Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 553 din 6 mai 2009

privind stabilirea unor masuri cu privire la evidenta functiilor publice si a functionarilor publici

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 324 din 15 mai 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 22 alin. (1) lit. i) şi q) şi al art. 25 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) In vederea asigurării managementului funcţiilor publice şi funcţionarilor publici de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici următoarele informaţii referitoare la funcţiile publice şi funcţionarii publici:

a) orice modificare intervenită în situaţia funcţionarilor publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intervenirii acesteia;

b)  informaţiile privind funcţiile publice şi funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.

(2) Modificările intervenite în situaţia funcţionarilor publici se comunică prin transmiterea actului administrativ în copie de către persoana responsabilă cu ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei hotărâri şi în format electronic, prin completarea formatului-standard privind modificările intervenite în situaţia funcţionarilor publici, prevăzut în anexa nr. 1.

(3)  Pentru actualizarea periodică a bazei de date privind evidenţa funcţiei publice şi a funcţionarilor publici gestionată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, informaţiile prevăzute la art. 1 lit. b) se transmit numai în format electronic, în lunile mai şi noiembrie ale fiecărui an calendaristic, prin completarea formatului-standard al evidenţei funcţiilor publice şi funcţionarilor publici, prevăzut în anexa nr. 2.

(4) Formatele-standard prevăzute la alin. (2) şi (3) se găsesc, în format Excel, la adresa www.anfp.gov.ro, secţiunea „Materiale utile", subsecţiunea „Evidenţa funcţiilor şi funcţionarilor publici".

Art. 2. - (1) In sensul prezentei hotărâri, prin orice modificare intervenită în situaţia funcţionarilor publici se înţelege:

a)  numirea într-o funcţie publică, în urma unui concurs de recrutare;

b)   modificarea raporturilor de serviciu în oricare dintre modalităţile prevăzute la art. 87 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c)   aplicarea oricărei sancţiuni disciplinare dintre cele prevăzute la art. 77 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi radierea acesteia;

d) promovarea în funcţia publică;

e) avansarea în trepte de salarizare;

f)  suspendarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici în oricare dintre cazurile prevăzute la art. 94 şi 95 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi încetarea suspendării;

g) încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici în condiţiile prevăzute la art. 97 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Actul administrativ se comunică în copie de către compartimentul de resurse umane sau de către persoana cu atribuţii în acest sens.

Art. 3. - Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice au obligaţia de a desemna, din cadrul compartimentelor de resurse umane, persoanele responsabile cu ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei hotărâri.

Art. 4. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Instrucţiuni privind completarea formatelor-standard se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Pentru anul 2009, informaţiile prevăzute la art. 1 alin. (3) se transmit în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prevăzut la art. 5 şi în luna noiembrie.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Szakal Andras Zsolt

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXA Nr. 1

FORMATUL-STANDARD PRIVIND   MODIFICĂRILE   INTERVENITE  ÎN   SITUAŢIA   FUNCŢIONARILOR   PUBLICI

Anexa nr. 1a

Formatul-standard pentru informaţiile privind numirea funcţionarilor publici

Numele

Prenumele

CNP

Funcţia publică

Clasa

Gradul

Treapta de salarizare

Data numirii în

funcţia publică

Procent

spor vechime

Procent indemnizaţie de conducere

Procent

spor gestiune

fonduri

Procent total alte sporuri

Tipul compartimentului

Denumirea compartimentului

Anexa nr. 1b

Formatul-standard pentru informaţiile privind modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici

Numele

Prenumele

CNP

Tipul modificării

Data modificării raporturilor de serviciu

Noua funcţie publică*

Clasa*

Gradul*

Treapta de salarizare*

Noua autoritate/ instituţie publică*

Codul fiscal al noii

autorităţi/instituţii

publice*

Tipul compartimentului

Denumirea compartimentului*

Anexa nr. 1c

Formatul-standard pentru informaţiile privind sancţiunile aplicate funcţionarilor publici

Numele

Prenumele

CNP

Funcţia publică

Clasa

Gradul

Treapta de salarizare

Sancţiunea aplicată

Data aplicării sancţiunii

disciplinare

Motivul sancţionării

* Se completează atunci când este cazul.

Numele

Prenumele

CNP

Funcţia publică

Clasa

Gradul

Treapta de salarizare

Sancţiunea aplicată

Data radierii

Anexa nr. 1d

Formatul-standard pentru informaţiile privind promovarea funcţionarilor publici

Numele

Prenumele

CNP

Tipul promovării

Funcţia publică pe care promovează

Clasa

Gradul

Treapta

Data promovării

Anexa nr. 1e

Formatul-standard pentru informaţiile privind avansarea în treptele de salarizare a funcţionarilor publici

Numele

Prenumele

CNP

Clasa

Gradul

Treapta de salarizare de pe care avansează

Treapta de salarizare pe care avansează

Data avansării

Anexa nr. 1f

Formatul-standard pentru informaţiile privind suspendarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici

Numele

Prenumele

CNP

Funcţia publică

Clasa

Gradul

Treapta de salarizare

Motivul suspendării

Data suspendării

Formatul-standard pentru informaţiile privind încetarea suspendării raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici

Numele

Prenumele

CNP

Funcţia publică

Clasa

Gradul

Treapta de salarizare

Data încetării suspendării

Anexa nr. 1g

Formatul-standard pentru informaţiile privind încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici

Numele

Prenumele

CNP

Funcţia publică

Clasa

Gradul

Treapta de salarizare

Motivul încetării

Data încetării

ANEXA Nr. 2

FORMATUL-STANDARD AL EVIDENŢEI FUNCŢIILOR PUBLICE Şl FUNCŢIONARILOR PUBLICI

Cod fiscal

Tipul autorităţii/ instituţiei publice

Judeţul

Localitatea

Denumirea autorităţii/ instituţiei publice

Adresa

Nr. telefon

Nr. fax

Funcţia publică

Clasa

Gradul profesional

Treapta de salarizare

Posturi vacante

CNP

Numele

Prenumele

Funcţia publică

Clasa

Gradul profesional

Treapta de salarizare

Spor de vechime (procent)

Indemnizaţie de conducere (procent)

Spor gestiune fonduri (procent)

Procent total alte sporuri

Data numirii în funcţie

Modalitatea de ocupare a funcţiei

Tipul compartimentului

Denumirea compartimentului


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 553/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 553 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    CUM ÎȚI PRIN ÎNCĂRCĂTORUL MEU DIN ACEASTA MARE COMPANIE Bună ziua dragilor mei, sunt Linda McDonald, care locuiește în prezent în Austin Texas, SUA. Sunt văduvă în acest moment cu trei copii și am rămas blocată într-o situație financiară în aprilie 2018 și am avut nevoie să refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumuturi, atât private, cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul, nu sunt pradă completă acelor capote de acolo care le numesc creditor auto-bani, sunt toate înșelătorie, tot ce își doresc este dvs. bani și bine nu auziți de la ei, mi-au făcut-o de două ori înainte de a-l întâlni pe domnul David Wilson, partea cea mai interesantă este că împrumutul meu a fost transferat pentru mine în 74 de ore, așa că vă sfătuiesc să-l contactați pe domnul David dacă sunteți interesat să obțineți un împrumut și sunteți sigur că îl puteți plăti înapoi la timp, îl puteți contacta prin e-mail ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Fără cec de credit, fără cosigner cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și planificați dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, atunci contactați astăzi domnul David Wilson pentru împrumutul dvs. Oferă tot felul de categorii de împrumuturi pe care le oferă Împrumut pe termen scurt (5_10 ani) Împrumut pe termen lung (20_40) Împrumut pe termen mediu (10_20) Ele oferă împrumut de genul Împrumut la domiciliu ............., Împrumut de afaceri ........ Împrumut de creanță ....... Împrumut pentru studenți .........., Împrumut pentru început de afaceri Împrumut pentru afaceri ......., Împrumut pentru companie .............. etc E-mail .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Când vine vorba de criză financiară și împrumut, atunci împrumutul financiar David Wilson este locul de plecare, vă rugăm să-i spuneți că doamnei Linda McDonald vă direcționez Noroc… ....
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 553/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu