Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.59 din 05.02.2014

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 105 din 12 februarie 2014SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se abrogă poziţia nr. 449; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia nr. 40, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova (SCJUC) - Clădire spital şi policlinică“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1; Spital - C7 în planul de amplasament, Sc = 2921 mp, regim de înălţime D + P + 10E; Policlinică - C5 în planul de amplasament, Sc = 5721,60 mp, regim de înălţime D + P + E, fundaţie din beton armat, ziduri exterioare din cărămidă, acoperiş hidroizolaţie tip terasă“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „35297300, 15383900“;

la poziţia nr. 41, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Staţie telecobaltoterapie“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1, fundaţie din beton armat, ziduri exterioare din cărămidă, acoperiş hidroizolaţie tip terasă, regim de înălţime P, Sc = 298 mp, C10 în planul de amplasament“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „288100“;

la poziţia nr. 43, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.8“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Crematoriu“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1, fundaţie din cărămidă, ziduri exterioare din cărămidă, acoperiş hidroizolaţie tip terasă, regim de înălţime P, Sc = 72,20 mp, C13 în planul de amplasament“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „15300“;

la poziţia nr. 45, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.5.5“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Staţie oxigen“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1, fundaţie din beton, ziduri exterioare din cărămidă, acoperiş hidroizolaţie tip terasă, regim de înălţime P, Sc = 162,50 mp, C24 în planul de amplasament“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „35700“;

la poziţia nr. 46, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Clădire dermatologie şi oncologie“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1, fundaţie din beton armat, ziduri exterioare din cărămidă, acoperiş hidroizolaţie tip terasă, regim de înălţime P+4E, Sc = 565,10 mp, C2 în planul de amplasament“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „3792900“;

la poziţia nr. 47, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.8“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Cabină poartă 2“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1 fundaţie din beton, ziduri exterioare din cărămidă, acoperiş hidroizolaţie tip terasă, regim de înălţime P, Sc = 20,80 mp, C3/Cabină poartă 1 în planul de amplasament“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „900“;

la poziţia nr. 49, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Spălătorie“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1, fundaţie din beton armat, ziduri exterioare din cărămidă, acoperiş hidroizolaţie tip terasă, regim de înălţime P + E, Sc = 539 mp, C14 în planul de amplasament“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1473700“;

la poziţia nr. 51, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.5“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Punct termic“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1, fundaţie din beton, ziduri exterioare din cărămidă, acoperiş hidroizolaţie tip terasă, regim de înălţime P, Sc = 567,10 mp, C19 în planul de amplasament“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „475500“;

la poziţia nr. 52, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.5.3“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Ateliere + magazii“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1; Ateliere + magazii – ziduri exterioare de BCA, acoperiş structură metalică, plăci azbociment, Sc = 165,20 mp, regim de înălţime P, C20 în planul de amplasament“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „6600“;

la poziţia nr. 53, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.5.3“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Depozit materiale şi alimente“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1, fundaţie din beton, ziduri exterioare din cărămidă, acoperiş hidroizolaţie tip terasă, regim de înălţime P, Sc = 370,50 mp, C18 în planul de amplasament“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „134800“;

la poziţia nr. 54, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.4“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Birouri + ateliere“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1, fundaţie din beton, ziduri exterioare din cărămidă, învelitoare tablă tip Lindab, regim de înălţime P, Sc = 164,10 mp, C17 în planul de amplasament“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „223200“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 56/1999 modificată prin Hotărârea nr. 255/2011“;

la poziţia nr. 102, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.4.2“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1, Suprafaţa totală = 74623 mp din care S = 74563 mp în administrarea SCJUC, S = 54 mp în administrarea Consiliului Judeţean Dolj, S = 6 mp în folosinţa gratuită a S.C. CEZ Distribuţie S.A.“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „88093500“;

la poziţia nr. 260, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Cabină poartă 1 (birouri + capelă)“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1, fundaţie din beton, ziduri exterioare din cărămidă, acoperiş hidroizolaţie tip terasă, regim de înălţime P, Sc = 55,10 mp, C4/Cabină poartă 3 în planul de amplasament“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „29900“;

la poziţia nr. 264, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Clădire policlinica sportivă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, Aleea Voinicului nr. 14, regim de înălţime P + E, fundaţie din beton armat, structură beton armat, zidărie din BCA, acoperiş hidroizolaţie tip terasă, Sc = 369 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „605600“;

la poziţia nr. 265, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.4.2“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren Policlinica Sportivă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Craiova, Aleea Voinicului nr. 14, S = 1533 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „871300“; c)la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 455 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 456-459, potrivit anexei nr. 1.2. La anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Băileşti“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, poziţia nr. 203 se modifică după cum urmează:

coloana 5 va avea următorul cuprins: „2798690,48“.3. La anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Goieşti“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, poziţiile nr. 54 şi 55 se abrogă. 4. La anexa nr. 68 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Negoi“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 43 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 44, potrivit anexei nr. 2. 5. La anexa nr. 76 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Podari“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)la poziţia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „S = 988 mp suprafaţă teren, S = 180 mp suprafaţă construită, N - Vlad Gheorghe, E - drum comunal, S - drum comunal, V - Zăbava Constantin“; b)la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 98 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 99 şi 100, potrivit anexei nr. 3. Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea
ANEXA Nr. 1Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj Secţiunea IBunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
456 1.6.2 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Clădire radioterapie cu energii înalte Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1 Fundaţie din beton armat, ziduri exterioare din cărămidă, acoperiş structură lemn cu învelitoare ţiglă Regim de înălţime - P Sc = 756,70 mp C1 în planul de amplasament 2008 1873000 Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 213/2008, modificată şi completată prin Hotărârea nr. 255/2011
457 1.6.3.2 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Împrejmuire spital cu 3 cabine poartă Adresa: Craiova, str. Tabaci nr. 1 Fundaţie beton, cabine panouri sandwich 2008 149900 Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 213/2008, modificată şi completată prin Hotărârea nr. 255/2011
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
458 1.6.3.2. DGASPC - Împrejmuire imobil Str. Parângului Adresa: Craiova, Str. Parângului nr. 45B Fundaţie din beton Stâlpi ţeavă + plasă de gard tip Buzău L = 197,07 m 2008 65300 Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 213/2008, modificată şi completată prin Hotărârea nr. 255/2011
459 1.6.3.1. DGASPC - Împrejmuire Str. Ceahlăului Adresa: Craiova, Str. Ceahlăului nr. 23 Împrejmuire lemn şi gard beton 2008 3800 Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 213/2008, modificată şi completată prin Hotărârea nr. 255/2011

ANEXA Nr. 2Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Negoi Secţiunea IBunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
44 - Teren intravilan pentru construire staţie de epurare Suprafaţă = 1500 mp T 112/1, P 846/2 Vecini: N - păşune Ps 837 E - dig 850 S - arabil A846/2 V - arabil A846/2 2013 42420 Domeniul public al comunei Negoi, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 22/2013

ANEXA Nr. 3 Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Podari Secţiunea IBunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
99 - Teren intravilan Sat Podari Suprafaţă = 701 mp N - str. Fântâna Mireselor, L = 13,90 m S - pârâul Prodila, L = 18,71 m E - str. Cătăneşti, L = 43,03 m V - dispensar veterinar, L = 32,73 m 2011 13490 Domeniul public al comunei Podari, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 116/2011
100 - Teren intravilan Sat Podari Suprafaţă = 219 mp N - str. Berneni, L = 20,34 m E - Str. Dunării, L = 9,63 m S - Brăcău Marin, L = 19,24 m V - strada Berneni, L = 6,77 m 2011 4180 Domeniul public al comunei Podari, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 116/2011


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 59/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 59 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu