Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.538 din 27.07.2017

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Giurgiu, Harghita, Neamţ, Ialomiţa şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 633 din 03 august 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 3Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare Articolul 4 Anexele nr. 1*) şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.PRIM-MINISTRUMIHAI TUDOSEContrasemnează:Ministrul apărării naţionale,Adrian Ţuţuianup. Ministrul finanţelor publice,Daniela Pescaru,secretar de statANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
0 1 2 3
1. Comuna Mihai Bravu, judeţul Giurgiu CF nr. 30145 Mihai Bravu Nr. cadastral 30145 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2662, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103755 - parţial Construcţii: Pavilionul F: - suprafaţa construită = 4,41 mp - valoarea contabilă = 170.890,20 lei Pavilionul R: - suprafaţa construită = 164,00 mp - valoarea contabilă = 190.040,40 lei Pavilionul T: - suprafaţa construită = 40,00 mp - valoarea contabilă = 90.828,72 lei Pavilionul X: - suprafaţa construită = 85,00 mp - valoarea contabilă = 7.063,92 lei Pavilionul Z: - suprafaţa construită = 28,00 mp - valoarea contabilă = 0,05 lei Total valoare contabilă Imobil 2662 - parţial = 458.823,29 lei
2. Comuna Mihai Bravu, judeţul Giurgiu CF nr. 30191 Mihai Bravu Nr. cadastral 30191 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2258, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103754 - parţial Construcţii: Pavilionul G: - suprafaţa construită = 40,00 mp - valoarea contabilă = 5.390,40 lei Pavilionul J: - suprafaţa construită = 24,00 mp - valoarea contabilă = 6.107,95 lei Pavilionul J 1: - suprafaţa construită = 38,00 mp - valoarea contabilă = 9.994,68 lei Pavilionul L: - suprafaţa construită = 10,00 mp - valoarea contabilă = 139,92 lei Pavilionul 1: - suprafaţa construită = 555,00 mp - valoarea contabilă = 287.039,15 lei Pavilionul 2: - suprafaţa construită = 260,00 mp - valoarea contabilă = 160.179,02 lei Pavilionul 3: - suprafaţa construită = 260,00 mp - valoarea contabilă = 160.179,02 lei Pavilionul 4: - suprafaţa construită = 310,00 mp - valoarea contabilă = 160.427,90 lei Pavilionul 39: - suprafaţa construită = 300,00 mp - valoarea contabilă = 73.625,49 lei Pavilionul 40: - suprafaţa construită = 300,00 mp - valoarea contabilă = 73.625,49 lei Pavilionul 41: - suprafaţa construită = 225,00 mp - valoarea contabilă = 55.219,22 lei
0 1 2 3
Pavilionul 43: - suprafaţa construită = 664,00 mp - valoarea contabilă = 161.822,59 lei Pavilionul 44: - suprafaţa construită = 664,00 mp - valoarea contabilă = 161.822,59 lei Pavilionul 45: - suprafaţa construită = 12,70 mp - valoarea contabilă = 1.866,72 lei Pavilionul 48: - suprafaţa construită = 11,00 mp - valoarea contabilă = 165.754,28 lei Pavilionul 49: - suprafaţa construită = 202,00 mp - valoarea contabilă = 52.270,56 lei Pavilionul 50: - suprafaţa construită = 390,00 mp - valoarea contabilă = 53.670,72 lei Pavilionul 51: - suprafaţa construită = 90,00 mp - valoarea contabilă = 5.444,90 lei Pavilionul 52: - suprafaţa construită = 169,00 mp - valoarea contabilă = 25.201,92 lei Pavilionul 55: - suprafaţa construită = 364,00 mp - valoarea contabilă = 91.264,68 lei Pavilionul 56: - suprafaţa construită = 152,00 mp - valoarea contabilă = 19.503,08 lei Pavilionul 59: - suprafaţa construită = 297,00 mp - valoarea contabilă = 10.889,70 lei Pavilionul 60: - suprafaţa construită = 100,00 mp - valoarea contabilă = 24.541,83 lei Pavilionul 61: - suprafaţa construită = 1.080,00 mp - valoarea contabilă = 265.358,37 lei Pavilionul 68: - suprafaţa construită = 1.080,00 mp - valoarea contabilă = 265.358,37 lei Pavilionul 69: - suprafaţa construită = 1,080,00 mp - valoarea contabilă = 265.358,37 lei Pavilionul 70: - suprafaţa construită = 300,00 mp - valoarea contabilă = 73.625,49 lei Pavilionul 78: - suprafaţa construită = 36,00 mp - valoarea contabilă = 9.203,14 lei Pavilionul 84: - suprafaţa construită = 3,40 mp - valoarea contabilă = 3.997,38 lei Reţea energie electrică aeriană: - lungime = 11.740,00 ml - valoarea contabilă = 307,92 lei Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi: - lungime = 8.540,00,00 ml - valoarea contabilă = 10.889,71 lei Total valoare contabilă Imobil 2258 - parţial = 2.660.080,56 lei
0 1 2 3
3. Comuna Mihai Bravu, judeţul Giurgiu CF nr. 30144 Mihai Bravu Nr. cadastral 30144 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1358, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103753 - parţial Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 143,00 mp - valoarea contabilă = 230.148,48 lei Pavilionul B: - suprafaţa construită = 51,00 mp - valoarea contabilă = 80.439,50 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 82,00 mp - valoarea contabilă = 2.049,60 lei Pavilionul E: - suprafaţa construită = 21,00 mp - valoarea contabilă = 3.546,90 lei Pavilionul F: - suprafaţa construită = 45,00 mp - valoarea contabilă = 125.542,90 lei Pavilionul H: - suprafaţa construită = 1,00 mp - valoarea contabilă = 303,40 lei Pavilionul M 1: - suprafaţa construită = 116,00 mp - valoarea contabilă = 14.187,70 lei Pavilionul M 2: - suprafaţa construită = 173,00 mp - valoarea contabilă = 20.099,30 lei Pavilionul M 4: - suprafaţa construită = 173,00 mp - valoarea contabilă = 20.099,30 lei Pavilionul M 5: - suprafaţa construită = 59,00 mp - valoarea contabilă = 6,798,30 lei Pavilionul M 6: - suprafaţa construită = 116,00 mp - valoarea contabilă = 14.187,70 lei Pavilionul M 7: - suprafaţa construită = 173,00 mp - valoarea contabilă = 20.099,30 lei Pavilionul M 8: - suprafaţa construită = 173,00 mp - valoarea contabilă = 20.099,30 lei Pavilionul M 9: - suprafaţa construită = 173,00 mp - valoarea contabilă = 20.099,30 lei Pavilionul M 10: - suprafaţa construită = 116,00 mp - valoarea contabilă = 14.187,70 lei Pavilionul N: - suprafaţa construită = 24,00 mp - valoarea contabilă = 25.044,88 lei Total valoare contabilă Imobil 1358 - parţial = 616.933,56 lei
4. Comuna Lunca de Sus, judeţul Harghita CF nr. 50446 Lunca de Sus Nr. cadastral 50446 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2701, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103946 - parţial Construcţii: Împrejmuire sârmă ghimpată pe două rânduri de stâlpi: - lungime = 77,00 ml - valoarea contabilă = 214,29 lei Total valoare contabilă Imobil 2701 - parţial = 214,29 lei
0 1 2 3
5. Municipiul Piatra-Neamţ, Aleea Tineretului nr. 6, judeţul Neamţ Incinta 1: Lotul 1 CF nr. 58537 Piatra-Neamţ, nr. cadastral 58537; Lotul 2 CF nr. 58538 Piatra-Neamţ, nr. cadastral 58538; Incinta 2 - CF nr. 54771 Piatra-Neamţ, nr. cadastral 54771; Incinta 3 - CF nr. 54866 Piatra-Neamţ, nr. cadastral 54866 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 522, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106954 - parţial Construcţii: Pavilionul H2 - construcţia C10: - suprafaţa construită = 136,00 mp - valoarea contabilă = 45.804,80 lei Total valoare contabilă Imobil 522 - parţial = 45.804,80 lei
6. Comuna Adâncata, judeţul Ialomiţa CF nr. 20673 Adâncata Nr. cadastral 20673 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2882, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103666 - parţial Construcţii: Pavilionul H: - suprafaţa construită = 193,00 mp - valoarea contabilă = 15.676,57 lei Pavilionul T1: - suprafaţa construită = 2,25 mp - valoarea contabilă = 4.604,76 lei Pavilionul T2: - suprafaţa construită = 2,25 mp - valoarea contabilă = 4.604,76 lei Pavilionul T3: - suprafaţa construită = 2,25 mp - valoarea contabilă = 4.604,76 lei Pavilionul T4: - suprafaţa construită = 2,25 mp - valoarea contabilă = 4.604,76 lei Pavilionul T5: - suprafaţa construită = 2,25 mp - valoarea contabilă = 4.604,76 lei Pavilionul T6: - suprafaţa construită = 2,25 mp - valoarea contabilă = 4.604,76 lei Total valoare contabilă: Imobil 2882 - parţial = 43.305,13 lei
7. Oraşul Murfatlar, strada General Vasile Milea nr. 2, judeţul Constanţa CF nr. 101813 Murfatlar Nr. cadastral 101813 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 342, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107059 - parţial Construcţii: Pavilionul S1: - suprafaţa construită = 69,00 mp - valoarea contabilă = 4.933,40 lei Pavilionul S4: - suprafaţa construită = 69,00 mp - valoarea contabilă = 7.136,30 lei Pavilionul S6: - suprafaţa construită = 69,00 mp - valoarea contabilă = 5.071,10 lei Pavilionul F1: - suprafaţa construită = 105,00 mp - valoarea contabilă = 3.440,00 lei Total valoare contabilă: Imobil 342 - parţial = 20.580,80 leiSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 538/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 538 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu