Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.522 din 20.07.2016

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 566 din 26 iulie 2016SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 7 litera A, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 8. participă la elaborarea modificărilor şi completărilor aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a proiectelor de norme metodologice, precum şi a altor acte normative care conţin prevederi referitoare la impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri date în administrare, potrivit legii; 2. La articolul 11, alineatele (5) , (9) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (5) Răspunderile şi atribuţiile celor 4 vicepreşedinţi se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei. ........ ................ ................ ................ ........ ...........
(9) În cazul în care preşedintele Agenţiei, din motive întemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile, îl deleagă prin ordin pe unul dintre cei 4 vicepreşedinţi să exercite aceste atribuţii, cu informarea ministrului finanţelor publice.
(10) În cazul în care unul dintre vicepreşedinţii Agenţiei, din motive întemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea vor fi delegate către unul dintre ceilalţi 3 vicepreşedinţi.
3. La articolul 132, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 132 (1) În cadrul aparatului propriu al Agenţiei se organizează şi funcţionează Direcţia generală executări silite cazuri speciale, structură fără personalitate juridică, cu atribuţii de ducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuare a procedurii de executare silită în cazurile speciale de executare silită care fac obiectul hotărârilor judecătoreşti pronunţate în materie penală, precum şi în alte cazuri stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv de valorificare a bunurilor sechestrate şi/sau confiscate în materie penală, prin modalităţile prevăzute de lege, inclusiv de coordonare şi monitorizare ale modalităţilor de executare silită şi valorificare.(2) Personalul încadrat la structura prevăzută la alin. (1) poartă în timpul serviciului uniformă, însemne distinctive şi ecusoane, care se atribuie gratuit. 4. La articolul 132, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11 ) şi (12 ) , cu următorul cuprins: (11 ) În cadrul Direcţiei generale executări silite cazuri speciale funcţionează Serviciile executări silite cazuri speciale regionale, având ca atribuţii ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită, precum şi valorificarea bunurilor sechestrate şi/sau confiscate în materie penală, în cazurile speciale şi în alte cazuri prevăzute prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (12 ) Serviciile executări silite cazuri speciale regionale au competenţă pe teritoriul naţional în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 5. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:
(3) Inspectorii antifraudă sunt împuterniciţi să efectueze control pe teritoriul naţional. 6. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 21(1) Direcţia generală a vămilor este coordonată de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului şi este condusă de un director general, numit prin ordin al preşedintelui Agenţiei. 7. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 8. La anexa nr. 8, la pct. I „Mijloace de transport şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală", nr. crt. 1, poziţia 1.1 , şi nr. crt. 2, prima poziţie , se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Unitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăţi) Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - aparat propriu
1.1. parc auto demnitari, înalţi funcţionari publici şi asimilaţi autoturism* 7 400
........ ......... ................ ................ ................
2. Direcţia generală antifraudă fiscală
autoturism operativ pentru acţiunile de prevenire şi combatere a actelor şi faptelor de evaziune fiscală, frauda fiscală şi vamală 483 500
................ ................ ................ ................

Articolul IIÎncadrarea personalului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. Articolul IIIPrezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Dragoş-Nicolae Pîslaru ANEXĂ^1)1) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Agenţiei Naţionale de Administrare FiscalăSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 522/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 522 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 522/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu