Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.524 din 08.07.2015

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 31 iulie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La poziţiile M.F. nr. 102184, 154915, 38370-38373, 102207, 102208, 154893, 154894, 27030-27032, 154697, 154903, 154904, 154828, 154829, 27902, 154827, 106316, 106321, 106325, 106338, 106340, 104811, 106332, 106334, 106336, 106337, 106342, 106299, 106306, 106308, 36505, 36447, 39705, 100862, 154889, 121559, 154887, 154888, 39809-39815, 154905-154909, 154916, 28013, 28014, 102102, 102106, 102124, 28011, 28012, 102084, 121567, 37004, 39138, 62075-62078, 62668, 101883, 101885, 158263, 101804, 154901, 101767, 154902 şi 104155 se modifică valorile de inventar conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. La poziţiile M.F. nr. 154828, 154829, 106338, 28013, 28014, 158263 şi 104155 se modifică caracteristicile tehnice conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul IIMinisterul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările şi completările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU INTERIMAR GABRIEL OPREA Contrasemnează: Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, Sorin Mihai Cîmpeanu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică drept urmare a reevaluării

Ordonator principal de credite 13729380 Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Persoana juridică ce administrează imobilul Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar din domeniul public al statului Noua valoare de inventar - lei -
1 102184 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu CUI 4240707, Casa Corpului Didactic Sibiu CUI 4270805 Casa Corpului Didactic Sibiu - cantina clădire P judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Str. Turismului nr. 15 492.255 809.662
2 154915 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu CUI 4240707, Casa Corpului Didactic Sibiu CUI 4270805 teren Steren = 4.817 mp Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Str. Turismului nr. 15 1.286.284 1.909.359
3 38370 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu CUI 4240707, Clubul Sportiv Şcolar Mediaş CUI 4480254 Clubul Sportiv Şcolar Mediaş - corp A Şcoala de gimnastică - clădire P+1E, Su = 633,5 mp Judeţul Sibiu, municipiul Mediaş, Piaţa Mitropolit Andrei Şaguna nr. 2 951.315 1.063.900
4 38371 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu CUI 4240707, Clubul Sportiv Şcolar Mediaş CUI 4480254 Clubul Sportiv Şcolar Mediaş Tribuna de beton, L = 750 m Judeţul Sibiu, municipiul Mediaş, Piaţa Mitropolit Andrei Şaguna nr. 2 90.485 4.400
5 38372 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu CUI 4240707, Clubul Sportiv Şcolar Mediaş CUI 4480254 Clubul Sportiv Şcolar Mediaş - corp B Grup social + vestiare - clădire P, zidărie cărămidă, acoperiş tablă, Su = 195,3 mp Judeţul Sibiu, municipiul Mediaş, Piaţa Mitropolit Andrei Şaguna nr. 2 155.579 215.200
6 38373 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu CUI 4240707, Clubul Sportiv Şcolar Mediaş CUI 4480254 Clubul Sportiv Şcolar Mediaş - corp D Magazia sălii de gimnastică, Su = 22,17 mp Judeţul Sibiu, municipiul Mediaş, Piaţa Mitropolit Andrei Şaguna nr. 2 41.068 31.400
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Persoana juridică ce administrează imobilul Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar din domeniul public al statului Noua valoare de inventar - lei -
7 102207 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu CUI 4240707, Clubul Sportiv Şcolar Mediaş CUI 4480254 Clubul Sportiv Şcolar Mediaş Gard prefabricate împrejmuitor Judeţul Sibiu, municipiul Mediaş, Piaţa Mitropolit Andrei Şaguna nr. 2 46.159 47.700
8 102208 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu CUI 4240707, Clubul Sportiv Şcolar Mediaş CUI 4480254 Clubul Sportiv Şcolar Mediaş - corp C clădire - vestiare cu grup social, Su = 48,94 mp Judeţul Sibiu, municipiul Mediaş, Piaţa Mitropolit Andrei Şaguna nr. 2 58.134 66.300
9 154893 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu CUI 4240707, Clubul Sportiv Şcolar Mediaş CUI 4480254 Clubul Sportiv Şcolar Mediaş - gard metalic Gard metalic cu suport de beton Judeţul Sibiu, municipiul Mediaş, Piaţa Mitropolit Andrei Şaguna nr. 2 56.339 43.700
10 154894 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu CUI 4240707, Clubul Sportiv Şcolar Mediaş CUI 4480254 teren Steren = 11.899 mp Judeţul Sibiu, municipiul Mediaş, Piaţa Mitropolit Andrei Şaguna nr. 2 1 2.330.500
11 27030 8.26.03 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani CUI 3372254 Inspectoratul Şcolar Botoşani - corp A clădire P, fundaţie de beton şi piatră, structură de cărămidă, planşeu de lemn, învelitoare de tablă, Sc = 767,48 mp Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, str. Nicolae Iorga nr. 28 843.065 1.463.656
12 27031 8.26.03 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani CUI 3372254 Inspectoratul Şcolar Botoşani - corp B clădire P, fundaţie de beton şi piatră, structură de cărămidă, planşeu de lemn, învelitoare de tablă, Sc = 133,85 mp Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, str. Nicolae Iorga nr. 28 392.964 458.275
13 27032 8.26.03 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani CUI 3372254 Inspectoratul Şcolar Botoşani - corp C clădire P, fundaţie de beton, structură de cărămidă, planşeu de lemn, învelitoare de tablă, Sc = 296,4 mp Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, str. Nicolae Iorga nr. 28 103.285 120.451
14 154697 8.26.03 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani CUI 3372254 teren Steren = 4.221,98 mp Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, str. Nicolae Iorga nr. 28 576.212 679.504
15 154903 8.26.03 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani CUI 3372254 ISJ Botoşani - corp D clădire P, fundaţii beton, structură de cărămidă, învelitoare de tablă Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, str. Nicolae Iorga nr. 28 177.782 209.651
16 154904 8.26.03 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani CUI 3372254 ISJ Botoşani - spaţiu aşteptare platformă acoperită cu învelitoare de tablă Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, str. Nicolae Iorga nr. 28 90.847 107.132
17 154828 8.26.04 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani CUI 3372254, Casa Corpului Didactic Botoşani CUI 3433947 Casa Corpului Didactic clădire P+1E, fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, Sc = 2.289 mp Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, bd. Mihai Eminescu nr. 40 2.040.659 2.243.092
18 154829 8.26.04 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani CUI 3372254, Casa Corpului Didactic Botoşani CUI 3433947 teren Steren = 4.106 mp Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, bd. Mihai Eminescu nr. 40 32.159 35.349
19 27902 8.26.05 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani CUI 3372254, Palatul Copiilor Botoşani CUI 3792118 Palatul Copiilor Dorohoi clădire P, fundaţie de piatră, pereţi de cărămidă, planşeu de lemn, învelitoare de tablă Judeţul Botoşani, municipiul Dorohoi, str. Grigore Ghica nr. 49 911.498 1.347.194
20 154827 8.26.05 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani CUI 3372254, Palatul Copiilor Botoşani CUI 3792118 teren Steren = 1.080 mp Judeţul Botoşani, municipiul Dorohoi, str. Grigore Ghica nr. 49 117.547 173.734
21 106316 8.26.05 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş CUI 4483439, Clubul Sportiv Şcolar Lugoj CUI 4269240 Clubul Sportiv Şcolar - Sala Sporturilor ,,Viitorul“ şi teren constr. din beton, Sc = 1.956 mp, Sd = 2.761 mp, Steren = 6.364 mp Judeţul Timiş, municipiul Lugoj, Str. Timişorii nr. 51 1.705.499 2.629.780
22 106321 8.26.05 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş CUI 4483439, Clubul Sportiv Şcolar Lugoj CUI 4269240 Clubul Sportiv Şcolar - sala de gimnastică şi lupte şi teren clădire P, constr. din cărămidă, Sc = 753 mp, Steren = 753 mp Judeţul Timiş, municipiul Lugoj, Str. Plopilor nr. 21 675.161 500.860
23 106325 8.26.05 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş CUI 4483439, Clubul Sportiv Şcolar Lugoj CUI 4269240 Clubul Sportiv Şcolar - Teren nr. 2 de la Stadionul Tineretului, pista de atletism şi vestiare Teren de fotbal, împrejmuit cu gard de beton L = 163 m şi gard de sârmă L = 98 m; vestiare: clădire P, S = 160 mp; pista de atletism Judeţul Timiş, municipiul Lugoj, Str. Ţesătorilor nr. 3 1 132.740
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Persoana juridică ce administrează imobilul Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar din domeniul public al statului Noua valoare de inventar - lei -
24 106338 8.26.06 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş CUI 4483439, Clubul Sportiv Şcolar Bega CUI 14970890 Clubul Sp. Şc. Nr. 1 Sediu cu vestiare: Sc = 456,75 mp; sală judo: Sc = 454 mp; sala jocuri sportive S+P: Sc = 1.284 mp, Sd = 1.926 mp; teren cu amenajări: Steren = 18.781 mp Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, Str. Amforei nr. 1 4.135.487 4.876.469
25 106340 8.26.06 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş CUI 4483439, Clubul Sportiv Şcolar Bega CUI 14970890 Clubul Sp. Şc. Nr. 1 - baza sportivă canotaj clădire P: Sc = 403 mp, constr. cărămidă; teren cu amenajări: Steren = 3.606 mp Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, Spl. Nicolae Titulescu nr. 1 9.273 237.118
26 104811 8.26.06 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş CUI 4483439, Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 CUI 4358134 Imobil Steren = 34.524 mp; nr. cadastral: 29863 Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 24 2.493.877 10.800.000
27 106332 8.26.06 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş CUI 4483439, Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 CUI 4358134 Clubul Sp. Şc. Nr. 1 - sediu clădire: P+4E, constr. din cărămidă; Sc = 527 mp, Sd = 2.635 mp; Steren = 3.603 mp Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, Str. Amforei nr. 1 1.637.205 2.305.000
28 106334 8.26.06 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş CUI 4483439, Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 CUI 4358134 Clubul Sp. Şc. Nr. 1 - teren cu clădire clădire: P, constr. din cărămidă; Sc = 900 mp; Steren = 900 mp Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, Calea Aradului nr. 3 350.946 570.000
29 106336 8.26.06 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş CUI 4483439, Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 CUI 4358134 Clubul Sp. Şc. Nr. 1 - baza sportivă de caiac canoe clădire: P+1E, constr. din cărămidă; Sc = 487 mp; Sd = 501 mp; Steren = 3.463 mp Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, bd. Vasile Pârvan nr. 5 361.109 461.000
30 106337 8.26.06 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş CUI 4483439, Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 CUI 4358134 Clubul Sp. Şc. Nr. 1 - Cabana Garâna clădire: P+2E, constr. din lemn; Sc = 230 mp; Sd = 658 mp; Steren = 8.236 mp Judeţul Timiş, Garâna, Str. Amforei 270.771 502.000
31 106342 8.26.06 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş CUI 4483439, Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 CUI 4358134 Clubul Sp. Şc. Nr. 1 - baza sportivă de înot constr. din cărămidă; Sc = 285 mp; Steren = 82.418 mp Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, Spl. Nicolae Titulescu nr. 1 29.195 5.865.000
32 106299 8.26.05 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş CUI 4483439, Clubul Copiilor Lugoj CUI 11690968 Clubul Elevilor Lugoj - clădire pentru cursuri clădire: S+P+M, constr. din cărămidă; Sc = 211 mp, Sd = 2.190,28 mp; Steren = 1.284 mp Judeţul Timiş, municipiul Lugoj, str. Comuna din Paris nr. 5 891.067 Total: 1.030.297, din care: - construcţii: 689.150; - amenajare teren şi împrejmuire: 144.507; - teren: 196.640.
33 106306 8.26.05 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş CUI 4483439, Clubul Copiilor Lugoj CUI 11690968 Clubul Elevilor Lugoj - sală spectacole clădire: P, constr. din cărămidă; Sc = 178,05 mp Judeţul Timiş, municipiul Lugoj, str. Comuna din Paris nr. 5 212.555 196.370
34 106308 8.26.05 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş CUI 4483439, Clubul Copiilor Lugoj CUI 11690968 Clubul Elevilor Lugoj - atelier cerc karting clădire: P, constr. din cărămidă; Sc = 82,16 mp Judeţul Timiş, municipiul Lugoj, str. Comuna din Paris nr. 5 793.623 536.730
35 36505 8.26.10 Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa CUI 4618145, Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Constanţa CUI 4301430 Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Constanţa - sală de sport şi teren aferent clădire C3: P, pereţi zidărie cărămidă, planşee beton, învelitoare hidroizolaţie, acoperiş terasă, Sc = 580 mp; Steren = 7.429 mp Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 32 754.447 Total: 11.426.204, din care: - construcţii: 754.446; - teren: 10.671.758.
36 36447 8.26.10 Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa CUI 4618145, Liceul Teoretic N. Bălcescu Medgidia CUI 4300876 Clubul Sportiv Şcolar Medgidia - sală clasă, teren aferent clădire P, pereţi zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă, Sc = 145,20 mp Judeţul Constanţa, municipiul Medgidia, Aleea Trandafirilor nr. 2A 146.875 Total: 167.958, din care: - construcţii: 146.875; - teren: 21.083
37 39705 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj CUI 4485669 Centrul Judeţean de Excelenţă - corp A clădire S+P+1E, pereţi cărămidă, planşeu lemn, învelitoare ţiglă; Sc = 285 mp; Sd = 620 mp Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Octavian Goga nr. 23 628.594 2.005.623
38 100862 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj CUI 4485669 Centrul Judeţean de Excelenţă - corp B clădire P, pereţi cărămidă, planşeu lemn, învelitoare ţiglă; Sc = 45 mp Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Octavian Goga nr. 23 1 112.137
39 154889 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj CUI 4485669 Centrul Judeţean de Excelenţă - teren Steren = 448 mp Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Octavian Goga nr. 23 1 316.768
40 121559 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj CUI 4485669; Clubul Sportiv Şcolar Viitorul CUI 4722501 Clubul Sportiv Şcolar Viitorul - sală de sport clădire P+1E, pereţi cărămidă, planşeu lemn, acoperiş ţiglă; Sc = 384 mp Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Paul Chinezu nr. 1 620.806 1.062.394
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Persoana juridică ce administrează imobilul Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar din domeniul public al statului Noua valoare de inventar - lei -
41 154887 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj CUI 4485669; Clubul Sportiv Şcolar Viitorul CUI 4722501 Teren CSS Viitorul Steren = 384 mp Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Paul Chinezu nr. 1 1 450.636
42 154888 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj CUI 4485669; Clubul Sportiv Şcolar Viitorul CUI 4722501 Teren CSS Viitorul Steren = 4.830 mp Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Argeş nr. 22-24 1 5.668.141
43 39809 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj CUI 4485669; Palatul Copiilor Cluj-Napoca CUI 4779010 Palatul Copiilor Cluj-Napoca Corp A - clădire S+P+1E+M, Sc = 733 mp, Sd = 2.932 mp; Corp B - clădire P, Sc = 334 mp, pereţi cărămidă, planşeu lemn, acoperiş ţiglă Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 23 3.488.271 5.591.546
44 39810 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj CUI 4485669; Palatul Copiilor Cluj-Napoca CUI 4779010 Palatul Copiilor Cluj-Napoca - Filiala Mărăşti - clădire, teren şi amenajări clădire S+P+1E, Sc = 230 mp, Sd = 364 mp; amenajări, Steren = 794 mp Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 23 812.967 Total: 1.700.283, din care: - construcţii: 1.137.460; - amenajări: 86.423; - teren: 476.400
45 39811 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj CUI 4485669; Palatul Copiilor Cluj-Napoca CUI 4779010 Palatul Copiilor Cluj-Napoca - Filiala Băişoara clădire P+2E, pereţi piatră şi cărămidă, planşeu lemn, învelitoare tablă Judeţul Cluj, comuna Băişoara nr. 282 253.455 522.020
46 39812 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj CUI 4485669; Palatul Copiilor Cluj-Napoca CUI 4779010 Clubul Copiilor Turda - clădire şi teren clădire P+1E, Sc = 764,77 mp, Sd = 1.273,34 mp; Steren = 2.145,02 mp Judeţul Cluj, municipiul Turda, str. Dr. Ioan Raţiu nr. 23 1.222.059 Total: 1.972.682, din care: - construcţii: 1.720.250; - amenajări: 43.056; - teren: 209.376.
47 39813 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj CUI 4485669; Palatul Copiilor Cluj-Napoca CUI 4779010 Clubul Copiilor Dej - clădire şi teren clădire P, pereţi cărămidă, planşeu lemn, învelitoare ţiglă, Sc = 552,22 mp, Sd = 664,82 mp; Steren = 716 mp Judeţul Cluj, municipiul Dej, str. Nicolae Titulescu nr. 4 740.902 Total: 1.917.037, din care: - construcţii: 1.817.279; - amenajări: 49.638; - teren: 50.120.
48 39814 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj CUI 4485669; Palatul Copiilor Cluj-Napoca CUI 4779010 Clubul Copiilor Gherla - clădire şi teren cu amenajări clădire P, pereţi cărămidă, planşeu lemn, învelitoare ţiglă, Sc = 1.114,96 mp; Steren = 2.823,37 mp Judeţul Cluj, municipiul Gherla, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 10 1.064.714 Total: 1.594.397, din care: - construcţii: 1.254.817; - amenajări: 82.626; - teren: 256.954.
49 39815 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj CUI 4485669; Palatul Copiilor Cluj-Napoca CUI 4779010 Clubul Copiilor Câmpia Turzii - clădire şi teren clădire D+P+1E, pereţi cărămidă, planşeu lemn, învelitoare ţiglă, Sc = 723 mp; Sd = 1.870,69 mp; Steren = 1.634 mp Judeţul Cluj, Municipiul Câmpia Turzii, Str. Parcului nr. 10 1.716.995 Total: 2.638.440, din care: - construcţii: 2.501.184; - teren: 137.256.
50 154905 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj CUI 4485669; Palatul Copiilor Cluj-Napoca CUI 4779010 Palatul Copiilor - Bazin înot clădire P acoperit cu panouri sandwich, pereţi din BCA, Sc = 492,5 mp Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 23 2.279.510 3.145.947
51 154906 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj CUI 4485669; Palatul Copiilor Cluj-Napoca CUI 4779010 Palatul Copiilor - Sala de sport clădire P+1E, Sc = 866,9 mp, Sd = 964,9 mp Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 23 2.705.090 3.356.358
52 154907 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj CUI 4485669; Palatul Copiilor Cluj-Napoca CUI 4779010 Palatul Copiilor Cluj - teren cu amenajări Steren = 5.777 mp Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 23 635.000 Total: 5.405.674, din care: - amenajări: 784.074; - teren: 4.621.600.
53 154908 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj CUI 4485669; Palatul Copiilor Cluj-Napoca CUI 4779010 Tabăra Caps Valea Ierii - clădire şi amenajare teren clădire P+1E+M, pereţi din BCA, acoperiş tablă, Sc = 254 mp, Sd = 762 mp Judeţul Cluj, comuna Valea Ierii nr. 133A 1.741.359 Total: 2.303.568, din care: - construcţii: 2.133.439; - amenajări: 170.129.
54 154909 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj CUI 4485669; Palatul Copiilor Cluj-Napoca CUI 4779010 Clubul Copiilor Huedin - clădire şi teren Corp C1 - clădire D+P, Sc = 372,49 mp, Sd = 732,76 mp; Corp C2 Sc = 134,42 mp; Steren = 947 mp Judeţul Cluj, oraşul Huedin, str. Vlădeasa nr. 7 721.000 Total: 1.261.821, din care: - construcţii: 1.090.132; - teren: 171.689.
55 154916 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj CUI 4485669; Liceul Teoretic Alexandru Papiu Ilarian CUI 4305989 Clubul Sportiv Şcolar Dej - imobil clădire P+1E+M, fundaţie beton, zidărie cărămidă, împrejmuire, Sc = 102 mp, Steren = 15.012 mp Judeţul Cluj, municipiul Dej, str. Nicolae Titulescu nr. 16 111.443 2.433.822
56 28013 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare CUI 3896976; Palatul Copiilor Satu Mare CUI 3897483 clădire şi teren clădire S+P+3E+M, fundaţie beton, pereţi cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă, Sc = 353 mp, Sd = 2.118 mp, Steren = 1.126 mp Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare, bd. Traian nr. 18-20 1.161.505 Total: 1.731.943, din care: - construcţii: 1.615.951; - teren: 115.992.
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Persoana juridică ce administrează imobilul Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar din domeniul public al statului Noua valoare de inventar - lei -
57 28014 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare CUI 3896976; Palatul Copiilor Satu Mare CUI 3897483 clădire - centrală termică clădire P, fundaţie beton, şarpantă lemn, Sc = 70 mp Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare, bd. Traian nr. 18-20 32.187 39.472
58 102102 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare CUI 3896976; Palatul Copiilor Satu Mare CUI 3897483 clădire - Clubul Elevilor Negreşti-Oaş clădire A: P, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă, Sc = 144 mp Judeţul Satu Mare, oraşul Negreşti-Oaş, Str. Victoriei nr. 119-121 48.371 63.599
59 102106 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare CUI 3896976; Palatul Copiilor Satu Mare CUI 3897483 clădire - Clubul Elevilor Negreşti-Oaş clădire B: P, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă, Sc = 144 mp Judeţul Satu Mare, oraşul Negreşti-Oaş, Str. Victoriei nr. 119-121 48.371 63.599
60 102124 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare CUI 3896976; Palatul Copiilor Satu Mare CUI 3897483 clădire - Clubul Elevilor Tăşnad clădire P+1E, zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă, Sc = 213 mp Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Lăcrămioarelor nr. 19 150.001 190.349
61 28011 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare CUI 3896976; Clubul Sportiv Şcolar Satu Mare CUI 3897467 CSS Satu Mare - sală de atletism clădire P, fundaţii din beton, pereţi cărămidă, Sc = 237 mp, Steren = 185 mp Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare, Str. 24 Ianuarie nr. 2 67.490 190.408
62 28012 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare CUI 3896976; Clubul Sportiv Şcolar Satu Mare CUI 3897467 CSS Satu Mare - vestiare imobil, fundaţie beton, stâlpi din metal, învelitoare tablă, Sc = 187,4 mp Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare, Str. 24 Ianuarie nr. 2 160.330 98.568
63 102084 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare CUI 3896976; Clubul Sportiv Şcolar Satu Mare CUI 3897467 Clubul Sportiv Şcolar Satu Mare - baza de pregătire didactică teren şi împrejmuire, Steren = 10.219 mp Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare, Str. 24 Ianuarie nr. 2 161 23.810
64 121567 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare CUI 3896976; Clubul Sportiv Şcolar Satu Mare CUI 3897467 Clubul Sportiv Şcolar Satu Mare - baza de pregătire didactică clădire D+P+1E, fundaţii beton, planşee din beton, pereţi cărămidă, învelitoare tablă, Sc = 482 mp, Steren = 3.784 mp Judeţul Satu Mare, comuna Călineşti-Oaş, str. Principală 2.764.719 2.623.402
65 37004 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş CUI 4322548; Clubul Copiilor şi Elevilor Târgu Mureş CUI 4322300 Palatul Copiilor Târgu Mureş clădire S+P+1E, Sc = 319,5 mp, Sd = 958,54 mp, fundaţie beton, pereţi cărămidă, planşeu din beton, învelitoare ţiglă Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 93 290.807 772.527
66 39138 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş CUI 4322548; Clubul Copiilor şi Elevilor Târgu Mureş CUI 4322300 Clubul Copiilor şi Elevilor Luduş clădire D+P, Sc = 195,95 mp, Sd = 391,91 mp, fundaţie beton, planşeu lemn, pereţi cărămidă, învelitoare ţiglă; anexe: atelier+clădire carturi+grup sanitar+sală sport+ împrejmuire Judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Avram Iancu nr. 12 668.092 862.382
67 62075 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş CUI 4322548; Clubul Copiilor şi Elevilor Târgu Mureş CUI 4322300 Clubul Copiilor şi Elevilor Sighişoara - sediu clădire S+P+1E, Sc = 363,5 mp, Sd = 1.090,5 mp, fundaţie beton, planşeu din beton, pereţi cărămidă, învelitoare ţiglă Judeţul Mureş, municipiul Sighişoara, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 30A 1.082.986 1.695.915
68 62076 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş CUI 4322548; Clubul Copiilor şi Elevilor Târgu Mureş CUI 4322300 Clubul Copiilor şi Elevilor Sighişoara - clădire carturi clădire P, Sc = 95,4 mp, fundaţie beton, planşeu din beton, pereţi cărămidă, învelitoare ţiglă Judeţul Mureş, municipiul Sighişoara, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 30A 131.979 174.452
69 62077 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş CUI 4322548; Clubul Copiilor şi Elevilor Târgu Mureş CUI 4322300 Clubul Copiilor şi Elevilor Sighişoara - Cercul Teatral Medieval clădire P, Sc = 64 mp, Sd = 391,91 mp, fundaţie beton, planşeu din beton, pereţi cărămidă, învelitoare ţiglă, Sc = 64 mp, Sd = 391,91 mp, împrejmuire Judeţul Mureş, municipiul Sighişoara, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 30A 17.758 31.381
70 62078 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş CUI 4322548; Clubul Copiilor şi Elevilor Târgu Mureş CUI 4322300 Clubul Copiilor şi Elevilor Sighişoara - clădire seră clădire P, fundaţie beton, planşeu din beton, pereţi cărămidă, învelitoare ţiglă, Sc = 103 mp Judeţul Mureş, municipiul Sighişoara, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 30A 396.753 515.913
71 62668 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş CUI 4322548; Clubul Copiilor şi Elevilor Târgu Mureş CUI 4322300 Clubul Copiilor şi Elevilor Reghin clădire D+P, Sc = 548,5 mp, Sd = 1.097 mp, fundaţie beton, planşeu lemn, pereţi cărămidă, învelitoare ţiglă pistă carturi Judeţul Mureş, municipiul Reghin, str. Mihail Eminescu nr. 10 33.266 178.646
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Persoana juridică ce administrează imobilul Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar din domeniul public al statului Noua valoare de inventar - lei -
72 101883 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş CUI 4322548; Clubul Copiilor şi Elevilor Târgu Mureş CUI 4322300 Clubul Copiilor şi Elevilor Iernut clădire P, Sc = 318 mp, Sd = 318 mp, fundaţii beton, planşeu lemn, pereţi cărămidă, învelitoare ţiglă Judeţul Mureş, oraşul Iernut, str. Tudor Vladimirescu nr. 15 329.174 400.711
73 101885 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş CUI 4322548; Clubul Copiilor şi Elevilor Târgu Mureş CUI 4322300 Clubul Copiilor şi Elevilor Iernut - clădire carturi clădire P, Sc = 61 mp, fundaţii beton, pereţi cărămidă Judeţul Mureş, oraşul Iernut, str. Tudor Vladimirescu nr. 15 2 391
74 158263 8.26.02 Universitatea Maritimă din Constanţa CUI 2747321 Complex Sportiv Hidrotehnica Steren = 1.2313,17 mp; Sc = 2.688,06 mp; Teren de handbal cu tribune, vilele 1,2,3; birouri, spaţii cazare Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 123 43.987.098 6.987.745
75 101804 8.26.05 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi CUI 3796985 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi - Sediu + Casa Corpului Didactic clădire P, pereţi zidărie cărămidă, planşeu din lemn, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă, Sc = 1.250 mp Judeţul Călăraşi, municipiul Călăraşi, Str. Sloboziei nr. 28 2.330.456 1.723.983
76 154901 8.26.05 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi CUI 3796985 teren Steren = 3.230 mp Judeţul Călăraşi, municipiul Călăraşi, Str. Sloboziei nr. 28 1 724.766
77 101767 8.26.05 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi CUI 3796985, Clubul Elevilor Olteniţa CUI 3797280 Clubul Elevilor Olteniţa clădire P+2E, pereţi zidărie, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă, Sc = 239,89 mp Judeţul Călăraşi, municipiul Olteniţa, Str. Argeşului nr. 2 2.254.441 1.500.640
78 154902 8.26.05 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi CUI 3796985, Clubul Elevilor Olteniţa CUI 3797280 teren Steren = 6.208 mp Judeţul Călăraşi, municipiul Olteniţa, Str. Argeşului nr. 2 86.986 1.023.823
79 104155 8.26.05 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş CUI 4483439, Palatul Copiilor CUI 4250808 Clubul Copiilor Buziaş - clădire+teren clădire S+P+M, Sc = 344,80 mp, Sd = 751,35 mp, Steren = 1.714 mp Judeţul Timiş, oraşul Buziaş, Str. Republicii nr. 3A 756.683 Total: 731.200, din care: - construcţii: 578.800; - teren: 152.400.

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care îşi schimbă caracteristicile tehnice

Ordonator principal de credite 13729380 Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Persoana juridică ce administrează imobilul Denumirea Descrierea tehnică din domeniul public al statului Noua descriere tehnică
1 154828 8.26.04 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani CUI 3372254, Casa Corpului Didactic Botoşani CUI 3433947 Casa Corpului Didactic clădire P+1E, fundaţie de beton, zidărie cărămidă, Sc = 2.289 mp clădire (C1) P+1E, Sc = 1.203,15 mp, Scdesfăşurată = 2.231 mp, fundaţie de beton, zidărie cărămidă, clădire (C2) P, Sc = 58 mp CF 57272
2 154829 8.26.04 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani CUI 3372254, Casa Corpului Didactic Botoşani CUI 3433947 teren Steren = 4.106 mp Steren = 4.106 mp CF 57272
3 106338 8.26.06 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş CUI 4483439, Clubul Sportiv Şcolar Bega CUI 14970890 Clubul Sp. Şc. Nr. 1 Sediu cu vestiare: Sc = 456,75 mp; sală judo: Sc = 454 mp; sala jocuri sportive S+P: Sc = 1.284 mp, Sd = 1.926 mp; teren cu amenajări: Steren = 18.781 mp Sediu cu vestiare: Sc = 456,75 mp; sală judo: Sc = 454 mp; sală jocuri sportive S+P: Sc = 1.284 mp, Sd=1926 mp; teren cu amenajări: Steren = 18.781 mp CF 404320
4 28013 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare CUI 3896976; Palatul Copiilor Satu Mare CUI 3897483 clădire şi teren clădire S+P+3E+M, fundaţie beton, pereţi cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă, Sc = 353 mp, Sd = 2.118 mp, Steren = 1.126 mp clădire S+P+3E+M, fundaţie beton, pereţi cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă, Sc = 353 mp, Sd = 2.118 mp, Steren = 1.126 mp CF 169424
5 28014 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare CUI 3896976; Palatul Copiilor Satu Mare CUI 3897483 clădire - centrală termică clădire P, fundaţie beton, şarpantă lemn, Sc = 70 mp clădire P, fundaţie beton, şarpantă lemn, Sc = 70 mp CF 169424
6 158263 8.26.02 Universitatea Maritimă din Constanţa CUI 2747321 Complex Sportiv Hidrotehnica Steren = 12.313,17 mp; Sc = 2.688,06 mp; teren de handbal cu tribune, vilele 1,2,3; birouri, spaţii cazare Steren = 12313,17 mp; Sc = 2688,06 mp; teren de handbal cu tribune, vilele 1,2,3; spaţii cazare CF 212366
7 104155 8.26.05 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş CUI 4483439, Palatul Copiilor CUI 4250808 Clubul Copiilor Buziaş - clădire+teren clădire S+P+M, Sc = 344,80 mp, Sd = 751,35 mp, Steren = 1.714 mp clădire S+P+M, Sc = 344,80 mp, Sd = 751,35 mp, Steren = 1.712 mp CF 400980


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 524/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 524 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu