E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 51 din  2 februarie 1998

privind organizarea si functionarea Ministerului Privatizarii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 51 din  5 februarie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si ale art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Ministerul Privatizarii este institutia publica din structura administratiei publice centrale, responsabila cu elaborarea strategiei de privatizare, a proiectelor de act normativ in domeniul privatizarii, precum si cu activitatea de coordonare si de control al procesului de privatizare.
    (2) Sediul ministerului este in municipiul Bucuresti, Str. Ministerului nr. 2-4, sectorul 1.
    Art. 2
    In domeniul sau de activitate, Ministerul Privatizarii are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza si inainteaza Guvernului, spre aprobare, strategia de privatizare a societatilor comerciale la care statul este actionar sau asociat;
    b) avizeaza si transmite Guvernului, spre aprobare, programul anual de privatizare a societatilor comerciale la care statul este actionar sau asociat, la propunerea Fondului Proprietatii de Stat;
    c) elaboreaza si inainteaza Guvernului proiecte de lege, de ordonanta sau de hotarare in domeniul privatizarii sau avizeaza proiecte de act normativ, elaborate de catre alte ministere sau agentii in legatura cu domeniul privatizarii;
    d) aproba, la cererea Fondului Proprietatii de Stat, lista societatilor comerciale care se restructureaza;
    e) intocmeste trimestrial sau ori de cate ori este necesar un raport privind stadiul privatizarii sau al restructurarii societatilor comerciale la care statul este actionar sau asociat;
    f) coordoneaza, controleaza si evalueaza activitatea Fondului Proprietatii de Stat in procesul de privatizare;
    g) gestioneaza Registrul interimar de evidenta a actionarilor pentru societatile comerciale de tip deschis si asigura transferul gratuit al informatiilor din acest registru catre registre independente de evidenta a actionarilor, autorizate de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
    h) incheie contracte de asistenta tehnica de specialitate cu societati de consultanta, romane sau straine, pentru realizarea programelor in domeniul privatizarii, si urmareste realizarea programelor de asistenta tehnica din strainatate, care privesc obiectul sau de activitate;
    i) efectueaza, direct sau prin persoane fizice specializate, ori prin societati de consultanta sau organizatii neguvernamentale, analize si studii in domeniul privatizarii societatilor comerciale;
    j) colaboreaza cu institutii similare din strainatate, in vederea promovarii procesului de privatizare;
    k) editeaza carti, cataloage, pliante, lucrari de specialitate in domeniul privatizarii si investitiilor straine, precum si un buletin cu aparitie lunara in domeniul investitiilor straine si un buletin trimestrial privind stadiul privatizarii;
    l) promoveaza dialogul social cu structuri ale societatii civile;
    m) indeplineste orice alte functii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    In exercitarea functiilor sale, Ministerul Privatizarii colaboreaza cu celelalte ministere si institutii de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritati publice locale, precum si cu persoane fizice sau juridice de drept privat.
    In scopul indeplinirii functiilor sale de autoritate, Ministerul Privatizarii are dreptul sa solicite informatii de la celelalte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, precum si de la societatile comerciale la care statul este actionar sau asociat.
    Art. 3
    (1) Ministerul Privatizarii este condus de catre ministrul privatizarii, care are calitatea de ordonator principal de credite.
    (2) Ministrul privatizarii conduce intreaga activitate a ministerului, pe care il reprezinta in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, precum si in raporturile cu persoane fizice sau juridice, romane ori straine.
    (3) In exercitarea atributiilor sale, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 si ale prezentei hotarari, ministrul privatizarii emite ordine si instructiuni.
    Art. 4
    In structura organizatorica a Ministerului Privatizarii, prevazuta in anexa la prezenta hotarare, functioneaza doua departamente conduse de cate un secretar de stat. In cadrul acestora, prin ordin al ministrului se pot organiza directii, servicii, birouri, precum si colective temporare pentru realizarea atributiilor ministerului si pentru colaborarea cu organizatii neguvernamentale sau pentru servicii de consultanta.
    (2) Modalitatea de coordonare intre directiile generale, atributiile secretarilor de stat, secretarului general, directiilor generale, directiilor, serviciilor si birourilor, precum si infiintarea colectivelor temporare se stabilesc prin regulament de ordine interioara si se aproba prin ordin al ministrului.
    Art. 5
    Numarul maxim de posturi din structura ministerului este de 220, exclusiv demnitarii. In cadrul numarului maxim de posturi aprobat, Ministerul Privatizarii include in statul de functii si personalul de specialitate pentru coordonare si control in profil teritorial, care isi va desfasura activitatea cu sprijinul prefecturilor.
    Art. 6
    Prefecturile vor asigura spatiul necesar desfasurarii activitatii in teritoriu a salariatilor Ministerului Privatizarii si vor suporta din bugetul propriu cheltuielile materiale de intretinere si pentru comunicatii.
    Art. 7
    Mijloacele fixe si obiectele de inventar aflate in dotarea Agentiei Nationale pentru Privatizare si a Agentiei Romane de Dezvoltare se transmit Ministerului Privatizarii, cu exceptia mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in dotarea Directiei generale a intreprinderilor mici si mijlocii si a Centrului balcanic de cooperare intre intreprinderi mici si mijlocii din cadrul Agentiei Nationale pentru Privatizare, care se transfera in patrimoniul Secretariatului General al Guvernului, in folosinta Consiliului pentru Reforma. Mijloacele fixe si obiectele de inventar se transmit pe baza de protocol de predare-preluare, incheiat in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Ministerul Privatizarii preia toate drepturile si obligatiile Agentiei Nationale pentru Privatizare si ale Agentiei Romane de Dezvoltare, asa cum acestea sunt recunoscute sau stabilite prin acte normative, acorduri si contracte incheiate de aceste agentii cu terte persoane fizice sau juridice romane ori straine.
    (3) Ministerul Privatizarii are in dotare, pentru asigurarea transportului personalului propriu in interes de serviciu, un numar de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.
    Art. 8
    Personalul incadrat la Agentia Nationala pentru Privatizare si la Agentia Romana de Dezvoltare va fi transferat in interes de serviciu la Ministerul Privatizarii si va fi incadrat pe posturi, conform structurii organizatorice prevazute in anexa la prezenta hotarare, in baza unei examinari, in scopul evaluarii competentei profesionale, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 9
    (1) Bugetul Ministerului Privatizarii se stabileste anual prin legea bugetului de stat.
    (2) Deschiderea de credite si de plati efectuate in anul, 1998, pana la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 1998, in contul Agentiei Nationale pentru Privatizare si al Agentiei Romane de Dezvoltare, trec in contul Ministerului Privatizarii.
    (3) Veniturile inregistrate din activitati extrabugetare de catre Agentia Nationala pentru Privatizare si de Agentia Romana de Dezvoltare se vireaza direct Ministerului Privatizarii.
    Art. 10
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 216/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Romane de Dezvoltare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995, cu modificarile ulterioare, precum si Hotararea Guvernului nr. 217/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Privatizare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 6 din 15 ianuarie 1996.
     (2) Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

                       PRIM-MINISTRU
                       VICTOR CIORBEA

                              Contrasemneaza:
                              Ministrul privatizarii,
                              Valentin M. Ionescu

                              p. Ministrul reformei,
                              Laurentiu Tachiciu

                              Ministru de stat,
                              ministrul muncii si
                              protectiei sociale,
                              Alexandru Athanasiu

                              p. Ministrul finantelor,
                              Valentin Lazea,
                              secretar de stat


    ANEXA 1
                           MINISTERUL PRIVATIZARII
    Numarul maxim de posturi = 220
    (exclusiv ministrul si secretarii de stat)

                             MINISTRU
 ___________________            |           __________________
| OFICIUL JURIDIC*) |           |          | CABINET MINISTRU |
|___________________|-----------|----------| CONSILIERI       |
                                |          |__________________|
 _____________________          |           __________________
| OFICIUL STATISTIC*) |---------|----------| SECRETAR GENERAL |
|_____________________|         |          |__________________|
        ________________________|_________________________________
 ______|________                   _______|________               |
| DEPARTAMENTUL |                 | DEPARTAMENTUL  |              |
| PROMOVARE     |                 | PRIVATIZARE SI |              |
| INVESTITII    |                 | RESTRUCTURARE  |              |
| STRAINE       |                 |________________|              |
|_______________|  ___________            |        ___________    |
       |__________| CONSILIER |           |_______| CONSILIER |   |
       |          |___________|           |       |___________|   |
    ___|_______________        ___________|______________         |
 __|____________  _____|_____ |       ____|______        |   _____|_____
|DIRECTIA       ||DIRECTIA   ||      | DIRECTIA  |       |  | DIRECTIA  |
|GENERALA DE    ||GENERALA   ||      | GENERALA  |       |  | GENERALA  |
|PROMOVARE,     ||ASISTENTA  ||      | STRATEGIE |       |  | ECONOMICA |
|RELATII        ||INVESTITII ||      | SI CONTROL|       |  |___________|
|INTERNATIONALE,||STRAINE    ||      |___________|       |         |
|INFORMATICA    ||___________||      ________|_____      |         |
|_______________|  __|__      |     |    |    |    |     |       __|___
   ____|____      |     |     |     |    |    |    |     |      |      |
 _|_       _|_   _|_   _|_   _|_   _|_  _|_  _|_  _|_   _|__   _|__   _|__
| 1 |     | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 || 7 || 8 || 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
|___|     |__ | |___| |___| |___| |___||___||___||___| |____| |____| |____|

    SEMNIFICATIA CIFRELOR DE MAI SUS ESTE URMATOAREA:
     1 = DIRECTIA PROMOVARE INVESTITII STRAINE SI RELATII INTERNATIONALE
     2 = DIRECTIA INFORMATICA BAZE DE DATE MULTIMEDIA
     3 = DIRECTIA ASISTENTA PENTRU INVESTITORI STRAINI
     4 = DIRECTIA PROIECTE DE INVESTITII
     5 = DIRECTIA ASISTENTA TEHNICA CU STRAINATATEA
     6 = DIRECTIA REGISTRUL ACTIONARILOR
     7 = DIRECTIA CONTROL
     8 = DIRECTIA STRATEGIE
     9 = DIRECTIA RESTRUCTURARE
    10 = DIRECTIA RELATII PUBLICE
    11 = DIRECTIA FINANCIAR-CONTABILA
    12 = DIRECTIA RESURSE UMANE
_________________
    *) Se organizeaza la nivel de directie.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 51/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 51 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu