Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.579 din 08.08.2019

pentru stabilirea regimului juridic al unor blocuri de locuinţe din municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, construite prin Programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la vânzarea acestora
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 687 din 20 august 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. II alin. (1) din Legea nr. 89/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, al art. 10 alin. (1) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1
(1) Se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a blocurilor de locuinţe din municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, trecute, în condiţiile legii, în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 150/2015, astfel cum a fost modificată, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 172 din 30.05.2018, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 350 din 31.08.2018 şi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 471 din 31.10.2018, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 388 din 27.09.2018, prin Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti nr. 11 din 31.01.2019 şi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 12 din 31.01.2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 48 din 27.02.2019.
(2) Se aprobă trecerea blocurilor de locuinţe prevăzute la alin. (1) din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a acestuia.
(3) Autorităţile publice locale care administrează, în condiţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, blocurile de locuinţe prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, înscriu în inventarul bunurilor din domeniul privat al statului blocurile de locuinţe trecute în proprietatea privată a statului potrivit alin. (2), conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 2
(1) Consiliul Local al Municipiului Ploieşti stabileşte valorile de vânzare şi efectuează operaţiunile de publicitate imobiliară, în condiţiile legii, pentru locuinţele din blocurile prevăzute la art. 1.
(2) Stabilirea valorilor de vânzare a locuinţelor prevăzute la art. 1 se realizează, în condiţiile legii, potrivit prevederilor Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile-Daniel Suciu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXĂLISTA cuprinzând blocurile de locuinţe din municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, construite prin Programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se înscriu în domeniul public al statului şi trec din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului şi care rămân în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti

Nr. crt. Denumirea construcţiei, adresa imobilului Caracteristicile tehnice ale construcţiilor/imobilului
1 Locuinţe pentru tineret - Aleea Arnăuţi nr. 2, bl. T1-T2, municipiul Ploieşti, judeţul Prahova CF nr. 136691-C1-U17, C1-U19-U24 (Sc. T1) CF nr. 136691-C1-U25-U31 C1-U16 (Sc. T2) Aria desfăşurată construită = 1.249,74 m2 Total locuinţe: 15 (Sc. T1 - ap. nr. 1, 3-8 Sc. T2 - ap. nr. 1-8) Valoare de inventar = 2.454.346,92 lei
Nr. crt. Denumirea construcţiei, adresa imobilului Caracteristicile tehnice ale construcţiilor/imobilului
2 Locuinţe pentru tineret - Aleea Arnăuţi nr. 2, bl. T3, municipiul Ploieşti, judeţul Prahova CF nr. 136730-C1-U2-U8 (Sc. T3) Aria desfăşurată construită = 594,70 m2 Total locuinţe: 7 (Sc. T3 - ap. nr. 2-8) Valoare de inventar = 1.174.666,87 lei
3 Locuinţe pentru tineret - Aleea Arnăuţi nr. 2, bl. T4-T5, municipiul Ploieşti, judeţul Prahova CF nr. 136695-C1-U1-U8 (Sc. T4) CF nr. 136695-C1-U9-U15 (Sc. T5) Aria desfăşurată construită = 1.230,24 m2 Total locuinţe: 15 (Sc. T4 - ap. nr. 1-8, Sc. T5 - ap. nr. 1-7) Valoare de inventar = 2.423.096,86 lei
4 Locuinţe pentru tineret - Aleea Arnăuţi nr. 2, bl. T6-T7, municipiul Ploieşti, judeţul Prahova CF nr. 136732-C1-U1-U8 (Sc. T6) CF nr. 136732-C1-U9-U16 (Sc. T7) Aria desfăşurată construită = 1.325,91 m2 Total locuinţe: 16 (Sc. T6 - ap. nr. 1-8, Sc. T7 - ap. nr. 1-8) Valoare de inventar = 2.600.446,16 lei
5 Locuinţe pentru tineret - Aleea Arnăuţi nr. 2, bl. T8-T9, municipiul Ploieşti, judeţul Prahova CF nr. 136696-C1-U1-U8 (Sc. T8) CF nr. 136696-C1-U9, C1-U9-U15 (Sc. T9) Aria desfăşurată construită = 1.233,54 m2 Total locuinţe: 15 (Sc. T8 - ap. nr. 1-8, Sc. T9 - ap. nr. 1-7) Valoare de inventar = 2.463.387,24 lei
6 Locuinţe pentru tineret - Aleea Arnăuţi nr. 2, bl. T10-T11-T12, municipiul Ploieşti, judeţul Prahova CF nr. 136712-C1-U1-U3, C1-U6-U8 (Sc. T10) CF nr. 136712-C1-U9, C1-U11-U13, C1-U15-U16 (Sc. T11) CF nr. 136712-C1-U17, C1-U19-U24 (Sc. T12) Aria desfăşurată construită = 1.555,83 m2 Total locuinţe: 19 (Sc. T10 - ap. nr. 1-3, ap. 6-8 Sc. T11 - ap. nr. 1, ap. 3-5, ap. 7-8 Sc. T12 - ap. nr. 1, ap. 3-8) Valoare de inventar = 3.144.098,05 lei
7 Locuinţe pentru tineret - Aleea Arnăuţi nr. 2, bl. T13, municipiul Ploieşti, judeţul Prahova CF nr. 136731-C1-U1-U2, C1-U4-U8 (Sc. T13) Aria desfăşurată construită = 571,16 m2 Total locuinţe: 7 (Sc. T13 - ap. nr. 1-2, ap. 4-8) Valoare de inventar = 1.144.850,78 lei
8 Locuinţe pentru tineret - Aleea Arnăuţi nr. 2, bl. T14-T15-T16, municipiul Ploieşti, judeţul Prahova CF nr. 136726-C1-U2-U6, C1-U8 (Sc. T14) CF nr. 136726-C1-U12-U18 (Sc. T15) CF nr. 136726-C1-U21-U27 (Sc. T16) Aria desfăşurată construită = 1.173,33 m2 Total locuinţe: 20 (Sc. T14 - ap. nr. 1-5, ap. 7 Sc. T15 - ap. nr. 2-8 Sc. T16 - ap. nr. 2-8) Valoare de inventar = 3.191.366,13 lei
9 Locuinţe pentru tineret - Strada Sabinelor nr. 18, bl. 12B, municipiul Ploieşti, judeţul Prahova CF nr. 137415-C1-U2, C1-U4, C1-U6-U9, C1-U11, C1-U13 Aria desfăşurată construită = 740,38 m2 Total locuinţe: 8 Ap. nr. 1, ap. 3, ap. 5-8, ap. 10, ap. 12 Valoare de inventar = 1.304.037,72 lei
10 1.1. Locuinţe pentru tineret - Strada Lupeni nr. 7-9, bl. M5-M5A, municipiul Ploieşti, judeţul Prahova CF nr. 135690-C1-U10, C1-U41, C1-U9, C1-U20, C1-U27, C1-U17, C1-U22, C1-U28, C1-U29, C1-U49; CF nr. 135690-C1-U5, C1-U21, C1-U32, C1-U50, C1-U8, C1-U18, C1-U30, C1-U46, C1-U43, C1-U45. 1.2. Boxe aferente locuinţelor pentru tineret - Strada Lupeni nr. 7-9, bl. M5-M5A, municipiul Ploieşti, judeţul Prahova CF nr. 135690-C1-U26, C1-U33, C1-U37, C1-U25, C1-U11, C1-U44, C1-U13, C1-U34, C1-U36, C1-U31; CF nr. 135690-C1-U51, C1-U6, C1-U19, C1-U23, C1-U7, C1-U39, C1-U24, C1-U4, C1-U35, C1-U16. Aria desfăşurată construită = 2.100,01 m2 Total locuinţe: 20 (Sc. M5 - ap. nr. 1, ap. 3, ap. 5-12 Sc. M5A - ap. nr. 1-3, ap. 5-10, ap. 12) Valoare de inventar = 3.886.501,34 lei Aria desfăşurată construită = 188,04 m2 Total boxe: 20 (Sc. M5 - boxa 1, boxa 3, boxa 5-12 Sc. M5A - boxa 1-3, boxa 5-10, boxa 12) Valoare de inventar = 348.005,63 lei
11 Locuinţe pentru tineret - Strada Ion Maiorescu nr. 4, bl. 33U1, municipiul Ploieşti, judeţul Prahova CF nr. 137156-C1-U22, C1-U18, C1-U9, C1-U26, C1-U4, C1-U25, C1-U19, C1-U7, C1-U32, C1-U28, C1-U10, C1-U3, C1-U24, C1-U33, C1-U23, C1-U20, C1-U6, C1-U21, C1-U17, C1-U2 Aria desfăşurată construită = 2.700,20 m2 Total locuinţe: 20 (Ap. nr. 1-4, ap. 13-24, ap. 26-28, ap. 32) Valoare de inventar = 5.233.021,94 lei
Total locuinţe judeţul Prahova Număr de locuinţe: 162
TOTAL GENERAL LOCUINŢE 162


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 579/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 579 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 579/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu