Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.587 din 18.08.2017

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea în proprietatea publică a oraşului Breaza, judeţul Prahova, a unor imobile aflate în proprietatea publică a statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 24 august 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1(1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, intrate în domeniul public al statului ca urmare a procedurii de dare în plată, conform Procesului-verbal nr. 102.888/2014.(2) Se aprobă transmiterea bunurilor prevăzute la alin. (1) din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a oraşului Breaza, judeţul Prahova, şi se declară din bunuri de interes public naţional în bunuri de interes public local. Articolul 2Bunurile imobile prevăzute la art. 1 se transmit în proprietatea publică a oraşului Breaza în vederea constituirii unui parc industrial în condiţiile Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. Articolul 3În situaţia în care obiectivul prevăzut la art. 2 nu se finalizează în termen de 5 ani de la trecerea bunurilor imobile în domeniul public al oraşului Breaza, judeţul Prahova, ori în cazul în care nu se respectă scopul pentru care au fost trecute în domeniul public al oraşului Breaza, imobilele transmise revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti. Articolul 4Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 5 Ministerul Finanţelor Publice va opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUMIHAI TUDOSE Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,Sevil Shhaideh Ministrul finanţelor publice,Ionuţ Mişa ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se transmit în proprietatea publică a oraşului Breaza, judeţul Prahova, C.U.I. 2845486

Număr curent Denumirea bunului Număr MFP* Codul de clasificaţie Anul şi actul dobândirii bunului Adresa Caracteristicile tehnice ale bunurilor Baza legală Valoarea (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. C6 - Baracă metalică -centrală termică 8.28.13 Proces-verbal nr. 102888/21.05.2014 Oraşul Breaza, Str. Griviţei nr. 18, judeţul Prahova SC = 1.312,97 mp Su = 1.155 mp CF 21199 Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 375.295
2. C1 - Punct sanitar 8.28.13 Proces-verbal nr. 102888/21.05.2014 Oraşul Breaza, Str. Griviţei nr. 18, judeţul Prahova Sc = 161,20 mp Su = 133,51 mp CF 21190 Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 99.306

* Urmează a fi atribuit ulterior.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. C12 - Baracă metalică 8.28.13 Proces-verbal nr. 102888/21.05.2014 Oraşul Breaza, Str. Griviţei nr. 18, judeţul Prahova Sc = 266,80 mp Su = 250,13 mp CF 21190 Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 6.534
4. C5 - Hală extrudări 8.28.04 Proces-verbal nr. 102888/21.05.2014 Oraşul Breaza, Str. Griviţei nr. 18, judeţul Prahova Sc = 4.727,52 mp, parter şi etaj Su = 4.591,02 mp CF 20275 Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 1.839.210
5. C16 - Staţie răcire 8.28.13 Proces-verbal nr. 102888/21.05.2014 Oraşul Breaza, Str. Griviţei nr. 18, judeţul Prahova Sc = 150,83 mp Su = 129,05 mp CF 20275 Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 17.339
6. C8 - Hala pompe serie mică, echipament hidraulic 8.28.04 Proces-verbal nr. 102888/21.05.2014 Oraşul Breaza, Str. Griviţei nr. 18, judeţul Prahova Sc = 2.924,62 mp Su = 7.912,10 mp CF 21196 Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 2.699.032
7. C4 - Depozit chimic + staţie electrocare 8.28.13 Proces-verbal nr. 102888/21.05.2014 Oraşul Breaza, Str. Griviţei nr. 18, judeţul Prahova Sc = 1.554,28 mp Su = 1.243 mp CF 21198 Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 289.253
8. C18 - Baracă metalică 8.28.13 Proces-verbal nr. 102888/21.05.2014 Oraşul Breaza, Str. Griviţei nr. 18, judeţul Prahova Sc = 52,50 mp Su = 48,40 mp CF 21198 Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 3.477
9. C19 - Baracă metalică 8.28.13 Proces-verbal nr. 102888/21.05.2014 Oraşul Breaza, Str. Griviţei nr. 18, judeţul Prahova Sc = 70,75 mp Su = 73,16 mp CF 21198 Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 4.686
10. C3 - Turnătorie 8.28.13 Proces-verbal nr. 102888/21.05.2014 Oraşul Breaza, Str. Griviţei nr. 18, judeţul Prahova Sc = 7.754,15 mp Su = 8.483 mp (P+E) CF 21470 Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 2.758.368
11. C13 - Baracă metalică 8.28.13 Proces-verbal nr. 102888/21.05.2014 Oraşul Breaza, Str. Griviţei nr. 18, judeţul Prahova Sc = 146,99 mp Su = 138,15 mp CF 21470 Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 9.993
12. C2 - Hală SM4 8.28.04 Proces-verbal nr. 102888/21.05.2014 Oraşul Breaza, Str. Griviţei nr. 18, judeţul Prahova Subsol, parter şi 2 etaje Sc = 4.760,47 mp Su = 4.950,06 mp CF 24682 Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 1.567.913
13. C9 - Hală tratament termic 8.28.13 Proces-verbal nr. 102888/21.05.2014 Oraşul Breaza, Str. Griviţei nr. 18, judeţul Prahova Sc = 4.597,06 mp Su = 4.938,01 mp CF 21550 Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 1.335.378
14. Teren 8.28.13 Proces-verbal nr. 102888/21.05.2014 Oraşul Breaza, Str. Griviţei nr. 18, judeţul Prahova Teren în suprafaţă totală de 58.911,68 mp compus din loturile cu nr. cadastrale: 399/4/2/2 - 2.949 mp; 399/4/2/6 - 3.912 mp; 399/4/1 - 7.559,05 mp; 399/4/2/1 - 7.328 mp; 399/4/2/7 - 10.218 mp; 399/1 - 5.296,90 mp; 399/2 - 4.763 mp; 399/4/2/5 - 8.293 mp; 399/3, nr. cadastral nou 25843 - 686,57 mp; 399/4/2/9, nr. cadastral nou 25845 - 7.156,16 mp şi 23.123 - 750 mp; CF nr. 21199, 21190, 20275, 21196, 21198, 21470, 24682, 21550, 25843, 25845, 23123 Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 4.220.961
TOTAL: 15.226.745SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 587/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 587 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu