E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 51 din  2 februarie 1998

privind organizarea si functionarea Ministerului Privatizarii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 51 din  5 februarie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si ale art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Ministerul Privatizarii este institutia publica din structura administratiei publice centrale, responsabila cu elaborarea strategiei de privatizare, a proiectelor de act normativ in domeniul privatizarii, precum si cu activitatea de coordonare si de control al procesului de privatizare.
    (2) Sediul ministerului este in municipiul Bucuresti, Str. Ministerului nr. 2-4, sectorul 1.
    Art. 2
    In domeniul sau de activitate, Ministerul Privatizarii are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza si inainteaza Guvernului, spre aprobare, strategia de privatizare a societatilor comerciale la care statul este actionar sau asociat;
    b) avizeaza si transmite Guvernului, spre aprobare, programul anual de privatizare a societatilor comerciale la care statul este actionar sau asociat, la propunerea Fondului Proprietatii de Stat;
    c) elaboreaza si inainteaza Guvernului proiecte de lege, de ordonanta sau de hotarare in domeniul privatizarii sau avizeaza proiecte de act normativ, elaborate de catre alte ministere sau agentii in legatura cu domeniul privatizarii;
    d) aproba, la cererea Fondului Proprietatii de Stat, lista societatilor comerciale care se restructureaza;
    e) intocmeste trimestrial sau ori de cate ori este necesar un raport privind stadiul privatizarii sau al restructurarii societatilor comerciale la care statul este actionar sau asociat;
    f) coordoneaza, controleaza si evalueaza activitatea Fondului Proprietatii de Stat in procesul de privatizare;
    g) gestioneaza Registrul interimar de evidenta a actionarilor pentru societatile comerciale de tip deschis si asigura transferul gratuit al informatiilor din acest registru catre registre independente de evidenta a actionarilor, autorizate de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
    h) incheie contracte de asistenta tehnica de specialitate cu societati de consultanta, romane sau straine, pentru realizarea programelor in domeniul privatizarii, si urmareste realizarea programelor de asistenta tehnica din strainatate, care privesc obiectul sau de activitate;
    i) efectueaza, direct sau prin persoane fizice specializate, ori prin societati de consultanta sau organizatii neguvernamentale, analize si studii in domeniul privatizarii societatilor comerciale;
    j) colaboreaza cu institutii similare din strainatate, in vederea promovarii procesului de privatizare;
    k) editeaza carti, cataloage, pliante, lucrari de specialitate in domeniul privatizarii si investitiilor straine, precum si un buletin cu aparitie lunara in domeniul investitiilor straine si un buletin trimestrial privind stadiul privatizarii;
    l) promoveaza dialogul social cu structuri ale societatii civile;
    m) indeplineste orice alte functii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    In exercitarea functiilor sale, Ministerul Privatizarii colaboreaza cu celelalte ministere si institutii de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritati publice locale, precum si cu persoane fizice sau juridice de drept privat.
    In scopul indeplinirii functiilor sale de autoritate, Ministerul Privatizarii are dreptul sa solicite informatii de la celelalte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, precum si de la societatile comerciale la care statul este actionar sau asociat.
    Art. 3
    (1) Ministerul Privatizarii este condus de catre ministrul privatizarii, care are calitatea de ordonator principal de credite.
    (2) Ministrul privatizarii conduce intreaga activitate a ministerului, pe care il reprezinta in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, precum si in raporturile cu persoane fizice sau juridice, romane ori straine.
    (3) In exercitarea atributiilor sale, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 si ale prezentei hotarari, ministrul privatizarii emite ordine si instructiuni.
    Art. 4
    In structura organizatorica a Ministerului Privatizarii, prevazuta in anexa la prezenta hotarare, functioneaza doua departamente conduse de cate un secretar de stat. In cadrul acestora, prin ordin al ministrului se pot organiza directii, servicii, birouri, precum si colective temporare pentru realizarea atributiilor ministerului si pentru colaborarea cu organizatii neguvernamentale sau pentru servicii de consultanta.
    (2) Modalitatea de coordonare intre directiile generale, atributiile secretarilor de stat, secretarului general, directiilor generale, directiilor, serviciilor si birourilor, precum si infiintarea colectivelor temporare se stabilesc prin regulament de ordine interioara si se aproba prin ordin al ministrului.
    Art. 5
    Numarul maxim de posturi din structura ministerului este de 220, exclusiv demnitarii. In cadrul numarului maxim de posturi aprobat, Ministerul Privatizarii include in statul de functii si personalul de specialitate pentru coordonare si control in profil teritorial, care isi va desfasura activitatea cu sprijinul prefecturilor.
    Art. 6
    Prefecturile vor asigura spatiul necesar desfasurarii activitatii in teritoriu a salariatilor Ministerului Privatizarii si vor suporta din bugetul propriu cheltuielile materiale de intretinere si pentru comunicatii.
    Art. 7
    Mijloacele fixe si obiectele de inventar aflate in dotarea Agentiei Nationale pentru Privatizare si a Agentiei Romane de Dezvoltare se transmit Ministerului Privatizarii, cu exceptia mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in dotarea Directiei generale a intreprinderilor mici si mijlocii si a Centrului balcanic de cooperare intre intreprinderi mici si mijlocii din cadrul Agentiei Nationale pentru Privatizare, care se transfera in patrimoniul Secretariatului General al Guvernului, in folosinta Consiliului pentru Reforma. Mijloacele fixe si obiectele de inventar se transmit pe baza de protocol de predare-preluare, incheiat in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Ministerul Privatizarii preia toate drepturile si obligatiile Agentiei Nationale pentru Privatizare si ale Agentiei Romane de Dezvoltare, asa cum acestea sunt recunoscute sau stabilite prin acte normative, acorduri si contracte incheiate de aceste agentii cu terte persoane fizice sau juridice romane ori straine.
    (3) Ministerul Privatizarii are in dotare, pentru asigurarea transportului personalului propriu in interes de serviciu, un numar de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.
    Art. 8
    Personalul incadrat la Agentia Nationala pentru Privatizare si la Agentia Romana de Dezvoltare va fi transferat in interes de serviciu la Ministerul Privatizarii si va fi incadrat pe posturi, conform structurii organizatorice prevazute in anexa la prezenta hotarare, in baza unei examinari, in scopul evaluarii competentei profesionale, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 9
    (1) Bugetul Ministerului Privatizarii se stabileste anual prin legea bugetului de stat.
    (2) Deschiderea de credite si de plati efectuate in anul, 1998, pana la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 1998, in contul Agentiei Nationale pentru Privatizare si al Agentiei Romane de Dezvoltare, trec in contul Ministerului Privatizarii.
    (3) Veniturile inregistrate din activitati extrabugetare de catre Agentia Nationala pentru Privatizare si de Agentia Romana de Dezvoltare se vireaza direct Ministerului Privatizarii.
    Art. 10
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 216/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Romane de Dezvoltare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995, cu modificarile ulterioare, precum si Hotararea Guvernului nr. 217/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Privatizare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 6 din 15 ianuarie 1996.
     (2) Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

                       PRIM-MINISTRU
                       VICTOR CIORBEA

                              Contrasemneaza:
                              Ministrul privatizarii,
                              Valentin M. Ionescu

                              p. Ministrul reformei,
                              Laurentiu Tachiciu

                              Ministru de stat,
                              ministrul muncii si
                              protectiei sociale,
                              Alexandru Athanasiu

                              p. Ministrul finantelor,
                              Valentin Lazea,
                              secretar de stat


    ANEXA 1
                           MINISTERUL PRIVATIZARII
    Numarul maxim de posturi = 220
    (exclusiv ministrul si secretarii de stat)

                             MINISTRU
 ___________________            |           __________________
| OFICIUL JURIDIC*) |           |          | CABINET MINISTRU |
|___________________|-----------|----------| CONSILIERI       |
                                |          |__________________|
 _____________________          |           __________________
| OFICIUL STATISTIC*) |---------|----------| SECRETAR GENERAL |
|_____________________|         |          |__________________|
        ________________________|_________________________________
 ______|________                   _______|________               |
| DEPARTAMENTUL |                 | DEPARTAMENTUL  |              |
| PROMOVARE     |                 | PRIVATIZARE SI |              |
| INVESTITII    |                 | RESTRUCTURARE  |              |
| STRAINE       |                 |________________|              |
|_______________|  ___________            |        ___________    |
       |__________| CONSILIER |           |_______| CONSILIER |   |
       |          |___________|           |       |___________|   |
    ___|_______________        ___________|______________         |
 __|____________  _____|_____ |       ____|______        |   _____|_____
|DIRECTIA       ||DIRECTIA   ||      | DIRECTIA  |       |  | DIRECTIA  |
|GENERALA DE    ||GENERALA   ||      | GENERALA  |       |  | GENERALA  |
|PROMOVARE,     ||ASISTENTA  ||      | STRATEGIE |       |  | ECONOMICA |
|RELATII        ||INVESTITII ||      | SI CONTROL|       |  |___________|
|INTERNATIONALE,||STRAINE    ||      |___________|       |         |
|INFORMATICA    ||___________||      ________|_____      |         |
|_______________|  __|__      |     |    |    |    |     |       __|___
   ____|____      |     |     |     |    |    |    |     |      |      |
 _|_       _|_   _|_   _|_   _|_   _|_  _|_  _|_  _|_   _|__   _|__   _|__
| 1 |     | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 || 7 || 8 || 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
|___|     |__ | |___| |___| |___| |___||___||___||___| |____| |____| |____|

    SEMNIFICATIA CIFRELOR DE MAI SUS ESTE URMATOAREA:
     1 = DIRECTIA PROMOVARE INVESTITII STRAINE SI RELATII INTERNATIONALE
     2 = DIRECTIA INFORMATICA BAZE DE DATE MULTIMEDIA
     3 = DIRECTIA ASISTENTA PENTRU INVESTITORI STRAINI
     4 = DIRECTIA PROIECTE DE INVESTITII
     5 = DIRECTIA ASISTENTA TEHNICA CU STRAINATATEA
     6 = DIRECTIA REGISTRUL ACTIONARILOR
     7 = DIRECTIA CONTROL
     8 = DIRECTIA STRATEGIE
     9 = DIRECTIA RESTRUCTURARE
    10 = DIRECTIA RELATII PUBLICE
    11 = DIRECTIA FINANCIAR-CONTABILA
    12 = DIRECTIA RESURSE UMANE
_________________
    *) Se organizeaza la nivel de directie.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 51/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 51 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu