Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.533 din 24.07.2019

privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 645 din 05 august 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi al art. 21 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1
(1) Se aprobă modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul modificării valorii de inventar, precum şi a descrierii tehnice a imobilelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Contractul de concesiune nr. 36.814/21/09/2018 încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de concedent, şi Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în calitate de concesionar, având ca obiect prevederile de la alin. (1), se modifică în mod corespunzător, potrivit legii.
Articolul 2 Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXĂ DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor pentru care se modifică descrierea tehnică şi valoarea de inventar, imobile ce se regăsesc în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 13633330 Ministerul Transporturilor
Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare 16054368 În concesiunea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Descrierea tehnică Valoarea imobilului şi a terenului aferent (lei)
1 12151 8.12.03.01 DN 2 km 7+848-km 180+220; km 188+390-km 280+753; km 281+400-km 408+925; km 409+719-km 482+230; L = 425,193 km. Sectorul km 280+753-km 281+400 s-a predat la Consiliul Local al Municipiului Bacău prin H.G. nr. 132/2008. Sectorul de drum km 180+220-km 188+390 cu lungimea de L = 8,770 km, se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani prin Protocolul de predare-preluare nr. 30.368/16.02.2017; nr. 57.918/16.08.2017. Sectorul de drum km 408+925-km 409+719 cu lungimea de L = 0,871 km, se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni prin Protocolul de predare-preluare nr. 19.652/14.05.2018; nr. 9.321/18.04.2018. 1.913.726.408
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Descrierea tehnică Valoarea imobilului şi a terenului aferent (lei)
2 121579 8.12.03.01 teren DN2 S = 900,3496 ha Terenul aferent sectorului km 281+400-km 280+753 s-a predat la Consiliul Local al Municipiului Bacău prin H.G. nr. 132/2008. Suprafaţa de 14,8804 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, prin Protocolul de predare-preluare nr. 30.368/16.02.2017; nr. 57.918/16.08.2017. Suprafaţa de 1,77 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni prin Protocolul de predare-preluare nr. 19.652/14.05.2018; nr. 9.321/18.04.2018. 109.954.774
3 12153 8.12.03.01 DN 2B km 0+000-km 127+1011; km 128+900-km 149+966; L = 132,659 km; pasaj superior km 142+375, preluat prin H.G. nr. 811/2007. Sectorul de drum km 127+1011-km 128+900, cu lungimea de L = 1,623 km, se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galaţi prin Protocol de predare-preluare înregistrat cu nr. 6.071/20.02.2019 şi nr. 8.572/12.02.2019. 189.667.975
4 99777 8.12.05 teren DN 2B S = 284,9911 ha Suprafaţa de 3,4382 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galaţi, prin Protocolul de predare-preluare nr. 6.071/20.02.2019 şi nr. 8.572/12.02.2019. 134
5 12155 8.12.05.01 DN 2D km 2+552-km 117+775; L = 115,223 km. Sectorul de drum km 0+000-km 2+552 cu lungimea de L = 2,552 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani prin Protocolul de predare-preluare nr. 30.368/16.08.2017; nr. 57.918/16.08.2017. 588.365.311
6 99779 8.12.05.01 teren DN2D S = 212,6 ha Suprafaţa de 3,4000 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, prin Protocolul de predare-preluare nr. 30.368/16.08.2017; nr. 57.918/16.08.2017. 19.057.500
7 12156 8.12.04 DN2F km 2+000-km 76+865; L = 74,165 km. Sectorul de drum km 76+865-km 81+000 cu lungimea de L = 4,135 km, se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Vaslui prin Protocolul de predare-preluare nr. 30.369/16.08.2017; nr. 50.548/04.08.2017. 181.027.308
8 99781 8.12.04.01 teren DN2F S = 149,1179 ha Suprafaţa de 4,8821 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Vaslui, prin Protocolul de predare-preluare nr. 30.369/16.08.2017; nr. 50.548/04.08.2017. 15.638.463
9 12157 8.12.04 DN2G km 4+000-km 43+640; km 53+358-km 55+219; L = 41,921 km. Sectorul de drum km 43+640-km 53+358 cu lungimea de L= 9,718 km, se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Moineşti prin Protocolul de predare-preluare nr. 4.754/09.02.2018; nr. 4.885/26.01.2018. 100.976.920
10 99782 8.12.04 teren DN2G S = 88,00 ha Suprafaţa de 14,00 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Moineşti prin Protocolul de predare-preluare nr. 4.754/09.02.2018; nr. 4.885/26.01.2018. 9.382.489
11 12165 8.12.03.01 DN 6 km 8+500-km 334 +800; km 343+200-km 494+800; km 500+400-km 560+100; km 564+730-km 639+350; L= 578,422 Sectorul de drum km 334+800-km 343+200 cu lungimea de L = 8,4 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin prin H.G. nr. 84/2011. Sectorul de drum km 494+800-km 500+400 cu lungimea de L = 5,51 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj prin H.G. nr. 84/2011. Sectorul de drum km 560+100-km 564+730 cu lungimea de L= 4.652 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin Protocolul de predare-preluare nr. 42.235/06.11.2017, respectiv nr. SC201726102/20.10.2017. 3.363.510.455
12 99793 8.12.03.01 teren DN6 S = 1225,2830 ha Nu cuprinde suprafaţa aferentă sectorului km 494+800-500+400 şi km 450+000-457+700 preluată prin H.G. nr. 1.197/2006 şi H.G. nr. 23/2008. Suprafaţa de 4.1453 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin Protocolul de predare-preluare nr. 42.235/06.11.2017; nr. SC20172612/20.10.2017. 168.078.136
13 12167 8.12.03.01 DN7 km 11+200-km 360+308; km 367+510-km 384+543; km 393+000-km 538+600; km 539+300-km 596+630; L = 500,861 km Sectorul de drum km 360+308-km 367+510 cu lungimea de L= 7,185 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Orăştie prin Protocolul de predare-preluare nr. 5.767/09.02.2018; nr. 1.633/06.02.2018. Sectorul de drum km 384+543-km 386+200 cu lungimea de L= 1,860 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva prin Protocolul de predare-preluare nr. 30.623/17.08.2017; nr. 27.687/08.08.2017. Sectorul km 386+200-km 393+000 s-a predat prin H.G. nr. 193/09.03.2010. Sectorul km 538+600-km 539+300 s-a predat prin H.G. nr. 271/2009. 2.054.034.770
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Descrierea tehnică Valoarea imobilului şi a terenului aferent (lei)
14 99795 8.12.03.01 teren DN7 S = 853,623 ha Suprafaţa de 4,405 ha s-a preluat prin H.G. nr. 500/2008. Suprafaţa de 0,56 ha aferentă sectorului km 538 + 600 – km 539 + 300 s-a predat prin H.G. nr. 271/2009. Suprafaţa de 7,2029 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Orăştie prin Protocolul de predare-preluare nr. 5.767/09.02.2018; nr. 1.633/06.02.2018. Suprafaţa de 3,1935 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva prin Protocolul de predare-preluare nr. 30.623/17.08.2017; nr. 27.687/08.08.2017. 112.684.731
15 12174 8.12.03.01 DN12 km 0 + 000 – km 8 + 280; km 12 + 440 – km 73 + 500; km 81 + 025 – km 130 + 792; km 134 + 002 – km 165 + 920; L = 147,700 km Sectorul de drum km 8 + 280 – km 12 + 440 cu lungimea de L = 4.16 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe prin Protocolul de predare-preluare nr. 09/07.12.2017; nr. 66.462/22.11.2017. Sectorul de drum km 73 + 500 – km 81 + 025 cu lungimea de L = 7,525 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc prin Protocolul de predare-preluare nr. 218/12.01.2018; nr. 105.576/28.12.2017; Sectorul de drum km 130 + 792 – km 134 + 002 cu lungimea de L = 3,21 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni prin Protocolul de predare-preluare nr. 47.208/07.12.2017; nr. 15.675/22.11.2017. Sectorul de drum km 165 + 920 – km 168 + 460 cu lungimea de L = 2,54 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Topliţa prin Protocolul de predare-preluare nr. 47.211/07.12.2017; nr. 15.939/21.11.2017. 614.875.094
16 99803 8.12.03.01 teren DN 12 S = 247,0175 ha Suprafaţa de 5,272 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe prin Protocolul de predare-preluare nr. 47.209/07.12.2017; nr. 66.462/27.11.2017. Suprafaţa de 4,4177 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni prin Protocolul de predare-preluare nr. 47.208/07.12.2017; nr. 15.675/22.11.2017. Suprafaţa de 3,0480 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Topliţa prin Protocolul de predare-preluare nr. 47.211/07.12.2017; nr. 15.939/21.11.2017. Suprafaţa de 11,147 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc prin Protocolul de predare-preluare nr. 218/12.01.2018; nr. 105.576/28.12.2017. 34.108.379
17 12184 8.12.03.01 DN15 km 0 + 000 – km 168 + 224; km 183 + 030 – km 318 + 300; km 318 + 572 – km 368 + 600; L = 320,482 km Sectorul de drum km 308 + 860 – km 309 + 350 cu lungimea de L = 0,490 km s-a preluat prin Protocolul de predare-preluare nr. 18.883/11.07.2017; nr. 26.393/17.07.2017. Sectorul de drum km 318 + 300 – km 318 + 572 cu lungimea de L = 0,272 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Neamţ prin Protocolul de predare-preluare nr. 26.390/17.07.2017; nr. 18.882/11.07.2017. Sectorul de drum km 168 + 224 – km 183 + 030 cu lungimea de L = 14,806 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Topliţa prin Protocolul de predare-preluare nr. 47.211/07.12.2017; nr. 15.939/21.11.2017. 1.940.938.836
18 99812 8.12.03.01 teren DN15 S = 533,748 ha Nu cuprinde suprafaţa de teren aferentă sectorului km 0 + 000 – km 2 + 300 preluat prin H.G. nr. 1.174/2007. Suprafaţa de 0,7360 ha s-a preluat prin Protocolul de predare-preluare nr. 18.883/11.07.2017; nr. 26.393/17.07.2017. Suprafaţa de 0,6256 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ prin Protocolul de predare-preluare nr. 26.390/17.07.2017. nr. 18.882/11.07.2017. Suprafaţa de 17,9016 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Topliţa prin Protocolul de predare-preluare nr. 47.211/07.12.2017; nr. 15.939/21.11.2017. 52.821.136
19 12187 8.12.04 DN15C km 6 + 780 – km 68 + 827; L = 60,292 km Sectorul de drum km 6 + 780 – km 7 + 000 cu lungimea de L= 0,220 km s-a preluat prin Protocolul de predare-preluare nr. 18.883/11.07.2017; nr. 26.393/17.07.2017. 146.841.137
20 99815 8.12.04.01 teren DN15C S = 119,352 ha Suprafaţa de 0,352 ha s-a preluat prin Protocolul de predare-preluare nr. 18.883/11.07.2017; nr. 26.393/17.07.2017. 11.476.479
21 12188 8.12.05 DN15D km 2 + 041 – km 124 + 606; L = 115,439 km Sectorul de drum km 1 + 000 – km 2 + 041 cu lungimea de L = 0,961 km, se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ prin Protocolul de predare-preluare nr. 26.390/17.07.2017; nr. 18.882/11.07.2017. Sectorul de drum km 124 + 606 – km 127 + 500 cu lungimea de L = 2,991 km, se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Vaslui prin Protocolul de predare-preluare nr. 30.369/16.08.2017; nr. 50.548/04.08.2017. 271.470.356
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Descrierea tehnică Valoarea imobilului şi a terenului aferent (lei)
22 99816 8.12.05.01 teren DN15D S = 231,167 ha Suprafaţa de 3,2901 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Vaslui, prin Protocolul de predare-preluare nr. 30.369/16.08.2017; nr. 50.548/04.08.2017. Suprafaţa de 1,5431 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ prin Protocolul de predare-preluare nr. 26.390/17.07.2017; nr. 18.882/11.07.2017 22.380.744
23 12193 8.12.05.01 DN 17C km 1 + 200 – km 81 + 293; L = 80,093 km Sectorul de drum km 0 + 000 – km 1 + 200 cu lungimea de L = 1,200 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bistriţa prin Protocolul de predare-preluare nr. 33.673/28.08.2018; nr. 66.571/20.08.2018. 136.566.585
24 99821 8.12.05.01 teren DN 17C S = 137,4 ha Suprafaţa de 1,60 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bistriţa prin Protocolul de predare-preluare nr. 33.673/28.08.2018; nr. 66.571/20.08.2018. 22.421.089
25 12201 8.12.03 DN 22 km 2 + 800 – km 171 + 135; km 172 + 000 – km 178 + 000; km 178 + 665 – km 287 + 456 L = 269,2400. Sectorul de drum km 171 + 135 – km 172 + 000 cu lungimea de L = 0,865 km şi sectorul de drum km 178 + 000 – km 178 + 665 cu lungimea de L = 0,665 km se regăsesc în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea prin Protocolul de predare-preluare nr. 28.487/16.07.2018; nr. 16.008/06.06.2018. 291.189.283
26 99830 8.12.03.01 teren DN 22 S = 544,92 ha Suprafaţa de 1,97 ha şi suprafaţa de 1,08 ha se regăsesc în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, prin Protocolul de predare-preluare nr. 28.487/16.07.2018; nr. 16.008/06.06.2018. 166.682.504
27 144785 8.12.03 DN 23 km 5 + 025 – km 83 + 860; L = 78,835 km Sectorul de drum km 0 + 000 – km 5 + 025 cu lungimea de L = 4,663 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani prin Protocolul de predare-preluare nr. 30.368/16.02.2017; nr. 57.918/16.08.2017. 160.054.946
28 144791 8.12.05.01 teren DN 23 S = 117,6299 ha Suprafaţa de 7,3701 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, prin Protocolul de predare-preluare nr. 30.368/16.02.2017; nr. 57.918/16.08.2017. 10.826.246
29 151880 8.12.05.01 DN 23 A km 1 + 500 – km 34 + 400; L = 32,900 km Sectorul de drum km 0 + 000 – km 1 + 500 cu lungimea de L = 1,500 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani prin Protocolul de predare-preluare nr. 30.368/16.02.2017; nr. 57.918/16.08.2017. 48.056.453
30 151881 8.12.05.01 teren DN 23A S = 66,0906 ha Suprafaţa de 1,9094 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, prin Protocolul de predare-preluare nr. 30.368/16.02.2017; nr. 57.918/16.08.2017. 7.166.819
31 12207 8.12.05 DN 24A km 0 + 000 – 97 + 525 L = 97,525 Sectorul de drum km 97 + 525 – km 98 + 000 cu lungimea de L = 0,512 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Huşi prin Protocolul de predare-primire nr. 18.872/21.05.2018; nr. 10.651/03.05.2018. 221.481.454
32 99866 8.12.05.01 teren DN 24A S = 192,4368 ha Suprafaţa de 0.5632 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Huşi, prin Protocolul de predare-preluare nr. 18.872/21.05.2018; nr. 10.651/03.05.2018. 19.659.585
33 12208 8.12.03.01 DN24B km 0 + 000 – km 25 + 490; km 34 + 365 – km 49 + 072; L = 40,307 km Sectorul de drum km 25 + 490 – km 34 + 365 cu lungimea de L = 8,765 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Huşi prin Protocolul de predare-primire nr. 18.872/21.05.2018; nr. 10.651/03.05.2018. 195.048.381
34 99867 8.12.03.01 teren DN 24B S = 78,8878 ha Suprafaţa de 10,1122 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Huşi, prin Protocolul de predare-preluare nr. 18.872/21.05.2018; nr. 10.651/03.05.2018. 11.013.574
35 12226 8.12.05 DN 51A km 0 + 000 – 52 + 650 L = 52,650 Sectorul de drum km 52 + 650 – km 53 + 600 cu lungimea de L = 0,950 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele prin Protocolul de predare-primire nr. 28.802/17.07.2018; nr. 16.545/11.07.2018. 96.246.970
36 99905 8.12.05.01 teren DN 51A S = 78,5 ha Suprafaţa de 1,5 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele, prin Protocolul de predare-preluare nr. 28.802/17.07.2018; nr. 16.545/11.07.2018. 7.262.972
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Descrierea tehnică Valoarea imobilului şi a terenului aferent (lei)
37 12238 8.12.04.01 DN58 km 0 + 500 – km 34 + 275; km 44 + 000 – km 82 + 866 L = 72,641 km Sectorul de drum km 34 + 275 – km 39 + 140 cu lungimea de L = 4,865 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa prin Protocolul de predare-preluare nr. 964/17.01.2018; nr. 325/04.01.2018. Sectorul de drum km 39 + 140 – km 44 + 000 se regăseşte în administrarea Consiliul Local al Municipiului Reşiţa prin H.G. nr. 84/2011. 217.009.008
38 99938 8.12.04.01 teren DN 58 S = 156,6243 ha Suprafaţa de 5,9575 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa, prin Protocolul de predare-preluare nr. 964/17.01.2018; nr. 325/04.01.2018. 24.614.758
39 12242 8.12.04.01 DN59A km 4 + 400 – km 47 + 873; L = 43,473 km Sectorul de drum km 3 + 170 – km 4 + 400 cu lungimea de L = 1,444 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin Protocolul de predare-preluare nr. 26.742/18.07.2017; nr. SC 2017-17324/11.07.2017. 85.343.838
40 99946 8.12.04.01 teren DN59A S = 89,6828 ha Suprafaţa de 1,3172 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, prin Protocolul de predare-preluare nr. 26.742/18.07.2017; nr. SC 2017-17324/11.07.2017. 14.881.917
41 12252 8.12.04 DN66A km 0 + 000 – km 10 + 510; km 16 + 568 – km 109 + 308; L = 103,159 km Sectorul de drum km 10 + 510 – km 16 + 568 cu lungimea de L = 6,149 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Lupeni prin Protocolul de predare-preluare nr. 26.742/18.07.2017; nr. SC 2017-17324/11.07.2017. 183.546.452
42 99966 8.12.04.01 teren DN66A S = 117,9766 ha Suprafaţa de 8,0234 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Lupeni prin Protocolul de predare-preluare nr. 26.742/18.07.2017; nr. SC 2017-17324/11.07.2017. 15.022.872
43 12261 8.12.03 DN69 km 2 + 630 – km 3 + 300; km 6 + 300 – km 46 + 200; L = 39,879 km Sectorul de drum km 3 + 300 – km 6 + 300 cu lungimea de L = 3,00 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin Protocolul de predare-preluare nr. 26.755/18.07.2017; nr. SC 2017-17325/11.07.2017. Sectorul de drum km 46 + 200 – 47 + 000 s-a predat prin H.G. nr. 271/2009. 200.357.696
44 99980 8.12.03.01 teren DN69 S = 94,56 ha Suprafaţa de 4,800 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin Protocolul de predare-preluare nr. 26.755/18.07.2017; nr. SC 2017-17325/11.07.2017. Suprafaţa de 0,64 ha aferentă sectorului km 46 + 200 – km 47 + 000 s-a predat prin H.G. nr. 271/2009. 16.593.712
45 12171 8.12.03.01 DN 11 km 5 + 100 – km 125 + 100; km 132 + 500 – km 175 + 460; L = 155,43 km Sectorul de drum km 3 + 867 – km 5 + 100 în lungime de L = 1,233 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov prin Protocolul de predare-preluare nr. 33.044/22.08.2018, nr. 67.768/07.08.2018. Sectorul de drum km 125 + 100 – km 132 + 500 se regăseşte în administrarea Consiliului Local Oneşti prin H.G. nr. 84/2011. 397.426.942
46 99800 8.12.03.01 teren DN 11 S = 127,4562 ha Suprafaţa de 2.5438 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov prin Protocolul de predare-preluare nr. 33.044/22.08.2018, nr. 67.768/07.08.2018. 52.395.358
47 12178 8.12.03.01 DN 13 km 6 + 100 – km 111 + 600; km 117 + 750 – km 165 + 000; L = 147,182 km Sectorul de drum km 4 + 782 – km 6 + 100 în lungime de L = 1,318 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov prin Protocolul de predare-preluare nr. 33.045/22.08.2018, nr. 67.763/07.08.2018. Sectorul de drum km 111 + 600 – km 117 + 750 se regăseşte în administrarea Consiliul Local al Municipiului Sighişoara prin H.G. nr. 1.064/2010. 758.733.155
48 99806 8.12.03.01 teren DN 13 S = 282,043 ha Suprafaţa de 1,9957 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov prin Protocolul de predare-preluare nr. 33.045/22.08.2018, nr. 67.763/07.08.2018. 42.211.472
49 12265 8.12.03.01 DN 73 km 1 + 285 – km 128 + 250; L = 118,565 km Sectorul de drum km 128 + 250 – km 130 + 900 în lungime de L = 2,650 km se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov prin Protocolul de predare-preluare nr. 33.046/22.08.2018, nr. 67.760/07.08.2018. 448.933.916
50 99984 8.12.03.01 teren DN 73 S = 237,56 ha Suprafaţa de 3,4450 ha se regăseşte în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov prin Protocolul de predare-preluare nr. 33.046/22.08.2018, nr. 67.760/07.08.2018. 35.105.699SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 533/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 533 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu