Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.596 din 08.06.2011

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 554 din 04 august 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Filiaşi“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 922 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 923, prevăzută în anexa nr. 1. 2. La anexa nr. 8 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Almăj“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins:1. DC 122 Işalniţa - Şitoaia - Almăj, L = 5,6 km din care 4,950 km modernizat prin proiectul SAPARD sub denumirea de Modernizare drum comunal DC 122 şi drumuri locale, comuna Almăj, judeţul Dolj; 2. DC 109 Almăj – Coţofenii din faţă, L = 2,0 km“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2979543“; b)după poziţia nr. 66 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 67, prevăzută în anexa nr. 2.3. La anexa nr. 10 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Amărăştii de Sus“, la secţiunea I „Bunuri imobile“: la poziţia nr. 35, coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:satul Amărăştii de Sus, Strada principală Cotelici, din DJ 542, de la Pătru Haralambie, spre sud, până la Radu Dumitru, L = 911 m, l = 9 m; satul Amărăştii de Sus, Strada principală Dăbulenilor, din DJ 542, de la Primărie spre vest până la Zegheanu Maria, L = 727 m, l = 9 m; satul Amărăştii de Sus, Strada secundară General Vasile, din DJ 542, de la Radu Aurel cu ocolire spre sud până la Primărie, L = 422 m, l = 9 m; satul Zvorsca, Strada secundară Învierii, din DJ 542 spre nord, de la Ştefan Gheorghe prin ocolirea cimitirului până la Diaconu Victor, L = 346 m, l = 9 m; satul Zvorsca, Strada secundară Cuţa, din DJ 542 spre sud, de la Neacşu Adi până la Nicolae Aurel, L = 372 m, l = 9 m. 4. La anexa nr. 12 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Argetoaia“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 198 se introduc 10 noi poziţii, poziţiile nr. 199-208, prevăzute în anexa nr. 3. 5. La anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bistreţ“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins:Străzi sat Bistreţ 1. strada Iancu Jianu, L = 201,03 m 2. strada Avram Iancu, L = 325,26 m 3. Strada Revoluţiei, L = 2.983,71 m 4. Strada Unirii, L = 1.404,07 m 5. Strada Victoriei, L = 1.594,46 m 6. strada Constantin Brâncoveanu, L = 126,54 m 7. strada Tudor Vladimirescu, L = 324,16 m 8. strada Mihai Viteazu, L = 199,60 m 9. strada Horia, L = 108,19 m 10. strada Vasile Lupu, L = 91,27 m 11. strada Mircea cel Bătrân, L = 289,94 m 12. strada Ecaterina Teodoroiu, L = 65,89 m 13. strada Anul 1848, L = 138,17 m 14. strada Traian, L = 401,32 m 15. Strada Eroilor, L = 389,26 m 16. strada A. I. Cuza, L = 928,45 m 17. strada Carol I, L = 118,38 m 18. strada Nicolae Bălcescu, L = 480,51 m 19. strada Decebal, L = 96,91 m 20. Strada Independenţei, L = 191,93 m 21. strada Burebista, L = 124,12 m 22. strada Vlad Ţepeş, L = 518,03 m 23. strada Alexandru Lăpuşneanu, L = 96,83 m 24. strada Fraţii Buzeşti, L = 280,80 m 25. Strada Teiului, L = 100,53 m 26. Strada Târgului, L = 480,49 m 27. Strada Narciselor, L = 53,47 m 28. Strada Garoafelor, L = 235 m 29. Strada Bujorului, L = 716,16 m 30. Strada Trandafirilor, L = 337 m 31. Strada Crinilor, L = 278,88 m 32. Strada Violetelor, L = 347,82 m 33. Strada Crizantemelor, L = 501,97 m 34. Strada Zambilelor, L = 509,13 m 35. Strada Plopilor, L = 367,91 m 36. Strada Ghioceilor, L = 1.135,76 m Străzi sat Plosca 1. strada George Coşbuc, L = 1.379,61 m 2. strada Ana Blandiana, L = 697,56 m 3. strada Mihai Eminescu, L = 438 m 4. strada Marin Sorescu, L = 254,68 m 5. strada Costache Negruzzi, L = 174,67 m 6. strada Nicolae Iorga, L = 305,38 m 7. strada Eugen Lovinescu, L = 619,13 m 8. strada Tudor Arghezi, L = 472,08 m 9. strada George Topârceanu, L = 40,47 m 10. strada George Bacovia, L = 404,62 m 11. strada Liviu Rebreanu, L = 241,50 m 12. strada Petre Ispirescu, L = 36,04 m 13. strada Ioan Slavici, L = 128,73 m 14. strada Barbu Şt. Delavrancea, L = 102,74 m 15. strada I. L. Caragiale, L = 397,09 m 16. strada Elena Farago, L = 71,34 m 17. strada Eugen Jebeleanu, L = 78,43 m 18. strada Ion Creangă, L = 265,30 m 19. strada Nichita Stănescu, L = 94,03 m 20. strada Octavian Goga, L = 135,95 m 21. strada Marin Preda, L = 166,48 m 22. strada Adrian Păunescu, L = 185,85 m 23. strada Fănuş Neagu, L = 47,24 m Străzi sat Bistreţul Nou 1. Strada Plevnei, L = 639,31 m 2. strada Smârdan, L = 678,12 m 3. strada Rovine, L = 680,24 m 4. strada Oituz, L = 679,43 m 5. strada Dorobanţi, L = 606,33 m 6. strada Mărăşeşti, L = 636,33 m 7. strada Peneş Curcanu, L = 635,75 m 8. strada Călugăreni, L = 749,79 m 9. Strada Ostaşilor, L = 582,84 m 10. Strada 1 Decembrie 1918, L = 78 m 11. Strada 1 Mai, L = 320,53 m 12. strada Posada, L = 870,53 m 13. strada Mărăşti, L = 860,01 m Străzi sat Brânduşa 1. Strada Rozelor, L = 569,87 m 2. Strada Liliacului, L = 575,46 m 3. Strada Orhideelor, L = 720,12 m 4. Strada Mărgăritarului, L = 243,69 m 5. Strada Mixandrelor, L = 455,27 m 6. Strada Castanilor, L = 207,43 m 7. Strada Salcâmului, L = 118,24 m 8. Strada Petuniilor, L = 581,93 m 9. Strada Clopoţeilor, L = 439,70 m 10. Strada Margaretelor, L = 340,85 m Total lungime străzi L = 35.549,64 m“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „324.041,96“; la poziţia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 5.928,53 m“; b)după poziţia nr. 97 se introduc 16 noi poziţii, poziţiile nr. 98-113, prevăzute în anexa nr. 4.6. La anexa nr. 16 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Botoşeşti-Paia“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 87 se introduc 7 noi poziţii, poziţiile nr. 88-94, prevăzute în anexa nr. 5. 7. La anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brădeşti“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 41 se introduc 4 noi poziţii, poziţiile nr. 42-45, prevăzute în anexa nr. 6. 8. La anexa nr. 21 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Breasta“, la secţiunea I „Bunuri imobile“: la poziţia nr. 37, coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:Satul Breasta 1. strada Constantin Argetoianu, L = 3.656 m, l = 16 m 2. Strada Popiciului, L = 1.020 m, l = 13,5 m 3. Strada Primăriei, L = 1.227 m, l = 16 m 4. Strada Îngustă, L = 260 m, l = 10 m 5. Strada Mecanizării, L = 234 m, l = 10 m 6. Strada Agrarienilor, L = 336 m, l = 10 m 7. Strada Morii, L = 1.251 m, l = 12 m 8. Strada Depozitului, L = 1.000 m, l = 10 m 9. Strada Dealului, L = 202 m, l = 12 m 10. Aleea I Dealului, L = 426 m, l = 10 m 11. Strada Cimitirului, L = 790 m, l = 10 m 12. Aleea I Cimitirului, L = 208 m, l = 10 m 13. Strada Cotită, L = 200 m, l = 10 m 14. Strada Italienilor, L = 850 m, l = 10 m 15. Strada Parcului, L = 300 m, l = 10 m Satul Valea Lungului 1. Strada Principală, L = 1.140 m, l = 16 m 2. Strada Târgoveţilor, L = 280 m, l = 11 m 3. Strada Şcolii, L = 294 m, l = 10 m 4. Strada Cimitirului, L = 301 m, l = 10 m 5. strada Poiana, L = 200 m, l = 10 m 6. Strada Islazului, L = 300 m, l = 9 m Satul Crovna 1. Strada Principală, L = 1.026 m, l = 16 m 2. Strada Cimitirului, L = 500 m, l = 8,5 m 3. Strada Râului, L = 220 m, l = 8,5 m 4. Aleea I Râului, L = 150 m, l = 8 m 5. Aleea II Râului, L = 50 m, l = 8 m Satul Obedin 1. Strada Argetoaiei, L = 1.563 m, l = 16 m 2. Strada Jiului, L = 367 m, l = 10 m 3. strada Moreni, L = 504 m, l = 10 m 4. Strada Cimitirului, L = 180 m, l = 8 m Satul Făget 1. Strada Vâlcelei, L = 2.822 m, l = 9 m Satul Cotu Strada Cărămizarilor, L = 1.500 m, l = 9 m 9. La anexa nr. 22 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bucovăţ“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 78 se introduc 18 noi poziţii, poziţiile nr. 79-96, prevăzute în anexa nr. 7. 10. La anexa nr. 23 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bulzeşti“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 143 se introduc 10 noi poziţii, poziţiile nr. 144-153, prevăzute în anexa nr. 8. 11. La anexa nr. 25 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Caraula“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se abrogă poziţia nr. 32; b)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins:A. drumuri comunale (Lxl) [mxm]: 1. DC 58 Caraula-Pleniţa: 1.500x6; 2. DC 10 Caraula-Cornu: 2.500x6; 3. DC 10 Caraula-Izvoare: 4.500x6. B. drumuri vicinale: 120.000x3 C. străzi (drumuri interioare): 1. Aleea 1 Craiovei: 250x3,5; 2. Aleea 1 Dealului: 75x3; 3. Aleea 1 Digului: 125x3,5; 4. Aleea 1 Dudului: 150x2,5; 5. Aleea 1 Florilor: 250x3; 6. Aleea 1 Romilor: 75x2; 7. Aleea 1 Ţigăniei: 150x2,5; 8. Aleea 1 Veterinarului: 75x2; 9. Aleea 2 Craiovei: 100x3,5; 10. Aleea 2 Dealului: 100x5; 11. Aleea 2 Digului: 225x4; 12. Aleea 2 Ţigăniei: 150x2; 13. Aleea 2 Veterinarului: 100x2; 14. Aleea 3 Craiovei: 150x3,5; 15. Aleea 3 Digului: 140x4; 16. Aleea 3 Ţigăniei: 150x2,5; 17. Aleea 4 Craiovei: 150x4; 18. Aleea 4 Digului: 75x3; 19. Aleea 5 Craiovei: 250x3; 20. Aleea 5 Digului: 350x2,5; 21. Aleea 6 Craiovei: 400x4; 22. Aleea 7 Craiovei: 360x5; 23. Aleea Cimitirului: 600x3,5; 24. Aleea Izvorului: 200x2; 25. Strada Baldovinilor: 200x4; 26. Strada Castanilor: 1.550x6; 27. Strada Căprarilor: 200x4; 28. Strada Căzăniei: 210x4; 29. Strada Ciocănarilor: 700x6; 30. Strada Colonelului: 350x6; 31. Strada Craiovei: 3.500x6; 32. Strada Dealului: 1.550x6; 33. Strada Digului: 1.700x6; 34. Strada Dispensarului: 250x5; 35. Strada Dudului: 1.500x6; 36. Strada Economistului: 360x4; 37. Strada Fântânilor: 400x5; 38. Strada Grădinilor: 250x4; 39. Strada Florilor: 700x4; 40. Strada Inginerului: 650x6; 41. Strada Mihai Eminescu: 850x6; 42. strada Încurte: 300x4; 43. Strada Morii: 350x6; 44. strada Ogoare: 300x6; 45. Strada Opranilor: 400x5; 46. strada Pefaţă: 700x4; 47. Strada Pirului: 350x5; 48. Strada Poliţistului: 200x5; 49. Strada Poştaşului: 450x5; 50. strada Preot Corniţescu I.: 340x5; 51. strada Preot Vasilaşi M.: 400x5; 52. Strada Primarului: 400x6; 53. strada Rocadă: 900x4; 54. Strada Românaşului: 250x6; 55. Strada Romilor: 400x5; 56. Strada Sanitarului: 400x6; 57. Strada Ţigăniei: 400x4; 58. Strada Uzinei: 700x6; 59. Strada Văii: 350x4; 60. Strada Veterinarului: 600x5; 61. Strada Viilor: 350x5; 62. Şoseaua Cornului: 450x6; 63. Şoseaua Pleniţei: 350x6 la poziţia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drumuri vicinale“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Remodernizare 105 km“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1992“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public a comunei Caraula, conform HCL 14/1999, modificată prin HCL 30/2009“; la poziţia nr. 5, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2.“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „S = 1.900 mp, vecini: N – Sandru Aurel şi Sandru Ion, E - Papală Paul, S - DJ 552, V - Cernea Viorica şi Strada Uzinei“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Caraula, conform HCL 14/1999, modificată prin HCL 30/2009“; la poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „S = 7.422 mp, vecini: N - DJ 552, E - biserică, drum, S - drum, V - drum şi Chipirlin Aristica“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.400“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public a comunei Caraula, conform HCL 14/1999, modificată prin HCL 30/2009“; la poziţia nr. 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire C.L. + cămin cultural + Evidenţa populaţiei“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „S = 583 mp, clădire din cărămidă acoperită cu ţiglă“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public a comunei Caraula, conform HCL 14/1999, modificată prin HCL 30/2009“; la poziţia nr. 24, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2.“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „S = 2.838 mp, vecini: N - drum, E - Neagoe M. şi Dolojean M., S - DJ 552, V - Cooperativa de credit şi Miciulică V.“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „183000“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Caraula, conform HCL 43/2006, modificată prin HCL 30/2009“; la poziţia nr. 28, coloana 4 va avea următorul cuprins: „S = 20.000 mp“; c)după poziţia nr. 33 se introduc 93 de noi poziţii, poziţiile nr. 34-126, prevăzute în anexa nr. 9.12. La anexa nr. 26 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Carpen“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 28 se introduc 83 de noi poziţii, poziţiile nr. 29-111, prevăzute în anexa nr. 10. 13. La anexa nr. 28 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Călăraşi“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 126 se introduc 22 de noi poziţii, poziţiile nr. 127-148, prevăzute în anexa nr. 11. 14. La anexa nr. 30 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cerăt“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 113 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 114, prevăzută în anexa nr. 12. 15. La anexa nr. 31 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cernăteşti“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 86 se introduc 48 de noi poziţii, poziţiile nr. 87-134, prevăzute în anexa nr. 13. 16. La anexa nr. 32 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cetate“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 24, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Străzi“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins:Străzi sat Cetate 1. Strada Eternităţii, suprafaţă = 4.000 mp 2. Strada Jiului, suprafaţă = 2.829 mp 3. Strada Alunului, suprafaţă = 6.729 mp 4. strada Mirceşti, suprafaţă = 952 mp 5. strada Mărăşti, suprafaţă = 512 mp 6. strada Horia, suprafaţă = 480 mp 7. Strada Salcâmului, suprafaţă = 3.334 mp 8. strada Gheorghe Vasilichi, suprafaţă = 1.590 mp 9. Strada Teilor, suprafaţă = 4.612 mp 10. strada Ecaterina Teodoriu, suprafaţă = 1.822 mp 11. Strada Eroilor, suprafaţă = 720 mp 12. Strada Stejarului, suprafaţă = 2.588 mp 13. strada Fraţii Buzeşti, suprafaţă = 1.328 mp 14. strada Tudor Vladimirescu, suprafaţă = 2.881 mp 15. strada Dacia, suprafaţă = 960 mp 16. bd. Gheorghe Magheru, suprafaţă = 14.612 mp 17. Strada Arţarului, suprafaţă = 680 mp 18. strada Vlad Ţepeş, suprafaţă = 8.448 mp 19. Strada Unirii, suprafaţă = 800 mp 20. strada Obor, suprafaţă = 6.790 mp 21. strada Petre Bălăceanu, suprafaţă = 4.637 mp 22. strada Păltiniş, suprafaţă = 5.653 mp 23. Strada Aviatorilor, suprafaţă = 240 mp 24. Strada Crângului, suprafaţă = 2.815 mp 25. Aleea Crângului, suprafaţă = 696 mp 26. strada George Enescu, suprafaţă = 1.039 mp 27. Strada Revoluţiei, suprafaţă = 6.650 mp 28. strada Mihai Eminescu, suprafaţă = 4.113 mp 29. Strada Plevnei, suprafaţă = 473 mp 30. strada Mărăşeşti, suprafaţă = 3.136 mp 31. Strada Târgului, suprafaţă = 87 mp 32. strada Rovine, suprafaţă = 2.940 mp 33. strada Padeş, suprafaţă = 1.504 mp 34. Strada Păcii, suprafaţă = 473 mp 35. strada Decebal, suprafaţă = 1.467 mp 36. strada Brâncoveni, suprafaţă = 1.408 mp 37. Strada Siretului, suprafaţă = 980 mp 38. strada Vasile Alecsandri, suprafaţă = 4.804 mp 39. Strada Brestei, suprafaţă = 1.472 mp 40. Strada Viilor, suprafaţă = 2.645 mp 41. strada Panduri, suprafaţă = 2.000 mp 42. strada Oituz, suprafaţă = 420 mp 43. Strada Speranţei, suprafaţă = 798 mp 44. Fundătura Speranţei, suprafaţă = 348 mp 45. Strada Culturii, suprafaţă = 210 mp 46. strada Ana Ipătescu, suprafaţă = 1.899 mp 47. strada Făgăraş, suprafaţă = 456 mp 48. strada Vasile Lupu, suprafaţă = 495 mp 49. strada Nicolae Bălcescu, suprafaţă = 2.552 mp 50. strada Crişan, suprafaţă = 1.280 mp 51. strada Bucegi, suprafaţă = 653 mp 52. strada Ipoteşti, suprafaţă = 504 mp 53. Strada Crişului, suprafaţă = 400 mp 54. strada Basarabia, suprafaţă = 3.913 mp 55. strada Doctor Jean Neagoe, suprafaţă = 780 mp 56. strada Mihail Sadoveanu, suprafaţă = 1.331 mp 57. strada Ştirbei Vodă, suprafaţă = 2.700 mp 58. strada Împăratul Traian, suprafaţă = 2.090 mp 59. strada Alexandru Ioan Cuza, suprafaţă = 3.056 mp 60. strada Carol I, suprafaţă = 5.040 mp 61. Strada 1 Decembrie, suprafaţă = 6.640 mp 62. strada Avram Iancu, suprafaţă = 5.304 mp 63. Şoseaua Mică, suprafaţă = 12.126 mp 64. strada Dimitrie Bolintineanu, suprafaţă = 7.616 mp 65. Strada Toamnei, suprafaţă = 9.494 mp 66. strada Ion Maiorescu, suprafaţă = 3.427 mp 67. strada George Coşbuc, suprafaţă = 14.182 mp 68. strada Tismana, suprafaţă = 15.000 mp 69. strada General Dragalina, suprafaţă = 780 mp 70. strada Voineasa, suprafaţă = 1.464 mp 71. Strada Trotuşului, suprafaţă = 600 mp 72. strada Nicolae Iorga, suprafaţă = 184 mp 73. Strada Măceşului, suprafaţă = 1.287 mp 74. Fundătura Eternităţii, suprafaţă = 1.200 mp 75. strada Gheorghe Doja, suprafaţă = 3.499 mp 76. Strada Fermei, suprafaţă = 3.670 mp 77. strada Colonel Blejoiu, suprafaţă = 638 mp 78. Strada Primăverii, suprafaţă = 24.214 mp Total suprafaţă străzi sat Cetate = 256.149 mp“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1998“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.465.589,63“; la poziţia nr. 27, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Străzi“, coloana 3 va avea următorul cuprins:Străzi sat Moreni 1. Strada Macului, suprafaţă = 2.940 mp 2. Strada Crizantemei, suprafaţă = 1.989 mp 3. Strada Trandafirilor, suprafaţă = 7.896 mp 4. Strada Teilor, suprafaţă = 2.064 mp 5. Strada Florilor, suprafaţă = 200 mp 6. Strada Plopilor, suprafaţă = 1.224 mp 7. Strada Orhideelor, suprafaţă = 1.054 mp 8. Strada Zambilei, suprafaţă = 1.824 mp 9. Strada Garoafei, suprafaţă = 714 mp 10. Strada Panselelor, suprafaţă = 1.992 mp 11. Strada Salcâmului, suprafaţă = 440 mp 12. Strada Liliacului, suprafaţă = 4.000 mp 13. Strada Crinilor, suprafaţă = 900 mp 14. Strada Lalelelor, suprafaţă = 824 mp 15. Strada Magnoliei, suprafaţă = 300 mp 16. Strada Nufărului, suprafaţă = 504 mp 17. Strada Toporaşi, suprafaţă = 596 mp 18. Strada Tufănele, suprafaţă = 1.804 mp 19. Strada Petuniilor, suprafaţă = 2.372 mp 20. Strada Stânjeneilor, suprafaţă = 264 mp Total străzi sat Moreni, suprafaţă = 33.901 mp“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1998“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „803.622,21“; b)după poziţia nr. 33 se introduc 11 noi poziţii, poziţiile nr. 34-44, prevăzute în anexa nr. 14.17. La anexa nr. 34 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciupercenii Noi“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia 39 se introduc 4 noi poziţii, poziţiile nr. 40-43, prevăzute în anexa nr. 15. 18. La anexa nr. 36 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Coţofenii din Dos“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Cheiul Gârlei, L = 400 ml; Strada Florilor, L = 660 ml“; b)după poziţia nr. 95 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 96, prevăzută în anexa nr. 16.19. La anexa nr. 37 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Daneţi“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 184 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 185, prevăzută în anexa nr. 17. 20. La anexa nr. 38 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Dăbuleni“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 52 se introduc 10 noi poziţii, poziţiile nr. 53-62, prevăzute în anexa nr. 18. 21. La anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Desa“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 61 se introduc 23 de noi poziţii, poziţiile nr. 62-84, prevăzute în anexa nr. 19. 22. La anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dobreşti“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)la poziţia nr. 28, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Străzi“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins:Sat Căciulăteşti 1. Strada Principală - se află pe DN 55 2. Strada Robenilor, L = 800 m, l = 10 m 3. strada Mărăcineşti, L = 900 m, l = 10 m 4. Strada Bisericii, L = 400 m, l = 10 m 5. strada Tudor Vladimirescu, L = 700 m, l = 10 m 6. strada Matiescu, L = 800 m, l = 10 m 7. strada Groza, L = 500 m, l = 10 m 8. Aleea Nucului, L = 100 m, l = 4 m 9. Aleea 6, L = 170 m, l = 4 m 10. Aleea 5, L = 60 m, l = 4 m 11. Strada Bujorului, L = 900 m, l = 10 m 12. Aleea 4, L = 70 m, l = 4 m 13. Aleea 3, L = 160 m, l = 4 m 14. Aleea 2, L = 140 m, l = 4 m 15. Aleea 1, L = 130 m, l = 4 m Sat Toceni 1. Strada Principală - se află pe DN 55 2. strada Mihai Eminescu, L = 950 m, l = 10 m 3. Strada Arţarului, L = 850 m, l = 10 m 4. Strada Lalelelor, L = 900 m, l = 10 m 5. Strada Morii, L = 200 m, l = 10 m 6. Aleea 1, L = 30 m, l = 4 m 7. Aleea 1 bis, L = 130 m, l = 4 m 8. Aleea 2, L = 90 m, l = 4 m 9. Aleea 3, L = 100 m, l = 4 m 10. Aleea 4, L = 100 m, l = 4 m 11. Aleea 5, L = 100 m, l = 4 m 12. Aleea 6, L = 100 m, l = 4 m 13. Aleea 7, L = 110 m, l = 4 m 14. Aleea Ţopii, L = 100 m, l = 4 m Sat Dobreşti 1. Strada Principală - se află pe DN 55 2. strada Tomeşti, L = 1.100 m, l = 10 m 3. strada Boşoneşti, L = 1.850 m, l = 10 m 4. Aleea 3, L = 130 m, l = 4 m 5. Aleea 2, L = 100 m, l = 4 m 6. Aleea 1, L = 50 m, l = 4 m Sat Murta 1. Strada Principală - se află pe DN 55 2. Strada Jiului, se află pe DJ 561 C 3. Strada Murtenilor - se află pe DJ 561 C 4. Strada Morarului, L = 1.600 m, l = 10 m 5. Strada Brutarului, L = 700 m, l = 10 m 6. Strada Crinului, L = 120 m, l = 10 m 7. Strada Bisericii, L = 120 m, l = 10 m 8. Aleea 1, L = 80 m, l = 4 m 9. Aleea 2, L = 100 m, l = 4 m 10. Aleea 3, L = 80 m, l = 4 m 11. Aleea 4, L = 130 m, l = 4 m 12. Aleea 5, L = 100 m, l = 4 m 13. Aleea 6, L = 160 m, l = 4 m 14. Aleea 7, L = 150 m, l = 4 m 15. Aleea 8, L = 220 m, l = 4 m 16. Aleea 9, L = 140 m, l = 4 m 17. Aleea 10, L = 125 m, l = 4 m Sat Georocel 1. Strada Georocenilor - se află pe DJ 561 C 2. Strada Dispensarului, L = 100 m, l = 10 m 3. Strada Fermei, L = 150 m, l = 10 m 4. Strada Trifoiului, L = 280 m, l = 10 m 5. Aleea 1, L = 50 m, l = 4 m 6. Aleea 3, L = 680 m, l = 4 m 7. Aleea 4, L = 70 m, l = 4 m 8. Aleea 2, L = 250 m, l = 4 m 9. Aleea 5, L = 250 m, l = 4 m“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.339.710“; b)după poziţia nr. 31 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 32, prevăzută în anexa nr. 20.23. La anexa nr. 42 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Drăgoteşti“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 43 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 44, prevăzută în anexa nr. 21. 24. La anexa nr. 47 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gighera“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 36 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 37, prevăzută în anexa nr. 22. 25. La anexa nr. 50 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gângiova“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)la poziţia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Uliţe“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins:1. Uliţa Principală (pe DJ 561 B) 2. Uliţa Şcolii, L = 604,01 m 3. Uliţa Învăţător Pungă, L = 586,45 m 4. Uliţa Profesor Taloi, L = 815,30 m 5. Uliţa Inginer Pata, L = 749,78 m 6. Uliţa Învăţător Popescu, L = 480,30 m 7. Uliţa Învăţător Stănescu, L = 287,92 m 8. Uliţa Satu-Nou, L = 167,58 m 9. Uliţa Învăţător Brandibur, L = 93,63 m 10. Uliţa Morii, L = 91,99 m Total lungime uliţe L = 3.876,96 m“; b)după poziţia nr. 42 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 43, prevăzută în anexa nr. 23.26. La anexa nr. 52 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Goicea“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 36 se introduc 108 noi poziţii, poziţiile nr. 37-144, prevăzute în anexa nr. 24. 27. La anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Goieşti“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 30 se introduc 17 noi poziţii, poziţiile nr. 31-47, prevăzute în anexa nr. 25. 28. La anexa nr. 54 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Greceşti“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)la poziţia nr. 20, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Străzi“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins:Sat Gropanele 1. Strada Părului, L = 350 m 2. Strada Iancului, L = 250 m 3. Strada Târgului, L = 600 m Sat Bărboi 1. strada Cepoieşti, L = 450 m 2. strada Lupuleşti, L = 100 m 3. strada Bărboieni, L = 520 m 4. Strada Morii, L = 800 m 5. strada Ploscari, L = 140 m 6. Strada Agronomului, L = 150 m Sat Greceşti 1. Strada Şcolii, L = 950 m 2. strada Bogdăneşti, L = 150 m 3. strada Grădinaru, L = 250 m 4. strada Măneşti, L = 450 m 5. strada Sf. Dumitru, L = 550 m 6. strada Ulmiş, L = 250 m 7. Strada Dealului, L = 300 m 8. strada Zmeu, L = 50 m 9. Strada Ţuţurului, L = 100 m Sat Grădiştea 1. strada Drăganu, L = 600 m Sat Busu 1. Strada Busuleţului, L = 650 m 2. Strada Spătarilor, L = 210 m 3. Strada Notarului, L = 600 m 4. Strada Dăogarilor, L = 730 m 5. Strada Foneştilor, L = 302 m“; b)după poziţia nr. 39 se introduc 6 noi poziţii, poziţiile nr. 40-45, prevăzute în anexa nr. 26.29. La anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Izvoare“, la secţiunea I „Bunuri imobile“: la poziţia nr. 39, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Străzi“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins:Sat Izvoare 1. Strada Principală, de la Pârvu Constantin la Belă Marin, se află pe DJ 561D 2. strada Motreni, de la Drugălău la Chipirlin Mircea, L = 555 m 3. strada Dr. Petre Vancea, de la ing. Bală Constantin la Dobre Ion, L = 790 m 4. strada Gheorghe Enescu, de la Deca Ion la Neagoe Gheorghe, L = 262 m 5. Aleea Bujorului, de la Sârbu Traian la Ţolea Constantin, L = 198 m 6. Strada Independenţei, de la Balaban Maria la Neagoe Marin, L = 551 m 7. şoseaua Caraula, de la Păpălă Traian la Poarta Plaiului, se află pe DC 10 8. Strada Gorjenilor, de la Ionescu Florea la Vâlceanu Nicolae, L = 945 m 9. strada Colonel D. Ionescu, de la Călinescu Cornel la Badea Nicoliţă, L = 521 m 10. Strada Padinei, de la ing. Peptuşel la Popescu Constantin, L = 262 m 11. aleea Vâlcele, de la Ionescu Constantin la Predan Gheorghe, L = 222 m 12. Strada Dealului, de la Mită Silvian la Urîta Viorel, L = 805 m 13. Aleea II Dealului, din Strada Dealului la Dobre Virgil, L = 92 m 14. Aleea III Dealului, din Strada Dealului la Urîta Viorel, L = 78 m 15. Aleea I Dealului, de la Gălut Dumitru la Baicon Mişu, L = 350 m 16. Aleea II Republicii, din Strada Republicii la Fulgu Gabi, L = 33 m 17. Aleea III Republicii, din Strada Republicii la Ionescu Titel, L = 39 m 18. Aleea I Republicii, din Strada Republicii la Pârvu Marin, L = 55 m 19. Strada Duzilor, de la Belă Gheorghe la Mârzanca Elena, L = 342 m 20. Strada Pieţei, de la Neagoe Nicu la piaţă, L = 160 m 21. Strada Eternităţii, din Strada Republicii la cimitir, L = 419 m 22. Strada Castanului, de la Mirescu Eugenia la Grecu Vlaicu, L = 209 m 23. Aleea Plaiului, din Str. Plaiului la Păpălă Mărgulina, L = 50 m 24. Aleea Teilor, de la ing. Şandru la Iordache Ştefan, L = 172 m 25. Aleea Viilor, de la Moş Constantin la Ciocioi Cornel, L = 299 m 26. strada Vinalcool, de la Stoian Marin la Vişan, L = 680 m 27. strada Iliuţă Rudăreanu, de la Forai la Chipirlin Mircea, L = 620 m 28. strada Dumbrăveni, de la Puţu Gheorghe la Barbu Viorel, L = 353 m 29. Strada Libertăţii, de la Costică Şofei la Puţu Sabina, L = 411 m 30. Strada Rozelor, de la Neagoe Dorin la Făsui Ana, L = 505 m 31. Strada Zambilelor, de la Ştefan Ana la Goaţa Emilia, L = 619 m 32. Strada Ulmului, de la Cocîrla Mioara la Cocîrla Constantin, L = 524 m 33. Strada Cazaniei, de la Simniceanu Iulică la Molcuţ Alexandru, L = 451 m 34. Aleea Rozelor 1, de la Neagoe Gheorghe la Mirescu, L = 134 m 35. Aleea Rozelor 2, de la strada Rozelor la strada Duzilor, L = 171 m 36. Strada Liliacului, de la Molcuţ Silvia la Popescu Elisabeta, L = 128 m 37. Aleea Lămâiţei, de la Popescu Veta la Popescu Constantina, L = 69 m 38. aleea Fundături I, de la Badea Nicoliţă la Băileşteanu, L = 87 m 39. aleea Fundături II, de la Şofei Petre la Camp, L = 77 m Total lungime străzi sat Izvoare L = 12.238 m Sat Domnu Tudor 1. şoseaua Galicea Mare, de la biserică la Ivan Eugenia, se află pe DJ 561 G 2. Şoseaua Giubegii, de la Moraru Margareta la Dascălu Elena, se află pe DJ 561 D 3. Strada Prunilor, de la Bărbuceanu Florian la Farfara Viorel, L = 892 m 4. Strada Arţarului, de la Stănică Ion la Fică Viorel, L = 887 m 5. Strada Pădurii, de la Molcuţ Marin la Urâta Dumitru, L = 1.105 m 6. Strada Stejarului, de la Filip Mihai la Corneanu Constantin, L = 344 m 7. Strada Pieţei, de la Lăcătuşu Dumitru la Barbu Viorel, L = 580 m 8. Strada Pinului, de la Vasile Gheorghe la Urâta Constantin, L = 571 m 9. Strada Viilor, de la Predatu Gheorghe la Dascălu Elena, L = 582 m 10. Strada Teilor, de la Badea Aurelia la Predatu Gheorghe, L = 889 m 11. Strada Salcâmului, de la Badea Ulpică la Băloi Ştefan, L = 898 m 12. Aleea Tufănelelor, de la Iovan Gheorghe la Măgăreaţă Florin, L = 247 m 13. strada Mărginaşi, de la Asociaţia Domnul Tudor la Badea Lisa, L = 106 m Total lungime străzi sat Domnu Tudor L = 7.101 m Sat Corlate 1. strada V.G. Paleologu, de la Coman Floarea la Iancu Luciu, L = 1.517 m 2. Strada Uzinei, de la Cruceru Dumitru la Poteacă Elena, L = 408 m 3. Strada Castanilor, de la Dragomir Gheorghe la Tărziu Nicolae, L = 414 m 4. Strada Trandafirilor, de la Mitică Voicu la Tăbăran Gheorghe, L = 469 m 5. Strada Pieţei, de la Ionică Constantin la Micuţelu Maria, L = 83 m 6. Strada Lămâiţei, de la Micuţelu Gheorghe la Miron Dumitru, L = 220 m 7. Strada Salcâmului, de la Robu Gheorghe la Gaţă Aurelia, L = 218 m 8. Strada Păcii, de la Stoian Florea la Florea Costinel, L = 290 m 9. Aleea Lămâiţei, de la Dodiţă Constantin la Iordache Gheorghe, L = 129 m 10. Strada Bujorului, de la Stângă Mitra la Budurcă Marin, L = 575 m 11. Strada Crinului, de la Ionescu Marin la Ionescu Riţa, L = 546 m 12. Strada Soarelui, de la Popa Florea la Iovan Titu, L = 185 m 13. Strada Liliacului, de la Glăvan Petre la Tufan Gheorghe, L = 232 m 14. Strada Cherciului, de la Albu Floarea la Zaharia Lilu, L = 460 m Total lungime străzi sat Corlate L = 5.746 m 30. La anexa nr. 58 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lipovu“, la secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică următoarele poziţii: la poziţia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins:DC 20 Lipovu (DJ 561 F) - Lipovu de Sus, lungime = 0,750 km DC 21 Lipovu (DJ 561 F) - Haltă Sălcuţa, lungime = 2,500 km Total lungime drumuri comunale L = 3,250 km“; la poziţia nr. 20, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Străzi“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins:1. Strada 1, lungime = 3,200 km 2. Strada 906, lungime = 1,800 km 3. Strada 686-1, lungime = 1,300 km 4. Strada 686-2, lungime = 0,877 km 5. Strada 687-3, lungime = 0,915 km 6. Strada 2.739, lungime = 0,400 km 7. Strada 2.687, lungime = 0,400 km 8. Strada 2.644, lungime = 0,400 km 9. Strada 2.192, lungime = 0,400 km 10. Strada 2.159, lungime = 0,340 km 11. Strada 1.119, lungime = 0,460 km 12. Strada 2.110, lungime = 0,560 km 13. Strada 2.293, lungime = 0,660 km 14. Strada 2.250, lungime = 0,680 km 15. Strada 2.514, lungime = 0,540 km 16. Strada 1.339, lungime = 0,580 km 17. Strada 1.642, lungime = 1,340 km 18. Strada 2.371, lungime = 0,700 km 19. Strada 2.465, lungime = 0,660 km 20. Strada 2.460, lungime = 0,540 km 21. Strada 1.501, lungime = 0,700 km 22. Strada 2.301, lungime = 0,720 km 23. Strada 1.361, lungime = 0,720 km 24. Strada 1.145, lungime = 1,160 km 25. Strada 361, lungime = 0,300 km 26. Strada 336, lungime = 0,300 km 27. Strada 1.351, lungime = 0,460 km 28. Strada 818, lungime = 0,700 km 29. Strada 687, lungime = 0,320 km 30. Strada 764, lungime = 0,660 km 31. Strada 146, lungime = 0,400 km 32. Strada 65, lungime = 0,560 km 33. Strada 688, lungime = 0,240 km 34. Strada 765, lungime = 0,220 km 35. Strada 19, lungime = 0,120 km 36. Strada 227, lungime = 0,220 km 37. Strada 611, lungime = 0,198 km Total lungime străzi L = 24,750 km 31. La anexa nr. 60 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Măceşu de Sus“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 48 se introduc 35 de noi poziţii, poziţiile nr. 49-83, prevăzute în anexa nr. 27. 32. La anexa nr. 64 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mischii“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică după cum urmează: a)se abrogă poziţiile nr. 30 şi 31. b)la poziţia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins:Satul Mischii 1. Ciocănaru, suprafaţă teren aferent = 188 mp 2. Barosanu, suprafaţă teren aferent = 546 mp 3. Buşoi, suprafaţă teren aferent = 21 mp 4. Ghioroianu, suprafaţă teren aferent = 32 mp 5. Fota, suprafaţă teren aferent = 21 mp 6. Gheorghiţă, suprafaţă teren aferent = 1.586 mp 7. Titel Mehedinţeanu, suprafaţă teren aferent = 48 mp 8. Trăşcani, suprafaţă teren aferent = 512 mp 9. Popescu Constantin, suprafaţă teren aferent = 81 mp 10. Cărăvan Păun, suprafaţă teren aferent = 378 mp 11. Ghiţă Ana, suprafaţă teren aferent = 2.074 mp Satul Motoci 1. Dragomir Constantin, suprafaţă teren aferent = 100 mp 2. Ciucă Ion, suprafaţă teren aferent = 27 mp 3. Şerban Ion, suprafaţă teren aferent = 42 mp 4. Ene Gheorghiţa, suprafaţă teren aferent = 3.511 mp 5. Udrea Nicolae, suprafaţă teren aferent = 1.289 mp 6. Gâscă, suprafaţă teren aferent = 144 mp 7. Popescu Ana, suprafaţă teren aferent = 59 mp 8. Epure Ion, suprafaţă teren aferent = 38 mp Satul Călineşti 1. Călăraşu Ioan, suprafaţă teren aferent = 1.938 mp 2. Ciobanu Ştefan, suprafaţă teren aferent = 1.777 mp 3. Băcanu Alexandru, suprafaţă teren aferent = 29.180 mp 4. Piţă Marin, suprafaţă teren aferent = 6.036 mp 5. Săftescu Ion, suprafaţă teren aferent = 2.437 mp Satul Mlecăneşti 1. Turcu Marian, suprafaţă teren aferent = 6 mp 2. Mocanu Constantin, suprafaţă teren aferent = 18 mp 3. Giurăscu Marin, suprafaţă teren aferent = 9 mp 4. Micu Marin, suprafaţă teren aferent = 14 mp 5. Popa Gheorghe, suprafaţă teren aferent = 8 mp 6. Constantin Gheorghe, suprafaţă teren aferent = 13 mp 7. Dincă Ionescu, suprafaţă teren aferent = 11 mp 8. Croitoru Lucica, suprafaţă teren aferent = 10 mp 9. Ghiţă Mircea, suprafaţă teren aferent = 4.320 mp 10. Firu Vergică, suprafaţă teren aferent = 21 mp Total suprafaţă teren aferent fântâni = 56.495 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.474,25 33. La anexa nr. 67 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Murgaşi“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 142 se introduc 20 de noi poziţii, poziţiile nr. 143-162, prevăzute în anexa nr. 28. 34. La anexa nr. 69 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Orodel“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 59 se introduc 19 noi poziţii, poziţiile nr. 60-78, prevăzute în anexa nr. 29. 35. La anexa nr. 70 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ostroveni“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 130 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 131, prevăzută în anexa nr. 30. 36. La anexa nr. 71 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Perişor“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţa de 3.463 mp, cu următorii vecini: N - DN Craiova-Calafat, E - sediu nou primărie, S - Galiceanu Ispas, V - drum comunal“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.060,25“; la poziţia nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţa de 1.766 mp, cu următorii vecini: N - DN Craiova-Calafat, E - drum comunal, S - Pârvan Badea, V - sediu nou primărie“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.090,50“; b)după poziţia nr. 52 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 53, prevăzută în anexa nr. 31.37. La anexa nr. 74 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pleniţa“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se abrogă poziţiile nr. 96 şi 97; b)după poziţia nr. 103 se introduc 10 noi poziţii, poziţiile nr. 104-113, prevăzute în anexa nr. 32.38. La anexa nr. 75 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poiana Mare“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)la poziţia nr. 27, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Străzi“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins:Sat Poiana Mare 1. Strada Târgului - se află pe DJ 553 2. strada Kogălniceanu, L = 660 m 3. Strada Gării - se află pe DJ 553 4. Strada Iancului, L = 500 m 5. Strada Doamnei, L = 670 m 6. strada Popa Fănică, L = 340 m 7. strada Ştepan, L = 450 m 8. strada Chiot, L = 730 m 9. Strada Rozelor, L = 600 m 10. Strada Plutonului, L = 670 m 11. Strada Liliacului, L = 280 m 12. Strada Morii Negrilă, L = 950 m 13. strada Mătăsari, L = 650 m 14. Strada Pinului, L = 700 m 15. Strada Dunării, L = 320 m 16. strada Balta Concea, L = 585 m 17. Strada Teilor, L = 420 m 18. Strada Viilor, L = 400 m 19. Strada Florilor, L = 534 m 20. strada Traian Lalescu, L = 275 m 21. Strada Independenţei - se află pe DN 55A 22. strada Tudor Vladimirescu, L = 1.330 m 23. strada Balta Popescu, L = 800 m 24. strada Nicolae Titulescu, L = 3.200 m 25. Strada Oierilor, L = 940 m 26. strada Mihai Viteazu, L = 3.150 m 27. Strada Căzăniei, L = 610 m 28. strada A. I. Cuza, L = 2.830 m 29. strada Constantin Brâncuşi, L = 650 m 30. Strada Primăverii, L = 1.720 m 31. Strada Toamnei, L = 1.950 m 32. Strada Barierei, L = 1.600 m 33. Strada Bărbierilor, L = 700 m 34. strada Ciocârlia, L = 550 m 35. Strada Macului, L = 170 m 36. Strada Complexului, L = 330 m 37. strada Service Dacia, L = 130 m 38. Strada Victoriei, L = 620 m 39. Strada Salcâmului, L = 650 m 40. strada Petre Trăistaru, L = 580 m 41. Strada Cojocarilor, L = 375 m 42. strada Ilaru, L = 450 m 43. Strada Agriculturii, L = 1.300 m 44. strada Liviu Rebreanu, L = 275 m 45. strada Stănărângă, L = 950 m 46. strada Iancu Jianu, L = 130 m 47. Strada 1 Decembrie - se află pe DN 55A 48. Strada Scurtă, L = 230 m 49. Strada Veteranilor, L = 1.200 m 50. Strada Aurarilor, L = 540 m 51. strada Balta Mare, L = 1.330 m 52. strada General Magereanu, L = 2.200 m 53. Strada Bisericii, L = 2.650 m 54. Strada Castanilor, L = 1.220 m 55. Strada Liniştei, L = 2.540 m 56. strada Tache Filipescu, L = 1.250 m 57. Strada Morii Marincu, L = 1.000 m“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1997“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.336.020“; b)după poziţia nr. 89 se introduc 15 noi poziţii, poziţiile nr. 90-104, prevăzute în anexa nr. 33.39. Anexa nr. 76 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Podari“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)la poziţia nr. 37, coloana 3 va avea următorul cuprins: „S = 2.760 mp“; b)după poziţia nr. 51 se introduc 39 de noi poziţii, poziţiile nr. 52-90, prevăzute în anexa nr. 34.40. La anexa nr. 79 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Rast“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia 48 se introduc 4 noi poziţii, poziţiile nr. 49-52, prevăzute în anexa nr. 35. 41. La anexa nr. 82 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sălcuţa“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se abrogă poziţia nr. 38; b)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DC 101 Tencănău-Sălcuţa, L = 6,723 km, de la intrare sat Tencănău, partea de est, până la ieşire sat Sălcuţa, partea de est“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.350.785“; la poziţia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Străzi“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins:Sat Sălcuţa 1. strada Alexandru Ioan Cuza, situată pe DC 101 2. Strada Liliecilor, de la Curcă I. Gheorghe până la Chiriţescu Marin, L = 600 m 3. strada Catargiu, de la Sandu Constantin până la Giurcă Ion, L = 292 m 4. Strada Rozelor, de la DC 101 până la podul de peste pârâul Valea Satului, L = 240 m 5. strada I. D. Militaru, de la fântâna Stan Olteanu până la Roibu Florea, L = 1.400 m 6. strada Măreanca, de la Iancu Lazăr până la Gogoşanu Florin, L = 300 m 7. Strada Cornişorului, de la Pârvu Ion până la Boltaşu Nicolae, L = 200 m 8. Strada Bisericii, de la Curcă Gheorghe până la Cimpoeru Gheorghe, L = 150 m 9. Strada Mesteacănului, de la Bosa Elena până la Neghină Dumitru, L = 350 m 10. strada Badea Nina, de la Badea Ana până la Moină Ana, L = 156 m 11. Strada Nucului, de la DC 101 până la Matei Marius, L = 208 m 12. Strada Izvorului, de la Prioteasa Ion de pe strada I.D. Militaru până la Morenci Ignat de pe strada A.I. Cuza, L = 400 m Sat Plopşor 1. strada C.S. Nicolăescu Plopşor, situată pe DJ 552 2. strada Traian Demetrescu, de la Iordache Nicolae până la Cîndescu Maria, L = 1.500 m 3. Strada Mărului, de la Firu Ioana până la Bosa Ilie, L = 500 m 4. Strada Lebedei, de la Mic Ion până la magazinul lui Mîrtan Şefan, L = 328 m 5. Aleea I, de la Morenciu Gogu până la Ciuciulete Ştefan, L = 50 m 6. Aleea II, de la Bosa Ilie până la Barbu Marian, L = 50 m 7. Strada Frasinului, de la Mîrtan Ştefan până la Trandafirescu Ilie, L = 250 m 8. Strada Viilor, de la Stoican Mircea până la Cîrpici Sica, L = 230 m 9. Strada Câmpului, de la Cîrpici Gheorghe până la Nica Gheorghe, L = 120 m 10. Strada Romilor, de la Mihai Ioan până la Chiriac Ştefan, L = 145 m 11. strada Remus, de la Sandu Neluţ până la Gheorghe Eugeniu, L = 77 m 12. Strada Podişorului, de la Stoian Ion până la Cruţan Marin, L = 600 m 13. Strada Bradului, de la Cârpici Călina până la Radu Rodica, L = 116 m 14. Strada Macului, de la Radu Rodica până la Dincuţoiu Nicolae, L = 160 m 15. Strada Mireştilor, de la Uşurelu Marian până la Mirescu Ştefan Bobu, L = 470 m 16. Strada Rugului, de la Gheorghe Marian până la Nica Brătian, L = 145 m 17. Strada Târgului, în spatele Târgului Plopşor, L = 140 m Sat Tencănău 1. strada Decebal, situată pe DC 101 2. Strada Crinului, de la Mateiaşi Titu până la sediul fostului CAP Tencănău, L = 300 m 3. Strada Castanilor, de la Mitrache Marin până la sediul fostului CAP Tencănău, L = 1.400 m 4. Strada Bisericii, de la Barbu Costel până la Ropotin Tanţa, L = 400 m 5. Strada Codrului, de la Fugaru Ion până la Pripoiu Dumitru, L = 1.600 m 6. Strada Salcâmului, de la Udrea Gheorghe până la Afrem Dumitru, L = 600 m 7. Strada Fragilor, de la Pripoi Leontina până la Tălânga Ion, L = 400 m 8. Strada Fântânii, de la Afrem Ion până la Sorcoi Constanţa, L = 182 m 9. Strada Părului, de la Ică Emil până la Ghiţă Maria, L = 112 m 10. Strada Pârâului, de la Mitrache Marin până la Dragomir Floarea, L = 230 m 11. Strada Parcului, de la Cruţan Marian până la Ionică Ilie, L = 140 m 12. Strada Dudului, de la Ghiţă Ilie până la Alionte Cristea, L = 160 m Sat Mârza 1. Strada Morii, situată pe DJ 552 A 2. strada Căpitan Ion Mîrza, de la Pădureanu Dumitru până la Pandelică Gheorghe, L = 1.150 m 3. Strada Stejarului, de la Pascu Stela până la Constantin Ion, L = 650 m 4. Strada Cimitirului, de la Moise Dorina până la cimitir, L = 150 m 5. aleea Surcel, de la Ioţa Marin până la Răducan Constantin, L = 150 m“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.193.984“la poziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: „204.883“la poziţia nr. 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: „112.291“;la poziţia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „În sat Plopşor, dotat cu mese de ciment pentru desfăşurarea activităţii, vecini: V = DJ 552, E = teren sport Plopşor“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.891“;la poziţia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţa construită = 382 mp, construcţie din cărămidă acoperită cu ţiglă, vecini: V = Militaru Liviu, E = Primăria Sălcuţa, se află în curtea primăriei“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „57.944“;la poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţa construită = 240 mp, construcţie din cărămidă acoperită cu plăci de azbociment, vecini: E = Biserica Plopşor, S = DJ 552“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.933“;la poziţia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţa = 588 mp - curtea căminului“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „42.860“;la poziţia nr. 9, coloana 5 va avea următorul cuprins: „35.080“;la poziţia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „S = DC 101, E = Caletzeanu Elena-Veronica“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „156.477“;la poziţia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţa 4.990 mp, Vecini: S = DC 101, E = Caletzeanu Elena Veronica“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „363.697“;la poziţia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: „E = Marin Ion, S = DJ 552“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „19.809“;la poziţia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: „S = DC 101, N = Preoteasa Teodor“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „35.060“;la poziţia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: „S = DC 101, N = Preoteasa Teodor“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „100.123“;la poziţia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă construită - 654 mp, construcţie formată din două corpuri construite din cărămidă, acoperite cu tablă, vecini: S = DC 101, N = Strada Bisericii“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „151.940“;la poziţia nr. 18, coloana 5 va avea următorul cuprins: „471.906“;la poziţia nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă construită = 4 mp, în curtea Şcolii Generale Sălcuţa (Şcoala Veche)“la poziţia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă construită = 4 mp, în faţa Primăriei Sălcuţa“;la poziţia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă construită = 4 mp, în curtea casei parohiale Plopşor“;la poziţia nr. 26, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă = 5.000 mp, E = Mutuleanu Dumitru, V = Târgul de săptămână Plopşor“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „350.704“;la poziţia nr. 27, coloana 5 va avea următorul cuprins: „148.053“;la poziţia nr. 28, coloana 5 va avea următorul cuprins: „521.247“;la poziţia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: „N = strada Căpitan Ion Mîrza, S = teren agricol“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „39.398“;la poziţia nr. 30, coloana 5 va avea următorul cuprins: „44.285“;la poziţia nr. 31, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă construită = 40 mp, construcţie din cărămidă acoperită cu tablă, vecini: E = magazin alimentar, N = strada Căpitan Ion Mîrza“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.462“;la poziţia nr. 36, coloana 3 va avea următorul cuprins: „N = DC 101“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „14.554“; c)după poziţia nr. 38 se introduc 7 noi poziţii, poziţiile nr. 39-45, prevăzute în anexa nr. 36.42. La anexa nr. 83 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Scăeşti“, la secţiunea I „Bunuri imobile“ se abrogă poziţia nr. 9. 43. La anexa nr. 84 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Seaca de Câmp“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 30 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 31, prevăzută în anexa nr. 37. 44. La anexa nr. 86 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Secu“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 28, coloana 3 - categoria „Drumuri săteşti (uliţe)“ va avea următorul cuprins:Drumuri săteşti (uliţe) sat Secu: 1. drum Cecani, L = 0,650 km, l = 4 m, Cv 18, P 422; 2. drum la răsărit de Ochea, L = 0,600 km, l = 4 m, Cv 20, P 457; 3. drum la răsărit de Cornel Tache, L = 0,118 km, l = 4 m, Cv 20, P 457; 4. drum Cimitir, L = 0,140 km, l = 4 m, Cv 21, P 479; 5. drum la Făsui, L = 0,230 km, l = 5 m, Cv 22, P 488; 6. drum la apus Dincă, L = 0,164 km, l = 8 m, Cv 23, P 517; 7. drum ce duce la Ţîrei, L = 0,214 km, l = 5 m, Cv 24, P 520; 8. drum ce duce la Moară, L = 0,320 km, l = 6 m, Cv 25, P 528; 9. drum la apus de Dan Titu, L = 0,500 km, l = 5 m, Cv 2, P 514; 10. drum la est de Dan I. Şt. Nicolae, L = 0,500 km, l = 5 m, Cv 2, P 37; 11. drum la apus de Tremurici, L = 0,116 km, l = 4 m, Cv 5, P 84; 12. drum spre Gioadă Alexe, L = 0,164 km, l = 4 m, Cv 4, P 78; 13. drum spre Dan C. Alexandru, L = 0,400 km, l = 5 m, Cv 4, P 79; 14. drum Biserică, L = 0,375 km, l = 6 m, Cv 8, P 145; 15. drum Stână, L = 0,056 km, l = 4 m, Cv 9, P 146; 16. drum ce duce la Ismana, L = 0,270 km, l = 4 m, Cv 9, P 175; 17. drum ce duce la Dealul Calului, L = 0,565 km, l = 5 m, Cv 9, P 201; 18. drum între Ciungu Eugen şi Stanciu, L = 0,060 km, l = 4 m, Cv 10, P 207; 19. drum între Cojocaru Cornel şi Virgil, L = 0,152 km, l = 6 m, Cv 10, P 214; 20. drum ce urcă la Căţa, L = 0,023 km, l = 6 m, Cv 11, P 260; 21. drum ce urcă la Mitu Cană, L = 0,079 km, l = 4 m, Cv 11, P 250; 22. drum ce urcă la Tolbaru Sabin, L = 0,050 km, l = 4 m, Cv 11, P 268; 23. drum ce coboară la Titu Dumitrana, L = 0,055 km, l = 4 m, Cv 13, P 277; 24. drum ce duce la Amza, L = 0,210 km, l = 6 m, Cv 14, P 282; 25. drum la apus de Trosc (Vlădani), L = 0,250 km, l = 5 m, Cv 14, P 316; 26. drum la Jenică (Ţapu), L = 0,265 km, l = 5 m, Cv 14, P 342; 27. drum de la Ion Pacioi, L = 0,139 km, l = 4 m, Cv 15, P 350; 28. drum la apus de Ibinceanu, L = 0,720 km, l = 6 m, Cv 16, P 386/1; Drumuri săteşti (uliţe) sat Şumandra: 1. drum principal prin sat CAP, L = 0,390 km, l = 8 m, Cv 1, P 29; 2. drum ce urcă la nord de Dumitraşcu, L = 0,250 km, l = 8 m, Cv 2, P 52; 3. drum între Purcel şi Dumitraşcu, L = 0,120 km, l = 8 m, Cv 3, P 62; 4. drum la est de CAP, L = 0,300 km, l = 6 m, Cv 4, P 70; 5. drum spre Purcaru Aurel, L = 0,200 km, l = 6 m, Cv 5, P 95; 6. drum de la Cimitir la Ploscaru, L = 0,420 km, l = 6 m, Cv 7, P 178; 7. drum ce duce la Nae Purcaru, L = 0,150 km, l = 6 m, Cv 10, P 178; 8. drum spre Micu Bebe, L = 0,500 km, l = 7 m, Cv 11, P 215; 9. drum la apus de Popescu Şt. Iancu, L = 0,500 km, l = 6 m, Cv 12, P 223; Drumuri săteşti (uliţe) sat Comănicea: 1. drum Linia 2, L = 1,100 km, l = 8 m, Cv 1, P 36 şi Cv 4, P 147; 2. drum la est de Vulpe Gheorghe, L = 0,170 km, l = 4 m, Cv 2, P 66; 3. drum la apus de Mustaţă Iacob, L = 0,150 km, l = 6 m, Cv 3, P 17; 4. drum la est de Obacu, L = 0,150 km, l = 2 m, Cv 3, P 88/1; 5. drum la apus de Tudoriţă, L = 0,140 km, l = 6 m, Cv 5, P 184; 6. drum de la Vulpe Rita, L = 0,084 km, l = 4 m, Cv 6, P 279; 7. drum de la Marcu, L = 0,900 km, l = 5 m, Cv 8, P 310; Drumuri săteşti (uliţe) sat Smadovicioara: 1. drum ce coboară la Ibinceanu Mircea, L = 0,800 km, l = 7 m, Cv 2, P 10; 2. drum la est de Ibinceanu Ana, L = 0,500 km, l = 6 m, Cv 2, P 20; 3. drum la vest de Ibinceanu Alexe, L = 0,400 km, l = 7 m, Cv 3, P 36; 4. drum la est de Sârbulescu Nicolae, L = 0,420 km, l = 8 m, Cv 3, P 63; 5. drum la vest de Săceanu Sava, L = 0,400 km, l = 7 m, Cv 6, P 91; 6. drum la Mihuţ, L = 0,200 km, l = 4 m, Cv 6, P 104; 7. drum la nord de Cană Alexe, L = 0,600 km, l = 7 m, Cv 7, P 128; 8. drum la vest de Lică Elena, L = 0,200 km, l = 6 m, Cv 11, P 178; 9. drum la Ciobotea Nituţ, L = 0,300 km, l = 6 m, Cv 13, P 194; 10. drum la est de Zamfir Dumitru, L = 0,600 km, l = 8 m, Cv 14, P 217; 11. drum la est de Niţă, L = 0,155 km, l = 8 m, Cv 15, P 218; 12. drum la Vrăjitoare, L = 0,800 km, l = 6 m, Cv 16, P 225; 13. drum la Cană C. V. Ion, L = 0,450 km, l = 4 m, Cv 20, P 293“; la poziţia nr. 43, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la intersecţia DJ 606 C de la Secţia SMA la DC 125 Smadovicioara (DE 519, 529, 626, 679, 709), L = 6 km, l = 5 m“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1998“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „834.000“; la poziţia nr. 44, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la intersecţia DJ 606 C la hotar comuna Greceşti sat Barboi, DE 1809, L = 3,460 km, l = 8 m“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1998“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „480940“; la poziţia nr. 45, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de la intersecţia DJ 606 C Tarifa la drum pietruit Sondă, DE 1623, DE 1654, L = 5,200 km, l = 7 m“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1998“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „722.800“; la poziţia nr. 46, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de la DC 125 Tarifa la uliţa Giurcă, DE 1279, DE 1440, L = 3,500 km, l = 6 m“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1998“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „486500“; b)după poziţia nr. 50 se introduc 4 noi poziţii, poziţiile nr. 51-54, prevăzute în anexa nr. 38.45. La anexa nr. 90 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Teasc“, la secţiunea I „Bunuri imobile“: la poziţia nr. 6, coloana 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Grădiniţă Teasc şi After School“.46. La anexa nr. 91 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Terpeziţa“, la secţiunea I „Bunuri imobile“: la poziţia nr. 145, coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins „S = 6.369 mp“.47. La anexa nr. 98 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Verbiţa“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 44 se introduc 71 de noi poziţii, poziţiile nr. 45-115, prevăzute în anexa nr. 39. 48. La anexa nr. 99 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vârtop“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 19 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 20, prevăzută în anexa nr. 40. 49. La anexa nr. 104 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Coţofenii din Faţă“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 24 se introduc 46 de noi poziţii, poziţiile nr. 25-70, prevăzute în anexa nr. 41. 50. La anexa nr. 112 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cârcea“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică după cum urmează: la poziţia nr. 16, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drumuri de exploatare agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins:Lungime totală = 102,490 km, din care: 1) De 253 - drum din pământ bătut L = 556 m, l = 7 m, S = 0,3892 ha Vecinătăţi: N - hotar Pieleşti E - T 139 V - T 18 S - De 287/1 2) De 287/1 - drum din pământ bătut L = 743 m, l = 7 m, S = 0,5201 ha Vecinătăţi: N - De 253 E - T 27 V - T 138, T 137 S - De 518 3) De 518 - drum din pământ bătut L = 1.160 m, l = 7 m, S = 0,8120 ha Vecinătăţi: N - De 287/1, De 292 E - T 136, T 46, T 133 V - T 135, T 134, T 132 S - De 292, De 470 4) De 470 - drum din pământ bătut L = 1.983 m, l = 7 m, S = 1,3881 ha Vecinătăţi: N - T 132, T 133, De 518 E - De 255 V - De 433 S - De 518, T 58, hotar Coşoveni 5) De 433 - drum din pământ bătut L = 1.052 m, l = 7 m, S = 0,7364 ha Vecinătăţi: N - T 40 E - De 470 V - De 325 S - T 39, T 58 6) De 292 - drum din pământ bătut L = 2.107 m, l = 7 m, S = 1,4749 ha Vecinătăţi: N - T 135, T 136, De 518 E - De 255 V - De 458/1 S - T 134, T 46, De 518 7) De 292 - drum betonat L = 1.000 m, l = 7 m, S = 0,7 ha Vecinătăţi: N - T 28 E - De 464/7 V - DJ 652 A S - T 44 8) De 249 - drum din pământ bătut L = 740 m, l = 7 m, S = 0,5180 ha Vecinătăţi: N - hotar Pieleşti E - T 18 V - T 140 S - De 288/1 9) De 288/1 - drum din pământ bătut L = 410 m, l = 7 m, S = 0,2870 ha Vecinătăţi: N - De 249 E - T 138 V - T 141 S - De 292/3 10) De 292/3 - drum din pământ bătut L = 340 m, l = 7 m, S = 0,2380 ha Vecinătăţi: N - De 288/1 E - T 137 V - T 28 S - De 464/7 11) De 464/7 - drum din pământ bătut L = 210 m, l = 7 m, S = 0,1470 ha Vecinătăţi: N - De 292/3 E - T 135 V - T 28 S - De 292, De 483 12) De 463 - drum din pământ bătut L = 1.000 m, l = 8 m, S = 0,8 ha Vecinătăţi: N - De 292, De 464/7 E - De 435 V - T 134, T 132 S - A 462, T 40“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1975, 1991, 1991, 1991, 1991, 1980“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „12856, 17180, 26822, 45851, 24325, 48718, 27746, 17110, 9480, 7861, 4855, 26425“. Articolul IIAnexele nr. 1-41*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.____*) Anexele nr. 1-41 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: p. Ministrul administraţiei şi internelor, Ioan Dascălu, secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 596/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 596 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu