Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.59 din 05.02.2014

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 105 din 12 februarie 2014SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se abrogă poziţia nr. 449; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia nr. 40, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova (SCJUC) - Clădire spital şi policlinică“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1; Spital - C7 în planul de amplasament, Sc = 2921 mp, regim de înălţime D + P + 10E; Policlinică - C5 în planul de amplasament, Sc = 5721,60 mp, regim de înălţime D + P + E, fundaţie din beton armat, ziduri exterioare din cărămidă, acoperiş hidroizolaţie tip terasă“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „35297300, 15383900“;

la poziţia nr. 41, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Staţie telecobaltoterapie“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1, fundaţie din beton armat, ziduri exterioare din cărămidă, acoperiş hidroizolaţie tip terasă, regim de înălţime P, Sc = 298 mp, C10 în planul de amplasament“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „288100“;

la poziţia nr. 43, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.8“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Crematoriu“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1, fundaţie din cărămidă, ziduri exterioare din cărămidă, acoperiş hidroizolaţie tip terasă, regim de înălţime P, Sc = 72,20 mp, C13 în planul de amplasament“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „15300“;

la poziţia nr. 45, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.5.5“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Staţie oxigen“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1, fundaţie din beton, ziduri exterioare din cărămidă, acoperiş hidroizolaţie tip terasă, regim de înălţime P, Sc = 162,50 mp, C24 în planul de amplasament“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „35700“;

la poziţia nr. 46, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Clădire dermatologie şi oncologie“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1, fundaţie din beton armat, ziduri exterioare din cărămidă, acoperiş hidroizolaţie tip terasă, regim de înălţime P+4E, Sc = 565,10 mp, C2 în planul de amplasament“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „3792900“;

la poziţia nr. 47, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.8“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Cabină poartă 2“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1 fundaţie din beton, ziduri exterioare din cărămidă, acoperiş hidroizolaţie tip terasă, regim de înălţime P, Sc = 20,80 mp, C3/Cabină poartă 1 în planul de amplasament“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „900“;

la poziţia nr. 49, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Spălătorie“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1, fundaţie din beton armat, ziduri exterioare din cărămidă, acoperiş hidroizolaţie tip terasă, regim de înălţime P + E, Sc = 539 mp, C14 în planul de amplasament“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1473700“;

la poziţia nr. 51, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.5“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Punct termic“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1, fundaţie din beton, ziduri exterioare din cărămidă, acoperiş hidroizolaţie tip terasă, regim de înălţime P, Sc = 567,10 mp, C19 în planul de amplasament“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „475500“;

la poziţia nr. 52, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.5.3“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Ateliere + magazii“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1; Ateliere + magazii – ziduri exterioare de BCA, acoperiş structură metalică, plăci azbociment, Sc = 165,20 mp, regim de înălţime P, C20 în planul de amplasament“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „6600“;

la poziţia nr. 53, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.5.3“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Depozit materiale şi alimente“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1, fundaţie din beton, ziduri exterioare din cărămidă, acoperiş hidroizolaţie tip terasă, regim de înălţime P, Sc = 370,50 mp, C18 în planul de amplasament“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „134800“;

la poziţia nr. 54, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.4“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Birouri + ateliere“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1, fundaţie din beton, ziduri exterioare din cărămidă, învelitoare tablă tip Lindab, regim de înălţime P, Sc = 164,10 mp, C17 în planul de amplasament“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „223200“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 56/1999 modificată prin Hotărârea nr. 255/2011“;

la poziţia nr. 102, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.4.2“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1, Suprafaţa totală = 74623 mp din care S = 74563 mp în administrarea SCJUC, S = 54 mp în administrarea Consiliului Judeţean Dolj, S = 6 mp în folosinţa gratuită a S.C. CEZ Distribuţie S.A.“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „88093500“;

la poziţia nr. 260, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Cabină poartă 1 (birouri + capelă)“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1, fundaţie din beton, ziduri exterioare din cărămidă, acoperiş hidroizolaţie tip terasă, regim de înălţime P, Sc = 55,10 mp, C4/Cabină poartă 3 în planul de amplasament“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „29900“;

la poziţia nr. 264, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Clădire policlinica sportivă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, Aleea Voinicului nr. 14, regim de înălţime P + E, fundaţie din beton armat, structură beton armat, zidărie din BCA, acoperiş hidroizolaţie tip terasă, Sc = 369 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „605600“;

la poziţia nr. 265, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.4.2“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren Policlinica Sportivă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, Aleea Voinicului nr. 14, S = 1533 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „871300“; c)la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 455 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 456-459, potrivit anexei nr. 1.2. La anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Băileşti“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, poziţia nr. 203 se modifică după cum urmează:

coloana 5 va avea următorul cuprins: „2798690,48“.3. La anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Goieşti“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, poziţiile nr. 54 şi 55 se abrogă. 4. La anexa nr. 68 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Negoi“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 43 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 44, potrivit anexei nr. 2. 5. La anexa nr. 76 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Podari“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)la poziţia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „S = 988 mp suprafaţă teren, S = 180 mp suprafaţă construită, N - Vlad Gheorghe, E - drum comunal, S - drum comunal, V - Zăbava Constantin“; b)la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 98 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 99 şi 100, potrivit anexei nr. 3. Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea
ANEXA Nr. 1Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj Secţiunea IBunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
456 1.6.2 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Clădire radioterapie cu energii înalte Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1 Fundaţie din beton armat, ziduri exterioare din cărămidă, acoperiş structură lemn cu învelitoare ţiglă Regim de înălţime - P Sc = 756,70 mp C1 în planul de amplasament 2008 1873000 Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 213/2008, modificată şi completată prin Hotărârea nr. 255/2011
457 1.6.3.2 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Împrejmuire spital cu 3 cabine poartă Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1 Fundaţie beton, cabine panouri sandwich 2008 149900 Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 213/2008, modificată şi completată prin Hotărârea nr. 255/2011
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
458 1.6.3.2. DGASPC - Împrejmuire imobil Str. Parângului Adresa: Craiova, Str. Parângului nr. 45B Fundaţie din beton Stâlpi ţeavă + plasă de gard tip Buzău L = 197,07 m 2008 65300 Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 213/2008, modificată şi completată prin Hotărârea nr. 255/2011
459 1.6.3.1. DGASPC - Împrejmuire Str. Ceahlăului Adresa: Craiova, Str. Ceahlăului nr. 23 Împrejmuire lemn şi gard beton 2008 3800 Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 213/2008, modificată şi completată prin Hotărârea nr. 255/2011

ANEXA Nr. 2Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Negoi Secţiunea IBunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
44 - Teren intravilan pentru construire staţie de epurare Suprafaţă = 1500 mp T 112/1, P 846/2 Vecini: N - păşune Ps 837 E - dig 850 S - arabil A846/2 V - arabil A846/2 2013 42420 Domeniul public al comunei Negoi, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 22/2013

ANEXA Nr. 3 Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Podari Secţiunea IBunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
99 - Teren intravilan Sat Podari Suprafaţă = 701 mp N - str. Fântâna Mireselor, L = 13,90 m S - pârâul Prodila, L = 18,71 m E - str. Cătăneşti, L = 43,03 m V - dispensar veterinar, L = 32,73 m 2011 13490 Domeniul public al comunei Podari, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 116/2011
100 - Teren intravilan Sat Podari Suprafaţă = 219 mp N - str. Berneni, L = 20,34 m E - Str. Dunării, L = 9,63 m S - Brăcău Marin, L = 19,24 m V - strada Berneni, L = 6,77 m 2011 4180 Domeniul public al comunei Podari, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 116/2011


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 59/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 59 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu