Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.538 din 27.07.2017

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Giurgiu, Harghita, Neamţ, Ialomiţa şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 633 din 03 august 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 3Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare Articolul 4 Anexele nr. 1*) şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.PRIM-MINISTRUMIHAI TUDOSEContrasemnează:Ministrul apărării naţionale,Adrian Ţuţuianup. Ministrul finanţelor publice,Daniela Pescaru,secretar de statANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
0 1 2 3
1. Comuna Mihai Bravu, judeţul Giurgiu CF nr. 30145 Mihai Bravu Nr. cadastral 30145 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2662, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103755 - parţial Construcţii: Pavilionul F: - suprafaţa construită = 4,41 mp - valoarea contabilă = 170.890,20 lei Pavilionul R: - suprafaţa construită = 164,00 mp - valoarea contabilă = 190.040,40 lei Pavilionul T: - suprafaţa construită = 40,00 mp - valoarea contabilă = 90.828,72 lei Pavilionul X: - suprafaţa construită = 85,00 mp - valoarea contabilă = 7.063,92 lei Pavilionul Z: - suprafaţa construită = 28,00 mp - valoarea contabilă = 0,05 lei Total valoare contabilă Imobil 2662 - parţial = 458.823,29 lei
2. Comuna Mihai Bravu, judeţul Giurgiu CF nr. 30191 Mihai Bravu Nr. cadastral 30191 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2258, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103754 - parţial Construcţii: Pavilionul G: - suprafaţa construită = 40,00 mp - valoarea contabilă = 5.390,40 lei Pavilionul J: - suprafaţa construită = 24,00 mp - valoarea contabilă = 6.107,95 lei Pavilionul J 1: - suprafaţa construită = 38,00 mp - valoarea contabilă = 9.994,68 lei Pavilionul L: - suprafaţa construită = 10,00 mp - valoarea contabilă = 139,92 lei Pavilionul 1: - suprafaţa construită = 555,00 mp - valoarea contabilă = 287.039,15 lei Pavilionul 2: - suprafaţa construită = 260,00 mp - valoarea contabilă = 160.179,02 lei Pavilionul 3: - suprafaţa construită = 260,00 mp - valoarea contabilă = 160.179,02 lei Pavilionul 4: - suprafaţa construită = 310,00 mp - valoarea contabilă = 160.427,90 lei Pavilionul 39: - suprafaţa construită = 300,00 mp - valoarea contabilă = 73.625,49 lei Pavilionul 40: - suprafaţa construită = 300,00 mp - valoarea contabilă = 73.625,49 lei Pavilionul 41: - suprafaţa construită = 225,00 mp - valoarea contabilă = 55.219,22 lei
0 1 2 3
Pavilionul 43: - suprafaţa construită = 664,00 mp - valoarea contabilă = 161.822,59 lei Pavilionul 44: - suprafaţa construită = 664,00 mp - valoarea contabilă = 161.822,59 lei Pavilionul 45: - suprafaţa construită = 12,70 mp - valoarea contabilă = 1.866,72 lei Pavilionul 48: - suprafaţa construită = 11,00 mp - valoarea contabilă = 165.754,28 lei Pavilionul 49: - suprafaţa construită = 202,00 mp - valoarea contabilă = 52.270,56 lei Pavilionul 50: - suprafaţa construită = 390,00 mp - valoarea contabilă = 53.670,72 lei Pavilionul 51: - suprafaţa construită = 90,00 mp - valoarea contabilă = 5.444,90 lei Pavilionul 52: - suprafaţa construită = 169,00 mp - valoarea contabilă = 25.201,92 lei Pavilionul 55: - suprafaţa construită = 364,00 mp - valoarea contabilă = 91.264,68 lei Pavilionul 56: - suprafaţa construită = 152,00 mp - valoarea contabilă = 19.503,08 lei Pavilionul 59: - suprafaţa construită = 297,00 mp - valoarea contabilă = 10.889,70 lei Pavilionul 60: - suprafaţa construită = 100,00 mp - valoarea contabilă = 24.541,83 lei Pavilionul 61: - suprafaţa construită = 1.080,00 mp - valoarea contabilă = 265.358,37 lei Pavilionul 68: - suprafaţa construită = 1.080,00 mp - valoarea contabilă = 265.358,37 lei Pavilionul 69: - suprafaţa construită = 1,080,00 mp - valoarea contabilă = 265.358,37 lei Pavilionul 70: - suprafaţa construită = 300,00 mp - valoarea contabilă = 73.625,49 lei Pavilionul 78: - suprafaţa construită = 36,00 mp - valoarea contabilă = 9.203,14 lei Pavilionul 84: - suprafaţa construită = 3,40 mp - valoarea contabilă = 3.997,38 lei Reţea energie electrică aeriană: - lungime = 11.740,00 ml - valoarea contabilă = 307,92 lei Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi: - lungime = 8.540,00,00 ml - valoarea contabilă = 10.889,71 lei Total valoare contabilă Imobil 2258 - parţial = 2.660.080,56 lei
0 1 2 3
3. Comuna Mihai Bravu, judeţul Giurgiu CF nr. 30144 Mihai Bravu Nr. cadastral 30144 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1358, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103753 - parţial Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 143,00 mp - valoarea contabilă = 230.148,48 lei Pavilionul B: - suprafaţa construită = 51,00 mp - valoarea contabilă = 80.439,50 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 82,00 mp - valoarea contabilă = 2.049,60 lei Pavilionul E: - suprafaţa construită = 21,00 mp - valoarea contabilă = 3.546,90 lei Pavilionul F: - suprafaţa construită = 45,00 mp - valoarea contabilă = 125.542,90 lei Pavilionul H: - suprafaţa construită = 1,00 mp - valoarea contabilă = 303,40 lei Pavilionul M 1: - suprafaţa construită = 116,00 mp - valoarea contabilă = 14.187,70 lei Pavilionul M 2: - suprafaţa construită = 173,00 mp - valoarea contabilă = 20.099,30 lei Pavilionul M 4: - suprafaţa construită = 173,00 mp - valoarea contabilă = 20.099,30 lei Pavilionul M 5: - suprafaţa construită = 59,00 mp - valoarea contabilă = 6,798,30 lei Pavilionul M 6: - suprafaţa construită = 116,00 mp - valoarea contabilă = 14.187,70 lei Pavilionul M 7: - suprafaţa construită = 173,00 mp - valoarea contabilă = 20.099,30 lei Pavilionul M 8: - suprafaţa construită = 173,00 mp - valoarea contabilă = 20.099,30 lei Pavilionul M 9: - suprafaţa construită = 173,00 mp - valoarea contabilă = 20.099,30 lei Pavilionul M 10: - suprafaţa construită = 116,00 mp - valoarea contabilă = 14.187,70 lei Pavilionul N: - suprafaţa construită = 24,00 mp - valoarea contabilă = 25.044,88 lei Total valoare contabilă Imobil 1358 - parţial = 616.933,56 lei
4. Comuna Lunca de Sus, judeţul Harghita CF nr. 50446 Lunca de Sus Nr. cadastral 50446 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2701, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103946 - parţial Construcţii: Împrejmuire sârmă ghimpată pe două rânduri de stâlpi: - lungime = 77,00 ml - valoarea contabilă = 214,29 lei Total valoare contabilă Imobil 2701 - parţial = 214,29 lei
0 1 2 3
5. Municipiul Piatra-Neamţ, Aleea Tineretului nr. 6, judeţul Neamţ Incinta 1: Lotul 1 CF nr. 58537 Piatra-Neamţ, nr. cadastral 58537; Lotul 2 CF nr. 58538 Piatra-Neamţ, nr. cadastral 58538; Incinta 2 - CF nr. 54771 Piatra-Neamţ, nr. cadastral 54771; Incinta 3 - CF nr. 54866 Piatra-Neamţ, nr. cadastral 54866 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 522, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106954 - parţial Construcţii: Pavilionul H2 - construcţia C10: - suprafaţa construită = 136,00 mp - valoarea contabilă = 45.804,80 lei Total valoare contabilă Imobil 522 - parţial = 45.804,80 lei
6. Comuna Adâncata, judeţul Ialomiţa CF nr. 20673 Adâncata Nr. cadastral 20673 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2882, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103666 - parţial Construcţii: Pavilionul H: - suprafaţa construită = 193,00 mp - valoarea contabilă = 15.676,57 lei Pavilionul T1: - suprafaţa construită = 2,25 mp - valoarea contabilă = 4.604,76 lei Pavilionul T2: - suprafaţa construită = 2,25 mp - valoarea contabilă = 4.604,76 lei Pavilionul T3: - suprafaţa construită = 2,25 mp - valoarea contabilă = 4.604,76 lei Pavilionul T4: - suprafaţa construită = 2,25 mp - valoarea contabilă = 4.604,76 lei Pavilionul T5: - suprafaţa construită = 2,25 mp - valoarea contabilă = 4.604,76 lei Pavilionul T6: - suprafaţa construită = 2,25 mp - valoarea contabilă = 4.604,76 lei Total valoare contabilă: Imobil 2882 - parţial = 43.305,13 lei
7. Oraşul Murfatlar, strada General Vasile Milea nr. 2, judeţul Constanţa CF nr. 101813 Murfatlar Nr. cadastral 101813 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 342, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107059 - parţial Construcţii: Pavilionul S1: - suprafaţa construită = 69,00 mp - valoarea contabilă = 4.933,40 lei Pavilionul S4: - suprafaţa construită = 69,00 mp - valoarea contabilă = 7.136,30 lei Pavilionul S6: - suprafaţa construită = 69,00 mp - valoarea contabilă = 5.071,10 lei Pavilionul F1: - suprafaţa construită = 105,00 mp - valoarea contabilă = 3.440,00 lei Total valoare contabilă: Imobil 342 - parţial = 20.580,80 leiSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 538/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 538 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu