Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.598 din 14.08.2013

privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 533 din 23 august 2013SmartCity1

În temeiulart. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 864, 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 şi 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 1. 2. Se aprobă modificarea adresei unor bunuri din domeniul public al statului ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2. 3. Se aprobă trecerea în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a clasării, a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 3. 4. Se aprobă trecerea în domeniul privat al statului şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a decesului, a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 4. Articolul IIAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb p. Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Ionuţ-Ciprian Iuga, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

Nr. crt. Administratorul bunurilor Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar Situaţia juridică
Denumirea bunului/danga; microcip Descrierea tehnică Baza legală Administrare/ Concesiune
Sexul Anul naşterii Locaţia de bază - depozit de armăsari (D) sau herghelia (H) Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.23.07 mobil Maestoso XLVII-36 (M47/36HB) armăsar montă publică 2009 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
2 8.23.07 mobil Siglavy Capriola XXIII-5 (SC 23/5HB) armăsar montă publică 2009 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
3 8.23.07 mobil Maestoso XLVII-34 (M47/34HB) armăsar montă publică 2009 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
4 8.23.07 mobil Siglavy Capriola XX-28 (SC 20/28HB) armăsar montă publică 2009 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
5 8.23.07 mobil Maestoso XLVII-35 (M47/35HB) armăsar montă publică 2009 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
6 8.23.11 mobil Delfin (NU8/HB) armăsar montă publică 2009 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
7 8.23.11 mobil Decar (KJ 29/HB) armăsar montă publică 2009 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
8 8.23.11 mobil Carina (IP 5/HB) iapă mamă 2009 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2012 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
9 8.23.11 mobil Decada (NT 7/HB) iapă mamă 2009 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2012 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
10 8.23.11 mobil Didina (KC 5/HB) iapă mamă 2009 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2012 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
11 8.23.10 mobil Matineu (30 C/Tz) armăsar montă publică 2009 H. Cislău Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2012 10.800 Legea nr. 389/2005 în administrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.23.10 mobil Martingala (15 C/Va) iapă mamă 2009 H. Cislău Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
13 8.23.10 mobil Parâng (27 C/Tz) armăsar montă publică 2009 H. Cislău Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
14 8.23.10 mobil Aventura (24C/Tz) iapă mamă 2009 H. Cislău Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2012 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
15 8.23.10 mobil Poznas (13 C/Va) armăsar montă publică 2009 H. Cislău Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2012 10.800 Legea nr. 389/2005 în administrare
16 8.23.10 mobil Victor (19 C/O) armăsar montă publică 2009 H. Cislău Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2012 10.800 Legea nr. 389/2005 în administrare
17 8.23.10 mobil Regata (12 C-Va) iapă mamă 2009 H. Cislău Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2012 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
18 8.23.05 mobil Gidran XLIII-40 (G 43/40 T) iapă mamă 2009 H. Cislău Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
19 8.23.05 mobil Gidran XLIII-41 (G 43/41 T) iapă mamă 2009 H. Cislău Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
20 8.23.05 mobil Gidran XLIV-56 (G 44/56 T) iapă mamă 2009 H. Cislău Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
21 8.23.05 mobil Gidran XLVII-1 (G 47/1 T) iapă mamă 2009 H. Cislău Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
22 8.23.05 mobil Gidran XLIII-43 (G 43/43 T) armăsar montă publică 2009 H. Cislău Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
23 8.23.05 mobil Gidran XLII-40 (G 42/40 T) armăsar montă publică 2009 H. Cislău Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
24 8.23.11 mobil Lizica (Ep 20/R) iapă mamă 2009 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2012 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
25 8.23.11 mobil Ilinca (Ep 23/R) iapă mamă 2009 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2012 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
26 8.23.11 mobil Elvira (Ep 24/R) iapă mamă 2009 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2012 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
27 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I. R1590120 8.23.11 mobil Iupca (Ag 1/R) iapă mamă 2009 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2012 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
28 8.23.11 mobil Gloria (Fu 11/R) iapă mamă 2009 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2012 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare
29 8.23.11 mobil Iordana (Ep 25/R) iapă mamă 2009 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2012 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
30 8.23.11 mobil Olivia (Sg 8/R) iapă mamă 2009 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2012 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
31 8.23.11 mobil Ecora (Us 26/R) iapă mamă 2009 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2012 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
32 8.23.11 mobil Gondola (I 39/D) iapă mamă 2009 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2012 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare
33 8.23.11 mobil Avista (Sg 12/R) iapă mamă 2009 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2012 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
34 8.23.11 mobil Alidor (Us 28/R) armăsar montă publică 2009 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
35 8.23.11 mobil Iuve (Us 29/R) armăsar montă publică 2009 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
36 8.23.11 mobil Luptator (Sg 11/R) armăsar montă publică 2009 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
37 8.23.11 mobil Econom (Ag 2/R) armăsar montă publică 2009 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
38 8.23.11 mobil Farmec (I 38/R) armăsar montă publică 2009 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
39 8.23.11 mobil Litu (Ep 21/R) armăsar montă publică 2009 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
40 8.23.11 mobil Licuta (Sg 6/R) armăsar montă publică 2009 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
41 8.23.11 mobil Tiago (Ep 27/R) armăsar montă publică 2009 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I. R1590120 8.23.11 mobil Olăroiu (Us 27/R) armăsar montă publică 2009 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
43 8.23.11 mobil Eban (Sg 10/R) armăsar montă publică 2009 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
44 8.23.07 mobil Conversano XXXV-16 (C 35/16 F) armăsar montă publică 2009 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2012 10.800 Legea nr. 389/2005 în administrare
45 8.23.07 mobil Conversano XXXV-18 (C 35/18 F) armăsar montă publică 2009 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2012 10.800 Legea nr. 389/2005 în administrare
46 8.23.07 mobil Conversano XXXV-17 (C 35/17 F) iapă mamă 2009 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2012 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
47 8.23.07 mobil Favory XXXVI-3 (F 36/3 F) armăsar montă publică 2009 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2012 10.800 Legea nr. 389/2005 în administrare
48 8.23.07 mobil Favory XXXVI-4 (F 36/4 F) armăsar montă publică 2009 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
49 8.23.07 mobil Maestoso XLIX-33 (M 49/33 F) armăsar montă publică 2009 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
50 8.23.07 mobil Maestoso XLIX-34 (M 49/34 F) armăsar montă publică 2009 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
51 8.23.07 mobil Maestoso L-8 (M 50/8 F) armăsar montă publică 2009 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
52 8.23.07 mobil Pluto XIX-100 (P 19/100 F) armăsar montă publică 2009 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
53 8.23.07 mobil Favory XXXVI-2 (F 36/2 F) iapă mamă 2009 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2012 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
54 8.23.07 mobil Maestoso XLIX-36 (M 49/36 F) iapă mamă 2009 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2012 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
55 8.23.07 mobil Pluto XIX-101 (P 19/101 F) iapă mamă 2009 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2012 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
56 8.23.07 mobil Tulipan XX-11 (T 20/11 F) iapă mamă 2009 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2012 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
57 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.23.07 mobil Neapoletino XXXII- 17 (N 32/17 F) armăsar montă publică 2008 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
58 8.23.07 mobil Conversano XXXV-13 (C 30/13 F) armăsar montă publică 2009 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
59 8.23.07 mobil Tulipan XIX-25 (T 19/25 F) armăsar montă publică 2009 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
60 8.23.07 mobil Tulipan XX-9 (T 20/9 F) armăsar montă publică 2009 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
61 8.23.07 mobil Neapoletino XXIX-126 (N 29/126 F) armăsar montă publică 2009 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
62 8.23.07 mobil Siglavy Capriola XVII-65 (SC 17/65 F) armăsar montă publică 2009 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
63 8.23.07 mobil Siglavy Capriola XXII-34 (SC 22/34 F) armăsar montă publică 2009 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
64 8.23.07 mobil Favory XXXVI-1 (F 36/1 F) iapă mamă 2009 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2012 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
65 8.23.07 mobil Siglavy Capriola XXII-33 (SC 22/33 F) armăsar montă publică 2009 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
66 8.23.07 mobil Conversano XXXV-14 (C 35/14 F) iapă mamă 2009 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2012 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
67 8.23.13 mobil OLIMP (D/Vi 4) armăsar montă publică 2009 H. Dor Mărunt Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
68 8.23.13 mobil Vârtej (D/Sf 39) armăsar montă publică 2009 H. Dor Mărunt Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
69 8.23.13 mobil Relaxa (D/K 110) iapă mamă 2008 H. Dor Mărunt Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
70 8.23.13 mobil Amica II (D/K103) iapă mamă 2007 H. Dor Mărunt Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
71 8.23.13 mobil Osânda (R/Lt 50) iapă mamă 2005 H. Dor Mărunt Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
72 8.23.13 mobil Victoria (D/FG 13) iapă mamă 2009 H. Dor Mărunt Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
73 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.23.13 mobil Violeta (D/Rj 23) iapă mamă 2009 H. Dor Mărunt Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
74 8.23.13 mobil Regina Antoneta (D/FG 14) iapă mamă 2009 H. Dor Mărunt Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
75 8.23.13 mobil Sultana (D/Rj 24) iapă mamă 2009 H. Dor Mărunt Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
76 8.23.03 mobil Zelia (Jv/25 J) iapă mamă 2009 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
77 8.23.03 mobil Ziua Buna (Cv/9 J) iapă mamă 2009 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2012 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
78 8.23.03 mobil Zoe (Jv/28 J) iapă mamă 2009 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
79 8.23.03 mobil Zenia (Cv/11 J) iapă mamă 2009 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
80 8.23.03 mobil Zorica (Jv/29 J) iapă mamă 2009 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
81 8.23.03 mobil Zoltan (Gi/35 J) armăsar montă publică 2009 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2012 10.800 Legea nr. 389/2005 în administrare
82 8.23.03 mobil Zorel (Gi/36 J) armăsar montă publică 2009 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
83 8.23.03 mobil Zvelt (Mp/11 J) armăsar montă publică 2009 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
84 8.23.03 mobil Zburator (Jr/24 J) armăsar montă publică 2009 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
85 8.23.03 mobil Zar (Rs/2 J) armăsar montă publică 2009 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
86 8.23.03 mobil Zen (Cv/12 J) armăsar montă publică 2009 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
87 8.23.11 mobil Iustinian (O/12 J) armăsar montă publică 2009 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
88 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.23.11 mobil Ozonela (Ip/4J) iapă mamă 2009 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2012 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
89 8.23.11 mobil Otilia (O/14 J) iapă mamă 2009 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2012 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
90 8.23.09 mobil Rasul/Cygaj 72 (72M/Cy) armăsar montă publică 2009 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
91 8.23.09 mobil Rabi/Siglavy Bagdaday XVIII - 12 (12M/SB18) armăsar montă publică 2009 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
92 8.23.09 mobil Paula/Mersuch XXVI-7 (7M/M 26) iapă mamă 2008 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
93 8.23.09 mobil Rima/Siglavy Bagdady XVIII-11 (11M/SB 18) iapă mamă 2009 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
94 8.23.09 mobil Pablo/Nedjari XIII-10 (10M/Nj 13) armăsar montă publică 2008 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
95 8.23.09 mobil Paul/Ibn Galal II-47 (47 M/IG 2) armăsar montă publică 2008 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
96 8.23.09 mobil Ofelia/Gazal XIX-7 (7M/G19) iapă mamă 2007 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
97 8.23.09 mobil Polac/Nedjari XIII-12 (12M/Nj 13) armăsar montă publică 2008 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
98 8.23.09 mobil Pasqual/Ibn Galal II-50 (50M/IG 2) armăsar montă publică 2008 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2012 10,.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
99 8.23.09 mobil Pegasus/Nedjari XII-30 (30M/Nj 12) armăsar montă publică 2009 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
100 8.23.09 mobil Rozmarin/Hadban XXXVIII-14 (14 M/H 38) armăsar montă publică 2009 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
101 8.23.09 mobil Orsola/Hadban XXXVIII - 6 (6 M/H 38) iapă mamă 2007 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
102 8.23.09 mobil Panda/Gazal XX-6 (6M/G 20) iapă mamă 2008 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
103 8.23.09 mobil Paladine/Nedjari XIII-11 (11M/Nj 13) iapă mamă 2008 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
104 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.23.09 mobil Polly/Siglavy Bagdady XVIII-8 (8 M/SB 18) iapă mamă 2008 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
105 8.23.09 mobil Rasha/Hadban XXXVIII-13 (13M/ H 38) iapă mamă 2009 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
106 8.23.06 mobil Pietrosu XI-32 (P 11/32 L) armăsar montă publică 2009 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2012 8.600 Legea nr. 389/2005 în administrare
107 8.23.06 mobil Ousor X-46 (O 10/ 46 L) armăsar montă publică 2009 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2012 8.600 Legea nr. 389/2005 în administrare
108 8.23.06 mobil Pietrosu XI-37 (P 11/37 L) armăsar montă publică 2009 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2012 8.600 Legea nr. 389/2005 în administrare
109 8.23.06 mobil Goral XX-12 (G 20/ 12 L) iapă mamă 2009 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2012 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
110 8.23.06 mobil Ouşor IX-108 (O 9/108 L) iapă mamă 2009 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
111 8.23.06 mobil Goral XX-11 (G 20/ 11 L) iapă mamă 2009 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
112 8.23.06 mobil Goral XXI-3 (G 21/3L) iapă mamă 2009 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2012 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
113 8.23.06 mobil Goral XXI-1 (G 21/1L) iapă mamă 2009 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
114 8.23.02 mobil Gaman II-5 (G 2/5 L) armăsar montă publică 2009 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
115 8.23.02 mobil Gaman II-7 (G 2/7 L) armăsar montă publică 2009 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
116 8.23.12 mobil Dahoman XXXIX-91 (D 39/91 R) armăsar montă publică 2009 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
117 8.23.12 mobil Dahoman XXXIX-92 (D 39/92 R) armăsar montă publică 2009 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
118 8.23.12 mobil Koheilan XLII-9 (K 42/9 R) armăsar montă publică 2009 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
119 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.23.12 mobil Koheilan XLII-12 (K 42/12 R) armăsar montă publică 2009 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
120 8.23.12 mobil Mersuch XXV-30 (M 25/30 R) armăsar montă publică 2009 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
121 8.23.12 mobil Shagya LXII-44 (Sh 62/44 R) armăsar montă publică 2009 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
122 8.23.12 mobil Dahoman XXXIX-93 (D 39/93 R) iapă mamă 2009 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
123 8.23.12 mobil El Sbaa XV-30 (ES 15/30 R) iapă mamă 2009 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
124 8.23.12 mobil Gazal XVIII-14 (G 18/14 R) iapă mamă 2009 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
125 8.23.12 mobil Koheilan XLII-10 (K 42/10R) iapă mamă 2009 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
126 8.23.12 mobil Siglavy Bagdady XVII-23 (SB 17/23 R) iapă mamă 2009 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
127 8.23.12 mobil Siglavy Bagdady XVII-24 (SB 17/24 R) iapă mamă 2009 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
128 8.23.12 mobil Siglavy Bagdady XVII-26 (SB 17/26 R) iapă mamă 2009 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
129 8.23.04 mobil Furioso LXIX - 2 (F 69/2 S) iapă mamă 2009 H. Slatina Ţara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24 2012 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
130 8.23.04 mobil Furioso LXX-1 (F 70/ 1 S) iapă mamă 2009 H. Slatina Ţara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
131 8.23.04 mobil Furioso LXIX-3 (F 69/3 S) iapă mamă 2009 H. Slatina Ţara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24 2012 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
132 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.23.04 mobil North Star XLIII-68 (Z 43/68 S) armăsar montă publică 2009 H. Slatina Ţara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
133 8.23.04 mobil Furioso LXVII-49 (F 67/49 S) armăsar montă publică 2009 H. Slatina Ţara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
134 8.23.04 mobil Furioso LXVIII-17 (F 68/17 S) iapă mamă 2008 H. Slatina Ţara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24 2012 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
135 8.23.04 mobil Furioso LXV-41 (F 65/41 S) iapă mamă 2008 H. Slatina Ţara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24 2012 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
136 8.23.04 mobil Furioso LXVII-44 (F 67/44 S) iapă mamă 2008 H. Slatina Ţara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
137 8.23.04 mobil North Star XLIV-1 (Z 44/1 S) armăsar montă publică 2009 H. Slatina Ţara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24 2012 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
138 8.23.08 mobil Nonius 39 (N 25/ 24 I)/00065E032F armăsar pepinier 2001 H. Izvin Ţara: România; judeţul Timiş, comuna Recaş, satul Izvin 2005 8.000 O.M. nr. 171/2003 în administrare
139 8.23.10 mobil Petrut (Tm/28I)/00065D6FCE armăsar montă publică 2001 H. Izvin Ţara: România; judeţul Timiş, comuna Recaş, satul Izvin 2004 8.000 O.M. nr. 171/2003 în administrare
140 8.23.10 mobil Barbu (Tm/31I)/000658CA76 armăsar montă publică 2001 H. Izvin Ţara: România; judeţul Timiş, comuna Recaş, satul Izvin 2004 8.000 O.M. nr. 171/2003 în administrare
141 8.23.01 mobil Anina (Vi/33I) iapă mamă 2009 H. Izvin Ţara: România; judeţul Timiş, comuna Recaş, satul Izvin 2012 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
142 8.23.01 mobil Alfa (Vi/35 I) iapă mamă 2009 H. Izvin Ţara: România; judeţul Timiş, comuna Recaş, satul Izvin 2012 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
143 8.23.01 mobil Zona (Pd/1 I) iapă mamă 2008 H. Izvin Ţara: România; judeţul Timiş, comuna Recaş, satul Izvin 2012 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare
144 8.23.01 mobil Avas (Pd/2 I) armăsar montă publică 2009 H. Izvin Ţara: România; judeţul Timiş, comuna Recaş, satul Izvin 2012 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor din domeniul public al statului pentru care se modifică adresa

Nr. crt. Nr. MFP Denumirea bunului Administratorul bunului Adresa/intra
0 1 2 3 4
1 146370 Calul MERSUCH GIDRAN-24 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice -Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 Judeţul Buzău
2 146371 Calul MERSUCH GIDRAN-30 Judeţul Buzău
3 146411 Calul CAPRIOLA XV-16 Judeţul Brăila
4 146412 Calul CAPRIOLA XV-41 Judeţul Brăila
5 146458 Calul PI IX-85 Judeţul Suceava
6 146813 Calul FURIOSO NORTH STAR LXIV Judeţul Buzău
7 146818 Calul NORTH STAR XLIII Judeţul Buzău
8 146945 Calul Z XLIII-5 Judeţul Buzău
9 146946 Calul Z XLIII-11 Judeţul Buzău
10 148567 AMP NORTH STAR XLIII-6 Judeţul Buzău
11 148584 Armăsar pepinier TR.IC.5 „RUTINAT“ Judeţul Călăraşi
12 148656 Iapă mamă TR.RC.22 SOFIA Judeţul Călăraşi
13 149461 HROBY XXI-23/91 Judeţul Suceava
14 149462 HROBY XXI-35/91 Judeţul Suceava
15 151717 Armăsar montă publică As-1 Sabin Judeţul Arad
16 151767 NONIUS 34-20 Judeţul Călăraşi
17 156637 NONIUS XXVII-49/00065D7507 Judeţul Mureş
18 156663 OTAC/GI-8 J 00065E72F8 Judeţul Mureş
19 156666 Siglavy Capriola XXII-10/SC 22-10 F Judeţul Olt
20 156676 Siglavy Capriola XVII-56/SC 17-56 Judeţul Olt
21 156681 TAC/TN-8 HB Judeţul Arad
22 156788 FURIOSO LXVII-5/F 67-5 Judeţul Buzău
23 156808 Neapolitano XXIX-41/N 29 -41 F Judeţul Arad
24 156811 Siglavy Capriola XVII-35/SC 17-35 F Judeţul Brăila
25 156862 Incitato IV-4/I 4-4 HB Judeţul Bistriţa-Năsăud
26 156900 Isoscel/At-3 Judeţul Olt
27 156915 Agatat/Es 1 Judeţul Constanţa
28 156916 Iubit/Es 2 Judeţul Constanţa
29 156978 Hotărâtu (56 C-Ck) Judeţul Neamţ
30 157046 Bravo/St-13 Judeţul Brăila
31 157066 Tank/Ba-59 J Judeţul Arad
32 157080 Uraniu/Cv-2J Judeţul Suceava
33 157081 Utopic/G-26J Judeţul Arad
34 157086 Ortac/O-1J Judeţul Arad
35 157134 Tulipan XIX-6/T 19-6 F Judeţul Arad
36 157168 MERSUCH XXIII-49-IBRAHIM Judeţul Olt
37 157183 NEDJARI XII-8/Nj 12-8 M Judeţul Olt
38 157189 Ibn Galal II-17/I 2-17 M Judeţul Brăila
39 157215 Gidran XLV-6/G 45-6 T Judeţul Brăila
40 157216 Gidran XLIV-16/G 44-16 T Judeţul Brăila
41 157217 Gidran XLII-7/G 42-7 T Judeţul Brăila
42 157219 Gidran XLV-10/G 45-10 T Judeţul Buzău
0 1 2 3 4
43 157221 Gidran XLII-5/G 42-5 T Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice -Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 Judeţul Buzău
44 157223 Gidran XLII-10/G 42-10 T Judeţul Buzău
45 157224 Gidran XLVI-6/G 46-6 T Judeţul Buzău
46 157225 Mersuch Gidran 61/M 61 T Judeţul Buzău
47 157226 Gidran XLIV-24/G 44-24 T Judeţul Buzău
48 157228 Gidran XLIV-28/G 44-28 T Judeţul Buzău
49 157230 BIZANT/Fn-18 Judeţul Buzău
50 157231 Mersuch Gidran 87/M 87 T Judeţul Buzău
51 157232 Mersuch Gidran 90/M 90 T Judeţul Buzău
52 157233 Gidran XLV-23/G 45-23 T Judeţul Buzău
53 157234 Gidran XLII-20/G 42-20 T Judeţul Buzău
54 157235 Gidran XLIII-20/G 43-20 S Judeţul Buzău
55 157236 Gidran XLV-27/G 45-27 T Judeţul Buzău
56 157237 Mersuch Gidran 94/M 64-T Judeţul Buzău
57 157238 Gidran XLIII-15/G 43-15 T Judeţul Buzău
58 157239 Gidran XLV-34/G 45-34 T Judeţul Buzău
59 157240 Gidran XLIII-29/G 43-29 T Judeţul Mureş
60 157241 Gidran XLIV-50/G 44-50 T Judeţul Mureş
61 157242 Gidran XLIII-26/G 43-26 T Judeţul Buzău
62 157243 Gidran XLV-33/G 45-33 T Judeţul Buzău
63 157244 Gidran XLV-37/G 45-37 T Judeţul Buzău
64 157245 Gidran XLII-32/G 42-32 T Judeţul Buzău
65 157246 Mersuch Gidran 99/M 99 T Judeţul Buzău
66 157247 Mersuch Gidran 80/M 80 T Judeţul Buzău
67 157248 Furioso LXVI-8/F 46-8 S Judeţul Buzău
68 157252 FURIOSO LXVI-20/F 46-20 S Judeţul Buzău
69 157253 FURIOSO LXVII-16/F 47-16 S Judeţul Buzău
70 157254 NORTH STAR XLII-11/Z 42-11S Judeţul Buzău
71 157262 FURIOSO LXIV-37/F 44-37 S Judeţul Buzău
72 157267 NORTH STAR XLII-15/Z 42-15 S Judeţul Buzău
73 157268 NORTH STAR XLIII-26/Z 43-26 S Judeţul Buzău
74 157273 FURIOSO LXVII-21/F 47-21 S Judeţul Buzău
75 157287 North Star XLII-21/Z 42-21 S Judeţul Buzău
76 157291 Furioso LXVII-27/F 47-27 S Judeţul Buzău
77 157295 North Star XLIII-36/Z 43-36 S Judeţul Buzău
78 157298 Furioso LXVII-28/F 47-28 S Judeţul Buzău
79 157299 Furioso LXV-34/F 45-34 S Judeţul Buzău
80 157300 North Star XLIII-44/Z 43-44 S Judeţul Buzău
81 157301 Furioso LXV-35/F 45-35 S Judeţul Buzău
82 157303 Furioso LXVII-34/F 47-34 S Judeţul Buzău
83 157307 Furioso LXVII-29/F 47-29 S Judeţul Buzău
84 157308 North Star XLIII-53/Z 43-53 S Judeţul Buzău
85 157309 North Star XLII-27/Z 42-27 S Judeţul Buzău
86 157333 Gidran XLIII-11/G 43-11 T Judeţul Buzău
87 157352 Tristan/Ba-57 J Judeţul Arad
88 157438 HROBY XXII-21/H 22-21 L Judeţul Brăila
89 157463 OUSOR X-4/O 10-4 L Judeţul Brăila
90 157464 Tulipan XX-2/T 20-2F Judeţul Arad
0 1 2 3 4
91 157594 VOLUPTOASA/Dn-24 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice -Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 Judeţul Buzău
92 157595 BANA/Fn-2 Judeţul Buzău
93 157609 RUSTIC/Ib-10 Judeţul Mureş
94 157644 Nonius 31-70/N 31-70 I Judeţul Arad
95 157645 Nonius 31-71/N 31-71 I Judeţul Arad
96 157701 PISC (17 C/O) Judeţul Neamţ
97 157703 DURU (18 C-O) Judeţul Neamţ
98 157705 MILCOV (23 C-Tz) Judeţul Neamţ
99 157722 Nonius 35-22 (N35/22 I) Judeţul Arad
100 157723 Nonius 37-1 (N37/1 I) Judeţul Arad
101 157738 UCIC (G-27 J) Judeţul Neamţ
102 157744 Ousor IX-99 (O 9/99 L) Judeţul Brăila
103 157748 Ousor IX-101 (O 9/101 L) Judeţul Brăila
104 157771 Hadban XXXVIII-4 (H 38/4 M) Judeţul Brăila
105 157773 Cygaj 58 (Cy/58 M) Judeţul Brăila
106 157792 Pluto XIX-92 (P 19/92 F) Judeţul Olt
107 157794 Conversano XXXV-11(C 35/11 F) Judeţul Arad
108 157802 Neapolitano XXIX-119 (N 29/119 F) Judeţul Arad
109 157807 Tulipan XX-7 (T 20/7 F) Judeţul Arad
110 157820 North Star XLIII-62 (Z 43/62 S) Judeţul Buzău
111 158013 Furioso LXVII-42 (F 67/42 S) Judeţul Buzău
112 158016 North Star XLIII-34 (Z 53-34 S) Judeţul Buzău
113 158018 Furioso LXII-41 (F 62/41 S) Judeţul Buzău
114 158019 North Star XLII-32 (Z 42/32 S) Judeţul Buzău
115 158021 IUNG (Us 19/R) Judeţul Brăila
116 158026 FEDELES (I 32/D) Judeţul Mureş
117 158028 MAGUREL (I 38/D) Judeţul Olt
118 158051 Gidran XLII-39 (G 42/39 T) Judeţul Buzău
119 158052 Gidran XLIV-52 (G 44/52 T) Judeţul Mureş
120 158053 Gidran XLII-37 (G 42/37 T) Judeţul Buzău
121 158054 Gidran XLIII-34 (G 43/43 T) Judeţul Brăila
122 158055 Gidran XLIII-35 (G 43/35 T) Judeţul Constanţa
123 158056 Gidran XLII-38 (G 38/38 T) Judeţul Buzău
124 158057 Gidran XLIII-31 (G 43/31 T) Judeţul Buzău
125 158058 Gidran XLIII-33 (G 43/33 T) Judeţul Buzău
126 158059 Gidran XLV-40 (G 45/40 T) Judeţul Buzău
127 158060 Gidran XLIV-53 (G 44/53 T) Judeţul Buzău
128 158061 Gidran XLIV-54 (G 44/54 T) Judeţul Buzău
129 158062 Gidran XLIII-37 (G 43/37 T) Judeţul Buzău

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a clasării

Nr. crt. Nr. MFP Denumirea bunurilor Valoarea de inventar (lei) Administratorul bunurilor
0 1 2 3 4
1 145563 Calul DAHOMAN XXXVIII-10R 2.750 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor -Romsilva/ C.U.I. R1590120
2 145566 Calul DAHOMAN XXXVIII-4 2.750
3 145625 Calul NEAPOITANO XXIX-8 3.000
4 145626 Calul NEAPOLITANO XXIX-9 3.000
5 145654 Calul LAIES 2.800
6 145662 Calul MERCENAR 2.800
7 145676 Calul PARC 3.430
8 145695 Calul N XXVII-6 3.000
9 145704 Calul SC XVIII-19 3.000
10 145708 Calul 713 N XXVIII-5 2.800
11 145721 Calul LARMA 2.100
12 145722 Calul LAVINA 2.600
13 145727 Calul NEPOATA 2.600
14 145728 Calul OANA 2.600
15 145873 Calul M XLIX 2.750
16 145882 Calul NEDJARI IX68 9.000
17 145931 Calul SIGLAVY BAGDADY XVI-26 6.000
18 145935 Calul MERSUCH XXIII-42 8.000
19 145947 Calul 739 NEDJARI LX-33 8.866
20 145948 Calul 744 MERSUCH XVLLL-88 8.866
21 145954 Calul 757 IBN GALAL 9 10.868
22 145957 Calul 770 HADBAN XXXLV-5 11.989
23 145963 Calul 772 SIGLAVY BAGDADY XLV-29 7.000
24 145971 Calul 796 GAZAL XVL-4 10.517
25 145973 Calul 799 IBN GALAL 30 10.517
26 145974 Calul 800 IBN GALAL 32 10.517
27 145975 Calul 801 HADBAN XXXLV-2 10.517
28 145978 Calul EL IMAN 17 9.344
29 145983 Calul 809 HADBAN XXXIV-12 6.000
30 145989 Calul 817 CYGAY 6-FLAVIS 6.000
31 145990 Calul 818 MERSUCH XXIII-41 FAVIOR 6.000
32 146013 Calul AMP FAVORY XXXIV-16F/1993 5.316
33 146014 Calul AMP MAESTOSO XL-30F/1992 4.784
34 146018 Calul AMP MAESTOSO XXXIX -58F/1996 5.948
35 146031 Calul AMP SIGLAVY CAPRIOLA XIV-52F/1990 5.831
36 146038 Calul AMP SIGLAVY CAPRIOLA XVII-6F/1996 5.497
37 146073 Calul AMP KEM U-48HB/1992 4.400
38 146074 Calul AMP LAC EL-13HB/1993 4.241
39 146075 Calul AMP KARS EA-2HB/1992 4.400
0 1 2 3 4
40 146079 Calul AMP OPAL GE-8HB/1996 3.715 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor -Romsilva/ C.U.I. R1590120
41 146100 Calul 604 N 37-23 2.700
42 146136 Calul ND-3I SAREA ÎN BUCATE 3.000
43 146139 Calul 9V-SG ZIRA 2.700
44 146165 Calul UT-28I ELAN 3.000
45 146167 Calul UT-39I FULL 3.500
46 146172 Calul UT-56I HOROSCOP 4.000
47 146208 Calul VOXY 2.800
48 146209 Calul BARUSCA 2.800
49 146284 Calul RUG 38 8.746
50 146296 Calul BUCOVAN 17 3.175
51 146326 Calul RUG 51 5.421
52 146343 Calul EMANAT 5 2.925
53 146351 Calul BUCOVAN 21 2.800
54 146358 Calul ELSBA G3 12.831
55 146364 Calul RAZBEGG 1-6 7.964
56 146367 Calul GXXXVIII-29 11.122
57 146374 Calul GRUIA-11 7.448
58 146375 Calul GRUIA-15 5.719
59 146381 Calul GXLIII-I 5.576
60 146384 Calul MERSUCH GIDRAN-56 3.336
61 146387 Calul GRUIA-23 3.736
62 146390 Calul GXLIV-3 2.939
63 146391 Calul GXLV-3 2.800
64 146392 Calul GXLV-5 2.800
65 146393 Calul GIDRAN XLII 9.853
66 146394 Calul GIDRAN XLIII 3.190
67 146395 Calul GIDRAN XLIV 9.853
68 146399 Calul CONVERSANO XXIX-24 4.834
69 146406 Calul NEAPOLITANO XXVIII-1 6.792
70 146410 Calul CAPRIOLA-83 7.546
71 146413 Calul TULIPAN-20 4.834
72 146418 Calul MAESTOSO XXXIX-19 13.795
73 146423 Calul FURIOSO LXIV-1 18.909
74 146426 Calul G43-10 3.000
75 146436 Calul P-42 438
76 146437 Calul A-I-1 438
77 146452 Calul PI X-5 875
78 146470 Calul P-51 950
79 146471 Calul P-53 950
80 146598 Calul MOLID I-26 5.892
81 146604 Calul OUSOR VIII -52 7.183
82 146607 Calul GAMAN-5 6.232
83 146612 Calul GAMAN 2 6.961
84 146616 Calul MERSUCH XXV-8 4.116
85 146617 Calul MOLID I 24 5.732
86 146637 Calul HADBAN XXXI-15 5.505
0 1 2 3 4
87 146644 Calul HADBAN XXXV-4 4.311 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor -Romsilva/ C.U.I. R1590120
88 146654 Calul El SBAA XII-15 6.505
89 146661 Calul GIDRAN XLII-2/1996 3.092
90 146665 Calul MERSUCH GIDRAN-48/1996 3.092
91 146671 Calul MENELAU/1993 2.537
92 146676 Calul CIP/1994 4.057
93 146683 Calul ALBUM/1994 2.550
94 146686 Calul JIUVAER/1993 3.013
95 146703 Calul GAMAN 14/1996 3.255
96 146712 Calul HERCULIA/1993 1.787
97 146723 Calul NAPOLITANO-XXVIII-9/1995 4.448
98 146733 Calul OLEANDRU/1992 475
99 146739 Calul FAVORY XXXIV-3/1990 500
100 146802 Calul CONVERSANO XXV-69/1991 450
101 146827 Calul GRINGO 2.500
102 146829 Calul HABALTIC 3.000
103 146847 Calul FORTUNA 3.500
104 146853 Calul FINETEA 2.616
105 146854 Calul GILDA 3.000
106 146862 Calul ILIOARA II 3.500
107 146863 Calul IRINA 3.500
108 146893 Calul ITA 2.500
109 146903 Calul CRIZANTEMA 422
110 146948 Calul LIN 2.700
111 146960 Calul AMOR 2.660
112 146992 Calul Camila 2.800
113 147030 Calul SI 2.940
114 147904 SC XIV-102/99 2.700
115 147912 CIMBRU H-2/90 444
116 147928 HARAP K-16/89 444
117 147935 IMPETUOS T-19/90 406
118 147938 MOLID I-16/92 438
119 147940 MOLID I-13/92 438
120 148044 CAL IBN GALAL I 13 7.400
121 148138 CAL OUSOR IX-55 7.215
122 148169 CAL HROBY XXII-11 2.100
123 148356 NONIUS 32-22 7.600
124 148600 IAPA MAMA SG. AL.5 ECLUZA 1.324
125 148612 Iapă mamă SG. AI. 4 LIPIA 1.484
126 148646 Iapă mamă SG. JP.1 LIMA 2.387
127 148655 Iapă mamă TR. RV.27 PALANCA 2.948
128 148951 MARATON 6.660
129 148962 RECEPTIV 3.000
130 149445 KALMAR IC-40/92 475
131 149448 KARCAG EL -10/92 475
132 149449 KAZAN U-47/92 475
133 149454 KNOX EL-11/92 475
0 1 2 3 4
134 149457 ARIN A-58/89 444 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor -Romsilva/ C.U.I. R1590120
135 149461 HROBY XXI-23/91 438
136 149462 HROBY XXI-35/91 438
137 149467 M XLII-3/90 354
138 151694 EMANAT 9 8.000
139 151715 Armăsar montă publică Nc-3 Iordan 7.600
140 151850 Armăsari de montă publică G39-68 7.800
141 156632 Incitato II-21/I 2- 21HB 7.600
142 156642 FURIOSO LXVII-14/000658JED7 7.400
143 156643 NORTH STAR XLIII-23/00065EA632 7.030
144 156665 PETITOR/TV-33 J 00065ECF59 10.000
145 156691 TAGA/JB-7 HB 7.200
146 156702 Maestoso XLVII -6/M 47-6HB 6.450
147 156712 Maestoso XLVII-10/M 47 10 HB 6.840
148 156713 Neapolitano XXXI-10/N 31-10HB 7.410
149 156714 Siglavy Capriola XX-7/SC 20-7HB 7.220
150 156734 Neapolitano XXXI-18/N 31-18 HB 9.400
151 156753 Maestoso XLVII-22/M 47 -22HB 9.400
152 156763 Incitato IV-3/I 4-3HB 9.400
153 156764 Maestoso XLVII-26/M 47-26HB 9.400
154 156765 Tulipan XIX-5/T 19-5 9.400
155 156766 Favory XXXV-52/F 35-52 9.400
156 156780 MILICA/D -A3 7.000
157 156781 MIRAJ/D -A7 7.410
158 156792 TULIPAN XIV-20/T 14-20F 4.834
159 156793 SIGLAVY-CAPRIOLA XIV-83/SC 14-83 4.834
160 156794 MAESTOSO XXXIX-51/M 39-51 3.270
161 156863 Neapolitano XXIX-102/N 29-102 F 10.000
162 156902 Sergio/Al-62 7.410
163 156910 Ispita/Af 4 8.900
164 156960 Epocal/El-6 R 9.400
165 156963 Iuman/Od-8 R 9.400
166 156988 406 NOSTALGIA/Tv-17 J 7.600
167 156989 FRIDA/F-12 7.200
168 157004 408 OCAUA II/Tv-20 J 7.220
169 157007 414 NOAPTEA/Fi-57 7.600
170 157008 415 NARAVASA/G-4 7.600
171 157009 416 NICOSIA/Tv-14 7.600
172 157014 417 PARODIA/Ba-40 J 7.410
173 157062 Foca/F-35 8.900
174 157132 Zig Zag/Kj-13 9.400
175 157141 Neapolitano XXIX-91/N 29-91F 9.400
176 157146 Tulipan XIX-9/T 19-9F 10.000
177 157161 CYGAJ 24/Cj-24 M 7.600
178 157188 Mersuch XXIII-53/M 23-53 M 10.000
179 157214 Mersuch Gidran 67/M 67 T 8.000
180 157218 Mersuch Gidran 65/M 65 T 7.600
0 1 2 3 4
181 157220 Gidran XLIV-14/G 44-14 T 7.600
182 157221 Gidran XLII-5/G 42-5 T 7.600
183 157250 FURIOSO LXV-24/F 45-24 S 8.000
184 157315 NISTRU/E-13 J 7.400
185 157399 Incitato II-24/00065DCB3 7.400
186 157445 KOHEILAN XXXIX-21/K 39-21 R 8.000
187 157446 DAHOMAN XXXIX-51/D 39-51 R 7.600
188 157468 Mersuch XXIV-18/M24-18R 6.259
189 157499 Gabriel/Fi-16J 2.500
190 157526 Pietrosu XI-18/P 11-16 L 8.600
191 157548 Shagya LXII-24/S 62-24 R 9.400
192 157577 Mersuch XXV-26/M 25-26 R 9.400
193 157591 Nonius 27-45/N 27-45 I 7.600
194 157600 HARMAN/Mc-62J 12.796
195 157602 GRIFON/K-13i 5.388
196 157603 NONIUS 27-56/N 27-56 I 7.600
197 157636 Fantezia/Fn-27 I 9.400
198 157692 Maestoso XLVII-31 (M47/31HB) 9.400
199 157758 Ousor IX-100 (O 9-100 L) 8.600
200 158017 Furioso LXVIII-11 (F 68/11 S) 9.400

ANEXA Nr. 4DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a decesului

Nr. crt. Nr. MFP Denumirea bunurilor Valoarea de inventar (lei) Administratorul bunurilor
0 1 2 3 4
1 145578 Calul SHAGYA LIX-31M 2.750 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120
2 145620 Calul FAVORY XXXV-11 3.000
3 145658 Calul LOZ 2.800
4 145682 Calul RING 2.800
5 146142 Calul N 23- 49 I 2.700
6 146379 Calul Gruia-17 5.719
7 146401 Calul FAVORY XXXV-3 10.452
8 146419 Calul PLUTO XIX-6 15.535
9 146654 Calul EL-SBAA XII-15 6.505
10 146721 Calul TULIPAN -XIV-21/1996 3.497
11 146844 Calul IMPREVIZIBIL 3.000
12 146881 Calul 512 Z XLI-67 3.200
13 146942 Calul FLXV-17 2.500
14 146970 Calul OPOZITIA 2.875
15 146982 Calul AMELIA 2.800
16 147002 Calul VAPAIA 475
17 147918 FILIP H-11/90 469
18 148132 Calul HROBY XXII-19 6.845
0 1 2 3 4
19 148172 Calul PILOT I 2.100 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120
20 148661 Armăsar montă publică DEP. MD.67 AGIL 2.875
21 148800 LINCO 2.450
22 149441 JAF UI-40/91 475
23 151685 AMP SIGL CAP XVII-26/1999 2.633
24 156646 FURIOSO LXVII-17/00065E873E 7.600
25 156688 TAMARA/TN-11 HB 7.200
26 156719 URSU/JB-27HB 7.000
27 156724 UZURA/HD-38HB 7.200
28 156744 Incitato IV-2/I 4 2HB 10.000
29 156769 Ben/NT-2 9.400
30 156809 Maestoso XLVI-11/M 46-11F 7.245
31 156831 Siglavy Capriola XXII-5/SC 22-5 F 10.000
32 156854 Favory XXXV-59/F 35-59F 9.400
33 156907 Livia/Jp 57 8.900
34 156911 Onisca/K-2 7.030
35 156917 Orban/Jp 60 9.400
36 156968 Aza/Ar-7 R 9.700
37 156976 Poanta/51 C-Ba 10.300
38 156993 IALTA NU/Va-14 7.220
39 156994 FAVORY XXXV-3/F 35-3F 10.452
40 157077 Grai/I-28D 9.400
41 157083 Ursitoarea/Cv-1J 9.400
42 157167 NEDJARI XII-2 (IZMIR) Nj 12-2M 7.400
43 157175 IBN GALAL I-16/I 1-16 M 7.400
44 157227 Gidran XLIV-25/G 44-25 t 7.600
45 157237 Mersuch Gidran 94/M 64-T 9.400
46 157261 FURIOSO LXIV-36/F 44-36 S 7.600
47 157275 FURIOSO LXVI-26/F 46-26 S 6.840
48 157276 FURIOSO LXVI-28/F 46-28 S 6.840
49 157282 Furioso LXV-32/F 45-32 S 10.000
50 157336 Prighindel/00065ED5DL 7.800
51 157365 FAVORY 41/00065DA5C3 8.000
52 157376 IACOBIN 11/00065DDB1C 7.600
53 157383 KOHEILAN XXXVI-2/00064DB60C 500
54 157434 Niraj/Ec-43 4.512
55 157456 GAZAL XVIII (G XVII-1)/G 17-1 R 8.000
56 157583 Nonius 31-39/N 31-39 I 7.600
57 157628 Tirolez/Ib-19 9.400
58 157707 Maia (10 C-Va) 9.400


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 598/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 598 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu