea unitară de inventar - lei - Persoana juridică ce va prelua în administrare bunul
0 1 2 3 4 5 6 7
1 8.24.06 Calendare birou anul 2011 Calendare birou anul 2011 - fotografii realizate de dr. Viorel Rau - Muzeul de Artă „Vasile Grigore - pictor şi colecţionar“ şi Alexandru Voicu - colecţie particulară Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 3 1 Ministerul Culturii CUI 4192812
2 8.24.06 Reviste Vasile Grigore Reviste Vasile Grigore - Invitaţie la vernisajul expoziţiei de pictură şi desen, care va avea loc în ziua de marţi, 18 aprilie 1978, orele 18.30, la Galeriile de Artă ale Municipiului Bucureşti, din str. Academiei nr. 15, care are şase file (faţă - verso, inclusiv coperţi) 34 x 26 cm Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 36 1 Ministerul Culturii CUI 4192812
3 8.24.06 Carte „Obiecte de artă şi antichităţi“ Carte „Obiecte de artă şi antichităţi“, publicată de Monavissa Casa de Licitaţie fondată 2002, Licitaţie duminică 20 ianuarie, ora 11, în Galeria de Artă Galateca, Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti, str. C.A. Rosetti 2-6; Expoziţie vineri 18 ianuarie, orele 14-19, sâmbătă 19 ianuarie, orele 10-19, în Galeria de Artă Galateca nr. 71 din 20.01.2008 Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 1 5 Ministerul Culturii CUI 4192812
4 8.24.06 Catalog Marcel Breuer Design Catalog Marcel Breuer Design, 158 pagini cu copertă foaie groasă Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 1 5 Ministerul Culturii CUI 4192812
5 8.24.06 Catalog Expoziţie introspectivă de pictură şi desen Vasile Grigore Catalog Expoziţie introspectivă de pictură şi desen Vasile Grigore, Bucureşti, Sala Dalles, aprilie 1985, cu coperţi cartonate, 46 pagini, 32 x 23 cm Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 3 1 Ministerul Culturii CUI 4192812
6 8.24.06 Catalog Însemnări despre artă, desen şi culoare Catalog Însemnări despre artă, desen şi culoare, Editura Imprimeria Arta Grafică, Bucureşti, 1993, pagini nenumerotate, coperţi cartonate, 32 x 23,5 cm Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 7 1 Ministerul Culturii CUI 4192812
7 8.24.06 Catalog al Expoziţiei de pictură, desen şi guaşe Vasile Grigore Catalog al Expoziţiei de pictură, desen şi guaşe Vasile Grigore, 24 pagini, Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică, Bucureşti 1979 / Vasile Grigore 1979, 24 x 22 cm Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 46 1 Ministerul Culturii CUI 4192812
8 8.24.06 Revista Marina Română Revista Marina Română, editată de Marina Militară, nr. 56/octombrie 1998, 27 pagini Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 1 1 Ministerul Culturii CUI 4192812
0 1 2 3 4 5 6 7
9 8.24.06 Catalog Vasile Grigore Catalog Vasile Grigore, 6 pagini + coperţi, Cercul Militar Naţional, Galeriile de Artă, mai 1998, 31 x 23 cm Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 23 1 Ministerul Culturii CUI 4192812
10 8.24.06 Roman Daniel Tei - „Obsesie“ Roman Daniel Tei - „Obsesie“, Editura Semne, cu dedicaţie, decembrie 2003 Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 1 5 Ministerul Culturii CUI 4192812
11 8.24.06 Dan Manolescu - „Cavalerii Mesei Rotunde“ Dan Manolescu - „Cavalerii Mesei Rotunde“, Editura Anastasia-Ina, 2009 Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 1 5 Ministerul Culturii CUI 4192812
12 8.24.06 Petre Oprea - „Jurnal 1989-1993“ Petre Oprea - „Jurnal 1989-1993“, Editura Maiko, Bucureşti 2007 Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 1 5 Ministerul Culturii CUI 4192812
13 8.24.06 Mihail Grigore, Florin Achim - „Iniţiere şi date generale privind alunecările de teren şi unele elemente specifice ale acestora pe teritoriul României“ Mihail Grigore, Florin Achim - „Iniţiere şi date generale privind alunecările de teren şi unele elemente specifice ale acestora pe teritoriul României“, Editura Universitară, Bucureşti, 2003, cu dedicaţie, 01.01.2004 Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 1 5 Ministerul Culturii CUI 4192812
14 8.24.06 George Moscal - „Redimensionări“ George Moscal - „Redimensionări“, Concept by medusa Concept, 15 x 21 cm Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 4 2,5 Ministerul Culturii CUI 4192812
15 8.24.06 Viorel Panaitescu, Mariana Panaitescu, Stelian Melinte şi Glauco Andresoiu - „Instalaţii gravitaţionale“ Viorel Panaitescu, Mariana Panaitescu, Stelian Melinte şi Glauco Andresoiu - „Instalaţii gravitaţionale“, editura Dada, Constanţa 2000, 160 pagini, cu dedicaţie, 18.09.2005 Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 1 5 Ministerul Culturii CUI 4192812
16 8.24.06 Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman“ Constanţa. Biblioteca Universităţii „Ovidius“ Constanţa „Dicţionar de personalităţi dobrogene vol. 2“ Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman“ Constanţa. Biblioteca Universităţii „Ovidius“ Constanţa „Dicţionar de personalităţi dobrogene vol. 2“, Editura Ex Ponto Constanţa, 2005, 168 pagini Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 1 5 Ministerul Culturii CUI 4192812
17 8.24.06 Dan Manolescu în dialog cu Vasile Grigore „Expun atunci când principiul lucidităţii mele funcţionează perfect ...“ Dan Manolescu în dialog cu Vasile Grigore „Expun atunci când principiul lucidităţii mele funcţionează perfect ...“, Editura Fundaţiei Academice V. Voiculescu, Buzău - 2005, 46 pagini Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 2 2,5 Ministerul Culturii CUI 4192812
0 1 2 3 4 5 6 7
18 8.24.06 Dan Manolescu „Conversaţii lângă şevalet“ - Interviuri volum II Dan Manolescu „Conversaţii lângă şevalet“ - Interviuri volum II, Editura Fundaţiei Academice Vasile Voiculescu, 2004, 80 pagini Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 7 1,43 Ministerul Culturii CUI 4192812
19 8.24.06 Vasile Grigore - Text de Vasile Drăguţ „Antologie de texte, cronologie şi bibliografie“ de Lelia Pop Vasile Grigore - Text de Vasile Drăguţ „Antologie de texte, cronologie şi bibliografie“ de Lelia Pop, Editura Meridiane, 1985, cu coperţi cartonate în etui Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 4 2,5 Ministerul Culturii CUI 4192812
20 8.24.06 Calendar 2010 - Muzeul de Artă „Vasile Grigore - pictor şi colecţionar“ Calendar 2010 - Muzeul de Artă „Vasile Grigore - pictor şi colecţionar“, 47 cm x 32,5 cm Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 1 1 Ministerul Culturii CUI 4192812
21 8.24.06 Pălărie din paie cu bretea maron cu cataramă Pălărie din paie cu bretea maron cu cataramă - Karfil Hats 100% paper straw, size 58 Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 1 5 Ministerul Culturii CUI 4192812
22 8.24.06 Baston lemn Baston lemn cu garnitură cauciuc, înălţime = 83 cm Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 1 10 Ministerul Culturii CUI 4192812
23 8.24.06 Baston cu mâner lemn şi picior de metal Baston cu mâner lemn şi picior de metal, înălţime = 87 cm Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 1 10 Ministerul Culturii CUI 4192812

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE a bunului imobil care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care trece în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“

Nr. crt. Codul de clasificaţie Denumirea bunului mobil/imobil Datele de identificare Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea (lei) Situaţia juridică Număr bucăţi Persoana juridică la care se transmite bunul
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare
1. 8.28.11 Apartament 3 camere şi dependinţe, Su = 72,23 mp, S locuibilă = 41,38 mp şi o cotă indiviză atribuită pe durata existenţei construcţiei de 0,952% din părţile şi dependinţele comune ale imobilului care, prin natura şi destinaţia lor, sunt în folosinţa comună a tuturor coproprietarilor şi dreptul de folosinţă asupra terenului aferent locuinţei. Contract de construire nr. 2478/9/16.11.1976 Bucureşti, şos. Nicolae Titulescu nr. 12, bl. 21A, sc. B, et. 6, ap. 81, sectorul 1 2014 271.283 Certificat de legatar nr. 11/ 15.05.2014, în baza testamentului persoanei fizice (Vasile Grigore) nr. 2.220/ 31.07.2003 în administrare 1 Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ CUI 2351555


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 600/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 600 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu