Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.577 din 10.08.2016

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 636 din 18 august 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: la poziţiile M.F. nr. 154920, 154921, 62778, 63078, 63079, 63080, 63082, 63085, 65171, 161094, 155469, 155470, 155471, 155472, 155473, 155474, 155475, 155476, 155477, 155478, 155479, 155480, 155481, 155482, 155483, 121558 se modifică valorile de inventar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul IIMinisterul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările şi completările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, Mircea Dumitru Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică drept urmare a reevaluării

Ordonator principal de credite 13729380 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Persoana juridică ce administrează imobilul Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată - lei -
1 154920 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi CUI 4337522 ISJ Mehedinţi - Clădire sediu P + 2E; Sc = 663,12 mp; cabina poartă Sc = 16 mp Judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Decebal nr. 23 2.485.623
2 154921 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi CUI 4337522 ISJ Mehedinţi - Teren S = 1.712,03 mp Judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Decebal nr. 23 717.362
3 62778 8.28.01 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi CUI 4701126 Teren staţie meteo Rarău Suprafaţă teren = Teren staţie meteo Rarău: Sc = 2.358,80 mp, Steren = 870,44 mp Judeţul Suceava, comuna Crucea 33.900
4 63078 8.28.01 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi CUI 4701126 Clădire staţie meteo Rarău Sc = 1.902 mp Judeţul Suceava, comuna Crucea 729.844
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Persoana juridică ce administrează imobilul Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată - lei -
5 63079 8.28.01 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi CUI 4701126 Anexa tehnică staţie meteo Rarău Suprafaţă teren = Clădire staţie meteo Rarău: clădire anexă Judeţul Suceava, comuna Crucea 10.104
6 63080 8.28.01 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi CUI 4701126 Platforma meteo şi amenajări Clădire staţie meteo Rarău: platformă meteo amenajări Judeţul Suceava, comuna Crucea 4.156
7 63082 8.28.01 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi CUI 4701126 Racord electric Clădire staţie meteo Rarău: racord electric Judeţul Suceava, comuna Crucea 21.430
8 63085 8.28.01 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi CUI 4701126 Construcţii alimentare apă Clădire staţie meteo Rarău: construcţii alimentare cu apă Judeţul Suceava, comuna Crucea 142.030
9 65171 8.28.01 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi CUI 4701126 Staţia Meteo Tulnici Suprafaţă teren = Sc = 120 mp, P + 1, zidărie BCA, apă, canal, energie electrică, telefon, Steren = 3.772 mp Judeţul Vrancea, comuna Tulnici 181.410
10 161094 8.29.08 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi CUI 4701126 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi - imobil Sc = 104,8 mp, Sd = 234,8 mp, regim de înălţime D + P + 1E, Steren = 504 mp, CF 19570 Judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, str. Poligon nr. 11A Total: 387.790, din care: - construcţii 165.390; - teren 222.400
11 155469 8.26.10 Universitatea „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu CUI 4597441 Clădire P + 2E; Sc = 497 mp; Sd = 1.491 mp Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu, calea Bucureşti nr. 75 1.281.200
12 155470 8.26.10 Universitatea „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu CUI 4597441 Clădire anexă Sc = 14 mp Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu, calea Bucureşti nr. 75 770
13 155471 8.26.10 Universitatea „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu CUI 4597441 Clădire post trafo Sc = 25 mp Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu, calea Bucureşti nr. 75 18.100
14 155472 8.26.10 Universitatea „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu CUI 4597441 Teren Teren = 3.215 mp Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu, calea Bucureşti nr. 75 642.000
15 155473 8.26.10 Universitatea „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu CUI 4597441 Clădire C4 S + P + 3E; Sc = 722,24 mp; Sd = 3.936,91 mp Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu, Str. Tineretului nr. 4 4.751.500
16 155474 8.26.10 Universitatea „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu CUI 4597441 Clădire C1 Post trafo Sc = 53,60 mp Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu, Str. Tineretului nr. 4 15.500
17 155475 8.26.10 Universitatea „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu CUI 4597441 Clădire C, centrala termică + coş de fum Sc = 135,85 mp Judeţul Gorj, Municipiul Târgu Jiu, Str. Tineretului nr. 4 52.800
18 155476 8.26.10 Universitatea „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu CUI 4597441 Clădire C3 - anexa centrală termică Sc = 52,84 mp Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu, Str. Tineretului nr. 4 36.000
19 155477 8.26.10 Universitatea „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu CUI 4597441 C5 - bazin înot copii Sc = 45,58 mp Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu, Str. Tineretului nr. 4 15.300
20 155478 8.26.10 Universitatea „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu CUI 4597441 Clădire C6 - Sala de sport (fostă popicărie) Sc = 415,724 mp Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu, Str. Tineretului nr. 4 754.300
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Persoana juridică ce administrează imobilul Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată - lei -
21 155479 8.26.10 Universitatea „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu CUI 4597441 Clădire C7 - cabina poartă Sc = 22,29 mp Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu, Str. Tineretului nr. 4 43.400
22 155480 8.26.10 Universitatea „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu CUI 4597441 Clădire C8 - casă pompe + boilere + tunele + rezervoare Sc = 324,30 mp Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu, Str. Tineretului nr. 4 44.500
23 155481 8.26.10 Universitatea „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu CUI 4597441 Clădire C9 - Vestiare + cabină juriu Sc = 611,302 + 32,19 mp Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu, Str. Tineretului nr. 4 27.600
24 155482 8.26.10 Universitatea „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu CUI 4597441 Bazin înot Sc = 1.040,29 mp Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu, Str. Tineretului nr. 4 45.900
25 155483 8.26.10 Universitatea „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu CUI 4597441 Teren Teren = 53.957 mp Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu, Str. Tineretului nr. 4 6.308.500
26 121558 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov CUI 4384290 Centrul Bugetar de pe lângă Palatul Copiilor Braşov CUI 4646862 Clubul Elevilor Făgăraş - teren teren de păşune (conform C.F.) S = 0,24 ha Judeţul Braşov, municipiul Făgăraş, Dealul Galaţiului 25.200SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 577/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 577 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu