E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 51 din  2 februarie 1998

privind organizarea si functionarea Ministerului Privatizarii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 51 din  5 februarie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si ale art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Ministerul Privatizarii este institutia publica din structura administratiei publice centrale, responsabila cu elaborarea strategiei de privatizare, a proiectelor de act normativ in domeniul privatizarii, precum si cu activitatea de coordonare si de control al procesului de privatizare.
    (2) Sediul ministerului este in municipiul Bucuresti, Str. Ministerului nr. 2-4, sectorul 1.
    Art. 2
    In domeniul sau de activitate, Ministerul Privatizarii are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza si inainteaza Guvernului, spre aprobare, strategia de privatizare a societatilor comerciale la care statul este actionar sau asociat;
    b) avizeaza si transmite Guvernului, spre aprobare, programul anual de privatizare a societatilor comerciale la care statul este actionar sau asociat, la propunerea Fondului Proprietatii de Stat;
    c) elaboreaza si inainteaza Guvernului proiecte de lege, de ordonanta sau de hotarare in domeniul privatizarii sau avizeaza proiecte de act normativ, elaborate de catre alte ministere sau agentii in legatura cu domeniul privatizarii;
    d) aproba, la cererea Fondului Proprietatii de Stat, lista societatilor comerciale care se restructureaza;
    e) intocmeste trimestrial sau ori de cate ori este necesar un raport privind stadiul privatizarii sau al restructurarii societatilor comerciale la care statul este actionar sau asociat;
    f) coordoneaza, controleaza si evalueaza activitatea Fondului Proprietatii de Stat in procesul de privatizare;
    g) gestioneaza Registrul interimar de evidenta a actionarilor pentru societatile comerciale de tip deschis si asigura transferul gratuit al informatiilor din acest registru catre registre independente de evidenta a actionarilor, autorizate de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
    h) incheie contracte de asistenta tehnica de specialitate cu societati de consultanta, romane sau straine, pentru realizarea programelor in domeniul privatizarii, si urmareste realizarea programelor de asistenta tehnica din strainatate, care privesc obiectul sau de activitate;
    i) efectueaza, direct sau prin persoane fizice specializate, ori prin societati de consultanta sau organizatii neguvernamentale, analize si studii in domeniul privatizarii societatilor comerciale;
    j) colaboreaza cu institutii similare din strainatate, in vederea promovarii procesului de privatizare;
    k) editeaza carti, cataloage, pliante, lucrari de specialitate in domeniul privatizarii si investitiilor straine, precum si un buletin cu aparitie lunara in domeniul investitiilor straine si un buletin trimestrial privind stadiul privatizarii;
    l) promoveaza dialogul social cu structuri ale societatii civile;
    m) indeplineste orice alte functii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    In exercitarea functiilor sale, Ministerul Privatizarii colaboreaza cu celelalte ministere si institutii de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritati publice locale, precum si cu persoane fizice sau juridice de drept privat.
    In scopul indeplinirii functiilor sale de autoritate, Ministerul Privatizarii are dreptul sa solicite informatii de la celelalte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, precum si de la societatile comerciale la care statul este actionar sau asociat.
    Art. 3
    (1) Ministerul Privatizarii este condus de catre ministrul privatizarii, care are calitatea de ordonator principal de credite.
    (2) Ministrul privatizarii conduce intreaga activitate a ministerului, pe care il reprezinta in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, precum si in raporturile cu persoane fizice sau juridice, romane ori straine.
    (3) In exercitarea atributiilor sale, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 si ale prezentei hotarari, ministrul privatizarii emite ordine si instructiuni.
    Art. 4
    In structura organizatorica a Ministerului Privatizarii, prevazuta in anexa la prezenta hotarare, functioneaza doua departamente conduse de cate un secretar de stat. In cadrul acestora, prin ordin al ministrului se pot organiza directii, servicii, birouri, precum si colective temporare pentru realizarea atributiilor ministerului si pentru colaborarea cu organizatii neguvernamentale sau pentru servicii de consultanta.
    (2) Modalitatea de coordonare intre directiile generale, atributiile secretarilor de stat, secretarului general, directiilor generale, directiilor, serviciilor si birourilor, precum si infiintarea colectivelor temporare se stabilesc prin regulament de ordine interioara si se aproba prin ordin al ministrului.
    Art. 5
    Numarul maxim de posturi din structura ministerului este de 220, exclusiv demnitarii. In cadrul numarului maxim de posturi aprobat, Ministerul Privatizarii include in statul de functii si personalul de specialitate pentru coordonare si control in profil teritorial, care isi va desfasura activitatea cu sprijinul prefecturilor.
    Art. 6
    Prefecturile vor asigura spatiul necesar desfasurarii activitatii in teritoriu a salariatilor Ministerului Privatizarii si vor suporta din bugetul propriu cheltuielile materiale de intretinere si pentru comunicatii.
    Art. 7
    Mijloacele fixe si obiectele de inventar aflate in dotarea Agentiei Nationale pentru Privatizare si a Agentiei Romane de Dezvoltare se transmit Ministerului Privatizarii, cu exceptia mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in dotarea Directiei generale a intreprinderilor mici si mijlocii si a Centrului balcanic de cooperare intre intreprinderi mici si mijlocii din cadrul Agentiei Nationale pentru Privatizare, care se transfera in patrimoniul Secretariatului General al Guvernului, in folosinta Consiliului pentru Reforma. Mijloacele fixe si obiectele de inventar se transmit pe baza de protocol de predare-preluare, incheiat in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Ministerul Privatizarii preia toate drepturile si obligatiile Agentiei Nationale pentru Privatizare si ale Agentiei Romane de Dezvoltare, asa cum acestea sunt recunoscute sau stabilite prin acte normative, acorduri si contracte incheiate de aceste agentii cu terte persoane fizice sau juridice romane ori straine.
    (3) Ministerul Privatizarii are in dotare, pentru asigurarea transportului personalului propriu in interes de serviciu, un numar de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.
    Art. 8
    Personalul incadrat la Agentia Nationala pentru Privatizare si la Agentia Romana de Dezvoltare va fi transferat in interes de serviciu la Ministerul Privatizarii si va fi incadrat pe posturi, conform structurii organizatorice prevazute in anexa la prezenta hotarare, in baza unei examinari, in scopul evaluarii competentei profesionale, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 9
    (1) Bugetul Ministerului Privatizarii se stabileste anual prin legea bugetului de stat.
    (2) Deschiderea de credite si de plati efectuate in anul, 1998, pana la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 1998, in contul Agentiei Nationale pentru Privatizare si al Agentiei Romane de Dezvoltare, trec in contul Ministerului Privatizarii.
    (3) Veniturile inregistrate din activitati extrabugetare de catre Agentia Nationala pentru Privatizare si de Agentia Romana de Dezvoltare se vireaza direct Ministerului Privatizarii.
    Art. 10
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 216/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Romane de Dezvoltare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995, cu modificarile ulterioare, precum si Hotararea Guvernului nr. 217/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Privatizare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 6 din 15 ianuarie 1996.
     (2) Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

                       PRIM-MINISTRU
                       VICTOR CIORBEA

                              Contrasemneaza:
                              Ministrul privatizarii,
                              Valentin M. Ionescu

                              p. Ministrul reformei,
                              Laurentiu Tachiciu

                              Ministru de stat,
                              ministrul muncii si
                              protectiei sociale,
                              Alexandru Athanasiu

                              p. Ministrul finantelor,
                              Valentin Lazea,
                              secretar de stat


    ANEXA 1
                           MINISTERUL PRIVATIZARII
    Numarul maxim de posturi = 220
    (exclusiv ministrul si secretarii de stat)

                             MINISTRU
 ___________________            |           __________________
| OFICIUL JURIDIC*) |           |          | CABINET MINISTRU |
|___________________|-----------|----------| CONSILIERI       |
                                |          |__________________|
 _____________________          |           __________________
| OFICIUL STATISTIC*) |---------|----------| SECRETAR GENERAL |
|_____________________|         |          |__________________|
        ________________________|_________________________________
 ______|________                   _______|________               |
| DEPARTAMENTUL |                 | DEPARTAMENTUL  |              |
| PROMOVARE     |                 | PRIVATIZARE SI |              |
| INVESTITII    |                 | RESTRUCTURARE  |              |
| STRAINE       |                 |________________|              |
|_______________|  ___________            |        ___________    |
       |__________| CONSILIER |           |_______| CONSILIER |   |
       |          |___________|           |       |___________|   |
    ___|_______________        ___________|______________         |
 __|____________  _____|_____ |       ____|______        |   _____|_____
|DIRECTIA       ||DIRECTIA   ||      | DIRECTIA  |       |  | DIRECTIA  |
|GENERALA DE    ||GENERALA   ||      | GENERALA  |       |  | GENERALA  |
|PROMOVARE,     ||ASISTENTA  ||      | STRATEGIE |       |  | ECONOMICA |
|RELATII        ||INVESTITII ||      | SI CONTROL|       |  |___________|
|INTERNATIONALE,||STRAINE    ||      |___________|       |         |
|INFORMATICA    ||___________||      ________|_____      |         |
|_______________|  __|__      |     |    |    |    |     |       __|___
   ____|____      |     |     |     |    |    |    |     |      |      |
 _|_       _|_   _|_   _|_   _|_   _|_  _|_  _|_  _|_   _|__   _|__   _|__
| 1 |     | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 || 7 || 8 || 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
|___|     |__ | |___| |___| |___| |___||___||___||___| |____| |____| |____|

    SEMNIFICATIA CIFRELOR DE MAI SUS ESTE URMATOAREA:
     1 = DIRECTIA PROMOVARE INVESTITII STRAINE SI RELATII INTERNATIONALE
     2 = DIRECTIA INFORMATICA BAZE DE DATE MULTIMEDIA
     3 = DIRECTIA ASISTENTA PENTRU INVESTITORI STRAINI
     4 = DIRECTIA PROIECTE DE INVESTITII
     5 = DIRECTIA ASISTENTA TEHNICA CU STRAINATATEA
     6 = DIRECTIA REGISTRUL ACTIONARILOR
     7 = DIRECTIA CONTROL
     8 = DIRECTIA STRATEGIE
     9 = DIRECTIA RESTRUCTURARE
    10 = DIRECTIA RELATII PUBLICE
    11 = DIRECTIA FINANCIAR-CONTABILA
    12 = DIRECTIA RESURSE UMANE
_________________
    *) Se organizeaza la nivel de directie.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 51/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 51 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu