Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.533 din 24.07.2019

privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 645 din 05 august 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi al art. 21 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1
(1) Se aprobă modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul modificării valorii de inventar, precum şi a descrierii tehnice a imobilelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Contractul de concesiune nr. 36.814/21/09/2018 încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de concedent, şi Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în calitate de concesionar, având ca obiect prevederile de la alin. (1), se modifică în mod corespunzător, potrivit legii.
Articolul 2 Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXĂ DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor pentru care se modifică descrierea tehnică şi valoarea de inventar, imobile ce se regăsesc în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 13633330 Ministerul Transporturilor
Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare 16054368 În concesiunea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Descrierea tehnică Valoarea imobilului şi a terenului aferent (lei)
1 12151 8.12.03.01 DN 2 km 7+848-km 180+220; km 188+390-km 280+753; km 281+400-km 408+925; km 409+719-km 482+230; L = 425,193 km. Sectorul km 280+753-km 281+400 s-a predat la Consiliul Local al Municipiului Bacău prin H.G. nr. 132/2008. Sectorul de drum km 180+220-km 188+390 cu lungimea de L = 8,770 km, se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani prin Protocolul de predare-preluare nr. 30.368/16.02.2017; nr. 57.918/16.08.2017. Sectorul de drum km 408+925-km 409+719 cu lungimea de L = 0,871 km, se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni prin Protocolul de predare-preluare nr. 19.652/14.05.2018; nr. 9.321/18.04.2018. 1.913.726.408
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Descrierea tehnică Valoarea imobilului şi a terenului aferent (lei)
2 121579 8.12.03.01 teren DN2 S = 900,3496 ha Terenul aferent sectorului km 281+400-km 280+753 s-a predat la Consiliul Local al Municipiului Bacău prin H.G. nr. 132/2008. Suprafaţa de 14,8804 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, prin Protocolul de predare-preluare nr. 30.368/16.02.2017; nr. 57.918/16.08.2017. Suprafaţa de 1,77 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni prin Protocolul de predare-preluare nr. 19.652/14.05.2018; nr. 9.321/18.04.2018. 109.954.774
3 12153 8.12.03.01 DN 2B km 0+000-km 127+1011; km 128+900-km 149+966; L = 132,659 km; pasaj superior km 142+375, preluat prin H.G. nr. 811/2007. Sectorul de drum km 127+1011-km 128+900, cu lungimea de L = 1,623 km, se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galaţi prin Protocol de predare-preluare înregistrat cu nr. 6.071/20.02.2019 şi nr. 8.572/12.02.2019. 189.667.975
4 99777 8.12.05 teren DN 2B S = 284,9911 ha Suprafaţa de 3,4382 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galaţi, prin Protocolul de predare-preluare nr. 6.071/20.02.2019 şi nr. 8.572/12.02.2019. 134
5 12155 8.12.05.01 DN 2D km 2+552-km 117+775; L = 115,223 km. Sectorul de drum km 0+000-km 2+552 cu lungimea de L = 2,552 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani prin Protocolul de predare-preluare nr. 30.368/16.08.2017; nr. 57.918/16.08.2017. 588.365.311
6 99779 8.12.05.01 teren DN2D S = 212,6 ha Suprafaţa de 3,4000 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, prin Protocolul de predare-preluare nr. 30.368/16.08.2017; nr. 57.918/16.08.2017. 19.057.500
7 12156 8.12.04 DN2F km 2+000-km 76+865; L = 74,165 km. Sectorul de drum km 76+865-km 81+000 cu lungimea de L = 4,135 km, se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Vaslui prin Protocolul de predare-preluare nr. 30.369/16.08.2017; nr. 50.548/04.08.2017. 181.027.308
8 99781 8.12.04.01 teren DN2F S = 149,1179 ha Suprafaţa de 4,8821 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Vaslui, prin Protocolul de predare-preluare nr. 30.369/16.08.2017; nr. 50.548/04.08.2017. 15.638.463
9 12157 8.12.04 DN2G km 4+000-km 43+640; km 53+358-km 55+219; L = 41,921 km. Sectorul de drum km 43+640-km 53+358 cu lungimea de L= 9,718 km, se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Moineşti prin Protocolul de predare-preluare nr. 4.754/09.02.2018; nr. 4.885/26.01.2018. 100.976.920
10 99782 8.12.04 teren DN2G S = 88,00 ha Suprafaţa de 14,00 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Moineşti prin Protocolul de predare-preluare nr. 4.754/09.02.2018; nr. 4.885/26.01.2018. 9.382.489
11 12165 8.12.03.01 DN 6 km 8+500-km 334 +800; km 343+200-km 494+800; km 500+400-km 560+100; km 564+730-km 639+350; L= 578,422 Sectorul de drum km 334+800-km 343+200 cu lungimea de L = 8,4 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin prin H.G. nr. 84/2011. Sectorul de drum km 494+800-km 500+400 cu lungimea de L = 5,51 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj prin H.G. nr. 84/2011. Sectorul de drum km 560+100-km 564+730 cu lungimea de L= 4.652 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin Protocolul de predare-preluare nr. 42.235/06.11.2017, respectiv nr. SC201726102/20.10.2017. 3.363.510.455
12 99793 8.12.03.01 teren DN6 S = 1225,2830 ha Nu cuprinde suprafaţa aferentă sectorului km 494+800-500+400 şi km 450+000-457+700 preluată prin H.G. nr. 1.197/2006 şi H.G. nr. 23/2008. Suprafaţa de 4.1453 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin Protocolul de predare-preluare nr. 42.235/06.11.2017; nr. SC20172612/20.10.2017. 168.078.136
13 12167 8.12.03.01 DN7 km 11+200-km 360+308; km 367+510-km 384+543; km 393+000-km 538+600; km 539+300-km 596+630; L = 500,861 km Sectorul de drum km 360+308-km 367+510 cu lungimea de L= 7,185 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Orăştie prin Protocolul de predare-preluare nr. 5.767/09.02.2018; nr. 1.633/06.02.2018. Sectorul de drum km 384+543-km 386+200 cu lungimea de L= 1,860 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva prin Protocolul de predare-preluare nr. 30.623/17.08.2017; nr. 27.687/08.08.2017. Sectorul km 386+200-km 393+000 s-a predat prin H.G. nr. 193/09.03.2010. Sectorul km 538+600-km 539+300 s-a predat prin H.G. nr. 271/2009. 2.054.034.770
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Descrierea tehnică Valoarea imobilului şi a terenului aferent (lei)
14 99795 8.12.03.01 teren DN7 S = 853,623 ha Suprafaţa de 4,405 ha s-a preluat prin H.G. nr. 500/2008. Suprafaţa de 0,56 ha aferentă sectorului km 538 + 600 – km 539 + 300 s-a predat prin H.G. nr. 271/2009. Suprafaţa de 7,2029 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Orăştie prin Protocolul de predare-preluare nr. 5.767/09.02.2018; nr. 1.633/06.02.2018. Suprafaţa de 3,1935 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva prin Protocolul de predare-preluare nr. 30.623/17.08.2017; nr. 27.687/08.08.2017. 112.684.731
15 12174 8.12.03.01 DN12 km 0 + 000 – km 8 + 280; km 12 + 440 – km 73 + 500; km 81 + 025 – km 130 + 792; km 134 + 002 – km 165 + 920; L = 147,700 km Sectorul de drum km 8 + 280 – km 12 + 440 cu lungimea de L = 4.16 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe prin Protocolul de predare-preluare nr. 09/07.12.2017; nr. 66.462/22.11.2017. Sectorul de drum km 73 + 500 – km 81 + 025 cu lungimea de L = 7,525 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc prin Protocolul de predare-preluare nr. 218/12.01.2018; nr. 105.576/28.12.2017; Sectorul de drum km 130 + 792 – km 134 + 002 cu lungimea de L = 3,21 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni prin Protocolul de predare-preluare nr. 47.208/07.12.2017; nr. 15.675/22.11.2017. Sectorul de drum km 165 + 920 – km 168 + 460 cu lungimea de L = 2,54 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Topliţa prin Protocolul de predare-preluare nr. 47.211/07.12.2017; nr. 15.939/21.11.2017. 614.875.094
16 99803 8.12.03.01 teren DN 12 S = 247,0175 ha Suprafaţa de 5,272 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe prin Protocolul de predare-preluare nr. 47.209/07.12.2017; nr. 66.462/27.11.2017. Suprafaţa de 4,4177 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni prin Protocolul de predare-preluare nr. 47.208/07.12.2017; nr. 15.675/22.11.2017. Suprafaţa de 3,0480 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Topliţa prin Protocolul de predare-preluare nr. 47.211/07.12.2017; nr. 15.939/21.11.2017. Suprafaţa de 11,147 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc prin Protocolul de predare-preluare nr. 218/12.01.2018; nr. 105.576/28.12.2017. 34.108.379
17 12184 8.12.03.01 DN15 km 0 + 000 – km 168 + 224; km 183 + 030 – km 318 + 300; km 318 + 572 – km 368 + 600; L = 320,482 km Sectorul de drum km 308 + 860 – km 309 + 350 cu lungimea de L = 0,490 km s-a preluat prin Protocolul de predare-preluare nr. 18.883/11.07.2017; nr. 26.393/17.07.2017. Sectorul de drum km 318 + 300 – km 318 + 572 cu lungimea de L = 0,272 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Neamţ prin Protocolul de predare-preluare nr. 26.390/17.07.2017; nr. 18.882/11.07.2017. Sectorul de drum km 168 + 224 – km 183 + 030 cu lungimea de L = 14,806 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Topliţa prin Protocolul de predare-preluare nr. 47.211/07.12.2017; nr. 15.939/21.11.2017. 1.940.938.836
18 99812 8.12.03.01 teren DN15 S = 533,748 ha Nu cuprinde suprafaţa de teren aferentă sectorului km 0 + 000 – km 2 + 300 preluat prin H.G. nr. 1.174/2007. Suprafaţa de 0,7360 ha s-a preluat prin Protocolul de predare-preluare nr. 18.883/11.07.2017; nr. 26.393/17.07.2017. Suprafaţa de 0,6256 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ prin Protocolul de predare-preluare nr. 26.390/17.07.2017. nr. 18.882/11.07.2017. Suprafaţa de 17,9016 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Topliţa prin Protocolul de predare-preluare nr. 47.211/07.12.2017; nr. 15.939/21.11.2017. 52.821.136
19 12187 8.12.04 DN15C km 6 + 780 – km 68 + 827; L = 60,292 km Sectorul de drum km 6 + 780 – km 7 + 000 cu lungimea de L= 0,220 km s-a preluat prin Protocolul de predare-preluare nr. 18.883/11.07.2017; nr. 26.393/17.07.2017. 146.841.137
20 99815 8.12.04.01 teren DN15C S = 119,352 ha Suprafaţa de 0,352 ha s-a preluat prin Protocolul de predare-preluare nr. 18.883/11.07.2017; nr. 26.393/17.07.2017. 11.476.479
21 12188 8.12.05 DN15D km 2 + 041 – km 124 + 606; L = 115,439 km Sectorul de drum km 1 + 000 – km 2 + 041 cu lungimea de L = 0,961 km, se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ prin Protocolul de predare-preluare nr. 26.390/17.07.2017; nr. 18.882/11.07.2017. Sectorul de drum km 124 + 606 – km 127 + 500 cu lungimea de L = 2,991 km, se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Vaslui prin Protocolul de predare-preluare nr. 30.369/16.08.2017; nr. 50.548/04.08.2017. 271.470.356
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Descrierea tehnică Valoarea imobilului şi a terenului aferent (lei)
22 99816 8.12.05.01 teren DN15D S = 231,167 ha Suprafaţa de 3,2901 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Vaslui, prin Protocolul de predare-preluare nr. 30.369/16.08.2017; nr. 50.548/04.08.2017. Suprafaţa de 1,5431 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ prin Protocolul de predare-preluare nr. 26.390/17.07.2017; nr. 18.882/11.07.2017 22.380.744
23 12193 8.12.05.01 DN 17C km 1 + 200 – km 81 + 293; L = 80,093 km Sectorul de drum km 0 + 000 – km 1 + 200 cu lungimea de L = 1,200 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bistriţa prin Protocolul de predare-preluare nr. 33.673/28.08.2018; nr. 66.571/20.08.2018. 136.566.585
24 99821 8.12.05.01 teren DN 17C S = 137,4 ha Suprafaţa de 1,60 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bistriţa prin Protocolul de predare-preluare nr. 33.673/28.08.2018; nr. 66.571/20.08.2018. 22.421.089
25 12201 8.12.03 DN 22 km 2 + 800 – km 171 + 135; km 172 + 000 – km 178 + 000; km 178 + 665 – km 287 + 456 L = 269,2400. Sectorul de drum km 171 + 135 – km 172 + 000 cu lungimea de L = 0,865 km şi sectorul de drum km 178 + 000 – km 178 + 665 cu lungimea de L = 0,665 km se regăsesc în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea prin Protocolul de predare-preluare nr. 28.487/16.07.2018; nr. 16.008/06.06.2018. 291.189.283
26 99830 8.12.03.01 teren DN 22 S = 544,92 ha Suprafaţa de 1,97 ha şi suprafaţa de 1,08 ha se regăsesc în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, prin Protocolul de predare-preluare nr. 28.487/16.07.2018; nr. 16.008/06.06.2018. 166.682.504
27 144785 8.12.03 DN 23 km 5 + 025 – km 83 + 860; L = 78,835 km Sectorul de drum km 0 + 000 – km 5 + 025 cu lungimea de L = 4,663 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani prin Protocolul de predare-preluare nr. 30.368/16.02.2017; nr. 57.918/16.08.2017. 160.054.946
28 144791 8.12.05.01 teren DN 23 S = 117,6299 ha Suprafaţa de 7,3701 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, prin Protocolul de predare-preluare nr. 30.368/16.02.2017; nr. 57.918/16.08.2017. 10.826.246
29 151880 8.12.05.01 DN 23 A km 1 + 500 – km 34 + 400; L = 32,900 km Sectorul de drum km 0 + 000 – km 1 + 500 cu lungimea de L = 1,500 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani prin Protocolul de predare-preluare nr. 30.368/16.02.2017; nr. 57.918/16.08.2017. 48.056.453
30 151881 8.12.05.01 teren DN 23A S = 66,0906 ha Suprafaţa de 1,9094 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, prin Protocolul de predare-preluare nr. 30.368/16.02.2017; nr. 57.918/16.08.2017. 7.166.819
31 12207 8.12.05 DN 24A km 0 + 000 – 97 + 525 L = 97,525 Sectorul de drum km 97 + 525 – km 98 + 000 cu lungimea de L = 0,512 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Huşi prin Protocolul de predare-primire nr. 18.872/21.05.2018; nr. 10.651/03.05.2018. 221.481.454
32 99866 8.12.05.01 teren DN 24A S = 192,4368 ha Suprafaţa de 0.5632 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Huşi, prin Protocolul de predare-preluare nr. 18.872/21.05.2018; nr. 10.651/03.05.2018. 19.659.585
33 12208 8.12.03.01 DN24B km 0 + 000 – km 25 + 490; km 34 + 365 – km 49 + 072; L = 40,307 km Sectorul de drum km 25 + 490 – km 34 + 365 cu lungimea de L = 8,765 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Huşi prin Protocolul de predare-primire nr. 18.872/21.05.2018; nr. 10.651/03.05.2018. 195.048.381
34 99867 8.12.03.01 teren DN 24B S = 78,8878 ha Suprafaţa de 10,1122 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Huşi, prin Protocolul de predare-preluare nr. 18.872/21.05.2018; nr. 10.651/03.05.2018. 11.013.574
35 12226 8.12.05 DN 51A km 0 + 000 – 52 + 650 L = 52,650 Sectorul de drum km 52 + 650 – km 53 + 600 cu lungimea de L = 0,950 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele prin Protocolul de predare-primire nr. 28.802/17.07.2018; nr. 16.545/11.07.2018. 96.246.970
36 99905 8.12.05.01 teren DN 51A S = 78,5 ha Suprafaţa de 1,5 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele, prin Protocolul de predare-preluare nr. 28.802/17.07.2018; nr. 16.545/11.07.2018. 7.262.972
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Descrierea tehnică Valoarea imobilului şi a terenului aferent (lei)
37 12238 8.12.04.01 DN58 km 0 + 500 – km 34 + 275; km 44 + 000 – km 82 + 866 L = 72,641 km Sectorul de drum km 34 + 275 – km 39 + 140 cu lungimea de L = 4,865 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa prin Protocolul de predare-preluare nr. 964/17.01.2018; nr. 325/04.01.2018. Sectorul de drum km 39 + 140 – km 44 + 000 se regăseşte în administrarea Consiliul Local al Municipiului Reşiţa prin H.G. nr. 84/2011. 217.009.008
38 99938 8.12.04.01 teren DN 58 S = 156,6243 ha Suprafaţa de 5,9575 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa, prin Protocolul de predare-preluare nr. 964/17.01.2018; nr. 325/04.01.2018. 24.614.758
39 12242 8.12.04.01 DN59A km 4 + 400 – km 47 + 873; L = 43,473 km Sectorul de drum km 3 + 170 – km 4 + 400 cu lungimea de L = 1,444 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin Protocolul de predare-preluare nr. 26.742/18.07.2017; nr. SC 2017-17324/11.07.2017. 85.343.838
40 99946 8.12.04.01 teren DN59A S = 89,6828 ha Suprafaţa de 1,3172 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, prin Protocolul de predare-preluare nr. 26.742/18.07.2017; nr. SC 2017-17324/11.07.2017. 14.881.917
41 12252 8.12.04 DN66A km 0 + 000 – km 10 + 510; km 16 + 568 – km 109 + 308; L = 103,159 km Sectorul de drum km 10 + 510 – km 16 + 568 cu lungimea de L = 6,149 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Lupeni prin Protocolul de predare-preluare nr. 26.742/18.07.2017; nr. SC 2017-17324/11.07.2017. 183.546.452
42 99966 8.12.04.01 teren DN66A S = 117,9766 ha Suprafaţa de 8,0234 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Lupeni prin Protocolul de predare-preluare nr. 26.742/18.07.2017; nr. SC 2017-17324/11.07.2017. 15.022.872
43 12261 8.12.03 DN69 km 2 + 630 – km 3 + 300; km 6 + 300 – km 46 + 200; L = 39,879 km Sectorul de drum km 3 + 300 – km 6 + 300 cu lungimea de L = 3,00 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin Protocolul de predare-preluare nr. 26.755/18.07.2017; nr. SC 2017-17325/11.07.2017. Sectorul de drum km 46 + 200 – 47 + 000 s-a predat prin H.G. nr. 271/2009. 200.357.696
44 99980 8.12.03.01 teren DN69 S = 94,56 ha Suprafaţa de 4,800 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin Protocolul de predare-preluare nr. 26.755/18.07.2017; nr. SC 2017-17325/11.07.2017. Suprafaţa de 0,64 ha aferentă sectorului km 46 + 200 – km 47 + 000 s-a predat prin H.G. nr. 271/2009. 16.593.712
45 12171 8.12.03.01 DN 11 km 5 + 100 – km 125 + 100; km 132 + 500 – km 175 + 460; L = 155,43 km Sectorul de drum km 3 + 867 – km 5 + 100 în lungime de L = 1,233 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov prin Protocolul de predare-preluare nr. 33.044/22.08.2018, nr. 67.768/07.08.2018. Sectorul de drum km 125 + 100 – km 132 + 500 se regăseşte în administrarea Consiliului Local Oneşti prin H.G. nr. 84/2011. 397.426.942
46 99800 8.12.03.01 teren DN 11 S = 127,4562 ha Suprafaţa de 2.5438 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov prin Protocolul de predare-preluare nr. 33.044/22.08.2018, nr. 67.768/07.08.2018. 52.395.358
47 12178 8.12.03.01 DN 13 km 6 + 100 – km 111 + 600; km 117 + 750 – km 165 + 000; L = 147,182 km Sectorul de drum km 4 + 782 – km 6 + 100 în lungime de L = 1,318 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov prin Protocolul de predare-preluare nr. 33.045/22.08.2018, nr. 67.763/07.08.2018. Sectorul de drum km 111 + 600 – km 117 + 750 se regăseşte în administrarea Consiliul Local al Municipiului Sighişoara prin H.G. nr. 1.064/2010. 758.733.155
48 99806 8.12.03.01 teren DN 13 S = 282,043 ha Suprafaţa de 1,9957 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov prin Protocolul de predare-preluare nr. 33.045/22.08.2018, nr. 67.763/07.08.2018. 42.211.472
49 12265 8.12.03.01 DN 73 km 1 + 285 – km 128 + 250; L = 118,565 km Sectorul de drum km 128 + 250 – km 130 + 900 în lungime de L = 2,650 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov prin Protocolul de predare-preluare nr. 33.046/22.08.2018, nr. 67.760/07.08.2018. 448.933.916
50 99984 8.12.03.01 teren DN 73 S = 237,56 ha Suprafaţa de 3,4450 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov prin Protocolul de predare-preluare nr. 33.046/22.08.2018, nr. 67.760/07.08.2018. 35.105.699SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 533/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 533 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu