E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 571 din 31 iulie 1995

privind stabilirea tarifelor pentru remunerarea colaboratorilor fara drept de autor, utilizate in unitatile bugetare din domeniul culturii si artei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 191 din 23 august 1995


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 14/1991,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Unitatile bugetare din domeniul culturii si artei pot utiliza colaboratori fara drept de autor pe baza de contracte de colaborare, in care se vor prevedea: obiectul colaborarii, perioada de colaborare, onorariul, precum si alte obligatii ale partilor cu privire la realizarea contractelor, potrivit legii.
    (2) Unitatile bugetare mentionate la alineatul precedent pot utiliza colaboratori, de regula, din afara institutiei, in cazul in care spectacolele sau activitatile cultural-artistice nu se pot realiza cu personalul propriu sau pentru organizarea unor spectacole ori concerte care au in vedere actiuni promotionale si este necesara prezenta unor personalitati in domeniu.
    Art. 2
    (1) Persoanele incadrate in unitatile bugetare din domeniul culturii si artei pot incheia contracte de colaborare cu alte unitati, numai cu acordul conducerii unitatii la care sunt incadrate, respectiv unde acestea au functia de baza, daca o parte din programul functiei pentru care se incheie contractul de colaborare se suprapune celui de la functia in care sunt incadrate.
    (2) Conducerea unitatii bugetare unde este incadrata persoana care desfasoara activitate pe baza de contract de colaborare, potrivit prezentei hotarari, poate sa dispuna suspendarea contractului individual de munca pe perioada colaborarii, daca aceasta nu poate sa-si indeplineasca obligatiile la locul de munca unde are functia de baza.
    (3) In cazul colaborarii in aceeasi unitate, contractul se poate incheia pentru realizarea unor activitati prevazute de prezenta hotarare, daca acestea nu sunt de natura celor desfasurate potrivit contractului individual de munca incheiat pentru functia de baza.
    Art. 3
    (1) Onorariile pentru activitatile desfasurate pe baza contractelor de colaborare se stabilesc de ordonatorii de credite in limita tarifelor prevazute in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) Tarifele prevazute in anexele nr. 1 si 2 se indexeaza in raport cu cresterea preturilor de consum, in conditiile stabilite pentru unitatile bugetare. Nivelurile noi ale tarifelor vor fi calculate si se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, prin grija Ministerului Culturii.
    Art. 4
    (1) Pentru colaboratorii de mare prestigiu sau cu un aport deosebit la realizarea spectacolului, precum si in cazul unor prestatii artistice cu un grad sporit de dificultate, onorariile pot fi superioare tarifelor stabilite in anexele nr. 1 si 2, prin intelegere intre parti.
    (2) In cazul colaborarilor remunerate pe spectacol, onorariul va cuprinde remunerarea pentru pregatirea spectacolului si pentru prezentarea acestuia, si vor fi prevazute distinct in contract; perioada de pregatire se poate plati cu o suma totala reprezentand de cel mult 10 ori tariful prevazut pe spectacol pentru colaborarile respective.
    Art. 5
    Onorariile pentru activitatile desfasurate pe baza contractelor de colaborare fara drept de autor se stabilesc de ordonatorii de credite, care vor tine seama de obligatia incadrarii in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii.
    Art. 6
    In situatia in care contractul de colaborare se incheie pe o perioada mai mare de o luna, plata colaboratorilor se va efectua lunar, in raport cu munca depusa de acestia in luna respectiva.
    Art. 7
    Persoanele care desfasoara o activitate pe baza de contract de colaborare in alta localitate decat aceea in care domiciliaza au dreptul si la decontarea cheltuielilor de delegare, cazare si transport, in conditiile stabilite pentru salariatii unitatilor bugetare.
    Art. 8
    (1) Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare la data de 1 a lunii urmatoare publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) Onorariile si alte obligatii prevazute in contractele de colaborare in curs de derulare vor fi puse de acord cu prevederile prezentei hotarari pentru activitatea ramasa a se desfasura dupa intrarea in vigoare a acesteia.
    Art. 9
    De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 263/1990, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

                   p. PRIM-MINISTRU
                   FLORIN GEORGESCU
                   ministru de stat,
                   ministrul finantelor,

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii,
                         Viorel Marginean

                         p. Ministru de stat,
                         ministrul finantelor,
                         Nicolae Constantinescu,
                         secretar de stat

                         p. Ministru de stat,
                         ministrul muncii si protectiei
                         sociale,
                         Adrian Neacsu,
                         secretar de stat


    ANEXA 1
                        TARIFE
pentru onorariile colaboratorilor fara drept de autor utilizate in unitatile bugetare din domeniul culturii si artei

               CAPITOLUL  I
  Concerte simfonice, vocal-simfonice si camerale

                                                         - lei -
                                                      ---------------
 1. Dirijor/concert                                   52.500 - 180.000
 2. Solist instrumentist, concertist si solist
    vocal/concert                                     35.000 - 120.000
 3. Supliment in orchestra si cor/concert             12.000 -  56.000
 4. Dirijor cor/concert:
    - concert "a cappella"                            90.000 - 150.000
    - concert vocal-simfonic                          80.000 - 125.000
 5. Corepetitor, pentru pregatirea unui concert
    integral sau a unei lucrari vocal-simfonice/ora    1.800 -   5.000
 6. Povestitor, recitator/concert sau spectacol       21.000 -  35.000
 7. Prezentarea concertelor educative/concert         21.000 -  35.000

    NOTA:
    Tarifele de la pct. 1-4 cuprind si activitatea de
    pregatire a concertului. La repetarea concertului
    intr-un interval de o luna, tariful se reduce cu
    pana la 20% .

                CAPITOLUL  II
           Opera, opereta si balet
 8. Dirijor pentru pregatirea unui spectacol nou,
    inclusiv dirijarea primului spectacol            350.000 - 700.000
 9. Dirijor pentru dirijarea unui spectacol
    existent in repertoriu                            52.500 - 180.000
10. Regizor artistic pentru pregatirea unui
    spectacol nou                                    350.000 - 700.000
11. Asistent regie artistica pentru pregatirea
    unui spectacol nou                               150.000 - 280.000
12. Coregraf pentru pregatirea unui spectacol
    integral de balet in coregrafie originala        350.000 - 700.000
13. Coregrafie originala pentru divertisment
    intr-un spectacol nou de opera                    80.000 - 250.000
14. Maestru de balet pentru pregatirea unui
    spectacol integral de balet in coregrafie
    clasica                                          180.000 - 300.000
15. Coregraf pentru pregatirea intr-o coregrafie
    originala a unor momente intr-un spectacol de
    balet                                            122.500 - 175.000
16. Maestru de balet pentru divertisment coregrafie
    clasica de opera                                  87.500 - 140.000
17. Corepetitor pentru pregatirea cu solisti vocali
    a rolurilor principale/ora                         1.800 -   5.000
18. Solist vocal in rol principal (prim solist)/
    spectacol                                         60.000 - 130.000
19. Solist vocal in rol secundar/spectacol            35.000 -  87.000
20. Maestru de cor pentru pregatirea corului
    intr-un spectacol nou de opera sau opereta       105.000 - 140.000
21. Balerin in spectacole integrale de balet/
    spectacol:
    - solist balet in roluri principale
      (prim-balerin)                                  70.000 - 180.000
    - solist balet in roluri secundare                40.000 -  90.000
    - corp ansamblu                                   14.000 -  28.000
22. Corepetitor pentru pregatirea unui spectacol
    de balet nou/ora                                   1.800 -   5.000
23. Maestru studii (muzica, balet)/ora                 5.300 -  10.500
24. Supliment in orchestra, cor, balet/spectacol       12.000 -  56.000
25. Maestru pentru pregatirea unor scene de masa
    (lupte, scrima, elemente de cascadorie etc.)
    in spectacol nou                                  50.000 - 122.500
26. Figurant/spectacol:
    - cu participare muzicala sau coregrafica          5.300 -   8.800
    - fara participare muzicala sau coregrafica        1.800 -   4.500
27. Sufleor/spectacol                                 35.000 -  70.000

    NOTA:
    a) - tarifele de la pct. 8, 10-16 implica
         obligatia de a pregati doua distributii;
    b) - pentru spectacolele intr-un act tarifele se
         reduc cu pana la 50%;
    c) - in cazul spectacolelor de balet onorariul
         pentru coregrafie include si plata pentru
         regie;
    d) - in situatia in care maestrul de balet
         realizeaza si regia artistica a
         spectacolului, tariful de majoreaza cu pana la 20%;
    e) - in cazul activitatilor de la pct. 25 totalul
         sumelor platite mai multor colaboratori
         utilizati nu va putea depasi tariful maxim.

                   CAPITOLUL  III
        Concerte de estrada, spectacole de revista si
                      divertisment
28. Dirijor:
    - pentru pregatirea unui concert sau spectacol
      nou, inclusiv dirijarea primului spectacol
      sau concert                                    150.000 - 350.000
    - pentru fiecare concert sau spectacol dirijat    30.000 -  60.000
29. Regizor artistic:
    - pentru pregatirea unui concert sau spectacol
      nou                                            100.000 - 210.000
    - pentru pregatirea unui spectacol nou de
      revista                                        150.000 - 350.000
30. Asistent de regie pentru pregatirea unui
    spectacol nou de revista                         105.000 - 180.000
31. Coregraf pentru pregatirea unui spectacol nou
    de revista, in conceptie originala               245.000 - 350.000
32. Coregraf, pentru pregatirea unor momente
    coregrafice intr-un spectacol nou de revista      50.000 - 175.000
33. Corepetitor la pregatirea unui concert sau
    spectacol de estrada/ora                           1.800 -   5.000
34. Maestru pentru pregatirea unor scene de masa
    (lupte, scrima, elemente de cascadorie etc.),
    in spectacol nou                                  26.300 -  87.500
35. Solist vocal, solist balet/spectacol              15.000 -  70.000
36. Actor/spectacol                                   15.000 -  70.000
37. Interpret in show complex/spectacol               15.000 -  80.000
38. Membru in grup vocal/spectacol                     8.800 -  15.000
39. Solist instrumentist/spectacol                    15.800 -  45.000
40. Supliment in orchestra si balet/spectacol          8.800 -  35.000
41. Prezentator/spectacol                             17.500 -  35.000
42. Figurant/spectacol                                 1.800 -   7.000

    NOTA:
    a) - pentru spectacolele de revista intr-un act,
         tarifele se reduc cu pana la 50%;
    b) - in cazul activitatilor de la pct. 34, totalul
         sumelor platite mai multor colaboratori
         utilizati nu va putea depasi tariful maxim.

                    CAPITOLUL  IV
        Concerte cu orchestre de muzica populara
43. Dirijor:
    - pentru pregatirea unui program integral nou,
      inclusiv dirijarea primului concert            100.000 - 250.000
    - pentru dirijarea fiecarui concert               20.000 -  50.000
44. Solist vocal, solist instrumentist/spectacol      10.500 -  56.000
45. Instrumentist/spectacol                           14.000 -  28.000
46. Membru in grup vocal/spectacol                     7.000 -  12.300
47. Prezentator/spectacol                             10.000 -  15.000

                      CAPITOLUL  V
         Ansambluri de cintece si dansuri
48. Dirijor:
    - (cor si orchestra) pentru pregatirea unui
    program integral nou (cuprinzand si dansurile),
      inclusiv dirijarea primului spectacol          150.000 - 300.000
    - pentru fiecare spectacol dirijat                20.000 -  50.000
49. Regizor artistic, pentru montarea unui
     spectacol nou                                   120.000 - 250.000
50. Solist vocal, solist instrumentist, solist
    balet/spectacol                                   10.500 -  56.000
51. Supliment in orchestra, cor, corp ansamblu
    balet/spectacol                                    5.300 -  28.000
52. Corepetitor, pentru pregatirea unui concert
    coral integral (corurile) sau a colectivului de
    dansuri populare/ora                               1.800 -   5.000
53. Prezentator/spectacol                             10.000 -  15.000
54. Coregraf, pentru:
    - pregatirea unui spectacol integral de dansuri
      in montare scenica originala                   120.000 - 250.000
    - montarea unei suite, a unui tablou coregrafic
      sau a unui dans de mari proportii in montare
      originala                                       70.000 - 122.500
    - montarea unui dans original                     28.000 -  42.000

    NOTA:
    a) - pentru spectacolele intr-un act, tarifele
         se reduc cu pana la 50%;
    b) - in cazul pregatirii unui spectacol de
         dansuri populare de mai multi colaboratori,
         totalul sumelor platite acestora nu poate
         depasi tariful de la pct. 54.

                      CAPITOLUL  VI
        Concerte si spectacole de divertisment
55. Grup vocal-instrumental - suma globala/spectacol:
    - pana la 5 persoane inclusiv                    210.000 - 350.000
    - peste 5 persoane                               245.000 - 450.000
56. Disc-jokey, animator-amfitrion in cluburi,
    saloane de divertisment si agrement/program         20.000 -  30.000

    NOTA:
    In situatia in care colaboratorul utilizeaza
    aparatura proprie, onorariul se majoreaza cu pana la
    50% .
57. Cascador/spectacol                                10.000 -  25.000

    NOTA:
    In spectacol de profil tariful de majoreaza cu
    pana la 100% . Carburantul si recuzita consumabila
    se suporta de beneficiar.

                     CAPITOLUL  VII
       Teatre dramatice, de papusi si marionete
58. Regizor artistic pentru montarea unui spectacol
    nou                                              350.000 - 700.000
59. Asistent regie pentru pregatirea unui spectacol
    nou                                              125.000 - 250.000
60. Actor, mim, actor minuitor papusi si marionete/
    spectacol                                         15.000 -  80.000
61. Imprimarea unui rol pentru spectacol              17.500 -  87.000
62. Figurant/spectacol:
    - cu participare vorbita                           5.300 -   8.800
    - fara participare vorbita                         2.700 -   5.300
63. Maestru, pentru pregatirea unor scene de masa
    (lupte, scrima, elemente de cascadorie etc.)
    in spectacol nou                                  26.300 -  87.500
64. Sufleor spectacol                                  7.000 -  10.500
65. Realizarea ilustratiei muzicale si a
    inregistrarii/minut                                2.100 -   5.000

    NOTA:
    In cazul activitatilor de la pct. 63, totalul
    sumelor platite mai multor colaboratori
    utilizati nu va putea depasi tariful maxim.

                    CAPITOLUL  VIII
                       Circuri
66. Regizor artistic pentru pregatirea unui
    spectacol nou                                     100.000 - 300.000
67. Artist de circ (acrobat, dresor, dansator,
    iluzionist etc.)/spectacol                        12.000 -  65.000

    NOTA:
    Pentru dresor de animale salbatice tariful se
    majoreaza cu pana la 50% . Pe tot intervalul cat
    dresorul presteaza munca de colaborare, institutia
    este obligata sa asigure hrana animalelor folosite
    in spectacol.
68. Prezentator/spectacol                             10.500 -  17.500
69. Dirijor, pentru pregatirea partii muzicale,
    inclusiv dirijarea in cadrul primului spectacol  100.000 - 250.000
    - pentru fiecare spectacol dirijat                20.000 -  50.000
70. Instrumentist, balerin/spectacol                   7.000 -  20.000
71. Coregraf, pentru pregatirea unui spectacol nou,
    original                                          70.000 - 122.500

                    CAPITOLUL  IX
      Scenografie la teatre muzicale, dramatice, de
                   papusi si marionete
72. Scenografie pentru pregatirea unui spectacol
    nou                                              140.000 - 560.000
73. Pictor costume:
    a) pentru cel putin 30 schite costum             100.000 - 400.000
    b) pentru cel putin 20 schite costum             tariful de la pct.
                                                  a) se reduce cu pana
                                                  la 30%
    c) pentru cel putin 10 schite costum             tariful de la pct.
                                                  a) se reduce cu pana
                                                  la 60%
    d) pentru mai putin de 10 schite costum          tariful de la pct.
                                                  a) se reduce cu pana
                                                  la 75%
74. Realizare papusi/bucata                           30.000 -  70.000

    NOTA:
    In tarifele de la pct. 72, 73, 74 se cuprind:
    proiectarea artistica, machetele, proiectarea
    tehnica, urmarirea executarii decorurilor,
    costumelor si papusilor in ateliere, executia
    retusurilor, repetitiile.
75. Pictura manuala/m.p.                                 500 -   2.000
76. Sculptura modelata in argila pentru butaforie/
    bucata:
    - statui, busturi                                 20.000 -  63.000
    - ornamente, obiecte mici de recuzita              1.400 -  20.000

    NOTA:
    In tarif este cuprinsa si forma de ghips si
    caserarea. In caz ca nu se executa si aceste
    operatiuni, tariful se reduce cu pana la 20% .
    Multiplicarea lucrarilor de sculptura se
    plateste cu acelasi tarif, redus cu pana la 40%,
    cu exceptia ornamentelor, la care reducerea
    este de pana la 50 - 60% .
77. Imprimeuri manuale/m.p. (costume, draperii,
    saluri etc.)                                       1.500 -   2.500

    NOTA:
    Daca lucrarea cuprinde motive repetate
    (sabloane), tariful se reduce cu pana la 30% .
78. Lucrare artistica in metal/bucata (inele, cercei,
    coliere etc.)                                        800 -   4.500
79. Metaloplastie de teatru/bucata (coif, coroana,
    paftale, sabii, lampioane etc.)                      700 -  12.500    ANEXA 2
                TARIFE PENTRU COLABORARI DIVERSE

 1. Muncitor (minuitor decor, electrician, mecanic,
    timplar, tapiter, recuziter etc.)/spectacol        1.800 -   5.000
 2. Sef de productie, regizor de scena (culise),
    coordonator tehnic pentru spectacole/spectacol     2.100 -  10.000
 3. Tehnician de sunet si lumina/spectacol             3.500 -   8.000
 4. Personal de deservire (cabiniera, plasator,
    controlor bilete etc.)/spectacol                   1.100 -   4.500
 5. Acordaj piane sau revizuiri                        5.300 -  15.000
 6. Lutier:
    - reparatii simple                                 7.000 -  21.000
    - reparatii complexe                              14.000 - 105.000
 7. Confectionat si fasonat ancii/bucata               2.600 -   5.300
 8. Perucherie/bucata                                  1.100 -  21.000
 9. Machiaj/masca realizata                            2.600 -   5.300
10. Organizator de turnee, pentru fiecare localitate,
    indiferent de numarul spectacolelor                5.300 -   8.800
11. Difuzor bilete: un comision de 5-7% din valoarea
    biletelor vindute/spectacol
12. Scrisul biletelor (numerotari conform planului
    salilor)/titlu de spectacol                        1.100 -   5.000
13. Scrisul afiselor (sala, data, ora, biletele de
    vanzare etc.)/titlu de spectacol                   1.200 -   5.000
14. Afisaj/titlu de spectacol                          1.800 -   8.800
15. Referate de analiza, informare si confruntari cu
    privire la creatia folosita in activitatea
    artistica in vederea alegerii repertoriului si
    a participarii in juriu la concursurile de creatie
    (teatru, opera, opereta, spectacole
    literar-muzicale, librete etc.)/referat           17.500 -  35.000

    NOTA:
    Tarifele de la pct. 1-9 se platesc colaboratorilor
    angajati pe baza de contract de colaborare de acele
    unitati care nu dispun de personal propriu,
    calificat pentru asigurarea bunei desfasurari a
    spectacolului organizat la sediul sau (ca activitate
    proprie sau ca activitate a unei alte institutii
    careia i a fost inchiriat spatiul pentru spectacol).
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 571/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 571 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 571/1995
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu