Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 539 din 9 iunie 2010

pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor locale partiale pentru un consiliu local si pentru un primar din data de 18 iulie 2010

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 388 din 11 iunie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 125 alin. (1) şi al art. 131 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă programele calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru un consiliu local şi pentru un primar din data de 18 iulie 2010, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Marian Muhuleţ

ANEXA Nr. 1

PROGRAMUL   CALENDARISTIC

privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru Consiliul Local al Comunei Agriş, judeţul Satu Mare, din data de 18 iulie 2010

Nr. crt.

Termenul de realizare

potrivit Legii nr. 67/2004

pentru alegerea autorităţilor

administraţiei publice locale,

republicată, cu modificările

şi completările ulterioare

(articolul)

Acţiunea

Cine realizează acţiunea

Modalitatea de realizare

0

1

2

3

4

1.

Cu cel puţin 35 de zile înaintea

votării

11 iunie 2010

Art. 9 alin. (2)

Stabilirea şi aducerea la cunoştinţa publică a datei desfăşurării alegerilor

Guvernul

Hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

2.

In termen de două zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

12 iunie 2010

Art. 11 alin. (1)

Numerotarea circumscripţiei electorale

Prefectul

Prin ordin

3.

Cu o zi înainte de desemnare

19 iunie 2010

Art. 24 alin. (5) şi (7)

Intocmirea listelor cu magistraţi şi alţi jurişti care participă la tragerea la sorţi pentru desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia Completarea listei prevăzute la art. 24 alin. (5) cu alte persoane care se bucură de

Preşedintele tribunalului,

prefectul, cu participarea

reprezentanţilor partidelor

politice

Prefectul, la propunerea

primarului

0

1

2

3

4

prestigiu în faţa locuitorilor, care nu fac parte din niciun partid politic şi au cel puţin studii medii

4.

Cu cel puţin 24 de ore înainte de data şedinţei

19 iunie 2010

Art. 24 alin. (8)

Aducerea la cunoştinţa publică a datei şedinţei în care se va efectua tragerea la sorţi a preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Preşedintele tribunalului

Anunţ în presă şi afişare la uşa instanţei

5.

In termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 20 iunie 2010

Art. 12 şi 15

Delimitarea şi  numerotarea secţiilor de votare; aducerea la cunoştinţa publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare şi a numerotării circumscripţiei electorale

Primarul

Prin dispoziţie Prin afişare

6.

In termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de

20 iunie 2010

Art. 24 alin. (5)

Desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Preşedintele tribunalului

Tragere la sorţi

7.

In termen de 24 de ore de la solicitare, după

20 iunie 2010

Art. 24 alin. (11)

Punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice sau a alianţelor electorale a listei   cuprinzând   datele   necesare   ale preşedintelui     biroului     electoral     de circumscripţie şi ale locţiitorului acestuia, pentru a fi contactaţi, precum şi adresa şi numărul de telefon ale sediului biroului electoral de circumscripţie

Preşedintele tribunalului împreună cu prefectul

In scris

8.

In termen de o zi de la constituire, dar nu mai târziu de

21 iunie 2010 Art. 27

Aducerea la cunoştinţa publică a sediului biroului electoral de circumscripţie şi a programului de activitate al acestuia

Prefectul

Prin afişare şi prin orice alt mijloc de publicitate

9.

In termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral de circumscripţie, dar nu mai târziu de 21 iunie 2010

Art. 22 alin. (1)

Comunicarea   către   biroul   electoral   de circumscripţie a  numărului de alegători rezultat din listele electorale permanente şi complementare

Primarul

In scris

10.

In termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de

21 iunie 2010

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Persoanele interesate

In scris

11.

In termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de 22 iunie 2010 Art. 31 alin. (6)

Soluţionarea       contestaţiilor       privind desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Tribunalul

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

12.

In   termen   de   5   zile   de   la constituirea biroului electoral de circumscripţie, dar nu mai târziu de 24 iunie 2010

Art. 56 alin. (1)

Comunicarea de către partidele politice, alianţele   politice  şi  alianţele  electorale biroului   electoral   de   circumscripţie   a semnelor electorale

Partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale

In scris

13.

In următoarea zi după expirarea termenului pentru comunicarea semnelor electorale

25 iunie 2010

Art. 56 alin. (7)

Aducerea la cunoştinţa publică a semnelor electorale

Biroul electoral de circumscripţie

Prin orice mijloc de publicitate

14.

In termen de 18 zile de la data

stabilirii zilei alegerilor, cel mai

târziu la data de

28 iunie 2010

Art. 16 alin. (1) şi art. 221

Punerea la dispoziţia primarului a listelor electorale permanente şi a listelor electorale complementare

Direcţia   pentru   Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Oficiul Român pentru Imigrări

Proces-verbal

0

1

2

3

4

15.

Cel mai târziu cu 20 de zile înainte   de   data desfăşurării alegerilor, dar nu mai târziu de 28 iunie 2010

Art. 44 şi 45

DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, candidaţii independenţi

In scris, în 4 exemplare

16.

Cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 28 iunie 2010

Art. 65 alin. (6)

Solicitarea acordării timpilor de antenă către conducerile posturilor de radiodifuziune şi televiziune publice şi private sau, după caz, ale studiourilor teritoriale ale acestora

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, candidaţii independenţi şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

In scris

17.

In termen de 24 de ore de la  înregistrare, dar nu mai târziu de

29 iunie 2010

Art. 50 alin. (3)

Afişarea candidaturilor acceptate

Biroul electoral de circumscripţie

Prin afişare la sediul biroului electoral de circumscripţie

18.

In termen de 24 de ore de la respingere, dar nu mai târziu de

29 iunie 2010

Art. 52 alin. (2)

Formularea de contestaţii împotriva respingerii candidaturilor

Candidaţii, partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au propus candidatura respectivă

In scris

19.

In termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

30 iunie 2010

Art. 52 alin. (5)

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva respingerii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

20.

In termen de cel mult 24 de ore de la afişarea candidaturii, dar nu mai târziu de

30 iunie 2010

Art. 52 alin. (1)

Formularea de contestaţii împotriva acceptării unor candidaturi

Cetăţenii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale

In scris

21.

In termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de

1 iulie 2010

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronunţate în cazul respingerii candidaturii

Candidaţii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au propus candidatura respectivă

In scris

22.

In termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

1 iulie 2010

Art. 52 alin. (5)

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva admiterii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

23.

In termen de 3 zile de la data până la care se pot propune candidaturile, cel mai târziu la data de 1 iulie 2010 Art. 24 alin. (13)

Comunicarea   către   biroul   electoral   de circumscripţie  a  numelui  şi  prenumelui reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care vor face parte din acest birou electoral

Filialele locale ale partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale

In scris

24.

In termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de

2 iulie 2010

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronunţate în cazul admiterii candidaturii

Cetăţenii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale

In scris

25.

In termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

2 iulie 2010

Art. 52 alin. (6) şi (7)

Soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârii    pronunţate    în    soluţionarea contestaţiei privind respingerea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre    definitivă    şi irevocabilă

26.

Până la rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de

2 iulie 2010

Art. 56 alin. (7)

Comunicarea  către  prefect a  semnelor electorale în vederea imprimării lor pe buletinele de vot

Biroul electoral de circumscripţie

In scris

0

1

2

3

4

27.

Până la începerea campaniei electorale, dar nu mai târziu de

2 iulie 2010

Art. 76 alin. (1)

Stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral

Primarul

Prin dispoziţie

28.

In termen de 5 zile de la primirea listelor electorale permanente, dar nu mai târziu de

2 iulie 2010

Art. 16 alin. (2)

Punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, la cererea şi pe cheltuiala acestora, a copiilor de pe listele electorale permanente, precum şi de pe listele electorale suplimentare

Primarul

La    cererea    partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale

29.

In termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

3 iulie 2010

Art. 52 alin. (6) şi (7)

Soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârii   pronunţate  asupra  contestaţiei privind admiterea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre    definitivă    şi irevocabilă

30.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor,  la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 52, dar nu mai târziu de 3 iulie 2010

Art. 53

RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR

Biroul electoral de circumscripţie

Proces-verbal

31.

Cu   15  zile  înainte  de  data desfăşurării alegerilor

3 iulie 2010

Art. 61

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

32.

Imediat după rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de

4 iulie 2010

Art. 55 alin. (8) şi (12)

Stabilirea   numărului   de   ordine   de   pe buletinul de vot, în prezenţa reprezentanţilor partidelor    politice,    alianţelor    politice, alianţelor electorale care depun candidaturi

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Prin tragere la sorţi

33.

In termen de 24 de ore de la întocmire, dar nu mai târziu de

4 iulie 2010

Art. 37 alin. (1) lit. f)

Centralizarea   candidaturilor  depuse   de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale    şi    organizaţiile    cetăţenilor aparţinând     minorităţilor    naţionale    şi comunicarea  situaţiei   centralizate  către Societatea   Română   de   Televiziune   şi Societatea   Română   de   Radiodifuziune (după rămânerea definitivă a candidaturilor)

Biroul electoral de circumscripţie

34.

In termen de 24 de ore de la rămânerea       definitivă       a candidaturilor, cel mai târziu la data de 4 iulie 2010

Art. 24 alin. (14)

Completarea     biroului     electoral     de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice,   alianţelor   politice   şi   alianţelor electorale

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

In   funcţie   de   numărul candidaturilor şi, eventual, prin tragere la sorţi

35.

Cel mai târziu până la

5 iulie 2010

Art. 65 alin. (3)

Stabilirea timpilor de antenă pentru partidele politice parlamentare, alianţele acestora şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Parlament

Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune

In funcţie de ponderea deţinută în Parlament

36.

In termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorţi, dar nu mai târziu de

5 iulie 2010

Art. 55 alin. (11)

Comunicarea către prefect a ordinii pentru înscrierea pe buletinul de vot a listelor de candidaţi,   precum   şi   a   ordinii   pentru candidaţii independenţi

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

In scris

37.

In termen de 24 de ore de la

primirea comunicării datelor, dar

nu mai târziu de

5 iulie 2010

Art. 65 alin. (1) şi (2)

Calcularea  timpilor de  antenă  acordaţi partidelor    politice,    alianţelor    politice, alianţelor     electorale     şi     candidaţilor independenţi la serviciile de radiodifuziune şi de   televiziune,   inclusiv   la   studiourile teritoriale ale acestora

Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune

In funcţie de situaţia listelor complete prezentate

0

1

2

3

4

38.

In termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

5 iulie 2010

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestaţiilor privind completarea biroului electoral de circumscripţie

Persoanele interesate

In scris

39.

In   termen   de   o   zi   de   la înregistrare, dar nu mai târziu de

6 iulie 2010

Art. 31 alin. (6)

Soluţionarea contestaţiilor privind completarea biroului electoral de circumscripţie

Tribunalul

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

40.

Cel mai târziu în data de

12 iulie 2010

Art. 28 alin. (2) şi (4)

Intocmirea listei cu jurişti şi alte persoane propuse de primar care au, de regulă, cel puţin studii medii şi nu fac parte din niciun partid politic, din care vor fi desemnaţi preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia

Prefectul, la propunerea primarului

41.

După   tipărirea   primului   tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot, dar nu mai târziu de

12 iulie 2010

Art. 57 alin. (3)

Prezentarea unui exemplar al buletinului de vot    membrilor    biroului    electoral    de circumscripţie

Prefectul

42.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor 13 iulie 2010

Art. 57 alin. (1) şi (4)

TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT

Biroul electoral de circumscripţie, prin grija prefectului

43.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor, dar nu mai târziu de 13 iulie 2010

Art. 28 alin. (6)

Desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia

Preşedintele tribunalului

Tragere la sorţi

44.

In termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia, cel mai târziu la data de 14 iulie 2010

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea   reprezentanţilor   în   biroul electoral al secţiei de votare

Partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au depus liste de candidaţi în circumscripţia respectivă

In scris

45.

In termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia, dar nu mai târziu de 14 iulie 2010

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a numărului de candidaţi propuşi de fiecare partid politic, alianţă politică sau alianţă electorală

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

In scris

46.

In termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de

14 iulie 2010

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Persoanele interesate

In scris

47.

Imediat după tipărire, dar nu mai târziu de 14 iulie 2010

Art. 58 alin. (1)

Preluarea de la prefect a buletinelor de vot de către primar împreună cu preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Prefectul, primarul, preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Proces-verbal

48.

In   termen   de   o   zi   de   la înregistrare, dar nu mai târziu de

15 iulie 2010

Art. 39 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscripţie

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

49.

In termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 28 alin. (8), cel mai târziu la data de 15 iulie 2010

Art. 28 alin. (7), (10) şi (12)

Completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

Proces-verbal

0

1

2

3

4

50.

Cu   3   zile   înainte   de   data alegerilor

15 iulie 2010

Art. 22 alin. (2)

Comunicarea   către   biroul   electoral   de circumscripţie   a   numărului   definitiv   de alegători, pe baza datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente, în copiile de pe listele electorale complementare şi în lista suplimentară

Primarul

In scris

51.

In termen de două zile de la expirarea      termenului      de imprimare, dar nu mai târziu de

15 iulie 2010

Art. 59

Afişarea unui buletin de vot, vizat şi anulat de   preşedintele   biroului   electoral   de circumscripţie, la sediul primăriei, al biroului electoral de circumscripţie şi al biroului electoral al secţiei de votare

Primarul, preşedintele biroului electoral de circumscripţie

52.

In termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

16 iulie 2010

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestaţiilor privind completarea biroului electoral al secţiei de votare

Persoanele interesate

In scris

53.

Cu două zile înainte de data alegerilor

16 iulie 2010

Art. 16 alin. (6) şi art. 222 alin. (3)

Transmiterea copiilor de pe listele electorale permanente şi complementare, în două exemplare, birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarul

54.

In termen de cel mult 24 de ore de la efectuarea modificărilor

Art. 16 alin. (8)

Comunicarea către biroul electoral al secţiei de votare a modificărilor făcute în lista electorală permanentă

Primarul

In scris

55.

In termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de

16 iulie 2010

Art. 39 alin. (3)

Comunicarea către preşedintele tribunalului a hotărârii prin care se admite contestaţia privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscripţie

Preşedintele tribunalului va face o nouă desemnare.

56.

In   termen   de   o   zi   de   la înregistrare, dar nu mai târziu de

17 iulie 2010

Art. 39 alin. (2)

Soluţionarea       contestaţiilor       privind completarea biroului electoral al secţiei de votare

Biroul electoral de circumscripţie

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

57.

In ziua de sâmbătă care precedă

data alegerilor

17 iulie 2010 -ora 7,00

Art. 61

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

58.

Cel   mai   târziu   în   preziua

alegerilor

17 iulie 2010

Art. 58 alin. (1)

Predarea buletinelor de vot preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarul, împreună cu preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Proces-verbal

59.

In ajunul zilei alegerilor

17 iulie 2010 -ora 18,00

Art. 78 alin. (3) şi (4)

Prezentarea preşedintelui şi a membrilor biroului electoral al secţiei de votare la sediul acesteia şi luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare şi a pazei în jurul localului de vot

Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare

60.

In ziua alegerilor

18 iulie 2010 -ora 6,00

Art. 79 alin. (1) şi (2)

Verificarea de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri, a existenţei materialelor necesare   votării   (urne,   liste   electorale, formulare de liste electorale suplimentare, ştampile, tuşiere etc), sigilarea urnelor prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare şi aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare pe ultima pagină a buletinelor de vot

Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare

0

1

2

3

4

61.

In data de

18 iulie 2010 -ora 7,00

Art. 81

ÎNCEPEREA VOTĂRII

62.

In data de

18 iulie 2010 -ora 21,00

Art. 81

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

63.

După încheierea votării

18 iulie 2010 -ora 21,00

Art. 92 alin. (1)

Numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale şi întocmirea dosarelor cu rezultatele votării

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, membri ai biroului

64.

In termen de 24 de ore de la închiderea votării: cel mai târziu în

19 iulie 2010 -ora 21,00

Art. 37 alin. (3)

Formularea   de   cereri   pentru   anularea alegerilor

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau candidaţii independenţi

Cerere motivată, însoţită de dovezile pe care se întemeiază

65.

In termen de două zile de la înregistrarea sesizărilor şi contestaţiilor

Art. 31 alin. (4)

Soluţionarea   cererilor   pentru   anularea alegerilor

Judecătoria

Hotărâre    definitivă    şi irevocabilă

66.

In cel mult 24 de ore de la

încheierea votării

19 iulie 2010 -ora 21,00

Art. 92 alin. (1) şi (2)

Predarea de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a dosarelor cu rezultatele   votării   biroului   electoral   de circumscripţie

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu cel puţin 2 membri ai biroului electoral al secţiei de votare, stabiliţi prin tragere la sorţi

Proces-verbal Transportul se face cu pază militară.

67.

In termen de 24 de ore de la primirea    tuturor    proceselor-verbale de la birourile electorale ale secţiilor de votare 20 iulie 2010 -ora 21,00 Art. 94 alin. (1) şi art. 99 alin. (5)

Totalizarea voturilor şi atribuirea mandatelor Inaintarea    dosarului    privind    alegerea consilierilor locali către consiliul local

Biroul electoral de circumscripţie

Transmiterea dosarului se face în vederea validării mandatelor.

68.

începând cu

19 iulie 2010 -ora 21,00, respectiv

20 iulie 2010 -ora 21,00

Art. 100 alin. (6)

Aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului alegerilor

Biroul electoral de circumscripţie

Prin    orice    mijloc    de publicitate

ANEXA Nr. 2

PROGRAMUL   CALENDARISTIC

privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primarul comunei Vultureşti, judeţul Argeş, din data de 18 iulie 2010

Nr. crt.

Termenul de realizare

potrivit Legii nr. 67/2004

pentru alegerea autorităţilor

administraţiei publice locale,

republicată, cu modificările

şi completările ulterioare

(articolul)

Acţiunea

Cine realizează acţiunea

Modalitatea de realizare

0

1

2

3

4

1.

Cu cel puţin 35 de zile înaintea

votării

11 iunie 2010

Art. 9 alin. (2)

Stabilirea şi aducerea la cunoştinţa publică a datei desfăşurării alegerilor

Guvernul

Hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

0

1

2

3

4

2.

In termen de două zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 12 iunie 2010

Art. 11 alin. (1)

Numerotarea circumscripţiei electorale

Prefectul

Prin ordin

3.

Cu o zi înainte de desemnare

19 iunie 2010

Art. 24 alin. (5) şi (7)

Intocmirea listelor cu magistraţi şi alţi jurişti care participă la tragerea la sorţi pentru desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia Completarea listei prevăzute la art. 24 alin. (5) cu alte persoane care se bucură de prestigiu în faţa locuitorilor, care nu fac parte din niciun partid politic şi au cel puţin studii medii

Preşedintele tribunalului,

prefectul, cu participarea

reprezentanţilor partidelor

politice

Prefectul, la propunerea

primarului

4.

Cu cel puţin 24 de ore înainte de data şedinţei 19 iunie 2010

Art. 24 alin. (8)

Aducerea la cunoştinţa publică a datei şedinţei în care se va efectua tragerea la sorţi a preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Preşedintele tribunalului

Anunţ în presă şi afişare la uşa instanţei

5.

In termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 20 iunie 2010

Art. 12 şi 15

Delimitarea şi  numerotarea secţiilor de votare; aducerea la cunoştinţa publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare şi a numerotării circumscripţiei electorale

Primarul

Prin dispoziţie Prin afişare

6.

In termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de

20 iunie 2010

Art. 24 alin. (5)

Desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Preşedintele tribunalului

Tragere la sorţi

7.

In termen de 24 de ore de la solicitare, după 20 iunie 2010

Art. 24 alin. (11)

Punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice sau a alianţelor electorale, la solicitarea scrisă a acestora, a listei cuprinzând datele necesare ale preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi ale locţiitorului acestuia, pentru a fi contactaţi, precum şi adresa şi numărul de telefon ale sediului biroului electoral de circumscripţie

Preşedintele tribunalului împreună cu prefectul

In scris

8.

In termen de o zi de la constituire, dar nu mai târziu de

21 iunie 2010

Art. 27

Aducerea la cunoştinţa publică a sediului biroului electoral de circumscripţie şi a programului de activitate al acestuia

Prefectul

Prin afişare şi prin orice alt mijloc de publicitate

9.

In termen de 24 de ore de la constituire, dar nu mai târziu de

21 iunie 2010

Art. 34 alin. (2)

Completarea biroului electoral de circumscripţie cu  reprezentanţii  propuşi de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

In ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori şi deputaţi ai fiecărui partid

10.

In termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral de circumscripţie, dar nu mai târziu de 21 iunie 2010

Art. 22 alin. (1)

Comunicarea   către   biroul   electoral   de circumscripţie a  numărului de alegători rezultat din listele electorale permanente şi complementare

Primarul

In scris

11.

In termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de

21 iunie 2010

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Persoanele interesate

In scris

12.

In termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

22 iunie 2010

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestaţiilor privind completarea biroului electoral de circumscripţie

Persoanele interesate

In scris

0

1

2

3

4

13.

In   termen   de   o   zi   de   la înregistrare, dar nu mai târziu de

22 iunie 2010

Art. 31 alin. (6)

Soluţionarea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Tribunalul

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

14.

In termen de o zi de la

înregistrare, dar nu mai târziu de

23 iunie 2010

Art. 31 alin. (6)

Soluţionarea contestaţiilor privind completarea biroului electoral de circumscripţie

Tribunalul

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

15.

In   termen   de   5   zile   de   la constituirea biroului electoral de circumscripţie, dar nu mai târziu de 24 iunie 2010

Art. 56 alin. (1)

Comunicarea de către partidele politice, alianţele   politice  şi  alianţele  electorale biroului   electoral   de   circumscripţie   a semnelor electorale

Partidele politice, alianţele politice      şi      alianţele electorale

In scris

16.

In următoarea zi după expirarea termenului pentru comunicarea semnelor electorale

25 iunie 2010

Art. 56 alin. (7)

Aducerea la cunoştinţa publică a semnelor electorale

Biroul       electoral       de circumscripţie

Prin afişare şi prin orice alt mijloc de publicitate

17.

In termen de 18 zile de la data

stabilirii zilei alegerilor, cel mai

târziu la data de

28 iunie 2010

Art. 16 alin. (1) şi art. 221

Punerea la dispoziţia primarului a listelor electorale permanente şi a listelor electorale complementare

Direcţia   pentru   Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Oficiul Român pentru Imigrări

Proces-verbal

18.

Cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data desfăşurării alegerilor, dar nu mai târziu de

28 iunie 2010

Art. 44 şi 45

DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, candidaţii independenţi

In scris, în 4 exemplare

19.

Cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 28 iunie 2010

Art. 65 alin. (6)

Solicitarea acordării timpilor de antenă către conducerile posturilor de radiodifuziune şi televiziune publice şi private sau, după caz, ale studiourilor teritoriale ale acestora

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, candidaţi independenţi şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

In scris

20.

In termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

29 iunie 2010

Art. 50 alin. (3)

Afişarea candidaturilor acceptate

Biroul electoral de circumscripţie

Prin afişare la sediul biroului electoral de circumscripţie

21.

In termen de 24 de ore de la respingere, dar nu mai târziu de

29 iunie 2010

Art. 52 alin. (2)

Formularea    de    contestaţii    împotriva respingerii candidaturilor

Candidaţii, partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au propus candidatura respectivă

In scris

22.

In termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

20 iunie 2010

Art. 52 alin. (5)

Soluţionarea      contestaţiilor     formulate împotriva respingerii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

23.

In termen de cel mult 24 de ore de la afişarea candidaturii, dar nu mai târziu de 30 iunie 2010

Art. 52 alin. (1)

Formularea    de    contestaţii    împotriva acceptării unor candidaturi

Cetăţenii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale

In scris

0

1

2

3

4

24.

In termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de

1 iulie 2010

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronunţate în cazul respingerii candidaturii

Candidaţii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au propus candidatura respectivă

In scris

25.

In termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

1 iulie 2010

Art. 52 alin. (5)

Soluţionarea      contestaţiilor     formulate împotriva acceptării candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

26.

In termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de

2 iulie 2010

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronunţate în cazul acceptării candidaturii

Cetăţenii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale

In scris

27.

In termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

2 iulie 2010

Art. 52 alin. (6) şi (7)

Soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârii    pronunţate    în    soluţionarea contestaţiei privind respingerea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

28.

Până la rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de

2 iulie 2010

Art. 56 alin. (7)

Comunicarea  către  prefect a  semnelor electorale în vederea imprimării lor pe buletinele de vot

Biroul electoral de circumscripţie

In scris

29.

Până la începerea campaniei electorale, dar nu mai târziu de

2 iulie 2010

Art. 76 alin. (1)

Stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral

Primarul

Prin dispoziţie

30.

In termen de 5 zile de la primirea listelor electorale permanente şi complementare, dar nu mai târziu de 2 iulie 2010

Art. 16 alin. (2)

Punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, la cererea şi pe cheltuiala acestora, a copiilor de pe listele electorale permanente, precum şi de pe listele electorale suplimentare

Primarul

In scris

31.

In termen de 24 de ore de la

înregistrare, dar nu mai târziu de

3 iulie 2010

Art. 52 alin. (6) şi (7)

Soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârii   pronunţate  asupra  contestaţiei privind admiterea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

32.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 52, dar nu mai târziu de 3 iulie 2010

Art. 53

RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR

Biroul electoral de circumscripţie

Proces-verbal

33.

Cu 15 zile înainte de data desfăşurării alegerilor

3 iulie 2010

Art. 61

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

34.

Imediat după rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de

4 iulie 2010

Art. 55 alin. (8) şi (12)

Stabilirea   numărului   de   ordine   de   pe buletinul de vot, în prezenţa reprezentanţilor partidelor    politice,    alianţelor    politice, alianţelor electorale care depun candidaturi

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Prin tragere la sorţi

35.

In termen de 24 de ore de la întocmire, dar nu mai târziu de

4 iulie 2010

Art. 37 alin. (1) lit. f)

Centralizarea   candidaturilor   depuse   de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi comunicarea situaţiei centralizate către Societatea Română de

Biroul electoral de circumscripţie

In scris

0

1

2

3

4

Televiziune   şi   Societatea   Română   de Radiodifuziune (după rămânerea definitivă a candidaturilor)

36.

Cel mai târziu până la

5 iulie 2010

Art. 65 alin. (3)

Stabilirea timpilor de antenă pentru partidele politice parlamentare, alianţele acestora şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Parlament

Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune

In funcţie de ponderea deţinută în Parlament

37.

In termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorţi, dar nu mai târziu de

5 iulie 2010

Art. 55 alin. (11)

Comunicarea către prefect a ordinii pentru înscrierea pe buletinul de vot a candidaţilor la funcţia de primar, precum şi a ordinii pentru candidaţii independenţi

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

In scris

38.

In termen de 24 de ore de la primirea comunicării datelor, dar nu mai târziu de

5 iulie 2010

Art. 65 alin. (1) şi (2)

Calcularea  timpilor de  antenă  acordaţi partidelor    politice,    alianţelor    politice, alianţelor     electorale     şi     candidaţilor independenţi la serviciile de radiodifuziune şi de   televiziune,   inclusiv   la   studiourile teritoriale ale acestora

Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune

In funcţie de situaţia listelor complete prezentate

39.

Cel mai târziu în data de

12 iulie 2010

Art. 28 alin. (2) şi (4)

Intocmirea listei cu jurişti şi alte persoane propuse de primar care au, de regulă, cel puţin studii medii şi nu fac parte din niciun partid politic, din care vor fi desemnaţi preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia

Prefectul, la propunerea primarului

40.

După tipărirea primului tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot, dar nu mai târziu de

12 iulie 2010

Art. 57 alin. (3)

Prezentarea unui exemplar al buletinului de vot    membrilor    biroului    electoral    de circumscripţie

Prefectul

41.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor

13 iulie 2010

Art. 57 alin. (1) şi (4)

TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT

Biroul electoral de circumscripţie, prin grija prefectului

42.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor, dar nu mai târziu de 13 iulie 2010

Art. 28 alin. (6)

Desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia

Preşedintele tribunalului

Tragere la sorţi

43.

In termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, dar nu mai târziu de

14 iulie 2010

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către preşedintele biroului electoral de circumscripţie a reprezentanţilor partidelor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare

Organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

In scris

44.

De îndată ce primeşte comunicarea reprezentanţilor partidelor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare, dar nu mai târziu de

14 iulie 2010

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către preşedintele biroului electoral    al    secţiei    de    votare    a reprezentanţilor partidelor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

In scris

0

1

2

3

4

45.

In termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui, dar nu mai târziu de

14 iulie 2010

Art. 34 alin. (4)

Completarea biroului electoral al secţiei de votare    cu    reprezentanţi    propuşi    de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

Proces-verbal In ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori şi deputaţi ai fiecărui partid

46.

In termen de 24 de ore de la

desemnare, dar nu mai târziu de

14 iulie 2010

Art. 39 alin. (1)

Formularea        contestaţiilor        privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Persoanele interesate

In scris

47.

Imediat după tipărire, dar nu mai târziu de

14 iulie 2010

Art. 58 alin. (1)

Preluarea de la prefect a buletinelor de vot de către primar împreună cu preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Prefectul, primarul, preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Proces-verbal

48.

In termen de 24 de ore de la

completare, dar nu mai târziu de

15 iulie 2010

Art. 39 alin. (1) şi

Art. 34 alin. (4)

Formularea        contestaţiilor        privind completarea biroului electoral al secţiei de votare    cu    reprezentanţi    propuşi    de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

Persoanele interesate

In scris

49.

Cu 3 zile înainte de data alegerilor 15 iulie 2010

Art. 22 alin. (2)

Comunicarea   către   biroul   electoral   de circumscripţie  a   numărului   definitiv  de alegători, pe baza datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente, în copiile     de     pe     listele     electorale complementare şi în lista suplimentară

Primarul

In scris

50.

In termen de două zile de la expirarea termenului de imprimare, dar nu mai târziu de

15 iulie 2010

Art. 59

Afişarea unui buletin de vot, vizat şi anulat de   preşedintele   biroului   electoral   de circumscripţie, la sediul primăriei, al biroului electoral de circumscripţie şi al biroului electoral al secţiei de votare

Primarul, preşedintele biroului electoral de circumscripţie

51.

In termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

15 iulie 2010

Art. 39 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscripţie

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

52.

In termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu

De 16 iulie 2010

Art. 39 alin. (2) şi art. 34 alin. (4)

Soluţionarea       contestaţiilor       privind completarea biroului electoral al secţiei de votare    cu    reprezentanţi    propuşi    de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

Biroul electoral de circumscripţie

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

53.

Cu două zile înainte de data alegerilor

16 iulie 2010

Art. 16 alin. (6) şi art. 222 alin. (3)

Transmiterea copiilor de pe listele electorale permanente şi complementare, în două exemplare, precum şi a listelor electorale suplimentare birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarul

54.

In termen de cel mult 24 de ore de la efectuarea modificărilor

Art. 16 alin. (8)

Comunicarea către biroul electoral al secţiei de votare a modificărilor făcute în lista electorală permanentă

Primarul

0

1

2

3

4

55.

In termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de

16 iulie 2010

Art. 39 alin. (3)

Comunicarea către preşedintele tribunalului a hotărârii prin care se admite contestaţia privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscripţie

Preşedintele tribunalului va face o nouă desemnare.

56.

In ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor

17 iulie 2010 -ora 7,00

Art. 61

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

57.

Cel mai târziu în preziua alegerilor

17 iulie 2010

Art. 58 alin. (1)

Predarea buletinelor de vot preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarul, împreună cu preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Proces-verbal

58.

In ajunul zilei alegerilor

17 iulie 2010 -ora 18,00

Art. 78 alin. (3) şi (4)

Prezentarea preşedintelui şi a membrilor biroului electoral al secţiei de votare la sediul acesteia    şi    luarea    măsurilor    pentru asigurarea     ordinii     şi     corectitudinii operaţiunilor de votare şi a pazei în jurul localului de vot

Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare

59.

In ziua alegerilor

18 iulie 2010 -ora 6,00

Art. 79 alin. (1) şi (2)

Verificarea de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri, a existenţei materialelor necesare  votării  (urne,   liste  electorale, formulare de liste electorale suplimentare, ştampile, tuşiere etc), sigilarea urnelor prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare şi aplicarea ştampilei de control a secţiei  de  votare  pe  ultima   pagină  a buletinelor de vot

Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare

60.

In data de

18 iulie 2010 -ora 7,00

Art. 81

ÎNCEPEREA VOTĂRII

61.

In data de

18 iulie 2010 -ora 21,00

Art. 81

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

62.

După încheierea votării

18 iulie 2010 -ora 21,00

Art. 92 alin. (1)

Numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale şi întocmirea dosarelor cu rezultatele votării

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, membri ai biroului

63.

In termen de 24 de ore de la

închiderea votării: cel mai târziu în

19 iulie 2010 -ora 21,00

Art. 37 alin. (3)

Formularea   de   cereri   pentru   anularea alegerilor

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau candidaţii independenţi

Cerere motivată, însoţită de dovezile pe care se întemeiază

64.

In termen de două zile de la înregistrarea sesizărilor şi contestaţiilor

Art. 31 alin. (4)

Soluţionarea   cererilor   pentru   anularea alegerilor

Judecătoria

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

0

1

2

3

4

65.

In cel mult 24 de ore de la încheierea votării

19 iulie 2010 -ora 21,00

Art. 92 alin. (1) şi (2)

Predarea de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a dosarelor cu rezultatele   votării   biroului   electoral   de circumscripţie

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu cel puţin 2 membri ai biroului electoral al secţiei de votare, stabiliţi prin tragere la sorţi

Proces-verbal Transportul se face cu pază militară.

66.

In termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselor-verbale de la birourile electorale ale secţiilor de votare

20 iulie 2010 -ora 21,00

Art. 94 alin. (1) şi art. 99 alin. (5)

Totalizarea voturilor şi atribuirea mandatelor Inaintarea    dosarului    privind    alegerea primarului la judecătorie

Biroul electoral de circumscripţie

Transmiterea dosarului se face în vederea validării mandatelor.

67.

Incepând cu

19 iulie 2010 -ora 21,00, respectiv

20 iulie 2010 -ora 21,00

Art. 100 alin. (6)

Aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului alegerilor

Biroul electoral de circumscripţie

Prin orice mijloc de publicitate

Dacă este cazul organizării turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului, acesta va avea loc peste o săptămână, în data de 25 iulie 2010.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 539/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 539 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 539/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu