Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.543 din 08.07.2015

privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 568 din 29 iulie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 864, 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul I Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a unor bunuri având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.2. Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a unor bunuri având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a clasării bunurilor mobile, care rămân în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.3. Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a unor bunuri având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a decesului bunurilor mobile, şi în anexa nr. 4, ca urmare a dispariţiei bunurilor mobile, constatată prin sentinţe ale instanţelor judecătoreşti, definitive şi irevocabile. Articolul II Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRU INTERIMARGABRIEL OPREA Contrasemnează:p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,Mihail Fâcă,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

Nr. crt. Administratorul bunurilor Codul de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică
Denumirea bunului/ danga; microcip Descriere tehnică Baza legală Administrare/ Concesiune
Sexul Anul naşterii Locaţia de bază - depozit de armăsari (D) sau herghelia (H) Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 8.23.10 mobil DUCAT (45 C - Tz)/ 642019820305083 armăsar montă publică 2011 H. Cislău Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
2 8.23.10 mobil LORELAI (24 C - O)/ 642019820102009 iapă mamă 2011 H. Cislău Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
3 8.23.10 mobil DIVA (26 C - O)/ 642019820063943 iapă mamă 2011 H. Cislău Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
4 8.23.10 mobil HERTA ( 27 C - O )/ 642019820365377 iapă mamă 2011 H. Cislău Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
5 8.23.07 mobil Maestoso XLVII-46 (M 47 - 46 HB)/ 642019820321831 armăsar montă publică 2011 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, localitatea Bistriţa, Str. Bistriţei nr. 45 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
6 8.23.07 mobil Neapolitano XXXI-38 (N 31 - 38 HB)/ 642019820321711 armăsar montă publică 2011 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, localitatea Bistriţa, Str. Bistriţei nr. 45 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
7 8.23.07 mobil Incitato IV-27 (I 4 - 27 HB)/ 642019820376538 iapă mamă 2011 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, localitatea Bistriţa, Str. Bistriţei nr. 45 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
8 8.23.11 mobil Farfui (P 5 - HB)/ 642019820377892 armăsar montă publică 2011 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, localitatea Bistriţa, Str. Bistriţei nr. 45 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
9 8.23.11 mobil Facil (Nu 14 - HB)/ 642019820322467 armăsar montă publică 2011 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, localitatea Bistriţa, Str. Bistriţei nr. 45 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 8.23.11 mobil Fachir (S 2 - HB)/ 642019820279987 armăsar montă publică 2011 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, localitatea Bistriţa, Str. Bistriţei nr. 45 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
11 8.23.11 mobil Faza (Of 1 - HB)/ 642019820325775 iapă mamă 2011 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, localitatea Bistriţa, Str. Bistriţei nr. 45 2014 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
12 8.23.07 mobil Tulipan XX-21 (T 20 - 21F)/ 642019820572369 armăsar montă publică 2010 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2014 10.800 Legea nr. 389/2005 în administrare
13 8.23.07 mobil Neapolitano XXXII-31 (N32-31F)/ 642019820482787 armăsar montă publică 2011 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2014 10.800 Legea nr. 389/2005 în administrare
14 8.23.07 mobil Siglavy Capriola XVII-68 (SC 17-68F)/ 642019820482407 armăsar montă publică 2011 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2014 10.800 Legea nr. 389/2005 în administrare
15 8.23.07 mobil Maestoso L-12 (M 50 - 12F)/ 642019820483286 armăsar montă publică 2011 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
16 8.23.07 mobil Favory XXXVI-10 (F36 - 10F)/ 642019820497914 armăsar montă publică 2011 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
17 8.23.07 mobil Pluto XIX-104 (P 19 - 104F)/ 642019820573810 iapă mamă 2010 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2014 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
18 8.23.07 mobil Tulipan XX-22 (T 20 - 22F)/ 642019820573717 iapă mamă 2010 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2014 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
19 8.23.07 mobil Maestoso L-11 (M 50 - 11 F)/ 642019820483003 iapă mamă 2011 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2014 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
20 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 8.23.07 mobil Tulipan XX-25 (T 20 - 25 F)/ 642019820493906 armăsar montă publică 2011 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
21 8.23.07 mobil Favory XXXVII-5 (F 37 - 5F)/ 642019820493385 armăsar montă publică 2011 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
22 8.23.07 mobil Neapolitano XXXII-35 (N 32 - 35F)/ 642019820491025 armăsar montă publică 2011 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
23 8.23.07 mobil Neapolitano XXIX-134 (N 29-134 F)/ 642019820483672 armăsar montă publică 2011 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2014 10.800 Legea nr. 389/2005 în administrare
24 8.23.07 mobil Siglavy Capriola XXII-42 (SC 22-42F)/ 642019820482156 armăsar montă publică 2011 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
25 8.23.07 mobil Tulipan XXIII-2 (T 23 - 2F)/ 64201982082468 iapă mamă 2011 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
26 8.23.07 mobil Siglavy Capriola XXII-40 (SC 22-40F)/ 642019820490707 iapă mamă 2011 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
27 8.23.07 mobil Maestoso XLIX-46 (M 49 - 46F)/ 642019820491752 iapă mamă 2011 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2014 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
28 8.23.07 mobil Tulipan XIX-35 (T 19 - 35F)/ 642019820490084 iapă mamă 2011 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
29 8.23.07 mobil Tulipan XXIII-5 (T 23 - 5F)/ 642019820585889 iapă mamă 2011 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 8.23.07 mobil Siglavy Capriola XXII-43 (SC 22 - 43 F)/ 642019820485701 iapă mamă 2011 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918 2014 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
31 8.23.11 mobil Gicu (Fd 5 - R)/ 642019820610254 armăsar montă publică 2011 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
32 8.23.11 mobil Libertin (Ag17 - R)/ 642019820610074 armăsar montă publică 2011 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2014 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
33 8.23.11 mobil Agregat (Sg 20 - R)/ 642019820613131 armăsar montă publică 2011 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
34 8.23.11 mobil Andronache (Us 36 - R)/ 642019820612879 armăsar montă publică 2011 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
35 8.23.11 mobil Iacobov (Ep 39 - R)/ 642019820610217 armăsar montă publică 2011 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
36 8.23.11 mobil Istoric (Ag 22 - R)/ 642019820611004 armăsar montă publică 2011 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
37 8.23.11 mobil Lucina (Sg 21 - R)/ 642019820610275 armăsar montă publică 2011 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
38 8.23.11 mobil Elina (Ag 12 - R)/ 642019820610036 iapă mamă 2011 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2014 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare
39 8.23.11 mobil Licenta (Ep 37 - R)/ 642019820613713 iapă mamă 2011 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2014 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare
40 8.23.11 mobil Epistola (Sg 18 - R)/ 642019820610621 iapă mamă 2011 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2014 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare
41 8.23.11 mobil Otilia (Sg 19 - R)/ 642019820613665 iapă mamă 2011 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2014 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare
42 8.23.11 mobil Linodora (Ep 38 - R)/ 642019820608210 iapă mamă 2011 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2014 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
43 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 8.23.11 mobil Avalansa (Ag 19 - R)/ 642019820608267 iapă mamă 2011 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2014 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare
44 8.23.11 mobil Orica (Ag 20 - R)/ 642019820609181 iapă mamă 2011 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2014 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare
45 8.23.11 mobil Glastra (I 49 - R)/ 642019820613101 iapă mamă 2011 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2014 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare
46 8.23.11 mobil Fresca (I 50 - R)/ 642019820613255 iapă mamă 2011 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2014 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare
47 8.23.11 mobil Avista II (Ep 41 - R)/ 642019820613680 iapă mamă 2011 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2014 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
48 8.23.13 mobil Rashid (D - Vi 11)/ 642019820064470 armăsar montă publică 2011 H. Dor Mărunt Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
49 8.23.13 mobil Patriciu (R - Nf 1)/ 642019820064276 armăsar montă publică 2010 H. Dor Mărunt Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
50 8.23.13 mobil Sora II (D - Rj 28)/ 642019820065011 iapă mamă 2011 H. Dor Mărunt Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
51 8.23.13 mobil Sorana (D - Sf 43)/ 642019820065682 iapă mamă 2011 H. Dor Mărunt Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
52 8.23.13 mobil Kiss Me (D - Vi 12)/ 642019820065094 iapă mamă 2011 H. Dor Mărunt Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt 2014 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
53 8.23.13 mobil Serena II (D - Sf 44)/ 642019820064033 iapă mamă 2011 H. Dor Mărunt Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt 2014 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
54 8.23.13 mobil Irena (D - Vi 13)/ 642019820065564 iapă mamă 2011 H. Dor Mărunt Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
55 8.23.03 mobil Bravo (Gi - 44 J)/ 642019820059097 armăsar montă publică 2011 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
56 8.23.03 mobil Bobocel (Mp - 16 J)/ 642019820058434 armăsar montă publică 2011 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
57 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 8.23.03 mobil Bibic (cv - 22 J)/ 642019820065644 armăsar montă publică 2011 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
58 8.23.03 mobil Buna Seara (Jv - 36 J)/ 642019820059125 iapă mamă 2011 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
59 8.23.03 mobil Bonita (Gi - 46 J)/ 642019820042764 iapă mamă 2011 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
60 8.23.03 mobil Bombonica (Cv - 23 J)/ 642019820362266 iapă mamă 2011 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
61 8.23.03 mobil Bum Bum (Gi - 47 J)/ 642019820061507 armăsar montă publică 2011 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
62 8.23.03 mobil Bogdan (Cv - 24 J)/ 642019820365569 armăsar montă publică 2011 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
63 8.23.03 mobil Bucur (Bz - 2 J)/ 642019820291023 armăsar montă publică 2011 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
64 8.23.03 mobil Balerina (Bz - 3 J)/ 642019820365463 iapă mamă 2011 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2014 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
65 8.23.03 mobil Belissima (Do - 4 J)/ 642019820317012 iapă mamă 2011 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
66 8.23.03 mobil Bombonel (Do - 3 J)/ 642019820365257 armăsar montă publică 2011 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
67 8.23.03 mobil Bura (Mp - 19 J)/ 642019820364495 iapă mamă 2011 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
68 8.23.11 mobil Oliviu (Ip - 9 J)/ 642019820060041 armăsar montă publică 2011 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
69 8.23.11 mobil Etipa (Ip - 12 J)/ 642019820361812 iapă mamă 2011 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2014 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
70 8.23.09 mobil Talisman/Mersuch XXVI-4 (14 M - M 26)/ 642019820411640 armăsar montă publică 2011 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
71 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 8.23.09 mobil Tatiana/Hadban XXXVIII-26 (26 M - H 38)/ 642019820429473 iapă mamă 2011 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
72 8.23.09 mobil Thalia/Cygaj I - 9 (9 M - Cy 1)/ 642019820329148 iapă mamă 2011 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
73 8.23.09 mobil Tundra/Gazal XIX-21 (21 M - G 19)/ 642019820410163 iapă mamă 2011 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
74 8.23.09 mobil Titus/Cygaj 78 (78 M - Cy)/ 642019820426071 armăsar montă publică 2011 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
75 8.23.09 mobil Tas/Nedjari XIII-18 (18 M - Nj 13)/ 642019820427114 armăsar montă publică 2011 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
76 8.23.09 mobil Tarun/Gazal XX-17 (17 M - G 20)/ 642019820426793 armăsar montă publică 2011 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
77 8.23.09 mobil Tania/Nedjari XIII-17 (17 M - Nj 13)/ 642019820411444 iapă mamă 2011 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
78 8.23.09 mobil Tamera/El Iman I - 30 (30 M - El 1)/ 642019820425959 iapă mamă 2011 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
79 8.23.09 mobil Troya/Hadban XXXVIII-21 (21 M - H 38)/ 642019820427427 iapă mamă 2011 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
80 8.23.05 mobil Gidran XLII-44 (G 42 - 44 T)/ 642019820188635 armăsar montă publică 2011 H. Tuluceşti Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Tuluceşti 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
81 8.23.05 mobil Gidran XLII-45 (G 42 - 44 T)/ 642019820186752 iapă mamă 2011 H. Tuluceşti Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Tuluceşti 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
82 8.23.05 mobil Gidran XLIII-46 (G 43 - 46 T)/ 642019820135973 armăsar montă publică 2011 H. Tuluceşti Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Tuluceşti 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
83 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 8.23.05 mobil Gidran XLIII-47 (G 43 - 47 T)/ 642019820187435 armăsar montă publică 2011 H. Tuluceşti Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Tuluceşti 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
84 8.23.05 mobil Gidran XLIII-20-1 (G 43-20 - 1 T)/ 64201982018993 armăsar montă publică 2011 H. Tuluceşti Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Tuluceşti 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
85 8.23.05 mobil Gidran XLIII-52 (G 43 - 52 T)/ 6420198134342 armăsar montă publică 2011 H. Tuluceşti Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Tuluceşti 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
86 8.23.05 mobil Gidran XLVII-8 (G 47 - 8 T)/ 642019820186117 iapă mamă 2011 H. Tuluceşti Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Tuluceşti 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
87 8.23.05 mobil Gidran XLIII-48 (G 43 - 48 T)/ 642019820189720 iapă mamă 2011 H. Tuluceşti Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Tuluceşti 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
88 8.23.05 mobil Gidran XLIII-49 (G 43 - 49 T)/ 642019820186143 iapă mamă 2011 H. Tuluceşti Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Tuluceşti 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
89 8.23.04 mobil Furioso LXX-10 (F 70 - 10 S)/ 642019820624823 iapă mamă 2011 H. Slatina Ţara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
90 8.23.04 mobil North Star XLIV-5 (Z 44 - 5 S)/ 642019820624304 armăsar montă publică 2011 H. Slatina Ţara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
91 8.23.02 mobil Gaman II-12 (G 2 - 12 L)/ 968000003710202 iapă mamă 2011 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2014 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
92 8.23.02 mobil Gaman II-13 (G 2 - 13 L)/ 968000003714558 armăsar montă publică 2011 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
93 8.23.02 mobil Gaman II-14 (G 2 - 14 L)/ 968000003714822 armăsar montă publică 2011 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
94 8.23.06 mobil Goral XX-17 (G 20 - 17 L)/ 968000003707775 armăsar montă publică 2011 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2014 8.600 Legea nr. 389/2005 în administrare
95 8.23.06 mobil Prislop XI-10 (P 11 - 10 L)/ 968000003704823 armăsar montă publică 2011 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2014 8.600 Legea nr. 389/2005 în administrare
96 8.23.06 mobil Prislop XI-11 (P 11 - 11 L)/ 968000003704992 armăsar montă publică 2011 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2014 8.600 Legea nr. 389/2005 în administrare
97 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 8.23.06 mobil Prislop XI-13 (P 11 - 13 L)/ 968000003707532 armăsar montă publică 2011 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2014 8.600 Legea nr. 389/2005 în administrare
98 8.23.06 mobil Goral XX-16 (G 20 - 16 L)/ 96800000370852 iapă mamă 2011 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2014 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
99 8.23.06 mobil Goral XXI-19 (G 21 - 19 L)/ 968000003707785 iapă mamă 2011 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2014 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
100 8.23.06 mobil Ousor X-53 (O 10 - 53 L)/ 968000003707933 iapă mamă 2011 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2014 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
101 8.23.06 mobil Pietrosu XI-48 (P 11 - 48 L)/ 968000003702651 iapă mamă 2011 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2014 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
102 8.23.06 mobil Ousor IX-113 (O 9 - 113 L)/ 968000003700594 iapă mamă 2011 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
103 8.23.06 mobil Hroby XXIV-25 (H 24 - 25 L)/ 96800000373718 iapă mamă 2011 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa 2014 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
104 8.23.12 mobil Dahoman XXXIX-96 (D 39 - 96 R)/ 642019820626532 armăsar montă publică 2011 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
105 8.23.12 mobil Koheilan XLII-19 (K 42 - 19 R)/ 642019820468148 armăsar montă publică 2011 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
106 8.23.12 mobil Siglavy Bagdady XVII-32 (SB 17 - 32 R)/ 642019820200905 armăsar montă publică 2011 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
107 8.23.12 mobil El Sbaa XV-33 (ES 15 - 33 R)/ 642019820626700 iapă mamă 2011 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
108 8.23.12 mobil Mersuch XXV-32 (M 25 - 32 R)/ 642019820626305 iapă mamă 2011 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
109 8.23.12 mobil Shagya LXII-52 (Sh 62 - 52 R)/ 642019820489287 iapă mamă 2011 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
110 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 8.23.12 mobil El Sbaa XIV-31 (ES 14 - 31 R)/ 642019820626328 armăsar montă publică 2011 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
111 8.23.12 mobil Hadban XXXVII-25 (H 37 - 25 R)/ 642019820626423 armăsar montă publică 2011 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
112 8.23.12 mobil Hadban XXXVII-26 (H 37 - 26 R)/ 642019820626950 armăsar montă publică 2011 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
113 8.23.12 mobil Koheilan XL-19 (K 40 - 19 L)/ 642019820626381 armăsar montă publică 2011 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
114 8.23.08 mobil Nonius 39-6 (N 39 - 6 I)/ 642019820580402 iapă mamă 2011 H. Izvin Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
115 8.23.08 mobil Nonius 35-26 (N 35 - 26 I)/ 642019820644345 iapă mamă 2011 H. Izvin Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
116 8.23.08 mobil Nonius 37-12 (N37 - 12 I)/ 642019820578472 iapă mamă 2011 H. Izvin Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
117 8.23.08 mobil Nonius 36-25 (N 32 - 35 I)/ 642019820647255 iapă mamă 2011 H. Izvin Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
118 8.23.08 mobil Nonius 23-49-7 (N 23-49-7 I)/ 642019820603635 armăsar montă publică 2011 H. Izvin Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2014 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
119 8.23.08 mobil Nonius 36-23 (N 36 - 23 I)/ 642019820601958 armăsar montă publică 2011 H. Izvin Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2014 10.800 Legea nr. 389/2005 în administrare
120 8.23.01 mobil Comod (Fc - 2 I)/ 642019820595224 armăsar montă publică 2011 H. Izvin Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
121 8.23.01 mobil Can Can (Oc - 2 I)/ 642019820579985 armăsar montă publică 2011 H. Izvin Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin 2014 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a clasării

Nr. crt. Administratorul bunurilor Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunurilor Sexul Anul naşterii Locaţia de bază - depozit de armăsari (D) sau herghelia (H) Adresa Anul dobândirii/Anul dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Tipul bunului
Baza legală În administrare/ concesionare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I. R1590120 145653 8.23.11 Calul LAN armăsar montă publică 1993 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -; 1996 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
2 145655 8.23.11 Calul LAMPAS armăsar montă publică 1993 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -; 1997 2.700 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
3 145663 8.23.11 Calul METODIST armăsar montă publică 1994 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -; 1997 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
4 145664 8.23.11 Calul NABAB armăsar montă publică 1995 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -; 2000 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
5 145665 8.23.11 Calul NAP armăsar montă publică 1995 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -; 1998 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
6 145671 8.23.11 Calul NIMB armăsar montă publică 1997 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -; 2000 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
7 145672 8.23.11 Calul OCEAN armăsar montă publică 1996 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -; 1999 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
8 145673 8.23.11 Calul ORIENT armăsar montă publică 1996 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -; 2000 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
9 145674 8.23.11 Calul PABLO armăsar montă publică 1997 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -; 2000 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I. R1590120 145675 8.23.11 Calul PANDUR armăsar montă publică 1997 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -; 2000 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
11 145678 8.23.11 Calul RADAR armăsar montă publică 1998 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -; 2001 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
12 145680 8.23.11 Calul REBUS armăsar montă publică 1998 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -; 2001 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
13 145683 8.23.11 Calul ROSIOR armăsar montă publică 1998 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -; 2001 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
14 145734 8.23.11 Calul PANTERA iapă mamă 1997 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -; 2000 2.600 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
15 145736 8.23.11 Calul RABA iapă mamă 1998 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -; 2001 2.600 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
16 145934 8.23.09 Calul MERSUCH XXIII-40 armăsar montă publică 1998 H. Mangalia Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -; 2001 8.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
17 145979 8.23.09 Calul MERSUCH XXIII 36 iapă mamă 1996 H. Mangalia Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -; 1999 6.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
18 146021 8.23.07 Calul AMP NEAPOLITANO XXIX-25F/1998 armăsar montă publică 1998 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -; 2001 5.066 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
19 146153 8.23.08 Calul N 32 - 12I armăsar montă publică 1994 H. Izvin Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -; 2002 4.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
20 146174 8.23.01 Calul V-1I IAC armăsar montă publică 1996 H. Izvin Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -; 2002 3.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
21 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I. R1590120 146183 8.23.03 Calul V-1I HAREM armăsar montă publică 1994 H. Izvin Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -; 2002 4.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
22 146213 8.23.08 Calul NONIUS 31-21 armăsar montă publică 1999 H. Izvin Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -; 2002 2.700 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
23 146350 8.23.12 Calul KOHEILAN 3752 armăsar montă publică 1999 D. Arad Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr. -; 2002 3.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
24 146370 8.23.05 Calul MERSUCH GIDRAN - 24 iapă mamă 1993 H. Cislău Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -; 1996 11.122 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Hotărârea Guvernului nr. 598/2013 în administrare mobil
25 146371 8.23.05 Calul MERSUCH GIDRAN - 30 iapă mamă 1993 H. Cislău Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -; 1996 11.122 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Hotărârea Guvernului nr. 598/2013 în administrare mobil
26 146490 8.23.06 Calul 762 O IX - 24 iapă mamă 1996 H. Lucina Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 1999 2.200 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
27 146491 8.23.06 Calul PI IX - 82 iapă mamă 1993 H. Lucina Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 1997 2.375 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
28 146493 8.23.06 Calul 753 PI X - 9 iapă mamă 1994 H. Lucina Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 1998 2.375 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
29 146496 8.23.06 Calul 759 PR IX - 87 iapă mamă 1995 H. Lucina Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 1998 2.375 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
30 146508 8.23.06 Calul 728 G XVI - 109 iapă mamă 1992 H. Lucina Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 1992 750 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
31 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I. R1590120 146522 8.23.06 Calul 712 PI IX - 65 iapă mamă 1990 H. Lucina Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 1990 375 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
32 146569 8.23.12 Calul 395 KOHEILAN XXXV-13 iapă mamă 1992 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul: Suceava;-; -; nr. -; 1995 4.744 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
33 146570 8.23.12 Calul 396 MERSUCH XXIV-2 iapă mamă 1992 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 1995 4.744 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
34 146571 8.23.12 Calul 397 DAHOMAN XXXV-19 iapă mamă 1992 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 1996 6.641 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
35 146578 8.23.12 Calul 409 SIGL-BAGDADY XV-9 iapă mamă 1993 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 1996 5.906 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
36 146579 8.23.12 Calul 410 DAHOMAN XXXIX-6 iapă mamă 1993 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 1997 7.465 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
37 146582 8.23.12 Calul 413 EL -SGAA XII-9 iapă mamă 1994 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 1997 6.961 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
38 146638 8.23.12 Calul HADBAN XXXV-2 armăsar montă publică 1995 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 1998 6.033 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
39 146650 8.23.12 Calul SHAGYA LVI-46 armăsar montă publică 1999 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 2000 4.619 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
40 146818 8.23.04 NORTH STAR XLIII armăsar pepinier 1992 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -; 2002 2.000 Hotărârea Guvernului nr. 598/2013 în administrare mobil
41 146869 8.23.03 Calul GARDENIA iapă mamă 1993 H. Jegălia Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -; 2002 3.500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
42 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I. R1590120 146890 8.23.03 Calul EXPLOZIV armăsar montă publică 1993 H. Jegălia Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -; 2002 500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
43 147892 8.23.11 PACT GE-19 HB armăsar montă publică 1997 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; - ; -; nr. -; 2000 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
44 147895 8.23.11 SAMURAI FA-2/99 armăsar montă publică 1999 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; - ; -; nr. -; 2002 2.500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
45 147897 8.23.11 SAXON FA-4/99 armăsar montă publică 1999 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; - ; -; nr. -; 2002 2.500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
46 147898 8.23.11 SCAMATOR GL-7/99 armăsar montă publică 1999 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; - ; -; nr. -; 2002 2.500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
47 147899 8.23.11 SCUT FA-6/99 armăsar montă publică 1999 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; - ; -; nr. -; 2002 2.500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
48 147909 8.23.11 HIBRID CN-13/89 armăsar montă publică 1989 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; - ; -; nr. -; 2000 356 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
49 147942 8.23.11 SACAL TN-2/2000 armăsar montă publică 2000 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; - ; -; nr. -; 2003 7.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
50 147943 8.23.11 SERIF HD-8/2000 armăsar montă publică 2000 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; - ; -; nr. -; 2003 7.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
51 147944 8.23.11 SERPASI TN-4/2000 armăsar montă publică 2000 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; - ; -; nr. -; 2003 7.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
52 148050 8.23.09 CAL SIGLAVY BAGDADY XIV-53 armăsar montă publică 2000 H. Mangalia Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -; 2003 8.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2003; în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
53 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 148094 8.23.11 CAL BUCOVAN 27 armăsar montă publică 2000 H. Slatina Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr. -; 2003 7.600 Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 171/2003 în administrare mobil
54 148134 8.23.06 CAL HROBY XXII-15 Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Breaza; -; nr. -; 2003 7.400 Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 173/2003; în administrare mobil
55 148141 8.23.06 CAL PIETROSU X-40 iapă mamă 2000 H. Lucina Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Breaza; -; nr. -; 2003 7.000 Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 173/2003; în administrare mobil
56 148152 8.23.12 CAL KOHEILAN XXXIX-15 iapă mamă 2000 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Marginea; -; nr. 2003 6.840 Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 173/2003; în administrare mobil
57 148358 8.23.01 NAFRAMA VI-10 iapă mamă 2000 H. Izvin Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -; 2003 7.200 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
58 148359 8.23.01 NARDUS VI-9 armăsar montă publică 2000 H. Izvin Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -; 2003 7.600 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
59 148584 8.23.13 TR. IC.5’’RUTINAT armăsar montă publică 1993 H. Jegălia Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -; 1998 3.459 Hotărârea Guvernului nr. 598/2013 în administrare mobil
60 148639 8.23.11 ARMĂSAR MONTĂ PUBLICĂ ST. MD.54 EFECT armăsar montă publică 1996 D. Târgu Mureş Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. - 1999 2.521 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
61 148654 8.23.11 IAPA MAMĂ SG. AL.35 IUBITA iapă mamă 1997 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -; 2000 2.079 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
62 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 148679 8.23.11 ARMĂSAR MONTĂ PUBLICĂ DEP. MD.68 UNT armăsar montă publică 1999 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -; 2002 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
63 148714 8.23.10 BLANCA iapă mamă 1999 H. Cislău Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -; 2002 2.860 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
64 148729 8.23.10 MAYTREI iapă mamă 2000 H. Cislău Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -; 2003 6.650 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
65 148736 8.23.10 POIANA iapă mamă 1995 H. Cislău Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -; 1999 2.625 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
66 148782 8.23.10 VARLAM armăsar pepinier 1994 H. Cislău Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -; 1997 2.484 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
67 148802 8.23.11 ECLER armăsar montă publică 1997 H. Cislău Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -; 2003 2.811 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
68 148953 8.23.04 FURIOSO LXV-18 armăsar montă publică 1999 D. Arad Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; - ; -; nr. -; 2003 7.400 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
69 148967 8.23.11 MARA iapă mamă 2000 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -; 2003 6.840 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
70 149442 8.23.11 JETON U-48/91 armăsar montă publică 1991 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; - ; -; nr. -; 2000 475 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
71 149453 8.23.11 KING EC-19/92 armăsar montă publică 1992 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; - ; -; nr. -; 1995 475 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
72 151710 8.23.11 Iapă mamă Ai-27 Iacovita iapă mamă 2001 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. 0; 0 2004 7.200 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2007 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
73 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 151770 8.23.01 OMAR armăsar montă publică 2001 H. Izvin Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -; 2004 7.600 Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 171/2009 în administrare mobil
74 151771 8.23.01 ORION armăsar montă publică 2001 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. 0; 0 2004 7.600 Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 171/2010 în administrare mobil
75 156638 8.23.08 NONIUS XXXI-37/000658C5D7 armăsar montă publică 2001 D. Arad Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr. -; 2005 8.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
76 156640 8.23.03 ORAC/TV-26 J 00065EB96E armăsar montă publică 2002 D. Arad Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr. -; 2005 7.800 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
77 156641 8.23.03 OVIDIU/BI4J000658CD55 armăsar montă publică 2002 D. Arad Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr. -; 2005 6.845 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
78 156645 8.23.04 NORTH STAR XLII-14/00065DE40D armăsar montă publică 2002 D. Arad Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr. -; 2007 7.800 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
79 156658 8.23.04 FURIOSO LXVI-25/00065D79FA armăsar montă publică 2002 D. Arad Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr. -; 2007 7.600 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
80 156659 8.23.04 NORTH STAR XLII-10/00065DD00E armăsar montă publică 2001 D. Arad Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr. -; 2007 8.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
81 156660 8.23.04 NORTH STAR XLIII-27/00065D9F94 armăsar montă publică 2002 D. Arad Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr. -; 2007 7.800 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
82 156663 8.23.03 OTAC/GI-8 J 00065E72F8 armăsar montă publică 2002 D. Târgu Mureş Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; nr. -; 2007 7.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Hotărârea Guvernului nr. 598/2013 în administrare mobil
83 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 156670 8.23.07 Maestoso XLIX - 8/M 49 - 8 armăsar montă publică 2005 D. Arad Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr. -; 2008 10.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
84 156683 8.23.11 TIGRU/JB-4 HB armăsar montă publică 2001 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; - ; -; nr. -; 2004 7.600 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
85 156685 8.23.11 TIR/HD-17 HB armăsar montă publică 2001 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; - ; -; nr. -; 2004 7.600 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
86 156690 8.23.11 TAR/HD-22 HB armăsar montă publică 2002 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; - ; -; nr. -; 2005 7.600 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
87 156720 8.23.11 UNGARIA/JB-17HB iapă mamă 2003 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; - ; -; nr. -; 2006 7.200 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
88 156738 8.23.11 Zero/Hb 16HB armăsar montă publică 2005 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; - ; -; nr. -; 2008 7.899 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
89 156741 8.23.11 Zimbru/Hb 19HB armăsar montă publică 2005 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; - ; -; nr. -; 2008 7.899 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
90 156758 8.23.11 Abrud/HO-1 armăsar montă publică 2006 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; - ; -; nr. -; 2009 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
91 156761 8.23.11 Amici/KJ-20 armăsar montă publică 2006 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; - ; -; nr. -; 2009 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
92 156785 8.23.11 IMPRESAR/R - Fa 2 armăsar montă publică 2002 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; nr. -; 2005 7.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
93 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 156808 8.23.07 Neapolitano XXIX - 41/N 29 -41 F armăsar montă publică 2000 D. Arad Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr. -; 2005 8.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Hotărârea Guvernului nr. 598/2013 în administrare mobil
94 156819 8.23.07 781 Pluto XIX - 62/P 19 - 62F iapă mamă 2003 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; nr. -; 2006 7.600 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
95 156820 8.23.07 780 Favory XXXV - 44/F 35- 44F iapă mamă 2003 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; nr. -; 2006 7.220 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
96 156833 8.23.07 886 Tulipan XIX - 4/T 19-4F iapă mamă 2004 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; nr. -; 2007 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
97 156889 8.23.11 Ola-Jp 41 iapă mamă 2001 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -; 2004 6.300 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
98 156914 8.23.11 Lixandru/At 18 armăsar montă publică 2005 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -; 2008 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
99 156932 8.23.11 Albinuta/Al 42-R iapă mamă 2005 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -; 2008 8.900 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
100 156943 8.23.11 Lionel/Od-1 R armăsar montă publică 2006 H. Mangalia Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -; 2009 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
101 156944 8.23.10 Demetra/21 C-Ba iapă mamă 2004 H. Cislău Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -; 2009 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
102 156945 8.23.10 Dosia/27 C-Ba iapă mamă 2004 H. Cislău Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -; 2009 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
103 156958 8.23.11 Iancu/El-3 R armăsar montă publică 2007 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -; 2010 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
104 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 156959 8.23.11 Urbis/Od-4 R armăsar montă publică 2007 H. Mangalia Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -; 2010 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
105 156964 8.23.11 Ianolta/Od-3 R iapă mamă 2007 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -; 2010 8.900 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
106 156967 8.23.11 Ligia/Od-10 R iapă mamă 2007 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -; 2010 8.900 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
107 156981 8.23.03 MATACHE/Fd-7J armăsar montă publică 2000 H. Jegălia Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -; 2003 7.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
108 156999 8.23.03 MARTIN/Fi-51 J armăsar montă publică 2000 H. Jegălia Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -; 2005 8.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
109 157016 8.23.03 419 PRIMADONA/Gi-10 J iapă mamă 2003 H. Jegălia Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -; 2006 7.410 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
110 157030 8.23.07 Maestoso XLVII-14/M 47-14 armăsar montă publică 1993 H. Jegălia Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -; 2007 8.403 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
111 157108 8.23.07 883 Pluto XIX - 72/P 19-72F iapă mamă 2003 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; nr. -; 2007 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
112 157127 8.23.07 Conversano XXXIV - 3/C 34 - 3F armăsar montă publică 2005 D. Târgu Mureş Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; nr. -; 2008 10.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
113 157142 8.23.07 Favory XXXV - 55/F 35-55F armăsar montă publică 2005 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; nr. -; 2008 10.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
114 157154 8.23.09 GAZAL XVI 21 (G XIX) G 16-21M armăsar pepinier 2000 H. Mangalia Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -; 2004 8.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
115 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 157158 8.23.09 NEDJARI IX 84/Nj 9- 84 M armăsar montă publică 2001 H. Mangalia Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -; 2004 7.800 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
116 157177 8.23.09 EL IMAN 54/EI 54 M armăsar montă publică 2001 H. Mangalia Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -; 2005 7.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
117 157181 8.23.09 CYGAJ 31/31Cj 31 M iapă mamă 2002 H. Mangalia Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -; 2006 7.600 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
118 157189 8.23.09 Ibn Galal II-17/I 2- 17 M iapă mamă 2004 H. Mangalia Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; nr. -; 2008 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Hotărârea Guvernului nr. 598/2013 în administrare mobil
119 157191 8.23.09 Nedjari XII-10/Nj 12-10 M iapă mamă 2003 H. Mangalia Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -; 2008 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
120 157196 8.23.09 Cygaj 38/Cj 38 M armăsar montă publică 2004 D. Târgu Mureş Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -; 2008 10.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
121 157205 8.23.09 Gazal XVI-44/G 16- 44 M iapă mamă 2005 H. Mangalia Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -; 2010 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
122 157226 8.23.05 Gidran XLIV-24/G 44-24 T iapă mamă 2002 H. Cislău Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -; 2006 7.600 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002Hotărârea Guvernului nr. 598/2013 în administrare mobil
123 157255 8.23.04 FURIOSO LXIV-35/ F 44-35 S armăsar montă publică 2002 H. Slatina Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr. -; 2005 8.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
124 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 157258 8.23.04 NORTH STAR XLII-12/Z 42-12S armăsar montă publică 2002 H. Slatina Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr. -; 2005 8.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
125 157280 8.23.04 NORTH STAR XLIII-33/Z 43-33 S armăsar montă publică 2003 H. Slatina Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr. -; 2007 10.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
126 157296 8.23.04 Furioso LXV-31/F 45-31 S armăsar montă publică 2005 H. Slatina Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr. -; 2009 10.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
127 157302 8.23.04 Furioso LXVII-32/F 47-32 S armăsar montă publică 2006 H. Slatina Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr. -; 2010 10.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
128 157314 8.23.03 NEAOS/Ba-29 J armăsar montă publică 2001 D. Târgu Mureş Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; nr. -; 2004 7.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
129 157322 8.23.07 Neapolitano XXXI-7/ N 31-7 armăsar montă publică 2002 D. Târgu Mureş Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; nr. -; 2005 7.200 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
130 157331 8.23.07 Neapolitano XXIX-40/00065DD938 armăsar montă publică 2000 D. Târgu Mureş Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; nr. -; 2005 7.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
131 157345 8.23.05 Gidran XLVI-23/G 46-23 t armăsar montă publică 2003 D. Târgu Mureş Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; nr. -; 2008 10.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
132 157381 8.23.03 KANAF/00064DB8E8 armăsar montă publică 1998 D. Dumbrava Ţara: România; judeţul: Neamţ; -; -; nr. -; 2005 3.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
133 157384 8.23.07 MAESTOSO XXXIX-40/00065EGA28 armăsar montă publică 1994 D. Dumbrava Ţara: România; judeţul: Neamţ; -; -; nr. -; 2005 3.051 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
134 157440 8.23.06 OUSOR IX-60/O 9- 60 L armăsar montă publică 2001 H. Lucina Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 2004 7.215 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
135 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 157443 8.23.12 KOHEILAN XXXIX-17/K 39-17 R armăsar montă publică 2000 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 2004 7.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
136 157444 8.23.12 KOHEILAN XXXIX-20/K 39-20 R armăsar montă publică 2000 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 2004 8.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
137 157467 8.23.06 Pietrosu XI-3/P 11-3 L armăsar montă publică 1997 H. Lucina Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 2005 6.800 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
138 157476 8.23.12 DAHOMAN XXXIX-66/D 39-66 R armăsar montă publică 2002 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 2005 7.800 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
139 157484 8.23.06 OUSOR IX-73/O 9- 73 L armăsar montă publică 2003 H. Lucina Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 2007 8.600 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
140 157485 8.23.06 HROBY XXII-32/H 23-32 L armăsar montă publică 2003 H. Lucina Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 2007 8.600 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
141 157492 8.23.12 KOHEILAN XL-4/K 40-4R - 2003 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 2007 10.300 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
142 157496 8.23.12 DAHOMAN XXXIX-73/D 39-73 R armăsar montă publică 2004 D. Târgu Mureş Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 2007 10.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
143 157511 8.23.12 El Sbaa XII-4/ES 12- 4 S armăsar montă publică 1992 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 2008 9.368 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
144 157513 8.23.06 Prislop IX-93/P9-93 L armăsar montă publică 2001 H. Lucina Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 2008 2.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
145 157514 8.23.07 NON STOP/Tv-19J armăsar montă publică 2001 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 2008 8.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
146 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 157515 8.23.03 PROMETEU/G-11J armăsar montă publică 2003 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 2008 10.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
147 157518 8.23.06 Hroby XXIII-33/H 23-33 L armăsar montă publică 2006 H. Lucina Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 2010 8.600 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
148 157519 8.23.06 Goral XIX-53/G 19- 53 L armăsar montă publică 2006 H. Lucina Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 2010 8.600 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
149 157557 8.23.06 Pietrosu XI-21/P 11-21 L armăsar montă publică 2007 H. Lucina Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 2010 8.600 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
150 157581 8.23.12 Mersuch XXV-27/ M 25-27 R iapă mamă 2007 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 2011 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
151 157587 8.23.01 PELUZA/Vi-18 iapă mamă 2002 H. Izvin Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -; 2005 7.200 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
152 157612 8.23.08 NONIUS 31-47/N 31-47 I iapă mamă 2003 H. Izvin Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -; 2006 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
153 157635 8.23.08 Nonius XXXV-12/ N 35-12 I iapă mamă 2005 H. Izvin Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -; 2009 10.300 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
154 157638 8.23.01 Nonius 31-66/N 31- 66 I iapă mamă 2006 H. Izvin Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -; 2010 10.300 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
155 157650 8.23.12 O Bajan 3/OB - 3R armăsar montă publică 2005 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul: Suceava;-; -; nr. -; 2008 10.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
156 157706 8.23.10 Diana (22 C-Tz) iapă mamă 2008 H. Cislău Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -; 2011 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 803/2012 în administrare mobil
157 157724 8.23.03 Val (Mp - 7 J) armăsar montă publică 2007 H. Izvin Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -; 2011 10.000 Hotărârea Guvernului nr. 803/2012 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
158 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 157775 8.23.09 Cygaj 60 (Cy/60 M) iapă mamă 2006 H. Mangalia Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -; 2011 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 803/2012 în administrare mobil
159 157787 8.23.09 Siglavy Bagdady XVIII-4 (SB 18/4 M) iapă mamă 2007 H. Mangalia Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -; 2011 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 803/2012 în administrare mobil
160 157788 8.23.09 Nedjari XIII-4 (Nj 13/4 M) iapă mamă 2006 H. Mangalia Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -; 2011 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 803/2012 în administrare mobil
161 157802 8.23.07 Neapolitano XXIX-119 (N 29/119 F) armăsar montă publică 2008 D. Arad Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr. -; 2011 10.000 Hotărârea Guvernului nr. 803/2012; Hotărârea Guvernului nr. 598/2013 în administrare mobil
162 158041 8.23.12 Gazal XVIII-10 (G18/10 R) iapă mamă 2007 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 2011 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 803/2012 în administrare mobil
163 158055 8.23.05 Gidran XLIII - 35 (G 43/35 T) armăsar montă publică 2008 H. Cislău Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -; 2011 10.000 Hotărârea Guvernului nr. 803/2012; Hotărârea Guvernului nr. 598/2013 în administrare mobil
164 159178 8.23.09 Ofelia/Gazal XIX-7 (7M/G19) iapă mamă 2007 H. Mangalia Ţara: România; judeţul: Constanţa; municipiul Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52; 2012 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 598/2013 în administrare mobil
165 159208 8.23.12 Siglavy Bagdady XVII-23 (SB17/23 R) iapă mamă 2009 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114; 2012 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 598/2013 în administrare mobil
166 159269 8.23.07 Tulipan XIX-25 (T 19/25 F) armăsar montă publică 2009 H. Slatina Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Voila; -; nr. -; satul Sâmbăta de Jos 2012 10.000 Hotărârea Guvernului nr. 598/2013 în administrare mobil
167 159465 8.23.11 Imor (Ag 6-R) / 64201982021955 armăsar montă publică 2010 D. Târgu Mureş Ţara: România; judeţul: Buzău, comuna Ruşeţu; -; nr. -; 2013 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 240/2014 în administrare mobil
168 159490 8.23.09 Simion/Siglavy Bagdady XVIII-16 (16 M-SB18)/ 642019820201714 armăsar montă publică 2010 H. Mangalia Ţara: România; judeţul: Constanţa; municipiul Mangalia; Şos. Constanţei nr. 52; 2013 10.000 Hotărârea Guvernului nr. 240/2014 în administrare mobil

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a decesului

Nr. crt. Administratorul bunurilor Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunurilor Sexul Anul naşterii Locaţia de bază - depozit de armăsari (D) sau herghelia (H) Adresa Anul dobândirii/Anul dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Tipul bunului
Baza legală În administrare/ concesionare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 146505 8.23.06 Calul 716 G XVI-101 iapă mamă 1991 H. Lucina Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 1991 375 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
2 146865 8.23.03 Calul INDISCRETA iapă mamă 1996 H. Jegălia Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -; 2002 3.500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
3 147954 8.23.07 SC XVIII-27/2000 armăsar pepinier 2000 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -; 2000 7.600 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
4 148794 8.23.10 IMPUS armăsar montă publică 1999 H. Cislău Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -; 2002 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
5 148955 8.23.04 F-LXVI-8 iapă mamă 2000 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; -; nr. -; 2003 6.840 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
6 156715 8.23.07 Siglavy Capriola XX-8/ SC 20-8HB iapă mamă 2003 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -; 2006 7.220 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
7 156755 8.23.11 Zoro/Jb - 42HB armăsar montă publică 2005 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -; 2008 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
8 156997 8.23.11 GIL/A-2 D armăsar montă publică 2002 H. Jegălia Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -; 2005 7.600 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
9 157550 8.23.12 Koheilan XLII-2/K 42 - 2 R armăsar montă publică 2006 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 2010 10.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
10 157589 8.23.08 Nonius 32-32/N 32 - 32 I armăsar montă publică 2002 D. Arad Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -; 2005 8.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
11 157694 8.23.11 CADET (IP 3/HB) armăsar montă publică 2008 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -; 2011 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 803/2012 în administrare mobil
12 157697 8.23.11 CERB (NT 6/ HB) armăsar montă publică 2008 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -; 2011 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 803/2012 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 157732 8.23.03 VEGETA (G-34 J) iapă mamă 2008 H. Jegălia Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -; 2011 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 803/2012 în administrare mobil
14 157786 8.23.09 Nedjari XII-28 (Nj 12/28 M) iapă mamă 2007 H. Mangalia Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -; 2011 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 803/2012 în administrare mobil
15 157806 8.23.07 Tulipan XIX - 17 (T 19/17 F) armăsar montă publică 2008 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; nr. -; 2011 10.000 Hotărârea Guvernului nr. 803/2012 în administrare mobil
16 159156 8.23.13 Violeta (D/Rj 23) iapă mamă 2009 H. Jegălia Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Dor Mărunt; -nr. -; 2012 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 598/2013 în administrare mobil
17 146570 8.23.12 Calul 396 MERSUCH XXIV-2 iapă mamă 1992 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 1995 4.744 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
18 148753 8.23.06 HROBY armăsar montă publică 1995 H. Cislău Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -; 2003 2.567 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
19 148804 8.23.11 ODOBAC armăsar montă publică 1996 H. Cislău Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -; 2003 2.521 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
20 148965 8.23.11 FALA iapă mamă 2000 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -; 2003 7.200 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
21 156695 8.23.11 TURCANA/HD-28 HB iapă mamă 2002 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -; 2005 7.200 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
22 156754 8.23.11 Ziar / Kj - 12HB armăsar montă publică 2005 H. Beclean Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -; 2008 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
23 156986 8.23.03 404 NORVEGIA/Ba-25 J iapă mamă 2001 H. Jegălia Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -; 2004 7.600 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
24 157084 8.23.03 Ura/E-40J iapă mamă 2007 H. Jegălia Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -; 2010 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
25 157318 8.23.11 Ibrian/Jp-42 R armăsar montă publică 2002 D. Târgu Mureş Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; nr. -; 2005 7.030 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
26 157505 8.23.12 Siglavy Bagdady XVII-9/SB 17-9 R armăsar montă publică 2004 D. Târgu Mureş Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 2008 10.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
27 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 157605 8.23.08 RITA/Ib-4 iapă mamă 2003 H. Izvin Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -; 2006 7.200 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
28 157608 8.23.01 RECAS/Ib-9 armăsar montă publică 2003 H. Izvin Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -; 2006 7.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
29 157623 8.23.01 SENIOR/Ib-12 armăsar montă publică 2004 H. Izvin Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -; 2007 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
30 157736 8.23.03 VIOLINA (Jv-21 J) iapă mamă 2008 H. Jegălia Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -; 2011 10.300 Hotărârea Guvernului nr. 803/2012 în administrare mobil

ANEXA Nr. 4DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a dispariţiei - Sentinţe instanţe judecătoreşti

Nr. crt. Administratorul bunurilor Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunurilor Sexul Anul naşterii Locaţia de bază - depozit de armăsari (D) sau herghelia (H) Adresa Anul dobândirii/Anul dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Tipul bunului
Baza legală În administrare/ concesionare
1 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120 148648 8.23.11 ARMĂSAR MONTĂ PUBLICĂ ST.JP.4 IAZ armăsar montă publică 1996 D. Râmnicelu Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -; 1999 2.521 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
2 146684 8.23.11 Calul ALFRED/1995 armăsar montă publică 1995 D. Râmnicelu Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; nr. -; 2002 3.047 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
3 147042 8.23.11 Calul FANTE armăsar montă publică 1998 D. Râmnicelu Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; nr. -; 2002 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
4 157104 8.23.07 CONVERSANO XXIX-55/C 29-55 armăsar montă publică 2001 D. Râmnicelu Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; nr. -; 2005 8.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
5 157217 8.23.05 Gidran XLII-7/G 42- 7 T armăsar montă publică 2000 D. Râmnicelu Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; nr. -; 2003 8.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Hotărârea Guvernului nr. 598/2013 în administrare mobil
6 145899 8.23.09 Calul IBN GALAL 22 armăsar montă publică 1992 H. Mangalia Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -; 1995 8.150 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
7 145913 8.23.12 Calul SAGYA LLX-26 armăsar montă publică 1993 H. Mangalia Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -; 1997 8.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 543/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 543 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu