E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 51 din  2 februarie 1998

privind organizarea si functionarea Ministerului Privatizarii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 51 din  5 februarie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si ale art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Ministerul Privatizarii este institutia publica din structura administratiei publice centrale, responsabila cu elaborarea strategiei de privatizare, a proiectelor de act normativ in domeniul privatizarii, precum si cu activitatea de coordonare si de control al procesului de privatizare.
    (2) Sediul ministerului este in municipiul Bucuresti, Str. Ministerului nr. 2-4, sectorul 1.
    Art. 2
    In domeniul sau de activitate, Ministerul Privatizarii are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza si inainteaza Guvernului, spre aprobare, strategia de privatizare a societatilor comerciale la care statul este actionar sau asociat;
    b) avizeaza si transmite Guvernului, spre aprobare, programul anual de privatizare a societatilor comerciale la care statul este actionar sau asociat, la propunerea Fondului Proprietatii de Stat;
    c) elaboreaza si inainteaza Guvernului proiecte de lege, de ordonanta sau de hotarare in domeniul privatizarii sau avizeaza proiecte de act normativ, elaborate de catre alte ministere sau agentii in legatura cu domeniul privatizarii;
    d) aproba, la cererea Fondului Proprietatii de Stat, lista societatilor comerciale care se restructureaza;
    e) intocmeste trimestrial sau ori de cate ori este necesar un raport privind stadiul privatizarii sau al restructurarii societatilor comerciale la care statul este actionar sau asociat;
    f) coordoneaza, controleaza si evalueaza activitatea Fondului Proprietatii de Stat in procesul de privatizare;
    g) gestioneaza Registrul interimar de evidenta a actionarilor pentru societatile comerciale de tip deschis si asigura transferul gratuit al informatiilor din acest registru catre registre independente de evidenta a actionarilor, autorizate de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
    h) incheie contracte de asistenta tehnica de specialitate cu societati de consultanta, romane sau straine, pentru realizarea programelor in domeniul privatizarii, si urmareste realizarea programelor de asistenta tehnica din strainatate, care privesc obiectul sau de activitate;
    i) efectueaza, direct sau prin persoane fizice specializate, ori prin societati de consultanta sau organizatii neguvernamentale, analize si studii in domeniul privatizarii societatilor comerciale;
    j) colaboreaza cu institutii similare din strainatate, in vederea promovarii procesului de privatizare;
    k) editeaza carti, cataloage, pliante, lucrari de specialitate in domeniul privatizarii si investitiilor straine, precum si un buletin cu aparitie lunara in domeniul investitiilor straine si un buletin trimestrial privind stadiul privatizarii;
    l) promoveaza dialogul social cu structuri ale societatii civile;
    m) indeplineste orice alte functii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    In exercitarea functiilor sale, Ministerul Privatizarii colaboreaza cu celelalte ministere si institutii de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritati publice locale, precum si cu persoane fizice sau juridice de drept privat.
    In scopul indeplinirii functiilor sale de autoritate, Ministerul Privatizarii are dreptul sa solicite informatii de la celelalte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, precum si de la societatile comerciale la care statul este actionar sau asociat.
    Art. 3
    (1) Ministerul Privatizarii este condus de catre ministrul privatizarii, care are calitatea de ordonator principal de credite.
    (2) Ministrul privatizarii conduce intreaga activitate a ministerului, pe care il reprezinta in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, precum si in raporturile cu persoane fizice sau juridice, romane ori straine.
    (3) In exercitarea atributiilor sale, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 si ale prezentei hotarari, ministrul privatizarii emite ordine si instructiuni.
    Art. 4
    In structura organizatorica a Ministerului Privatizarii, prevazuta in anexa la prezenta hotarare, functioneaza doua departamente conduse de cate un secretar de stat. In cadrul acestora, prin ordin al ministrului se pot organiza directii, servicii, birouri, precum si colective temporare pentru realizarea atributiilor ministerului si pentru colaborarea cu organizatii neguvernamentale sau pentru servicii de consultanta.
    (2) Modalitatea de coordonare intre directiile generale, atributiile secretarilor de stat, secretarului general, directiilor generale, directiilor, serviciilor si birourilor, precum si infiintarea colectivelor temporare se stabilesc prin regulament de ordine interioara si se aproba prin ordin al ministrului.
    Art. 5
    Numarul maxim de posturi din structura ministerului este de 220, exclusiv demnitarii. In cadrul numarului maxim de posturi aprobat, Ministerul Privatizarii include in statul de functii si personalul de specialitate pentru coordonare si control in profil teritorial, care isi va desfasura activitatea cu sprijinul prefecturilor.
    Art. 6
    Prefecturile vor asigura spatiul necesar desfasurarii activitatii in teritoriu a salariatilor Ministerului Privatizarii si vor suporta din bugetul propriu cheltuielile materiale de intretinere si pentru comunicatii.
    Art. 7
    Mijloacele fixe si obiectele de inventar aflate in dotarea Agentiei Nationale pentru Privatizare si a Agentiei Romane de Dezvoltare se transmit Ministerului Privatizarii, cu exceptia mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in dotarea Directiei generale a intreprinderilor mici si mijlocii si a Centrului balcanic de cooperare intre intreprinderi mici si mijlocii din cadrul Agentiei Nationale pentru Privatizare, care se transfera in patrimoniul Secretariatului General al Guvernului, in folosinta Consiliului pentru Reforma. Mijloacele fixe si obiectele de inventar se transmit pe baza de protocol de predare-preluare, incheiat in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Ministerul Privatizarii preia toate drepturile si obligatiile Agentiei Nationale pentru Privatizare si ale Agentiei Romane de Dezvoltare, asa cum acestea sunt recunoscute sau stabilite prin acte normative, acorduri si contracte incheiate de aceste agentii cu terte persoane fizice sau juridice romane ori straine.
    (3) Ministerul Privatizarii are in dotare, pentru asigurarea transportului personalului propriu in interes de serviciu, un numar de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.
    Art. 8
    Personalul incadrat la Agentia Nationala pentru Privatizare si la Agentia Romana de Dezvoltare va fi transferat in interes de serviciu la Ministerul Privatizarii si va fi incadrat pe posturi, conform structurii organizatorice prevazute in anexa la prezenta hotarare, in baza unei examinari, in scopul evaluarii competentei profesionale, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 9
    (1) Bugetul Ministerului Privatizarii se stabileste anual prin legea bugetului de stat.
    (2) Deschiderea de credite si de plati efectuate in anul, 1998, pana la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 1998, in contul Agentiei Nationale pentru Privatizare si al Agentiei Romane de Dezvoltare, trec in contul Ministerului Privatizarii.
    (3) Veniturile inregistrate din activitati extrabugetare de catre Agentia Nationala pentru Privatizare si de Agentia Romana de Dezvoltare se vireaza direct Ministerului Privatizarii.
    Art. 10
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 216/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Romane de Dezvoltare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995, cu modificarile ulterioare, precum si Hotararea Guvernului nr. 217/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Privatizare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 6 din 15 ianuarie 1996.
     (2) Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

                       PRIM-MINISTRU
                       VICTOR CIORBEA

                              Contrasemneaza:
                              Ministrul privatizarii,
                              Valentin M. Ionescu

                              p. Ministrul reformei,
                              Laurentiu Tachiciu

                              Ministru de stat,
                              ministrul muncii si
                              protectiei sociale,
                              Alexandru Athanasiu

                              p. Ministrul finantelor,
                              Valentin Lazea,
                              secretar de stat


    ANEXA 1
                           MINISTERUL PRIVATIZARII
    Numarul maxim de posturi = 220
    (exclusiv ministrul si secretarii de stat)

                             MINISTRU
 ___________________            |           __________________
| OFICIUL JURIDIC*) |           |          | CABINET MINISTRU |
|___________________|-----------|----------| CONSILIERI       |
                                |          |__________________|
 _____________________          |           __________________
| OFICIUL STATISTIC*) |---------|----------| SECRETAR GENERAL |
|_____________________|         |          |__________________|
        ________________________|_________________________________
 ______|________                   _______|________               |
| DEPARTAMENTUL |                 | DEPARTAMENTUL  |              |
| PROMOVARE     |                 | PRIVATIZARE SI |              |
| INVESTITII    |                 | RESTRUCTURARE  |              |
| STRAINE       |                 |________________|              |
|_______________|  ___________            |        ___________    |
       |__________| CONSILIER |           |_______| CONSILIER |   |
       |          |___________|           |       |___________|   |
    ___|_______________        ___________|______________         |
 __|____________  _____|_____ |       ____|______        |   _____|_____
|DIRECTIA       ||DIRECTIA   ||      | DIRECTIA  |       |  | DIRECTIA  |
|GENERALA DE    ||GENERALA   ||      | GENERALA  |       |  | GENERALA  |
|PROMOVARE,     ||ASISTENTA  ||      | STRATEGIE |       |  | ECONOMICA |
|RELATII        ||INVESTITII ||      | SI CONTROL|       |  |___________|
|INTERNATIONALE,||STRAINE    ||      |___________|       |         |
|INFORMATICA    ||___________||      ________|_____      |         |
|_______________|  __|__      |     |    |    |    |     |       __|___
   ____|____      |     |     |     |    |    |    |     |      |      |
 _|_       _|_   _|_   _|_   _|_   _|_  _|_  _|_  _|_   _|__   _|__   _|__
| 1 |     | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 || 7 || 8 || 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
|___|     |__ | |___| |___| |___| |___||___||___||___| |____| |____| |____|

    SEMNIFICATIA CIFRELOR DE MAI SUS ESTE URMATOAREA:
     1 = DIRECTIA PROMOVARE INVESTITII STRAINE SI RELATII INTERNATIONALE
     2 = DIRECTIA INFORMATICA BAZE DE DATE MULTIMEDIA
     3 = DIRECTIA ASISTENTA PENTRU INVESTITORI STRAINI
     4 = DIRECTIA PROIECTE DE INVESTITII
     5 = DIRECTIA ASISTENTA TEHNICA CU STRAINATATEA
     6 = DIRECTIA REGISTRUL ACTIONARILOR
     7 = DIRECTIA CONTROL
     8 = DIRECTIA STRATEGIE
     9 = DIRECTIA RESTRUCTURARE
    10 = DIRECTIA RELATII PUBLICE
    11 = DIRECTIA FINANCIAR-CONTABILA
    12 = DIRECTIA RESURSE UMANE
_________________
    *) Se organizeaza la nivel de directie.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 51/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 51 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu