Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 509 din  7 aprilie 2004

privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor alegerilor locale din anul 2004 si a modelului certificatului doveditor al alegerii primarilor, consilierilor locali si a consilierilor judeteni

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 331 din 16 aprilie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 121 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba modelele proceselor-verbale, care vor fi utilizate de birourile electorale ale sectiilor de votare, privind stabilirea rezultatelor votarii pentru consiliile locale si pentru primarii comunelor, oraselor si municipiilor, precum si pentru consiliile judetene, potrivit anexelor nr. 1A, 1B si 1C.
    (2) Se aproba modelele proceselor-verbale, care vor fi utilizate de birourile electorale ale sectiilor de votare, privind stabilirea rezultatelor votarii pentru consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si pentru primarii acestora, pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si pentru primarul general al municipiului Bucuresti, potrivit anexelor nr. 1D, 1E, 1F si 1G.
    Art. 2
    (1) Se aproba modelele proceselor-verbale, care vor fi utilizate de birourile electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca si municipala, privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor pentru functia de consilier al consiliului local si, respectiv, pentru functia de primar la comune, orase si municipii, potrivit anexelor nr. 2A si 2B.
    (2) Se aproba modelele proceselor-verbale, care vor fi utilizate de birourile electorale de circumscriptie ale sectoarelor municipiului Bucuresti, privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor pentru functia de consilier al consiliului local si, respectiv, pentru functia de primar de sector al municipiului Bucuresti, potrivit anexelor nr. 2C si 2D.
    Art. 3
    Se aproba modelele proceselor-verbale, care vor fi utilizate de Biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti pentru:
    a) centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor pentru functia de consilier al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, potrivit anexei nr. 3A;
    b) centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatului pentru functia de primar general al municipiului Bucuresti, potrivit anexei nr. 3B;
    c) centralizarea pe municipiul Bucuresti a voturilor si rezultatul alegerilor pentru consiliile locale de sector, potrivit anexei nr. 3C;
    d) centralizarea pe municipiul Bucuresti a voturilor si rezultatul pentru alegerea primarilor de sector, potrivit anexei nr. 3D.
    Art. 4
    Se aproba modelele proceselor-verbale, care vor fi utilizate de birourile electorale de circumscriptie judeteana pentru:
    a) centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor pentru functia de consilier al consiliului judetean, potrivit anexei nr. 4A;
    b) centralizarea pe judet a voturilor si rezultatul alegerilor pentru consiliile locale, potrivit anexei nr. 4B;
    c) centralizarea pe judet a voturilor si rezultatul pentru alegerea primarilor, potrivit anexei nr. 4C.
    Art. 5
    Se aproba modelul certificatului doveditor al alegerii consilierilor locali si a primarilor, precum si a consilierilor judeteni, potrivit anexei nr. 5.
    Art. 6
    Anexele nr. 1A - 1G, 2A - 2D, 3A - 3D, 4A - 4C si 5*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1A - 1G, 2A - 2D, 3A - 3D, 4A - 4C si 5 sunt reproduse in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul delegat pentru
                         administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Eugen Bejinariu

    ANEXA 1A

       _____
     /       \
    (  CL/SV  )
     \ _____ /                                               _ _
                              JUDETUL _________________     |_|_|
                              CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALA

                                   _ _ _  comuna
                              Nr. |_|_|_| oras _____________
                                          municipiu
                                                    _ _ _
                              SECTIA DE VOTARE Nr. |_|_|_|
                              Sat _____________________
                              Str. __________ Nr. _____

                              PROCES-VERBAL*)
           privind stabilirea rezultatului votarii pentru alegerea
                             CONSILIULUI LOCAL
                                6 iunie 2004

 ______________________________________________________________________________
| Numarul total al alegatorilor prevazut in copia de pe lista|     |           |
| electorala permanenta, in listele electorale suplimentare  |     |           |
| si in extrasul folosit la exprimarea votului cu ajutorul   |     |  _ _ _ _  |
| urnei speciale*)                                          | 1   | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit copiei de pe lista|     |  _ _ _ _  |
|   electorala permanenta                                    | 1.1 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit listelor          |     |  _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                                  | 1.2 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit|     |  _ _ _ _  |
|   urna speciala                                            | 1.3 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele          |     |           |
| electorale existente la sectie, care s-au prezentat la     |     |  _ _ _ _  |
| urne*)                                                   | 2   | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in copia de pe    |     |  _ _ _ _  |
|   lista electorala permanenta                              | 2.1 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele        |     |  _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                                  | 2.2 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit|     |  _ _ _ _  |
|   urna speciala                                            | 2.3 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
| Numarul total al voturilor valabil exprimate*)          | 3   | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
| Numarul voturilor nule                                     | 4   | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    *) Conform art. 86 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) Pct. 1 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 1.1. + pct. 1.2. + pct. 1.3.
    *) Pct. 2 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 2.1. + pct. 2.2. + pct. 2.3.
    *) Numarul total al voturilor valabil exprimate (pct. 3) trebuie sa fie egal cu totalul numarului de voturi valabil exprimate obtinute de fiecare lista de candidati sau de fiecare candidat independent (la pct. 5).

    5. Numarul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare LISTA DE CANDIDATI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor  | Nr. | Nr. de    |
| apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice,   | crt.| voturi    |
| aliantelor electorale*), numele si prenumele candidatilor  |     | valabil   |
| independenti*)                                            |     | exprimate,|
|                                                            |     | obtinute. |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  1  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  2  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  3  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  4  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  5  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  6  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  7  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  8  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  9  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 10  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 11  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 12  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 13  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 14  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 15  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                     _ _ _                         _ _ _
CL/SV Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|  2/6

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor  | Nr. | Nr. de    |
| apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice,   | crt.| voturi    |
| aliantelor electorale*), numele si prenumele candidatilor  |     | valabil   |
| independenti*)                                            |     | exprimate,|
|                                                            |     | obtinute. |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 16  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 17  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 18  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 19  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 20  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 21  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 22  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 23  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 24  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 25  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 26  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 27  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 28  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 29  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 30  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                     _ _ _                         _ _ _
CL/SV Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|  3/6

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor  | Nr. | Nr. de    |
| apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice,   | crt.| voturi    |
| aliantelor electorale*), numele si prenumele candidatilor  |     | valabil   |
| independenti*)                                            |     | exprimate,|
|                                                            |     | obtinute. |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 31  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 32  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 33  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 34  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 35  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 36  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 37  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 38  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 39  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 40  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 41  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 42  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 43  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 44  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 45  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                     _ _ _                         _ _ _
CL/SV Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|  4/6

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor  | Nr. | Nr. de    |
| apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice,   | crt.| voturi    |
| aliantelor electorale*), numele si prenumele candidatilor  |     | valabil   |
| independenti*)                                            |     | exprimate,|
|                                                            |     | obtinute. |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 46  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 47  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 48  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 49  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 50  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 51  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 52  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 53  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 54  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 55  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 56  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 57  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 58  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 59  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 60  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                     _ _ _                         _ _ _
CL/SV Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|  5/6

    6. Expunerea pe scurt a intampinarilor formulate si a modului de solutionare a acestora, precum si a contestatiilor inaintate biroului electoral de circumscriptie:
    7. Starea sigiliilor de pe urne la incheierea votarii:
    ___________________________________________________________________________
                                                                     _ _ _ _
    8. Numarul buletinelor de vot primite                           |_|_|_|_|

    9. Numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate         _ _ _ _
       [conform art. 78 alin. (7) si art. 85 alin. (1)]             |_|_|_|_|

    Presedintele                                     Membrii
 Biroului electoral                             Biroului electoral
al sectiei de votare                           al sectiei de votare

 Numele si prenumele             Numele si     Apartenenta politica   Semnatura
                                 prenumele      (unde este cazul)
_____________________      1.  ________________________________________________
      Semnatura,
       stampila            2.  ________________________________________________

                           3.  ________________________________________________

                           4.  ________________________________________________

                           5.  ________________________________________________

                           6.  ________________________________________________

                           7.  ________________________________________________

                           8.  ________________________________________________

                           9.  ________________________________________________

                                     _ _ _                         _ _ _
CL/SV Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|  6/6

    ANEXA 1B

       _____
     /       \
    (   P/SV  )
     \ _____ /                                               _ _
                              JUDETUL _________________     |_|_|
                              CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALA

                                   _ _ _  comuna
                              Nr. |_|_|_| oras _____________
                                          municipiu
                                                    _ _ _
                              SECTIA DE VOTARE Nr. |_|_|_|
                              Sat _____________________
                              Str. __________ Nr. _____

                              PROCES-VERBAL*)
           privind stabilirea rezultatului votarii pentru alegerea
                                PRIMARULUI
                               6 iunie 2004

 ______________________________________________________________________________
| Numarul total al alegatorilor prevazut in copia de pe lista|     |           |
| electorala permanenta, in listele electorale suplimentare  |     |           |
| si in extrasul folosit la exprimarea votului cu ajutorul   |     |  _ _ _ _  |
| urnei speciale*)                                          | 1   | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit copiei de pe lista|     |  _ _ _ _  |
|   electorala permanenta                                    | 1.1 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit listelor          |     |  _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                                  | 1.2 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit|     |  _ _ _ _  |
|   urna speciala                                            | 1.3 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele          |     |           |
| electorale existente la sectie, care s-au prezentat la     |     |  _ _ _ _  |
| urne*)                                                   | 2   | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in copia de pe    |     |  _ _ _ _  |
|   lista electorala permanenta                              | 2.1 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele        |     |  _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                                  | 2.2 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit|     |  _ _ _ _  |
|   urna speciala                                            | 2.3 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
| Numarul total al voturilor valabil exprimate*)          | 3   | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
| Numarul voturilor nule                                     | 4   | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    *) Conform art. 86 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) Pct. 1 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 1.1. + pct. 1.2. + pct. 1.3.
    *) Pct. 2 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 2.1. + pct. 2.2. + pct. 2.3.
    *) Numarul total al voturilor valabil exprimate (pct. 3) trebuie sa fie egal cu totalul numarului de voturi valabil exprimate obtinute de fiecare candidat la functia de primar (la pct. 5).

    5. Numarul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare CANDIDAT la functia de PRIMAR:
 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele |  Denumirea partidului, organizatiei  | Nr. | Nr. de    |
|    candidatului*)   |  cetatenilor apartinand              | crt.| voturi    |
|                     |  minoritatilor nationale, aliantei   |     | valabil   |
|                     |  politice, aliantei electorale sau   |     | exprimate,|
|                     |  mentiunea "Candidat independent"    |     | obtinute. |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      |  1  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      |  2  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      |  3  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      |  4  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      |  5  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      |  6  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      |  7  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      |  8  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      |  9  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 10  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 11  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 12  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 13  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 14  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 15  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) si (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                     _ _ _                         _ _ _
 P/SV Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|  2/6

 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele |  Denumirea partidului, organizatiei  | Nr. | Nr. de    |
|    candidatului*)   |  cetatenilor apartinand              | crt.| voturi    |
|                     |  minoritatilor nationale, aliantei   |     | valabil   |
|                     |  politice, aliantei electorale sau   |     | exprimate,|
|                     |  mentiunea "Candidat independent"    |     | obtinute. |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 16  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 17  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 18  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 19  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 20  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 21  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 22  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 23  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 24  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 25  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 26  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 27  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 28  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 29  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 30  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) si (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                     _ _ _                         _ _ _
 P/SV Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|  3/6

 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele |  Denumirea partidului, organizatiei  | Nr. | Nr. de    |
|    candidatului*)   |  cetatenilor apartinand              | crt.| voturi    |
|                     |  minoritatilor nationale, aliantei   |     | valabil   |
|                     |  politice, aliantei electorale sau   |     | exprimate,|
|                     |  mentiunea "Candidat independent"    |     | obtinute. |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 31  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 32  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 33  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 34  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 35  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 36  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 37  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 38  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 39  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 40  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 41  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 42  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 43  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 44  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 45  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) si (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                     _ _ _                         _ _ _
 P/SV Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|  4/6

 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele |  Denumirea partidului, organizatiei  | Nr. | Nr. de    |
|    candidatului*)   |  cetatenilor apartinand              | crt.| voturi    |
|                     |  minoritatilor nationale, aliantei   |     | valabil   |
|                     |  politice, aliantei electorale sau   |     | exprimate,|
|                     |  mentiunea "Candidat independent"    |     | obtinute. |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 46  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 47  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 48  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 49  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 50  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 51  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 52  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 53  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 54  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 55  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 56  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 57  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 58  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 59  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 60  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) si (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                     _ _ _                         _ _ _
 P/SV Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|  5/6

    6. Expunerea pe scurt a intampinarilor formulate si a modului de solutionare a acestora, precum si a contestatiilor inaintate biroului electoral de circumscriptie:
    7. Starea sigiliilor de pe urne la incheierea votarii:
    ___________________________________________________________________________
                                                                     _ _ _ _
    8. Numarul buletinelor de vot primite                           |_|_|_|_|

    9. Numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate         _ _ _ _
       [conform art. 78 alin. (7) si art. 85 alin. (1)]             |_|_|_|_|

    Presedintele                                     Membrii
 Biroului electoral                             Biroului electoral
al sectiei de votare                           al sectiei de votare

 Numele si prenumele             Numele si     Apartenenta politica   Semnatura
                                 prenumele      (unde este cazul)
_____________________      1.  ________________________________________________
      Semnatura,
       stampila            2.  ________________________________________________

                           3.  ________________________________________________

                           4.  ________________________________________________

                           5.  ________________________________________________

                           6.  ________________________________________________

                           7.  ________________________________________________

                           8.  ________________________________________________

                           9.  ________________________________________________

                                     _ _ _                         _ _ _
 P/SV Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|  6/6

    ANEXA 1C

       _____
     /       \
    (  CJ/SV  )
     \ _____ /                                               _ _
                              JUDETUL _________________     |_|_|
                              CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALA

                                   _ _ _  comuna
                              Nr. |_|_|_| oras _____________
                                          municipiu
                                                    _ _ _
                              SECTIA DE VOTARE Nr. |_|_|_|
                              Sat _____________________
                              Str. __________ Nr. _____

                               PROCES-VERBAL*)
           privind stabilirea rezultatului votarii pentru alegerea
                            CONSILIULUI JUDETEAN
                                6 iunie 2004

 ______________________________________________________________________________
| Numarul total al alegatorilor prevazut in copia de pe lista|     |           |
| electorala permanenta, in listele electorale suplimentare  |     |           |
| si in extrasul folosit la exprimarea votului cu ajutorul   |     |  _ _ _ _  |
| urnei speciale*)                                          | 1   | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit copiei de pe lista|     |  _ _ _ _  |
|   electorala permanenta                                    | 1.1 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit listelor          |     |  _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                                  | 1.2 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit|     |  _ _ _ _  |
|   urna speciala                                            | 1.3 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele          |     |           |
| electorale existente la sectie, care s-au prezentat la     |     |  _ _ _ _  |
| urne*)                                                   | 2   | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in copia de pe    |     |  _ _ _ _  |
|   lista electorala permanenta                              | 2.1 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele        |     |  _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                                  | 2.2 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit|     |  _ _ _ _  |
|   urna speciala                                            | 2.3 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
| Numarul total al voturilor valabil exprimate*)          | 3   | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
| Numarul voturilor nule                                     | 4   | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    *) Conform art. 86 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) Pct. 1 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 1.1. + pct. 1.2. + pct. 1.3.
    *) Pct. 2 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 2.1. + pct. 2.2. + pct. 2.3.
    *) Numarul total al voturilor valabil exprimate (pct. 3) trebuie sa fie egal cu totalul numarului de voturi valabil exprimate obtinute de fiecare lista de candidati sau de fiecare candidat independent (la pct. 5).

    5. Numarul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare LISTA DE CANDIDATI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor  | Nr. | Nr. de    |
| apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice,   | crt.| voturi    |
| aliantelor electorale*), numele si prenumele candidatilor  |     | valabil   |
| independenti*)                                            |     | exprimate,|
|                                                            |     | obtinute. |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  1  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  2  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  3  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  4  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  5  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  6  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  7  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  8  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  9  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 10  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 11  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 12  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 13  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 14  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 15  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                     _ _ _                         _ _ _
CJ/SV Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|  2/6

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor  | Nr. | Nr. de    |
| apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice,   | crt.| voturi    |
| aliantelor electorale*), numele si prenumele candidatilor  |     | valabil   |
| independenti*)                                            |     | exprimate,|
|                                                            |     | obtinute. |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 16  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 17  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 18  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 19  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 20  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 21  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 22  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 23  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 24  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 25  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 26  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 27  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 28  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 29  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 30  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                     _ _ _                         _ _ _
CJ/SV Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|  3/6

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor  | Nr. | Nr. de    |
| apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice,   | crt.| voturi    |
| aliantelor electorale*), numele si prenumele candidatilor  |     | valabil   |
| independenti*)                                            |     | exprimate,|
|                                                            |     | obtinute. |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 31  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 32  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 33  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 34  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 35  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 36  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 37  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 38  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 39  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 40  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 41  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 42  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 43  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 44  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 45  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                     _ _ _                         _ _ _
CJ/SV Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|  4/6

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor  | Nr. | Nr. de    |
| apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice,   | crt.| voturi    |
| aliantelor electorale*), numele si prenumele candidatilor  |     | valabil   |
| independenti*)                                            |     | exprimate,|
|                                                            |     | obtinute. |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 46  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 47  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 48  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 49  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 50  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 51  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 52  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 53  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 54  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 55  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 56  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 57  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 58  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 59  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 60  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                     _ _ _                         _ _ _
CJ/SV Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|  5/6

    6. Expunerea pe scurt a intampinarilor formulate si a modului de solutionare a acestora, precum si a contestatiilor inaintate biroului electoral de circumscriptie:
    7. Starea sigiliilor de pe urne la incheierea votarii:
    ___________________________________________________________________________
                                                                     _ _ _ _
    8. Numarul buletinelor de vot primite                           |_|_|_|_|

    9. Numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate         _ _ _ _
       [conform art. 78 alin. (7) si art. 85 alin. (1)]             |_|_|_|_|

    Presedintele                                     Membrii
 Biroului electoral                             Biroului electoral
al sectiei de votare                           al sectiei de votare

 Numele si prenumele             Numele si     Apartenenta politica   Semnatura
                                 prenumele      (unde este cazul)
_____________________      1.  ________________________________________________
      Semnatura,
       stampila            2.  ________________________________________________

                           3.  ________________________________________________

                           4.  ________________________________________________

                           5.  ________________________________________________

                           6.  ________________________________________________

                           7.  ________________________________________________

                           8.  ________________________________________________

                           9.  ________________________________________________

                                     _ _ _                         _ _ _
CJ/SV Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|  6/6

    ANEXA 1D

       _____
     /       \
    (  CL/SV  )
     \ _____ /
       Sector                 MUNICIPIUL BUCURESTI
                              CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALA
                                   _ _            _
                              Nr. |_|_|   Sector |_|
                                                    _ _ _ _
                              SECTIA DE VOTARE Nr. |_|_|_|_|

                              Str. __________ Nr. _____

                               PROCES-VERBAL*)
           privind stabilirea rezultatului votarii pentru alegerea
                        CONSILIULUI LOCAL al SECTORULUI
                                6 iunie 2004

 ______________________________________________________________________________
| Numarul total al alegatorilor prevazut in copia de pe lista|     |           |
| electorala permanenta, in listele electorale suplimentare  |     |           |
| si in extrasul folosit la exprimarea votului cu ajutorul   |     |  _ _ _ _  |
| urnei speciale*)                                          | 1   | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit copiei de pe lista|     |  _ _ _ _  |
|   electorala permanenta                                    | 1.1 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit listelor          |     |  _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                                  | 1.2 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit|     |  _ _ _ _  |
|   urna speciala                                            | 1.3 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele          |     |           |
| electorale existente la sectie, care s-au prezentat la     |     |  _ _ _ _  |
| urne*)                                                   | 2   | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in copia de pe    |     |  _ _ _ _  |
|   lista electorala permanenta                              | 2.1 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele        |     |  _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                                  | 2.2 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit|     |  _ _ _ _  |
|   urna speciala                                            | 2.3 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
| Numarul total al voturilor valabil exprimate*)          | 3   | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
| Numarul voturilor nule                                     | 4   | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    *) Conform art. 86 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) Pct. 1 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 1.1. + pct. 1.2. + pct. 1.3.
    *) Pct. 2 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 2.1. + pct. 2.2. + pct. 2.3.
    *) Numarul total al voturilor valabil exprimate (pct. 3) trebuie sa fie egal cu totalul numarului de voturi valabil exprimate obtinute de fiecare lista de candidati sau de fiecare candidat independent (la pct. 5).

    5. Numarul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare LISTA DE CANDIDATI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor  | Nr. | Nr. de    |
| apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice,   | crt.| voturi    |
| aliantelor electorale*), numele si prenumele candidatilor  |     | valabil   |
| independenti*)                                            |     | exprimate,|
|                                                            |     | obtinute. |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  1  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  2  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  3  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  4  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  5  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  6  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  7  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  8  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  9  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 10  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 11  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 12  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 13  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 14  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 15  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                       _                         _ _ _ _
                         CL/SV/Sector |_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|_|  2/6

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor  | Nr. | Nr. de    |
| apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice,   | crt.| voturi    |
| aliantelor electorale*), numele si prenumele candidatilor  |     | valabil   |
| independenti*)                                            |     | exprimate,|
|                                                            |     | obtinute. |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 16  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 17  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 18  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 19  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 20  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 21  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 22  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 23  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 24  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 25  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 26  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 27  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 28  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 29  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 30  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                       _                         _ _ _ _
                         CL/SV/Sector |_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|_|  3/6

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor  | Nr. | Nr. de    |
| apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice,   | crt.| voturi    |
| aliantelor electorale*), numele si prenumele candidatilor  |     | valabil   |
| independenti*)                                            |     | exprimate,|
|                                                            |     | obtinute. |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 31  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 32  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 33  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 34  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 35  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 36  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 37  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 38  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 39  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 40  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 41  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 42  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 43  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 44  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 45  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                       _                         _ _ _ _
                         CL/SV/Sector |_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|_|  4/6

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor  | Nr. | Nr. de    |
| apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice,   | crt.| voturi    |
| aliantelor electorale*), numele si prenumele candidatilor  |     | valabil   |
| independenti*)                                            |     | exprimate,|
|                                                            |     | obtinute. |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 46  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 47  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 48  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 49  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 50  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 51  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 52  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 53  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 54  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 55  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 56  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 57  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 58  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 59  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 60  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                       _                         _ _ _ _
                         CL/SV/Sector |_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|_|  5/6

    6. Expunerea pe scurt a intampinarilor formulate si a modului de solutionare a acestora, precum si a contestatiilor inaintate biroului electoral de circumscriptie:
    7. Starea sigiliilor de pe urne la incheierea votarii:
    ___________________________________________________________________________
                                                                     _ _ _ _
    8. Numarul buletinelor de vot primite                           |_|_|_|_|

    9. Numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate         _ _ _ _
       [conform art. 78 alin. (7) si art. 85 alin. (1)]             |_|_|_|_|

    Presedintele                                     Membrii
 Biroului electoral                             Biroului electoral
al sectiei de votare                           al sectiei de votare

 Numele si prenumele             Numele si     Apartenenta politica   Semnatura
                                 prenumele      (unde este cazul)
_____________________      1.  ________________________________________________
      Semnatura,
       stampila            2.  ________________________________________________

                           3.  ________________________________________________

                           4.  ________________________________________________

                           5.  ________________________________________________

                           6.  ________________________________________________

                           7.  ________________________________________________

                           8.  ________________________________________________

                           9.  ________________________________________________

                                       _                         _ _ _ _
                         CL/SV/Sector |_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|_|  6/6

    ANEXA 1E

       _____
     /       \
    (   P/SV  )
     \ _____ /
       Sector                 MUNICIPIUL BUCURESTI
                              CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALA
                                   _ _            _
                              Nr. |_|_|   Sector |_|
                                                    _ _ _ _
                              SECTIA DE VOTARE Nr. |_|_|_|_|

                              Str. __________ Nr. _____

                               PROCES-VERBAL*)
           privind stabilirea rezultatului votarii pentru alegerea
                           PRIMARULUI SECTORULUI
                                6 iunie 2004

 ______________________________________________________________________________
| Numarul total al alegatorilor prevazut in copia de pe lista|     |           |
| electorala permanenta, in listele electorale suplimentare  |     |           |
| si in extrasul folosit la exprimarea votului cu ajutorul   |     |  _ _ _ _  |
| urnei speciale*)                                          | 1   | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit copiei de pe lista|     |  _ _ _ _  |
|   electorala permanenta                                    | 1.1 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit listelor          |     |  _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                                  | 1.2 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit|     |  _ _ _ _  |
|   urna speciala                                            | 1.3 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele          |     |           |
| electorale existente la sectie, care s-au prezentat la     |     |  _ _ _ _  |
| urne*)                                                   | 2   | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in copia de pe    |     |  _ _ _ _  |
|   lista electorala permanenta                              | 2.1 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele        |     |  _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                                  | 2.2 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit|     |  _ _ _ _  |
|   urna speciala                                            | 2.3 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
| Numarul total al voturilor valabil exprimate*)          | 3   | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
| Numarul voturilor nule                                     | 4   | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    *) Conform art. 86 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) Pct. 1 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 1.1. + pct. 1.2. + pct. 1.3.
    *) Pct. 2 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 2.1. + pct. 2.2. + pct. 2.3.
    *) Numarul total al voturilor valabil exprimate (pct. 3) trebuie sa fie egal cu totalul numarului de voturi valabil exprimate obtinute de fiecare candidat la functia de primar (la pct. 5).

    5. Numarul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare CANDIDAT la functia de PRIMAR:
 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele |  Denumirea partidului, organizatiei  | Nr. | Nr. de    |
|    candidatului*)   |  cetatenilor apartinand              | crt.| voturi    |
|                     |  minoritatilor nationale, aliantei   |     | valabil   |
|                     |  politice, aliantei electorale sau   |     | exprimate,|
|                     |  mentiunea "Candidat independent"    |     | obtinute. |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      |  1  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      |  2  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      |  3  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      |  4  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      |  5  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      |  6  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      |  7  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      |  8  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      |  9  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 10  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 11  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 12  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 13  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 14  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 15  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) si (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                       _                         _ _ _ _
                          P/SV/Sector |_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|_|  2/6

 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele |  Denumirea partidului, organizatiei  | Nr. | Nr. de    |
|    candidatului*)   |  cetatenilor apartinand              | crt.| voturi    |
|                     |  minoritatilor nationale, aliantei   |     | valabil   |
|                     |  politice, aliantei electorale sau   |     | exprimate,|
|                     |  mentiunea "Candidat independent"    |     | obtinute. |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 16  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 17  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 18  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 19  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 20  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 21  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 22  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 23  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 24  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 25  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 26  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 27  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 28  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 29  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 30  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) si (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                       _                         _ _ _ _
                          P/SV/Sector |_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|_|  3/6

 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele |  Denumirea partidului, organizatiei  | Nr. | Nr. de    |
|    candidatului*)   |  cetatenilor apartinand              | crt.| voturi    |
|                     |  minoritatilor nationale, aliantei   |     | valabil   |
|                     |  politice, aliantei electorale sau   |     | exprimate,|
|                     |  mentiunea "Candidat independent"    |     | obtinute. |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 31  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 32  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 33  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 34  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 35  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 36  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 37  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 38  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 39  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 40  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 41  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 42  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 43  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 44  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 45  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) si (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                       _                         _ _ _ _
                          P/SV/Sector |_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|_|  4/6

 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele |  Denumirea partidului, organizatiei  | Nr. | Nr. de    |
|    candidatului*)   |  cetatenilor apartinand              | crt.| voturi    |
|                     |  minoritatilor nationale, aliantei   |     | valabil   |
|                     |  politice, aliantei electorale sau   |     | exprimate,|
|                     |  mentiunea "Candidat independent"    |     | obtinute. |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 46  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 47  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 48  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 49  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 50  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 51  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 52  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 53  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 54  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 55  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 56  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 57  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 58  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 59  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 60  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) si (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                       _                         _ _ _ _
                          P/SV/Sector |_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|_|  5/6

    6. Expunerea pe scurt a intampinarilor formulate si a modului de solutionare a acestora, precum si a contestatiilor inaintate biroului electoral de circumscriptie:
    7. Starea sigiliilor de pe urne la incheierea votarii:
    ___________________________________________________________________________
                                                                     _ _ _ _
    8. Numarul buletinelor de vot primite                           |_|_|_|_|

    9. Numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate         _ _ _ _
       [conform art. 78 alin. (7) si art. 85 alin. (1)]             |_|_|_|_|

    Presedintele                                     Membrii
 Biroului electoral                             Biroului electoral
al sectiei de votare                           al sectiei de votare

 Numele si prenumele             Numele si     Apartenenta politica   Semnatura
                                 prenumele      (unde este cazul)
_____________________      1.  ________________________________________________
      Semnatura,
       stampila            2.  ________________________________________________

                           3.  ________________________________________________

                           4.  ________________________________________________

                           5.  ________________________________________________

                           6.  ________________________________________________

                           7.  ________________________________________________

                           8.  ________________________________________________

                           9.  ________________________________________________

                                       _                         _ _ _ _
                          P/SV/Sector |_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|_|  6/6

    ANEXA 1F

       _____
     /       \
    ( CGMB/SV )
     \ _____ /

                              MUNICIPIUL BUCURESTI
                              CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALA
                                   _ _            _
                              Nr. |_|_|   Sector |_|
                                                    _ _ _ _
                              SECTIA DE VOTARE Nr. |_|_|_|_|

                              Str. __________ Nr. _____

                               PROCES-VERBAL*)
           privind stabilirea rezultatului votarii pentru alegerea
                             CONSILIULUI GENERAL
                                     al
                           MUNICIPIULUI BUCURESTI
                                6 iunie 2004

 ______________________________________________________________________________
| Numarul total al alegatorilor prevazut in copia de pe lista|     |           |
| electorala permanenta, in listele electorale suplimentare  |     |           |
| si in extrasul folosit la exprimarea votului cu ajutorul   |     |  _ _ _ _  |
| urnei speciale*)                                          | 1   | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit copiei de pe lista|     |  _ _ _ _  |
|   electorala permanenta                                    | 1.1 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit listelor          |     |  _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                                  | 1.2 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit|     |  _ _ _ _  |
|   urna speciala                                            | 1.3 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele          |     |           |
| electorale existente la sectie, care s-au prezentat la     |     |  _ _ _ _  |
| urne*)                                                   | 2   | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in copia de pe    |     |  _ _ _ _  |
|   lista electorala permanenta                              | 2.1 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele        |     |  _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                                  | 2.2 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit|     |  _ _ _ _  |
|   urna speciala                                            | 2.3 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
| Numarul total al voturilor valabil exprimate*)          | 3   | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
| Numarul voturilor nule                                     | 4   | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    *) Conform art. 86 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) Pct. 1 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 1.1. + pct. 1.2. + pct. 1.3.
    *) Pct. 2 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 2.1. + pct. 2.2. + pct. 2.3.
    *) Numarul total al voturilor valabil exprimate (pct. 3) trebuie sa fie egal cu totalul numarului de voturi valabil exprimate obtinute de fiecare lista de candidati sau de fiecare candidat independent (la pct. 5).

    5. Numarul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare LISTA DE CANDIDATI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor  | Nr. | Nr. de    |
| apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice,   | crt.| voturi    |
| aliantelor electorale*), numele si prenumele candidatilor  |     | valabil   |
| independenti*)                                            |     | exprimate,|
|                                                            |     | obtinute. |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  1  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  2  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  3  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  4  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  5  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  6  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  7  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  8  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  9  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 10  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 11  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 12  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 13  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 14  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 15  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                       _                         _ _ _ _
                       CGMB/SV/Sector |_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|_|  2/6

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor  | Nr. | Nr. de    |
| apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice,   | crt.| voturi    |
| aliantelor electorale*), numele si prenumele candidatilor  |     | valabil   |
| independenti*)                                            |     | exprimate,|
|                                                            |     | obtinute. |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 16  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 17  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 18  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 19  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 20  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 21  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 22  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 23  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 24  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 25  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 26  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 27  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 28  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 29  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 30  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                       _                         _ _ _ _
                       CGMB/SV/Sector |_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|_|  3/6

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor  | Nr. | Nr. de    |
| apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice,   | crt.| voturi    |
| aliantelor electorale*), numele si prenumele candidatilor  |     | valabil   |
| independenti*)                                            |     | exprimate,|
|                                                            |     | obtinute. |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 31  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 32  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 33  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 34  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 35  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 36  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 37  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 38  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 39  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 40  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 41  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 42  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 43  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 44  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 45  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                       _                         _ _ _ _
                       CGMB/SV/Sector |_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|_|  4/6

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor  | Nr. | Nr. de    |
| apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice,   | crt.| voturi    |
| aliantelor electorale*), numele si prenumele candidatilor  |     | valabil   |
| independenti*)                                            |     | exprimate,|
|                                                            |     | obtinute. |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 46  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 47  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 48  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 49  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 50  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 51  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 52  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 53  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 54  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 55  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 56  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 57  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 58  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 59  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 60  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                       _                         _ _ _ _
                       CGMB/SV/Sector |_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|_|  5/6

    6. Expunerea pe scurt a intampinarilor formulate si a modului de solutionare a acestora, precum si a contestatiilor inaintate biroului electoral de circumscriptie:
    7. Starea sigiliilor de pe urne la incheierea votarii:
    ___________________________________________________________________________
                                                                     _ _ _ _
    8. Numarul buletinelor de vot primite                           |_|_|_|_|

    9. Numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate         _ _ _ _
       [conform art. 78 alin. (7) si art. 85 alin. (1)]             |_|_|_|_|

    Presedintele                                     Membrii
 Biroului electoral                             Biroului electoral
al sectiei de votare                           al sectiei de votare

 Numele si prenumele             Numele si     Apartenenta politica   Semnatura
                                 prenumele      (unde este cazul)
_____________________      1.  ________________________________________________
      Semnatura,
       stampila            2.  ________________________________________________

                           3.  ________________________________________________

                           4.  ________________________________________________

                           5.  ________________________________________________

                           6.  ________________________________________________

                           7.  ________________________________________________

                           8.  ________________________________________________

                           9.  ________________________________________________

                                       _                         _ _ _ _
                       CGMB/SV/Sector |_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|_|  6/6

    ANEXA 1G

       _____
     /       \
    (  PG/SV  )
     \ _____ /
                              MUNICIPIUL BUCURESTI
                              CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALA
                                   _ _            _
                              Nr. |_|_|   Sector |_|
                                                    _ _ _ _
                              SECTIA DE VOTARE Nr. |_|_|_|_|

                              Str. __________ Nr. _____

                               PROCES-VERBAL*)
           privind stabilirea rezultatului votarii pentru alegerea
                             PRIMARULUI GENERAL
                                     al
                           MUNICIPIULUI BUCURESTI
                                6 iunie 2004

 ______________________________________________________________________________
| Numarul total al alegatorilor prevazut in copia de pe lista|     |           |
| electorala permanenta, in listele electorale suplimentare  |     |           |
| si in extrasul folosit la exprimarea votului cu ajutorul   |     |  _ _ _ _  |
| urnei speciale*)                                          | 1   | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit copiei de pe lista|     |  _ _ _ _  |
|   electorala permanenta                                    | 1.1 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit listelor          |     |  _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                                  | 1.2 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit|     |  _ _ _ _  |
|   urna speciala                                            | 1.3 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele          |     |           |
| electorale existente la sectie, care s-au prezentat la     |     |  _ _ _ _  |
| urne*)                                                   | 2   | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in copia de pe    |     |  _ _ _ _  |
|   lista electorala permanenta                              | 2.1 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele        |     |  _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                                  | 2.2 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit|     |  _ _ _ _  |
|   urna speciala                                            | 2.3 | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
| Numarul total al voturilor valabil exprimate*)          | 3   | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
| Numarul voturilor nule                                     | 4   | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    *) Conform art. 86 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) Pct. 1 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 1.1. + pct. 1.2. + pct. 1.3.
    *) Pct. 2 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 2.1. + pct. 2.2. + pct. 2.3.
    *) Numarul total al voturilor valabil exprimate (pct. 3) trebuie sa fie egal cu totalul numarului de voturi valabil exprimate obtinute de fiecare candidat la functia de primar (la pct. 5).

    5. Numarul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare CANDIDAT la functia de PRIMAR:
 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele |  Denumirea partidului, organizatiei  | Nr. | Nr. de    |
|    candidatului*)   |  cetatenilor apartinand              | crt.| voturi    |
|                     |  minoritatilor nationale, aliantei   |     | valabil   |
|                     |  politice, aliantei electorale sau   |     | exprimate,|
|                     |  mentiunea "Candidat independent"    |     | obtinute. |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      |  1  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      |  2  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      |  3  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      |  4  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      |  5  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      |  6  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      |  7  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      |  8  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      |  9  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 10  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 11  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 12  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 13  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 14  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 15  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) si (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                       _                         _ _ _ _
                         PG/SV/Sector |_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|_|  2/6

 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele |  Denumirea partidului, organizatiei  | Nr. | Nr. de    |
|    candidatului*)   |  cetatenilor apartinand              | crt.| voturi    |
|                     |  minoritatilor nationale, aliantei   |     | valabil   |
|                     |  politice, aliantei electorale sau   |     | exprimate,|
|                     |  mentiunea "Candidat independent"    |     | obtinute. |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 16  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 17  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 18  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 19  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 20  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 21  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 22  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 23  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 24  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 25  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 26  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 27  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 28  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 29  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 30  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) si (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                        _                        _ _ _ _
                          PG/SV/Sector |_| Sectia de votare nr. |_|_|_|_|  3/6

 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele |  Denumirea partidului, organizatiei  | Nr. | Nr. de    |
|    candidatului*)   |  cetatenilor apartinand              | crt.| voturi    |
|                     |  minoritatilor nationale, aliantei   |     | valabil   |
|                     |  politice, aliantei electorale sau   |     | exprimate,|
|                     |  mentiunea "Candidat independent"    |     | obtinute. |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 31  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 32  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 33  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 34  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 35  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 36  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 37  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 38  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 39  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 40  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 41  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 42  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 43  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 44  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 45  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) si (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                       _                         _ _ _ _
                         PG/SV/Sector |_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|_|  4/6

 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele |  Denumirea partidului, organizatiei  | Nr. | Nr. de    |
|    candidatului*)   |  cetatenilor apartinand              | crt.| voturi    |
|                     |  minoritatilor nationale, aliantei   |     | valabil   |
|                     |  politice, aliantei electorale sau   |     | exprimate,|
|                     |  mentiunea "Candidat independent"    |     | obtinute. |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 46  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 47  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 48  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 49  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 50  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 51  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 52  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 53  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 54  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 55  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 56  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 57  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 58  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 59  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
|                     |                                      |     |  _ _ _ _  |
|                     |                                      | 60  | |_|_|_|_| |
|_____________________|______________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) si (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                       _                         _ _ _ _
                         PG/SV/Sector |_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|_|  5/6

    6. Expunerea pe scurt a intampinarilor formulate si a modului de solutionare a acestora, precum si a contestatiilor inaintate biroului electoral de circumscriptie:
    7. Starea sigiliilor de pe urne la incheierea votarii:
    ___________________________________________________________________________
                                                                     _ _ _ _
    8. Numarul buletinelor de vot primite                           |_|_|_|_|

    9. Numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate         _ _ _ _
       [conform art. 78 alin. (7) si art. 85 alin. (1)]             |_|_|_|_|

    Presedintele                                     Membrii
 Biroului electoral                             Biroului electoral
al sectiei de votare                           al sectiei de votare

 Numele si prenumele             Numele si     Apartenenta politica   Semnatura
                                 prenumele      (unde este cazul)
_____________________      1.  ________________________________________________
      Semnatura,
       stampila            2.  ________________________________________________

                           3.  ________________________________________________

                           4.  ________________________________________________

                           5.  ________________________________________________

                           6.  ________________________________________________

                           7.  ________________________________________________

                           8.  ________________________________________________

                           9.  ________________________________________________

                                       _                         _ _ _ _
                         PG/SV/Sector |_|  Sectia de votare nr. |_|_|_|_|  6/6

    ANEXA 2A

       _____
     /       \
    (  CL/CE  )
     \ _____ /                                               _ _
                              JUDETUL _________________     |_|_|
                              CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALA

                                   _ _ _  comuna
                              Nr. |_|_|_| oras _____________
                                          municipiu

                              PROCES-VERBAL*)
      privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor
           si atribuirea mandatelor pentru functia de consilier al
                            CONSILIULUI LOCAL
                               6 iunie 2004

 ______________________________________________________________________________
| Numarul total al alegatorilor prevazuti in copiile de  |     |               |
| pe listele electorale permanente din circumscriptia    |     |               |
| electorala, in listele electorale suplimentare si in   |     |               |
| extrasul folosit la exprimarea votului prin urna       |     |  _ _ _ _ _ _  |
| speciala*)                                            | 1   | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit copiilor de   |     |  _ _ _ _ _ _  |
|   pe listele electorale permanente                     | 1.1 | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit listelor      |     |  _ _ _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                              | 1.2 | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a    |     |  _ _ _ _ _ _  |
|   folosit urna speciala                                | 1.3 | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele      |     |               |
| electorale din circumscriptia electorala, care s-au    |     |  _ _ _ _ _ _  |
| prezentat la urne*)                                  | 2   | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile de |     |  _ _ _ _ _ _  |
|   pe listele electorale permanente                     | 2.1 | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele    |     |  _ _ _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                              | 2.2 | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a    |     |  _ _ _ _ _ _  |
|   folosit urna speciala                                | 2.3 | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
| Numarul total al voturilor valabil exprimate*)      | 3   | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
| Numarul total al voturilor nule                        | 4   | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |      _ _      |
| Numarul de mandate de consilieri locali                | 5   |     |_|_|     |
|________________________________________________________|_____|_______________|
    *) Conform art. 95 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) Pct. 1 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 1.1. + pct. 1.2. + pct. 1.3.
    *) Pct. 2 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 2.1. + pct. 2.2. + pct. 2.3.
    *) Pct. 3 trebuie sa fie egal cu suma randurilor de la pct. 6.

    6. Numarul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare LISTA DE CANDIDATI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor          | Nr. | Nr. de voturi |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,        | crt.| valabil       |
| aliantelor politice, aliantelor electorale*), numele   |     | exprimate,    |
| si prenumele candidatilor independenti*)              |     | obtinute.     |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  1  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  2  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  3  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  4  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  5  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  6  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  7  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  8  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  9  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 10  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 11  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 12  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 13  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 14  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 15  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                                   _ _ _            _ _
              CL/CE Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Judetul |_|_|  2/16

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor          | Nr. | Nr. de voturi |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,        | crt.| valabil       |
| aliantelor politice, aliantelor electorale*), numele   |     | exprimate,    |
| si prenumele candidatilor independenti*)              |     | obtinute.     |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 16  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 17  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 18  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 19  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 20  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 21  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 22  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 23  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 24  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 25  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 26  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 27  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 28  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 29  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 30  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                                   _ _ _            _ _
              CL/CE Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Judetul |_|_|  3/16

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor          | Nr. | Nr. de voturi |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,        | crt.| valabil       |
| aliantelor politice, aliantelor electorale*), numele   |     | exprimate,    |
| si prenumele candidatilor independenti*)              |     | obtinute.     |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 31  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 32  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 33  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 34  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 35  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 36  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 37  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 38  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 39  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 40  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 41  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 42  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 43  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 44  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 45  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                                   _ _ _            _ _
              CL/CE Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Judetul |_|_|  4/16

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor          | Nr. | Nr. de voturi |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,        | crt.| valabil       |
| aliantelor politice, aliantelor electorale*), numele   |     | exprimate,    |
| si prenumele candidatilor independenti*)              |     | obtinute.     |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 46  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 47  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 48  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 49  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 50  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 51  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 52  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 53  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 54  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 55  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 56  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 57  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 58  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 59  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 60  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                                   _ _ _            _ _
              CL/CE Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Judetul |_|_|  5/16

    7. Pragul electoral, calculat din totalul voturilor valabil exprimate (pct. 3):
 ______________________________________________________________________________
| Pragul electoral de 5% din total voturi valabil exprimate    |  _ _ _ _ _ _  |
| (partea intreaga din pct. 3 x 0,05)                          | |_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________________|_______________|
| Pragul electoral de 7% din total voturi valabil exprimate    |  _ _ _ _ _ _  |
| (partea intreaga din pct. 3 x 0,07)                          | |_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________________|_______________|
| Pragul electoral de 8% din total voturi valabil exprimate    |  _ _ _ _ _ _  |
| (partea intreaga din pct. 3 x 0,08)                          | |_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________________|_______________|

    8. Numarul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare LISTA DE CANDIDATI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT pentru partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti care au intrunit pragul electoral:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor          | Nr. | Nr. de voturi |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,        | crt.| valabil       |
| aliantelor politice, aliantelor electorale*), numele   |     | exprimate,    |
| si prenumele candidatilor independenti                 |     | obtinute.     |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  1  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  2  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  3  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  4  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  5  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  6  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  7  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  8  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  9  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 10  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 11  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 12  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
                                                   _ _ _            _ _
              CL/CE Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Judetul |_|_|  6/16

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor          | Nr. | Nr. de voturi |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,        | crt.| valabil       |
| aliantelor politice, aliantelor electorale, numele     |     | exprimate,    |
| si prenumele candidatilor independenti                 |     | obtinute.     |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 13  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 14  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 15  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 16  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 17  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 18  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 19  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 20  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 21  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 22  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 23  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 24  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 25  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 26  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 27  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 28  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 29  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
                                                   _ _ _            _ _
              CL/CE Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Judetul |_|_|  7/16

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor          | Nr. | Nr. de voturi |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,        | crt.| valabil       |
| aliantelor politice, aliantelor electorale, numele     |     | exprimate,    |
| si prenumele candidatilor independenti                 |     | obtinute.     |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 30  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 31  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 32  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 33  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 34  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 35  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 36  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 37  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 38  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 39  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 40  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 41  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 42  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 43  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 44  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 45  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
                                                   _ _ _            _ _
              CL/CE Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Judetul |_|_|  8/16

 ______________________________________________________________________________
| Numarul total al voturilor valabil exprimate pentru    |     |               |
| partidele politice, aliantele politice, aliantele      |     |               |
| electorale si candidatii independenti care au intrunit |     |  _ _ _ _ _ _  |
| pragul electoral*)                                     |  9  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| Coeficientul electoral al circumscriptiei (partea      |     |  _ _ _ _ _ _  |
| intreaga pct. 9 : pct. 5)                              | 10  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
    *) Pct. 9 trebuie sa fie egal cu suma randurilor de la pct. 8.

    11. Stabilirea numarului de mandate ce revin fiecarei liste de candidati, precum si candidatilor independenti, alesi conform art. 92 alin. (3) lit. a, PRIMA ETAPA:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice,|Nr. | Nr. de voturi |Nr. de   | Nr. de voturi |
| organizatiilor cetatenilor    |crt.| valabil       |mandate  | utilizate     |
| apartinand minoritatilor      |    | exprimate,    |atribuite| (col. 2 x     |
| nationale, aliantelor         |    | obtinute.     |(col. 1 :| pct. 10)      |
| politice, aliantelor          |    |               |pct. 10) |               |
| electorale, numele si         |    |               |         |               |
| prenumele candidatilor        |    |               |         |               |
| independenti                  |    |               |         |               |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                A              |  B |       1       |   2     |       3       |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 1  | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 2  | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 3  | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 4  | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 5  | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 6  | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 7  | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 8  | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 9  | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 10 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 11 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 12 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
                                                   _ _ _            _ _
              CL/CE Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Judetul |_|_|  9/16

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice,|Nr. | Nr. de voturi |Nr. de   | Nr. de voturi |
| organizatiilor cetatenilor    |crt.| valabil       |mandate  | utilizate     |
| apartinand minoritatilor      |    | exprimate,    |atribuite| (col. 2 x     |
| nationale, aliantelor         |    | obtinute.     |(col. 1 :| pct. 10)      |
| politice, aliantelor          |    |               |pct. 10) |               |
| electorale, numele si         |    |               |         |               |
| prenumele candidatilor        |    |               |         |               |
| independenti                  |    |               |         |               |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                A              |  B |       1       |   2     |       3       |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 13 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 14 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 15 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 16 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 17 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 18 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 19 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 20 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 21 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 22 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 23 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 24 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 25 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 26 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 27 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 28 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
                                                  _ _ _            _ _
             CL/CE Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Judetul |_|_|  10/16

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice,|Nr. | Nr. de voturi |Nr. de   | Nr. de voturi |
| organizatiilor cetatenilor    |crt.| valabil       |mandate  | utilizate     |
| apartinand minoritatilor      |    | exprimate,    |atribuite| (col. 2 x     |
| nationale, aliantelor         |    | obtinute.     |(col. 1 :| pct. 10)      |
| politice, aliantelor          |    |               |pct. 10) |               |
| electorale, numele si         |    |               |         |               |
| prenumele candidatilor        |    |               |         |               |
| independenti                  |    |               |         |               |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                A              |  B |       1       |   2     |       3       |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 29 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 30 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 31 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 32 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 33 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 34 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|

    12. Repartizarea mandatelor neatribuite in PRIMA ETAPA pe baza numarului de voturi neutilizate, conform art. 92 alin. (3) lit. b, ETAPA A DOUA:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice,|Nr. | Nr. de voturi | Nr. de voturi |Nr. de   |
| organizatiilor cetatenilor    |crt.| valabil       | neutilizate   |mandate  |
| apartinand minoritatilor      |    | exprimate,    |               |atribuite|
| nationale, aliantelor         |    | obtinute      |               |         |
| politice, aliantelor          |    |               |               |         |
| electorale*)                  |    |               |               |         |
|_______________________________|____|_______________|_______________|_________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                               | 1  | |_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________|____|_______________|_______________|_________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                               | 2  | |_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________|____|_______________|_______________|_________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                               | 3  | |_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________|____|_______________|_______________|_________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                               | 4  | |_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________|____|_______________|_______________|_________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                               | 5  | |_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________|____|_______________|_______________|_________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                               | 6  | |_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________|____|_______________|_______________|_________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                               | 7  | |_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________|____|_______________|_______________|_________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de voturi neutilizate
                                                  _ _ _            _ _
             CL/CE Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Judetul |_|_|  11/16

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice,|Nr. | Nr. de voturi | Nr. de voturi |Nr. de   |
| organizatiilor cetatenilor    |crt.| valabil       | neutilizate   |mandate  |
| apartinand minoritatilor      |    | exprimate,    |               |atribuite|
| nationale, aliantelor         |    | obtinute      |               |         |
| politice, aliantelor          |    |               |               |         |
| electorale*)                  |    |               |               |         |
|_______________________________|____|_______________|_______________|_________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                               | 8  | |_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________|____|_______________|_______________|_________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                               | 9  | |_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________|____|_______________|_______________|_________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                               | 10 | |_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________|____|_______________|_______________|_________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                               | 11 | |_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________|____|_______________|_______________|_________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                               | 12 | |_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________|____|_______________|_______________|_________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de voturi neutilizate

    13. Repartizarea unui mandat organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, alta decat cea maghiara, in cazul in care nici una din aceste organizatii nu a obtinut cel putin un mandat in prima etapa de distribuire a mandatelor, conform art. 92 alin. (4):
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea organizatiei cetatenilor apartinand |Nr. | Nr. de voturi |Nr. de   |
| minoritatilor nationale, alta decat cea       |crt.| valabil       |mandate  |
| maghiara care a indeplinit pragul electoral   |    | exprimate,    |atribuite|
| si a obtinut numarul cel mai mare de voturi   |    | obtinute      |         |
| valabil exprimate dintre toate aceste         |    |               |         |
| organizatii                                   |    |               |         |
|_______________________________________________|____|_______________|_________|
|                                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                                               | 1  | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________________________|____|_______________|_________|

    14. Repartizarea mandatelor in situatia in care nici un partid politic, alianta politica sau alianta electorala nu a realizat pragul electoral, conform art. 92 alin. (8):
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, aliantelor     |Nr. | Nr. de voturi |Nr. de   |
| politice, aliantelor electorale*)             |crt.| valabil       |mandate  |
|                                               |    | exprimate,    |atribuite|
|                                               |    | obtinute      |         |
|_______________________________________________|____|_______________|_________|
|                                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                                               | 1  | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________________________|____|_______________|_________|
|                                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                                               | 2  | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________________________|____|_______________|_________|
|                                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                                               | 3  | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________________________|____|_______________|_________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil exprimate
                                                  _ _ _            _ _
             CL/CE Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Judetul |_|_|  12/16

    15. Lista candidatilor carora li s-au atribuit mandate:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Numele si prenumele     | Partidul politic, organizatia cetatenilor |
|crt.|                             | apartinand minoritatilor nationale,       |
|    |                             | alianta politica, alianta electorala ori  |
|    |                             | mentiunea "candidat independent"          |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  1 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  2 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  3 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  4 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  5 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  6 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  7 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  8 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  9 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 10 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 11 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 12 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 13 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 14 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 15 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 16 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
                                                  _ _ _            _ _
             CL/CE Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Judetul |_|_|  13/16

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Numele si prenumele     | Partidul politic, organizatia cetatenilor |
|crt.|                             | apartinand minoritatilor nationale,       |
|    |                             | alianta politica, alianta electorala ori  |
|    |                             | mentiunea "candidat independent"          |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 17 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 18 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 19 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 20 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 21 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 22 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 23 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 24 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 25 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 26 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 27 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 28 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 29 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 30 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 31 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
                                                  _ _ _            _ _
             CL/CE Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Judetul |_|_|  14/16

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Numele si prenumele     | Partidul politic, organizatia cetatenilor |
|crt.|                             | apartinand minoritatilor nationale,       |
|    |                             | alianta politica, alianta electorala ori  |
|    |                             | mentiunea "candidat independent"          |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 32 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 33 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 34 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 35 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 36 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 37 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 38 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 39 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 40 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 41 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 42 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 43 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 44 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 45 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 46 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 47 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 48 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
                                                  _ _ _            _ _
             CL/CE Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Judetul |_|_|  15/16

    16. Expunerea, pe scurt, a intampinarilor si contestatiilor formulate si a hotararilor pronuntate de biroul electoral de circumscriptie care sunt definitive:                                                                _ _ _ _ _ _
    17. Numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate  |_|_|_|_|_|_|

      Presedintele                               Membrii
   Biroului electoral                       Biroului electoral
   de circumscriptie                        de circumscriptie

  Numele si prenumele     Numele si        Apartenenta politica       Semnatura
                          prenumele          (unde este cazul)
  ___________________  1. _____________________________________________________
       Semnatura,
       stampila        2. _____________________________________________________

                       3. _____________________________________________________

                       4. _____________________________________________________

                       5. _____________________________________________________

                       6. _____________________________________________________

                       7. _____________________________________________________

                       8. _____________________________________________________

                       9. _____________________________________________________

                      10. _____________________________________________________

                      11. _____________________________________________________
                                                  _ _ _            _ _
             CL/CE Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Judetul |_|_|  16/16

    ANEXA 2B

       ____
     /      \
    (  P/CE  )
     \ ____ /                                                _ _
                              JUDETUL _________________     |_|_|
                              CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALA

                                   _ _ _  comuna
                              Nr. |_|_|_| oras _____________
                                          municipiu

                               PROCES-VERBAL*)
           privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului
             alegerilor si atribuirea mandatului pentru functia de
                                  PRIMAR
                               6 iunie 2004

 ______________________________________________________________________________
| Numarul total al alegatorilor prevazuti in copiile de  |     |               |
| pe listele electorale permanente din circumscriptia    |     |               |
| electorala, in listele electorale suplimentare si in   |     |               |
| extrasul folosit la exprimarea votului prin urna       |     |  _ _ _ _ _ _  |
| speciala*)                                            | 1   | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit copiilor de   |     |  _ _ _ _ _ _  |
|   pe listele electorale permanente                     | 1.1 | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit listelor      |     |  _ _ _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                              | 1.2 | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a    |     |  _ _ _ _ _ _  |
|   folosit urna speciala                                | 1.3 | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele      |     |               |
| electorale din circumscriptia electorala, care s-au    |     |  _ _ _ _ _ _  |
| prezentat la urne*)                                  | 2   | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in copia de   |     |  _ _ _ _ _ _  |
|   pe lista electorala permanenta                       | 2.1 | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele    |     |  _ _ _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                              | 2.2 | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a    |     |  _ _ _ _ _ _  |
|   folosit urna speciala                                | 2.3 | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
| Numarul total al voturilor valabil exprimate*)      | 3   | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
| Numarul total al voturilor nule                        | 4   | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| Numarul minim necesar (majoritatea) de voturi valabil  |     |               |
| exprimate pentru alegerea primarului                   |     |  _ _ _ _ _ _  |
| [(pct. 3 : 2) + 1]                                     | 5   | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
    *) Conform art. 95 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) Pct. 1 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 1.1. + pct. 1.2. + pct. 1.3.
    *) Pct. 2 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 2.1. + pct. 2.2. + pct. 2.3.
    *) Pct. 3 trebuie sa fie egal cu suma randurilor de la pct. 6.
                                                    _ _ _            _ _
                P/CE Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Judetul |_|_|  1/8

    6. Numarul total al voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare CANDIDAT pentru functia de PRIMAR:
 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele | Denumirea partidului,             |Nr. | Nr. de voturi |
| candidatului*)      | organizatiei cetatenilor          |crt.| valabil       |
|                     | apartinand minoritatilor          |    | exprimate,    |
|                     | nationale, aliantei politice,     |    | obtinute.     |
|                     | aliantei electorale sau mentiunea |    |               |
|                     | "Candidat independent"            |    |               |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 1  | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 2  | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 3  | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 4  | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 5  | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 6  | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 7  | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 8  | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 9  | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 10 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 11 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 12 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 13 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 14 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 15 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) si (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                                    _ _ _            _ _
                P/CE Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Judetul |_|_|  2/8

 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele | Denumirea partidului,             |Nr. | Nr. de voturi |
| candidatului*)      | organizatiei cetatenilor          |crt.| valabil       |
|                     | apartinand minoritatilor          |    | exprimate,    |
|                     | nationale, aliantei politice,     |    | obtinute.     |
|                     | aliantei electorale sau mentiunea |    |               |
|                     | "Candidat independent"            |    |               |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 16 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 17 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 18 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 19 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 20 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 21 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 22 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 23 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 24 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 25 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 26 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 27 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 28 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 29 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 30 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) si (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                                    _ _ _            _ _
                P/CE Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Judetul |_|_|  3/8

 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele | Denumirea partidului,             |Nr. | Nr. de voturi |
| candidatului*)      | organizatiei cetatenilor          |crt.| valabil       |
|                     | apartinand minoritatilor          |    | exprimate,    |
|                     | nationale, aliantei politice,     |    | obtinute.     |
|                     | aliantei electorale sau mentiunea |    |               |
|                     | "Candidat independent"            |    |               |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 31 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 32 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 33 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 34 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 35 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 36 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 37 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 38 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 39 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 40 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 41 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 42 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 43 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 44 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 45 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) si (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                                    _ _ _            _ _
                P/CE Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Judetul |_|_|  4/8

 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele | Denumirea partidului,             |Nr. | Nr. de voturi |
| candidatului*)      | organizatiei cetatenilor          |crt.| valabil       |
|                     | apartinand minoritatilor          |    | exprimate,    |
|                     | nationale, aliantei politice,     |    | obtinute.     |
|                     | aliantei electorale sau mentiunea |    |               |
|                     | "Candidat independent"            |    |               |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 46 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 47 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 48 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 49 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 50 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 51 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 52 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 53 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 54 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 55 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 56 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 57 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 58 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 59 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 60 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) si (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                                    _ _ _            _ _
                P/CE Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Judetul |_|_|  5/8

 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele | Denumirea partidului,             |Nr. | Nr. de voturi |
| candidatului*)      | organizatiei cetatenilor          |crt.| valabil       |
|                     | apartinand minoritatilor          |    | exprimate,    |
|                     | nationale, aliantei politice,     |    | obtinute.     |
|                     | aliantei electorale sau mentiunea |    |               |
|                     | "Candidat independent"            |    |               |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 61 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 62 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 63 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 64 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 65 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 66 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 67 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 68 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 69 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 70 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 71 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 72 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 73 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 74 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 75 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) si (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                                    _ _ _            _ _
                P/CE Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Judetul |_|_|  6/8

    7. Candidatul declarat ales pentru atribuirea mandatului de PRIMAR, conform art. 93 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si prenumele | Denumirea partidului,             | Nr. de voturi |
|crt.| candidatului        | organizatiei cetatenilor          | valabil       |
|    |                     | apartinand minoritatilor          | exprimate,    |
|    |                     | nationale, aliantei politice,     | obtinute.     |
|    |                     | aliantei electorale sau mentiunea |               |
|    |                     | "Candidat independent"            |               |
|____|_____________________|___________________________________|_______________|
|    |                     |                                   |  _ _ _ _ _ _  |
|  1 |                     |                                   | |_|_|_|_|_|_| |
|____|_____________________|___________________________________|_______________|

    8. Candidatii aflati pe primele 2 locuri, sau in situatie de balotaj pentru alegerea PRIMARULUI in al doilea tur de scrutin, conform art. 93 alin. (3) si alin. (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si prenumele | Denumirea partidului,             | Nr. de voturi |
|crt.| candidatului        | organizatiei cetatenilor          | valabil       |
|    |                     | apartinand minoritatilor          | exprimate,    |
|    |                     | nationale, aliantei politice,     | obtinute.     |
|    |                     | aliantei electorale sau mentiunea |               |
|    |                     | "Candidat independent"            |               |
|____|_____________________|___________________________________|_______________|
|    |                     |                                   |  _ _ _ _ _ _  |
| 1  |                     |                                   | |_|_|_|_|_|_| |
|____|_____________________|___________________________________|_______________|
|    |                     |                                   |  _ _ _ _ _ _  |
| 2  |                     |                                   | |_|_|_|_|_|_| |
|____|_____________________|___________________________________|_______________|
|    |                     |                                   |  _ _ _ _ _ _  |
| 3  |                     |                                   | |_|_|_|_|_|_| |
|____|_____________________|___________________________________|_______________|
|    |                     |                                   |  _ _ _ _ _ _  |
| 4  |                     |                                   | |_|_|_|_|_|_| |
|____|_____________________|___________________________________|_______________|
|    |                     |                                   |  _ _ _ _ _ _  |
| 5  |                     |                                   | |_|_|_|_|_|_| |
|____|_____________________|___________________________________|_______________|
                                                    _ _ _            _ _
                P/CE Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Judetul |_|_|  7/8

    9. Expunerea pe scurt a intampinarilor si contestatiilor formulate si a hotararilor pronuntate de biroul electoral de circumscriptie care sunt definitive:                                                                _ _ _ _ _ _
    10. Numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate  |_|_|_|_|_|_|

      Presedintele                               Membrii
   Biroului electoral                       Biroului electoral
   de circumscriptie                        de circumscriptie

  Numele si prenumele     Numele si        Apartenenta politica       Semnatura
                          prenumele          (unde este cazul)
  ___________________  1. _____________________________________________________
       Semnatura,
       stampila        2. _____________________________________________________

                       3. _____________________________________________________

                       4. _____________________________________________________

                       5. _____________________________________________________

                       6. _____________________________________________________

                       7. _____________________________________________________

                       8. _____________________________________________________

                       9. _____________________________________________________

                      10. _____________________________________________________

                      11. _____________________________________________________
                                                    _ _ _            _ _
                P/CE Circumscriptia Electorala nr. |_|_|_|  Judetul |_|_|  8/8

    ANEXA 2C

       _____
     /       \
    (  CL/CE  )
     \ _____ /
       Sector                 MUNICIPIUL BUCURESTI
                              CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALA
                                   _ _          _
                              Nr. |_|_| Sector |_|

                               PROCES-VERBAL*)
      privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor
           si atribuirea mandatelor pentru functia de consilier al
                       CONSILIULUI LOCAL al SECTORULUI
                                6 iunie 2004

 ______________________________________________________________________________
| Numarul total al alegatorilor prevazuti in copiile de  |     |               |
| pe listele electorale permanente din circumscriptia    |     |               |
| electorala, in listele electorale suplimentare si in   |     |               |
| extrasul folosit la exprimarea votului prin urna       |     |  _ _ _ _ _ _  |
| speciala*)                                            | 1   | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit copiilor de   |     |  _ _ _ _ _ _  |
|   pe listele electorale permanente                     | 1.1 | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit listelor      |     |  _ _ _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                              | 1.2 | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a    |     |  _ _ _ _ _ _  |
|   folosit urna speciala                                | 1.3 | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele      |     |               |
| electorale din circumscriptia electorala, care s-au    |     |  _ _ _ _ _ _  |
| prezentat la urne*)                                  | 2   | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile de |     |  _ _ _ _ _ _  |
|   pe listele electorale permanente                     | 2.1 | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele    |     |  _ _ _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                              | 2.2 | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a    |     |  _ _ _ _ _ _  |
|   folosit urna speciala                                | 2.3 | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
| Numarul total al voturilor valabil exprimate*)      | 3   | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
| Numarul total al voturilor nule                        | 4   | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |      _ _      |
| Numarul de mandate de consilieri locali                | 5   |     |_|_|     |
|________________________________________________________|_____|_______________|
    *) Conform art. 95 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) Pct. 1 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 1.1. + pct. 1.2. + pct. 1.3.
    *) Pct. 2 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 2.1. + pct. 2.2. + pct. 2.3.
    *) Pct. 3 trebuie sa fie egal cu suma randurilor de la pct. 6.

    6. Numarul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare LISTA DE CANDIDATI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor          | Nr. | Nr. de voturi |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,        | crt.| valabil       |
| aliantelor politice, aliantelor electorale*), numele   |     | exprimate,    |
| si prenumele candidatilor independenti*)              |     | obtinute.     |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  1  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  2  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  3  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  4  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  5  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  6  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  7  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  8  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  9  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 10  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 11  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 12  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 13  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 14  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 15  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                                       _            _ _
                                         CL/CE/Sector |_|  Judetul |_|_|  2/16

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor          | Nr. | Nr. de voturi |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,        | crt.| valabil       |
| aliantelor politice, aliantelor electorale*), numele   |     | exprimate,    |
| si prenumele candidatilor independenti*)              |     | obtinute.     |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 16  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 17  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 18  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 19  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 20  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 21  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 22  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 23  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 24  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 25  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 26  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 27  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 28  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 29  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 30  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                                       _            _ _
                                         CL/CE/Sector |_|  Judetul |_|_|  3/16

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor          | Nr. | Nr. de voturi |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,        | crt.| valabil       |
| aliantelor politice, aliantelor electorale*), numele   |     | exprimate,    |
| si prenumele candidatilor independenti*)              |     | obtinute.     |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 31  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 32  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 33  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 34  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 35  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 36  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 37  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 38  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 39  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 40  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 41  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 42  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 43  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 44  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 45  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                                       _            _ _
                                         CL/CE/Sector |_|  Judetul |_|_|  4/16

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor          | Nr. | Nr. de voturi |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,        | crt.| valabil       |
| aliantelor politice, aliantelor electorale*), numele   |     | exprimate,    |
| si prenumele candidatilor independenti*)              |     | obtinute.     |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 46  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 47  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 48  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 49  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 50  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 51  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 52  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 53  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 54  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 55  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 56  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 57  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 58  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 59  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 60  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                                       _            _ _
                                         CL/CE/Sector |_|  Judetul |_|_|  5/16

    7. Pragul electoral, calculat din totalul voturilor valabil exprimate (pct. 3):
 ______________________________________________________________________________
| Pragul electoral de 5% din total voturi valabil exprimate    |  _ _ _ _ _ _  |
| (partea intreaga din pct. 3 x 0,05)                          | |_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________________|_______________|
| Pragul electoral de 7% din total voturi valabil exprimate    |  _ _ _ _ _ _  |
| (partea intreaga din pct. 3 x 0,07)                          | |_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________________|_______________|
| Pragul electoral de 8% din total voturi valabil exprimate    |  _ _ _ _ _ _  |
| (partea intreaga din pct. 3 x 0,08)                          | |_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________________|_______________|

    8. Numarul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare LISTA DE CANDIDATI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT pentru partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti care au intrunit pragul electoral:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor          | Nr. | Nr. de voturi |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,        | crt.| valabil       |
| aliantelor politice, aliantelor electorale*), numele   |     | exprimate,    |
| si prenumele candidatilor independenti                 |     | obtinute.     |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  1  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  2  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  3  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  4  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  5  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  6  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  7  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  8  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        |  9  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 10  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 11  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 12  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
                                                        _            _ _
                                          CL/CE/Sector |_|  Judetul |_|_|  6/16

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor          | Nr. | Nr. de voturi |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,        | crt.| valabil       |
| aliantelor politice, aliantelor electorale*), numele   |     | exprimate,    |
| si prenumele candidatilor independenti                 |     | obtinute.     |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 13  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 14  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 15  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 16  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 17  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 18  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 19  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 20  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 21  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 22  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 23  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 24  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 25  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 26  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 27  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 28  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 29  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
                                                       _            _ _
                                         CL/CE/Sector |_|  Judetul |_|_|  7/16

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor          | Nr. | Nr. de voturi |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,        | crt.| valabil       |
| aliantelor politice, aliantelor electorale*), numele   |     | exprimate,    |
| si prenumele candidatilor independenti                 |     | obtinute.     |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 30  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 31  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 32  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 33  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 34  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 35  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 36  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 37  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 38  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 39  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 40  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 41  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 42  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 43  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 44  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
|                                                        | 45  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
                                                       _            _ _
                                         CL/CE/Sector |_|  Judetul |_|_|  8/16

 ______________________________________________________________________________
| Numarul total al voturilor valabil exprimate pentru    |     |               |
| partidele politice, aliantele politice, aliantele      |     |               |
| electorale si candidatii independenti care au intrunit |     |  _ _ _ _ _ _  |
| pragul electoral*)                                     |  9  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| Coeficientul electoral al circumscriptiei (partea      |     |  _ _ _ _ _ _  |
| intreaga pct. 9 : pct. 5)                              | 10  | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
    *) Pct. 9 trebuie sa fie egal cu suma randurilor de la pct. 8.

    11. Stabilirea numarului de mandate ce revin fiecarei liste de candidati, precum si candidatilor independenti, alesi conform art. 92 alin. (3) lit. a, PRIMA ETAPA:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice,|Nr. | Nr. de voturi |Nr. de   | Nr. de voturi |
| organizatiilor cetatenilor    |crt.| valabil       |mandate  | utilizate     |
| apartinand minoritatilor      |    | exprimate,    |atribuite| (col. 2 x     |
| nationale, aliantelor         |    | obtinute.     |(col. 1 :| pct. 10)      |
| politice, aliantelor          |    |               |pct. 10) |               |
| electorale, numele si         |    |               |         |               |
| prenumele candidatilor        |    |               |         |               |
| independenti                  |    |               |         |               |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                A              |  B |       1       |   2     |       3       |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 1  | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 2  | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 3  | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 4  | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 5  | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 6  | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 7  | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 8  | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 9  | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 10 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 11 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 12 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
                                                       _            _ _
                                         CL/CE/Sector |_|  Judetul |_|_|  9/16

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice,|Nr. | Nr. de voturi |Nr. de   | Nr. de voturi |
| organizatiilor cetatenilor    |crt.| valabil       |mandate  | utilizate     |
| apartinand minoritatilor      |    | exprimate,    |atribuite| (col. 2 x     |
| nationale, aliantelor         |    | obtinute.     |(col. 1 :| pct. 10)      |
| politice, aliantelor          |    |               |pct. 10) |               |
| electorale, numele si         |    |               |         |               |
| prenumele candidatilor        |    |               |         |               |
| independenti                  |    |               |         |               |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                A              |  B |       1       |   2     |       3       |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 13 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 14 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 15 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 16 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 17 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 18 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 19 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 20 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 21 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 22 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 23 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 24 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 25 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 26 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 27 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 28 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
                                                      _            _ _
                                        CL/CE/Sector |_|  Judetul |_|_|  10/16

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice,|Nr. | Nr. de voturi |Nr. de   | Nr. de voturi |
| organizatiilor cetatenilor    |crt.| valabil       |mandate  | utilizate     |
| apartinand minoritatilor      |    | exprimate,    |atribuite| (col. 2 x     |
| nationale, aliantelor         |    | obtinute.     |(col. 1 :| pct. 10)      |
| politice, aliantelor          |    |               |pct. 10) |               |
| electorale, numele si         |    |               |         |               |
| prenumele candidatilor        |    |               |         |               |
| independenti                  |    |               |         |               |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                A              |  B |       1       |   2     |       3       |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 29 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 30 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 31 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 32 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 33 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _  |
|                               | 34 | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_| |
|_______________________________|____|_______________|_________|_______________|

    12. Repartizarea mandatelor neatribuite in PRIMA ETAPA pe baza numarului de voturi neutilizate, conform art. 92 alin. (3) lit. b, ETAPA A DOUA:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice,|Nr. | Nr. de voturi | Nr. de voturi |Nr. de   |
| organizatiilor cetatenilor    |crt.| valabil       | neutilizate   |mandate  |
| apartinand minoritatilor      |    | exprimate,    |               |atribuite|
| nationale, aliantelor         |    | obtinute      |               |         |
| politice, aliantelor          |    |               |               |         |
| electorale*)                  |    |               |               |         |
|_______________________________|____|_______________|_______________|_________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                               | 1  | |_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________|____|_______________|_______________|_________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                               | 2  | |_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________|____|_______________|_______________|_________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                               | 3  | |_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________|____|_______________|_______________|_________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                               | 4  | |_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________|____|_______________|_______________|_________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                               | 5  | |_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________|____|_______________|_______________|_________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                               | 6  | |_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________|____|_______________|_______________|_________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                               | 7  | |_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________|____|_______________|_______________|_________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de voturi neutilizate
                                                      _            _ _
                                        CL/CE/Sector |_|  Judetul |_|_|  11/16

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice,|Nr. | Nr. de voturi | Nr. de voturi |Nr. de   |
| organizatiilor cetatenilor    |crt.| valabil       | neutilizate   |mandate  |
| apartinand minoritatilor      |    | exprimate,    |               |atribuite|
| nationale, aliantelor         |    | obtinute      |               |         |
| politice, aliantelor          |    |               |               |         |
| electorale*)                  |    |               |               |         |
|_______________________________|____|_______________|_______________|_________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                               | 8  | |_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________|____|_______________|_______________|_________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                               | 9  | |_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________|____|_______________|_______________|_________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                               | 10 | |_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________|____|_______________|_______________|_________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                               | 11 | |_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________|____|_______________|_______________|_________|
|                               |    |  _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                               | 12 | |_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________|____|_______________|_______________|_________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de voturi neutilizate

    13. Repartizarea unui mandat organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, alta decat cea maghiara, in cazul in care nici una din aceste organizatii nu a obtinut cel putin un mandat in prima etapa de distribuire a mandatelor, conform art. 92 alin. (4):
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea organizatiei cetatenilor apartinand |Nr. | Nr. de voturi |Nr. de   |
| minoritatilor nationale, alta decat cea       |crt.| valabil       |mandate  |
| maghiara care a indeplinit pragul electoral   |    | exprimate,    |atribuite|
| si a obtinut numarul cel mai mare de voturi   |    | obtinute      |         |
| valabil exprimate dintre toate aceste         |    |               |         |
| organizatii                                   |    |               |         |
|_______________________________________________|____|_______________|_________|
|                                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                                               | 1  | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________________________|____|_______________|_________|

    14. Repartizarea mandatelor in situatia in care nici un partid politic, alianta politica sau alianta electorala nu a realizat pragul electoral, conform art. 92 alin. (8):
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, aliantelor     |Nr. | Nr. de voturi |Nr. de   |
| politice, aliantelor electorale*)             |crt.| valabil       |mandate  |
|                                               |    | exprimate,    |atribuite|
|                                               |    | obtinute      |         |
|_______________________________________________|____|_______________|_________|
|                                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                                               | 1  | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________________________|____|_______________|_________|
|                                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                                               | 2  | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________________________|____|_______________|_________|
|                                               |    |  _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                                               | 3  | |_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_______________________________________________|____|_______________|_________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil exprimate
                                                      _            _ _
                                        CL/CE/Sector |_|  Judetul |_|_|  12/16

    15. Lista candidatilor carora li s-au atribuit mandate:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Numele si prenumele     | Partidul politic, organizatia cetatenilor |
|crt.|                             | apartinand minoritatilor nationale,       |
|    |                             | alianta politica, alianta electorala ori  |
|    |                             | mentiunea "candidat independent"          |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  1 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  2 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  3 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  4 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  5 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  6 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  7 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  8 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  9 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 10 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 11 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 12 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 13 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 14 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 15 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 16 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
                                                      _            _ _
                                        CL/CE/Sector |_|  Judetul |_|_|  13/16

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Numele si prenumele     | Partidul politic, organizatia cetatenilor |
|crt.|                             | apartinand minoritatilor nationale,       |
|    |                             | alianta politica, alianta electorala ori  |
|    |                             | mentiunea "candidat independent"          |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 17 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 18 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 19 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 20 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 21 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 22 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 23 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 24 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 25 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 26 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 27 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 28 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 29 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 30 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 31 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
                                                      _            _ _
                                        CL/CE/Sector |_|  Judetul |_|_| 14/16

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Numele si prenumele     | Partidul politic, organizatia cetatenilor |
|crt.|                             | apartinand minoritatilor nationale,       |
|    |                             | alianta politica, alianta electorala ori  |
|    |                             | mentiunea "candidat independent"          |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 32 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 33 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 34 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 35 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 36 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 37 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 38 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 39 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 40 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 41 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 42 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 43 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 44 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 45 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 46 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 47 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 48 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
                                                      _            _ _
                                        CL/CE/Sector |_|  Judetul |_|_|  15/16

    16. Expunerea, pe scurt, a intampinarilor si contestatiilor formulate si a hotararilor pronuntate de biroul electoral de circumscriptie care sunt definitive:                                                                _ _ _ _ _ _
    17. Numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate  |_|_|_|_|_|_|

      Presedintele                               Membrii
   Biroului electoral                       Biroului electoral
   de circumscriptie                        de circumscriptie

  Numele si prenumele     Numele si        Apartenenta politica       Semnatura
                          prenumele          (unde este cazul)
  ___________________  1. _____________________________________________________
       Semnatura,
       stampila        2. _____________________________________________________

                       3. _____________________________________________________

                       4. _____________________________________________________

                       5. _____________________________________________________

                       6. _____________________________________________________

                       7. _____________________________________________________

                       8. _____________________________________________________

                       9. _____________________________________________________

                      10. _____________________________________________________

                      11. _____________________________________________________
                                                      _            _ _
                                        CL/CE/Sector |_|  Judetul |_|_|  16/16

    ANEXA 2D

       ____
     /      \
    (  P/CE  )
     \ ____ /
       Sector                 MUNICIPIUL BUCURESTI
                              CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALA
                                   _ _          _
                              Nr. |_|_| Sector |_|

                               PROCES-VERBAL*)
           privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului
             alegerilor si atribuirea mandatului pentru functia de
                             PRIMAR al SECTORULUI
                                 6 iunie 2004

 ______________________________________________________________________________
| Numarul total al alegatorilor prevazuti in copiile de  |     |               |
| pe listele electorale permanente din circumscriptia    |     |               |
| electorala, in listele electorale suplimentare si in   |     |               |
| extrasul folosit la exprimarea votului prin urna       |     |  _ _ _ _ _ _  |
| speciala*)                                            | 1   | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit copiilor de   |     |  _ _ _ _ _ _  |
|   pe listele electorale permanente                     | 1.1 | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit listelor      |     |  _ _ _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                              | 1.2 | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a    |     |  _ _ _ _ _ _  |
|   folosit urna speciala                                | 1.3 | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele      |     |               |
| electorale din circumscriptia electorala, care s-au    |     |  _ _ _ _ _ _  |
| prezentat la urne*)                                  | 2   | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in copia de   |     |  _ _ _ _ _ _  |
|   pe lista electorala permanenta                       | 2.1 | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele    |     |  _ _ _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                              | 2.2 | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a    |     |  _ _ _ _ _ _  |
|   folosit urna speciala                                | 2.3 | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
| Numarul total al voturilor valabil exprimate*)      | 3   | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
|                                                        |     |  _ _ _ _ _ _  |
| Numarul total al voturilor nule                        | 4   | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
| Numarul minim necesar (majoritatea) de voturi valabil  |     |               |
| exprimate pentru alegerea primarului                   |     |  _ _ _ _ _ _  |
| [(pct. 3 : 2) + 1]                                     | 5   | |_|_|_|_|_|_| |
|________________________________________________________|_____|_______________|
    *) Conform art. 95 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) Pct. 1 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 1.1. + pct. 1.2. + pct. 1.3.
    *) Pct. 2 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 2.1. + pct. 2.2. + pct. 2.3.
    *) Pct. 3 trebuie sa fie egal cu suma randurilor de la pct. 6.
                                                        _            _ _
                                           P/CE/Sector |_|  Judetul |_|_|  1/8

    6. Numarul total al voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare CANDIDAT pentru functia de PRIMAR:
 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele | Denumirea partidului,             |Nr. | Nr. de voturi |
| candidatului*)      | organizatiei cetatenilor          |crt.| valabil       |
|                     | apartinand minoritatilor          |    | exprimate,    |
|                     | nationale, aliantei politice,     |    | obtinute.     |
|                     | aliantei electorale sau mentiunea |    |               |
|                     | "Candidat independent"            |    |               |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 1  | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 2  | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 3  | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 4  | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 5  | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 6  | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 7  | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 8  | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 9  | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 10 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 11 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 12 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 13 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 14 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 15 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) si (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                                        _            _ _
                                           P/CE/Sector |_|  Judetul |_|_|  2/8

 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele | Denumirea partidului,             |Nr. | Nr. de voturi |
| candidatului*)      | organizatiei cetatenilor          |crt.| valabil       |
|                     | apartinand minoritatilor          |    | exprimate,    |
|                     | nationale, aliantei politice,     |    | obtinute.     |
|                     | aliantei electorale sau mentiunea |    |               |
|                     | "Candidat independent"            |    |               |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 16 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 17 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 18 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 19 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 20 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 21 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 22 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 23 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 24 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 25 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 26 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 27 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 28 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 29 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 30 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) si (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                                        _            _ _
                                           P/CE/Sector |_|  Judetul |_|_|  3/8

 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele | Denumirea partidului,             |Nr. | Nr. de voturi |
| candidatului*)      | organizatiei cetatenilor          |crt.| valabil       |
|                     | apartinand minoritatilor          |    | exprimate,    |
|                     | nationale, aliantei politice,     |    | obtinute.     |
|                     | aliantei electorale sau mentiunea |    |               |
|                     | "Candidat independent"            |    |               |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 31 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 32 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 33 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 34 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 35 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 36 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 37 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 38 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 39 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 40 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 41 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 42 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 43 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 44 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 45 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) si (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                                        _            _ _
                                           P/CE/Sector |_|  Judetul |_|_|  4/8

 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele | Denumirea partidului,             |Nr. | Nr. de voturi |
| candidatului*)      | organizatiei cetatenilor          |crt.| valabil       |
|                     | apartinand minoritatilor          |    | exprimate,    |
|                     | nationale, aliantei politice,     |    | obtinute.     |
|                     | aliantei electorale sau mentiunea |    |               |
|                     | "Candidat independent"            |    |               |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 46 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 47 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 48 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 49 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 50 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 51 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 52 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 53 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 54 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 55 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 56 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 57 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 58 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 59 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 60 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) si (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                                        _            _ _
                                           P/CE/Sector |_|  Judetul |_|_|  5/8

 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele | Denumirea partidului,             |Nr. | Nr. de voturi |
| candidatului*)      | organizatiei cetatenilor          |crt.| valabil       |
|                     | apartinand minoritatilor          |    | exprimate,    |
|                     | nationale, aliantei politice,     |    | obtinute.     |
|                     | aliantei electorale sau mentiunea |    |               |
|                     | "Candidat independent"            |    |               |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 61 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 62 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 63 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 64 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 65 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 66 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 67 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 68 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 69 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 70 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 71 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 72 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 73 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 74 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
|                     |                                   |    |  _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                   | 75 | |_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|___________________________________|____|_______________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) si (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                                        _            _ _
                                           P/CE/Sector |_|  Judetul |_|_|  6/8

    7. Candidatul declarat ales pentru atribuirea mandatului de PRIMAR, conform art. 93 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si prenumele | Denumirea partidului,             | Nr. de voturi |
|crt.| candidatului        | organizatiei cetatenilor          | valabil       |
|    |                     | apartinand minoritatilor          | exprimate,    |
|    |                     | nationale, aliantei politice,     | obtinute.     |
|    |                     | aliantei electorale sau mentiunea |               |
|    |                     | "Candidat independent"            |               |
|____|_____________________|___________________________________|_______________|
|    |                     |                                   |  _ _ _ _ _ _  |
|  1 |                     |                                   | |_|_|_|_|_|_| |
|____|_____________________|___________________________________|_______________|

    8. Candidatii aflati pe primele 2 locuri, sau in situatie de balotaj pentru alegerea PRIMARULUI in al doilea tur de scrutin, conform art. 93 alin. (3) si alin. (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si prenumele | Denumirea partidului,             | Nr. de voturi |
|crt.| candidatului        | organizatiei cetatenilor          | valabil       |
|    |                     | apartinand minoritatilor          | exprimate,    |
|    |                     | nationale, aliantei politice,     | obtinute.     |
|    |                     | aliantei electorale sau mentiunea |               |
|    |                     | "Candidat independent"            |               |
|____|_____________________|___________________________________|_______________|
|    |                     |                                   |  _ _ _ _ _ _  |
| 1  |                     |                                   | |_|_|_|_|_|_| |
|____|_____________________|___________________________________|_______________|
|    |                     |                                   |  _ _ _ _ _ _  |
| 2  |                     |                                   | |_|_|_|_|_|_| |
|____|_____________________|___________________________________|_______________|
|    |                     |                                   |  _ _ _ _ _ _  |
| 3  |                     |                                   | |_|_|_|_|_|_| |
|____|_____________________|___________________________________|_______________|
|    |                     |                                   |  _ _ _ _ _ _  |
| 4  |                     |                                   | |_|_|_|_|_|_| |
|____|_____________________|___________________________________|_______________|
|    |                     |                                   |  _ _ _ _ _ _  |
| 5  |                     |                                   | |_|_|_|_|_|_| |
|____|_____________________|___________________________________|_______________|
                                                        _            _ _
                                           P/CE/Sector |_|  Judetul |_|_|  7/8

    9. Expunerea pe scurt a intampinarilor si contestatiilor formulate si a hotararilor pronuntate de biroul electoral de circumscriptie care sunt definitive:                                                                _ _ _ _ _ _
    10. Numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate  |_|_|_|_|_|_|

      Presedintele                               Membrii
   Biroului electoral                       Biroului electoral
   de circumscriptie                        de circumscriptie

  Numele si prenumele     Numele si        Apartenenta politica       Semnatura
                          prenumele          (unde este cazul)
  ___________________  1. _____________________________________________________
       Semnatura,
       stampila        2. _____________________________________________________

                       3. _____________________________________________________

                       4. _____________________________________________________

                       5. _____________________________________________________

                       6. _____________________________________________________

                       7. _____________________________________________________

                       8. _____________________________________________________

                       9. _____________________________________________________

                      10. _____________________________________________________

                      11. _____________________________________________________
                                                        _            _ _
                                           P/CE/Sector |_|  Judetul |_|_|  8/8

    ANEXA 3A

       _______
     /         \
    ( CGMB/CEMB )
     \ _______ /
                                CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALA
                                a MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                PROCES-VERBAL*)
    privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si
            atribuirea mandatelor pentru functia de consilier al
                              CONSILIULUI GENERAL
                                      al
                            MUNICIPIULUI BUCURESTI
                                 6 iunie 2004

 ______________________________________________________________________________
| Numarul total al alegatorilor prevazuti in copiile de|     |                 |
| pe listele electorale permanente din circumscriptia  |     |                 |
| electorala, in listele electorale suplimentare si in |     |                 |
| extrasul folosit la exprimarea votului prin urna     |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
| speciala*)                                          | 1   | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit copiilor de |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   pe listele electorale permanente                   | 1.1 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit listelor    |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                            | 1.2 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a  |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   folosit urna speciala                              | 1.3 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele    |     |                 |
| electorale din circumscriptia electorala, care s-au  |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
| prezentat la urne*)                                | 2   | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile  |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   de pe listele electorale permanente                | 2.1 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele  |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                            | 2.2 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a  |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   folosit urna speciala                              | 2.3 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
| Numarul total al voturilor valabil exprimate*)    | 3   | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
| Numarul total al voturilor nule                      | 4   | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |       _ _       |
| Numarul de mandate de consilieri                     | 5   |      |_|_|      |
|______________________________________________________|_____|_________________|
    *) Conform art. 95 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) Pct. 1 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 1.1. + pct. 1.2. + pct. 1.3.
    *) Pct. 2 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 2.1. + pct. 2.2. + pct. 2.3.
    *) Pct. 3 trebuie sa fie egal cu suma randurilor de la pct. 6.

    6. Numarul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare LISTA DE CANDIDATI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor        | Nr. | Nr. de voturi   |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,      | crt.| valabil         |
| aliantelor politice, aliantelor electorale*), numele |     | exprimate,      |
| si prenumele candidatilor independenti*)            |     | obtinute.       |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  1  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  2  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  3  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  4  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  5  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  6  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  7  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  8  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  9  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 10  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 11  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 12  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 13  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 14  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 15  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

                                                               CGMB/CEMB  2/24

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor        | Nr. | Nr. de voturi   |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,      | crt.| valabil         |
| aliantelor politice, aliantelor electorale*), numele |     | exprimate,      |
| si prenumele candidatilor independenti*)            |     | obtinute.       |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 16  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 17  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 18  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 19  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 20  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 21  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 22  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 23  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 24  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 25  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 26  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 27  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 28  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 29  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 30  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

                                                               CGMB/CEMB  3/24

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor        | Nr. | Nr. de voturi   |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,      | crt.| valabil         |
| aliantelor politice, aliantelor electorale*), numele |     | exprimate,      |
| si prenumele candidatilor independenti*)            |     | obtinute.       |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 31  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 32  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 33  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 34  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 35  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 36  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 37  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 38  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 39  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 40  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 41  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 42  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 43  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 44  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 45  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

                                                               CGMB/CEMB  4/24

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor        | Nr. | Nr. de voturi   |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,      | crt.| valabil         |
| aliantelor politice, aliantelor electorale*), numele |     | exprimate,      |
| si prenumele candidatilor independenti*)            |     | obtinute.       |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 46  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 47  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 48  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 49  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 50  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 51  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 52  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 53  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 54  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 55  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 56  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 57  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 58  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 59  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 60  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

                                                               CGMB/CEMB  5/24

    7. Pragul electoral, calculat din totalul voturilor valabil exprimate (pct. 3):
 ______________________________________________________________________________
| Pragul electoral de 5% din total voturi valabil exprimate  |  _ _ _ _ _ _ _  |
| (partea intreaga din pct. 3 x 0,05)                        | |_|_|_|_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_________________|
| Pragul electoral de 7% din total voturi valabil exprimate  |  _ _ _ _ _ _ _  |
| (partea intreaga din pct. 3 x 0,07)                        | |_|_|_|_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_________________|
| Pragul electoral de 8% din total voturi valabil exprimate  |  _ _ _ _ _ _ _  |
| (partea intreaga din pct. 3 x 0,08)                        | |_|_|_|_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_________________|

    8. Numarul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare LISTA DE CANDIDATI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT pentru partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti care au intrunit pragul electoral:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor        | Nr. | Nr. de voturi   |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,      | crt.| valabil         |
| aliantelor politice, aliantelor electorale, numele   |     | exprimate,      |
| si prenumele candidatilor independenti               |     | obtinute.       |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  1  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  2  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  3  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  4  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  5  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  6  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  7  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  8  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  9  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 10  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 11  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 12  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|

                                                               CGMB/CEMB  6/24

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor        | Nr. | Nr. de voturi   |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,      | crt.| valabil         |
| aliantelor politice, aliantelor electorale, numele   |     | exprimate,      |
| si prenumele candidatilor independenti               |     | obtinute.       |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 13  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 14  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 15  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 16  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 17  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 18  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 19  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 20  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 21  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 22  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 23  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 24  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 25  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 26  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 27  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 28  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 29  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|

                                                               CGMB/CEMB  7/24

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor        | Nr. | Nr. de voturi   |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,      | crt.| valabil         |
| aliantelor politice, aliantelor electorale, numele   |     | exprimate,      |
| si prenumele candidatilor independenti               |     | obtinute.       |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 30  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 31  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 32  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 33  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 34  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 35  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 36  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 37  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 38  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 39  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 40  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 41  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 42  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 43  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 44  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 45  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|

                                                               CGMB/CEMB  8/24

 ______________________________________________________________________________
| Numarul total al voturilor valabil exprimate pentru  |     |                 |
| partidele politice, aliantele politice, aliantele    |     |                 |
| electorale si candidatii independenti care au        |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
| intrunit pragul electoral*)                          | 9   | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| Coeficientul electoral al circumscriptiei (partea    |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
| intreaga pct. 9 : pct. 5)                            | 10  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
    *) Pct. 9 trebuie sa fie egal cu suma randurilor de la pct. 8.

    11. Stabilirea numarului de mandate ce revin fiecarei liste de candidati, precum si candidatilor independenti, alesi conform art. 92 alin. (3) lit. a, PRIMA ETAPA:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor      |Nr. |  Nr. de voturi  |Nr. de   |   Nr. de voturi |
| politice, organizatiilor  |crt.|  valabil        |mandate  |   utilizate     |
| cetatenilor apartinand    |    |  exprimate,     |atribuite|   (col. 2 x     |
| minoritatilor nationale,  |    |  obtinute.      |(col. 1 :|   pct. 10)      |
| aliantelor politice,      |    |                 |pct. 10) |                 |
| aliantelor electorale,    |    |                 |         |                 |
| numele si prenumele       |    |                 |         |                 |
| candidatilor              |    |                 |         |                 |
| independenti              |    |                 |         |                 |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|             A             | B  |        1        |    2    |        3        |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           |  1 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           |  2 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           |  3 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           |  4 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           |  5 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           |  6 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           |  7 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           |  8 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           |  9 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 10 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 11 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 12 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|

                                                               CGMB/CEMB  9/24

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor      |Nr. |  Nr. de voturi  |Nr. de   |   Nr. de voturi |
| politice, organizatiilor  |crt.|  valabil        |mandate  |   utilizate     |
| cetatenilor apartinand    |    |  exprimate,     |atribuite|   (col. 2 x     |
| minoritatilor nationale,  |    |  obtinute.      |(col. 1 :|   pct. 10)      |
| aliantelor politice,      |    |                 |pct. 10) |                 |
| aliantelor electorale,    |    |                 |         |                 |
| numele si prenumele       |    |                 |         |                 |
| candidatilor              |    |                 |         |                 |
| independenti              |    |                 |         |                 |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|             A             | B  |        1        |    2    |        3        |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 13 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 14 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 15 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 16 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 17 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 18 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 19 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 20 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 21 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 22 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 23 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 24 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 25 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 26 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 27 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 28 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|

                                                              CGMB/CEMB  10/24

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor      |Nr. |  Nr. de voturi  |Nr. de   |   Nr. de voturi |
| politice, organizatiilor  |crt.|  valabil        |mandate  |   utilizate     |
| cetatenilor apartinand    |    |  exprimate,     |atribuite|   (col. 2 x     |
| minoritatilor nationale,  |    |  obtinute.      |(col. 1 :|   pct. 10)      |
| aliantelor politice,      |    |                 |pct. 10) |                 |
| aliantelor electorale,    |    |                 |         |                 |
| numele si prenumele       |    |                 |         |                 |
| candidatilor              |    |                 |         |                 |
| independenti              |    |                 |         |                 |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|             A             | B  |        1        |    2    |        3        |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 29 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 30 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 31 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 32 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 33 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 34 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|

    12. Repartizarea mandatelor neatribuite in PRIMA ETAPA pe baza numarului de voturi neutilizate, conform art. 92 alin. (3) lit. b, ETAPA A DOUA:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor      |Nr. |  Nr. de voturi  |   Nr. de voturi |Nr. de   |
| politice, organizatiilor  |crt.|  valabil        |   neutilizate   |mandate  |
| cetatenilor apartinand    |    |  exprimate,     |                 |atribuite|
| minoritatilor nationale,  |    |  obtinute       |                 |         |
| aliantelor politice,      |    |                 |                 |         |
| aliantelor electorale*)   |    |                 |                 |         |
|___________________________|____|_________________|_________________|_________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                           |  1 | |_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|___________________________|____|_________________|_________________|_________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                           |  2 | |_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|___________________________|____|_________________|_________________|_________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                           |  3 | |_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|___________________________|____|_________________|_________________|_________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                           |  4 | |_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|___________________________|____|_________________|_________________|_________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                           |  5 | |_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|___________________________|____|_________________|_________________|_________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                           |  6 | |_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|___________________________|____|_________________|_________________|_________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                           |  7 | |_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|___________________________|____|_________________|_________________|_________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de voturi neutilizate

                                                              CGMB/CEMB  11/24

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor      |Nr. |  Nr. de voturi  |   Nr. de voturi |Nr. de   |
| politice, organizatiilor  |crt.|  valabil        |   neutilizate   |mandate  |
| cetatenilor apartinand    |    |  exprimate,     |                 |atribuite|
| minoritatilor nationale,  |    |  obtinute       |                 |         |
| aliantelor politice,      |    |                 |                 |         |
| aliantelor electorale*)   |    |                 |                 |         |
|___________________________|____|_________________|_________________|_________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                           |  8 | |_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|___________________________|____|_________________|_________________|_________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                           |  9 | |_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|___________________________|____|_________________|_________________|_________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                           | 10 | |_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|___________________________|____|_________________|_________________|_________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                           | 11 | |_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|___________________________|____|_________________|_________________|_________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                           | 12 | |_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|___________________________|____|_________________|_________________|_________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de voturi neutilizate

    13. Repartizarea unui mandat organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, alta decat cea maghiara, in cazul in care nici una din aceste organizatii nu a obtinut cel putin un mandat in prima etapa de distribuire a mandatelor, conform art. 92 alin. (4):
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea organizatiei cetatenilor          |Nr. |  Nr. de voturi  |Nr. de   |
| apartinand minoritatilor nationale, alta    |crt.|  valabil        |mandate  |
| decat cea maghiara care a indeplinit pragul |    |  exprimate,     |atribuite|
| electoral si a obtinut numarul cel mai mare |    |  obtinute       |         |
| de voturi valabil exprimate dintre toate    |    |                 |         |
| aceste organizatii                          |    |                 |         |
|_____________________________________________|____|_________________|_________|
|                                             |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                                             |  1 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_____________________________________________|____|_________________|_________|

    14. Repartizarea mandatelor in situatia in care nici un partid politic, alianta politica sau alianta electorala nu a realizat pragul electoral, conform art. 92 alin. (8):
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, aliantelor   |Nr. |  Nr. de voturi  |Nr. de   |
| politice, aliantelor electorale*)           |crt.|  valabil        |mandate  |
|                                             |    |  exprimate,     |atribuite|
|                                             |    |  obtinute       |         |
|_____________________________________________|____|_________________|_________|
|                                             |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                                             |  1 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_____________________________________________|____|_________________|_________|
|                                             |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                                             |  2 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_____________________________________________|____|_________________|_________|
|                                             |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                                             |  3 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_____________________________________________|____|_________________|_________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil exprimate

                                                              CGMB/CEMB  12/24

    15. Lista candidatilor carora li s-au atribuit mandate:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Numele si prenumele     | Partidul politic, organizatia cetatenilor |
|crt.|                             | apartinand minoritatilor nationale,       |
|    |                             | alianta politica, alianta electorala ori  |
|    |                             | mentiunea "candidat independent"          |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  1 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  2 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  3 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  4 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  5 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  6 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  7 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  8 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  9 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 10 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 11 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 12 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 13 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 14 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 15 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 16 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|

                                                              CGMB/CEMB  13/24

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Numele si prenumele     | Partidul politic, organizatia cetatenilor |
|crt.|                             | apartinand minoritatilor nationale,       |
|    |                             | alianta politica, alianta electorala ori  |
|    |                             | mentiunea "candidat independent"          |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 17 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 18 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 19 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 20 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 21 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 22 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 23 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 24 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 25 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 26 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 27 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 28 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 29 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 30 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 31 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|

                                                              CGMB/CEMB  14/24

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Numele si prenumele     | Partidul politic, organizatia cetatenilor |
|crt.|                             | apartinand minoritatilor nationale,       |
|    |                             | alianta politica, alianta electorala ori  |
|    |                             | mentiunea "candidat independent"          |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 32 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 33 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 34 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 35 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 36 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 37 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 38 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 39 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 40 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 41 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 42 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 43 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 44 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 45 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 46 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 47 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 48 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|

                                                              CGMB/CEMB  15/24

    16. Numarul total al voturilor valabil exprimate obtinute de listele de candidati la functia de CONSILIER, grupate pe partide politice, aliante politice sau aliante electorale, precum si pe candidati independenti:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor        |Nr.  | Nr. de voturi   |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,      |crt. | valabil         |
| aliantelor politice, aliantelor electorale ori       |     | exprimate,      |
| mentiunea "Candidati independenti"*)                 |     | obtinute.       |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  1  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  2  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  3  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  4  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  5  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  6  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  7  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  8  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  9  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 10  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 11  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 12  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 13  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 14  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 15  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil exprimate

                                                              CGMB/CEMB  16/24

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor        | Nr. | Nr. de voturi   |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,      | crt.| valabil         |
| aliantelor politice, aliantelor electorale ori       |     | exprimate,      |
| mentiunea "Candidati independenti"*)                 |     | obtinute.       |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 16  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 17  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 18  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 19  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 20  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 21  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 22  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 23  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 24  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 25  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 26  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 27  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 28  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 29  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 30  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil exprimate

                                                              CGMB/CEMB  17/24

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor        | Nr. | Nr. de voturi   |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,      | crt.| valabil         |
| aliantelor politice, aliantelor electorale ori       |     | exprimate,      |
| mentiunea "Candidati independenti"*)                 |     | obtinute.       |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 31  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 32  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 33  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 34  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 35  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 36  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 37  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 38  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 39  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 40  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 41  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 42  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 43  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 44  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 45  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil exprimate

                                                              CGMB/CEMB  18/24

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor        | Nr. | Nr. de voturi   |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,      | crt.| valabil         |
| aliantelor politice, aliantelor electorale ori       |     | exprimate,      |
| mentiunea "Candidati independenti"*)                 |     | obtinute.       |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 46  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 47  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 48  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 49  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 50  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 51  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 52  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 53  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 54  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 55  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 56  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 57  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 58  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 59  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 60  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil exprimate

                                                              CGMB/CEMB  19/24

    17. Numarul total al mandatelor de CONSILIERI, grupate pe partide politice, aliante politice sau aliante electorale si pe candidati independenti:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor  | Nr. | Nr. de    |
| apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice,   | crt.| mandate   |
| aliantelor electorale ori mentiunea "Candidati             |     | valabil   |
| independenti"*)                                            |     | exprimate,|
|                                                            |     | obtinute. |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  1  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  2  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  3  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  4  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  5  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  6  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  7  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  8  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  9  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 10  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 11  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 12  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 13  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 14  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 15  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de mandate obtinute

                                                              CGMB/CEMB  20/24

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor  | Nr. | Nr. de    |
| apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice,   | crt.| mandate   |
| aliantelor electorale ori mentiunea "Candidati             |     | valabil   |
| independenti"*)                                            |     | exprimate,|
|                                                            |     | obtinute. |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 16  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 17  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 18  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 19  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 20  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 21  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 22  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 23  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 24  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 25  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 26  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 27  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 28  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 29  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 30  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de mandate obtinute

                                                              CGMB/CEMB  21/24

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor  | Nr. | Nr. de    |
| apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice,   | crt.| mandate   |
| aliantelor electorale ori mentiunea "Candidati             |     | valabil   |
| independenti"*)                                            |     | exprimate,|
|                                                            |     | obtinute. |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 31  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 32  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 33  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 34  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 35  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 36  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 37  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 38  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 39  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 40  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 41  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 42  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 43  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 44  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 45  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de mandate obtinute

                                                              CGMB/CEMB  22/24

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor  | Nr. | Nr. de    |
| apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice,   | crt.| mandate   |
| aliantelor electorale ori mentiunea "Candidati             |     | valabil   |
| independenti"*)                                            |     | exprimate,|
|                                                            |     | obtinute. |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 46  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 47  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 48  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 49  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 50  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 51  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 52  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 53  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 54  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 55  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 56  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 57  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 58  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 59  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 60  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de mandate obtinute

                                                              CGMB/CEMB  23/24

    18. Expunerea pe scurt a intampinarilor si contestatiilor formulate si a hotararilor pronuntate de biroul electoral de circumscriptie care sunt definitive:                                                                 _ _ _ _ _ _ _
    19. Numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate   |_|_|_|_|_|_|_|

    Presedintele                                     Membrii
 Biroului electoral                            Biroului electoral
 de circumscriptie                             de circumscriptie

 Numele si prenumele             Numele si     Apartenenta politica   Semnatura
                                 prenumele      (unde este cazul)

  ___________________  1. _____________________________________________________
       Semnatura,
       stampila        2. _____________________________________________________

                       3. _____________________________________________________

                       4. _____________________________________________________

                       5. _____________________________________________________

                       6. _____________________________________________________

                       7. _____________________________________________________

                       8. _____________________________________________________

                       9. _____________________________________________________

                      10. _____________________________________________________

                      11. _____________________________________________________

                                                              CGMB/CEMB  24/24

    ANEXA 3B

       _____
     /       \
    ( PG/CEMB )
     \ _____ /
                                CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALA
                                a MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                PROCES-VERBAL*)
    privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si
                    atribuirea mandatului pentru functia de
                                PRIMAR GENERAL
                                      al
                            MUNICIPIULUI BUCURESTI
                                 6 iunie 2004

 ______________________________________________________________________________
| Numarul total al alegatorilor prevazuti in copiile de|     |                 |
| pe listele electorale permanente din circumscriptia  |     |                 |
| electorala, in listele electorale suplimentare si in |     |                 |
| extrasul folosit la exprimarea votului prin urna     |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
| speciala*)                                          | 1   | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit copiilor de |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   pe listele electorale permanente                   | 1.1 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit listelor    |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                            | 1.2 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a  |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   folosit urna speciala                              | 1.3 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele    |     |                 |
| electorale din circumscriptia electorala, care s-au  |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
| prezentat la urne*)                                | 2   | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in copia de |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   pe lista electorala permanenta                     | 2.1 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele  |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                            | 2.2 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a  |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   folosit urna speciala                              | 2.3 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
| Numarul total al voturilor valabil exprimate*)    | 3   | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
| Numarul total al voturilor nule                      | 4   | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| Numarul minim necesar (majoritatea) de voturi valabil|     |                 |
| exprimate pentru alegerea primarului                 |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
| [(pct. 3 : 2) + 1]                                   | 5   | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
    *) Conform art. 95 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) Pct. 1 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 1.1. + pct. 1.2. + pct. 1.3.
    *) Pct. 2 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 2.1. + pct. 2.2. + pct. 2.3.
    *) Pct. 3 trebuie sa fie egal cu suma randurilor de la pct. 6.

                                                                  PG/CEMB  1/8

    6. Numarul total al voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare CANDIDAT pentru functia de PRIMAR:
 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele | Denumirea partidului,           |Nr. |  Nr. de voturi  |
| candidatului*)      | organizatiei cetatenilor        |crt.|  valabil        |
|                     | apartinand minoritatilor        |    |  exprimate,     |
|                     | nationale, aliantei politice,   |    |  obtinute.      |
|                     | aliantei electorale sau         |    |                 |
|                     | mentiunea "Candidat independent"|    |                 |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 |  1 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 |  2 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 |  3 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 |  4 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 |  5 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 |  6 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 |  7 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 |  8 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 |  9 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 10 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 11 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 12 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 13 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 14 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 15 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) si (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

                                                                  PG/CEMB  2/8

 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele | Denumirea partidului,           |Nr. |  Nr. de voturi  |
| candidatului*)      | organizatiei cetatenilor        |crt.|  valabil        |
|                     | apartinand minoritatilor        |    |  exprimate,     |
|                     | nationale, aliantei politice,   |    |  obtinute.      |
|                     | aliantei electorale sau         |    |                 |
|                     | mentiunea "Candidat independent"|    |                 |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 16 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 17 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 18 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 19 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 20 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 21 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 22 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 23 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 24 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 25 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 26 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 27 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 28 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 29 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 30 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) si (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

                                                                  PG/CEMB  3/8

 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele | Denumirea partidului,           |Nr. |  Nr. de voturi  |
| candidatului*)      | organizatiei cetatenilor        |crt.|  valabil        |
|                     | apartinand minoritatilor        |    |  exprimate,     |
|                     | nationale, aliantei politice,   |    |  obtinute.      |
|                     | aliantei electorale sau         |    |                 |
|                     | mentiunea "Candidat independent"|    |                 |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 31 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 32 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 33 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 34 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 35 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 36 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 37 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 38 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 39 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 40 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 41 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 42 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 43 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 44 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 45 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) si (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

                                                                  PG/CEMB  4/8

 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele | Denumirea partidului,           |Nr. |  Nr. de voturi  |
| candidatului*)      | organizatiei cetatenilor        |crt.|  valabil        |
|                     | apartinand minoritatilor        |    |  exprimate,     |
|                     | nationale, aliantei politice,   |    |  obtinute.      |
|                     | aliantei electorale sau         |    |                 |
|                     | mentiunea "Candidat independent"|    |                 |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 46 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 47 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 48 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 49 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 50 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 51 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 52 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 53 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 54 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 55 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 56 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 57 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 58 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 59 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 60 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) si (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

                                                                  PG/CEMB  5/8

 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele | Denumirea partidului,           |Nr. |  Nr. de voturi  |
| candidatului*)      | organizatiei cetatenilor        |crt.|  valabil        |
|                     | apartinand minoritatilor        |    |  exprimate,     |
|                     | nationale, aliantei politice,   |    |  obtinute.      |
|                     | aliantei electorale sau         |    |                 |
|                     | mentiunea "Candidat independent"|    |                 |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 61 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 62 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 63 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 64 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 65 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 66 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 67 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 68 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 69 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 70 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 71 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 72 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 73 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 74 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
|                     |                                 |    |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                     |                                 | 75 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|_____________________|_________________________________|____|_________________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) si (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

                                                                  PG/CEMB  6/8

    7. Candidatul declarat ales pentru atribuirea mandatului de PRIMAR, conform art. 93 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si prenumele | Denumirea partidului,           |  Nr. de voturi  |
|crt.| candidatului        | organizatiei cetatenilor        |  valabil        |
|    |                     | apartinand minoritatilor        |  exprimate,     |
|    |                     | nationale, aliantei politice,   |  obtinute.      |
|    |                     | aliantei electorale sau         |                 |
|    |                     | mentiunea "Candidat independent"|                 |
|____|_____________________|_________________________________|_________________|
|    |                     |                                 |  _ _ _ _ _ _ _  |
|  1 |                     |                                 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|____|_____________________|_________________________________|_________________|

    8. Candidatii aflati pe primele 2 locuri, sau in situatie de balotaj pentru alegerea PRIMARULUI in al doilea tur de scrutin, conform art. 93 alin. (3) si alin. (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si prenumele | Denumirea partidului,           |  Nr. de voturi  |
|crt.| candidatului        | organizatiei cetatenilor        |  valabil        |
|    |                     | apartinand minoritatilor        |  exprimate,     |
|    |                     | nationale, aliantei politice,   |  obtinute.      |
|    |                     | aliantei electorale sau         |                 |
|    |                     | mentiunea "Candidat independent"|                 |
|____|_____________________|_________________________________|_________________|
|    |                     |                                 |  _ _ _ _ _ _ _  |
|  1 |                     |                                 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|____|_____________________|_________________________________|_________________|
|    |                     |                                 |  _ _ _ _ _ _ _  |
|  2 |                     |                                 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|____|_____________________|_________________________________|_________________|
|    |                     |                                 |  _ _ _ _ _ _ _  |
|  3 |                     |                                 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|____|_____________________|_________________________________|_________________|
|    |                     |                                 |  _ _ _ _ _ _ _  |
|  4 |                     |                                 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|____|_____________________|_________________________________|_________________|
|    |                     |                                 |  _ _ _ _ _ _ _  |
|  5 |                     |                                 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|____|_____________________|_________________________________|_________________|

                                                                  PG/CEMB  7/8

    9. Expunerea pe scurt a intampinarilor si contestatiilor formulate si a hotararilor pronuntate de biroul electoral de circumscriptie care sunt definitive:                                                                 _ _ _ _ _ _ _
    10. Numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate   |_|_|_|_|_|_|_|

    Presedintele                                     Membrii
 Biroului electoral                            Biroului electoral
 de circumscriptie                             de circumscriptie

 Numele si prenumele             Numele si     Apartenenta politica   Semnatura
                                 prenumele      (unde este cazul)

  ___________________  1. _____________________________________________________
       Semnatura,
       stampila        2. _____________________________________________________

                       3. _____________________________________________________

                       4. _____________________________________________________

                       5. _____________________________________________________

                       6. _____________________________________________________

                       7. _____________________________________________________

                       8. _____________________________________________________

                       9. _____________________________________________________

                      10. _____________________________________________________

                      11. _____________________________________________________

                                                                  PG/CEMB  8/8

    ANEXA 3C

       _____
     /       \
    ( CL/BEMB )
     \ _____ /
                                BIROUL ELECTORAL DE
                                CIRCUMSCRIPTIE al
                                MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                PROCES-VERBAL*)
          privind centralizarea pe Municipiul Bucuresti a voturilor
                     si rezultatului alegerilor pentru
                         CONSILIILE LOCALE de SECTOR
                                 6 iunie 2004

 ______________________________________________________________________________
| Numarul total al alegatorilor prevazuti in copiile de|     |                 |
| pe listele electorale permanente din circumscriptia  |     |                 |
| electorala, in listele electorale suplimentare si in |     |                 |
| extrasul folosit la exprimarea votului prin urna     |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
| speciala*)                                          | 1   | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit copiilor de |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   pe listele electorale permanente                   | 1.1 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit listelor    |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                            | 1.2 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a  |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   folosit urna speciala                              | 1.3 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele    |     |                 |
| electorale din circumscriptia electorala, care s-au  |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
| prezentat la urne*)                                | 2   | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile  |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   de pe listele electorale permanente                | 2.1 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele  |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                            | 2.2 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a  |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   folosit urna speciala                              | 2.3 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
| Numarul total al voturilor valabil exprimate*)    | 3   | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
| Numarul total al voturilor nule                      | 4   | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| Numarul total al mandatelor de consilieri            |     |     _ _ _ _     |
| locali*)                                         | 5   |    |_|_|_|_|    |
|______________________________________________________|_____|_________________|
    *) Conform art. 96 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) Pct. 1 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 1.1. + pct. 1.2. + pct. 1.3.
    *) Pct. 2 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 2.1. + pct. 2.2. + pct. 2.3.
    *) Pct. 3 trebuie sa fie egal cu suma randurilor de la pct. 6.
    *) Pct. 5 trebuie sa fie egal cu suma randurilor de la pct. 7.

    6. Numarul total al voturilor valabil exprimate obtinute de listele de candidati la functia de CONSILIERI LOCALI, grupate pe partide politice, aliante politice sau aliante electorale, precum si pe candidati independenti:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor        | Nr. | Nr. de voturi   |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,      | crt.| valabil         |
| aliantelor politice, aliantelor electorale ori       |     | exprimate,      |
| mentiunea "Candidati independenti"*)                 |     | obtinute.       |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  1  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  2  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  3  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  4  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  5  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  6  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  7  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  8  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  9  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 10  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 11  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 12  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 13  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 14  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 15  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil exprimate

                                                                 CL/BEMB  2/10

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor        | Nr. | Nr. de voturi   |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,      | crt.| valabil         |
| aliantelor politice, aliantelor electorale ori       |     | exprimate,      |
| mentiunea "Candidati independenti"*)                 |     | obtinute.       |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 16  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 17  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 18  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 19  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 20  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 21  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 22  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 23  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 24  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 25  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 26  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 27  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 28  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 29  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 30  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil exprimate

                                                                 CL/BEMB  3/10

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor        | Nr. | Nr. de voturi   |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,      | crt.| valabil         |
| aliantelor politice, aliantelor electorale ori       |     | exprimate,      |
| mentiunea "Candidati independenti"*)                 |     | obtinute.       |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 31  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 32  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 33  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 34  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 35  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 36  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 37  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 38  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 39  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 40  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 41  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 42  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 43  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 44  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 45  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil exprimate

                                                                 CL/BEMB  4/10

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor        | Nr. | Nr. de voturi   |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,      | crt.| valabil         |
| aliantelor politice, aliantelor electorale ori       |     | exprimate,      |
| mentiunea "Candidati independenti"*)                 |     | obtinute.       |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 46  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 47  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 48  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 49  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 50  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 51  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 52  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 53  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 54  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 55  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 56  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 57  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 58  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 59  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 60  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil exprimate

                                                                 CL/BEMB  5/10

    7. Numarul total al mandatelor de CONSILIERI LOCALI, grupate pe partide politice, aliante politice sau aliante electorale si pe candidati independenti:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor  | Nr. | Numarul   |
| apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice,   | crt.| de mandate|
| aliantelor electorale ori mentiunea "Candidati             |     |           |
| independenti"*)                                            |     |           |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  1  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  2  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  3  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  4  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  5  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  6  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  7  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  8  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  9  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 10  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 11  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 12  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 13  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 14  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 15  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de mandate obtinute

                                                                 CL/BEMB  6/10

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor  | Nr. | Numarul   |
| apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice,   | crt.| de mandate|
| aliantelor electorale ori mentiunea "Candidati             |     |           |
| independenti"*)                                            |     |           |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 16  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 17  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 18  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 19  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 20  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 21  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 22  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 23  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 24  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 25  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 26  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 27  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 28  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 29  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 30  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de mandate obtinute

                                                                 CL/BEMB  7/10

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor  | Nr. | Numarul   |
| apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice,   | crt.| de mandate|
| aliantelor electorale ori mentiunea "Candidati             |     |           |
| independenti"*)                                            |     |           |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 31  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 32  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 33  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 34  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 35  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 36  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 37  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 38  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 39  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 40  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 41  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 42  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 43  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 44  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 45  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de mandate obtinute

                                                                 CL/BEMB  8/10

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor  | Nr. | Numarul   |
| apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice,   | crt.| de mandate|
| aliantelor electorale ori mentiunea "Candidati             |     |           |
| independenti"*)                                            |     |           |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 46  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 47  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 48  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 49  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 50  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 51  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 52  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 53  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 54  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 55  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 56  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 57  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 58  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 59  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 60  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de mandate obtinute

                                                                 CL/BEMB  9/10

    Presedintele                                     Membrii
 Biroului electoral                            Biroului electoral
 de circumscriptie                             de circumscriptie

 Numele si prenumele             Numele si     Apartenenta politica   Semnatura
                                 prenumele      (unde este cazul)
  ___________________  1. _____________________________________________________
       Semnatura,
       stampila        2. _____________________________________________________

                       3. _____________________________________________________

                       4. _____________________________________________________

                       5. _____________________________________________________

                       6. _____________________________________________________

                       7. _____________________________________________________

                       8. _____________________________________________________

                       9. _____________________________________________________

                      10. _____________________________________________________

                      11. _____________________________________________________

                      12. _____________________________________________________

                      13. _____________________________________________________

                      14. _____________________________________________________

                      15. _____________________________________________________

                      16. _____________________________________________________

                      17. _____________________________________________________

                                                                CL/BEMB  10/10

    ANEXA 3D

       ____
     /      \
    ( P/BEMB )
     \ ____ /
                                BIROUL ELECTORAL DE
                                CIRCUMSCRIPTIE al
                                MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                PROCES-VERBAL*)
          privind centralizarea pe Municipiul Bucuresti a voturilor
                       si rezultatului pentru alegerea
                             PRIMARILOR de SECTOR
                                 6 iunie 2004

 ______________________________________________________________________________
| Numarul total al alegatorilor prevazuti in copiile de|     |                 |
| pe listele electorale permanente din circumscriptia  |     |                 |
| electorala, in listele electorale suplimentare si in |     |                 |
| extrasul folosit la exprimarea votului prin urna     |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
| speciala*)                                          | 1   | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit copiilor de |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   pe listele electorale permanente                   | 1.1 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit listelor    |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                            | 1.2 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a  |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   folosit urna speciala                              | 1.3 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele    |     |                 |
| electorale din circumscriptia electorala, care s-au  |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
| prezentat la urne*)                                | 2   | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile  |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   de pe listele electorale permanente                | 2.1 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele  |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                            | 2.2 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a  |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   folosit urna speciala                              | 2.3 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
| Numarul total al voturilor valabil exprimate*)    | 3   | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
| Numarul total al voturilor nule                      | 4   | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| Numarul total al mandatelor pentru functia de        |     |     _ _ _ _     |
| primar*)                                         | 5   |    |_|_|_|_|    |
|______________________________________________________|_____|_________________|
    *) Conform art. 96 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) Pct. 1 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 1.1. + pct. 1.2. + pct. 1.3.
    *) Pct. 2 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 2.1. + pct. 2.2. + pct. 2.3.
    *) Pct. 3 trebuie sa fie egal cu suma randurilor de la pct. 6.
    *) Pct. 5 trebuie sa fie egal cu suma randurilor de la pct. 7.

    6. Numarul total al voturilor valabil exprimate obtinute de candidati pentru functia de PRIMAR, grupate pe partide politice, aliante politice sau aliante electorale, precum si pe candidati independenti:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor        | Nr. | Nr. de voturi   |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,      | crt.| valabil         |
| aliantelor politice, aliantelor electorale ori       |     | exprimate,      |
| mentiunea "Candidati independenti"*)                 |     | obtinute.       |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  1  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  2  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  3  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  4  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  5  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  6  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  7  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  8  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  9  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 10  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 11  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 12  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 13  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 14  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 15  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil exprimate

                                                                  P/BEMB  2/10

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor        |Nr.  | Nr. de voturi   |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,      |crt. | valabil         |
| aliantelor politice, aliantelor electorale ori       |     | exprimate,      |
| mentiunea "Candidati independenti"*)                 |     | obtinute.       |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 16  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 17  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 18  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 19  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 20  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 21  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 22  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 23  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 24  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 25  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 26  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 27  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 28  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 29  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 30  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil exprimate

                                                                  P/BEMB  3/10

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor        |Nr.  | Nr. de voturi   |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,      |crt. | valabil         |
| aliantelor politice, aliantelor electorale ori       |     | exprimate,      |
| mentiunea "Candidati independenti"*)                 |     | obtinute.       |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 31  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 32  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 33  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 34  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 35  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 36  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 37  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 38  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 39  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 40  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 41  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 42  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 43  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 44  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 45  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil exprimate

                                                                  P/BEMB  4/10

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor        |Nr.  | Nr. de voturi   |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,      |crt. | valabil         |
| aliantelor politice, aliantelor electorale ori       |     | exprimate,      |
| mentiunea "Candidati independenti"*)                 |     | obtinute.       |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 46  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 47  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 48  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 49  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 50  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 51  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 52  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 53  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 54  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 55  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 56  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 57  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 58  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 59  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 60  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil exprimate

                                                                  P/BEMB  5/10

    7. Numarul total al mandatelor pentru functia de PRIMAR, grupate pe partide politice, aliante politice sau aliante electorale si pe candidati independenti:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor  | Nr. | Numarul   |
| apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice,   | crt.| de mandate|
| aliantelor electorale ori mentiunea "Candidati             |     |           |
| independenti"*)                                            |     |           |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  1  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  2  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  3  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  4  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  5  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  6  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  7  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  8  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            |  9  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 10  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 11  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 12  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 13  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 14  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 15  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de mandate obtinute

                                                                  P/BEMB  6/10

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor  | Nr. | Numarul   |
| apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice,   | crt.| de mandate|
| aliantelor electorale ori mentiunea "Candidati             |     |           |
| independenti"*)                                            |     |           |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 16  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 17  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 18  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 19  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 20  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 21  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 22  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 23  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 24  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 25  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 26  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 27  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 28  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 29  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 30  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de mandate obtinute

                                                                  P/BEMB  7/10

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor  | Nr. | Numarul   |
| apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice,   | crt.| de mandate|
| aliantelor electorale ori mentiunea "Candidati             |     |           |
| independenti"*)                                            |     |           |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 31  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 32  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 33  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 34  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 35  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 36  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 37  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 38  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 39  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 40  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 41  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 42  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 43  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 44  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 45  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de mandate obtinute

                                                                  P/BEMB  8/10

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor  | Nr. | Numarul   |
| apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice,   | crt.| de mandate|
| aliantelor electorale ori mentiunea "Candidati             |     |           |
| independenti"*)                                            |     |           |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 46  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 47  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 48  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 49  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 50  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 51  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 52  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 53  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 54  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 55  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 56  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 57  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 58  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 59  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
|                                                            |     |  _ _ _ _  |
|                                                            | 60  | |_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_____|___________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de mandate obtinute

                                                                  P/BEMB  9/10

    Presedintele                                     Membrii
 Biroului electoral                            Biroului electoral
 de circumscriptie                             de circumscriptie

 Numele si prenumele             Numele si     Apartenenta politica   Semnatura
                                 prenumele      (unde este cazul)

_____________________      1.  ________________________________________________
      Semnatura,
       stampila            2.  ________________________________________________

                           3.  ________________________________________________

                           4.  ________________________________________________

                           5.  ________________________________________________

                           6.  ________________________________________________

                           7.  ________________________________________________

                           8.  ________________________________________________

                           9.  ________________________________________________

                          10.  ________________________________________________

                          11.  ________________________________________________

                          12.  ________________________________________________

                          13.  ________________________________________________

                          14.  ________________________________________________

                          15.  ________________________________________________

                          16.  ________________________________________________

                          17.  ________________________________________________

                                                                 P/BEMB  10/10

    ANEXA 4A

       ____
     /      \
    ( CJ/BEJ )
     \ ____ /
                                BIROUL ELECTORAL DE
                                CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA
                                     _ _
                                Nr. |_|_| Judetul ______________

                                PROCES-VERBAL*)
    privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor si
            atribuirea mandatelor pentru functia de consilier al
                              CONSILIULUI JUDETEAN
                                 6 iunie 2004

 ______________________________________________________________________________
| Numarul total al alegatorilor prevazuti in copiile de|     |                 |
| pe listele electorale permanente din circumscriptia  |     |                 |
| electorala, in listele electorale suplimentare si in |     |                 |
| extrasul folosit la exprimarea votului prin urna     |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
| speciala*)                                          | 1   | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit copiilor de |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   pe listele electorale permanente                   | 1.1 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor potrivit listelor    |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                            | 1.2 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a  |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   folosit urna speciala                              | 1.3 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele    |     |                 |
| electorale din circumscriptia electorala, care s-au  |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
| prezentat la urne*)                                | 2   | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile  |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   de pe listele electorale permanente                | 2.1 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele  |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   electorale suplimentare                            | 2.2 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| - Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a  |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|   folosit urna speciala                              | 2.3 | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
| Numarul total al voturilor valabil exprimate*)    | 3   | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
| Numarul total al voturilor nule                      | 4   | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |       _ _       |
| Numarul de mandate de consilieri judeteni            | 5   |      |_|_|      |
|______________________________________________________|_____|_________________|
    *) Conform art. 95 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) Pct. 1 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 1.1. + pct. 1.2. + pct. 1.3.
    *) Pct. 2 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 2.1. + pct. 2.2. + pct. 2.3.
    *) Pct. 3 trebuie sa fie egal cu suma randurilor de la pct. 6.

    6. Numarul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare LISTA DE CANDIDATI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor        |Nr.  | Nr. de voturi   |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,      |crt. | valabil         |
| aliantelor politice, aliantelor electorale*), numele |     | exprimate,      |
| si prenumele candidatilor independenti*)            |     | obtinute.       |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  1  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  2  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  3  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  4  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  5  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  6  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  7  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  8  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  9  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 10  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 11  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 12  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 13  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 14  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 15  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                                                    _ _
                                                   CJ/BEJ  Judetul |_|_|  2/24

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor        |Nr.  | Nr. de voturi   |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,      |crt. | valabil         |
| aliantelor politice, aliantelor electorale*), numele |     | exprimate,      |
| si prenumele candidatilor independenti*)            |     | obtinute.       |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 16  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 17  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 18  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 19  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 20  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 21  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 22  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 23  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 24  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 25  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 26  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 27  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 28  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 29  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 30  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                                                    _ _
                                                   CJ/BEJ  Judetul |_|_|  3/24

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor        |Nr.  | Nr. de voturi   |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,      |crt. | valabil         |
| aliantelor politice, aliantelor electorale*), numele |     | exprimate,      |
| si prenumele candidatilor independenti*)            |     | obtinute.       |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 31  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 32  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 33  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 34  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 35  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 36  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 37  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 38  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 39  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 40  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 41  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 42  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 43  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 44  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 45  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                                                    _ _
                                                   CJ/BEJ  Judetul |_|_|  4/24

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor        |Nr.  | Nr. de voturi   |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,      |crt. | valabil         |
| aliantelor politice, aliantelor electorale*), numele |     | exprimate,      |
| si prenumele candidatilor independenti*)            |     | obtinute.       |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 46  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 47  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 48  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 49  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 50  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 51  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 52  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 53  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 54  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 55  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 56  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 57  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 58  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 59  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 60  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea rezultata din tragerea la sorti, conform art. 51 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
    *) In ordinea inregistrarii candidaturilor, conform art. 51 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
                                                                    _ _
                                                   CJ/BEJ  Judetul |_|_|  5/24

    7. Pragul electoral, calculat din totalul voturilor valabil exprimate (pct. 3):
 ______________________________________________________________________________
| Pragul electoral de 5% din total voturi valabil exprimate  |  _ _ _ _ _ _ _  |
| (partea intreaga din pct. 3 x 0,05)                        | |_|_|_|_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_________________|
| Pragul electoral de 7% din total voturi valabil exprimate  |  _ _ _ _ _ _ _  |
| (partea intreaga din pct. 3 x 0,07)                        | |_|_|_|_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_________________|
| Pragul electoral de 8% din total voturi valabil exprimate  |  _ _ _ _ _ _ _  |
| (partea intreaga din pct. 3 x 0,08)                        | |_|_|_|_|_|_|_| |
|____________________________________________________________|_________________|

    8. Numarul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare LISTA DE CANDIDATI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT pentru partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti care au intrunit pragul electoral:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor        |Nr.  | Nr. de voturi   |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,      |crt. | valabil         |
| aliantelor politice, aliantelor electorale, numele   |     | exprimate,      |
| si prenumele candidatilor independenti               |     | obtinute.       |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  1  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  2  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  3  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  4  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  5  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  6  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  7  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  8  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  9  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 10  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 11  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 12  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
                                                                    _ _
                                                   CJ/BEJ  Judetul |_|_|  6/24

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor        |Nr.  | Nr. de voturi   |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,      |crt. | valabil         |
| aliantelor politice, aliantelor electorale, numele   |     | exprimate,      |
| si prenumele candidatilor independenti               |     | obtinute.       |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 13  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 14  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 15  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 16  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 17  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 18  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 19  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 20  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 21  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 22  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 23  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 24  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 25  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 26  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 27  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 28  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 29  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
                                                                    _ _
                                                   CJ/BEJ  Judetul |_|_|  7/24

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor        |Nr.  | Nr. de voturi   |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,      |crt. | valabil         |
| aliantelor politice, aliantelor electorale, numele   |     | exprimate,      |
| si prenumele candidatilor independenti               |     | obtinute.       |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 30  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 31  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 32  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 33  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 34  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 35  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 36  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 37  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 38  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 39  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 40  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 41  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 42  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 43  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 44  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      | 45  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
                                                                    _ _
                                                   CJ/BEJ  Judetul |_|_|  8/24

 ______________________________________________________________________________
| Numarul total al voturilor valabil exprimate pentru  |     |                 |
| partidele politice, aliantele politice, aliantele    |     |                 |
| electorale si candidatii independenti care au        |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
| intrunit pragul electoral*)                          | 9   | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
| Coeficientul electoral al circumscriptiei (partea    |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
| intreaga pct. 9 : pct. 5)                            | 10  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________|_____|_________________|
    *) Pct. 9 trebuie sa fie egal cu suma randurilor de la pct. 8.

    11. Stabilirea numarului de mandate ce revin fiecarei liste de candidati, precum si candidatilor independenti, alesi conform art. 92 alin. (3) lit. a, PRIMA ETAPA:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor      |Nr. |  Nr. de voturi  |Nr. de   |   Nr de voturi  |
| politice, organizatiilor  |crt.|  valabil        |mandate  |   utilizate     |
| cetatenilor apartinand    |    |  exprimate,     |atribuite|   (col. 2 x     |
| minoritatilor nationale,  |    |  obtinute.      |(col. 1 :|   pct. 10)      |
| aliantelor politice,      |    |                 |pct. 10) |                 |
| aliantelor electorale,    |    |                 |         |                 |
| numele si prenumele       |    |                 |         |                 |
| candidatilor              |    |                 |         |                 |
| independenti              |    |                 |         |                 |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|             A             | B  |        1        |    2    |        3        |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           |  1 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           |  2 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           |  3 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           |  4 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           |  5 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           |  6 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           |  7 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           |  8 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           |  9 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 10 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 11 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 12 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
                                                                    _ _
                                                   CJ/BEJ  Judetul |_|_|  9/24

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor      |Nr. |  Nr. de voturi  |Nr. de   |   Nr. de voturi |
| politice, organizatiilor  |crt.|  valabil        |mandate  |   utilizate     |
| cetatenilor apartinand    |    |  exprimate,     |atribuite|   (col. 2 x     |
| minoritatilor nationale,  |    |  obtinute.      |(col. 1 :|   pct. 10)      |
| aliantelor politice,      |    |                 |pct. 10) |                 |
| aliantelor electorale,    |    |                 |         |                 |
| numele si prenumele       |    |                 |         |                 |
| candidatilor              |    |                 |         |                 |
| independenti              |    |                 |         |                 |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|             A             | B  |        1        |    2    |        3        |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 13 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 14 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 15 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 16 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 17 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 18 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 19 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 20 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 21 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 22 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 23 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 24 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 25 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 26 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 27 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 28 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
                                                                   _ _
                                                  CJ/BEJ  Judetul |_|_|  10/24

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor      |Nr. |  Nr. de voturi  |Nr. de   |   Nr. de voturi |
| politice, organizatiilor  |crt.|  valabil        |mandate  |   utilizate     |
| cetatenilor apartinand    |    |  exprimate,     |atribuite|   (col. 2 x     |
| minoritatilor nationale,  |    |  obtinute.      |(col. 1 :|   pct. 10)      |
| aliantelor politice,      |    |                 |pct. 10) |                 |
| aliantelor electorale,    |    |                 |         |                 |
| numele si prenumele       |    |                 |         |                 |
| candidatilor              |    |                 |         |                 |
| independenti              |    |                 |         |                 |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|             A             | B  |        1        |    2    |        3        |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 29 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 30 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 31 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 32 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 33 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                           | 34 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|___________________________|____|_________________|_________|_________________|

    12. Repartizarea mandatelor neatribuite in PRIMA ETAPA pe baza numarului de voturi neutilizate, conform art. 92 alin. (3) lit. b, ETAPA A DOUA:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor      |Nr. |  Nr. de voturi  |   Nr. de voturi |Nr. de   |
| politice, organizatiilor  |crt.|  valabil        |   neutilizate   |mandate  |
| cetatenilor apartinand    |    |  exprimate,     |                 |atribuite|
| minoritatilor nationale,  |    |  obtinute       |                 |         |
| aliantelor politice,      |    |                 |                 |         |
| aliantelor electorale*)   |    |                 |                 |         |
|___________________________|____|_________________|_________________|_________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                           |  1 | |_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|___________________________|____|_________________|_________________|_________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                           |  2 | |_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|___________________________|____|_________________|_________________|_________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                           |  3 | |_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|___________________________|____|_________________|_________________|_________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                           |  4 | |_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|___________________________|____|_________________|_________________|_________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                           |  5 | |_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|___________________________|____|_________________|_________________|_________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                           |  6 | |_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|___________________________|____|_________________|_________________|_________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                           |  7 | |_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|___________________________|____|_________________|_________________|_________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de voturi neutilizate
                                                                   _ _
                                                  CJ/BEJ  Judetul |_|_|  11/24

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor      |Nr. |  Nr. de voturi  |   Nr. de voturi |Nr. de   |
| politice, organizatiilor  |crt.|  valabil        |   neutilizate   |mandate  |
| cetatenilor apartinand    |    |  exprimate,     |                 |atribuite|
| minoritatilor nationale,  |    |  obtinute       |                 |         |
| aliantelor politice,      |    |                 |                 |         |
| aliantelor electorale*)   |    |                 |                 |         |
|___________________________|____|_________________|_________________|_________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                           |  8 | |_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|___________________________|____|_________________|_________________|_________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                           |  9 | |_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|___________________________|____|_________________|_________________|_________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                           | 10 | |_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|___________________________|____|_________________|_________________|_________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                           | 11 | |_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|___________________________|____|_________________|_________________|_________|
|                           |    |  _ _ _ _ _ _ _  |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                           | 12 | |_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|___________________________|____|_________________|_________________|_________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de voturi neutilizate

    13. Repartizarea unui mandat organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, alta decat cea maghiara, in cazul in care nici una din aceste organizatii nu a obtinut cel putin un mandat in prima etapa de distribuire a mandatelor, conform art. 92 alin. (4):
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea organizatiei cetatenilor          |Nr. |  Nr. de voturi  |Nr. de   |
| apartinand minoritatilor nationale, alta    |crt.|  valabil        |mandate  |
| decat cea maghiara care a indeplinit pragul |    |  exprimate,     |atribuite|
| electoral si a obtinut numarul cel mai mare |    |  obtinute       |         |
| de voturi valabil exprimate dintre toate    |    |                 |         |
| aceste organizatii                          |    |                 |         |
|_____________________________________________|____|_________________|_________|
|                                             |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                                             |  1 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_____________________________________________|____|_________________|_________|

    14. Repartizarea mandatelor in situatia in care nici un partid politic, alianta politica sau alianta electorala nu a realizat pragul electoral, conform art. 92 alin. (8):
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, aliantelor   |Nr. |  Nr. de voturi  |Nr. de   |
| politice, aliantelor electorale*)           |crt.|  valabil        |mandate  |
|                                             |    |  exprimate,     |atribuite|
|                                             |    |  obtinute       |         |
|_____________________________________________|____|_________________|_________|
|                                             |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                                             |  1 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_____________________________________________|____|_________________|_________|
|                                             |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                                             |  2 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_____________________________________________|____|_________________|_________|
|                                             |    |  _ _ _ _ _ _ _  |   _ _   |
|                                             |  3 | |_|_|_|_|_|_|_| |  |_|_|  |
|_____________________________________________|____|_________________|_________|
    ...........................................................................
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil exprimate
                                                                   _ _
                                                  CJ/BEJ  Judetul |_|_|  12/24

    15. Lista candidatilor carora li s-au atribuit mandate:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Numele si prenumele     | Partidul politic, organizatia cetatenilor |
|crt.|                             | apartinand minoritatilor nationale,       |
|    |                             | alianta politica, alianta electorala ori  |
|    |                             | mentiunea "candidat independent"          |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  1 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  2 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  3 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  4 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  5 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  6 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  7 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  8 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  9 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 10 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 11 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 12 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 13 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 14 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 15 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 16 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
                                                                   _ _
                                                  CJ/BEJ  Judetul |_|_|  13/24

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Numele si prenumele     | Partidul politic, organizatia cetatenilor |
|crt.|                             | apartinand minoritatilor nationale,       |
|    |                             | alianta politica, alianta electorala ori  |
|    |                             | mentiunea "candidat independent"          |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 17 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 18 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 19 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 20 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 21 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 22 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 23 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 24 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 25 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 26 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 27 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 28 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 29 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 30 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 31 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
                                                                   _ _
                                                  CJ/BEJ  Judetul |_|_|  14/24

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Numele si prenumele     | Partidul politic, organizatia cetatenilor |
|crt.|                             | apartinand minoritatilor nationale,       |
|    |                             | alianta politica, alianta electorala ori  |
|    |                             | mentiunea "candidat independent"          |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 32 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 33 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 34 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 35 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 36 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 37 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 38 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 39 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 40 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 41 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 42 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 43 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 44 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 45 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 46 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 47 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 48 |                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
                                                                   _ _
                                                  CJ/BEJ  Judetul |_|_|  15/24

    16. Numarul total al voturilor valabil exprimate obtinute de listele de candidati la functia de CONSILIERI JUDETENI, grupate pe partide politice, aliante politice sau aliante electorale, precum si pe candidati independenti:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea partidelor politice, organizatiilor        |Nr.  | Nr. de voturi   |
| cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,      |crt. | valabil         |
| aliantelor politice, aliantelor electorale ori       |     | exprimate,      |
| mentiunea "Candidati independenti"*)                 |     | obtinute.       |
|______________________________________________________|_____|_________________|
|                                                      |     |  _ _ _ _ _ _ _  |
|                                                      |  1  | |_|_|_|_|_|_|_| |
|__________________________