Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.600 din 22.07.2015

pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri mobile şi a unui bun imobil şi pentru trecerea lor din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în administrarea Ministerului Culturii, respectiv a Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 29 iulie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. c) şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în administrarea Ministerului Finanţelor Publice. Articolul 2(1) Bunurile mobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, trec din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în administrarea Ministerului Culturii.(2) Bunurile mobile prevăzute la alin. (1) se transmit, prin ordin al ministrului culturii, în folosinţa gratuită a Muzeului de Artă „Vasile Grigore - pictor şi colecţionar“, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Culturii, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, care le va expune, păstra, conserva şi gestiona într-o colecţie unitară, sub denumirea „Donaţia Vasile Grigore - pictor şi colecţionar“, în aceleaşi condiţii cu bunurile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 729/2003 privind autorizarea Ministerului Culturii şi Cultelor şi a Ministerului Finanţelor Publice de a accepta două donaţii cu sarcini în favoarea statului român.Articolul 3Bunul imobil, având datele de identificare din anexa nr. 2, trece din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului. Articolul 4 (1) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi art. 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Ministerul Culturii împreună cu Muzeul de Artă „Vasile Grigore - pictor şi colecţionar“, precum şi Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ administrează cu diligenţa unui bun proprietar bunurile din domeniul public al statului prevăzute la art. 2 alin. (1) şi art. 3. Articolul 5Secretariatul General al Guvernului, precum şi Ministerul Culturii îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data încheierii protocoalelor prevăzute la art. 4 alin. (1).PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Ministrul culturii, Ioan Vulpescu Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE a bunurilor mobile care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care trec în administrarea Ministerului Culturii

Nr. crt. Cod de clasificaţie Denumirea bunului mobil/imobil Caracteristicile tehnice Locaţia Nr. buc. Valoarea unitară de inventar - lei - Persoana juridică ce va prelua în administrare bunul
0 1 2 3 4 5 6 7
1 8.24.06 Calendare birou anul 2011 Calendare birou anul 2011 - fotografii realizate de dr. Viorel Rau - Muzeul de Artă „Vasile Grigore - pictor şi colecţionar“ şi Alexandru Voicu - colecţie particulară Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 3 1 Ministerul Culturii CUI 4192812
2 8.24.06 Reviste Vasile Grigore Reviste Vasile Grigore - Invitaţie la vernisajul expoziţiei de pictură şi desen, care va avea loc în ziua de marţi, 18 aprilie 1978, orele 18.30, la Galeriile de Artă ale Municipiului Bucureşti, din str. Academiei nr. 15, care are şase file (faţă - verso, inclusiv coperţi) 34 x 26 cm Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 36 1 Ministerul Culturii CUI 4192812
3 8.24.06 Carte „Obiecte de artă şi antichităţi“ Carte „Obiecte de artă şi antichităţi“, publicată de Monavissa Casa de Licitaţie fondată 2002, Licitaţie duminică 20 ianuarie, ora 11, în Galeria de Artă Galateca, Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti, str. C.A. Rosetti 2-6; Expoziţie vineri 18 ianuarie, orele 14-19, sâmbătă 19 ianuarie, orele 10-19, în Galeria de Artă Galateca nr. 71 din 20.01.2008 Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 1 5 Ministerul Culturii CUI 4192812
4 8.24.06 Catalog Marcel Breuer Design Catalog Marcel Breuer Design, 158 pagini cu copertă foaie groasă Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 1 5 Ministerul Culturii CUI 4192812
5 8.24.06 Catalog Expoziţie introspectivă de pictură şi desen Vasile Grigore Catalog Expoziţie introspectivă de pictură şi desen Vasile Grigore, Bucureşti, Sala Dalles, aprilie 1985, cu coperţi cartonate, 46 pagini, 32 x 23 cm Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 3 1 Ministerul Culturii CUI 4192812
6 8.24.06 Catalog Însemnări despre artă, desen şi culoare Catalog Însemnări despre artă, desen şi culoare, Editura Imprimeria Arta Grafică, Bucureşti, 1993, pagini nenumerotate, coperţi cartonate, 32 x 23,5 cm Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 7 1 Ministerul Culturii CUI 4192812
7 8.24.06 Catalog al Expoziţiei de pictură, desen şi guaşe Vasile Grigore Catalog al Expoziţiei de pictură, desen şi guaşe Vasile Grigore, 24 pagini, Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică, Bucureşti 1979 / Vasile Grigore 1979, 24 x 22 cm Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 46 1 Ministerul Culturii CUI 4192812
8 8.24.06 Revista Marina Română Revista Marina Română, editată de Marina Militară, nr. 56/octombrie 1998, 27 pagini Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 1 1 Ministerul Culturii CUI 4192812
0 1 2 3 4 5 6 7
9 8.24.06 Catalog Vasile Grigore Catalog Vasile Grigore, 6 pagini + coperţi, Cercul Militar Naţional, Galeriile de Artă, mai 1998, 31 x 23 cm Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 23 1 Ministerul Culturii CUI 4192812
10 8.24.06 Roman Daniel Tei - „Obsesie“ Roman Daniel Tei - „Obsesie“, Editura Semne, cu dedicaţie, decembrie 2003 Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 1 5 Ministerul Culturii CUI 4192812
11 8.24.06 Dan Manolescu - „Cavalerii Mesei Rotunde“ Dan Manolescu - „Cavalerii Mesei Rotunde“, Editura Anastasia-Ina, 2009 Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 1 5 Ministerul Culturii CUI 4192812
12 8.24.06 Petre Oprea - „Jurnal 1989-1993“ Petre Oprea - „Jurnal 1989-1993“, Editura Maiko, Bucureşti 2007 Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 1 5 Ministerul Culturii CUI 4192812
13 8.24.06 Mihail Grigore, Florin Achim - „Iniţiere şi date generale privind alunecările de teren şi unele elemente specifice ale acestora pe teritoriul României“ Mihail Grigore, Florin Achim - „Iniţiere şi date generale privind alunecările de teren şi unele elemente specifice ale acestora pe teritoriul României“, Editura Universitară, Bucureşti, 2003, cu dedicaţie, 01.01.2004 Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 1 5 Ministerul Culturii CUI 4192812
14 8.24.06 George Moscal - „Redimensionări“ George Moscal - „Redimensionări“, Concept by medusa Concept, 15 x 21 cm Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 4 2,5 Ministerul Culturii CUI 4192812
15 8.24.06 Viorel Panaitescu, Mariana Panaitescu, Stelian Melinte şi Glauco Andresoiu - „Instalaţii gravitaţionale“ Viorel Panaitescu, Mariana Panaitescu, Stelian Melinte şi Glauco Andresoiu - „Instalaţii gravitaţionale“, editura Dada, Constanţa 2000, 160 pagini, cu dedicaţie, 18.09.2005 Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 1 5 Ministerul Culturii CUI 4192812
16 8.24.06 Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman“ Constanţa. Biblioteca Universităţii „Ovidius“ Constanţa „Dicţionar de personalităţi dobrogene vol. 2“ Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman“ Constanţa. Biblioteca Universităţii „Ovidius“ Constanţa „Dicţionar de personalităţi dobrogene vol. 2“, Editura Ex Ponto Constanţa, 2005, 168 pagini Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 1 5 Ministerul Culturii CUI 4192812
17 8.24.06 Dan Manolescu în dialog cu Vasile Grigore „Expun atunci când principiul lucidităţii mele funcţionează perfect ...“ Dan Manolescu în dialog cu Vasile Grigore „Expun atunci când principiul lucidităţii mele funcţionează perfect ...“, Editura Fundaţiei Academice V. Voiculescu, Buzău - 2005, 46 pagini Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 2 2,5 Ministerul Culturii CUI 4192812
0 1 2 3 4 5 6 7
18 8.24.06 Dan Manolescu „Conversaţii lângă şevalet“ - Interviuri volum II Dan Manolescu „Conversaţii lângă şevalet“ - Interviuri volum II, Editura Fundaţiei Academice Vasile Voiculescu, 2004, 80 pagini Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 7 1,43 Ministerul Culturii CUI 4192812
19 8.24.06 Vasile Grigore - Text de Vasile Drăguţ „Antologie de texte, cronologie şi bibliografie“ de Lelia Pop Vasile Grigore - Text de Vasile Drăguţ „Antologie de texte, cronologie şi bibliografie“ de Lelia Pop, Editura Meridiane, 1985, cu coperţi cartonate în etui Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 4 2,5 Ministerul Culturii CUI 4192812
20 8.24.06 Calendar 2010 - Muzeul de Artă „Vasile Grigore - pictor şi colecţionar“ Calendar 2010 - Muzeul de Artă „Vasile Grigore - pictor şi colecţionar“, 47 cm x 32,5 cm Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 1 1 Ministerul Culturii CUI 4192812
21 8.24.06 Pălărie din paie cu bretea maron cu cataramă Pălărie din paie cu bretea maron cu cataramă - Karfil Hats 100% paper straw, size 58 Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 1 5 Ministerul Culturii CUI 4192812
22 8.24.06 Baston lemn Baston lemn cu garnitură cauciuc, înălţime = 83 cm Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 1 10 Ministerul Culturii CUI 4192812
23 8.24.06 Baston cu mâner lemn şi picior de metal Baston cu mâner lemn şi picior de metal, înălţime = 87 cm Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti 1 10 Ministerul Culturii CUI 4192812

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE a bunului imobil care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care trece în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“

Nr. crt. Codul de clasificaţie Denumirea bunului mobil/imobil Datele de identificare Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea (lei) Situaţia juridică Număr bucăţi Persoana juridică la care se transmite bunul
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare
1. 8.28.11 Apartament 3 camere şi dependinţe, Su = 72,23 mp, S locuibilă = 41,38 mp şi o cotă indiviză atribuită pe durata existenţei construcţiei de 0,952% din părţile şi dependinţele comune ale imobilului care, prin natura şi destinaţia lor, sunt în folosinţa comună a tuturor coproprietarilor şi dreptul de folosinţă asupra terenului aferent locuinţei. Contract de construire nr. 2478/9/16.11.1976 Bucureşti, şos. Nicolae Titulescu nr. 12, bl. 21A, sc. B, et. 6, ap. 81, sectorul 1 2014 271.283 Certificat de legatar nr. 11/ 15.05.2014, în baza testamentului persoanei fizice (Vasile Grigore) nr. 2.220/ 31.07.2003 în administrare 1 Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ CUI 2351555


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 600/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 600 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu