Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 539 din 9 iunie 2010

pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor locale partiale pentru un consiliu local si pentru un primar din data de 18 iulie 2010

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 388 din 11 iunie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 125 alin. (1) şi al art. 131 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă programele calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru un consiliu local şi pentru un primar din data de 18 iulie 2010, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Marian Muhuleţ

ANEXA Nr. 1

PROGRAMUL   CALENDARISTIC

privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru Consiliul Local al Comunei Agriş, judeţul Satu Mare, din data de 18 iulie 2010

Nr. crt.

Termenul de realizare

potrivit Legii nr. 67/2004

pentru alegerea autorităţilor

administraţiei publice locale,

republicată, cu modificările

şi completările ulterioare

(articolul)

Acţiunea

Cine realizează acţiunea

Modalitatea de realizare

0

1

2

3

4

1.

Cu cel puţin 35 de zile înaintea

votării

11 iunie 2010

Art. 9 alin. (2)

Stabilirea şi aducerea la cunoştinţa publică a datei desfăşurării alegerilor

Guvernul

Hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

2.

In termen de două zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

12 iunie 2010

Art. 11 alin. (1)

Numerotarea circumscripţiei electorale

Prefectul

Prin ordin

3.

Cu o zi înainte de desemnare

19 iunie 2010

Art. 24 alin. (5) şi (7)

Intocmirea listelor cu magistraţi şi alţi jurişti care participă la tragerea la sorţi pentru desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia Completarea listei prevăzute la art. 24 alin. (5) cu alte persoane care se bucură de

Preşedintele tribunalului,

prefectul, cu participarea

reprezentanţilor partidelor

politice

Prefectul, la propunerea

primarului

0

1

2

3

4

prestigiu în faţa locuitorilor, care nu fac parte din niciun partid politic şi au cel puţin studii medii

4.

Cu cel puţin 24 de ore înainte de data şedinţei

19 iunie 2010

Art. 24 alin. (8)

Aducerea la cunoştinţa publică a datei şedinţei în care se va efectua tragerea la sorţi a preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Preşedintele tribunalului

Anunţ în presă şi afişare la uşa instanţei

5.

In termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 20 iunie 2010

Art. 12 şi 15

Delimitarea şi  numerotarea secţiilor de votare; aducerea la cunoştinţa publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare şi a numerotării circumscripţiei electorale

Primarul

Prin dispoziţie Prin afişare

6.

In termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de

20 iunie 2010

Art. 24 alin. (5)

Desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Preşedintele tribunalului

Tragere la sorţi

7.

In termen de 24 de ore de la solicitare, după

20 iunie 2010

Art. 24 alin. (11)

Punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice sau a alianţelor electorale a listei   cuprinzând   datele   necesare   ale preşedintelui     biroului     electoral     de circumscripţie şi ale locţiitorului acestuia, pentru a fi contactaţi, precum şi adresa şi numărul de telefon ale sediului biroului electoral de circumscripţie

Preşedintele tribunalului împreună cu prefectul

In scris

8.

In termen de o zi de la constituire, dar nu mai târziu de

21 iunie 2010 Art. 27

Aducerea la cunoştinţa publică a sediului biroului electoral de circumscripţie şi a programului de activitate al acestuia

Prefectul

Prin afişare şi prin orice alt mijloc de publicitate

9.

In termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral de circumscripţie, dar nu mai târziu de 21 iunie 2010

Art. 22 alin. (1)

Comunicarea   către   biroul   electoral   de circumscripţie a  numărului de alegători rezultat din listele electorale permanente şi complementare

Primarul

In scris

10.

In termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de

21 iunie 2010

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Persoanele interesate

In scris

11.

In termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de 22 iunie 2010 Art. 31 alin. (6)

Soluţionarea       contestaţiilor       privind desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Tribunalul

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

12.

In   termen   de   5   zile   de   la constituirea biroului electoral de circumscripţie, dar nu mai târziu de 24 iunie 2010

Art. 56 alin. (1)

Comunicarea de către partidele politice, alianţele   politice  şi  alianţele  electorale biroului   electoral   de   circumscripţie   a semnelor electorale

Partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale

In scris

13.

In următoarea zi după expirarea termenului pentru comunicarea semnelor electorale

25 iunie 2010

Art. 56 alin. (7)

Aducerea la cunoştinţa publică a semnelor electorale

Biroul electoral de circumscripţie

Prin orice mijloc de publicitate

14.

In termen de 18 zile de la data

stabilirii zilei alegerilor, cel mai

târziu la data de

28 iunie 2010

Art. 16 alin. (1) şi art. 221

Punerea la dispoziţia primarului a listelor electorale permanente şi a listelor electorale complementare

Direcţia   pentru   Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Oficiul Român pentru Imigrări

Proces-verbal

0

1

2

3

4

15.

Cel mai târziu cu 20 de zile înainte   de   data desfăşurării alegerilor, dar nu mai târziu de 28 iunie 2010

Art. 44 şi 45

DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, candidaţii independenţi

In scris, în 4 exemplare

16.

Cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 28 iunie 2010

Art. 65 alin. (6)

Solicitarea acordării timpilor de antenă către conducerile posturilor de radiodifuziune şi televiziune publice şi private sau, după caz, ale studiourilor teritoriale ale acestora

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, candidaţii independenţi şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

In scris

17.

In termen de 24 de ore de la  înregistrare, dar nu mai târziu de

29 iunie 2010

Art. 50 alin. (3)

Afişarea candidaturilor acceptate

Biroul electoral de circumscripţie

Prin afişare la sediul biroului electoral de circumscripţie

18.

In termen de 24 de ore de la respingere, dar nu mai târziu de

29 iunie 2010

Art. 52 alin. (2)

Formularea de contestaţii împotriva respingerii candidaturilor

Candidaţii, partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au propus candidatura respectivă

In scris

19.

In termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

30 iunie 2010

Art. 52 alin. (5)

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva respingerii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

20.

In termen de cel mult 24 de ore de la afişarea candidaturii, dar nu mai târziu de

30 iunie 2010

Art. 52 alin. (1)

Formularea de contestaţii împotriva acceptării unor candidaturi

Cetăţenii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale

In scris

21.

In termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de

1 iulie 2010

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronunţate în cazul respingerii candidaturii

Candidaţii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au propus candidatura respectivă

In scris

22.

In termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

1 iulie 2010

Art. 52 alin. (5)

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva admiterii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

23.

In termen de 3 zile de la data până la care se pot propune candidaturile, cel mai târziu la data de 1 iulie 2010 Art. 24 alin. (13)

Comunicarea   către   biroul   electoral   de circumscripţie  a  numelui  şi  prenumelui reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care vor face parte din acest birou electoral

Filialele locale ale partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale

In scris

24.

In termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de

2 iulie 2010

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronunţate în cazul admiterii candidaturii

Cetăţenii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale

In scris

25.

In termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

2 iulie 2010

Art. 52 alin. (6) şi (7)

Soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârii    pronunţate    în    soluţionarea contestaţiei privind respingerea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre    definitivă    şi irevocabilă

26.

Până la rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de

2 iulie 2010

Art. 56 alin. (7)

Comunicarea  către  prefect a  semnelor electorale în vederea imprimării lor pe buletinele de vot

Biroul electoral de circumscripţie

In scris

0

1

2

3

4

27.

Până la începerea campaniei electorale, dar nu mai târziu de

2 iulie 2010

Art. 76 alin. (1)

Stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral

Primarul

Prin dispoziţie

28.

In termen de 5 zile de la primirea listelor electorale permanente, dar nu mai târziu de

2 iulie 2010

Art. 16 alin. (2)

Punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, la cererea şi pe cheltuiala acestora, a copiilor de pe listele electorale permanente, precum şi de pe listele electorale suplimentare

Primarul

La    cererea    partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale

29.

In termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

3 iulie 2010

Art. 52 alin. (6) şi (7)

Soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârii   pronunţate  asupra  contestaţiei privind admiterea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre    definitivă    şi irevocabilă

30.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor,  la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 52, dar nu mai târziu de 3 iulie 2010

Art. 53

RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR

Biroul electoral de circumscripţie

Proces-verbal

31.

Cu   15  zile  înainte  de  data desfăşurării alegerilor

3 iulie 2010

Art. 61

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

32.

Imediat după rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de

4 iulie 2010

Art. 55 alin. (8) şi (12)

Stabilirea   numărului   de   ordine   de   pe buletinul de vot, în prezenţa reprezentanţilor partidelor    politice,    alianţelor    politice, alianţelor electorale care depun candidaturi

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Prin tragere la sorţi

33.

In termen de 24 de ore de la întocmire, dar nu mai târziu de

4 iulie 2010

Art. 37 alin. (1) lit. f)

Centralizarea   candidaturilor  depuse   de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale    şi    organizaţiile    cetăţenilor aparţinând     minorităţilor    naţionale    şi comunicarea  situaţiei   centralizate  către Societatea   Română   de   Televiziune   şi Societatea   Română   de   Radiodifuziune (după rămânerea definitivă a candidaturilor)

Biroul electoral de circumscripţie

34.

In termen de 24 de ore de la rămânerea       definitivă       a candidaturilor, cel mai târziu la data de 4 iulie 2010

Art. 24 alin. (14)

Completarea     biroului     electoral     de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice,   alianţelor   politice   şi   alianţelor electorale

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

In   funcţie   de   numărul candidaturilor şi, eventual, prin tragere la sorţi

35.

Cel mai târziu până la

5 iulie 2010

Art. 65 alin. (3)

Stabilirea timpilor de antenă pentru partidele politice parlamentare, alianţele acestora şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Parlament

Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune

In funcţie de ponderea deţinută în Parlament

36.

In termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorţi, dar nu mai târziu de

5 iulie 2010

Art. 55 alin. (11)

Comunicarea către prefect a ordinii pentru înscrierea pe buletinul de vot a listelor de candidaţi,   precum   şi   a   ordinii   pentru candidaţii independenţi

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

In scris

37.

In termen de 24 de ore de la

primirea comunicării datelor, dar

nu mai târziu de

5 iulie 2010

Art. 65 alin. (1) şi (2)

Calcularea  timpilor de  antenă  acordaţi partidelor    politice,    alianţelor    politice, alianţelor     electorale     şi     candidaţilor independenţi la serviciile de radiodifuziune şi de   televiziune,   inclusiv   la   studiourile teritoriale ale acestora

Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune

In funcţie de situaţia listelor complete prezentate

0

1

2

3

4

38.

In termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

5 iulie 2010

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestaţiilor privind completarea biroului electoral de circumscripţie

Persoanele interesate

In scris

39.

In   termen   de   o   zi   de   la înregistrare, dar nu mai târziu de

6 iulie 2010

Art. 31 alin. (6)

Soluţionarea contestaţiilor privind completarea biroului electoral de circumscripţie

Tribunalul

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

40.

Cel mai târziu în data de

12 iulie 2010

Art. 28 alin. (2) şi (4)

Intocmirea listei cu jurişti şi alte persoane propuse de primar care au, de regulă, cel puţin studii medii şi nu fac parte din niciun partid politic, din care vor fi desemnaţi preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia

Prefectul, la propunerea primarului

41.

După   tipărirea   primului   tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot, dar nu mai târziu de

12 iulie 2010

Art. 57 alin. (3)

Prezentarea unui exemplar al buletinului de vot    membrilor    biroului    electoral    de circumscripţie

Prefectul

42.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor 13 iulie 2010

Art. 57 alin. (1) şi (4)

TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT

Biroul electoral de circumscripţie, prin grija prefectului

43.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor, dar nu mai târziu de 13 iulie 2010

Art. 28 alin. (6)

Desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia

Preşedintele tribunalului

Tragere la sorţi

44.

In termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia, cel mai târziu la data de 14 iulie 2010

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea   reprezentanţilor   în   biroul electoral al secţiei de votare

Partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au depus liste de candidaţi în circumscripţia respectivă

In scris

45.

In termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia, dar nu mai târziu de 14 iulie 2010

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a numărului de candidaţi propuşi de fiecare partid politic, alianţă politică sau alianţă electorală

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

In scris

46.

In termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de

14 iulie 2010

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Persoanele interesate

In scris

47.

Imediat după tipărire, dar nu mai târziu de 14 iulie 2010

Art. 58 alin. (1)

Preluarea de la prefect a buletinelor de vot de către primar împreună cu preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Prefectul, primarul, preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Proces-verbal

48.

In   termen   de   o   zi   de   la înregistrare, dar nu mai târziu de

15 iulie 2010

Art. 39 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscripţie

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

49.

In termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 28 alin. (8), cel mai târziu la data de 15 iulie 2010

Art. 28 alin. (7), (10) şi (12)

Completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

Proces-verbal

0

1

2

3

4

50.

Cu   3   zile   înainte   de   data alegerilor

15 iulie 2010

Art. 22 alin. (2)

Comunicarea   către   biroul   electoral   de circumscripţie   a   numărului   definitiv   de alegători, pe baza datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente, în copiile de pe listele electorale complementare şi în lista suplimentară

Primarul

In scris

51.

In termen de două zile de la expirarea      termenului      de imprimare, dar nu mai târziu de

15 iulie 2010

Art. 59

Afişarea unui buletin de vot, vizat şi anulat de   preşedintele   biroului   electoral   de circumscripţie, la sediul primăriei, al biroului electoral de circumscripţie şi al biroului electoral al secţiei de votare

Primarul, preşedintele biroului electoral de circumscripţie

52.

In termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

16 iulie 2010

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestaţiilor privind completarea biroului electoral al secţiei de votare

Persoanele interesate

In scris

53.

Cu două zile înainte de data alegerilor

16 iulie 2010

Art. 16 alin. (6) şi art. 222 alin. (3)

Transmiterea copiilor de pe listele electorale permanente şi complementare, în două exemplare, birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarul

54.

In termen de cel mult 24 de ore de la efectuarea modificărilor

Art. 16 alin. (8)

Comunicarea către biroul electoral al secţiei de votare a modificărilor făcute în lista electorală permanentă

Primarul

In scris

55.

In termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de

16 iulie 2010

Art. 39 alin. (3)

Comunicarea către preşedintele tribunalului a hotărârii prin care se admite contestaţia privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscripţie

Preşedintele tribunalului va face o nouă desemnare.

56.

In   termen   de   o   zi   de   la înregistrare, dar nu mai târziu de

17 iulie 2010

Art. 39 alin. (2)

Soluţionarea       contestaţiilor       privind completarea biroului electoral al secţiei de votare

Biroul electoral de circumscripţie

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

57.

In ziua de sâmbătă care precedă

data alegerilor

17 iulie 2010 -ora 7,00

Art. 61

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

58.

Cel   mai   târziu   în   preziua

alegerilor

17 iulie 2010

Art. 58 alin. (1)

Predarea buletinelor de vot preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarul, împreună cu preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Proces-verbal

59.

In ajunul zilei alegerilor

17 iulie 2010 -ora 18,00

Art. 78 alin. (3) şi (4)

Prezentarea preşedintelui şi a membrilor biroului electoral al secţiei de votare la sediul acesteia şi luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare şi a pazei în jurul localului de vot

Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare

60.

In ziua alegerilor

18 iulie 2010 -ora 6,00

Art. 79 alin. (1) şi (2)

Verificarea de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri, a existenţei materialelor necesare   votării   (urne,   liste   electorale, formulare de liste electorale suplimentare, ştampile, tuşiere etc), sigilarea urnelor prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare şi aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare pe ultima pagină a buletinelor de vot

Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare

0

1

2

3

4

61.

In data de

18 iulie 2010 -ora 7,00

Art. 81

ÎNCEPEREA VOTĂRII

62.

In data de

18 iulie 2010 -ora 21,00

Art. 81

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

63.

După încheierea votării

18 iulie 2010 -ora 21,00

Art. 92 alin. (1)

Numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale şi întocmirea dosarelor cu rezultatele votării

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, membri ai biroului

64.

In termen de 24 de ore de la închiderea votării: cel mai târziu în

19 iulie 2010 -ora 21,00

Art. 37 alin. (3)

Formularea   de   cereri   pentru   anularea alegerilor

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau candidaţii independenţi

Cerere motivată, însoţită de dovezile pe care se întemeiază

65.

In termen de două zile de la înregistrarea sesizărilor şi contestaţiilor

Art. 31 alin. (4)

Soluţionarea   cererilor   pentru   anularea alegerilor

Judecătoria

Hotărâre    definitivă    şi irevocabilă

66.

In cel mult 24 de ore de la

încheierea votării

19 iulie 2010 -ora 21,00

Art. 92 alin. (1) şi (2)

Predarea de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a dosarelor cu rezultatele   votării   biroului   electoral   de circumscripţie

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu cel puţin 2 membri ai biroului electoral al secţiei de votare, stabiliţi prin tragere la sorţi

Proces-verbal Transportul se face cu pază militară.

67.

In termen de 24 de ore de la primirea    tuturor    proceselor-verbale de la birourile electorale ale secţiilor de votare 20 iulie 2010 -ora 21,00 Art. 94 alin. (1) şi art. 99 alin. (5)

Totalizarea voturilor şi atribuirea mandatelor Inaintarea    dosarului    privind    alegerea consilierilor locali către consiliul local

Biroul electoral de circumscripţie

Transmiterea dosarului se face în vederea validării mandatelor.

68.

începând cu

19 iulie 2010 -ora 21,00, respectiv

20 iulie 2010 -ora 21,00

Art. 100 alin. (6)

Aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului alegerilor

Biroul electoral de circumscripţie

Prin    orice    mijloc    de publicitate

ANEXA Nr. 2

PROGRAMUL   CALENDARISTIC

privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primarul comunei Vultureşti, judeţul Argeş, din data de 18 iulie 2010

Nr. crt.

Termenul de realizare

potrivit Legii nr. 67/2004

pentru alegerea autorităţilor

administraţiei publice locale,

republicată, cu modificările

şi completările ulterioare

(articolul)

Acţiunea

Cine realizează acţiunea

Modalitatea de realizare

0

1

2

3

4

1.

Cu cel puţin 35 de zile înaintea

votării

11 iunie 2010

Art. 9 alin. (2)

Stabilirea şi aducerea la cunoştinţa publică a datei desfăşurării alegerilor

Guvernul

Hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

0

1

2

3

4

2.

In termen de două zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 12 iunie 2010

Art. 11 alin. (1)

Numerotarea circumscripţiei electorale

Prefectul

Prin ordin

3.

Cu o zi înainte de desemnare

19 iunie 2010

Art. 24 alin. (5) şi (7)

Intocmirea listelor cu magistraţi şi alţi jurişti care participă la tragerea la sorţi pentru desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia Completarea listei prevăzute la art. 24 alin. (5) cu alte persoane care se bucură de prestigiu în faţa locuitorilor, care nu fac parte din niciun partid politic şi au cel puţin studii medii

Preşedintele tribunalului,

prefectul, cu participarea

reprezentanţilor partidelor

politice

Prefectul, la propunerea

primarului

4.

Cu cel puţin 24 de ore înainte de data şedinţei 19 iunie 2010

Art. 24 alin. (8)

Aducerea la cunoştinţa publică a datei şedinţei în care se va efectua tragerea la sorţi a preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Preşedintele tribunalului

Anunţ în presă şi afişare la uşa instanţei

5.

In termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 20 iunie 2010

Art. 12 şi 15

Delimitarea şi  numerotarea secţiilor de votare; aducerea la cunoştinţa publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare şi a numerotării circumscripţiei electorale

Primarul

Prin dispoziţie Prin afişare

6.

In termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de

20 iunie 2010

Art. 24 alin. (5)

Desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Preşedintele tribunalului

Tragere la sorţi

7.

In termen de 24 de ore de la solicitare, după 20 iunie 2010

Art. 24 alin. (11)

Punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice sau a alianţelor electorale, la solicitarea scrisă a acestora, a listei cuprinzând datele necesare ale preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi ale locţiitorului acestuia, pentru a fi contactaţi, precum şi adresa şi numărul de telefon ale sediului biroului electoral de circumscripţie

Preşedintele tribunalului împreună cu prefectul

In scris

8.

In termen de o zi de la constituire, dar nu mai târziu de

21 iunie 2010

Art. 27

Aducerea la cunoştinţa publică a sediului biroului electoral de circumscripţie şi a programului de activitate al acestuia

Prefectul

Prin afişare şi prin orice alt mijloc de publicitate

9.

In termen de 24 de ore de la constituire, dar nu mai târziu de

21 iunie 2010

Art. 34 alin. (2)

Completarea biroului electoral de circumscripţie cu  reprezentanţii  propuşi de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

In ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori şi deputaţi ai fiecărui partid

10.

In termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral de circumscripţie, dar nu mai târziu de 21 iunie 2010

Art. 22 alin. (1)

Comunicarea   către   biroul   electoral   de circumscripţie a  numărului de alegători rezultat din listele electorale permanente şi complementare

Primarul

In scris

11.

In termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de

21 iunie 2010

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Persoanele interesate

In scris

12.

In termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

22 iunie 2010

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestaţiilor privind completarea biroului electoral de circumscripţie

Persoanele interesate

In scris

0

1

2

3

4

13.

In   termen   de   o   zi   de   la înregistrare, dar nu mai târziu de

22 iunie 2010

Art. 31 alin. (6)

Soluţionarea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Tribunalul

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

14.

In termen de o zi de la

înregistrare, dar nu mai târziu de

23 iunie 2010

Art. 31 alin. (6)

Soluţionarea contestaţiilor privind completarea biroului electoral de circumscripţie

Tribunalul

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

15.

In   termen   de   5   zile   de   la constituirea biroului electoral de circumscripţie, dar nu mai târziu de 24 iunie 2010

Art. 56 alin. (1)

Comunicarea de către partidele politice, alianţele   politice  şi  alianţele  electorale biroului   electoral   de   circumscripţie   a semnelor electorale

Partidele politice, alianţele politice      şi      alianţele electorale

In scris

16.

In următoarea zi după expirarea termenului pentru comunicarea semnelor electorale

25 iunie 2010

Art. 56 alin. (7)

Aducerea la cunoştinţa publică a semnelor electorale

Biroul       electoral       de circumscripţie

Prin afişare şi prin orice alt mijloc de publicitate

17.

In termen de 18 zile de la data

stabilirii zilei alegerilor, cel mai

târziu la data de

28 iunie 2010

Art. 16 alin. (1) şi art. 221

Punerea la dispoziţia primarului a listelor electorale permanente şi a listelor electorale complementare

Direcţia   pentru   Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Oficiul Român pentru Imigrări

Proces-verbal

18.

Cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data desfăşurării alegerilor, dar nu mai târziu de

28 iunie 2010

Art. 44 şi 45

DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, candidaţii independenţi

In scris, în 4 exemplare

19.

Cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 28 iunie 2010

Art. 65 alin. (6)

Solicitarea acordării timpilor de antenă către conducerile posturilor de radiodifuziune şi televiziune publice şi private sau, după caz, ale studiourilor teritoriale ale acestora

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, candidaţi independenţi şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

In scris

20.

In termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

29 iunie 2010

Art. 50 alin. (3)

Afişarea candidaturilor acceptate

Biroul electoral de circumscripţie

Prin afişare la sediul biroului electoral de circumscripţie

21.

In termen de 24 de ore de la respingere, dar nu mai târziu de

29 iunie 2010

Art. 52 alin. (2)

Formularea    de    contestaţii    împotriva respingerii candidaturilor

Candidaţii, partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au propus candidatura respectivă

In scris

22.

In termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

20 iunie 2010

Art. 52 alin. (5)

Soluţionarea      contestaţiilor     formulate împotriva respingerii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

23.

In termen de cel mult 24 de ore de la afişarea candidaturii, dar nu mai târziu de 30 iunie 2010

Art. 52 alin. (1)

Formularea    de    contestaţii    împotriva acceptării unor candidaturi

Cetăţenii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale

In scris

0

1

2

3

4

24.

In termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de

1 iulie 2010

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronunţate în cazul respingerii candidaturii

Candidaţii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au propus candidatura respectivă

In scris

25.

In termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

1 iulie 2010

Art. 52 alin. (5)

Soluţionarea      contestaţiilor     formulate împotriva acceptării candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

26.

In termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de

2 iulie 2010

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronunţate în cazul acceptării candidaturii

Cetăţenii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale

In scris

27.

In termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

2 iulie 2010

Art. 52 alin. (6) şi (7)

Soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârii    pronunţate    în    soluţionarea contestaţiei privind respingerea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

28.

Până la rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de

2 iulie 2010

Art. 56 alin. (7)

Comunicarea  către  prefect a  semnelor electorale în vederea imprimării lor pe buletinele de vot

Biroul electoral de circumscripţie

In scris

29.

Până la începerea campaniei electorale, dar nu mai târziu de

2 iulie 2010

Art. 76 alin. (1)

Stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral

Primarul

Prin dispoziţie

30.

In termen de 5 zile de la primirea listelor electorale permanente şi complementare, dar nu mai târziu de 2 iulie 2010

Art. 16 alin. (2)

Punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, la cererea şi pe cheltuiala acestora, a copiilor de pe listele electorale permanente, precum şi de pe listele electorale suplimentare

Primarul

In scris

31.

In termen de 24 de ore de la

înregistrare, dar nu mai târziu de

3 iulie 2010

Art. 52 alin. (6) şi (7)

Soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârii   pronunţate  asupra  contestaţiei privind admiterea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

32.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 52, dar nu mai târziu de 3 iulie 2010

Art. 53

RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR

Biroul electoral de circumscripţie

Proces-verbal

33.

Cu 15 zile înainte de data desfăşurării alegerilor

3 iulie 2010

Art. 61

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

34.

Imediat după rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de

4 iulie 2010

Art. 55 alin. (8) şi (12)

Stabilirea   numărului   de   ordine   de   pe buletinul de vot, în prezenţa reprezentanţilor partidelor    politice,    alianţelor    politice, alianţelor electorale care depun candidaturi

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Prin tragere la sorţi

35.

In termen de 24 de ore de la întocmire, dar nu mai târziu de

4 iulie 2010

Art. 37 alin. (1) lit. f)

Centralizarea   candidaturilor   depuse   de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi comunicarea situaţiei centralizate către Societatea Română de

Biroul electoral de circumscripţie

In scris

0

1

2

3

4

Televiziune   şi   Societatea   Română   de Radiodifuziune (după rămânerea definitivă a candidaturilor)

36.

Cel mai târziu până la

5 iulie 2010

Art. 65 alin. (3)

Stabilirea timpilor de antenă pentru partidele politice parlamentare, alianţele acestora şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Parlament

Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune

In funcţie de ponderea deţinută în Parlament

37.

In termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorţi, dar nu mai târziu de

5 iulie 2010

Art. 55 alin. (11)

Comunicarea către prefect a ordinii pentru înscrierea pe buletinul de vot a candidaţilor la funcţia de primar, precum şi a ordinii pentru candidaţii independenţi

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

In scris

38.

In termen de 24 de ore de la primirea comunicării datelor, dar nu mai târziu de

5 iulie 2010

Art. 65 alin. (1) şi (2)

Calcularea  timpilor de  antenă  acordaţi partidelor    politice,    alianţelor    politice, alianţelor     electorale     şi     candidaţilor independenţi la serviciile de radiodifuziune şi de   televiziune,   inclusiv   la   studiourile teritoriale ale acestora

Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune

In funcţie de situaţia listelor complete prezentate

39.

Cel mai târziu în data de

12 iulie 2010

Art. 28 alin. (2) şi (4)

Intocmirea listei cu jurişti şi alte persoane propuse de primar care au, de regulă, cel puţin studii medii şi nu fac parte din niciun partid politic, din care vor fi desemnaţi preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia

Prefectul, la propunerea primarului

40.

După tipărirea primului tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot, dar nu mai târziu de

12 iulie 2010

Art. 57 alin. (3)

Prezentarea unui exemplar al buletinului de vot    membrilor    biroului    electoral    de circumscripţie

Prefectul

41.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor

13 iulie 2010

Art. 57 alin. (1) şi (4)

TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT

Biroul electoral de circumscripţie, prin grija prefectului

42.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor, dar nu mai târziu de 13 iulie 2010

Art. 28 alin. (6)

Desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia

Preşedintele tribunalului

Tragere la sorţi

43.

In termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, dar nu mai târziu de

14 iulie 2010

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către preşedintele biroului electoral de circumscripţie a reprezentanţilor partidelor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare

Organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

In scris

44.

De îndată ce primeşte comunicarea reprezentanţilor partidelor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare, dar nu mai târziu de

14 iulie 2010

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către preşedintele biroului electoral    al    secţiei    de    votare    a reprezentanţilor partidelor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

In scris

0

1

2

3

4

45.

In termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui, dar nu mai târziu de

14 iulie 2010

Art. 34 alin. (4)

Completarea biroului electoral al secţiei de votare    cu    reprezentanţi    propuşi    de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

Proces-verbal In ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori şi deputaţi ai fiecărui partid

46.

In termen de 24 de ore de la

desemnare, dar nu mai târziu de

14 iulie 2010

Art. 39 alin. (1)

Formularea        contestaţiilor        privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Persoanele interesate

In scris

47.

Imediat după tipărire, dar nu mai târziu de

14 iulie 2010

Art. 58 alin. (1)

Preluarea de la prefect a buletinelor de vot de către primar împreună cu preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Prefectul, primarul, preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Proces-verbal

48.

In termen de 24 de ore de la

completare, dar nu mai târziu de

15 iulie 2010

Art. 39 alin. (1) şi

Art. 34 alin. (4)

Formularea        contestaţiilor        privind completarea biroului electoral al secţiei de votare    cu    reprezentanţi    propuşi    de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

Persoanele interesate

In scris

49.

Cu 3 zile înainte de data alegerilor 15 iulie 2010

Art. 22 alin. (2)

Comunicarea   către   biroul   electoral   de circumscripţie  a   numărului   definitiv  de alegători, pe baza datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente, în copiile     de     pe     listele     electorale complementare şi în lista suplimentară

Primarul

In scris

50.

In termen de două zile de la expirarea termenului de imprimare, dar nu mai târziu de

15 iulie 2010

Art. 59

Afişarea unui buletin de vot, vizat şi anulat de   preşedintele   biroului   electoral   de circumscripţie, la sediul primăriei, al biroului electoral de circumscripţie şi al biroului electoral al secţiei de votare

Primarul, preşedintele biroului electoral de circumscripţie

51.

In termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

15 iulie 2010

Art. 39 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscripţie

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

52.

In termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu

De 16 iulie 2010

Art. 39 alin. (2) şi art. 34 alin. (4)

Soluţionarea       contestaţiilor       privind completarea biroului electoral al secţiei de votare    cu    reprezentanţi    propuşi    de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

Biroul electoral de circumscripţie

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

53.

Cu două zile înainte de data alegerilor

16 iulie 2010

Art. 16 alin. (6) şi art. 222 alin. (3)

Transmiterea copiilor de pe listele electorale permanente şi complementare, în două exemplare, precum şi a listelor electorale suplimentare birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarul

54.

In termen de cel mult 24 de ore de la efectuarea modificărilor

Art. 16 alin. (8)

Comunicarea către biroul electoral al secţiei de votare a modificărilor făcute în lista electorală permanentă

Primarul

0

1

2

3

4

55.

In termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de

16 iulie 2010

Art. 39 alin. (3)

Comunicarea către preşedintele tribunalului a hotărârii prin care se admite contestaţia privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscripţie

Preşedintele tribunalului va face o nouă desemnare.

56.

In ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor

17 iulie 2010 -ora 7,00

Art. 61

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

57.

Cel mai târziu în preziua alegerilor

17 iulie 2010

Art. 58 alin. (1)

Predarea buletinelor de vot preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarul, împreună cu preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Proces-verbal

58.

In ajunul zilei alegerilor

17 iulie 2010 -ora 18,00

Art. 78 alin. (3) şi (4)

Prezentarea preşedintelui şi a membrilor biroului electoral al secţiei de votare la sediul acesteia    şi    luarea    măsurilor    pentru asigurarea     ordinii     şi     corectitudinii operaţiunilor de votare şi a pazei în jurul localului de vot

Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare

59.

In ziua alegerilor

18 iulie 2010 -ora 6,00

Art. 79 alin. (1) şi (2)

Verificarea de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri, a existenţei materialelor necesare  votării  (urne,   liste  electorale, formulare de liste electorale suplimentare, ştampile, tuşiere etc), sigilarea urnelor prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare şi aplicarea ştampilei de control a secţiei  de  votare  pe  ultima   pagină  a buletinelor de vot

Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare

60.

In data de

18 iulie 2010 -ora 7,00

Art. 81

ÎNCEPEREA VOTĂRII

61.

In data de

18 iulie 2010 -ora 21,00

Art. 81

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

62.

După încheierea votării

18 iulie 2010 -ora 21,00

Art. 92 alin. (1)

Numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale şi întocmirea dosarelor cu rezultatele votării

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, membri ai biroului

63.

In termen de 24 de ore de la

închiderea votării: cel mai târziu în

19 iulie 2010 -ora 21,00

Art. 37 alin. (3)

Formularea   de   cereri   pentru   anularea alegerilor

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau candidaţii independenţi

Cerere motivată, însoţită de dovezile pe care se întemeiază

64.

In termen de două zile de la înregistrarea sesizărilor şi contestaţiilor

Art. 31 alin. (4)

Soluţionarea   cererilor   pentru   anularea alegerilor

Judecătoria

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

0

1

2

3

4

65.

In cel mult 24 de ore de la încheierea votării

19 iulie 2010 -ora 21,00

Art. 92 alin. (1) şi (2)

Predarea de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a dosarelor cu rezultatele   votării   biroului   electoral   de circumscripţie

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu cel puţin 2 membri ai biroului electoral al secţiei de votare, stabiliţi prin tragere la sorţi

Proces-verbal Transportul se face cu pază militară.

66.

In termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselor-verbale de la birourile electorale ale secţiilor de votare

20 iulie 2010 -ora 21,00

Art. 94 alin. (1) şi art. 99 alin. (5)

Totalizarea voturilor şi atribuirea mandatelor Inaintarea    dosarului    privind    alegerea primarului la judecătorie

Biroul electoral de circumscripţie

Transmiterea dosarului se face în vederea validării mandatelor.

67.

Incepând cu

19 iulie 2010 -ora 21,00, respectiv

20 iulie 2010 -ora 21,00

Art. 100 alin. (6)

Aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului alegerilor

Biroul electoral de circumscripţie

Prin orice mijloc de publicitate

Dacă este cazul organizării turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului, acesta va avea loc peste o săptămână, în data de 25 iulie 2010.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 539/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 539 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 539/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu